Hotărârea nr. 193/2018

Hotărârea nr. 193/27.08.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2018;

î    5    7

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.08.21 -02/21.08.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Ordonanța nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice cu privire la Centenarul României;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/ 22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-201 8;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 154/25.07.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018, prin înlocuirea, la poziția 2 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018, a descrierii pe scurt a proiectului de „Amplasare statuie întemeietoarea Marii Uniri, Regina Maria a României” din „Realizarea unei statui/ansamblu statuar care să fie amplasat în Piața din fața Hotelului J.W.Marriot” în „Realizarea unei/unui statui/ansamblu statuar care să fie amplasată/amplasat pe raza Sectorului 5”.

Art. 2 - Se aprobă modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018, prin completarea, la poziția 11 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018, a descrierii pe scurt a proiectului de „Amplasare statuie/ansamblu statuar Tudor Vladimirescu” cu textul „Realizarea unei/unui statui/ansamblu statuar care să fie amplasată/amplasat pe raza Sectorului 5”.

Art. 3 — Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018 rămân în vigoare.ZAROV