Hotărârea nr. 19/2018

Hotărârea nr. 19/26.01.2018 privind aprobarea includerii în Pro CEECS5 -Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 a 94 obiective de investiții.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 a 94 obiective de investiții

Având în vedere

•    Raportul de specialitate nr. 5628/19.01.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5

•    Raportul Comisiei de buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice și al Comisiei de urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și patrimoniului, fond funciar

Ținând cont de :

•    HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

•    OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă includerea unui număr de 94 imobile în ProCEECS5- Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5, prevăzute în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p SECRETAR SECTOR DIRECTOR dâNERAL FLORINA DRAGNEA

Nr.


<X" o/


2018


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ MATEI GEO.2018

Nr.

crt.

Obiectivul de Investiții

1

Sos. Alexandriei nr. 2 bl. PC1

2

Sos. Alexandriei nr. 4 bl. L1

3

Sos. Alexandriei nr. 6 bl. L2

4

Sos. Alexandriei nr. 7 bl. 1

5

Sos. Alexandriei nr. 9A bl. 5bis

6

Sos. Alexandriei nr. 11 bl. C11

7

Sos. Alexandriei nr. 18 bl. L5 sc. A

8

Sos. Alexandriei nr. 18 bl. L5 sc. B

9

Sos. Alexandriei nr. 20 bl. L.6 sc. A

10

Sos. Alexandriei nr. 20 bl. L6 sc. B

11

Sos. Alexandriei nr. 22 bl. PC6

12

Sos. Alexandriei nr. 72 bl. L10

13

Sos. Alexandriei nr. 76 bl. PC8

14

Sos. Alexandriei nr. 78 bl. PC9

15

Sos. Alexandriei nr. 78 bl. PC9

16

Sos. Alexandriei nr. 82 bl. L22

17

Sos. Alexandriei nr. 84 bl. L23

18

Sos. Alexandriei nr. 86 bl. L24

19

Sos. Alexandriei nr. 88 bl. PC10

20

Sos. Alexandriei nr. 94 bl. PC11

21

Sos. Alexandriei nr. 98 bl. L27

22

Al. Livezilor nr. 8 bl. 24

23

Al. Livezilor nr. 11 bl. 21

24

Al. Livezilor nr. 12 bl. 30

25

Al. Livezilor nr. 16 bl. 31

26

Al. Livezilor nr. 18 bl. 1

27

Al. Livezilor nr. 20 bl. 2

28

Al. Livezilor nr. 23 bl. 12

29

Al. Livezilor nr. 27 bl. 10

30

Al. Livezilor nr. 29 bl. 7

31

Al. Livezilor nr. 35 bl. 5 sc. 1,2,3

32

Al. Livezilor nr. 37 bl. 4 sc. 1,2

33

Al. Livezilor nr. 37 bl. 4, sc. 3

34

Al. Livezilor nr. 45 bl. 39

35

Str. Progresul nr. 53 bl. 5 (toate scările)

36

Al. Bacau nr. 1 bl. B1

37

Al. Bacau nr. 2 bl. H2

38

Al. Bacau nr. 3 bl. H3

39

Al. Bacau nr. 7 bl. H1

40

Str. Cobadin nr. 4 bl. P24 sc. 1,2

41

Str. lacob Andrei nr. 1 bl. Z19

42

Str. lacob Andrei nr. 21 bl. Z9

43

Str. lacob Andrei nr. 23 bl. 2

44

Str. lacob Andrei nr. 42 bl. 10

45

Str. lacob Andrei nr. 44 bl. 11

46

Str. lacob Andrei nr. 46 bl. 1

47

Str. Pecineaga nr. 3 bl. 28A

48

Str. Pecineaga nr. 4 bl. 23A

49

Str. Pecineaga nr. 5 bl. 29C

50

Str. Pecineaga rtr. 7 bl. 25

51

Str. Pecineaga nr. 9 bl. 26

52

Str. Pecineaga nr. 10 bl. 17C sc. 1

53

Str. Pecineaga nr. 10 bl. 17C sc. 2

54

Str. Pecineaga nr. 81 bl. 46

55

Str. Petre Ispirescu nr. 7 bl. 41 sc.2

56

Str. Vicina nr. 1 bl. 32

57

Str. Zamfir Olaru nr. 2A bl. 79 sc. A

58

Str. Zamfir Olaru nr. 2A bl. 79 sc. B

59

Cal. Rahovei nr. 217 bl. 12 sc.l

60

Cal. Rahovei nr. 286 bl. 1

61

Cal. Rahovei nr. 295 bl. 72 sc. 2

62

Cal. Rahovei nr. 297 bl. 72A

63

Cal. Rahovei nr. 303 bl. 66 sc. Al

64

Cal. Rahovei nr. 303 bl. 66 sc. D

65

Cal. Rahovei nr. 309 bl. 44 sc. 1

66

Cal. Rahovei nr. 309 bl. 44 sc. 2

67

Cal. Rahovei nr. 322 bl. 67 sc. 1+3+4

68

Cal. Rahovei nr. 322 bl. 67 sc. 2

69

Rahovei nr. 325 , Bl. 13 , Sc. A

70

Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. B

71

Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. C

72

Cal. Rahovei nr. 217 bl. 12 sc. 2

73

Cal. Rahovei nr. 326 bl. 59 sc. A

74

Cal. Rahovei nr. 326 bl. 59 sc. B

75

Cal. Rahovei nr. 327 bl. 11 sc. 2

76

Cal. Rahovei nr. 332-334 bl. 43/43B

77

Cal. Rahovei nr. 336 bl. 43A

78

Cal. Rahovei nr. 338 bl. 37

79

Cal. Rahovei nr. 352 bl. 20A sc. 1+2

80

Cal. Rahovei nr. 352 bl. 20B sc. 1+2

81

Cal. Rahovei nr. 356 bl. 16 sc. 1+2

82

Cal. Rahovei nr. 360 bl. 10A

83

Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 1

84

Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 2

85

Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 3

86

Str. Mihail Sebastian nr. 11 bl. S30 sc. 1, 2

87

Str. Mihail Sebastian nr. 15 bl. S20

88

Str. Mihail Sebastian nr. 104 bl. V89

89

Str. Mihail Sebastian nr. 110 bl. V86 sc. 1,2

90

Str. Mihail Sebastian nr. 110 bl. V86 sc. 3

91

Str. Mihail Sebastian nr. 112 bl. V85

92

Str. Mihail Sebastian nr. 116 bl. 1/2 sc. 1/2

93

Str. Mihail Sebastian nr. 133 bl. V30 sc. 1

94

Str. Mihail Sebastian nr. 136A bl. V91fi


L ! I;


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEM p SECRETA DIRECTOR FLORINA D,


rfAZĂ

SECTOR

N^RAL

&6nEA


MATEI GEORGE

"7