Hotărârea nr. 17/2018

Hotărârea nr. 17/26.01.2018 privind aprobarea proiectului ” Cupa Intercartiere Junior” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Cupa Intercartiere Junior” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural si de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI-2018.01.11-06/ 11.01.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 5692/19.01.2018

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 201 din 14.12.2017 - privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu completările ulterioare;

Cererea Asociației Kiros înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” sub numărul 2441/20.12.2017;

Cererea Asociației Steliștii Old Boys înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” sub numărul 2501/21.12.2017;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Cupa Intercartiere Junior” desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în perioada 12 Februarie - 31 Martie 2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre;

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret. „Ștefan lordache”;

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 si Centrul Cultural si de Tineret „Ștefan lordache” vor duce » > ”,

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GEORGE MATEI


CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR    OR

DIRECTOR G    AL,OR

AL,

Gaiea


FLORINA DRă&NEA


Nr. _/26.01.2018

ANEXA 1


la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr.

privind aprobarea proiectului „Cupa intcrcarticre Junior” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

1. „Cupa Intercartiere Junior”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și Asociația Steliștii Old Boys;

b.    Descriere: Cupa Intercartiere Junior militează pentru necesitatea sportului zilnic, pentru dezvoltarea armonioasă a tinerilor și lupta împotriva sedentarismului. Ținând cont de faptul că în lunile februarie - martie, copiii întorși din vacanțe își reiau activitatea școlară, însă vremea de afară nu îi încurajează să facă sport, prezentul proiect are menirea de a oferi alternative sănătoase de petrecere a timpului liber. Evenimentul promovat și organizat de Falemi Nana își propune să creeze un cadru competițional care să încurajeze angajarea elevilor în activități sportive, oferind o alternativă în vederea orientării profesionale pentru viitor. Copiii de la toate școlile gimnaziale (în număr de 26) și toate liceele (în număr de 9) din Sectorul 5 vor fi angrenate în competiții de fotbal, handbal și baschet. Elevii vor primi premii, diplome și cupe, iar cei mai talentați dintre tinerii sportivi vor fi recrutați de cluburi de profil și vor avea asigurată o bursă pentru susținerea antrenamentelor sportive.

Se estimează că în proiect vor fi angrenați direct minimum 500 de elevi din unitățile de învățământ din Sectorul 5, la care se adaugă susținătorii, profesorii și cluburile sportive implicate în organizarea competițiilor și recrutarea micilor sportivi pentru performanță.

c.    Perioada: 12 februarie - 31 martie 2018

d.    Locul de desfășurare: Unitățile de învățământ din Sectorul 5

e.    Beneficiari direcți: Elevii din Sectorului 5

f.    Buget alocat: 160.650,00 lei

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETARj RECTOR

DIRECTOR '

FLORINA DF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GEORGE MATEI