Hotărârea nr. 16/2018

Hotărârea nr. 16/26.01.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018

Având în vedere:

-    Raportul de Specialitate al Centrului Cultural si de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI20180111_11/11.01.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 5689/19.01.2018

Luând în considerare:

Raportul Comisiei buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene si alte activitati economice și Raportul Comisiei cultură, culte, minorități naționale

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018;

Ordonanța nr. 5 / 20.07.2017, privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice cu privire la Centenarul României;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131 / 2016 privind aprobarea înființării Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/22.08.2017, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei Hotărâri.

Art.2 Sumele necesare realizării Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018 se regăsesc în Anexa 1 la prezenta Hotărâre și vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, din Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” - 20.01.09.

Art.3 Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETARliSECTOR DIRECTOR GENERAL,

FLORINA/DRAGNEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GEORQBMATEI

Nr. )G /26.01.2018ANEXA NR. 1 LA HCLS5 NR._<

Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2018

Nr.

Crt.

Denumire proiect

Perioada

de

implementare

Descrierea pe scurt a proiectului

Buget (Iei) 2018

1.

Centenar prin înfrățire

Martie 2018

Autoritatea Sectorului 5 se află în plină procedură de aprobare a relațiilor de cooperare dintre Sectorul

5 al Municipiului București și comuna Saint-Josse-Ten-Noode, Bruxelles, Belgia, demers care se dorește să se materializeze în primăvara anului 2018. Proiectul se dorește a fi un prilej de interacțiune și constituire a legăturilor în comunitate și între comunități, prin evocarea unui moment de o mare importanță pentru dezvoltarea Statului Unitar Român.

200.000

2.

Amplasare statuie Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer combatant din Armata

Română

Ianuarie -decembrie 2018

Realizarea unei statui/ansamblu statuar care să fie amplasat în Piața din fața Hotelului J.W. Marriot.

1.125.000

3.

Marea Unire - filă de istorie reconstituită

Ianuarie -decembrie 2018

Scena Marii Uniri din 1918 va fi pusă în scenă cu ajutorul unei trupe de actori și cascadori profesioniști.

900.000

4.

Cunoaște-ți istoria!

Ianuarie -decembrie 2018

Elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 5 vor participa la concursuri pe teme istorice, cu precădere pe tema Marii Uniri și a istoriei recente a României.

50.800

5.

Grafitti istoric

Ianuarie -decembrie 2018

Acest proiect cultural își propune să aducă împreună momente reprezentative din istoria recentă a României cu arta modernă de tip grafitti. Astfel, ne propunem ca pe clădirile în care funcționează unități de învățământ sau asistență socială (clădiri care se pretează din punct de vedere al profilului arhitectonic, al amplasamentului, al vizibilității) să se realizeze șrafitti-uri cu scene istorice, astfel încât acestea să devină atractive pentru elevii din Sectorul 5. în cadrul proiectului „Cunoaște-ți istoria!”, copiii participanți vor face un tur al clădirilor care au fost astfel înfrumusețate.

200.000

6.

Simfonia Unirii

Ianuarie -decembrie 2018

Proiectul își dorește să reactiveze spiritul și identitatea muzicală a românilor, punând accent pe reinterpretarea actuală a unor teme din folclorul autentic românesc.

900.000

Nr.

Crt.

Denumire proiect

Perioada

de

implementare

Descrierea pe scurt a proiectului

Buget (lei) 2018

Simfonia Unirii este un proiect cultural unicat, ocazionat de aniversarea Centenarului României, având la bază un concept care reunește 150 de muzicieni: 10 instrumentiști soliști, Corul Academic Radio - alcătuit din 80 de persoane și Orchestra Națională Radio - formată din 60 de instrumentiști. Astfel, pe parcursul anului 2018 ne propunem realizarea a 3 reprezentații .

Povestea acestui spectacol va fi proiectată în timpul concertelor pe un panou led uriaș. Concertele vor fi filmate și disponibile Online, pentru a fi mai ușor accesibile publicului larg.

7.

Ansamblul Folcloric Călușarii

Ianuarie -decembrie 2018

Proiectul are drept scop sprijinirea unui ansamblu de dansuri tradiționale, care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 5 și care este alcătuit din copii talentați, locuitori ai Sectorului 5, cu rezultate remarcabile în cadrul competițiilor de profil la care au participat.

200.300

8.

CentenArt

Martie -decembrie 2018

Proiectul se adresează atât locuitorilor din Sectorul 5, cât și locuitorilor din celelalte sectoare, având ca scop cunoașterea istoriei prin punerea în scenă a momentelor cu o încărcătură istorică impresionantă. CentenArt va aduce în același loc pasionații de film, teatru, istorie și alte arte, punând în evidență cele mai remarcabile momente și scene din istoria ultimilor 100 de ani. Proiectul, ce va desfășura sub forma unui festival, a fost gândit din nevoia de a cunoaște istoria, de nou, de diversitate, de cultură, în care să se regăsească atât pasionații care participă frecvent Ia astfel de evenimente, dar și amatorii de competiții și nostalgicii.

2.850.415

9.

Statuie/ansamblu statuar DAC

Ianuarie -decembrie 2018

Istoria Sectorului V este strâns legată de vatra străveche a Bucureștiului. Astfel, conform vestigiilor arhelogice descoperite aici, au fost identificate așezări omenești încă din perioada paleoliticului. Sectorul 5 - ca parte din cea mai veche zonă a Bucureștiului - este strâns legat de formarea poporului român, al cărui simbol este DACUL.

Amplasarea unei statui/ansamblu statuar cu acest simbol pe raza Sectorului 5 ar materializa legătura profundă a Sectorului nostru cu istoria, cu formarea poporului român, conștientizând, în rândul cetățenilor, apartenența la civilizația și aspirațiile din prezent.

300.000

10.

Istorie prin teatru

Ianuarie -decembrie 2018

Elevii liceelor din Sectorul 5 care au trupe de teatru vor pune în scenă momente celebre din istoria românilor.

100.000

11.

Amplasare

statuie/ansamblu statuar Tudor Vladimirescu

Ianuarie -decembrie 2018

în istoria Revoluției de la 1821 și în formarea României, Sectorul 5 are o semnificație deosebită:

Tudor Vladimirescu a intrat în București, cu oastea pandurilor, prin Sectorul 5. O statuie/ansamblu statuar ar putea să amintească locuitorilor Sectorului 5 importanța zonei în care locuiesc și să îi aducă mai aproape de propria istorie.

1.125.000

12.

Amplasare fântâni/ cișmele cu apă potabilă

Ianuarie -decembrie 2018

Primăria Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propun să recondiționeze fântâna construită în memoria Măriei Tănase.

1.195.000

Nr.

Crt.

Denumire proiect

Perioada

de

implementare

Descrierea pe scurt a proiectului

Buget (lei) 2018

Astfel, acest proiect are ca scop să respecte ultima dorință a Măriei Tănase, în al cărei testament stă scris: „aș vrea ca pe un drum secetos și dornic de apă să se facă o fântână”. în cadrul evenimentului de inaugurare a fântânii Măriei Tănase va avea loc o prezentare de modă cu obiecte vestimentare inspirate de Maria Tănase care să scoată în evidență importanța pe care aceasta o are pentru cultura românească. în același timp, se vor proiecta holograme (video mapping) care să ne amintească de artistă și de impactul cultural pe care aceasta îl are.

13.

Secolul românesc

Ianuarie -decembrie 2018

Acest proiect își propune să o readucă în scenă pe Regina Maria, cea mai emblematică si memorabila figură feminină din istoria recentă românească, un personaj extrem de complex, autentic, actual, cu un simț estetic deosebit, o vizionară și o strategă desăvârșită, o eternă ambasadoare a României. Datorită impactului cultural pe care Regina Maria l-a avut, a felului în care a ales să promoveze ia și portul tradițional românesc, ne propunem să organizăm o serie de 4-5 evenimente, inspirate de personalitatea complexă a Reginei, care să aducă în prim plan preocupările acesteia pentru cultură, scris, poezie, muzică, artă, modă, stil de viață. O parte din acțiunile proiectului s-au desfășurat în anul 2017:

-    Lansarea unui calendar care se constituie într-un veritabil manual de istorie și care, prin fiecare filă, aduce în atenția noastră momente decisive, personalități care au marcat istoria și cultura românească, evenimente care au schimbat soarta poporului român.

-    Expoziție cu fotografii și obiecte ale Reginei Maria, marcarea unor momente strategice în istoria României, în care Regina Maria a ocupat un rol central.

Pentru anul 2018 ne propunem următoarele acțiuni culturale:

-    Ziua Reginei Maria o vom marca print-un eveniment special, profund cultural: vom pune în lumină preocupările preferate ale Reginei: dragostea pentru literatură, poezie, artă, comunicare.

-    0 serie de evenimente culturale și artistice dedicate celebrării a 100 de ani de istorie românească.

150.000

Total

9.296.515

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

3