Hotărârea nr. 15/2018

Hotărârea nr. 15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache” pentru anul 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” pentru anul 2018

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural si de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI-20180111-05/11.01.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 5691/19.01.2018 Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale, Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice locale pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 69/2000, Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Programul de acțiuni al Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei Hotărâri.

Art. 2- Sumele necesare realizării proiectelor din Programul de acțiuni pe anul 2018 vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” - 20.01.09 și Titlul „Alte cheltuieli”, Articolele „Asociații și fundații” - 59.11 și „Acțiuni cu caracter științific și social cultural” - 59.22

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GEORGE MATEI


CONTRAS p.SECRETAI director/INEAZĂ


CTOR


NERAL,

IAGNEA


ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA nr.    /

Programul de acțiuni al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pe anul 2018

1. Programul de acțiuni educaționale, culturale și sportive pe anul 2018

Nr.

Crt

Denumire

proiect

Perioada de implementare/ derulare

Descrierea pe scurt a proiectului

1.

Monografia Sectorului 5

Anul 2018

Istoria Sectorului 5 este legată de vatra străveche a Bucureștiului, ale cărei vestigii arheologice atestă așezări omenești încă din perioada paleoliticului. Această zonă încărcată de istorie, supusă multor încercări, a fost marcată de pierderea unor monumente de referință, ce ar trebui restaurate și repuse pe piedestalul lăsat de străvechii lor ctitori. Astfel, prin acest proiect ne dorim să punem în evidență și să readucem la viață, prin imagini, monumentele istorice și edificiile importante aflate în Sectorul 5. Monografia va cuprinde o serie de informații relevante și fotografii ale clădirilor cu o încărcătură istorică impresionantă, pe care atât locuitorii din Sectorul 5, cât și turiștii care vizitează această zonă istorică ar trebui să le cunoască. Monografia va fi editată în limba română și limba engleză.

2.

Mica Unire -primul pas spre România Mare

24 Ianuarie 2018

Evenimentul va aduce în prim plan recunoștința pentru cei care își apără țara. Devotamentul față de țară și dragostea de adevăr i-au determinat să se pună în slujba neamului și să servească sub drapelul național zeci de ani. Și-au îndeplinit misiunile exemplar și au servit patria de fiecare dată când a fost nevoie de sprijinul lor.

3.

File de Istorie a Teatrului Românesc

3 Februarie 2018

Proiectul se dorește a fi un prilej de interacțiune și construire a legăturilor în comunitate. împreună cu elevi din Sectorul

5 vom ilustra, din piese de tip LEGO, imaginea unui actor cu o semnificație importantă pentru Sectorul 5. Ștefan Iordache a fost unul dintre cei mai mari actori români de teatru, film și televiziune. A slujit teatrul românesc vreme de 49 de ani, interpretând memorabil pe scenă mari roluri ca Titus Andronicus, Hamlet, Richard al III-lea sau Barrymore. A jucat în numeroase filme pentru marele ecran și a avut o îndelungată colaborare cu Teatrul Național Radiofonic și Teatrul Național de Televiziune.

4.

Ștefan Iordache -Vector de imagine culturală din Sectorul 5

3 Februarie 2018

Acest proiect își propune să ofere locuitorilor din Sectorul 5 posibilitatea de a cunoaște viața culturală și artistică a marelui actor Ștefan Iordache. în cadrul evenimentului, la care vor fi prezenți prieteni, colegi, membri ai familiei regretatului artist, va avea loc o lansare de carte ce va prezenta pe scurt rolurile pe care acesta le-a jucat, dar și copilăria petrecută de Ștefan Iordache în cartierul Rahova. Aproximativ 1.000 de locuitori din Sectorul 5, dar și participanți la eveniment, vor avea posibilitatea să primească gratuit cartea în care va fi transpusă viața marelui actor.

Nr.

Crt

Denumire

proiect

Perioada de implementare/ derulare

Descrierea pe scurt a proiectului

5.

Ziua

Internațională a limbii materne

21 Februarie 2018

în Conferința Generală UNESCO din 17 noiembrie 1999, ziua de 21 Februarie a fost proclamată Ziua Internațională a

Limbii Materne. în acest context, ne propunem realizarea unui spectacol cultural-artistic, cu scopul de a proteja și revigora bogata diversitate culturală a fiecărei etnii, prin promovarea limbilor materne, ca formă de comunicare, interacțiune și înțelegere între diferitele popoare. La evenimentul prilejuit de marcarea acestei zile vor participa reprezentanți ai diferitelor etnii: evrei, turci, ruși lipoveni, bulgari, maghiari, rromi, sârbi, italieni, greci, macedoneni etc., care vor susține un spectacol cultural-artistic, în cadrul căruia vor fi recitate poezii, vor fi interpretate cântece și vor fi prezentate dansuri specifice fiecărei etnii.

6.

Dragobete -Dragoste și tradiție în an Centenar -

Festivalul iubirii

24 Februarie 2018

Proiectul va fi organizat cu scopul de a sărbătorii Dragobetele. Aceasta se va desfășura pe principiul unui spectacol muzical-coregrafic în care folclorul și costumul popular vor ocupa locul de cinste. Vor fi oficiate căsătorii la care mirii vor trebui să se prezinte în port popular și vor fi înmânate certificate de îndrăgostiți.

7.

în întâmpinarea primăverii

24 - 25 Februarie 2018

Evenimentul va consta într-o expoziție de mărțișoare confecționate manual de elevii din Sectorul 5. De asemenea, copiii se vor bucura de ateliere gratuite în cadrul cărora vor confecționa obiecte specifice primăverii. Scopul proiectului este acela de a colecta sume de bani obținute prin donații, urmând ca pentru fiecare sumă în parte să primească un obiect confecționat de micuții din Sectorul 5. Sumele colectate vor ajunge, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, la copiii defavorizați din Sectorul 5.

8.

Ziua

internațională a rromilor -Festival al tradițiilor țigănești

13-15 Aprilie 2018

Evenimentul își propune să asigure cadrul propice prezentării tradițiilor și elementelor culturii acestei etnii. Organizat pe principiul unui târg tradițional, cu demonstrații culinare, spectacole artistice, expoziții, acesta va avea printre invitați reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în ceea ce privește integrarea, personalități din spectrul politic și administrativ, dar și artiști renumiți, care și-au asumat public apartenența la etnie. în cadrul evenimentului vor fi prezenți meșteșugari rromi și va fi realizată o proiecție de filme tematice.

9.

Yakasha

Festival

28 Aprilie - 2 Mai 2018

Evenimentul aflat la cea de-a doua ediție va fi organizat sub forma unui Festival cultural interetnic reprezentativ pentru valorile social-culturale ale zonei balcanice. Se vor desfășura programe artistice specifice țărilor din acest spațiu geografic, iar participanții se vor bucura de preparate culinare provenite din zona balcanică.

10.

Festivalul

familiei

11-13 Mai 2018

Ziua Familiei este sărbătorită pe întreaga planetă, începând cu anul 1995, cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța familiei.

în acest context, în marea familie a Sectorului 5, propunem organizarea unui Festival al Familiei, în cadrul căruia să fie oficiate 50 de căsătorii în aer liber și să fie organizat în premieră concursul „Gătim în familie”. Totodată, vor fi prezentate momente artistice, pe scena special amenajată în Parcul Sebastian.

11.

Țara poveștilor

31 Mai - 1 Iunie 2018

Eveniment organizat pentru a sărbători 1 Iunie - Ziua copilului. Cei mici vor participa la o serie de activități gratuite: atelier de pictură, studio foto și alte jocuri specifice copilăriei. Prichindeii din grădinițe și elevii din școlile din Sectorul

5 vor pune în scenă momente vesele și antrenate care îi vor bucura pe toți participantii la eveniment.

Nr.

Crt

Denumire

proiect

Perioada de implementare/ derulare

Descrierea pe scurt a proiectului

12.

Eco-school

5 Iunie 2018

Eveniment organizat pentru a marca Ziua Mondială a Mediului din 5 iunie. Elevi din Sectorul 5 vor fi implicați în activități ecologice cu scopul de a conștientiza cât de important este să protejăm mediul și cât de importantă este implicarea fiecărui locuitor în astfel de activități. în cadrul proiectului, copiii prezenți vor planta flori ornamentale și arbuști.

13.

Ia de România

24 Iunie 2018

Evenimentul, aflat la cea de-a doua ediție, va fi organizat cu scopul de a sărbători Ziua Națională a Iei. Vor fi selectate eleve din Sectorul 5 care să poarte costume de inspirație tradițională, în vederea unei prezentări ale acestora. De asemenea, în cadrul evenimentul vor fi amenajate o șezătoare foto și un atelier de „Coafură de mândră faina”.

14.

Hai să fim români

26 Iunie 2018

Eveniment dedicat Zilei Drapelului Național organizat cu scopul de a marca importanța acestei zile.

15.

Parada

performanței

Iulie 2018

Evenimentul va constat în premierea elevilor care au promovat Examenul de Evaluare Națională cu media 10, a elevilor care la același examen au luat nota 10 la una dintre discipline, dar și profesorii care i-au îndrumat și au contribuit la înregistrarea rezultatelor.

16.

5 în Tabără

Anul 2018, inclusiv vacanța de iarnă a anului școlar 2018 -2019

Proiect la care vor participa copiii cu posibilități financiare reduse din Sectorul 5 și elevi ce învață în unitățile de învățământ din Sectorul 5. Copiii vor avea posibilitatea să meargă într-o tabără ce va fi organizată pe litoralul românesc sau într-o stațiune montană din România.

17.

Vara Urbană #refresh5

Vacanța de vară 2018

Proiectul va fi organizat sub forma unei școli de vară și va veni în sprijinul părinților cu posibilități financiare reduse. Copii proveniți din medii vulnerabile și defavorizate vor participa la o serie de ateliere gratuite: dans, pictură, dezvoltare personală prin teatru, inițiere în înot, atelier de media, vor avea posibilitatea să meargă la cinematograf și la muzeu. De asemenea, toți copiii vor primi câte o masă caldă și câte o gustare.

18.

Seri estivale în Sectorul 5

1 Iunie —

1 Septembrie 2018

Având în vedere faptul că anul acesta se va desfășura Campionatul Mondial de Fotbal și că pentru prima dată în istorie va avea loc în Europa de Est, considerăm oportun accesul locuitorilor din Sectorul 5 la meciurile transmise live. Astfel, în parcurile din Sectorul 5 va și amenajată o zonă în care vor rula, în fiecare weekend, alternativ, filme si meciuri de fotbal pentru pasionați și nu numai.

19.

Ziua prieteniei

1 Septembrie 2018

Evenimentul, aflat la cea de-a doua ediție, va debuta cu un program artistic susținut de micuții care vor participa la proiectul „Vara Urbană#refresh5”. Aceștia vor prezenta pe scenă dansuri, cântece și poezii învățate în cadrul Atelierelor de Dans, Engleză și Dezvoltare Personală. Toți participanții care vor susține momente artistice, vor primi ghiozdane echipate pentru școală și diplome.

Evenimentul se va încheia cu un concert susținut de artiști ai momentului.

20.

Școala de vară -lifelong leaming

Vacanța de vară

2018

O parte din cadrele didactice din Sectorul 5, vor participa gratuit la o școală de vară care se va desfășura pe litoralul românesc sau într-o stațiune montană din România. Cursurile vor fi susținute de lectori, specialiști din cadrul instituțiilor importante din România: Agenției Naționale Antidrog, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării etc.

Nr.

Crt

Denumire

proiect

Perioada de implementare/ derulare

Descrierea pe scurt a proiectului

Programa va atinge teme sensibile de actualitate precum: inteligența emoțională, discriminarea, consumul de substanțe interzise, educație sexuală, cât și alternative culturale pentru tinerii și elevii din comunitatea Sectorului 5.

21.

Atelierele

performanței

2018

Proiectul vizează performanța prin includerea a 80 copii din clasele 1-4, cu rezultate deosebite în diverse domenii, care vor putea participa la ateliere de canto, pictură, sculptură, dans modem și clasic sau de teatru unde vor fi coordonați de profesori universitari pe o perioadă de 10 luni. La finalul proiectului se vor organiza expoziții cu cele mai bune lucrări și vor fi puse în scenă spectacole realizate de copii. Ulterior se va încerca promovarea copiilor către expoziții naționale de artă sau către școli de profil.

22.

Program de Gale

Extraordinare dedicate unor momente

istorice

2018

Spectacole (teatru, operă etc) organizate cu scopul de a face posibilă cunoașterea istoriei, de cât mai mulți români.

23.

Zilele recoltei

Octombrie 2018

Târg special dedicat recoltelor toamnei.

Pentm perpetuarea la nivelul comunității locale a Sectorului 5 a tradițiilor care fac referire la celebrarea recoltei, în contextul în care evenimentul organizat până în momentul de față s-a bucurat de o largă popularitate în rândul locuitorilor Sectorului 5, propunem organizarea proiectul și în anul 2018. „Zilele recoltei” va aduna în același loc o serie de comercianți care vor expune legume, fructe și bucate specifice toamnei. De asemenea, târgul va fi animat cu momente artistice de muzică și dans.

24.

Parada

performanței -Liceeni și profesori de nota 10 din Sectorul 5

Iulie - Octombrie 2018

Eveniment organizat în semn de apreciere a eforturilor depuse de elevii din Unitățile de învățământ Preuniversitar de Stat din Sectorul 5, în cadrul examenului de Bacalaureat, cât și pentru a recunoaște meritele cadrelor didactice din Sectorul 5 care i-au îndrumat pe elevi și care au contribuit la obținerea acestor rezultate remarcabile.

25.

Hai să dăm mână cu mână

1 Decembrie 2018

Eveniment socio-cultural-educativ care popularizează, în rândul cetățenilor din Sectorul 5 sentimentul patriotic dar și obiceiuri și tradiții ale unei zile speciale, sărbătorită în stil autentic românesc.

26.

Poveste de Crăciun

1 - 23 Decembrie

2018

Proiectul, aflat la cea de-a treia ediție, sărbătorește, alături de întreaga comunitate din Sectorul 5, magia și frumusețea Sărbătorilor de lamă, tradițiile și obiceiurile pe care fiecare dintre noi le păstrează în suflet și le împărtășește cu cei dragi. Pe parcursul a 4 weekend-uri, într-o împletire armonioasă a tradițiilor și obiceiurilor de iarnă din diverse zone geografice, cetățenii Sectorului 5 vor lua parte la un program artistic de excepție: expoziții tematice, lucrări de arte plastice ale copiilor din sector, pe tema sărbătorilor de iarnă, colinde și cântece de Crăciun, obiceiuri și tradiții, toate acestea completate de standuri cu dulciuri de casă și nelipsitele surprize pregătite de Moș Crăciun și Spiridușii lui. Vom aprinde luminițele de Crăciun împreună și ne vom bucura, pe tot parcursul lunii decembrie, de un decor feeric, desprins din basme.

Nr.

Crt

Denumire

proiect

Perioada de implementare/ derulare

Descrierea pe scurt a proiectului

27.

Festival

gastronomic

Aprilie -Decembrie 2018

Eveniment cu specific tradițional românesc, în cadrul căruia se vor desfășura competiții culinare cu produse din diferite regiuni ale țării. Participanții vor fi invitați să participe la un Festival gastronomic ce va deveni o tradiție în Sectorul 5, având posibilitatea, în același timp, să deguste preparatele pregătite de cei mai iscusiți bucătari.

28.

Balul de cristal

Decembrie 2018

„Balul de cristal” are ca scop strângerea de fonduri pentru a susține excelența dar și copiii cu nevoi speciale din Sectorul 5. Prin acest proiect ne dorim atragerea și implicarea mediului de afaceri si a partenerilor în viata comunității din Sectorul 5.

2. Programe de acțiuni multianuale

2.1.    Programul pentru Teatru - Susținerea tinerilor actori

Se știe că scenele teatrelor au ajuns să pară un teritoriu interzis pentru tinerii abia ieșiți din școlile de actorie. Tinerii actori talentați și valoroși se demobilizează, renunță la meserie, se pierd din lipsa unei politici naționale culturale, a faptului că teatrele nu au porțile deschise, iar câștigul unui tânăr actor la început de drum este minor. Anual termină facultăți de actorie, private și de stat, înjur de 150 - 200 de absolvenți, iar a fi actor în România este un lucru greu și solicitant care necesită foarte multă putere de muncă și care este neglijat, în mod constant.

Astfel, dorim să încurajăm și să susținem tinerii actori, să le oferim ocazia de afirmare la început de carieră artistică în teatru, de cunoaștere și recunoaștere. Programul are ca scop să îi ajute să se afirme, pentru că viitorul lor să înceapă azi, iar luminile rampei, decorurile, costumele și aplauzele să nu le rămână necunoscute.

Grup țintă: tineri actori cu vârsta până în 35 de ani.

2.2.    Programul de sprijinire a cetățenilor din Sectorul 5 pentru participarea la activități culturale, educative și sportive

Programul își dorește să ofere locuitorilor din Sectorul 5, accesul la activități culturale, educative și sportive, la care, de cele mai multe ori, nu pot fi prezenți din motive financiare. Astfel, ne propunem să îi încurajăm să participe la spectacole de teatru, spectacole de operă, competiții sportive, încercând să le transmitem cât de importante sunt aceste activități în dezvoltarea intelectuală și a personalității.

De cele mai multe ori, produsele și serviciile culturale diverse, pot fi benefice pentru comunitate, în scopul creșterii gradului de acces al cetățenilor la viața culturală. Conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe raza căreia funcționează, precum și ale patrimoniului cultural, național și universal, poate reprezenta o modalitate pentru a-i ține aproape de Sectorul în care locuiesc, dar mai ales pentru a-i ține uniți.

în cadrul programului vor fi organizate manifestări culturale cu rol instructiv-educativ, spectacole, festivaluri și competiții, concerte și alte acțiuni, seminarii, dezbateri, vernisaje, conferințe, colocvii, expoziții, ateliere de lucru, etc.

2.3. Programul de promovare și recunoaștere a valorilor/realizărilor în domeniul cultural, științific, educativ, sportiv, familial, civic si etic

Valorile joacă un rol important în cunoașterea, explicația și predicția mentalităților și a comportamentelor individuale și de grup, dar și a celor specifice unui popor. O valoare care nu este promovată, ajunge doar pe căi lăturalnice și parțial cunoscută publicului. Este necesar să apreciem și să păstrăm valorile noastre, dar mai ales să respectăm ceea ce ne ajută să ne individualizăm.

Programul are ca scop recunoașterea publică prin acordarea de medalii, titluri, cupe etc, a meritelor veteranilor de război, angajaților performanți, sportivilor, profesorilor, considerația față de căsniciile durabile și cuplurile care oferă modele de viață, dar și alte cazuri care se remarcă prin importanța pe care o au în dezvoltarea unui comportament responsabil.

3. Programe de finanțare nerambursabilă

3.1. Programul de finanțare acordat în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Finanțările se acordă persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, pentru activități nonprofit de interes local.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte în baza Ghidului Solicitantului și a legislației în domeniu.

3.2.    Programul de finanțare acordat în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului

Finanțările se acordă Cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Sectorului 5, Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru finanțarea programelor sportive și pentru premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.

Finanțările se acordă în baza Ghidului Solicitantului și a legislației în domeniu, în mod continuu pe baza principiului „primul venit - primul servit”, până la epuizarea bugetului alocat pentru acest tip de finanțare.

3.3.    Programul de finanțare acordat în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

Finanțările se acordă persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni culturale.

Atribuirea finanțărilor nerambursabile se face pe baza selecției de oferte culturale organizată în conformitate cu Ghidul Solicitantului și cu

legislația în domeniu.

CONTRASEMNEAZĂ

p.SECRE


SECTOR


DIRECT


ENERAL,


FLORIN


DRAGNEA