Hotărârea nr. 146/2018

Hotărârea nr. 146/06.07.2018 privind asigurarea serviciilor de pază externă la unitățile de învățământ preuniversar de stat din sectorul 5, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind asigurarea serviciilor de pază externă la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea

siguranței în unitățile de învățământ


Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 06.07.2018;

Având în vedere:

raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră, Direcției Generale Economice și al Direcției Generale Operațiuni privind asigurarea serviciilor de pază externă la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, înregistrat sub nr. 62917/02.07.2018;

expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 62918/02.07.2018;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 81 alin.2, lit. j, art. 124 din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asigurarea serviciilor de pază externă la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 de către operatori economici desemnați în urma organizării procedurilor prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificările și completările ulterioare și a actelor emise în aplicarea ei, de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5.

ART. 2. Finanțarea serviciilor de pază externă a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor fi asigurate din bugetul local al Sectorului 5, la capitolul Autorități executive, Alte cheltuieli cu bunuri și servicii;

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Operațiuni vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ELENA LUMINIȚA PETRESOJ