Hotărârea nr. 13/2018

Hotărârea nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019

Având în vedere:

raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare eu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, înregistrat sub nr. 4641/17.01.2018;

expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 5545/18.01.2018; avizul conform nr. 30005/15.12.2017, emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și înregistrat la Primăria Sector 5 sub nr. 69267/18.12.2017,

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport;

Ținând cont de prevederile art. 19 și art. 61, alin. 1 și 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în baza O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.E.N. nr. 5472/2017 ;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, al art. 45, alin. 1 și al art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri;

ART. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și

Sport, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București prevăzute în anexă, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAI^ SECTOR DIRECTOR fefaxjTIV, florinaIdragnea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA GEORGE MATEI

Nr.


2018

Anexa la HCLS5 nr.    / Mb/9 /o£)/ 0

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018

NR.

CRT.

DENUMREA UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR

TELEFON

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

I

Grădinița Electromagnetica

PRE

Calea Rahovei Nr. 266

0214232110

2

Grădinița Nr. 34

PRE

Str. Lacul Bucura Nr. 26

0214504937

3

Grădinița Nr. 35

PRE

Str. Crizantemelor Nr. 2

0214207995

4

Grădinița Nr. 53

PRE

Str. Aleea Bacau Nr. 2a

0214232145

5

Grădinița Nr. 54

PRE

Str. Ferentari Nr. 96

0214231217

6

Grădinița "Floarea-Soarelui"

PRE

Str. Mărgeanului Nr. 81

0214202148

7

Grădinița Nr. 72

PRE

Str. Sergent Scarlat Nr. 19

0214233920

8

Grădinița Nr. 73

PRE

Splaiul Independentei Nr. 68

0213154355

9

Grădinița Nr. 168

PRE

Sos. Viilor Nr. 99

0213363515

IO

Grădinița "Paradisul Verde"

PRE

Str. Pucheni Nr. 55

0214232570

11

Grădinița Nr. 178

PRE

Str. lancu Jianu Nr. 26

0214234065

12

Grădinița Nr. 185

PRE

Str. Garoafei Nr. 12

0214205180

13

Grădinița Nr. 205

PRE

Calea Ferentari Nr. 2

0214233610

14

Grădinița Nr. 242

PRE

Str. Magurei Nr. 8

0214502538

15

Grădinița Nr. 244

PRE

Str. Humulesti Nr. 31

0214234008

16

Grădinița Nr. 245

PRE

Str. Tunsu Petre Nr. 9

0214237424

17

Grădinița Nr. 268

PRE

Str. Ion Creanga Nr. 8

0214104010

18

Grădinița Nr. 269

PRE

Str. C-Tin Miculescu Nr. 12

0213354544

19

Grădinița "Căsuța Fermecată"

PRE

Str. Amurgului Nr. 2

0214562082/

0214562083

20

Grădinița Nr. 271

PRE

B-Dul Eroii Sanitari Nr. 77

0214109024

INVAȚAMANT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

21

Școala Gimnazială Nr. 2

PRI, GIM

Str. Lacul Bucura Nr. 14

0214501192

22

Școala Gimnazială Nr. 103

P RI,GIM

Str. Vigoniei Nr. 3-5

0214503728/

0214501571

23

Școala Gimnazială "Principesa Margareta"

PRI, GIM

Str. Pândele Roșea Nr. 2-4

0213351405

24

Școala Gimnazială Nr. 115

PRE, PRI, GIM

Calea 13 Septembrie Nr. 177

0213163793

25

Școala Gimnazială Nr. 124

PRI, GIM

Str. Mărgeanului Nr. 25

0214206365

26

Școala Gimnazială Nr. 125

PRE, PRI, GIM

Sos. Bucuresti-Magurele Nr. 45

0217765685

27

Școala Gimnazială Nr. 126

PRE, PRI, GIM

Str. Leresti Nr. 12

0214203645

28

Școala Gimnazială Nr. 127

PRI, GIM

Str. Munții Carpati Nr. 68

0214231092

29

Școala Gimnazială Nr. 128

PRI, GIM

Str. Ion Creanga Nr. 6

0214102219

30

Școala Gimnazială "Luceafărul"

PRI, GIM

Str. Doinei Nr. 1

0214230480

31

Școala Gimnazială Nr. 131

PRI, GIM

Str. Gutuilor Nr. 1

0214203905

32

Școala Gimnazială "Grigore Tocilescu"

PRI, GIM

Str. Grigore Tocilescu Nr. 20

0214231140

33

Școala Gimnazială Nr. 134

PRI, GIM

Str. Baciului Nr. 4a

0214503502

34

Școala Gimnazială Nr. 135

PRI, GIM

Calea Ferentari Nr. 72

0214233327/

0214564815

35

Școala Gimnazială Nr. 136

PRI, GIM

Prelungirea Ferentari Nr. 68

0214501892

36

Școala Gimnazială "Mircea Sântimbreanu"

PRI, GIM

Sos. Alexandriei Nr. 21

0214206795

37

Școala Gimnazială "Ion I.C. Brătianu"

PRI, GIM

Str. Amurgului Nr. 35

0214233390

38

Școala Gimnazială Nr. 143

PRI, GIM

Str. Banul Mărăcine Nr. 16

0214202440

39

Școala Gimnazială Nr. 144

PRE, PRI, GIM

Str. Floare De Gheață Nr. 1 b

0214442093

40

Școala Gimnazială "1. G. Duca"

PRI, GIM

Sos. Panduri Nr. 42

0214100881

41

Școala Gimnazială "Petrache Poenaru"

PRI, GIM

Str. Bacau Nr. 1

0214233987/

0214233991

42

Școala Gimnazială "George Călinescu"

PRI, GIM

Str. Bachus Nr. 42

0214232889

43

Școala Gimnazială Nr. 150

PRE, PRI, GIM

B-Dul Eroii Sanitari Nr. 29-31

0214108408

44

Școala Gimnazială Nr. 188

PRI, GIM

Str. Tufișului Nr. 13

0214503864

45

Școala Gimnazială Nr. 280

PRI, GIM

Str. Serg.Gh Donici Nr. 4a

0214234068

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

46

Colegiul Național "Gheorghe Lazăr"

GIM, LIC TEO

B-Dul. Regina Elisabeta Nr. 48

0213134756

47

Colegiul Economic "Viilor"

LIC TEH, PROF

Sos. Viilor Nr. 38

0213160973

48

Colegiul Tehnic Energetic

LIC TEH, LIC TEO, POS, PROF

Aleea Podul Giurgiului Nr. 5

0214500630

49

Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară "Dumitru Moțoc"

PRE, LIC TEH, PROF

Str. Spataru Preda Nr. 16

0215552875

NR.

CRT.

DENUMREA UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR

TELEFON

50

Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez"

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

Calea Serban Vodă Nr, 280

0213365890

51

Liceul Teoretic "Ștefan Odobleja"

PRI, GIM, LIC TEO

Str. Dorneasca Nr. 7a

0214112213 /

0214111093

52

Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu"

PRI, GIM, LIC TEO

Calea Rahovei Nr. 311

0214234060

53

Liceul Teoretic "Ion Barbu"

PRI, GIM, LIC TEO

Str. Nabucuiui Nr. 18

0214102332

54

Liceul Tehnologic "Dimitrie Guști"

PROF, LIC TEH, LIC TEO

Str. Samuil Vulcan Nr. 8

0214562050

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

55 Școala Gimnazială Specială Nr. 9

PRI, GIM / SPE

Str. Trompetului Nr. 34

021.423.96.62

CL UB URI SPOR TI VE ȘCOLA RE INDEPENDENTE

56

Clubul Sportiv Școlar "Steaua"

LIC/SP

B-Dul. Ghencea Nr. 35    021.413.29.40

CLUBURI ALE COPIILOR

57

Clubul Copiilor Sector 5

GIM

Str. Năsăud Nr. 93

021.423.01.78

SCOLI ȘI GRĂDINIȚE PARTICULARE

58

Grădinița "Sfanțul Andrei"

PRE

Str. Bulgarus Nr. 44

0213116825

59

Grădinița "Alexandra Kids"

PRE

Str. Petre Ispirescu Nr. 69

0722.151.836,

021.420.69.27

60

Grădinița Cu Program Normal Și Prelungit "Pro Kinder"

PRE

Str. Sabinelor Nr. 56

0735.037.249

61

Grădinița "Olga Gudynn International School"

PRE

Str. Dr. PasteurNr. 51

0214106995

62

Grădinița "Adnan"

PRE

Intr. Buturugeni Nr. 7

0722205243

0744606010

0214107278

0212523280

63

Grădinița "Maryland"

PRE

Str. Drumul Ghindari Nr. 150-154

0722418104

64

Grădinița Cu Program Prelungit "Little Team, The College Childcare"

PRE

Calea 13 Septembrie Nr. 191

0314377804/

0724224555

65

Grădinița Cu Program Prelungit "Top Kids"

PRE

Str.Sergent Gheorghe.Donici Nr.26-28

0214237723 /

0737215703

66

Școala Primară "Micul Lord"

PRE, PRI

Str. Petre Ispirescu Nr. 54b

0730093603

0372771917

67

Școala Primară "Conil"

PRE, PRI

Drumul Cooperativei Nr. 55

0726322302

68

Școala Primară "Maryland"

PRI

Str. Drumul Ghindari Nr. 150-154

0722418104

69

Școala Primară "Rainbow Kids"

PRE, PRI

Str. General Ion Dragalina Nr. 8

0318052392

70

Școala Primară "Ada Kindergarden & School"

PRE, PRI

B-Dul Carol DavilaNr. 101

0314327222

71

Școala Gimnazială "Copil Dorit"

PRE, PRI, GIM

Sos. Viilor Nr. 33

0754494649

72

Școala Gimnazială "Rut"

PRI, GIM

Str. Lacul Bucura Nr. 9-13

214510035

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRhl AR SECTOR DIRECTOR EXECUTIV,


DRAG WA FLORINA

2