Hotărârea nr. 129/2018

Hotărârea nr. 129/26.06.2018 privind aprobarea proiectului ,,Olimpiadele Copilăriei” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Olimpiadele Copilăriei” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordaehe”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.20 18;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordaehe” nr. CCTSI-2018.06.20-04/20.06.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.59183/20.06.2018;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Educație, Tineret și Sport;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordaehe”;

Proiectul depus de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub numărul 55401/08.06.2018 și la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordaehe” sub numărul CCTSI-201 8.06.08 - 04 la data de 08.06.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Olimpiadele Copilăriei”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordaehe” în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2- Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordaehe”;

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordaehe” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 -

privind aprobarea proiectului „Olimpiadele Copilăriei” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordaehe”

„Olimpiadele Copilăriei”

a.    Organizator: Asociația Inițiativa Ecologică Europeană;

b.    Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordaehe” intenționează să susțină organizarea unui evenimentului cultural-educativ „Olimpiadele Copilăriei”, în perioada 13-19 august 2019, în locația Parcul Sebastian. Proiectul a fost propus de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, o organizație neguvernamentală non-profit, cu sediul în București, Str. Duetului nr. 100, sc.l, ap.5, Sector 1.

Inițiativa Ecologistă Europeană are experiență în organizarea unor evenimente cultural -educative cu o largă participare, dintre care listăm Festivalul Filmului pentru Copii și Tineret WonderFest și Gala ECO-Fest, acesta din urmă fiind unul dintre cele mai importante și vizibile evenimente care promovează spiritul civic și ecologia, din România.

Evenimentul propus, „Olimpiadele copilăriei”, își dorește să atragă participanți numeroși din Sectorul 5, cu vârste cuprinse între 2 și 65 de ani, într-o acțiune realizată cu scopul de a stimula dezvoltarea intelectuală, emoțională și fizică a copiilor, prin crearea unui mediu colaborativ între părinți și experții în educație prin joacă și în interacțiunea cu copiii, prezenți la eveniment.

Ediția din acest an a "Olimpiadelor Copilăriei” își propune să găzduiască ateliere de creație (teatru de improvizație pentru copii, origami, desen), jocuri și concursuri, spectacole de teatru de păpuși, concerte, karaoke.

Proiectul propus de Inițiativa Ecologistă Europeană răspunde și necesității de a organiza evenimente cultural educative în beneficiul persoanelor cu venituri modeste, al copiilor provenind din medii dezavantajate, familii cu o situație materială modestă; este important ca decalajul de educație și participare la evenimente de natură artistică al copiilor provenind din medii precare să fie micșorat prin asigurarea unei serii consistente de evenimente cu titlu gratuit.

c.    Perioada: 13- 19 august 2018;

d.    Beneficiari direcți: locuitorii din Sectorul 5 (minim 1500 de participanți, copii, părinți și bunici);

e.    Locație: Parcul Sebastian;

f.    Buget alocat: 388.600 lei, din care 349.400 lei contribuția Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordaehe” și 39.200 Ici, contribuția solicitantului.