Hotărârea nr. 125/2018

Hotărârea nr. 125/26.06.2018 privind aprobarea proiectului ”Poveste cu cai” - proiect educativ și sportiv pentru copii beneficiari de măsura de protecție speciala plasament în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea DGASPC Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Poveste cu cai”- proiect educativ și sportiv pentru copiii beneficiari de măsura de protecție specială plasament în cadrul structurilor

rezidențiale din subordinea DGASPC Sector 5.

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/ 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/ 2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/ 2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară din data de 26.06.201 8

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 59222/20.06.2018;

Ținând cont de raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția'Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 10298/1 8.06.201 8;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale și alte Activități Economice precum și al Comisie pentru Protecția Socială, Sănătate și Societate Civilă

în conformitate cu prevederile art. 1, art.2, art.5, art.46, alin. (I), alin. (3), lit. “f” si lit. “g”, art. 48, art.49, alin (I), alin. (2), alin. (4) si alin. (5), art.51, alin. (I) si art. 53, alin. (2) din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45 alin. (I) si ale art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă proiectul “Poveste cu cai” - proiect educativ și sportiv pentru copiii beneficiari de măsură de protecție specială plasament în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, prevăzut în anexa nr. I Ia prezenta hotărâre.

ART.2. în vederea implementării proiectului menționat la articolul 1 al prezentei hotărâri, se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 pentru ca în numele și pentru Consiliul Local sector 5 să semneze convenția de colaborare cu Clubul de Echitație Agrointernațional, convenție de colaborare ce constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

ART.3. Direcția de Asistență Tehnică și Juridică- Serviciul Evidența Acte Adminsitrative și D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. /X5' /26.06.2018


PREȘED

CRISTINAd^


/eXANb'Iw'EL'

*INȚA MĂ) REA


PROIECT ‘‘Poveste cu cai”

proiect educațional și sportiv pentru copiii beneficiari de măsură de protecție specială plasament

în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea DGASPC sector 5


“POVESTE CU CAI”

1. Descrierea proiectului

1.1.    Partener: Clubul de Echitatie Agrointernational

1.2.    Localizare:

sediul central: București, sector 5, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.57, bloc T4 club de echitație: București, sector 1, str. Horia, Cloșca și Crișan nr. Ibis

Scopul proiectului

Metodă de recompensare a rezultatelor școlare, proces educativ nonformal ușor și distractiv, precum și o modalitate terapeutică outdoor pentru copiii cu diferite forme de dizabilitate.

Beneficiarii proiectului

Grupul țintă:

•    30 de copii/tineri cu vârste cuprinse între 7-18 ani, pentru care se vor plăti

abonamente individuale, selectați în baza următoarelor criterii:

20 copii cu burse de merit și de studiu din cadrul proiectului “Școala - O prioritate”

10 copii cu tulburări de comportament ( socializare, comunicare, ADHD)

®    10 copii/tineri cu dizabilități cu vârste cuprinse între 7-22 ani, beneficiari de măsură

de protecție specială plasament în cadrul Centrului Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități, care vor primi din partea Clubului de Echitație Agrointernațional reducere 100% din prețul abonamentului

2. Argument

Echitația îmbunătățește puterea de concentrare. începând de la pregătirea calului pentru călărie și până la descălecarea de pe cal, călărețul trebuie să fie atent în permanență la fiecare detaliu, în principal trebuie să se concentreze pe sincronizarea cât mai perfectă a acțiunilor sale cu mișcările calului.

Echitația îmbunățeste auto-disciplina. Arta călăriei și a îngrijirii calului reprezintă un

exemplu extraordinar de comunicare între specii. Fiecare acțiune din comportamentul omului 2

influențează comportamentul calului, deci auto- controlul, calmul și disciplina riguroasă sunt absolut necesare.

Echitația îmbunătățește răbdarea. Călăria implică deprinderea unui set întreg de noi abilități, ceea ce necesita timp si rabdare. De asemeni înțelegerea fiziologiei calului reprezintă un proces complex în sine. Ca urmare, echitația practicată cu regularitate ajută călărețul să fie mult mai răbdător, ceea ce reprezintă un factor important în relațiile sociale. Studii recente de laborator arată că apropierea de un cal produce modificarea tiparului undelor cerebrale, ceea ce induce un effect de calmare.

Echitația funcționează ca un eliberator de stress și crește nivelul beta-endorfinelor. Pe cal, călărețul trebuie să fie atent la fiecare acțiune și procedură. Acest fapt, adăugat la plăcerea de a călări, duce inevitabil la eliberarea de toate preocupările și grijile cotidiene. Temperatura corpului cabalin este mai ridicată decât cea a corpului uman pe care îl stimulează și îl relaxează, ritmul în care se deplasează este asemănător ritmului cardiac al mamei, amintind de viață intrauterină, când era legănat.

Echitația îmbunătățește încrederea în sine. Dobândirea capacității de a controla un animal mult mai mare și puternic va crește în mod inevitabil încrederea în sine a celui care practică echitația.

Echitația îmbunătățește sistemul cardiovascular și reduce tensiunea arterială.

Echitația îmbunătățește tonusul muscular și echilibrul. Călărețul trebuie să reacționeze la fiecare mișcare a calului pentru a adopta poziția corecta în șa. Ca urmare, mușchii corpului se contractă și se relaxează în funcție de mișcările calului, având ca rezultat tonifierea și întărirea tuturor grupelor de mușchi din corp. Chiar dacă pare un exercițiu ușor, o oră de echitație poate arde un număr similar de calorii ca și 30 de minute de jogging sau ciclism. Sportul ecvestru permite persoanelor cu dizabilitati să-și împlinească nevoile de mișcare, permite o decontractare, mai ales, în zona soldurilor și a coloanei vertebrale inferioare, astfel încât favorizează echilibrul. Calul nu este un instrument, este un coterapeut, echitația psihoterapeutică fiind o metoda în sine care abordează stările, reacțiile, tulburările oamenilor. Mișcarea ritmică a calului facilitează fortificarea (umăr, mână, cot, gleznă, genunchi, sold) și relaxarea mușchilor, îmbunătățește circulația sangvină, reflexele, utilizarea simetrică sau independentă a mâinilor.

Pe lângă beneficiile motorii si fizice, hipoterapia are numeroase beneficii psihologice. Calul este un animal extrem de senzitiv, empatic, cu o componentă emoțională ridicată, care simte emoțiile umane și reacționează ca atare. Relația care se stabilește este bilaterală, se dă și se primește. Prima dată trebuie creată relația de încredere cu animalul, o relație care implică responsabilități: trebuie hrănit, îngrijit, adăpat. Astfel, se formează sau se întărește autocontrolul și crește nivelul de încredere în sine, atenția, răbdarea, condiționarea. Acest tip de relație terapeutică, spre deosebire de cea clasică, desfășurată în cabinet, vine natural, în aer liber, copilul nepercepând aceasta activitate ca pe o formă de terapie.

2.1.    Obiective la nivel organizațional:

creșterea numărului de copii motivați să obțină rezultate bune și foarte bune la învățătură

îmbunătățirea abilităților sociale pentru copiii cu tulburări de comportament, de comunicare, precum și pentru cei diagnosticați cu ADMD amelioararea stării de sănătate pentru copiii cu dizabilitati.

2.2.    Obiective la nivel individual:

dezvoltarea personala si îmbunatatirea autocontrolului si autodisciplinei;

buna coordonare a mișcărilor

orientarea spațială

creșterea încrederii de sine

antrenarea în sarcini de rutina

îmbunătățirea vorbirii și exprimării dorințelor

creșterea posibilității de cooperare

schimbul de experiență și cunoștiințe

dezvoltarea atenției și concentrării

încurajarea performatei școlare

Activități si facilități incluse în abonament

Lecțiile de echitație și activitățile conexe în aer liber, când condițiile meteorologice permit, se vor desfășura la Centrul de echitație din str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 1 bis sector 1 București

în situația în care vremea este nefavorabilă, ședințele de echitație se vor desfășura în manejul acoperit/încălzit al centrului de echitație situat la aceeași adresă;

Preluarea copiilor în grupe de maxim 10 copii, punând la dispoziție personal specializat ( instructori/antrenori), cai și echipament complet, adecvat pentru susținerea ședințelor de echitație;

Abonamentele vor fi structurate în pachete de 12 ședințe, cate 2 ședințe/saptămană/copil, durata unui abonament fiind estimată la 6 săptămâni

Durata unei ședințe este de 2 ore : I oră echitație și 1 ora activități conexe ( cunoșterea și îngrijirea calului : hrănire, adăpare, țesălat, spălat, antrenarea, igienizarea boxelor și pregătirea hranei, pregătirea calului pentru antrenament : înșeuarea și conducerea la călărie, punerea fraului, șeii, hățurilor, a apărătorilor, a scărițelor, trăgătorilor, familiarizarea cu termenii lingvistici specifici, etc).

Dacă din motive medicale sau alte situații justificate nu se poate asigura prezența unui minor/minorilor, ședința se va reprograma de comun acord în perioada imediat următoare Distribuirea cailor avand în vedere varsta copilului, nivelul de dezvoltare psiho-fizică, abilitățile și experianța acestuia, astfel încât să nu pună în pericol integritatea fizică a minorului

Participarea tututror copiilor beneficiari de măsură de protecție specială plasament în cadrul structurilor rezidențiale aflate în subordinea DGASPC SECTOR 5, în calitate de invitați, la evenimentele/festivitățile/turneele organizate în cadrul clubului de echitație

Clubul asigură integritatea fizică și psihică a copiilor/tinerilor pe perioada desfășurării lecției de echitație și a activităților conexe desfășurate în cadrul clubului

Transmiterea lunara către Serviciul Protecție de Tip Rezidențial a centralizatoarelor cu prezența copiilor/tinerilor la cursurile de echitație

3. Suma solicitată:

Abonamentele vor fi structurate în pachete de 12 ședințe, câte 2 ședințe/săptămână/copil, durata unui abonament fiind estimată la 6 săptămâni.

Durata unei ședințe este de 2 ore, după cum urmează:

1 ora echitație

1 ora activități conexe ( cunoașterea și îngrijirea calului: hranire, adăpare, țesălat, spălat, antrenarea, igienizarea boxelor și pregătirea hranei, pregătirea calului pentru lecție: înșeuarea si conducerea la călărie, punerea frâului, șeii, hățurilor, a apărătorilor, a scărițelor, trăgătorilor)

Beneficiari

Preț/

abonament

Abonamente/

beneficiar

Total costuri

TVA inclus

Valoare

30

800 lei

2

48.000 lei

De plata

Clubul de Echitație Agrointernațional oferă cu titlu gratuit abonamente pentru 10 copii/tineri care beneficiază de măsura de protecție specială plasament la Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități, in valoare de 16.000 lei

4. Modalități de plată

Plata contravalorii abonamentelor pentru cursurile de echitație se va face prin ordin de plată, la sfârșitul abonamentului, conform prezenței copiilor/tinerilor la ședințele de echitaie, în termen de 30 zile de la primirea facturii emisă de Clubul de Echitatie Agrointernațional.

5. Perioada de implementare a proiectului

15.06.2018- 15.09.2018


E DINȚA ,6 REA


Anexa 2 la H.C.L. Sector 5 nr. /£5?££.0£« loW

Convenție de Colaborare

Nr.................................

Art. 1 Părțile

1.1    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu

sediul în București, sector 5, strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, cod de înregistrare Fiscală nr. 17104480, reprezentată prin dna Florentina Popescu in calitate de Director General și dna Alina Apostoaie, Director Economic

si

1.2. Clubul de Echitație Agrointernațional, cu sediul în București, Bld. Tudor Vladimirescu nr. 57, bl. P4, cod de înregistrare Fiscala 14574437 reprezentată legal prin dl. Nicolae Ceausescu- Vicepreședinte în calitate de Furnizor de Servicii

au convenit încheierea Convenției de colaborare în următoarele condiții:

AR 1.2 Obiectul convenției

Obiectul prezentei convenții îl constituie susținerea de cursuri de echitație si alte activități conexe specifice de către Furnizorul de servicii pentru copiii beneficiari de măsura de protecție specială plasament din cadrul structurilor rezidențiale aflate în subordinea DGASPC sector 5.

Abonamentele vor fi structurate în pachete de 12 ședințe, câte 2 ședințe/săptămână/beneficiar, durata unei ședințe este de 2 ore, după cum urmează: 1 ora echitație și 1 ora activități conexe ( cunoașterea și îngrijirea calului: hranire, adăpare, țesălat, spălat, antrenarea, igienizarea boxelor și pregătirea hranei, pregătirea calului pentru lecție: înșeuarea si conducerea la călărie, punerea frâului, șeii, hățurilor, a apărătorilor, a scărițelor, trăgătorilor)

Prețul unui abonament individual de 12 ședințe este de 800 lei si valabilitatea acestuia este de 6 săptămâni de la validarea primei ședințe de echitație.

Art.3 Durata Convenției :

Prezenta convenție se încheie pentru perioada 15. 06.2018-15.09.2018 Durata se poate modifica, prin act adișional, cu acordul părților

Art.4 Obligațiile pârtilor:

a) Obligațiile D.G.A.S.P.C. Sector 5:

V    să coordoneze activitățile de implementare ale proiectului

V    să identifice copiii care vor participa la cursurile de echitație organizate de către Clubul de Echitație Agrointenațional

■/ sa efectueze examene medicale periodice care sa ateste că minorii/tinerii incluși în proiect sunt apți din punct de vedere medical pentru a efectua activități fizice

S să comunice eventualele absențe ale copiilor/tinerilor cu minim 24 de ore înainte de ședința de echitație pentru reprogramare

•f să stabilească împreună cu reprezentanții Clubului de Echitație Agrointernational programul ședințelor de echitație

■/ să asigure transportul copiilor/tinerilor la baza de antrenament/echitatie și personalul însoțitor

■/ să asigure plata ședințelor de echitație in cuantum de 800 lei/abonament/beneficiar, la sfârșitul abonamentului în termen de 30 zile de la primirea facturii, conform prezenței copiilor/tinerilor.

b)    .Obligațiile Clubului de Echitatie Agrointernational:

S lecțiile de echitație și activitățile conexe în aer liber, când condițiile meteorologice permit, se vor desfășura la Centrul de echitație din str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 1 bis sector 1 București

S în perioadele reci în care nu sunt recomandate copiilor ședințe de echitație în aer liber, acestea se vor desfășura în manejul acoperit/ încălzit al centrului de echitație situat la aceeași adresă

S să pună la dispoziția DGASPC sector 5 copii după autorizațiile/ avizele sanitare, de funcționare, cele din domeniul sanitar-veterinar, ISU

•S să pună la dispoziție un vestiar și un spațiu adecvat pentru igiena personală, pregătirea și servirea de gustări reci, pentru copii și pentru personalul însoțitor

S să asigure preluarea copiilor în grupe de 8- 10 copii, punând la dispoziție personal specializat (instructori/ antrenori), cai și echipament complet, adecvat pentru susținerea ședințelor de echitatie

•/ să asigure distribuirea cailor având în vedere vârsta copilului, nivelul de dezvoltare psiho-fizică, abilitățile și experiența acestuia, astfel încât să nu pună în pericol integritatea fizică a minorului

•/ să stabilească împreună cu D.G.A.S.P.C. sector 5 programul de derulare al ședințelor de echitatie în funcție de programul școlar și disponibilitatea clubului

•/ să asigure participarea tuturor copiilor beneficiari de măsură de protecție specială plasament în cadrul structurilor rezidențiale aflate în subordinea DGASPC sector 5, în calitate de invitați, la evenimentele/ festivitățile/ turneele organizate în cadrul clubului de echitație

■S să informeze DGASPC sector 5 cu minim 24 de ore înainte de eventualele modificări apărute în programul stabilit de comun acord pentru reprogramarea ședințelor de echitație

■f să asigure integritatea fizica si psihica a copiilor/ tinerilor pe perioada desfășurării lecției de echitatie și a activităților conexe desfășurate în cadrul clubului

C să comunice reprezentanților DGASPC sector 5 orice eventuale incidente/ evenimente/ precum și evoluția copiilor, în vederea monitorizării rezultatelor obținute pe parcursul derulării proiectului

c)    .Obligații comune:

■/ Părțile se angajeaza sa respecte legislația in vigoare in domeniul protecției drepturilor copilului asa cum sunt reglementate prin Legea 272/2004 republicata;

'C Părțile se obliga sa respecte procedurile de lucru stabilite in cadrul proiectului;

S Părțile se obliga sa anunțe orice modificare cu privire la desfasurarea proiectului prezentat;

S Părțile semnatare se obliga sa respecte principiul confidențialității, al respectului, demnității umane si a imaginii copilului/persoanei.

Art. 5 Amendamente:

Părțile semnatare au dreptul pe durata îndeplinirii convenției de a conveni modificarea clauzelor acesteia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii convenției.

Art 6 Comunicări:

6.1.    Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentei convenții trebuie să fie transmisă în scris.

6.2.    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Art.7 Rezilierea convenției:

7.1.    Constituie motiv de reziliere a convenției următoarele:

nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una dintre părți; expirarea duratei pentru care a fost încheiată; acordul părților privind încetarea convenției.

7.2.    D.G.A.S.P.C Sector 5 își rezervă dreptul de a denunța unilateral convenția în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii convenției și care conduc la modificarea prevederilor acestuia în asa măsură încât îndeplinirea convenției respective ar fi contrara interesului public.

Art.8 Soluționarea litigiilor

8.1. Litigiile prezentei în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezenta convețtie vor fi supuse unei proceduri de soluționare pe cale amiabilă.

Art.9 Dispoziții finale

9.1.    Prevederile prezentei convenții se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

9.2.    Limba care guvernează prezenta convenție este în limba română

9.3.    Convenția va fi interpretată conform legilor din România.

9.4.    Prezenta convenție a fost încheiata la data de................... în 2 exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.