Hotărârea nr. 120/2018

Hotărârea nr. 120/26.06.2018 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a evenimentului Caleidoscop sportiv în Ferentari.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a evenimentului Caleidoscop sportiv în Ferentari

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 58682/19.06.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 58683/19.06.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - Se aprobă organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a evenimentului Caleidoscop sportiv în Ferentari, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul Cultură, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /,2G /26.06.2018Sumar al evenimentului Caleidoscop sportiv în Ferentari

a)    Organizator: Primăria Sectorului 5;

b)    Perioada desfășurării: 14.06- 15.07.2018;

c)    Beneficiari direcți: rezidenți din zone periferice ale sectorului 5 (cartierul Ferentari);

d)    Scopul proiectului: promovarea, în rândul membrilor comunității locale, a unor experiențe și modele de relații de cooperare, prin intermediul unui eveniment socio -sportiv și educativ derulat în spațiul neconvențional al Parcului Pieței Ferentari;

e)    Obiective specifice evenimentului:

—    asigurarea cadrului de valorizare a potențialului sportului;

—    sensibilizarea cu privire la valoarea și importanța disciplinelor sportive;

—    diversificarea ofertei de petrecere a timpului liber pentru locuitorii cartierului Ferentari.

f)    Activități specifice evenimentului:

—    proiecții de filme și desene animate pentru copii și întreaga familie - în intervalul 9°° -14°°;

—    proiecții ale spoturilor și tease-uri de promovare a sportului și a modelelor acestuia (sportivi reprezentativi și materiale de promovare a federațiilor sportive române) - în intervalul 14°°- 15°°;

—    proiecții ale meciurilor Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia - în intervalul 15°° -23 30.

g)    Bugetul estimativ al evenimentului: 150.000 lei.