Hotărârea nr. 107/2018

Hotărârea nr. 107/31.05.2018 privind aprobarea proiectului „Susținerea Etapei finale a Campionatului Național Școlar de Tenis - 2018”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului

„Susținerea Etapei finale a Campionatului Național Școlar de Tenis - 2018”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.05.18 -10 / 18.05.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51379/25.05.2018;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Proiectul depus de Clubul Sportiv Școlar „Steaua” București înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. înregistrat cu numărul CCTSI-2018.05.18 - 02 la data de 18.05.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Susținerea Etapei finale a Campionatului Național Școlar de Tenis”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


privind aprobarea proiectului

„Susținerea Etapei finale a Campionatului Național Școlar de Tenis - 2018”

„Susținerea Etapei finale a Campionatului Național Școlar de Tenis - 2018”

a.    Organizator: Clubul Sportiv Școlar „Steaua” București cu sprijinul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

b.    Descriere: Clubul Sportiv Școlar „Steaua” București a fost desemnat de Ministerul Educației Naționale și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București să organizeze Etapa finală a Campionatului Național Școlar de Tenis (categoria de vârstă 16 ani, băieți și fete).

Competițiile sportive pentru tineret ajută la promovarea unui mod de viață sănătos, la îmbunătățirea condiției fizice a participanților, ameliorează educația, oferă o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber și, nu în ultimul rând, ajută la identificarea tinerelor talente. Aflat la a 3-a ediție, la acest campionat vor participa 4 Cluburi Sportive Școlare din București și 10 din alte orașe din România (Constanța, Ploiești, Galați, Alexandria, Brașov, Târgu-Neamț, Petroșani, Sibiu, Pitești, Sighetu-Marmației), fiind așteptați peste 60 de sportivi.

CSS „Steaua” București va fi prezent în competiție cu 7 sportivi legitimați, elevi în unitățile de învățământ din Sectorul 5. De asemenea, pe perioada verii, Clubul va pune Ia dispoziție un număr de 20 de antrenamente cu titlu gratuit pentru 15 copii din Sectorul 5, în cadrul Bazei Sportive „Vicina” pentru a le împărtăși din tainele sportului alb și a le oferi un model de viață sănătos și o alternativă de petrecere a timpului liber.

înființat în 1965 cu sediul în Sectorul 5, cu 7 secții, în acest moment clubul numără 14 secții sportive. De-a lungul timpului, clubul a obținut anual performanțe deosebite, care l-au făcut să se claseze constant pe primele locuri în clasamentul cluburilor școlare din București (clasamentul unităților școlare cu profil sportiv din M.E.C.T.S. și A.N.S.). Clubul a avut de-a lungul timpului rezultate deosebite în competițiile mondiale, regionale și naționale.

Pentru desfășurarea Etapei finale a Campionatului Național Sportiv de Tenis - 2018, CSS „Steaua” București pune la dispoziție baza sportivă proprie „Vicina” din Sectorul 5, Aleea Pricopan, lângă Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Din păcate starea precară a bazei sportive precum și situația financiară dificilă în care se află Clubul nu permit organizarea evenimentului la standardele calitative necesare unei astfel de competiții.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propune să sprijine organizarea acestui eveniment prin finanțarea achiziționării următoarelor materiale sportive și de infrastructură imperios necesare:

Fileu tenis - 4 bucăți;

Mingii de tenis - 4 baxuri;

Zgură - 10 tone;

Marcaj teren - 4 seturi tușe;

Pubelă - 3 bucăți.

c.    Perioada: 07.06.2018- 10.06.2018;

d.    Beneficiari direcți: Elevii din Sectorul 5 legitimați la CSS „Steaua” București și alți 20 de tineri din Sectorul 5 pasionați de tenis;

e.    Buget alocat: 12.340 lei.