Hotărârea nr. 106/2018

Hotărârea nr. 106/31.05.2018 privind aprobarea completării Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării Programului de activități al Centrului Cultural și dc Tineret „Ștefan lordache” pentru 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 3 1.05.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI-2018.05.18- 11 / 18.05.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51375/25.05.201 8;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” pentru 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR SECTOR 5

ELENA LUMINIȚA PEȚRESqtL-

PRES^prNW DIAȘEDINȚĂ, ELOREA CRISTINA ALEXANDRA

Nr.    /31.05.2018

ANEXA I Ia H.C.L. Sector 5 Nr. lOfi Z31.05.2018

privind aprobarea completării Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru 2018

„Zilele Sectorului 5”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

b.    Descriere: Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la împărțirea pe sectoare a Municipiului București, Primăria Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, dorește organizarea unor spectacole și manifestări culturale care să promoveze imaginea Sectorului 5, sub genericul „Zilele Sectorului 5”;

Evenimentul ce urmează a fi organizat are în vedere, în principal, antrenarea unor largi segmente ale populației sectorului la viața colectivității, concentrând atenția asupra valorilor reprezentative, care asigură notă distinctă asupra personalității Sectorului 5, precum și oferirea unor zile de destindere și voie bună, sens în care vom avea programe culturale și artistice pentru a satisface nevoile culturale comunitare prin oferirea de produse și servicii culturale diverse, de creștere a gradului de acces, de participare a cetățenilor la viața culturală.

Activitățile vor fi multiple și diverse, iar cetățenii, de la cel mai mic la cel mai mare, vor avea parte de jocuri distractive tematice, paradă cu costume de epocă, multă muzică pentru toate vârstele și gusturile, manifestări cu încărcătură istorică și simbolică pentru comunitatea Sectorului 5.

c.    Perioada: septembrie 2018;

d.    Beneficiari direcți: Comunitatea locală a Sectorului 5;

e.    Locația: Sectorul 5 al Municipiului București, Parcul Sebastian.