Hotărârea nr. 104/2018

Hotărârea nr. 104/31.05.2018 privind aprobarea proiectelor Asociației „Colorăm Zâmbete”, legate de participarea la Festivalul Cultural Internațional de Folclor „ Macedonian Sun of Alexander” și Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”, înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectelor Asociației „Colorăm Zâmbete”, legate de participarea la Festivalul Cultura, Internațional de Folclor „Macedonian Sun of Alexander” și Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”,

înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.05.18 - 09 / 18.05.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51372/25.05.2018;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Proiectele depuse de Asociația „Colorăm Zâmbete” înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub numărul CCTSI-2018.05.07 - 12 la data de 07.05.2018 și CCTSI-2018.05.11 - 04 la data de 11.05.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectele Asociației „Colorăm Zâmbete” legate de participarea la Festivalul Cultural Internațional de Folclor „Macedonian Sun of Alexander” și Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”, desfășurate de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXĂ la H.C.L. Sector 5 Nr. 10^/. Z31.05.2018

privind aprobarea proiectelor Asociației „Colorăm Zâmbete”, legate de participarea la Festivalul Cultural Internațional de Folclor „Macedonian Sun of Alexander” și Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”

1. Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”

a)    Descriere: Festivalul „Mamaia copiilor”, aflat anul acesta la cea de-a 18-a ediție, este poate cel mai cunoscut festival de muzică ușoară, creație și interpretare din România. Ediția din anul acesta reunește peste 100 de participând din toată țara, selectați în urma unei preselecții, pentru calitatea deosebită a interpretării și a compoziției muzicale prezentate.

Participarea membrilor trupei de dans din cadrul Asociației „Colorăm Zâmbete” la Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor” este o oportunitate de a susține tinerele talente, de a promova activitățile cu caracter creativ, de a încuraja performanța în domeniul dansului și de a promova Sectorul 5 în cadrul acestui festival național dedicat muzicii ușoare românești.

b)    Perioada: 7 - 15 iulie 2018;

c)    Beneficiari direcți: Copiii pasionați de dans din Sectorul 5;

d)    Locația: Mamaia;

e)    Buget alocat: 28.805 lei.

2. Festivalul Internațional de Folclor „Macedonian Sun of Alexander”

a.    Organizator: Asociația „Colorăm Zâmbete” și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

b.    Descriere: a XlI-ea ediție a Festivalul Internațional de Folclor „Macedonian Sun of Alexander” va reuni peste 400 de participanți din peste 12 țări, într-un eveniment care va pune accentul pe recuperarea valorilor tradiționale ale dansului, promovarea folclorului și dansului popular și stimularea schimburilor culturale între participanți. Luând în calcul și faptul că pentru români anul acesta are o conotație deosebită, fiind anul Centenarului Marii Uniri, participarea la acest festival oferă o oportunitate deosebită de promovare a imaginii României, a culturii și a tradițiilor românești.

c.    Perioada: 18-24 iulie;

d.    Beneficiari direcți: Copiii pasionați de dans din Sectorul 5;

e.    Locație: Macedonia;

f.    Buget alocat: 24.757 lei. g-