Hotărârea nr. 103/2018

Hotărârea nr. 103/31.05.2018 privind aprobarea proiectului ”Participarea la Festivalul Muzica și Marea”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Participarea la Festivalul Muzica și Marea”, înregistrat Ia Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.05.18 - 13 / 18.05.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51371/ 25.05.2018;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Proiectul depus de Asociația Culturală „Plaiuri Mioritice Contemporane” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub numărul CCTSI-2018.04.02 - 03 la data de 02.04.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Participarea la Festivalul Muzica și Marea”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /0_3    /31.05.2018


PREȘED FLORE
E ȘEDINȚA, EXANDRA


ANEXA 1 la H.C.L. Sector 5 Nr. /0,3 /31.05.2018

privind aprobarea proiectului „Participarea la Festivalul Muzica și Marea”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

„Participarea la Festivalul Muzica și Marea”

a.    Organizator: Asociația Culturală „Plaiuri Mioritice Contemporane”

b.    Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” dorește să susțină participarea unui grup de 20 de elevi din Sectorul 5 la Festivalul „Muzica și Marea” ce se va desfășura în Paralia - Grecia în perioada 10—14 septembrie 2018 și care reunește mai multe genuri muzicale.

Beneficiarii proiectului vor fi 20 elevi din Sectorul 5 ai claselor V - XI, iar scopul urmărit este de a învăța elevii să aprecieze frumusețea portului popular, a dansului și a cântecului românesc, să promoveze prin cântec și dans popular frumusețea artei populare românești, formarea unui comportament artistic prietenos, sensibil, responsabil și creativ față de folclor, obiceiuri, tradiții și dansul popular care se regăsesc în vasta diversitate culturală românească.

Participarea la acest festival răspunde nevoii de promovare a culturii și tradițiilor poporului român, de promovare a talentelor în acest domeniu, implică tânăra generație în păstrarea specificului folcloric românesc.

c.    Perioada: 10.09.2018-14.09.2018;

d.    Beneficiari direcți: 20 de elevi ai școlilor din Sectorul 5;

e.    Buget alocat: 11.100 lei.

CONTRASEMNEAZĂ, secreta/rîsector 5

ELENA LUMINIȚA PETRESCU


ȘEDINȚA EXANDRA