• Hotărârea 368/2018 - Sectorul 5 - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 368/28.12.2018 privind aprobare proiectului de dezvoltare urbană, constând în construirea de unităţi de învăţământ şi locuinţe, pe terenurile din zonele: Drm. Movilă, Drm. Ghindari, Str. Brătila şi Str. Teiuş.
 • Hotărârea 367/2018 - Sectorul 5 - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 367/28.12.2018 privind aprobarea Proiectului „În universul şahului – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi.”
 • Hotărârea 366/2018 - Sectorul 5 - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 366/28.12.2018 privind darea în folosinţă cu titlu gratuit Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov a unui spaţiu în suprafaţă de 215 mp şi a terenului în suprafaţă de 984 mp – parcare şi 457 mp cale de acces, în incinta imobilului în care funcţionează Creşa Sf. Stelian în vederea funcţionării Substaţiei de Ambulanţă Sector 5.
 • Hotărârea 365/2018 - Sectorul 5 - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 365/28.12.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele municipiului București, a unor imobile situate în Strada Iacob Andrei, nr.31, Sector 5, București.
 • Hotărârea 364/2018 - Sectorul 5 - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 364/28.12.2018 privind constituirea unei Comisii de negociere a achiziționării în numele Municipiului București , a unor imobile situate în Strada Iacob Andrei, nr.31, Sector 5, București.
 • Hotărârea 363/2018 - Sectorul 5 - 28.12.2018

  Hotărârea nr. 363/28.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.
 • Hotărârea 362/2018 - Sectorul 5 - 27.12.2018

  Hotărârea nr. 362/27.12.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.
 • Hotărârea 361/2018 - Sectorul 5 - 27.12.2018

  Hotărârea nr. 361/27.12.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Economat Sector 5 SRL.
 • Hotărârea 360/2018 - Sectorul 5 - 27.12.2018

  Hotărârea nr. 360/27.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 359/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 359/21.12.2018 privind aprobarea proiectului „Teatru pentru toți” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 355/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 355/21.12.2018 aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuințelor nr. 114/1996, republicată”
 • Hotărârea 354/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 354/21.12.2018 privind aprobarea implementării, la nivelul Sectorului 5, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM(Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), de către Colegiul tehnic Energetic.
 • Hotărârea 353/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 353/21.12.2018 privind metodologia care determină modul de derulare a activității de salubrizare și igienizare a terenurilor virane din Sectorul 5, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 312/15.11.2018.
 • Hotărârea 352/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 352/21.12.2018 privind darea în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti către Clubul Sportiv Școlar Steaua.
 • Hotărârea 351/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 351/21.12.2018 privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Acordul de finanțare nr. 2/05.11.2018 înregistrat la Primăria Sectorului 5 nr. 108450/12.12.2018 încheiat între Primăria Municipiului Ungheni și Primăria Sectorului 5.
 • Hotărârea 350/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 350/21.12.2018 privind aprobarea încheierii unei Convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială nr. 134 în scopul funcționării Centrului de Zi „Mihail Sadoveanu”.
 • Hotărârea 349/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 349/21.12.2018 privind aprobarea încheierii unei Convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială „George Călinescu” în scopul funcționării Centrului de Zi „George Călinescu”.
 • Hotărârea 348/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 348/21.12.2018 privind modificarea HCLS 5 nr. 292/25.10.2018 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2018-2019.
 • Hotărârea 347/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 347/21.12.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare al centrului de Primire în regim de Urgență ” Cireșarii II”.
 • Hotărârea 346/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 346/21.12.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Sectorul 5 (PAROHIA TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI), în anul 2018.
 • Hotărârea 345/2018 - Sectorul 5 - 21.12.2018

  Hotărârea nr. 345/21.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului Îngrijiri la Domiciliu din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
 • Hotărârea 344/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 344/10.12.2018 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a unei finanţări rambursabile externe în valoare de până la 140.000.000 lei sau până la 30.000.000 euro, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, pentru realizarea unui obiectiv de interes public local, împrumut aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94/21.05.2018.
 • Hotărârea 343/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 343/10.12.2018 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”.
 • Hotărârea 342/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 342/10.12.2018 privind aprobarea proiectului „Antreprenorul viitorului”, înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”.
 • Hotărârea 341/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 341/10.12.2018 privind aprobarea organizării de către Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” în colaborare cu Primăria Sectorului 5, a proiectului Cupa Refresh 5, ce va avea loc în perioada decembrie 2018 - mai 2019.
 • Hotărârea 340/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 340/10.12.2018 privind aprobarea derulării şi finanţării, din bugetul local al Sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educaţional și familial ”voucher social pentru acces la educație” pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.
 • Hotărârea 339/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 339/10.12.2018 privind aprobarea Programelor derulate în cadrul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 338/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 338/10.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic în Detaliu (P.U.D) strada Gheorghieni nr. 34, lot 2, Sector 5.
 • Hotărârea 337/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 337/10.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic în Detaliu (P.U.D) strada Gheorghieni nr. 34, lot 1, Sector 5.
 • Hotărârea 336/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 336/10.12.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, în perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5.
 • Hotărârea 335/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 335/10.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate „Baie Publică Socială”.
 • Hotărârea 334/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 334/10.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate „Spălătoria Socială”.
 • Hotărârea 333/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 333/10.12.2018 privind stabilirea valorii la care este evaluat un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei persoane care solicită acordarea ajutorului social/ alocației pentru susținerea familiei/ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • Hotărârea 332/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 332/10.12.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 331/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 331/10.12.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare dintre Consiliulu Local Sector 5, DGASPC Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârsnice.
 • Hotărârea 330/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 330/10.12.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare dintre Consiliulu Local Sector 5, DGASPC Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.
 • Hotărârea 328/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 328/10.12.2018 privind susținerea implementării, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti, a proiectului educațional „Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul”, ediția a opta.
 • Hotărârea 327/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 327/10.12.2018 privind aprobarea organizării proiectului Caravana lui Moș Crăciun vine în grădinițele din Sectorul 5.
 • Hotărârea 326/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 326/10.12.2018 privind aprobarea organizării Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția a XVII-a.
 • Hotărârea 325/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 325/10.12.2018 privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2019, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr.
 • Hotărârea 324/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 324/10.12.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 185/23.11.2017 constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil.
 • Hotărârea 323/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 323/10.12.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 322/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 322/10.12.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.
 • Hotărârea 321/2018 - Sectorul 5 - 10.12.2018

  Hotărârea nr. 321/10.12.2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 320/2018 - Sectorul 5 - 15.11.2018

  Hotărârea nr. 320/15.11.2018 privind îndreptarea erorilor materiale ale H.C.L. Sector 5 nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a anumitor categorii de vehicule staţionate neregulamentar pe carosabil, spaţii verzi şi trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti.
 • Hotărârea 319/2018 - Sectorul 5 - 15.11.2018

  Hotărârea nr. 319/15.11.2018 privind aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și a măsurilor educative care însoțesc distribuirea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, în anul școlar 2018-2019.
 • Hotărârea 318/2018 - Sectorul 5 - 15.11.2018

  Hotărârea nr. 318/15.11.2018 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr.113/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului ”Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 – învățământ primar, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 317/2018 - Sectorul 5 - 15.11.2018

  Hotărârea nr. 317/15.11.2018 privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Străzii Dr. Petre Gâdescu în Strada Gheorghe Gruia.
 • Hotărârea 316/2018 - Sectorul 5 - 15.11.2018

  Hotărârea nr. 316/15.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Mache Eftimiu, nr.12, Sector 5.
 • Hotărârea 315/2018 - Sectorul 5 - 15.11.2018

  Hotărârea nr. 315/15.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”LUCRĂRI DE REPARAȚII A INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI A TROTUARELOR PIETONALE DIN SECTORUL 5”.
 • Hotărârea 314/2018 - Sectorul 5 - 15.11.2018

  Hotărârea nr. 314/15.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI A TROTUARELOR PIETONALE ÎN SECTORUL 5”.
 • Hotărârea 313/2018 - Sectorul 5 - 15.11.2018

  Hotărârea nr. 313/15.11.2018 privind aprobarea proiectului ” Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste- B.LOVED”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 312/2018 - Sectorul 5 - 15.11.2018

  Hotărârea nr. 312/15.11.2018 privind aprobarea unor măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5.
 • Hotărârea 311/2018 - Sectorul 5 - 15.11.2018

  Hotărârea nr. 311/15.11.2018 privind necesitatea și oportunitatea demarării întocmirii studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5, pentru activitățile de salubrizare stradală , salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.
 • Hotărârea 310/2018 - Sectorul 5 - 15.11.2018

  Hotărârea nr. 310/15.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare Piațetă- insulă de dirijare la intersecția Str. Dr. Grigore Romniceanu, Str. Dr. Dimitrie Drăghiescu, Str. Dr. Petre Herescu.
 • Hotărârea 309/2018 - Sectorul 5 - 30.10.2018

  Hotărârea nr. 309/30.10.2018 privind cazarea temporara in cadrul căminului administrat de Colegiul Tehnic ,,D. Motoc" a familiilor afectate de incendiul produs in data de 08.09.2018 in Str. Iordache Nastase nr.14, pana la data de 15.11.2018.
 • Hotărârea 308/2018 - Sectorul 5 - 30.10.2018

  Hotărârea nr. 308/30.10.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 307/2018 - Sectorul 5 - 30.10.2018

  Hotărârea nr. 307/30.10.2018 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul National de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2017-2018, modificata prin H.C.L. Sector 5 nr. 16/26.01.2018, H.C.L. Sector 5 nr. 154/25.07.2018 și H.C.L. Sector 5 nr. 193/27.08.2018.
 • Hotărârea 306/2018 - Sectorul 5 - 30.10.2018

  Hotărârea nr. 306/30.10.2018 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache" pentru anul 2018, completată și modificată prin H.C.L. sector 5 nr.106/31.05.2018 și 194/27.08.2018.
 • Hotărârea 305/2018 - Sectorul 5 - 30.10.2018

  Hotărârea nr. 305/30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui Memorandum de Înțelegere cu Academia Romana.
 • Hotărârea 304/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 304/25.10.2018 privind constituirea Consiliului Consultativ din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” – Sector 5.
 • Hotărârea 303/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 303/25.10.2018 privind modificarea HCL 5 nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării şi finanţării în anul şcolar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Şcoală după şcoală”, în unităţile de învăţământ preuniversitar (UIP) de stat din Sectorul 5 – învăţământ primar.
 • Hotărârea 302/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 302/25.10.2018 privind aprobarea funcționării Sindicatului Învățământului Preuniversitar din România - Sector 5, București (S.I.P.R.5) în corpul F de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din Strada Spătaru Preda, nr.16, Sector 5.
 • Hotărârea 301/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 301/25.10.2018 privind aprobarea funcționării Inspectoratului Școlar al Municipiului București- Sector 5, în corpul C de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din Strada Spătaru Preda, nr.16, Sector 5.
 • Hotărârea 300/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 300/25.10.2018 privind aprobarea editării și publicării buletinului informativ al Sectorului 5 ”ȘTIRI DIN 5” și a difuzării cu titlu gratuit a acestuia, pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 5.
 • Hotărârea 299/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 299/25.10.2018 privind aprobarea Contractului de comodat între Sector 5 și S.C. Amenajare Edilitara și Salubrizare S.A. .
 • Hotărârea 298/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 298/25.10.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.150/28.09.2017.
 • Hotărârea 297/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 297/25.10.2018 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.86/21.05.2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 296/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 296/25.10.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Paul Orleanu, nr.6A, proprietatea S.C. ADACRIV SRL, CUI: 21069233, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/clădire)neîngrijit.
 • Hotărârea 295/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 295/25.10.2018 majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul București, Sectorul 5, Șos. Panduri, nr.79, proprietatea SC SPAVIN INVEST SRL, CUI: 18154789, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/ clădire) neîngrijit.
 • Hotărârea 293/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 293/25.10.2018 privind susținerea participării reprezentanților Clubului Sportiv Scorpion București la un cantonament, campionate sportive internaționale precum și pentru organizarea competiției Cupa Scorpion Ediția a XI-a.
 • Hotărârea 292/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 292/25.10.2018 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2018-2019.
 • Hotărârea 291/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 291/25.10.2018 privind aprobarea modificării și completării Anexei nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45/28.02.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 București nr. 207/27.08.2018.
 • Hotărârea 290/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 290/25.10.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional Sărbătorim Centenarul Marii Uniri printr-o frumoasă lecție de istorie de către Școala Gimnazială Călinescu.
 • Hotărârea 289/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 289/25.10.2018 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând anul școlar 2018-2019.
 • Hotărârea 288/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 288/25.10.2018 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând anul școlar 2018-2019.
 • Hotărârea 287/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 287/25.10.2018 privind participarea reprezentanților Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu la Festivalul Internațional de Teatru Proiect de hotărâre privind participarea reprezentanților AMIFRAN, de la Arad, în perioada 20-26 octombrie 2018.
 • Hotărârea 286/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 286/25.10.2018 privind modificarea HCLS5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, modificată prin HCLS5 nr. 234/28.09.2018.
 • Hotărârea 285/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 285/25.10.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 136 către Fundația Policy Center for Roma and Minorities.
 • Hotărârea 284/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 284/25.10.2018 privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală "Împreună Dezvoltăm sectorul 5".
 • Hotărârea 283/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 283/25.10.2018 privind aprobarea acordului de finanțare între Primăria Sectorului 5 și Primăria Municipiului Ungheni din Republica Moldova pentru "Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din Municipiul Ungheni".
 • Hotărârea 282/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 282/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare "Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost".
 • Hotărârea 281/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 281/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 280/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 280/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului Social Comunitar "Ferentari" aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 279/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 279/25.10.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2017-august 2018.
 • Hotărârea 278/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 278/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Ariel și Aurora aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 277/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 277/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin și Resurse pentru Părinți și Copii, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 276/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 276/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale componentelor Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 275/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 275/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Ansamblul Rezidențial de Tip Familial ”Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 274/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 274/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal ”Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 273/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 273/25.10.2018 privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 5, a unei cote părți a imobilului situat în Șoseaua Viilor nr. 38, sector 5, înscris în cartea funciară sub numărul 235061.
 • Hotărârea 272/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 272/25.10.2018 privind aprobarea proiectului ,,Talentele Sectorului 5 în an centenar”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache".
 • Hotărârea 271/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 271/25.10.2018 privind aprobarea proiectului "Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 270/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 270/25.10.2018 privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității.
 • Hotărârea 269/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 269/25.10.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Școala Gimnazială "Petrache Poenaru" în scopul asigurării funcționării complexului de servicii socio-educative pentru copii.
 • Hotărârea 268/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 268/25.10.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.
 • Hotărârea 267/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 267/25.10.2018 privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă.
 • Hotărârea 266/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 266/25.10.2018 privind predarea cu titlu gratuit de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 a produselor și serviciilor software pentru implementarea componentelor ,,raportare indicatori pentru management”, ,,interfața unică de accesare a tuturor informațiilor despre cetățeni” și ,,servicii electronice pentru cetățeni”, achiziționate prin Contractul cu nr. 27206/20.03.2018.
 • Hotărârea 265/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 265/25.10.2018 privind privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2018.
 • Hotărârea 259/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 259/25.10.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 44, proprietatea S.C. KELARIA INVESTMENT SRL, CUI: 25329140, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.
 • Hotărârea 253/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 253/25.10.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Costache Negri, nr.16, proprietatea S.C. BRIDGEWAY DEVELOPMENT SRL, CUI:21597506, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.
 • Hotărârea 252/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 252/25.10.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.
 • Hotărârea 251/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 251/25.10.2018 privind validarea mandatului de consilier al domnului Danciu Ioan Bogdan.
 • Hotărârea 250/2018 - Sectorul 5 - 25.10.2018

  Hotărârea nr. 250/25.10.2018 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Pescaru (Guiu) Cristina Maria.
 • Hotărârea 249/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 249/28.09.2018 privind dezmembrarea unor imobile terenuri situate în Municipiul București, zona Antiaeriană, înscrise în Cartea Funciară nr. 218807 respectiv nr. 62208, aflate în administrarea Sectorului 5, în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de investiție prevăzute în HG nr. 1481/2008 cu modificările și completările ulterioare și ale HG 291/2011 cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 248/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 248/28.09.2018 privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Panduri, nr. 24, Sector 5, București.
 • Hotărârea 247/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 247/28.09.2018 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.
 • Hotărârea 246/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 246/28.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Academia copiilor” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 245/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 245/28.09.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Sfântul Elefterie Vechi), în anul 2018.
 • Hotărârea 244/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 244/28.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului public Sector 5.
 • Hotărârea 243/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 243/28.09.2018 privind susținerea fotbalului feminin de performanță din Sectorul 5.
 • Hotărârea 242/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 242/28.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Susținerea sportivei Paneș Bianca”.
 • Hotărârea 241/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 241/28.09.2018 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să încheie contracte de prestări servicii cu experți contabili din cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, având ca obiect efectuarea de controale financiar- contabile la Asociațiile de proprietari din Sectorul 5..
 • Hotărârea 240/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 240/28.09.2018 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a planului de acțiuni/lucrări interes local care urmează a fii desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.
 • Hotărârea 239/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 239/28.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 191/2018 pentru obiectivul de investiții reabilitare termică a blocului 20, Calea Ferentari nr. 72.
 • Hotărârea 238/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 238/28.09.2018 privind aprobarea includerii în ProCEECS–Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 pe anul 2018, a blocului nr. 20, Calea Ferentari nr. 72.
 • Hotărârea 237/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 236/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 236/28.09.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții.
 • Hotărârea 235/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 235/28.09.2018 privind privind apobarea încheierii unei convenții de colaborare între Liceul Teoretic ”Ion Barbu” și Clubul Sportiv Școlar ”Steaua”.
 • Hotărârea 234/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 234/28.09.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 13/26.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019.
 • Hotărârea 233/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 233/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti, către Clubul Sportiv Școlar Steaua.
 • Hotărârea 232/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 232/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale nr. 128 către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor.
 • Hotărârea 231/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 231/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Luceafărul către Asociația de Părinți Luceafărul.
 • Hotărârea 230/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 230/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Principesa Margareta către Asociația de părinți și profesori ”Școala cu clasele I-VIII nr. 114 Principesa Margareta”.
 • Hotărârea 229/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 229/28.09.2018 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.
 • Hotărârea 228/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 228/28.09.2018 privind reorganizarea Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții.
 • Hotărârea 215/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 215/28.09.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 214/2018 - Sectorul 5 - 28.09.2018

  Hotărârea nr. 214/28.09.2018 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte, pe durata executiei a lucrarilor, a terenului aflat in administrarea Consiliului Local Sector 5, situate administrativ in Bucuresti, str. Antiaeriana nr. 6, Sector 5, precum si asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice si executiei utilitatilor aferente investitiei ``Constructii locuinte de serviciu``, precum si a contractului cadru.
 • Hotărârea 213/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 213/27.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru "Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei".
 • Hotărârea 212/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 212/27.08.2018 privind achiziționarea și predarea cu titlu gratuit a modulului de centralizare informații financiare de la subordonate ale Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 211/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 211/27.08.2018 privind componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 210/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 210/27.08.2018 privind aprobarea proiectului ”Nadia Sport Experience”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 209/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 209/27.08.2018 privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL S5 nr. 86/21.05.2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 208/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 208/27.08.2018 privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5.
 • Hotărârea 207/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 207/27.08.2018 privind modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 și Anexei nr. 4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45/28.02.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 București nr. 147/06.07.2018.
 • Hotărârea 206/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 206/27.08.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții.
 • Hotărârea 205/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 205/27.08.2018 completarea Anexei 1 a Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 203/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 203/27.08.2018 privind aprobarea modului de organizare a apărării împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat în unitatea administrativ teritorială a Sectorului 5.
 • Hotărârea 202/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 202/27.08.2018 privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda.
 • Hotărârea 201/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 201/27.08.2018 privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale DGASPC Sector 5.
 • Hotărârea 200/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 200/27.08.2018 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social.
 • Hotărârea 199/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 199/27.08.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica Franceză.
 • Hotărârea 198/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 198/27.08.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni din Republica Moldova.
 • Hotărârea 197/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 197/27.08.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul II al orașului Roma din Republica Italiană.
 • Hotărârea 196/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 196/27.08.2018 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pentru perioada 2017-2020.
 • Hotărârea 195/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 195/27.08.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 129/31.08.2017.
 • Hotărârea 194/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 194/27.08.2018 privind modificarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pe anul 2018.
 • Hotărârea 193/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 193/27.08.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.
 • Hotărârea 191/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 191/27.08.2018 privind „Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare și a indicatorilor tehnico-economici estimați.
 • Hotărârea 190/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 190/27.08.2018 privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a autorizației/acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 189/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 189/27.08.2018 privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 188/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 188/27.08.2018 privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 187/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 187/27.08.2018 privind aprobarea construirii unui complex format din patinoar și bazin pe terenul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, București.
 • Hotărârea 186/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 186/27.08.2018 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 21 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 185/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 185/27.08.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2018.
 • Hotărârea 184/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 184 /27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiului București, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 31, proprietatea SC ROMILEXIM TRADING LIMITED SRL, CUI: 6717641, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.
 • Hotărârea 183/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 183/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiului București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, proprietatea SC RAHOVA HALLS - AMERICAN MALL S.R.L., CUI: 12660736, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.
 • Hotărârea 182/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 182/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Uranus, nr. 144, proprietatea S.C. HISPAROM IMOBILIARE SRL, CUI: 16039708, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.
 • Hotărârea 181/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 181/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Samuil Vulcan, nr. 12, proprietatea SC STRATEGIC LAND INVESTMENTS SRL, CUI: 19090420, Lichidator Judiciar - EVOINSOL SRL, B-dul Ghencea, nr. 134, et. 1. Ap. 58, Sector 6, București, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.
 • Hotărârea 180/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 180/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Luceafărului, nr. 11, proprietatea BCN CONSTRUCȚII ȘI PROMOVĂRI SRL, CUI: 17746839, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.
 • Hotărârea 179/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 179/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiului București, sectorul 5, Șos. Panduri, nr. 77, proprietatea SC EURO CONSTRUCT TRADING 98, CUI: 10742031, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/clădire) neîngrijit.
 • Hotărârea 178/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 178/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157A, proprietatea SC BERE BĂUTURI BUCUREȘTI SRL, CUI: 413210, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/clădire) neîngrijit.
 • Hotărârea 166/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 166/27.08.2018 privind aprobarea semnării contractelor de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate, cu specificarea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit și cele de garanții.
 • Hotărârea 165/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 165/27.08.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.
 • Hotărârea 164/2018 - Sectorul 5 - 27.08.2018

  Hotărârea nr. 164/27.08.2018 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 163/2018 - Sectorul 5 - 02.08.2018

  Hotărârea nr. 163/02.08.2018 privind dezmembrarea unui imobil teren situat în Municipiul București, Str. Antiaeriana nr.6 (fost nr. 38), aflat în administrarea Sectorului 5 în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de investiție prevăzute în H.G. nr.1481/2008 cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 162/2018 - Sectorul 5 - 25.07.2018

  Hotărârea nr. 162/25.07.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 și construire clădire cursuri și sală de sport – Sector 5, București și aprobarea finanțării de la Bugetul Local al Sectorului 5 pentru toate categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la Bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
 • Hotărârea 161/2018 - Sectorul 5 - 25.07.2018

  Hotărârea nr. 161/25.07.2018 privind aprobarea sprijinirii organizării proiectului ”Copiii din Sectorul 5 învață să joace hochei pe gheață”.
 • Hotărârea 160/2018 - Sectorul 5 - 25.07.2018

  Hotărârea nr. 160/25.07.2018 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5.
 • Hotărârea 159/2018 - Sectorul 5 - 25.07.2018

  Hotărârea nr. 159/25.07.2018 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.
 • Hotărârea 158/2018 - Sectorul 5 - 25.07.2018

  Hotărârea nr. 158/25.07.2018 privind predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar) pentru implementarea proiectului ”COPIII NOȘTRI ÎN SIGURANȚĂ”.
 • Hotărârea 157/2018 - Sectorul 5 - 25.07.2018

  Hotărârea nr. 157/25.07.2018 privind casarea imobilelor situate în Strada Amurgului, nr.35, sector 5 (corp A și corp B), în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu.
 • Hotărârea 156/2018 - Sectorul 5 - 25.07.2018

  Hotărârea nr. 156/25.07.2018 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Liceeni și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018.
 • Hotărârea 155/2018 - Sectorul 5 - 25.07.2018

  Hotărârea nr. 155/25.07.2018 privind împuternicirea directorului Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară ”Dumitru Moțoc”, să semneze actul de dezmembrare a imobilului situat în Strada Preda Spătarul, nr. 13 A-B, nr. 19B sector 5, înscris în cartea funciară sub nr. 232385, potrivit referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 28.507/27.06.2018, emis de OCPI.
 • Hotărârea 154/2018 - Sectorul 5 - 25.07.2018

  Hotărârea nr. 154/25.07.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.
 • Hotărârea 153/2018 - Sectorul 5 - 25.07.2018

  Hotărârea nr. 153/25.07.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5
 • Hotărârea 152/2018 - Sectorul 5 - 09.07.2018

  Hotărârea nr. 152/09.07.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reconstrucție Școala Gimnazială nr. 124, Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5”.
 • Hotărârea 151/2018 - Sectorul 5 - 06.07.2018

  Hotărârea nr. 151/06.07.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 150/2018 - Sectorul 5 - 06.07.2018

  Hotărârea nr. 150/06.07.2018 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Municipiul Ungheni, Republica Moldova.
 • Hotărârea 149/2018 - Sectorul 5 - 06.07.2018

  Hotărârea nr. 149/06.07.2018 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Municipiul II, Roma, Italia.
 • Hotărârea 148/2018 - Sectorul 5 - 06.07.2018

  Hotărârea nr. 148/06.07.2018 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Arondismentul 5, Paris, Franța.
 • Hotărârea 147/2018 - Sectorul 5 - 06.07.2018

  Hotărârea nr. 147/06.07.2018 privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 45/28.02.2018, privind înființarea Centrului Medico-Social „Sf. Andrei” - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 146/2018 - Sectorul 5 - 06.07.2018

  Hotărârea nr. 146/06.07.2018 privind asigurarea serviciilor de pază externă la unitățile de învățământ preuniversar de stat din sectorul 5, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.
 • Hotărârea 145/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 145/26.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 65/10.04.2018.
 • Hotărârea 144/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 144/26.06.2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții necesare pentru realizarea obiectivului social ”Baie Publica și Spălătorie Sociala”, aflat în subordinea DGASPC Sector 5.
 • Hotărârea 143/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 143/26.06.2018 privind aprobarea normativelor de îmbrăcăminte, încălțăminte, cazarmament și materiale igienico-sanitare în vederea acordării drepturilor de care beneficiază copiii, tinerii și mamele protejați în cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 142/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 142/26.06.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes public local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevazute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016.
 • Hotărârea 141/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 141/26.06.2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Spătarul Preda, nr. 2, proprietatea SC PRASA MUNTENIA SRL CUI: 26816194, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.
 • Hotărârea 140/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 140/26.06.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Spătarul Preda, nr. 2, proprietatea SC PRASA ROMANIA SRL CUI: 18648588 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.
 • Hotărârea 139/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 139/26.06.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Ostrov nr. 3, proprietatea S.C. PRELUDE 2000 SRL, CUI: 12024577 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.
 • Hotărârea 138/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 138/26.06.2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în str. Înclinata, nr. 12, Lot 2, proprietatea SC ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.
 • Hotărârea 137/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 137/26.06.2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în str. Înclinata, nr. 12, Lot 1, proprietatea SC ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.
 • Hotărârea 136/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 136/26.06.2018 privind stimularea performantei școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018.
 • Hotărârea 135/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 135/26.06.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare și consolidare corp principal de clădire – Grădinița nr. 168”, Șoseaua Viilor, nr. 99, Sector 5.
 • Hotărârea 134/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 134/26.06.2018 privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 5 asupra unei parți din imobilul situat în strada Spătarul Preda nr. 13 A-B, nr. 19 B, Sector 5, parte formata din teren în suprafața de 1490 mp și corp clădire C2 cu funcțiunea – cămin
 • Hotărârea 133/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 133/26.06.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Înființare sala multifuncționala de sport, reabilitare termica clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala Gimnaziala Luceafărul” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritara 10 Îmbunatățirea infrastructurii educationale.
 • Hotărârea 132/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 132/26.06.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 244” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educationale.
 • Hotărârea 131/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 131/26.06.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245” si a depunerii proiectului in cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educationale.
 • Hotărârea 130/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 130/26.06.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind schimbarea destinației imobilului din strada Spătarul Preda nr.1-3, sector 5 în vederea demolării acestuia cu scopul construirii unui nou imobil cu destinația sediu al Direcției Evidenta Persoanelor Sector 5 (Serviciul Stare Civila și Serviciul Evidenta Populației)..
 • Hotărârea 129/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 129/26.06.2018 privind aprobarea proiectului ,,Olimpiadele Copilăriei” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 128/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 128/26.06.2018 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 477 mp situat în str. Serbota nr. 1A, Sector 5, București.
 • Hotărârea 127/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 127/26.06.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 477 mp situat în str. Serbota nr. 1 A, Sector 5, București.
 • Hotărârea 126/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 126/26.06.2018 privind aprobarea achitării restantelor către APA NOVA pentru Blocul 53, Sos. Sălaj nr. 129, Scările 6 și 7, imobil aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 și recuperarea ulterioara a acestor restante.
 • Hotărârea 125/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 125/26.06.2018 privind aprobarea proiectului ”Poveste cu cai” - proiect educativ și sportiv pentru copii beneficiari de măsura de protecție speciala plasament în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea DGASPC Sector 5.
 • Hotărârea 123/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 123/26.06.2018 privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de Funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 122/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 122/26.06.2018 privind aprobarea sprijinirii organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2018.
 • Hotărârea 121/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 121/26.06.2018 privind modificarea HCLS5 nr. 111/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educational Deșteaptă-te, Romania! de către Colegiul National Gheorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018.
 • Hotărârea 120/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 120/26.06.2018 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a evenimentului Caleidoscop sportiv în Ferentari.
 • Hotărârea 119/2018 - Sectorul 5 - 26.06.2018

  Hotărârea nr. 119/26.06.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.
 • Hotărârea 118/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 118/31.05.2018 privind aprobarea valorii estimate aferente refacerii imobilului în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25 A, Sector 5.
 • Hotărârea 117/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 117/31.05.2018 privind aplicarea procedurii de urgență, potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea refacerii imobilului în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25 A, Sector 5.
 • Hotărârea 116/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 116/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional Excursie în Maramureș de către Școala Gimnazială nr. 280.
 • Hotărârea 115/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 115/31.05.2018 privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.
 • Hotărârea 114/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 114/31.05.2018 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, pentru elevi și profesori din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.
 • Hotărârea 113/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului ”Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 – învățământ primar.
 • Hotărârea 112/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 112/31.05.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și reabilitare Școala Gimnazială nr. 150 - corpurile C1, C2 și C3”, Bd. Eroii Sanitari, nr. 29-31, sector 5.
 • Hotărârea 111/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 111/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional ,,Deșteaptă-te, România!'' de către Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018.
 • Hotărârea 110/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 110/31.05.2018 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului educațional Absolvenți cu premiul I în sectorul 5.
 • Hotărârea 109/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 109/31.05.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puți 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 94/30.09.2016.
 • Hotărârea 108/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 108/31.05.2018 privind aprobarea proiectului ,,Educație prin Șah”.
 • Hotărârea 107/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 107/31.05.2018 privind aprobarea proiectului „Susținerea Etapei finale a Campionatului Național Școlar de Tenis - 2018”.
 • Hotărârea 106/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 106/31.05.2018 privind aprobarea completării Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru 2018.
 • Hotărârea 105/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 105/31.05.2018 privind aprobarea proiectului „Young STARter” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 104/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 104/31.05.2018 privind aprobarea proiectelor Asociației „Colorăm Zâmbete”, legate de participarea la Festivalul Cultural Internațional de Folclor „ Macedonian Sun of Alexander” și Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”, înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 103/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 103/31.05.2018 privind aprobarea proiectului ”Participarea la Festivalul Muzica și Marea”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 102/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr.102/31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.
 • Hotărârea 101/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 101/31.05.2018 privind aprobarea Procedurii interne pentru contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanțării unor împrumuturi contractate de la BCR S.A.
 • Hotărârea 100/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 100/31.05.2018 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2017.
 • Hotărârea 99/2018 - Sectorul 5 - 31.05.2018

  Hotărârea nr. 99/31.05.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 98/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 98/21.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a optsprezece obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.
 • Hotărârea 97/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 97/21.05.2018 privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 a unui număr de optsprezece obiective de investiții.
 • Hotărârea 96/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 96/21.05.2018 privind alegerea doamnei consilier Florea Alexandra Cristina președinte de sedință al Consiliului Local pe o perioadă de cel mult trei luni.
 • Hotărârea 95/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 95/21.05.2018 privind dezmembrarea unui imobil teren în suprafață de 10 ha având număr cadastral 218807, situat în Municipiul București, Str. Antiaeriană nr. 6 (fost nr. 38), Sector 5.
 • Hotărârea 94/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 94/21.05.2018 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de interes public local.
 • Hotărârea 93/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 93/21.05.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 92/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 92/21.05.2018 privind susținerea desfășurării atelierului de lucru ”Pledoarie pentru școală - Asigurarea accesului și echității în educație și formare”, ediția a III-a, în cadrul Școlii Gimnaziale ”George Călinescu”.
 • Hotărârea 91/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 91/21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere clădire Gradinița Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
 • Hotărârea 90/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 90/21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate (S.F.), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construcție corp nou gradiniță - Școala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
 • Hotărârea 89/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 89/21.05.2018 privind aprobarea preluarii cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
 • Hotărârea 88/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 88/21.05.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București.
 • Hotărârea 87/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 87/21.05.2018 privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București.
 • Hotărârea 86/2018 - Sectorul 5 - 21.05.2018

  Hotărârea nr. 86/21.05.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasarii mobilierului stradal destinal comercializarii florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 85/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 85/27.04.2018 privind aprobarea expertizei tehnice și a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului social ”Baie Publică și Spălătorie Socială”, aflat în subordinea DGASPC Sector 5.
 • Hotărârea 84/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 84/27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții din Sectorul 5, costând în amenajarea liniilor de tramvai prin înierbare și instalarea de sisteme de irigații.
 • Hotărârea 83/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 83/27.04.2018 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli.
 • Hotărârea 82/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 82/27.04.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu către Asociația Reprezentativă a Părinților Școlii cu cls. I-VIII nr. 139 Mircea Sântimbreanu.
 • Hotărârea 81/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 81/27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a cinci obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.
 • Hotărârea 80/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 80/27.04.2018 privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 – Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5, a unui număr de cinci obiective de investiții.
 • Hotărârea 79/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 79/27.04.2018 privind aprobarea proiectului ”Susținerea Asociației Flori de Gheață pentru realizarea Festivalului Concurs Național de interpretare muzică pop, etno și populară pentru copii”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 78/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 78/27.04.2018 privind aprobarea înființării Trupei de Teatru ”Ștefan Iordache”, proiect inițiat de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 77/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 77/27.04.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.10/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
 • Hotărârea 76/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 76/27.04.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.9/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. p) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
 • Hotărârea 75/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 75/27.04.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.8/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
 • Hotărârea 74/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 74/27.04.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.7/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
 • Hotărârea 73/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 73/27.04.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
 • Hotărârea 72/2018 - Sectorul 5 - 27.04.2018

  Hotărârea nr. 72/27.04.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.
 • Hotărârea 71/2018 - Sectorul 5 - 16.04.2018

  Hotărârea nr. 71/16.04.2018 privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân.
 • Hotărârea 70/2018 - Sectorul 5 - 16.04.2018

  Hotărârea nr. 70/16.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învătământ preuniversitar de stat din sectorul 5".
 • Hotărârea 69/2018 - Sectorul 5 - 10.04.2018

  Hotărârea nr. 69/10.04.2018 privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra imobilului în suprafață de 13,7578 ha aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local Sector 5, înscris în CF nr. 218783 a Municipiului București.
 • Hotărârea 68/2018 - Sectorul 5 - 10.04.2018

  Hotărârea nr. 68/10.04.2018 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 67/2018 - Sectorul 5 - 10.04.2018

  Hotărârea nr. 67/10.04.2018 privind împuternicirea directorului Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu să semneze actul de alipire cu privire la terenul identificat prin numărul cadastral 202059 în suprafață de 15 291 mp și terenul identificat prin numărul cadastral 231842, în suprafață de 1 395 mp.
 • Hotărârea 66/2018 - Sectorul 5 - 10.04.2018

  Hotărârea nr. 66/10.04.2018 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 208/14.12.2017.
 • Hotărârea 65/2018 - Sectorul 5 - 10.04.2018

  Hotărârea nr. 65/10.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr.1, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent.
 • Hotărârea 64/2018 - Sectorul 5 - 10.04.2018

  Hotărârea nr. 64/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții ”Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)”.
 • Hotărârea 63/2018 - Sectorul 5 - 10.04.2018

  Hotărârea nr. 63/10.04.2018 privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 m2 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investitii CNI SA., în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sala de educație fizica școlară în cadrul școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5.
 • Hotărârea 62/2018 - Sectorul 5 - 10.04.2018

  Hotărârea nr. 62/10.04.2018 privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 m2 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI SA., în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sala de educație fizica Școlară în cadrul școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5.
 • Hotărârea 61/2018 - Sectorul 5 - 29.03.2018

  Hotărârea nr. 61/29.03.2018 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului ”Center for Urban Renewal, Education and Development- CURED”, desfășurat prin intermediul programului ”Inițiativa Urban Inovative Actions”.
 • Hotărârea 60/2018 - Sectorul 5 - 29.03.2018

  Hotărârea nr. 60/29.03.2018 privind modificarea Anexei 1 la HCL Sector 5 nr. 23/26.01.2018 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 59/2018 - Sectorul 5 - 29.03.2018

  Hotărârea nr. 59/29.03.2018 privind aprobarea proiectului privind realizarea primului număr al revistei ”București Eroic”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 58/2018 - Sectorul 5 - 29.03.2018

  Hotărârea nr. 58/29.03.2018 privind aprobarea proiectului ”Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 57/2018 - Sectorul 5 - 29.03.2018

  Hotărârea nr. 57/29.03.2018 privind organizarea de acțiuni socio-culturale, recreative, sportive, artistice și de tineret, în anul 2018.
 • Hotărârea 56/2018 - Sectorul 5 - 29.03.2018

  Hotărârea nr. 56/29.03.2018 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectoruilui 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea participării reprezentanților acestuia la Concursul Internațional 12th MILSET Expo-Sciences Europe 2018 – Internațional Movement for Leisure Activities in Science and Technology.
 • Hotărârea 55/2018 - Sectorul 5 - 29.03.2018

  Hotărârea nr. 55/29.03.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română – Catredrala Mântuirii Neamului), în anul 2018.
 • Hotărârea 54/2018 - Sectorul 5 - 29.03.2018

  Hotărârea nr. 54/29.03.2018 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018.
 • Hotărârea 53/2018 - Sectorul 5 - 29.03.2018

  Hotărârea nr. 53/29.03.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.
 • Hotărârea 52/2018 - Sectorul 5 - 12.03.2018

  Hotărârea nr. 52/12.03.2018 privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 51/2018 - Sectorul 5 - 12.03.2018

  Hotărârea nr. 51/12.03.2018 privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5.
 • Hotărârea 50/2018 - Sectorul 5 - 12.03.2018

  Hotărârea nr. 50/12.03.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 84/26.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5.
 • Hotărârea 49/2018 - Sectorul 5 - 12.03.2018

  Hotărârea nr. 49/12.03.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere și servicii de restaurante, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.
 • Hotărârea 48/2018 - Sectorul 5 - 12.03.2018

  Hotărârea nr. 48/12.03.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.
 • Hotărârea 47/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 47/28.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii, Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Bratianu", din Str. Amurgului, nr. 35, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent.
 • Hotărârea 46/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 46/28.02.2018 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia.
 • Hotărârea 45/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 45/28.02.2018 privind înființarea Centrului Medico-Social ” Sf. Andrei”- unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 44/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 44/28.02.2018 privind adoptarea implementării la nivelul unităților școlare ale Sectorului 5 a Programului ”Copiii noștri, în siguranță”.
 • Hotărârea 43/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 43/28.02.2018 privind modificarea HCLS 5 nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.
 • Hotărârea 42/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 42/28.02.2018 privind modificarea HCLS 5 nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului – C.T.U.A.T – Sector 5.
 • Hotărârea 41/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 41/28.02.2018 privind constituirea la nivelul Sectorului 5 al Grupului Consultativ Civic Sector 5 și aprobarea Regulamentului de Funcționare a acestuia.
 • Hotărârea 40/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 40/28.02.2018 privind modificarea și completarea HCLS 5 nr. 89/30.09.2016, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN- 561 - Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS 5 nr. 36/2017 și HCLS 5 nr. 99/2017.
 • Hotărârea 39/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 39/28.02.2018 privind modificarea și completarea HCLS 5 nr. 88/30.09.2016, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestațiilor de serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS 5 nr. 34/2017 și HCLS 5 nr. 98/2017.
 • Hotărârea 38/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 38/28.02.2018 privind modificarea și completarea HCLS 5 nr. 35/2007, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației de funcționare a piețelor, târgurilor și a altor locuri special amenajate de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, precum și a persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cadrul acestora.
 • Hotărârea 37/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 37/28.02.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de asistență tehnică dintre Primăria Sectorului 5 a Municipiului București și Banca Mondială.
 • Hotărârea 36/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 36/28.02.2018 privind aprobarea proiectului ”Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 35/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 35/28.02.2018 privind susținerea Orchestrei Române de Tineret – proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 34/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 34/28.02.2018 privind aprobarea proiectului ”Susținerea campionului național de tineret la box Cătălin Burcea” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 33/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 33/28.02.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei pentru refinațarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București de la B.C.R.
 • Hotărârea 32/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 32/28.02.2018 privind privind încheierea protocolului de colaborare dintre Ministerul Apărării Naționale și Primăria Sectorului 5.
 • Hotărârea 31/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 31/28.02.2018 privind finanțarea activităților ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru ”AS”, din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018.
 • Hotărârea 30/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 30/28.02.2018 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu” pentru susținerea participării trupei de teatru Dor fără sațiu la Festivalul Internațional de Teatru Francofon 2018 FITE 2018.
 • Hotărârea 29/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 29/28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5.
 • Hotărârea 28/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 28/28.02.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 27/2018 - Sectorul 5 - 28.02.2018

  Hotărârea nr. 27/28.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiluilui Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 26/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 26/26.01.2018 privind completarea H.CL. Sector 5 nr.45/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5.
 • Hotărârea 25/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 25/26.01.2018 privind completarea H.CL. Sector 5 nr.43/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5.
 • Hotărârea 24/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 24/26.01.2018 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local al Sectorului 5 a Centrului Medico-Social ” Sf. Andrei”- unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 23/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 23/26.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 22/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 22/26.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 21/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 21/26.01.2018 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al AMR.
 • Hotărârea 20/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 20/26.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 94 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.
 • Hotărârea 19/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 19/26.01.2018 privind aprobarea includerii în Pro CEECS5 -Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 a 94 obiective de investiții.
 • Hotărârea 18/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 18/26.01.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 17/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 17/26.01.2018 privind aprobarea proiectului ” Cupa Intercartiere Junior” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 16/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 16/26.01.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.
 • Hotărârea 15/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache” pentru anul 2018.
 • Hotărârea 14/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 14/26.01.2018 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 în vederea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia.
 • Hotărârea 13/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019.
 • Hotărârea 12/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 12/26.01.2018 pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr.19/28.02.2017.
 • Hotărârea 11/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 11/26.01.2018 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.134 către Asociația Baciului.
 • Hotărârea 10/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 10/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
 • Hotărârea 9/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 9/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.p) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
 • Hotărârea 8/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 8/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
 • Hotărârea 7/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 7/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin. (2) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
 • Hotărârea 6/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
 • Hotărârea 5/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr.5/26.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții din sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-economici.
 • Hotărârea 4/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 4/26.01.2018 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 3/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 3/26.01.2018 privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr.200/14.12.2017.
 • Hotărârea 2/2018 - Sectorul 5 - 26.01.2018

  Hotărârea nr. 2/26.01.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 1/2018 - Sectorul 5 - 09.01.2018

  Hotărârea nr. 1/09.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.