Proces verbal din 31.10.2017

Proces verbal ședința ordinară din data de 31.10.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE

1    9

DIN DATA DE 31.10.2017

Lucrările ședinței încep la ora 11,38 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    >5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 17434/25.10.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 26 consilieri. Lipsește dl consilier Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Țigănuș Marian și d-na Violeta Dobre care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

Ordinea de zi stabilită prin Dispoziția nr.17434/25.10.2017, este următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2017;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și

Funcționare al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și

Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5;

5    5    ~

4. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector

5 nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei Comisii de negociere pentru

achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14

5    5    ~

(fostă Moș Ajun), sector 5;

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consilului Local

Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București cu privire la

achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava Nouă, nr. 14,

5    5    ~    7    7

Sector 5;

6. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.150/28.09.2017;

7. Diverse.

-Adresa nr.1485/3.10.2017 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 47251/04.10.2017;

-Adresa nr. II/17.10.2017 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 51133/19.10.2017;

-Adresa doamnei consilier Jacqueline Christina Niculescu înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49387/13.10.2017;

-Adresa doamnei consilier Jacqueline Christina Niculescu înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49388/13.10.2017;

-Adresa doamnei consilier Jacqueline Christina Niculescu înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49389/13.10.2017;

-Adresa doamnei consilier Jacqueline Christina Niculescu înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49390/13.10.2017;

-Adresa Grupului Consilierilor Locali ai Partidului Național Liberal înregistrată sub nr. 52958/25.10.2017.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Bună ziua! Doamnelor și domnilor

1    5    5    5    5    5

consilieri, ne cerem scuze pentru ușoara întârziere! Înainte de a aproba ordinea de zi a acestei ședințe ordinare, o să vă rog să îmi permiteți să vin cu o completare și anume, faptul că din cele 6 puncte ale ordinii de zi, cu 7 la diverse, o să vă rog să îmi permiteți să introduc pe partea de ordine de zi, o suplimentare privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului cu modificările Organigramei și Statutul de Funcții! Iar la diverse, au mai apărut 4 puncte, extensii, care fac referire la Regulamentul de Organizare și...scuze și eu m-am încurcat puțin în hârtii!

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea asociației Grupul de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm sectorul 5” și aprobarea activităților asociației ;

- Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială Protecția Copilului sectorului 5;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență copilului Stoian Ștefan Moshue prin reprezentantul legal Stoian Luminița;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de servicii și beneficii

sociale victimelor violenței domestice din comunitatea locală a sectorului 5;

5    ~

Și de asemenea, un raport de specialitate privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea arieratelor din economie, pentru o sumă de servicii prestate în valoare de 4,9 milioane lei (a se citi proiectul de hotărâre privind aprobarea facturării serviciilor prestate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.).

În aceste condiții, vă rog... ceva obiecțiuni?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: O simplă întrebare procedurală!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Cele 4 puncte suplimentare, de fapt sunt 5 le punem la diverse sau suplimentăm lista?

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Suplimentăm ordinea de zi!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Ok, asta voiam să lămuresc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Suplimentăm ordinea de zi, da? Vă rog, doamna!

Dna consilier Coroblea Cristina: Două observații aș avea! Una legată de ordinea de zi așa cum o știam și anume că, mi s-ar părea mai bine să scoatem punctul 4 până la adoptarea punctului 5, adică punctul 5 se referă la solicitarea unei împuterniciri din partea Consiliului General al Municipiului București de la achiziționarea terenului din Strada Dumbrava Nouă, iar punctul 4 constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenului respectiv, deci ar fi logic să...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu e logic absolut deloc, este foarte bine cum sunt puse, nu are nicio legătură una cu alta! Noi vom solicita împuternicirea după ce vom constitui o comisie, nu e o chestiune de succesiune cronologică a documentelor juridice ca izvorul lor de drept! Nu are fix nicio legătură! Dacă am fi discutat de faptul că aveam nevoie să obținem întâi aprobarea și ne venea hârtia cu aprobarea de care luam act și abia apoi constituiam comisia, în această situație ați fi avut dreptate! În contextul ăsta, discutăm de faptul că noi avem de înființat acea comisie de negociere, iar separat, să solicităm, urmând a ne fi acordat sau nu, la un moment ulterior acceptul de la Consiliul General. Deci, nu au legătură una cu alta!

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar,... de fapt, nu este chiar logic ce spuneți! Adică, haideți să vedem că poate cumpărăm ceva, noi facem comisia, dar nu știm dacă putem să cumpărăm. Nu este o mare problemă, dar,...

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Doamna Coroblea, ascultați-mă puțin, că e simplu! Nu constituim o comisie, completăm sarcinile comisiei ... comisia de negociere ați votat-o acum ...

Din sală: 2 luni!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Problema este următoarea! Terenul respectiv e în Parcul Sebastian, are adresă poștală. Ca să se înțeleagă foarte bine

că noi achiziționăm de la cineva. Nu! E Parcul Sebastian! Una la mână. Doi:

proprietarii inițiali ai terenului..., la un moment dat, au fost de 900 și ceva de metri, proprietarii l-au împărțit în 3! Noi am obținut împuternicirea doar pe o bucată, trebuie să le obținem și pe celelalte 2 bucați! La asta este referirea aia, cele 2 bucati. Deci, în completarea atribuțiilor comisiei de negociere cu cele 2 loturi, care s-a făcut numai după primul lot, asta este toată treaba!

Dna consilier Coroblea Cristina: Da! Și noi despre asta vorbeam că ar trebui întâi obținută acea împuternicire care spune dacă putem să le achiziționăm! Asta ar fi un lucru și doi, ca procedură în general...deci absolut de fiecare dată se fac completări destul de mari la ordinea de zi cu puncte consistente care apar, adică nu este vorba despre mici modificări! Deci este o problemă care ar trebui rezolvată

totuși!

5

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Eu propun să dăm drumul să votăm

ordinea de zi și să dăm drumul la lucrările ședinței!

5    5    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Și eu propun același lucru ca domnul Agheorghiesei, cu un amendament. Vreau să mă lămuresc că am înțeles bine! Deci noi vom suplimenta ordinea de zi cu un număr de proiecte. Aș vrea să vă rog, noi știm, pentru că le-am discutat în comisie și chiar am felicitat-o pe doamna director pentru acele proiecte de la D.G.A.S.P.C. (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) care sunt foarte bune și utile pentru comunitate. Aș

vrea să știu dacă dincolo de acelea ați mai enumerat dumneavoastră unul la final,

5    5    ~

dar e posibil să nu fi auzit eu bine...ceva cu economia, nu am înțeles la ce se referă!

Dl Primar Daniel Florea: Sunt niște arierate!

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Noi nu am primit așa ceva!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Noi nu am apucat să citim niciun material, de aceea vreau să înțeleg despre ce e vorba!

Dl Primar Daniel Florea: Vă explicăm la momentul respectiv.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Bine, atunci supuneți la vot!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem aprobării...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Puneți și ordinea care va fi! De la 7 în

5    5

sus, cu următoarele cum au fost ele, da? Păstrăm ordinea de la 1 la 6 și completăm mai departe cu celelalte 5 proiecte, înțelegem noi, da?

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: 5 proiecte! Deci față de cele 7 puncte...cele 6 puncte...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Cele 6 proiecte...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Vor mai urma 7, 8, 9, 10, 11, iar diversele vor fi la punctul 12!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Exact! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Ordinea de zi așa cum a fost completată, a fost votată cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina, Geamănă Dragoș și Coroblea Cristina).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Trecem la ordinea de zi propriu-zisă. Punctul 1 - cu aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2017. Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2017 a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și o abținere (Stroescu Marilena Daniela).

Dl președinte de ședință Boloș Florinei: Punctul 2 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București. Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 11 abțineri ( Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina, Geamănă Dragoș, Coroblea Cristina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia-Ramona și Scripcaru Lucian-Mihai).

Dl președinte de ședință Boloș Florinei: Punctul 3 al ordinii de zi -

1    5    5    5    5

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5, cu modificările Organigramei și Statutului de Funcții. Comentarii? Vă rog?

Dl consilier Geamănă Dragoș: Ar fi fost mai potrivit să spun ceea ce urmează, data trecută când s-a aprobat înființarea A.D.P.-ului (Administrația Domeniului Public), dar n-am fost, așa că o să vă rog să mă ascultați! Eu cred că înființarea A.D.P.-ului are legătură și face parte dintr-o serie de măsuri care își propun să rezolve problema cu A.E.S.-ul (S.C. Amenajare Edilitara și Salubrizare S.A.) și pentru că e nevoie de o nouă acțiune pentru A.E.S. cu privire la măsurile care trebuiesc...care sunt prevăzute. Domnul primar mi-a răspuns într-una din ședințe, că a considerat că dacă face propuneri în consiliu...în ședința de consiliu, nu mai e nevoie să îmi dea și un răspuns în scris. Observ că s-au luat unele măsuri, au fost returnați banii de la A.E.S., la Primăria sectorului 5, care fuseseră încasați

5    ~    ~    5

ca o mărire de capital și s-au emis facturi așa cum trebuia de la început. A fost înființat A.D.P.-ul, s-a transformat din patrimoniul Primăriei Sector 5 în

patrimoniul A.D.P. din punct de vedere tehnico-material, mijloace fixe și obiecte de inventar. S-au acoperit pierderile A.E.S. înregistrate la 01.06.2013 prin adoptarea H.C.L. 130/31.08.2017, s-au transferat temporar, prin același H.C.L. o parte din acțiunile S.C. A.E.S., de la A.D.P. către A.E.S. și aici mi se pare că e o mică problemă particular prin acțiunile A.E.S.. Față de ce solicitam eu acum o săptămână să se răspundă, rămân încă probleme nerezolvate, cum ar fi de exemplu, identificarea unui al doilea-lea acționar în afară de A.D.P., dar și întrebări la care trebuie dat un răspuns! De exemplu, dacă mai avem nevoie de o societate comercială pe acțiuni care are ca obiect de activitate servicii de salubrizare pentru că, s-a cerut asta printr-o H.C.L. din 01.05.2017, dar acum, pentru că avem și A.D.P.-ul, avem și A.E.S.-ul, nu știu dacă mai este necesară societatea...,mai e nevoie de societatea aia. Acum, ce vreau să zic este că, am observat toate măsurile astea, însă uitându-mă la ele nu pot să spun...știu de unde plecăm, dar nu pot să spun unde vrem să ajungem! De aceea ceream să fie trecut setul de măsuri, ca să le putem vedea pe toate, să vedem ce se întâmplă! Care este planul efectiv pentru că, impresia mea este că e destul de multă improvizație în toate chestiile astea...

Dl Primar Daniel Florea: Propuneri!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Și...

Dl Primar Daniel Florea: Ce propuneri aveți? Da, uite, dumneavoastră aveți o părere, că e improvizație. Concret, propuneți ceva, ca să rezolvați...!

Dna consilier Coroblea Cristina: Ne scuzați, dar nu este absolut deloc

5    ~

corectă această abordare, adică dumneavoastră aveți toate informațiile necesare,

~    5    5    ~

dumneavoastră sunteți executivul, dumneavoastră trebuie să cereți acelor

5    ~    5

companii să vină cu un plan!

Dl Primar Daniel Florea: Dumneavoastră spuneți de fapt că,...

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar nu aveți un plan! Dacă nu aveți un plan, este în regulă, dar hai să spunem „nu putem să vă dăm planul pentru că nu există”, nu pentru că o să vedem și nu știu ce!

Dl Primar Daniel Florea: Ați trecut pe lângă subiect! Eu am intrebat! Având în vedere faptul că dumneavoastră spuneți că nu aveți informațiile, înseamnă că o concluzie trasă de colegul dumneavoastră fără a avea toate informațiile, e o concluzie eronată din start, motiv pentru care pierdem timpul!

Dna consilier Coroblea Cristina: Domnule primar, dumneavoastră aveți

acces la toate informațiile de care...

5

Dl Primar Daniel Florea: De acord, si dumneavoastră la fel!

Dna Coroblea Cristina: Nu, nu este chiar așa! Noi am tot solicitat niște

>5    5

informații și ni se tot spune că nu avem dreptul din diverse motive!

Dl Primar Daniel Florea: Păi sunteți operator de date cu caracter personal? Păi dacă nu sunteți, nu mai cereți date cu caracter personal!

Dna consilier Coroblea Cristina: Am cerut date, de exemplu, la planul de

investiții! Haideți că am mai văzut și noi cum arată...

5    5    5

Dl Primar Daniel Florea: Nu, nu, eu mă refeream la adresele

administratorilor de bloc și la ce ați mai solicitat!

5    5

Dna consilier Coroblea Cristina: Păi aceea era o altă solicitare, într-adevăr!

Dar în afară de aceea au existat și altele la care...

5

Dl Primar Daniel Florea: Ați intervenit pe lângă subiect! Discutam altceva, discutam A.E.S.-ul.

Dna consilier Coroblea Cristina: Exact! Discutam despre faptul că

dumneavoastră,...noi nu avem acces la fel la multe informații. Stați liniștiți că le

7    5    5    5    5

vom cere!

Dl Primar Daniel Florea: De aceea sunt eu primar și dumneavoastră nu!

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar dincolo de acest lucru, dumneavoastră deja aveți acces la acele informații, deja aveți...puteți discuta altfel

cu acei oameni care sunt într-un fel și în subordinea dumneavoastră și

5    5

dumneavoastră sunteți executivul...

5

Dl Primar Daniel Florea: Doamnă, dar vă asumați?

~    5

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu, dar nu ne luați așa cu "ce propuneți dumneavoastră"!

Dl Primar Daniel Florea: Păi, atunci ce vreți?

~    5

Dna consilier Coroblea Cristina: Trebuia să aveți un plan! Trebuia să

cereți...

5

Dl consilier Geamănă Dragoș: Și aș mai vrea să mai adaug un punct.V-am mai transmis o cerere, tot în baza legii 393 și 251, care se referă la Strategia Națională Anti-Corupție. Voiam să spun că n-am primit răspuns nici acum.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Părerea mea este că depășiți zona

1    5    555    ±55

subiectului avut în discuție și intrați într-un segment...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Haideți să rămânem pe subiect!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Bun, vă mulțumesc frumos! Propun la vot...supunem la vot, vă rog! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 5 a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 11 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina, Geamănă Dragoș, Coroblea Cristina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia-Ramona și Scripcaru Lucian-Mihai).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Trecem la punctul 4 al ordinii de

zi - privind completarea H.C.L. nr. 31/30.03.2017 privind constituirii comisiei de

negociere și achiziționarea terenului despre care vorbeam, din zona Sebastian. Comentarii? Trecem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local

Sector 5 nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei Comisii de negociere pentru

achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14 (fostă Moș

Ajun), sector 5, a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina, Geamănă Dragoș și Coroblea Cristina).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii C.L.S. 5 cu privire la achiziționarea terenului. Comentarii? Acesta are legătură cu punctul 4. Deci se supune la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București cu privire la

achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava Nouă, nr. 14, Sector

5    5    ~    y    y

5, a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei: Punctul 6 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr.150/28.09.2017. Comentarii? Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți! Dragi colegi ... vreau să fiu foarte scurt și concis. Avem câteva nelămuriri față de acest proiect! Aceea este că nu înțelegem de ce un proiect care are ca și temă trecerea în patrimoniu unei societăți, este semnat de direcția de învățământ. Raportul de activitate este semnat de Direcția de Învățământ, ori nu știm care este raportul între acest deconcentrat A.D.P. (Administrația Domeniului Public Sector 5) și Direcția de Învățământ și Carieră. A doua problemă este că nu înțelegem și nu știm, nu a reieșit că lista de inventar, la data în care se face trecerea în patrimoniu, adică, dacă astăzi vrem să facem o trecere în patrimoniu, noi trebuie să știm astăzi ce trecem, nu anexa care a fost într-un contract acum doi ani de zile. Deci practic, azi trebuia să avem un inventar în care să ni se explice clar: din toate mijloacele fixe care există acolo, câte sunt în stare funcțională, dacă există, nu mai există, ce pot fi casate și așa mai departe. Față de această situație, noi considerăm că nu... și neavând aceste informații așa cum noi le-am dorit, o să ne abținem, mai ales că într-adevăr, nu există și un raport juridic, de specialitate juridică, cel puțin de aici din cadrul administrației, ca să știm exact, foarte bine acolo unde suntem. Se

5    ~    5    ~

modifică..., practic vrem să modificăm o Hotărâre de Consiliu anterioară, deși, cred că mai nimerim... poate ar fi trebuit să facem o Hotărâre de Consiliu prin care trecem patrimoniul unei societăți către altă societate. Mulțumim!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Boloș Florinei: Punctul 7 al ordinii de zi privind -Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificarea Organigramei și Statului de Funcții.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu am doar o întrebare la acest subiect. Este cumva a patra sau a cincea modificare a Organigramei, de anul trecut până acum, sau greșesc? Doamna Dobre, știu că dumneavoastră...

Dna Dobre Violeta: Este...

Din sală: Și la D.G.A.S.P.C. (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5)?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Este vorba de aparatul Primarului, dacă nu am înțeles eu greșit.

Dna Dobre Violeta: Da, din aparatul Primarului! Se desființează 34 de funcții vacante, funcții care vor intra în aparatul de specialitate al A.D.P-ului (Administrației Domeniului Public Sector 5).

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles, pentru că există...

Dna Dobre Violeta: Desființăm 34 de funcții vacante și înființăm 34 de

5    5    5    5

funcții de lucrători, de muncitori la A.D.P (Administrația Domeniului Public Sector 5).

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles! Și a câta modificare a aparatului de specialitate al domnului Primar este aceasta? Aveți idee, așa din memorie, sigur, nu cu documente. Este doar o întrebare, nu...

Dna Dobre Violeta: A cincea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: A cincea! De anul trecut din iulie, august?

Dna Dobre Violeta: Este a cincea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Bun! Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Boloș Florinei: Punctul 8 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea asociației Grupului de Acțiune Locală ”Împreună

dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației. Știu că aceste subiecte

5    1    5    5    5

au fost discutate în cadrul Comisiilor de Specialitate.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Da, și au primit un aviz favorabil covârșitor. Doamna director a fost aici! Ne-a explicat pentru fiecare, lucrurile sunt foarte ok!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Am văzut!

1    5    5    5    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Și chiar voiam să felicităm pentru faptul că într-adevăr, după niște luni bune de zile reușim să...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Reușim proiecte și mai bune!

±5    555    5    A    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Izbândind cu G.A.L-ul (Grupul de Acțiune Locală)... care înțeleg că va fi o condiție pentru o strângere de fonduri sau,...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumim!

1    5    5    5    5    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Da! Asta discutăm la diverse!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot atunci! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea asociației Grupului de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Boloș Florinei: Punctul 9 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5. Comentarii? Deci supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Trecem la punctul 10 al ordinii de

zi - proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență copilului Stoian Ștefan Moshe prin reprezentant legal Stoian Luminița. Și acesta știu că a fost discutat în comisie. Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu v-ați decis! Mai votăm odată, vă rog?

Dna consiliei Niculescu Jacqueline Christina: Despre ce este vorba?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Îi lămuresc eu dacă este necesar, pentru că este un subiect care chiar îmi face plăcere! Pentru că, pentru una dintre puținele dăți, sau una dintre puținele cazuri în care în urma ședințelor și dezbaterilor din Consiliul Local, am solicitat domnului Primar și executivului Primăriei să se

~    5

ocupe de această situație. Și cu ajutorul..., și merită felicitată doamna Florentina Popescu, s-a găsit o soluție. Înțeleg că este acel caz pe care l-am tot dezbătut. Cu acel copil cu handicap care nu era primit la licee. Doamna inspector, aici de față, ne-a lămurit și dumneaei data trecută. Înțeleg că au fost foarte multe unități de învățământ reticente în al primi pe acel copil, dintr-o sumă de motive: fie că nu erau dotate corespunzător unitățile de învățământ, fie pentru că doamna a intentat o mulțime de acțiuni în instanță către diverse instituții. Ca urmare, D.G.A.S.P.C. Sector 5 (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5) a identificat o soluție de a finanța școlarizarea acelui copil, asigurându-i și accesul a tot ceea ce înseamnă infrastructură specializată pentru cei cu handicap, la Liceul Național, dacă am reținut corect. Un liceu particular din București. Însemnând absolut toate serviciile de care are nevoie.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumesc frumos pentru

intervenție!

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Iar colegul dumneavoastră, în comisie, i-a dat aviz favorabil. Dacă nu greșesc! O să mă uit la procesul verbal!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: O observație!

5

Din sală: Da! Da! Aviz favorabil!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Cu o observație! Unitățile de

5    5

învățământ nu au fost reticente ci, pur și simplu nu pot asigura condițiile necesare acelui copil.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mă scuzați dacă am...

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Mulțumesc!

5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Bun! Supunem la vot! Revenim la

vot!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Păi am explicat! Acum putem vota!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Revenim la subiect! Hotărâm că a

1    5    5    5    5

fost o ușoară bâlbăială și este bine să știm exact despre ce este vorba. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență copilului Stoian Ștefan Moshe prin reprezentant legal Stoian Luminița a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei: Punctul 11 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de servicii și beneficii sociale victimelor violenței domestice din comunitatea locală Sector 5. Este un subiect care a fost discutat în comisie și am asistat cu drag la această discuție.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de servicii și beneficii

sociale victimelor violenței domestice din comunitatea locala Sector 5, a fost

5    ~

adoptat cu 26 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 12 al ordinii de zi un raport care privește, este un raport al Direcției Generale Economice și Investiții privind - Raport de specialitate privind reglarea unor măsuri pentru reducerea arieratelor din economie. Suma în discuție, este vorba despre 4.9 milioane lei.

Dl Primar Florea Daniel: Isabela!

Dna Disăgilă Isabela: Da!

Dl Primar Florea Daniel: Te rog frumos!

Dna Disăgilă Isabela: Deci, având în vedere prevederile legislației în vigoare și anume Ordonanța de Urgență 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea arieratelor din economie, avem obligația reducerii arieratelor. La momentul actual, în contabilitate avem înregistrat ca arierat suma de 4 944 208, 20 lei, reprezentând servicii prestate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., nereducerea arieratelor lunare prevăzute de OUG 13/2013 (a se citi OUG 3/2013). Ce efecte are? Blocarea de către Ministerul de Finanțe a cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor alocate pentru echilibrarea bugetelor locale. Suma primită lunar de la Ministerul de Finanțe, în cazul în care nu avem arierate, este în jur de 8 milioane jumătate. Deci noi, dacă achităm la serviciile prestate la (a se citi ”de”) A.E.S. (S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.) 4 944 208, 20 lei, vom primi de la Ministerul de Finanțe 8 milioane și jumătate.

Din sală: Lunar!

Dna Disăgilă Isabela: Lunar! Da!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Putem să primim și noi informarea asta pe email?

Dna Disăgilă Isabela: Da! Vi-l trimite și pe email!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Adică acest proiect... Să trimiteți proiectul și consilierilor!

Dna Disăgilă Isabela: Deci suma este înregistrată în contabilitate!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am înțeles!

5

Dna Disăgilă Isabela: Avem ”bun de plată” pe facturi!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Această sumă de care vorbiți

5

dumneavoastră este... a fost și corect evidențiată de către Curtea de Conturi? În

5    5

toate episoadele lor de intervenție la noi?

Dna Disăgilă Isabela: Da! Da! Da!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Adică vă întreb pentru garanția noastră, ca să știm despre ce este vorba.

Dna Disăgilă Isabela: Da! Da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Cu permisiunea dumneavoastră! Explicațiile sunt foarte limpezi, și vă mulțumim! Aș vrea să,... totuși...! Este posibil pentru viitor... este un subiect foarte important! Parcă era bine să avem un timp de studiu. E important și urgent și presant. Sunt convins, dar...

Dl Primar Florea Daniel: Avem Curtea de Conturi aici și joi vin...

Dna Disăgilă Isabela: Și este și necesitatea...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: În regulă!

Dna Disăgilă Isabela: Deci noi vom fi blocați!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Deci noi trebuie să fim constructivi. Nu

amestecăm lucrurile. D'aia am ridicat problema asta!

Dna Disăgilă Isabela: Domnul consilier, noi pe data de 6 noiembrie trebuie să raportăm arieratele.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu mai am o întrebare! Dacă imi permiteți!

Dna Disăgilă Isabela: Raportând așa o sumă mare, nu vom primi 8 milioane jumătate.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Sigur că da! Încă o dată, argumentele dumneavoastră sunt incontestabile.

Dna Disăgilă Isabela: Și ca idee...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu nu înțeleg de ce nu am avut acest material acum o săptămână. Asta era singura întrebare!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Pentru că deja... săptămâna trecută, s-au... s-a și concluzionat prin raportul pe care l-am făcut... ce trebuie să facem noi... astfel încât să beneficiem de avantajul pe care...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Deci a fost o chestiune de timp. În regulă!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Curtea de Conturi ne-a dat o mână de ajutor!

Dna Disăgilă Isabela: Da! Să reducem niște arierate și tocmai d'aia supunem spre aprobare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dar dacă erau măsuri, trebuiau date ca măsuri! Eu,... întrebarea mea este: cum va utiliza mai departe A.E.S.-ul (S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.) această sumă?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Păi sunt banii lor că nu putem să...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Păi știu!

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Sunt banii care le lipseau!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Noi practic acum refinanțăm A.E.S.-ul (S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.) prin plata arieratelor către ei. Trimitem 1 milion de euro și... Ăsta e un subiect la care nu puteți dumneavoastră să răspundeți...

Dna Disăgilă Isabela: Deci A.E.S.ul (S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.) va face plățile care sunt urgente ... ale dumnealor. Cum consideră urgente: apă, lumină, gaze, telefon, plățile fiscale către A.N.A.F. (Agenția Națională de Administrare Fiscală), T.V.A.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am înțeles!

5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Noi discutăm speța asta pe care am

enunțat-o.

5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Mai sunt ceva întrebări pentru doamna Isabela sau trecem la vot?

Din sală: Trecem la vot!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri?

5

Proiectul de hotărâre privind stingerea arieratelor datorate către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 13 al ordinii de zi

1    5    5    5    5

reprezintă capitolul Diverse:

-    Adresa nr. 1485/03.10.2017 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria

Sector 5 sub nr. 47451/04.10.2017;

-    Adresa nr. II/40850/17.10.2017 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria

Sector 5 sub nr. 51133/19.10.2017;

-    Adresa doamnei consilier Jacqueline Christina Niculescu înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49387/13.10.2017;

-    Adresa doamnei consilier Jacqueline Christina Niculescu înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49388/13.10.2017;

-    Adresa doamnei consilier Jacqueline Christina Niculescu înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49389/13.10.2017;

-    Adresa doamnei consilier Jacqueline Christina Niculescu înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49390/13.10.2017;

-    Adresa Grupului Consilierilor Locali ai Partidului Național Liberal înregistrată sub nr. 52958/25.10.2017.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Presupunând că majoritatea materialelor le-ați avut la îndemână prin adresa de email...dacă sunt ceva discuții, fie la adresa Curții de Conturi - 2 adrese ale Curtii de Conturi și adresele doamnei

5    5

consilier Jacqueline Christina Niculescu, prin care solicită o serie de documente..

Dna consilier Jacqueline Christina Niculescu: Da! Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Dună!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Am înțeles că la o parte dintre ele a fost și făcută o comunicare scrisă și verbală, pe subiectul acesta. În calitate de petenți, nu pot să am pretenția că sunteți mulțumiți de derularea ședințelor cu

obiective clare și precise. E un mod de interpretare! O altfel de interpretare pe care o avem noi, dar, dacă aveți ceva de spus,... Da! Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina: De exemplu, răspunsul primit de colega mea, pentru lista obiectivelor de investiții. Se spunea că ele se văd din... Cum se

numește? Din... Hotărâre de Consiliu. Însă există o listă anuală a obiectivelor de

5

investiții care ar ... cum să vă zic? Poate fi completată de-a lungul anului dar, în mod normal, fiecare instituție publică ar trebui să aibă așa ceva. Deci există așa ceva la Primăria Sectorului 5 sau nu?

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Tot după teoria pe care o spuneți dumneavoastră, e normal ca fiecare entitate să aibă o estimare a unor proiecte. Dar ele devin viabile abia când obțin toate avizele, acordurile și așa mai departe... surse de finanțare. Și ele au dinamică firească, să apară sau să dispară. Ele există, sunt ... dar nu știi dacă vor ajunge sau nu vor ajunge la capăt.

Dna consilier Coroblea Cristina: Deci nu există! Nu avem așa ceva! Nu

5

există în Primăria Sectorului 5!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Nu pot să vă dau răspunsul ăsta. E o chestie, o observație numai de bun simț ... vis-a-vis de o practică și de ...

Dl Primar Florea Daniel: Isabela!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: O teorie vis-a-vis de acest capitol.

Dna consilier Coroblea Cristina: Există instituții care au așa ceva!

5    5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Ca fiecare bun... ce bani ai? Ce

1    5    5    5    5

proiecte vrei să faci? Și cu adevărat constituim ...

Dna consilier Coroblea Cristina: Există instituții care au așa ceva!

5    5

Obiective, surse de finanțare ...

~    5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Deci, ca să intrăm în matematica

lui...

Dna consilier Coroblea Cristina: Deci nu există!

Dl Primar Florea Daniel: Răspunde-i că există și spunei și unde ...

Dna Disăgilă Isabela: Deci avem și sunt separate pe capitole. Pe 51-

Autorități executive, pe 54 - Secții de poliție, pe 60 - Apărare națională, 61 -Apărare Civilă și 65 - Învățământ.

Dna consilier Coroblea Cristina: Bun! Deci dacă există,...

Dna Disăgilă Isabela: Pe listele de investiții sunt cuprinse: achiziții de

calculatoare, de imprimante, studii de fezabilitate, studii pentru Programul SICAM 5.

Dl Primar Florea Daniel: Deci spune-i că există...

Dna Disăgilă Isabela: Deci puteți să veniți la contabilitate și le consultați! Vă punem listele la dispoziție!

Dl Primar Florea Daniel: Cristina răspunde și tu!

Dna Disăgilă Isabela: Data trecută, când a fost ședința de consiliu eram cu mutarea. Le aveam pe toate puse în cutii. De data asta ne-am aranjat. Vă așteptăm cu cea mai mare plăcere să veniți!

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar de ce...

Dna Disăgilă Isabela: Liste de investiții fundamentate. Deci, eu din momentul în care le centralizez de la serviciile din subordine, le primesc cu o notă

de fundamentare.

Dna consilier Coroblea Cristina: Păi atunci putem să venim noi să vedem..

Dna Disăgilă Isabela: Da, doamna consilier! Vă așteptăm chiar după ședință să veniți la noi și să vedeți listele de la buget din 28.09.2017. Vi le punem la dispoziție!

Dna consilier Coroblea Cristina: Bine! Mulțumesc!

Dl Primar Florea Daniel: Cristina!

Dna Popa Cristina: Referitor la problema cu asociațiile de proprietari, a primit doamna consilier răspunsul. Nu face obiectul legii nr. 544/2001 (Legea nr. 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public), referitor la acea listă cu contractele asociațiilor de proprietari.

Dna consilier Coroblea Cristina: Am înțeles! O să mai studiez!

5

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Trebuia să studiați!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Să înțeleg că grupul U.S.R.

(Uniunea Salvați România) este mulțumit de răspunsuri, de rezultate!

Dna consilier Coroblea Cristina: Mai mulțumiți decât eram!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Felicităm grupul U.S.R. (Uniunea Salvați România) pe această cale!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Mai mult ca înainte! Trecem la adresa grupului consilierilor locali ai P.N.L. (Partidul Național Liberal).

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mulțumesc frumos! Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră. Pentru că sunt convins că au fost, totuși, foarte multe materiale și poate unele dintre ele considerate de unii colegi mai importante. Deja, după un an și ceva de colaborare, are și părți bune, și părți mai puțin bune. Cu siguranță sunt neajunsuri de toate părțile. Însă aș vrea să îmi îngăduiți, cred că maximum un minut, să dau citire doar temelor pe care le-am ridicat în atenția domnului Primar, așteptând niște răspunsuri! După care să vedem exact cum putem să decurgem. Știu că este un volum mai mare de muncă. Este vorba de mai multe subiecte. Însă au fost lucruri pe care le-am ridicat în ultima lună, în ultimele două luni, în ultimele trei luni. A fost și mutarea. Am și menționat în adresă că înțelegem faptul că o sumă de elemente de natură logistică pot să ridice anumite probleme. Însă, discutăm de un semnal de alarmă și de o chestiune de îngrijorare asupra a douăsprezece subiecte pe care le-am repartizat pe parcursul, sau sub forma... într-o taxonomie de patru teme. Pe zona economică și de dezvoltare discutăm, din nou, despre ceea ce înseamnă execuția bugetară la șase luni. Știm că există, am văzut că la Primăria Capitalei există un raport pe investiții de 18%-20% din ce am citit în mass-media, din ce am văzut. Sperăm ca la sfârșitul.. lucrurile nu stau așa, pentru că, în mod evident noi trebuie să angajăm o sumă de cheltuieli pentru dezvoltarea sectorului și aș vrea să amintesc că noi personal, ca și grup politic, totuși am condiționat acest vot la buget, de fiecare dată, cu o deplină deschidere și o abordare constructivă, în sensul în care știm că există multe imperative, pe care și noi ni le-am asumat ca și consilieri locali, dar și domnul Primar în campanie.

Al doilea subiect este legat de situația izolării termice a blocurilor. Înțeleg că sunt undeva în jur de 1000-1200 de blocuri în total, în sectorul 5, din care undeva în jur de 300, sunt anvelopate, izolate termic. Rămân aproximativ 800 de

făcut. Dacă noi la momentul de față avem informații suficiente, în sensul a ceea

5    5    ~

ce știm de la ședințele Consiliului Local, există un plan pentru un număr de 10,12, 13 blocuri. Pentru un an și jumătate și probabil că nu încep acum sau chiar dacă încep acum, ne mai rămân anii 2018 și 2019 ani compleți pentru a continua lucrările, ceea ce este destul de puțin. Valoarea totală a fondurilor europene, am

întrebat, care sunt accesate sau măcar în curs de accesare. Știm că sunt niște

~    5    5

formalități, știm că sunt niște proceduri. Dar pentru un an și jumătate de mandat este important să știm la momentul de față sub forma, nu a unui bilanț exhaustiv, nu vrem un teanc de documente, ci răspunsuri punctuale la aceste întrebări. În

ceea ce înseamnă temele culturale și educaționale, vrem să știm care sunt sumele

5    5    ~    5

totale desfășurate, mă rog, cheltuite pe proiectele desfășurate de către Centrul

Cultural ,,Ștefan Iordache”. Suntem în luna a zecea a anului 2017, noi știm din

~ ~ 5    ~    5

materialele care au venit de-a lungul timpului la Consiliul Local, o bună parte

dintre.. .asupra unei bune părți a inițiativelor am ridicat anumite semne de întrebare, nu din punct de vedere al legalității, ci din punct de vedere al oportunității. Câtă vreme sectorul este încă subdezvoltat, este important să stabilim niște priorități care țin mai degrabă de această zonă decât de festivaluri și concerte. Deși, indiscutabil nu vrem să anulăm faptul că și locuitorii sectorului 5 merită și au dreptul la anumite activități de divertisment gratuite oferite de administrația locală. E doar o chestiune de prioritizare și oportunitate pe care noi o ridicăm încă o dată, și anume, a nu cheltui 10-15 milioane de lei pe an pentru asta, dar sume infinit mai mici pentru chestiuni care au un impact mult mai serios asupra educației sectorului. Discutăm despre posibilități de proiecte de dezvoltare personală, de proiecte sportive, de instruire pentru elevi, pentru profesori, lucruri care de fiecare dată în Consiliul Local cu absolută unanimitate de opinie, le-am considerat și le-am catalogat ca fiind imperative. Și domnul Primar, și consilierii de la PSD, de la PDS, de la USR, noi, domnul care este consilier independent, toată lumea a fost de acord că educația trebuie să fie o prioritate. După un an și jumătate, dincolo de acest discurs și de aceste lucruri pe care ni le-am asumat cu toții, încă rezultatele sunt foarte, foarte mici, iar asta ne îngrijorează. Și în toate discuțiile pe care le avem cu cetățenii sectorului 5, ni se ridică inclusiv aceste semne de întrebare! Întrebarea numărul 5 pe care am adresat-o domnului Primar și executivului Primăriei se referă la sumele totale cheltuite până în prezent, în scopuri educaționale, sportive și de dezvoltare personală dedicate sectorului 5. Am să explicitez un pic această întrebare pentru că, este important să punem în balanță ce bani s-au cheltuit la Centrul Cultural, în general pentru festivaluri, pentru concerte și pentru alte activități de acest fel și ce sume a cheltuit efectiv direcția de specialitate prin proiecte de parteneriat. Îmi este teamă, sper să mă înșel, dar până acum, din ce am făcut o mică revizuire a Hotărârilor de Consiliu în ultimul an și jumătate, îmi este teamă că s-au cheltuit mult mai mulți bani pentru concerte și activități de acest fel decât pentru chestiuni cu finalitate mult, mult mai solidă în beneficiul tinerilor și elevilor din sector. Mai este un subiect pe care, de asemenea, aici, dacă nu greșesc avem chiar o Hotărâre de Consiliu cu privire la Catalogul Electronic. Știu că au fost discuții pe acest subiect, știu că este vorba

de o infrastructură necesară, dar a trecut un an de zile, cam așa cred, dacă nu mă

~    7    5    7

înșel. Anul trecut în toamnă se discuta, colega noastră a venit cu inițiativa, știu că

toată lumea și domnul Primar a fost deschis. Până în momentul de față, măcar o

5    5    ~

informare asupra stadiului și un orizont de timp... Vrem să știm cu privire la temele de mediu și salubritate, aștept un răspuns, probabil că după ce închei! Dacă o să-i dați cuvântul, domnule Președinte, domnului Primar, presupun că o să ne facă o prezentare, fie și succintă, cu privire la răspunsul la aceste întrebări. Am

vrea să știm care este stadiul procedurii de selecție. Știm cu contestarea! Știm că

5    1    5    5    5

legislația este foarte încâlcită. Dar după un an și jumătate ne așteptăm să avem

totuși, la un final, o contractare a serviciului de salubritate.

5    ~    ~

Către A.E.S (S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.) noi am mai solicitat, am primit răspunsul foarte în regulă de fiecare dată a venit și domnul

Director când l-am solicitat. Însă, am vrea să știm, la nivel centralizat, care este

~    5    >    >

suprafața totală de teren care a fost nou plantată cu vegetație, arbori și spațiu verde în general, în ultimul an și jumătate. Și în fine, la ceea ce înseamnă organizarea Primăriei Sectorului 5. De la o lună la două luni, în sală, apar domni și doamne noi. Este foarte bine! Este presupun o structură dinamică, dar dincolo de modificările de Organigramă, care evident țin de responsabilitatea Primarului și a majorității, care este de acord cu aceste modificări, însă, faptul că destul de des sau poate foarte des se schimbă oamenii, mai ales în funcții de conducere, noi ne temem că asta poate să gripeze funcționarea acestui aparat. Sigur, responsabilitatea în fond nu ne aparține nouă! Dar știți cum e! Noi când discutăm cu oamenii, aceștia știu că noi îi reprezentăm aici! Și pe ei nu îi prea interesează că noi suntem consilieri, că Primarul este de la alt partid, că suntem sau nu în opoziție. Pe ei nu îi interesează! Ei vor niște răspunsuri, niște soluții! Ori din acest punct de vedere, am ridicat și acest subiect și anume faptul că patru modificări și

cu asta de astăzi cinci, și vă mulțumesc că mi-ați confirmat doamna Dobre, sunt

>55    5    ~

cam multe pentru cincisprezece luni de mandat. Fără discuție, pot fi chestiuni

absolut.. .Niciodată n-am comentat și asta vreau să subliniez pentru că, aceasta nu este o declarație de natură politicianistă. Vorbim de un set de întrebări obiective pentru care dacă vom găsi răspuns, în primul rând, locuitorii sectorului vor avea de câștigat. Vreau să subliniez faptul că, de câte ori au fost modificări la DGASPC, întemeiate, inclusiv astăzi, le-am votat și le-am și argumentat pentru că le-am înțeles și pot oricând să explic oricui de ce au fost făcute. Nu spun că ele în mod obligatoriu nu sunt justificate, dar cinci modificări de organigramă într-o perioadă de cincisprezece luni, este în mod evident foarte mult. Din câte știm noi, din mandatul celălalt, erau undeva la cinci, șase, șapte Directori Executivi. Acum, pe noua organigrama, am văzut că numărul funcțiilor de conducere este mult mai mare. Motivele și rațiunile, nu ne îngăduim noi să le comentăm, însă în mod evident trebuie să ne punem întrebarea dacă este normal ca lucrurile să funcționeze mai bine sau mai puțin bine. Noi zicem că nu atât de bine pe cât neam dori, în condițiile în care, avem un număr mai mare de oameni pe funcțiile de conducere și o să așteptăm un răspuns de la doamna Dobre cu privire la numărul total de angajați noi. Și cu asta voi încheia! Știu că a fost o discuție pe care, de asemenea și domnul Primar și toți consilierii au agreat-o, cu privire la faptul că am avea și noi nevoie de un spațiu de lucru cu activitățile comisiilor, ș.a.m.d. Vom putea continua să scriem pe genunchi ca și până acum, dar fiind spațiul mai mare aici, sperăm că vom găsi o soluție și pentru asta. Presupun că domnul Primar are

materialul, dacă dumnealui sau domnul Președinte, sau doamna Dobre, au

~    5    7    7

bunăvoința să ne dea niște răspunsuri, ar fi super. Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Dau cuvântul domnului Primar!

1    5    5    5    5

Dl Primar Daniel Florea: Vă anunț încă de pe acum că următoarea ședință ordinară a Consiliului Local va avea loc pe data de 23 noiembrie 2017, la ora 11,00. Având în vedere faptul că sunt convins că nu este o declarație de natură politicianistă și aveți un interes sincer și transparent, prefer să vă răspund la toate

aceste întrebări, așa cum mi-au fost adresate, și anume în scris. Cu indicarea

7    5    7    5

tuturor Hotărârilor de Consiliu și a tuturor materialelor care v-au fost puse la dispoziție pentru că, răspunsurile se regăsesc în ședințele de Consiliu Local și atunci o să indic la fiecare, data și modul la care ați intrat în posesia acestor date. În privința spațiilor pe care le avem la dispoziție astea sunt, deja există, sunt vreo

trei săli. O să vi se aducă la cunoștință ... Este important pentru mine să putem să

comunicăm exact toate datele astea ... și altele în plus și stadiul procedurilor. Voi face un punct pe ordinea de zi, la ședința ordinară. Mă încadrez în cele 30 de zile, dar vreau neapărat să pot explic situația. Răspunsuri punctuale la probleme complexe, nu cred că se pot da. Și atunci nu aș vrea să intrăm într-o polemică neconstructivă.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu înțeleg acest punct de vedere! Sunt sigur că și colegii mei, pentru că am scris și în numele lor, vreau să mă asigur eu că am

înțeles bine. Deci, până la ședința următoare vom avea un punct de vedere succint, înscris pe toate subiectele pe care le-am ridicat, urmând ca atunci, dacă vom avea nelămuriri, să ni le clarificați dumneavoastră, pentru că deja este timp să se pregătească acest lucru. Vă mulțumesc! Aș vrea doar un aspect să subliniez cu privire la dialog. Nu este cu siguranță pentru prima oară când avem discuții pe unul sau mai multe dintre aceste subiecte și tocmai de asta am subliniat, că sunt niște lucruri care aparțin interesului tuturor celor care se află aici în sală. Indiscutabil! Și politic și electoral, dar, în primul și în primul rând, din punct de vedere al responsabilității administrative pe care o avem.

Dl Primar Daniel Florea: Exact! De acord! Deci preferați să vă dau un răspuns în scris!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ok!

Dna consilier Coroblea Cristina: În completare aș dori să vă spun că aceste nelămuriri nu sunt doar ale noastre, sunt ale tuturor cetățenilor și aș vrea să dau ca exemplu, cazul unui președinte al unei Asociații de Părinți, pe care am invitat-o în Consiliu să vorbească, în iarna anului trecut. A vorbit aici de față cu

~    5

dumneavoastră, despre problemele din școala ei, din școala pe care o reprezenta.

Nici până acum nu sunt rezolvate, dar nu numai atât, nu știe când...

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: Dacă îmi permiteți, vă clarific eu. de asta am vrut și eu să intervin. Este vorba de Școala nr.150. În calitate de reprezentant.

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu doar, nu doar..

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: Dânsa a fost, rețin, a fost din partea Școlii nr.150. Deci este vorba de Școala nr.150. Era problema cu centrala termică. Vreau să știu și eu, dacă îmi permiteți, în calitate de reprezentantă, ce se întâmplă cu centrala termică, având în vedere că se apropie 1 noiembrie și nu s-a făcut nimic. Ne trezim în situația de anul trecut să stea copii să înghețe de frig în clase.

Dl Primar Daniel Florea: Se termină controlul de audit și săptămâna viitoare o să convoc o ședință a Consiliului de Administrație și o să prezint raportul de audit, după care voi lua măsurile legale.

Dna consilier Coroblea Cristina: Eu vorbeam despre altă școală!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Care dna Coroblea, Școala nr. 139?

Dna consilier Coroblea Cristina: Mircea Sântimbreanu! Dânsa voia să vină de altfel, din nou aici, dar nu este în oraș!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Vă mulțumim pentru participare.

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: Aș mai avea o întrebare domnule

Primar! Parcarea, cum facem cu parcarea? Noi nu avem niciodată loc să parcăm mașina. Eu cred că ar fi . să putem și noi să ne parcăm civilizat mașina lângă primărie sau în incinta Primăriei. Avem o singură ședință pe lună, măcar o singură zi putem pe lună să avem loc de parcare.

Dl Primar Daniel Florea: Știți cumva dacă parlamentarii au voie să parcheze în curtea Guvernului?

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: Totuși, cât de cât, noi nu putem

să ne parcăm mașina nicăieri, este chiar... având în vedere că există atâtea

locuri de parcare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dar Guvernul poate să parcheze în curtea Parlamentului?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Da! Guvernul poate să parcheze în curtea Parlamentului. În funcție de ecuson, dacă ai sau nu ecuson. Că am avut și noi și cred că avem și acum!

Dl Primar Daniel Florea: Suntem în perioada în care implementăm un sistem de supraveghere. Deocamdată nu parchează în curtea instituției decât mașinile instituției. După ce vom implementa sistemul de

supraveghere și vom avea control-acces, atunci vom putea reveni asupra acestei măsuri. Deocamdată este important, având în vedere modul în care vrem să facem.Avem Primăria cu cel mai mare spațiu de relații cu publicul cred, din țară. Cred că este o măsură care în acest moment se impune. Vom vedea, după ce vom avea și sistemul de supraveghere și sistemul de cartele funcțional. Oricum, vom face niște locuri de parcare special pentru consilieri.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: E limpede răspunsul, voiam doar să fac o întrebare suplimentară. Argumentele sunt limpezi. Am mai încercat zilele acestea, când erați plecat, să obținem un răspuns la întrebarea pe subiectul acesta. Ni s-a spus că este vorba și de ambulanța de la DGASPC, de tot felul de chestii funcționale. Întrebarea este: aveți certitudinea că doar

5    5

mașinile care sunt în proprietatea Primăriei Sectorului 5 intră aici? Adică sunteți sigur 100%? Eu eram azi jos și am văzut că erau niște cetățeni, pe care sigur domnii de acolo nu îi cunoșteau, au dat geamul jos, au dat niște explicații, după care au intrat. Nu ne deranjează! Nu ne cad nici galoanele să venim pe jos, chiar discutam și cu colegii.

Dl Primar Daniel Florea: Dați-mi numărul de la mașină și îl dau afară. Dați-

5    5    5    5

mi numărul de la mașina care a intrat .... îl dau afară.

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu nu știu a cui era mașina, dar cu siguranță nu era a instituției. Am văzut eu astăzi!

5

Dl Primar Daniel Florea: Asta vă spun!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Doar că am venit din timp! Am venit doi pași pe jos că nu îmi era lene.

Dl Primar Daniel Florea: Dispoziția mea este foarte clară. Cine nu respectă această dispoziție este o abatere disciplinară. Este o dispoziție valabilă pentru toată lumea. Ok! O zi frumoasă!

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 12,27.

5    5    ~

32