Proces verbal din 31.01.2017

Proces verbal ședința ordinară din data de 31.01.2017

Proces verbal al ședinței ordinare

1    9

din data de 31.01.2017

Lucrările ședinței încep la ora 10,30 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    '    5    5    5    5

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 1578/25.01.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 25 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Franovici Bogdan și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Țigănuș Marian și D-na Florina Dragnea Secretarul- Interimar al Sectorului 5 .

Dl Președinte de ședință - George Alexandru Ploscaru deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 25, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl Președinte de ședință George Alexandru Ploscaru dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 30.12.2016;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 09.01.2017;

3.    Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de Ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a structurilor de tip rezidențial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creșelor și serviciilor furnizate în comunitate aflate în structura D.G.A.S.P.C. Sector

5;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, D.G.A.S.P.C. Sector 5 și Fundația Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, D.G.A.S.P.C. Sector 5 și Fundația Crucea Alb-Galbenă privind furnizarea de servicii de asistență socio-medicală persoanelor vârstnice;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, D.G.A.S.P.C. Sector 5 și Ansamblul

Social Creștin-Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza sectorului 5;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018;

10.Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

11.Diverse:

- Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. H.M./ 24921/19.12.2016, transmisă și înregistrată sub nr.162767/22.12.2016.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Cine este pentru?

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Ordinea de zi este votata cu 25 de voturi pentru.

Se trece la punctul 1- aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din

data de 30.12.2016.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Cine este pentru?

Împotrivă? Abțineri? Bun, 25 de voturi pentru.

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 30.12.2016 a fost votat cu

5    5

25 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Punctul doi-aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 09.01.2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dna consilier Pop Claudia - Ramona: Am fost absentă.

Dna consilier Crudu Claudia-Elena: Și eu am fost absentă.

5

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Bun, 23 de voturi pentru și 2 voturi abțineri (Pop Claudia - Ramona și Crudu Claudia-Elena).

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.01.2017 a fost aprobat cu 23 de voturi pentru si 2 abțineri (Pop Claudia - Ramona și Crudu Claudia-Elena).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Punctul 3- proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de Ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: La acest punct aștept propuneri.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Eu îl propun pe dl consilier Șuhan Nicolae.

Dl presedinte de sedinta: Vă rog!

Dna consilier Pop Claudia - Ramona: Am și eu o propunere, eu îl propun din partea PNL pe dl Bogdan Jelea.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Alte propuneri? Bun, vom merge pe două propuneri. Vom trece la vot pentru prima propunere-pentru dl consilier Valeriu Șuhan.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru : Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Păi vă abțineți sau....

Dl consilier Valeriu Nicolae Șuhan a fost votat cu 15 voturi pentru și 10 abțineri ( Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vasilescu Andreea).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru : Pentru a doua propunere, pentru dl Bogdan Jelea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Propunerea Dnei Pop Claudia Ramona a fost votată cu 6 voturi pentru și 19 abțineri (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Săndulescu Nina, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Șuhan Valeriu Nicolae,Țigănuș Marian și Vasilescu Andreea).

Avand in vedere rezultatul votului, presedinte de sedinta este dl consilier Suhan Valeriu Nicolae.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru : Dl Șuhan, vă invit! Felicitări!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Masa unde o dai?

Dl Primar Daniel Florea: Și habar nu avea de....

5

Dl Ploscaru George Alexandru: Dl Președinte.. și pe mine nu ma.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Se lasă greu acuma, înțeleg că se lasă

greu.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Președintele ăsta se lasă greu, nu?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Se lasă greu, dar avem de lucru nu avem timp, avem de muncă.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok! Să trecem la treabă!

5    5    5    5

Vă mulțumesc foarte mult pentru încredere, sper să mă ridic la nivelul exigențelor dumneavoastră și zic să trecem la treabă.

Punctul 4 de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a structurilor de tip rezidențial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creșelor și serviciilor furnizate în comunitate aflate în structura D.G.A.S.P.C. Sector 5. Dna Director Florentina Popescu, vă rog frumos.

Dna Director Florentina Popescu: DGASPC Sector 5 este furnizor public de

servicii sociale, conform H.G. 867/2015, toate serviciile pe care instituția le

furnizează trebuie să funcționeze după un anumit regulament.. ..și acest regulament se aprobă de către instituția respectivă, organul care le-a și aprobat și respectiv Consiliul Local.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vă rog, întrebări, comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Bun.

Prezentul proiect de hotărâre este adoptat cu 21 voturi pentru și 4 abțineri. (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Niculescu Jaqueline-Christina și Vasilescu Andreea).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Trecem mai departe, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, D.G.A.S.P.C. Sector 5 și Fundația Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice. Dna Director,vă rog!

Dna Director Florentina Popescu: Acest parteneriat pornește din anul 2009 așa cum știți, Direcția socială nu are în subordine centre pentru personele vârstnice, așa că, în baza unei colaborări, personele vârstnice de pe raza sectorului 5 care au avut nevoie de îngrijire în centrele sociale ..în baza acestor parteneriate. Colaborăm cu această fundație din anul 2009. În momentul de față avem 4 persoane vârstnice care nu numai că sunt persoane vârstnice, au și un anumit grad de dependență. Toate aceste persoane vârstnice contribuie cu până 60% din valoarea pensiei la contribuția pe care cei de la fundație ne-au prezentat-o. Din verificările noastre și din rapoartele trimestriale prezentate de către fundație și din vizita comisiei stabilită prin dispoziție de către director la sediul acestei fundații și la centru, persoanele sunt bine îngrijite, motiv pentru care propunem prelungirea și pentru anul 2017 la acest tip de serviciu pentru persoanele vârstnice.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vă mulțumim! Comentarii, Întrebări? Nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Prezentul proiect de hotărâre este adoptat cu 21 voturi pentru și 4 abțineri. (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Niculescu Jaqueline-Christina și Vasilescu Andreea).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Bun, trecem la punctul 6.-proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de

Colaborare între Consiliul Local Sector 5, D.G.A.S.P.C. Sector 5 și Fundația Crucea

~    5    5

Alb-Galbenă privind furnizarea de servicii de asistență socio-medicală persoanelor vârstnice.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Dna Director, vă rog!

Dna Director Florentina Popescu: Mulțumesc. Fundația Crucea Alb Galbenă

oferă servicii socio- medicale la domiciliul persoanelor vârstnice. Colaborăm cu această fundație din anul 2004, am plecat de la 119 beneficiari în momentul de față avem 17 persoane beneficiare ale acestor tipuri de servicii. Ele sunt gratuite până la 90 de zile sunt decontate de casă, în afara acestor 90 de zile instituția suportă acest

cost. Mulțumesc.

5

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mulțumesc și eu!

5    5    5    5    5    5

Comentarii? Întrebări? Nu sunt. E în regulă. Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim frumos!

Prezentul proiect de hotărâre este adoptat cu 21 voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Niculescu Jaqueline-Christina și Vasilescu Andreea).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mergem mai departe-punctul 7- proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția

de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, D.G.A.S.P.C. Sector 5 și Ansamblul

~    5

Social Creștin-Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza sectorului 5.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Dna Director!

5    5    5    5

Dna Director Florentina Popescu: Mulțumesc, această fundație asigură îngrijiri pentru rezidențiali, în momentul de față pentru un număr de 19 pensionari. Privind instituția noastră, colaborarea datează din 2007. Spre deosebire de Fundația Agape care asigură pentru pensionari îngrijire, în situația în care au și oarece dependențe, cei de la Ansamblul Creștin-Măgurele asigură îngrijire doar pentru pensionarii care se pot deplasa și sunt pe raza sectorului 5.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mulțumim frumos!

5    5    5    5    5

Întrebări? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Mulțumim frumos!

5

Prezentul proiect este adoptat cu 21 voturi pentru și 4 abțineri. (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Niculescu Jaqueline-Christina și Vasilescu Andreea).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Punctul 8-proiect de hotărâre

5    5    5    5    1

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Dna Director.

5    5    5    5

Dna Director Florentina Popescu: Da, mulțumesc! Față de raportul pe care îl

aveți deja la mapă, a survenit o modificare în sensul că Agenția de Plăți și Inspecție

Socială a venit de dimineață și a modificat propunerea, în sensul că nu mai este Dl

Pușcă Cornel propunerea acestei Agenții ca și membru în Comisia pentru Protecția

Copilului, este Dna Daniela Stanciu, Director Executiv APIS a Municipiul

București, cerere înregistrată în această dimineață cu nr. 4121/31.01.2017.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok! Întrebări? Supunem la 5    5    5    5    1

vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ok.

Prezentul proiect este adoptat cu 21 voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Niculescu Jaqueline-Christina și Vasilescu Andreea).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Trecem la punctul 9-proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018. Dna Director Roxana Nedelcu, vă rog!

Dna Director Roxana Nedelcu: Potrivit prevederilor Legii Educației Naționale, privind rețeaua școlară a unităților de învățământ se organizează de către autoritățile administrației publice locale în baza avizului conform primit de la Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Având în vedere avizul conform, primit de la această instituție înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 1701 din 16 ianuarie 2017, vă supunem aprobării reteaua școlară, conform anexei la Raportul de Specialitate.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mulțumim frumos! Întrebări,

5    5    5    5    5    >

comentarii? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? E în regulă. Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc frumos.

5    5

Prezentul proiect de hotarare este adoptat cu 25 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Punctul 10-proiect de hotărâre

5    5    5    5    1

privind modificarea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București constituite pe H.G. 92, scuze, scuze, în baza H.C.L. 5 nr.92/2016.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Are cuvântul Dl Director

5    5    5    5

Munteanu.

Dl. Director Munteanu Dumitru: Bună ziua! Se modifică componența comisiei

care urmează negocierile.....destinate pentru sediul Primăriei Sectorului 5 și întrucât

urmează să demarăm lucrările de consolidare la sediul din Regina Elisabeta, supun la

vot modificarea componenței comisiei destinată să negocieze pentru închirierea unor spații cu destinație de sediu, situate în raza sectorului 5 din municipiul București astfel:

Președinte dl Țigănuș, membri: Florentina Popescu, Alina Apostoaie, Daniela Dobre, Disăgilă Isabela Nicoleta, Ion Țincu, Aurelia Negru, Victor Sofian și subsemnatul- Dumitru Munteanu.

Dl Primar Daniel Florea: Am solicitat modificarea componenței comisiei pentru că s-a modificat organigrama și unii dintre ei nu se mai regăsesc în funcții de conducere. Pentru că sediul din partea cealaltă, care este în momentul ăsta...dna

Florentina Popescu vă poate arăta, că ne-a trimis niște materiale. Văd că se lucrează

ca la.... și atunci am modificat componența, am pus pe noul director general de la juridic, pe noua directoare generala de la economic, pe noul șef de la poliția locală și în condițiile în care Dan Mirela care este economista, am înțeles că a părăsit instituția...în procedură de... și în condițiile astea am solicitat modificarea componenței comisiei. Pentru că s-au făcut niște proceduri și nu avea sens să luăm de la capăt în condițiile în care este pur și simplu înlocuirea oamenilor pe funcții nu mai mult. Vă rog!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Întrebări? Vă rugăm.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: În documentul primit se spune despre constituirea Comisiei. Deci, practic avem doi pași pe care îi vom face acuma. Constituire plus o modificare a Comisiei.

Dl Primar Daniel Florea: Nu, nu constituim, modificăm componența.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Este o greșeală de eroare materială. Nu este vorba de constituire, pentru că ea era constituită, ci este vorba de o modificarea a componenței.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Pe ordinea de zi este trecută constituire.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Da, este o eroare.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Trebuie ca în corpul hotărârii să fie făcută această modificare, să se menționeze. Știu că demersurile celor de la DGASPC sunt de foarte mult timp. Condițiile nu sunt cele mai ok, asta a văzut toată lumea, inclusiv orice cetățean care.. Și s-au făcut multe adrese în acest sens. Cu toate acestea, nu avem o perioadă în care această comisie să aducă

rezultate. Consider că ar trebui să fie trecută o perioadă în care ea să aducă rezultate, să prezinte un raport exact a ce negociază.

Dna D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar: Raportul Comisiei va fi supus aprobării Consiliului Local.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Să existe un termen, să prezinte ceva...

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Situația este de mult timp tergiversată. Trebuie să ajutăm aceste instituții să-și desfășoare activitatea în folosul

J    5    5    5

cetățeanului, în condiții optime.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Este foarte greu de găsit spațiu.

Dl Primar Daniel Florea: Să știți că am încercat, și informal, și. să găsim spațiu. Da, putem să punem un termen de trei luni sau să fie rezonabil ca să putem să..

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Da, să avem rezultate. Pe de altă parte atribuțiile și procedurile, modul de lucru. Cred că este important să fie menționate în H.C.L-ul acestei comisii. Să găsim un sistem de negociere și de găsire a unui spațiu. Cum am spus, ați întâmpinat dificultăți, haideți să facem o procedură mai potrivită, după experiențele negative pe care înțeleg că le-ați avut în viață, căutând spațiu. Poate că modul cum se abordează nu este foarte eficient din punct de vedere economic. Următoarea întrebare ar fi, ce sumă s-a alocat estimativ din partea primăriei, cum va impacta bugetul primăriei?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu s-a alocat nimic.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Ideea este că trebuie să-i dai unei comisii. .

Dl Primar Daniel Florea: Un buget, când vom discuta bugetul vom vedea.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Se va duce la ofertă.

Dl Primar Daniel Florea: Deocamdată nu avem comisie.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu ai cum să faci caietul de sarcini.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Repet, o perioadă în care să-și desfășoare activitatea, atribuții și proceduri. Un alt aspect care am dori să fie adăugat în corpul hotărârii, este la articolul 3. Pentru a nu mai avea experiența neplăcută din negocierea de la proiectul cu Liceul Bolintineanu, să se adauge spre sfârșit ca negocierile să se prezinte, raportul cum a spus Dna Secretar, să se prezinte în termen de cinci zile înainte de întrunirea consiliului, pentru a avea timp să-l analizăm. Pentru că data trecută, atunci când s-a negociat la Bolintineanu, s-a prezentat în ziua ședinței. Rugămintea noastră este să se respecte Raportul Comisiei și să se menționeze. Doresc ca colegii să voteze

dacă este ok, dacă sunt de acord cu continuarea articolului 3 prin specificarea ca

într-un termen de minim cinci zile....

Dl Primar Daniel Florea: Dacă o să fie ședință ordinară, se vor respecta procedurile legale. Dacă o să fie ședință extraordinară, de asemenea se vor respecta procedurile.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Data trecută, în cazul negocierii la Liceul Bolintineanu, experiența nu a fost cea mai fericită. Din acest motiv am zis să luăm cu toții măsurile, să fie toată lumea mulțumită, să se păstreze transparența în această negociere.

Dl Primar Daniel Florea: Nu are nimeni nimic împotrivă.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Dacă colegii sunt de acord..

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o adăugire. În primul rând există un termen legal față de documentele pe care le trimitem. Nu putem să punem plan pentru anumite categorii de documente, un alt termen mai special.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Dar nu este mai special.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Ba este mai special că dacă este ședință extraordinară el trebuie să vină cu cinci zile înainte, deși ședința noastră este

~    5    5    5

peste trei zile. Ați spus așa, când ai raportul comisiei, cu cinci zile înainte de ședință, să-l trimit. Și dacă ședința va fi extraordinară, astăzi vineri, vrea

5    5    ~    555    ~    ~

Domnul Primar pentru luni sau marți, cum ți-l mai trimite?

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Acolo trebuie justificat.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Păi dacă nu știe dinainte nu poate. Și dacă este ședință de îndată, unde trebuie să fie. Este greu.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Părerea mea este că trebuie să fim transparenți, să nu ne mai ascundem.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Creăm o transparență.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Pot să vorbesc, că te-am lăsat! Lipsa ta de flexibilitate mă uimește. Și este simplu, pentru că în felul acesta vom crea categorii de documente care trebuie transmise indiferent ce și cum cu cinci zile

înaintea unei ședințe. Dacă este ședință extraordinară, care înseamnă trei zile

5    5    5    5    >

documentele, cum îl trimiți pe acela cu cinci zile? Nu încalc automat ceea ce tu deja ai stipulat?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Vă rugăm, nu dialog!

Dl Primar Daniel Florea: Propuneți un termen.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Știu că colegul poate schimba cursul cerinței noastre oneste și transparente, și pe care sunt sigură că primăria și-o dorește. Dorim să se respecte termenul, să nu avem experiența neplăcută de la hotărârea negocierii de la Liceul Bolintineanu. Să fie transparență.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vă propun o soluție de compromis.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Să fie trimisă în termenul legal.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Comisia de negociere prevăzută la art.3 al acestei hotărâri, va înainta spre aprobare Consiliului Local raportul final, în condițiile legii.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: În condițiile și termenul prevăzut de

lege.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Să nu avem ședință vineri, și vineri să

5    5    ~    5

primim raportul. Nu stabilim cinci zile strict de acum încolo.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Haideți să supunem la vot.

5    5    5    5    5    1

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: În primul rând trebuie să supunem la vot modificarea, pentru că colega a avut dreptate, modificarea întâi, dar nu constituirea. Modificăm, nu?

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Haideți să supunem la vot

5    5    5    5    5    1

primul aspect, cel referitor la îndreptarea acelei erori. Deci, nu este vorba de constituire, ci este vorba de modificare.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Modificarea comisiei.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Da! Modificarea

5    5    5    5

componenței Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Nu.

Propunerea de modificare a componentei comisiei este aprobată cu 25 voturi pentru.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Și la art. 3?

5

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Articolul 3? La asta ne

5    5    5    5

refeream. Care este propunerea noastră, în mod concret ?

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Este ca termenul de prezentare al Raportului să fie de minim 5 zile, sau conform legii.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Conform legii.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Este în regulă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Propunerea făcută de Dna consilier Crudu Claudia Elena este aprobată cu 25 de voturi pentru.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Și cea de a treia mențiune făcea referire

5    5

la perioada în care Comisia își desfășoară atribuțiile, care sunt atribuțiile acesteia și procedurile de lucru.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Pentru fiecare membru în parte. Fiecare cum, cât lucrează.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Ar trebui momentan să lăsăm acest HCL până se elaborează aceste atribuții și proceduri, și să-l votăm în următoarea

ședință. Eu așa văd lucrurile.

5    5    5

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu, nu, nu.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Trebuie să constituim, să se

5    5    5    5    >

formeze comisia, ca să putem să facem procedurile.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Domnule Președinte supuneți spre aprobare consiliului.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Sau cineva care să ne elaboreze atribuțiile.

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Viceprimarul. Domnul Viceprimar să elaboreze sarcinile.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Dar, de ce dânsul? Dânsul și așa are multe.

~    5    5

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Pentru că este președintele

5    5    5    5    1    5

comisiei.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Prin dispoziție de primar.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Haideți, supuneți spre aprobare!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Cine este pentru? Împotrivă?

Se abține cineva?

5

Prezentul proiect de hotărâre este adoptat cu 25 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Trecem la ultimul punct al

5    5    5    5    1

ordinii de zi la Diverse-adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. H.M./24921/19.12.2016, transmisă și înregistrată sub nr. 162767/22.12.2016.

Dl președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Da, vă rog!

Dna consilier Crudu Claudia Elena: O mențiune mai tehnică pentru articolul

10, punctul 10. Să se menționeze și doresc ca colegii să voteze, ca atribuțiile și

procedurile acestei comisii să fie....

Dna Pop Claudia Ramona: Am votat.

Dl consilier Agheorghiesei: Au votat-o domnule o dată.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Rugămintea mea este să mă ascultați o

secundă, ca procedurile și atribuțiile să se facă prin procedura de Primar.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Prin dispoziție de primar.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Mă scuzați, prin dispoziție de primar.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: La diverse avem o adresa de

5    5    5    5

la Instituția Prefectului, care sună în felul următor:.. de fapt e a dumneavoastră, a grupului USR. Vă rog, aveți cuvântul!

Dna consilier Coroblea Cristina: Deci era vorba despre faptul că noi am cerut transparență, am cerut respectarea procedurilor de susținere... și dl Prefect a zis că tot aici trebuie să hotărâm.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Pentru că trebuia să depuneți atunci declarațiile, vă dădea răspunsul și pe baza răspunsului pe care vi-l dădea dna Secretar va duceați la ...

5

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: N-ați urmat procedura prealabilă. Aș avea și eu o propunere dacă se poate.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Nu avea nici o legătură cu votul. Am crezut că aveți ceva în plus de spus, ca să vă susțineți punctul de vedere.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Vom continua demersurile în acest sens, asta este concluzia.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Este în regulă!

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: Am și eu o propunere dacă se poate cu rugămintea Consiliului și totodată cu acordul dlui primar, să stabilim ședințele după masă. Dacă se poate măcar la ora 14.00. Dacă se poate și dacă colegii sunt de acord. Eu de exemplu astăzi am avut două dosare și a trebuit să le amân ca să fiu prezentă aici. Dacă colegii sunt de acord, bineînțeles.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: Măcar ora 14.00 și îi prindem și la servici pe domnii care sunt aici...

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu putem ține ședințe după ora 16.00.

Dna consilier Coroblea Cristina: Mă scuzați, dar nu spusesem că le facem

la ora 18.00 ? Am stabilit inițial ca le facem mai târziu.

5

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu, e prea târziu, nu putem ținem ședințe la ora aia!

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: Bun, la ora 14.00 măcar!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Măcar, la ora 14.00! Este o oră rezonabilă!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Odată, că am discutat în câteva rânduri în ultimele 6 luni subiectul ăsta. Eu știu că nu este vorba de rea voință din partea

nimănui, mai mult decât atât, știu că de multe ori sunt materiale care sunt

~    ~    5

întârziate din rațiuni obiective să zicem din partea Direcțiilor de Specialitate, fapt care împiedică executivul Primăriei să convoace ședințele la timp conform cu ce am stabilit în ultima joi din lună, dacă vă amintiți, și am fost de acord cu toții și domnul Primar și toate grupurile. Știu că există situații în care nu se poate, dar haideți să facem totuși ca acestea să fie excepțiile și nu o regulă. În legătură cu persoanele care într-adevăr sunt aici și nu e supărare că noi știm cât au de lucru, mă gândesc că o ședință ordinară pe lună poate fi fiecare dintre noi să facă acest efort. Sunt oameni care chiar nu pot din cauza serviciului și vorbesc legat de niște colegi ai mei în principal, că fiecare grup are situații de felul ăsta, dar nu întotdeauna se poate.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: În lege spune că aleșii locali sau deputații, senatori, au voie să vorbească la instituția respectivă și să-și ia liber.

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: În cazul meu nu se poate pentru că atunci când sunt la instanță. Haideți să împăcăm și capra și varza.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Mergi la judecător și spune-i.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: V-ați ales o profesie liberă.

Dna consilier Coroblea Cristina: La ora 2 nu se poate ......și celelalte

ședințe, așa și de fapt ar fi cam 3 zile în care ar trebui să ne învoim de la servicii, este un......

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: De la serviciu, nu de la servicii.

Dna consilier Coroblea Cristina: Este destul de greu să justifici aceste 3

zile.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu cred că m-am grăbit când am spus ora 2 și n-am spus ce voiam, dacă mai doriți să facem la ora 10, într-o zi când e foarte, foarte grăbită, cum a fost asta, faceți măcar minim 14.00, dar hai să rămânem pe ora 18.00, ultima joi din lună.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Avem printre consilieri și undercover în servicii?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: De exemplu, m-ar fi ajutat pe mine foarte mult și pe ceilalți, cred.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu nu cred că mai sunt undercover că am văzut că au niște dosare cu ...cred că i-a lăsat...cred că vă place la ședință aici.

Dl Primar Florea Daniel: Din dezbateri ar putea să rezulte niște chestii, ar trebui făcute niște hârtii, sunt niște oameni pe care ar trebui să-i țin 2 ore, că ei termină la ora 4.00 aici în Primărie.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Să vină mai târziu la serviciu în ziua respectivă.

Dna consilier Vasilescu Andreea: Sau nu pot fi plătiți pentru orele suplimentare?

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: Dar măcar la ora 13.00.

Dl Primar Daniel Florea: Nu sunt nici un fel de ore suplimentare pentru că nu ne dă voie legea. Ăsta este motivul pentru care nu pot să-i țin după orele de program.

Dl consilier Aghiorghiesei Emil: Eu propun să nu facem un obicei din ora asta, când sunt situații, o facem la ora 14.00, când nu, la ora 10.00.

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: De unde știi ce situații sunt? Dl Primar, vă rog, chiar nu se poate!

Dna consilier Coroblea Cristina: In clipa in care chiar trebuie să-ți câștigi cinstit existența și lucrezi la privat și nu pot să plec pur și simplu tot timpul de acolo.

Dna consilier Pop Claudia-Ramona: Eu în condițiile astea, dacă se va face la ora 10.00, voi fi nevoită să mă retrag din Consiliu, pentru că eu sunt avocat și eu reprezint clientul, nu pot să lipsesc pentru că am Consiliu. Deci vă rog să mă înțelegeți! Azi am avut 3 dosare, pe care le-am amânat medical.

Dl Primar Florea Daniel: O să încercăm să găsim soluția astfel încât să fim și în interiorul orelor programului de lucru și la o oră care să vă convină.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Eu aș dori să vorbesc pe o cu totul altă temă decât ce s-a discutat până acum, probabil că știți despre

situația de la Lazăr, eu am întrebat diverși....eu am primit două explicații. Pentru

cei care nu cunoașteți, în luna decembrie a fost concurs pentru ocuparea postului de director, unde din ce am înțeles eu, pe de o parte cineva mi-a spus că ar fi câștigat dl Vrânceanu profesor de matematică dacă nu mă înșel, pe de altă parte, dna Neagoe care era în funcția de director adjunct. Este cumva ciudat faptul că acest domn Vrânceanu nu a fost pus în funcție, a apărut și un proces în instanță la Curtea de Apel.

Dl Primar Florea Daniel: Dar n-am eu treabă cu asta, asta-i treaba Ministerului Învățământului. Nu avem nicio poziție.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Voiam să vă întreb exact care ar fi poziția dvs.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Păi nu avem nici o poziție, niciun fel de tangență cu chestia asta, nicio competență.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Nu avem nicio

5    5    5    5

competență.

Dl Primar Florea Daniel: E treaba Ministerului Învățământului.

5

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Este treaba Ministerului Învățământului și a Inspectoratului Școlar.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: În final, înainte de a

5    5    5    5    >

declara închisă ședința, am o rugăminte la dumneavoastră! Hai să respectăm disciplina firească în astfel de situații. Când aveți puncte pe care vreți să le adăugați la ordinea de zi, respectiv la Diverse, o să vă rog frumos să anunțați de la începutul ședinței și să supunem votului Consiliului. Pentru că așa, de fiecare dată vom mai găsi câte o chestiune pe care o vrem...hai să respectăm disciplina, să procedăm în consecință.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți, nu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că problemele pot apărea în timpul ședinței, pot fi adăugări, pot fi chiar cutume, poate uităm, poate întârzii la ședințe, vin la jumătate și am ceva de spus Consiliului. Întotdeauna rubrica de Diverse este liberă pentru consilieri, nu e cu programare.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Așa n-o să mai terminăm

5    5    5    5    5

niciodată!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu contează, ne vedem o dată pe lună! Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Bine e în regulă!

Dna consilier Niculescu Jacqueline- Christina: Am răspuns celor care mau întrebat, Primăria și Primarul nu au nicio ...

~    5

Dl Primar Florea Daniel: Este treaba Ministerului Învățământului!

5

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Este un concurs organizat de Ministerul Educației, punct.

Dna consilier Niculescu Jacqueline- Christina: Am înțeles, sigur că da!

Mulțumesc frumos!

5

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok, mai avem ceva? Nu!

5    5    5    5    >

Mulțumim frumos, declarăm închisă ședința Consiliului Local de astăzi,

5    ~    5    5    ~

31.01.2017.

La ora 1105

, lucrările ședinței au fost declarate închise.

'    5    5

16