Proces verbal din 30.03.2017

Proces verbal ședința ordinară din data de 30.03.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE

DIN DATA DE 30.03.2017

Lucrările ședinței încep la ora 15,40 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 3698/23.03.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

în sală sunt prezenți 22 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Franovici Bogdan, Matei George și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți: Dl Primar Daniel Florea, Dl. Viceprimar Marian Țigănuș și dna Secretar Cristina Cornelia Feurdean.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vă prezint ordinea de zi care este următoarea:

1.    Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 14.03.2017;

2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5;

3.    Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5;

4.    Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind majorarea cu 5oo% a impozitului pe clădiri și pentru teren, pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Sectorului 5;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru "Regenerare Urbană Ferentari" -"RUF";

6.    Proiect de hotărâre privind completarea art.5 din Anexa 1 la HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza sectorului 5 al Municipiului București;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației de funcționarea a piețelor, târgurilor și a altor

locuri special amenajate de pe raza sectorului 5 al Municipiului București, precum și a persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cadrul acestora;

8.    Proiect de hotărâre privind completarea art. 5 din Anexa 1 a HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza sectorului 5 al Municipiului București;

9.    Proiect de hotărâre privind solicitarea schimbării destinației spațiului din Calea Ferentari, nr.72, bl.20, parter , Sector 5, București;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 5;

11.    Diverse:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării turneului Mini EURO 2020;

-    Informare cu privire la operațiunile efectuate de către S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A în perioada 06.01.2017-31.01.2017, având ca obiect deszăpezirea și menținerea în funcțiune a arterelor de circulație situate pe raza Sectorului 5;

-    Informare privind sistemul informatic integrat al Primăriei Sectorului 5.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Domnul consilier Agheorghiesei, de asemenea, solicită introducerea pe ordinea de zi la punctul "Diverse" a unui material privind măsurile referitoare la reducerea riscului seismic al construcției existente în zona Schitu Măgureanu nr.3.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Fostul restaurant „Cireșica”.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Fostul restaurant „Cireșica”. E în regulă. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim frumos!

Ordinea de zi a fost aprobată cu 22 voturi pentru.

Să trecem la lucrările propriu- zise. Vă supun aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.03.2017.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Nu am fost!

Dl consilier Giurcă Augustin Răzvan: Am lipsit.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă. Mulțumim frumos!

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.03.2017 a fost aprobat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Crudu Claudia Elena și Giurcă Augustin Răzvan).

La punctul 2- proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 1 4 (fostă str. Moș Ajun), sector 5. Avem un Raport de Specialitate pe care o să-l prezinte Domnul Director Țincu.

Dl Director Ion Țincu: Pe scurt: discutăm de o situație similară, am înțeles, cu Bolintineanu. Pentru situația de fată, cu Dumbrava Nouă există o hotărâre judecătorească definitivă în care suntem implicați noi, ADP-ul nemaiexistând acum, primăria va desființa acele construcții existente pe acel teren. Acest teren a fost de fapt retrocedat printr-o Dispoziție a Primarului General în anul 1999. Acuma suntem doar obligați prin obligația de a face dispusă de instanță, să eliberăm terenul. Problema este că e exact în mijlocul Parcului Sebastian și ar afecta integral parcul ca destinație și ar afecta, bineînțeles și cetățenii din zonă. In sensul în care, dat fiind că există această procedură prin care putem să achiziționăm acest teren în numele municipalității și să fie în administrarea sectorului urmând aceeași destinație de parc, cum o să fie amenajat pe viitor. Singura soluție ca să nu plătim penalități în urma solicitării prin obligația de a face, este să-l achiziționăm noi. Să constituim o comisie, dar pentru asta ne trebuie împuternicirea Consiliului Local Sector 5. O să vedeți la punctul 3- va fi o hotărâre privind componența comisiei de negociere.

Dl Primar Daniel Florea: Situația este așa, am fost obligați prin hotărâre judecătorească irevocabilă de restituire, cu amplasament, cu expertiză a 1000 de metri în Parcul Sebastian. Este de acolo... de la WC-uri în jos, până la fântâna arteziană. Noi ar trebui să desființăm toate construcțiile care sunt acolo, plus că din cauza asta nu putem să facem parcul pentru că nu vom obține certificate de urbanism, autorizațiile și toate astea. Soluția pe care o avem ar fi să intrăm într-un proces de negociere. Ca să putem să negociem ne trebuie... am zis să cerem voie și de la Primăria Generală pentru că ei practic sunt proprietari, noi administrăm și va trebui să facem cam ce am făcut la Bolintineanu. Asta-i rugămintea noastră, altă soluție nu avem ca să putem să facem parcul. Hai să constituim o comisie de negociere, care este la punctul următor, să fie în ea trei consilieri pe care o să-i alegeți dumneavoastră acum, sper să și reușim, pentru că altfel vom avea o problemă, ăia vor îngrădi terenul și noi....

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Și noi desființăm parcul!

Dl Primar Daniel Florea: Nu știu încă pentru că nu.... au venit și ne-au pus în vedere. Au și hotărâre irevocabilă de punere în posesie, de obligația de a face. Ne-au obligat pe noi să facem, să-l desființăm... și atunci nu mai avem ce soluții să mai... A fost o problemă care a apărut așa dintr-o dată și ne-a surprins că noi făcusem, după cum știți, anul trecut ...am făcut și licitații pentru amenajarea parcului ăsta și nu s-a știut despre situația asta. De aceea, v-aș ruga să discutăm... Prezentați, vă rog, și la punctul 3 că sunt oarecum legate.

Dl Director Ion Țincu: Dar am și spus, dincolo de ce ați spus dumneavoastră, important este că dacă nu vom pune în executare vom plăti penalități de 1000 de lei pe zi. Și atunci sigur că este mai bine să căutăm soluția în care parcul să rămână cu destinația lui să putem face investiții în continuare decât să stăm cu riscul de a plăti în plus și de nici nu a mai putea lăsa cetățenii să se bucure de zona respectivă.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă. întrebări? In contextul ăsta supun la vot punctul 2 al ordinii de zi. Cine este pentru? E în regulă, mulțumesc! împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim frumos!

Punctul 2 al ordinii de zi a fost adoptat cu 22 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Trecem la punctul 3 care este strâns legat de punctul 2- proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5. Domnul Țincu mai aveți ceva de adăugat în privința asta?

Domnul Director Țincu: Doar că trebuie urmată procedura pentru alegerea consilierilor în componența comisiei de negociere.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Bine. Asta o să facem. Avem propuneri pentru vot? Vă rog, domnul Boloș!

Dl consilier Boloș Florinei: Aș propune ca în comisie, din cadrul consilierilor să facă parte dl consilier Agheorghiesei Emil, dl consilier Scripcaru Lucian și dna Săndulescu Nina.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă. Mulțumim!

Mai sunt alte propuneri? Vă rog!

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Grupul USR propune, pentru a face parte din comisie pe dna consilier Niculescu Jacqueline Christina.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă.

Dl Primar Daniel Florea: Avem patru propuneri pe trei locuri. O să trebuiască să votăm pe bilețele (buletine de vot).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: în contextul ăsta membrii comisiei de validare... Cine este în comisia de validare?

Dna Dună Mariana: Dl consilier Cursaru, Dna consilier Stroescu si Dl consilier Melnic și Dl consilier Matei.

Dl Primar Daniel Florea: Și dna consilier Stroescu! Sunt patru din cinci. Este în regulă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu votăm la sfârșitul ședinței?

9    9    9

Dl Primar Daniel Florea: Ba da, la sfârșitul ședinței. Rugămintea mea este să pregătiți buletinele de vot.

Dna Dună Mariana: Aici (în proiectul de hotărâre) este o calitate de președinte și doi membri. Care, cum, sunt propunerile ca să știu cum fac buletinele de vot.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți! Noi, cei din partea Partidul Național Liberal, vrem să facem o schimbare. O propunem pe dna consilier Pop Claudia Elena în locul dlui consilier Scripcaru Lucian Mihai.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vreți să facem modificare...    Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Adică modificare

la propunerea pe care a facut-o dl consilier Boloș Florinei.

Dl Primar Daniel Florea: N-ar trebui comisia să desemneze președintele dintre consilieri? S-au trebuie neapărat să......

Dna Dună Mariana: Nu, este trecut aici în proiectul de hotărâre, de asta......

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Păi, se votează și comisia face o ședință în care își alege președintele. Ei își stabilesc președintele comisiei.

Dna Dună Mariana: Atunci trebuie schimbată hotărârea!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: De ce trebuie schimbată?

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Am înțeles că acolo este trecut președintele, am înțeles care este obiecțiunea dumneavoastră, dar nu văd care este problema? Ei își stabilesc cine este președintele comisiei. Numai să pregătiți buletinele de vot. Bun! Mergem mai departe.

Punctul 4 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind majorarea cu 5oo% a impozitului pe clădiri și pentru teren, pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Sectorului 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vă rog!

Am auzit, cred că ar fi bine să facem o schimbare în titlu să spunem „până la ” (500%) ca să nu fim forțați să luăm o decizie prea brutală.

Dl Primar Daniel Florea: Cine este pentru modificarea asta?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: As vrea ca să votati, exact, da!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Cine este pentru această modificare?

Dl Primar Daniel Florea: Pentru „până la 500%”.

Dl Președinte de ședință Suhan Valeriu Nicolae: Ok! Mulțumesc. Cine

9    9    9    9    9

este împotrivă? Abțineri? E în regulă. Mulțumesc frumos!

Propunerea făcută de dl consilier Cursaru Paul Gabriel a fost aprobată în unanimitate - 22 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Dau cuvântul dnei

Director Reli Silvia Săvulescu.

Dna Director Reli Silvia Săvulescu dă citire Raportului de Specialitate.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă. Vă mulțumim frumos! întrebări? Nu sunt. Să supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos! Mergem mai departe.

Punctul 4 al ordinii de zi a fost adoptat cu 22 voturi pentru.

Punctul 5- proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru "Regenerare Urbană Ferentari" -"RUF".

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Domnul Soare, vă rog frumos, aveți amabilitatea să prezentați...

/\

Dl Director Cezar Soare: In 30.09.2016 prin hotărârea Consiliului Local s a aprobat demararea proiectului de „Regenerare Urbană Ferentari” și prin această hotărâre.. ..Acest proiect a fost supus dezbaterii publice. în urma dezbaterii publice, consultării publice, nu au fost formulate observații de la actualele societăți pe seama strategiei de „Regenerare Urbană Ferentari”.

„Regenerare Urbană Ferentari” a fost prezentată și în ședința de consiliu din 30.09.2016. în cartierul Ferentari sunt câteva zone de intervenții, zonele Iacob Andrei, Livezilor, Zăbrăuți .... Pe aceste zone avem în vedere câteva elemente importante: partea de locuire, partea economică, socială și bineînțeles, de educație. Eu, având în vedere cele prezentate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru strategia privind „Regenerare Urbană Ferentari”.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mulțumesc, Domnul Director! întrebări? Vă rog, dna Jacqueline!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Puteți să-mi spuneți un pic despre această dezbatere publică pe care spuneți că ați facut-o? Cam cum s-a întâmplat?

Dl Director Cezar Soare: Pe data de 16 decembrie a fost afișat pe site-ul primăriei.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Pe site-ul primăriei? A fost cineva invitat în mod oficial? Deci, se afișează pe sediul autorității publice și se transmite către mass-media. Ati transmis către mass-media?

9

Dl Director Cezar Soare: Da.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Am o rugăminte la dumneavoastră! Dacă sunteți amabili, pentru că dacă vorbiți numai acolo, noi ceilalți suntem privați de plăcerea de a vă auzi și de a înțelege ideile pe care le exprimați. Așa că dacă vreți veniți mai încoace să auzim cu toții! Mai ales că trebuie să se consemneze și în procesul verbal.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Dumneavoastră trebuie să mergeți în față, nu eu trebuie să merg în față. Deci, lipsește forma finală a proiectului de hotărâre. Deocamdată ați afișat doar anexe. De asemenea lipsește și anunțul că respectivul proiect de hotărâre este în dezbatere publică și datele între care persoanele interesate ar fi putut să revoluționeze. Nu vi se pare suspicios că nimeni nu a venit cu nici un fel de.......

Dl Director Cezar Soare: Ce înseamnă suspicios, că nu înțeleg?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Ce fel de dezbatere publică este asta în care nu primiți niciun soi de sesizare din partea nimănui?

Dl Primar Daniel Florea: E perfect corect!

Dl Director Cezar Soare: Dumneavoastră sunteti consilier, de ce nu ati intervenit? De ce nu ați intervenit până acum? Ați avut atâtea zile și trebuia să faceți lucrul ăsta când a avut loc dezbaterea.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: De pe site?

Dl Director Cezar Soare: Aveați toate formele posibile! încă o dată, stați să ne lămurim! Dumneavoastră reprezentați cetățenii din sectorul 5.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Așa este!

Dl Director Cezar Soare: Corect. Aveați toate posibilitățile să veniți cu propunerile cetățenilor și în fața Consiliului și la dezbatere.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Așa este, aveți dreptate. Și totuși, nimeni ne a venit cu niciun e-mail. Bine, am înțeles. Vă mulțumesc!

Dl Primar Daniel Florea: Pot să vă spun ce-am făcut eu în privința asta. Acest proiect de „Regenerare Urbană Ferentari” este practic un proiect în care este implicat Ministerul Dezvoltării, Guvernul Francez și Primăria Sectorului 5. Este un protocol de colaborare semnat și a făcut obiectul mai multor discuții pe care eu le-am avut cu mai multe ONG-uri. La întâlnirile pe care le-am avut, le-am spus ce avem de gând să facem. Ne-am întâlnit cu mai multe ambasade și acum vreau, chiar voiam să vă rog să participați să facem o dezbatere foarte serioasă, o prezentare a acestui program împreună cu mai multe ambasade. Să le prezentăm ambasadorilor, mai ales celor care au granturi de sprijinire. Cred că este important să participați la următoarele sesiuni de discuții pe care le vom avea public pentru că, va trebui să și concretizăm lucrurile care sunt scrise aici. Am făcut si declarații în presă, am făcut și puncte de vedere oficiale în presă. Am avut oaspeți de la

Comisia Europeană sau din Parlamentul European pe această temă a Regenerării Urbane, deci a fost mai mult decât public.

In perioada asta de luni până miercuri ,eu am fost la Bruxelles. M-am întâlnit cu vicepreședintele Comisiei Europene, cu Comisarul European - Corina Crețu, cu vicepreședintele de la BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare).

Pe 13-14 aprilie vine în România și vom avea o discuție oficială despre modul în care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare se poate implica în proiectele pe care noi le derulăm. Am fost la Luxemburg și după cum știți, m-am întâlnit cu cei de la BEI ( Banca Europeană de Investiții). Săptămâna viitoare urmează să confirmăm data. O să mergem din nou o echipă acolo ca să concretizăm în mare parte din ce am discutat și, la sfârșitul lunii, în perioada 28 aprilie și începutul lui mai, o delegație de acolo va veni aici. Marți am participat la Bruxelles la o întâlnire a Comisiei Europene cu privire la zonele defavorizate și este un proiect foarte mare care s-a întâmplat în 24 de țări și unde am spus din nou despre lucrurile pe care le vom face noi aici. Din câte știu eu, miercuri și cei de la Policy Center au discutat despre ce se întâmplă la noi în sector și despre lucrurile pe care vrem să le facem. Am înțeles că s-au arătat interesați de ce se întâmplă aici, știau foarte bine situația. Am discutat cu dna Luminița Odobescu ambasadorul

9    9    9

nostru la reprezentanța de la Bruxelles și a rămas că toate lucrurile pe care vrem să le facem să le cuprindem într-un material și să mergem acolo să le prezentăm.

De asemenea am obținut de la dumneaei promisiunea ca să putem să reflectăm acolo toate lucrurile bune pe care le facem și mai ales să putem să ducem și copii-

tineri talentați și să prezentăm ce talente au și cum îi putem.......Pentru că

Ambasada României acolo face foarte multe evenimente cultural - educative si

9

cred că este important să putem să schimbăm percepția asta negativă la adresa sectorului.

Mai mult decât atât, vineri a fost aici ambasadorul Franței. Vom merge cu o echipă de aici la invitația Guvernului Francez, dar după ce vor avea ei alegerile, undeva la sfârșitul lunii aprilie. Am cerut în mod categoric să nu ne țină în birou, să ne ducă să vedem pe stradă efectiv ce au făcut. Au și ei zone de genul acesta, nu faceți întâlniri de astea, cine de lucru si discuții! Duceti-ne să ne arătati cum ati

făcut locuințe, cum ați făcut dispensare, cum ați făcut.......Și le-a plăcut foarte

tare și am înțeles că inițial trebuia să stăm două zile și acum au spus că vom sta patru sau cinci ca să ne ducă și la Marsilia. Am înțeles că și acolo au fost niște probleme foarte mari și unele le-au rezolvat, unele nu, pentru că sunt zone care nu intră. Dar este bine că avem deschiderea asta. Da, Florin, te rog!

Dl Florin Botonogu -Președintele Policy Center for Roma and Minorities:

Din punctul meu de vedere este foarte bine-venită o astfel de strategie pentru că demonstrează foarte mult voința politică a dumneavoastră, a aleșilor locali de a intervenii într-o zonă problematică. Sigur că o strategie de dezvoltare urbană

este un proces foarte lung care ia mult timp și care este perfectibil, adică este posibil ca într-un an de zile să apară o groază de schimbări și să trebuiască să facem schimbări iarăși, în strategie. în momentul în care începi să lucrezi, situația poate este alta. Dar în acest moment este foarte important să existe voința politică de a începe să acționăm în zonele acestea foarte sensibile mai ales că poate deveni un bun exemplu la nivel național pentru că, din cunoștințele mele sunt foarte puține asemenea tipuri de intervenții care se doresc comprehensibile. Repet, documentul poate este perfectibil în acest moment și sunt sigur că se vor face pe parcurs corecțiile, dacă este nevoie.

Dl Primar Daniel Florea: Mulțumesc frumos!

î

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Pot să vin și eu cu o completare?

Dl Primar Daniel Florea: Vă rog!

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Eu sunt de loc din Sălaj, din Jibou. A fost o astfel de zonă defavorizată și vreau să zic că este foarte bună ideea pentru că acest oraș a urcat foarte mult. Au venit foarte mulți investitori străini, au venit foarte multi investitori de la noi din tară. S-a dezvoltat foarte mult zona si a

ÎS    5

ajutat foarte mult și comunitatea respectivă. Vreau să vă felicit, este o idee foarte bună! Eu chiar am văzut cu ochii mei, nasul fetitei mele este unul dintre acești

7 s    s    s

investitori care a dezvoltat această localitate și felicit ideea acestui proiect.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu vreau să spun doar pentru Regulament, când avem un vizitator și vorbește e bine să ni se ceară acordul tuturor, indiferent de cine este și apreciez foarte mult prezența. Mulțumesc!

Dl Primar Daniel Florea: Aveți dreptate, lucrul care m-a bucurat pe mine a fost că am fost separat la Bruxelles, dar am vorbit, separat, același lucru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mai sunt întrebări?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu mai sunt. Să-i dăm drumul! Este o treabă foarte serioasă. Este un proiect cu care o să ne mândrim.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Cred că da, sper! E în regulă. Supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim foarte mult!

Punctul 5 al ordinii de zi a fost adoptat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri ( Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline-Christina)

Dl președinte de ședință- Valeriu Nicolae Șuhan-trecem la următorul punct al ordinii de zi, punctul 6: proiect de hotărâre privind completarea art.5 din Anexa 1 la HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza sectorului 5 al Municipiului București.

î

In legătură cu acest aspect v-aș ruga să aveți amabilitatea să-mi permiteți să fac niște observații și niște propuneri în același timp. Am studiat hotărârile respective și vreau să vă fac propunerea unor modificări și sper să fiți de acord cu mine. Vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan- Ion: Mă scuzați, pentru acum și pentru viitor, dacă veți considera oportun. Noi primim pentru ședință materialele în integralitatea lor. Le și citim. După ce la citim avem niște ședințe interne în care stabilim, în principal, un punct de vedere. Dacă lucrurile la fața locului se

A

schimbă le schimbăm și noi, dacă luăm act de asta. In afară de acest punct unde sigur o să ascultăm completările dumneavoastră și propunerile, dacă sunteți de acord și ceilalți colegi sunt de acord, propun ca pentru celelalte puncte să nu mai stăm să fie expuse câtă vreme am citit materialele. Dacă sunt întrebări din partea unor colegi cu siguranță că persoana responsabilă din aparatul executiv al primăriei va da răspunsuri. Dar dacă nu sunt, vă propun să nu mai stăm să ni se citească ceea ce noi deja am citit de acum o săptămână pe e-mail.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Eu unul sunt perfect de acord cu dumneavoastră. S-a constatat de-a lungul timpului că sunt, din păcate, colegi care nu citesc aceste materiale.

Dl consilier Jelea Bogdan: Asta este problema lor, nu-i a noastră.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Eu aș supune la vot propunerea dumneavoastră.

Dl consilier Jelea Bogdan: Supuneți la vot!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Deocamdată este vorba doar de propunere de principiu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dumneavoastră, ca președinte de ședință supuneți la vot și de acum înainte facem așa.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă. Supun la vot propunerea dlui consilier Jelea Bogdan- Ion.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Ce a propus, nu vă supărați?

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Nu ați auzit?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am să repet. Am propus ca atunci când ni se propune la vot orice punct de pe ordinea de zi care a fost aprobat să existe explicații din partea direcției de specialitate doar în măsura în care sunt întrebări. Nu să vină să ne citească cineva din partea direcției de specialitate ceea ce noi am citit deja acum o săptămână în materiale. Asta am propus.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Ok!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mie mi se pare ceva corect, asta înseamnă să salvăm ceva timp.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Pentru economie de timp.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Doamna Secretar există vreun impediment juridic, de procedură în legătură cu.....

Dna Secretar Cristina Cornelia Feurdean: Nu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Pentru noi așa...

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Supuneți spre aprobare!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Cine este pentru?

A

împotrivă? Abțineri? 2 abțineri. Mulțumim frumos!

Propunerea dlui Jele Bogdan Ion a fost aprobată cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Crudu Claudia Elena și Niculescu Jacqueline-Christina).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Bun! Am ajuns la punctul 6. De acum încolo, adoptând propunerea făcută o să facem în felul în care ați propus. Eu vă spuneam adineauri că am studiat aceste hotărâri, aceste proiecte de hotărâri și cu permisiunea dumneavoastră vreau să vă fac niște propuneri de amendare a lor. De exemplu a-și începe cu art. 5 lit. c. Vreți să-i mai dau citire ca să vedeți cum arată și să propun o modificare sau modificarea?

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Modificarea!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Modificarea! E în regulă. In legătură cu acest art. 5, lit. (c) eu vă propun să-l abrogăm, pentru că el sună așa: „Actul constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificatul de înregistrare, mențiuni, hotărâre judecătorească sau rezoluție emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată cu originalul

De ce vă propun să-l abrogăm, pentru că la lit. (e) a aceluiași articol vă propun următorul conținut: „Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV2) în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale fi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum fi la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul”.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Apropo de procedură, vreți să votăm pe rând sau votăm propunerile de modificare în bloc?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: în bloc!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă.

Dl consilier Jele Bogdan Ion: Asta este și ideea, dacă avem e-ul care soluționează, nu are rost să....

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Art. 5 lit.(f), vă propun modificarea lui în următoarea formă: dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv contractul de închiriere, comodat, asociere, după caz, în copie certificată cu originalul, însoțite de schița spațiului cu mențiunea "spre neschimbare înainte aveam o sumedenie de acte. Nu vi le mai citesc acum!

Tot la art. 5, lit. (g): vă propun abrogarea acestui articol, în totalitate. Fotografii din interiorul si exteriorul unității, s.a.m.d....îl cititi acolo, dacă vreți!

Art. 5, lit. (m), punctul (i), de asemenea, vă propunem să fie modificat și să aibă următorul conținut: declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică, în conformitate cu Legea nr. 359/2004 privind simplificarea... știți despre ce e vorba!

De asemenea, la aceeași lit. (m), punctul (iv), vă propun să fie completat și să aibă următorul conținut: autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, în temeiul Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, în copie certificată cu originalul.

La punctul 6, -punctul 5 lit.(m), punctul (vi) de asemenea vă propun să fie completat acest punct, astfel încât să aibă următorul conținut: autorizație emisă de Registrul Auto Român, pentru codul CAEN 4520, în copie certificată cu originalul, și nu autorizație emisă de Registrul Auto Român, dacă este cazul, pentru cod CAEN 4520, respectiv. De asemenea, aș mai avea niște propuneri de modificare la HCL nr. 88/30.09.2016, în ceea ce privește Anexa 3, adică conținutul cererii. Aceste modificări sunt cam aceleași. Ele se referă cam la

’    9

același lucru, dar cred că este firesc să le dau totuși citire. Solicit de asemenea, aprobarea pentru abrogarea alin. 2, lit. (b), de asemenea lit. (d), alin. 2, să se completeze astfel încât să aibă următorul conținut: certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului în conformitate cu Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților....

De asemenea, lit. (e), al aceluiași alin. 2, vă propun să aibă următorul conținut: dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv contractul de închiriere, comodat, asociere, etc, după caz, în copie certificată cu originalul, însoțite de schița spațiului cu mențiunea ” spre neschimbare”.

Litera (f) , al alin. 2, lit. (1), punctul (i), vă solicit de asemenea, să fie abrogat:

fotografii din interiorul și exteriorul unității, ș.a.m.d......Vă mai solicit de

asemenea, să fiți de acord cu modificarea alin. 2, lit.( 1), punctul (i), astfel încât să aibă următorul conținut: declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică, în conformitate cu Legea nr.359/2004privind simplificarea.....

De asemenea, lit. (1), punctul (iv), vă propun să se completeze și să aibă următorul conținut: autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, în temeiul Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii....

Și ultimul, se referă la punctul (vi), care vă propun să aibă următorul conținut: Autorizație emisă de Registrul Auto Român, pentru codul CAEN 4520, în copie certificată cu originalul.

De asemenea, v-aș mai propune să adăugăm la anexa 6, respectiv, la HCL 88, despre care vorbim, respectiv, declarație pe proprie răspundere referitoare la condițiile igienico-sanitare.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Aș vrea să fac câteva precizări: v-am făcut aceste propuneri, pentru a simplifica procedurile și pentru a veni în întâmpinarea și în folosul agenților economici din Sectorul 5. Parte din prevederile anterioare, au fost, după părerea mea, excesive. Și eu cred că ceea ce spunea domnul Primar la un moment dat, este că acum devine perfect adevărat, și atunci era perfect adevărat, dar acum este cu atât mai adevărat. Avem cel mai corect Regulament de eliberare a Acordului de funcționare din toată Capitala.

Vă spun, pentru că eu chiar știu despre ce este vorba. Fac parte dintr-o organizație nonguvemamentală, care se ocupă de așa ceva, și vă spun că în altă parte, este o jale cumplită. Eu mă bucur foarte mult și vă rog să-mi permiteți să transmit felicitările mele domnului Director Soare și aprecierea mea deosebită și să-i mulțumesc în același timp și dlui Primar, pentru modul responsabil în care au gândit și elaborat acest Regulament de funcționare.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: întrebări? Vă rog!

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: In urma anunțării publice a punctelor de pe ordinea de zi, legat de punctele 6 și 8, câțiva agenți economici, care sunt direct afectați de conținutul acestor puncte, ne-au contactat și ne-au rugat să-și expună și ei punctul de vedere. Rog colegii să-i dăm voie unui reprezentant ai agenților economici direct afectați, să explice de ce aceste două HCL-uri, sau cum ar putea aceste două HCL-uri să fie mai eficiente pentru cetățeni și pentru cei vizați? Ele, în principiu, respectiv, atât 6 cât și 8, chiar dacă nu s-a făcut discuție încă despre 8, dar fac un preambul, fac referire la faptul că agenții economici direct afectați, trebuie să facă practic două drumuri la Primărie: o dată să aducă declarația dacă au plătit impozitele la DITL și după aceea să primească și un răspuns. Acest lucru s-ar putea face, propunerea lor și vor explica mai exact și cum”, pentru că îi afectează direct și cred că este util să-i ascultăm, ar fi ca... să existe o persoană desemnată din cadrul Primăriei care..., pentru că și Primăria și DITL-ul sunt informatizate, ar putea comunica prin adrese de e-mail asupra acestei situații. Și practic, n-ar mai pune agenții economici pe drumuri. Oricum problemele pe partea asta sunt destul de stufoase, cum ați spus și dumneavoastră, cu toate că, noi nu suntem ca alte sectoare, dar tocmai, să fim un pas înaintea celorlalte sectoare. In ceea ce privește obiecțiunile dumneavoastră, amendamentele dumneavoastră, suntem de acord cu o mică rectificare, în ceea ce privește partea de proces verbal, din care, pe proprie răspundere în ceea ce privește igiena și sănătatea. Din păcate, la noi, toate lucrurile astea... poate nu sunt îndeajuns de responsabili, în ceea ce declarăm și aici, poate domnul Șuhan ar putea formula într-un fel, totuși să depindem de lege și să se aducă documente.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Haideți să vă spun care este punctul meu de vedere. Toate aceste unități la care faceți referire aici, iertați-mă, nu, nu aveți dreptate aici, vine la punctul următor...Chestiunea asta, verificarea modului în care se păstrează starea de curățenie în piețe, se face de către piața însăși, pentru că acolo avem medic veterinar, avem oameni specialiști.

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: Sunt de acord cu dumneavoastră!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Cum să vă spun eu, se cere ăstuia spre autorizare, că se duce în piață ca să vândă niște castraveți. Mi se pare excesiv, sincer.

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: La punctul 6, sunt și magazinele incluse, sunt afectate.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Atenție, alea sunt autorizate sanitar-veterinar. Asta era culmea în cazul nostru, doamnă consilier! Că noi eram un fel de autorizatori la autorizatori.

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: Da, eu înțeleg procesul, doar că îngrijorarea noastră este că, partea aceasta cu asumarea răspunderii, și cred că îmi înțelegeți punctul de vedere, asumarea răspunderii din partea patronului, proprietarului, pe partea de igienă și... nu este cel mai bine conștientizată.

Aceasta ar fi obiecțiunea noastră, dacă ar rămâne în vechea formulă, doar acolo, în rest...

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Vă rog doar o secundă, domnul consilier, vă rog poftiți.

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Eu cred că aș fi putut să soluționez! Dacă am înțeles bine, dacă nu mă înșel. Ceea ce ați propus dumneavoastră să se elimine, are legătură exclusiv cu oamenii care vin să vândă la piață, o marfa, generată de ei în curte, în agricultură. Pentru magazine, ceea ce spunea domnișoara consilier, se mențin condițiile și criteriile cu privire la .... am înțeles eu.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Da, da, asta am vrut să vă spun și vă mulțumesc domnul consilier Jelea, hotărârea se referă la prelungirea acordului de funcționare pentru comercializarea produselor, și prestarea serviciilor de piață pe raza sectorului Municipiului București.

Iar în ceea ce privește magazinele despre care vorbiți dumneavoastră și de gen alimentara, vreau să vă spun un lucru, e o părere personală. Nici măcar declarația aia nu aș mai lua-o eu, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. De ce, pentru că ăla e autorizat de Direcția Sanitar-Veterinară. Direcția Sanitar-Veterinară vine, îl verifică și-l sancționează, mergând până la închiderea prăvăliei. Ori eu ca Primărie, ce pot să fac dacă mă duc acolo? Constat că este mizerie ,e în regulă și ce pot să fac?

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: Și noi de unde știm că este autorizat? Cine îl verifică?

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: La punctul următor, o să vedeți că noi ca să încasăm taxa respectivă doamna consilier, care e de 3000 lei pe an, și aici împreună cu dl Primar, am hotărât chiar să discutăm în această ședință de Consiliu Local..., să facem o întâmpinare, să facem o propunere Consiliului General, pentru că acolo sunt niște probleme aberante.

Dl Primar Daniel Florea: Adică este aceeași sumă pe care o plătesc și cei de la Marriot si cei din Ferentari.

5

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Bărulețul ăla din colț din 13 septembrie...

Dna consilier Claudia-Ramona Pop: Dacă îmi permiteți, vis-a-vis de mențiunea că am zis să se facă legăturile pe e-mail, între DITL și Primărie. Știți foarte bine că toate documentele se depun certificate cu originalul. N-ai cum să primești un document pe e-mail deci certificat cu originalul, trebuie să depui documentul în original. Documentul cu semnătura respectivă! N-ai cum, adică, nu poți să transmiți niște acte oficiale, să le transmiți pe e-mail.

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: Pentru a răspunde întrebării dumneavoastră...

Dna consilier Claudia-Ramona Pop: Nu, că am ridicat problema asta și în Comisie și am încercat să ne lămurim.

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: Rog colegii, putem da cuvântul pentru două minute celui care este direct afectat?..

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Supunem la vot și...dar înainte de asta, aș fi vrut să vă rog..

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: Că până la urmă, cu toții vrem binele cetățeanului.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Da, evident, aș fi vrut să-1 rog pe domnul Director Soare, cu permisiunea dumneavoastră, să vă spună două cuvinte, pentru că eu l-am vizitat în biroul dumnealui și am rămas surprins, în legătură cu informatizarea activității.

E în regulă, discutăm la Diverse. Hai să supunem la vot propunerea doamnei consilier! Cine este pentru să-i acordăm cuvântul domnului invitat sau doamnei invitat? împotrivă? Abțineri?

Propunerea doamnei consilier Crudu Claudia-Elena a fost votată cu 22 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Domnule Eftimie, puteți să veniți în față ca să vă audă și colegii, și mai ales, să consemnăm în procesul verbal.

Dl Cornel Eftimie: Bună ziua, Cornel Eftimie, mă numesc. Deci sunt patru cafenele pe ordinea noastră,... o cafenea am, și am văzut că vreți să introduceți pe lângă sumedenia de documente care trebuie depuse pentru autorizare, an de an, încă un document, acest certificat de atestare fiscală de la DITL. Și eu le-am propus domnilor, următorul lucru: nu mai introducem aici certificat de la DITL, în copie conform cu originalul. Introducem la condițiile de autorizare, ca agentul economic să nu aibă datorii, iar verificarea să se facă de către Primărie cu DITL-ul. Adică, Primăria desemnează o persoană sau mai multe, care să țină legătura cu o altă persoană din DITL care, am înțeles că este tot în subordinea Primăriei. Serviciul de Autorizare, primește o sută de cereri de emiteri de autorizații. Cele o sută de firme, cu CUI, cu tot ce trebuie, să le pună într-un e-mail, se dă un e-mail către DITL, solicit situația: au sau n-au datorii, au sau n-au ceva de plată. Vine răspunsul înapoi, ori individual, ori, sub forma unui tabel. Cine n-are datorii, merge mai departe dosarul, cine are datorii, primește răspunsul corespunzător. Pentru că acest document înseamnă pentru fiecare comerciant, fiecare cafenea, bar, și chiar și magazine, că vorbim și de 88 și de 89, vorbim și de punctul 7 și de punctul 8, înseamnă două drumuri în plus făcute la DITL. O dată ca să ceri actul respectiv, și a doua oară după trei zile lucrătoare, ca să ți se elibereze. Și nu știu care este intenția dacă se aprobă să fie valabil și pentru dosarele care sunt deja în lucru, pentru că asta înseamnă încă un drum în plus. Să le aducem și la Primărie, să completăm dosarul!

Dna consilier Claudia-Ramona Pop: Eu nu sunt de acord, și vă spun de ce nu sunt de acord, dacă îmi permiteți. Vă contrazic vis-a-vis de idee. Deci, în momentul în care te duci la DITL și ceri un certificat fiscal, să vezi dacă ai sau nu într-adevăr datorii. Poate dumneavoastră cunoașteți situația fiscală, dar poate sunt anumite societăți, care nu știu situația fiscală. Și în momentul în care

Primăria cere acest punct de vedere, poate să zică că au datorii și poate nu au datorii. Păi în momentul în care eu mă duc să depun acest certificat, să solicit acest certificat, dacă constat că am datorii, poate pot clarifica pe loc, ca în momentul în care mie mi se eliberează acest certificat, să fie un certificat care pe mine să mă avantajeze, pe mine ca și comerciant. Adică practic împiedicați....

Dl consilier Paul-Gabriel Cursaru: Ce vrea să spună colega, este că dacă te duci și vezi că ai datorii, nu trebuie să mergi să le plătești?

Dl Cornel Eftimie: Da, dar de ce să punem pe drumuri sute de comercianți, printre care majoritatea....

Dna consilier Claudia-Ramona Pop: Poate că acești comercianți nu știu de aceste datorii.

Dl Cornel Eftimie: E vorba despre impozite pe clădiri și pe mașini și pe terenuri nu? Despre asta este vorba nu?...

Dl consilier Paul-Gabriel Cursaru: Mie mi se pare că legătura este undeva la mijloc, domnul spune că pe de o parte, el simțindu-se un om corect care își plătește datoriile, ....se poate vizualiza, poate să existe un câmp de vizualizare în ecran atunci când îl pui, îl vede, îl găsește după CUI, da, ai zero, pot să-ți dau drumul mai departe, nu-i necesar lui. Asta vrea să spună! Pe de altă parte și dacă știi că ai un leu sau doi lei, trebuie să te duci oricum înapoi să-ți rezolvi problema la DITL. Deci, există această posibilitate. Probabil că în programul pe care dl Soare ni-1 va prezenta, va exista o comunicare mai bună în ceea ce privește sistemul informatic, pentru că despre asta este vorba. Mail-urile nu se trimit, trebuie să fie vizualizare directă, ANAF-ul vizualizează direct, ce ai plătit, cum ai plătit, ce n-ai plătit, nu trimite e-mail. Așa va putea să existe și în cazul nostru. Ideea nu este rea și în timp, vom putea să...

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: împreună ,vom elabora în așa fel

încât să fim funcționali cu totii.

» »

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Ideea este bună! Este absolut perfect așa!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Vreau să vă mai spun ceva, și cu asta am încheiat. Nu știu, domnul Soare să mă amendeze dacă greșesc! Din păcate e o solicitare a Codului Fiscal, deci certificatul fiscal, este o prevedere din Codul Fiscal și ăla nu pot să-l evit!

Dna consilier Claudia-Ramona Pop: Exact, n-ai cum s-o modifici, certificatul fiscal...

Dl Cornel Eftimie: Pentru o cotizație?

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Da, eu nu contest, nu am pretenția că am dreptate!

Dl Cornel Eftimie: Important este ca Primăria să știe că omul are sau nu are datorii!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Stimate domn, eu sper că aceste modificări pe care noi le-am propus acum colegilor noștri, să fie un pas înainte pentru simplificarea situației.

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Haideți să încheiem, problema ridicată de dumnealui, din păcate n-are legătură cu punctul 6. Noi trebuia întâi să votăm modificările propuse la punctul 6, pe care le vom vota, dar asta ca procedură. Punctul 2, ca inițiativă, este corect ce spune, ca om care există la zi cu tot, este inutil și afront pentru dumnealui să facă un drum în plus. Obligația pe care noi o

A

avem este să găsim soluții, ca să nu-1 facă. In măsura în care le dă voie pe de o parte Codul Fiscal, și în măsura în care prin decizia asta.... Atenție, nu afectăm interesul celor care poate au un leu datorie și cărora poate li se resping dosarele, pentru că ei nu vin cu hârtia. Pentru că în momentul în care se respinge, s-a respins. Până când vine omul să afle de ce s-a respins, până cere relații, s-ar putea ca pentru cei care sunt de bună credință, ca dumnealui, pentru un leu datorie, să li se amâne autorizația cu o săptămână sau două sau o lună. Adică, va trebui să fie găsită o formulă, care să împace inițiativa corectă a dumnealui cu mecanismul birocratic.

Dl consilier Paul-Gabriel Cursaru: Vizualizarea informatică!

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Vă rog să supuneți la vot punctul 6 și după aceea mergem mai departe.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Punctul 6, dacă sunteți de acord cu modificările pe care vi le-am propus.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? E în regulă, mulțumim frumos!

Proiectul de hotărâre cu modificările propuse, a fost aprobat, cu 21 voturi pentru și o abținere (Niculescu Jacqueline Christina).

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației de funcționare a piețelor, târgurilor și a altor locuri special amenajate de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, precum și a persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cadrul acestora.

Dl consilier Emil Agheorghiesei: îl știm! Supuneți la vot!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: E în regulă domnule Director! Mulțumim!

J

z\

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Prezentul proiect de hotărâre, a fost adoptat cu 22 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Trecem la punctul 8:

Proiect de hotărâre privind completarea art. 5 din Anexa 1 a HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele

CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

De asemenea, stimați colegi, o să vă rog frumos, să aveți amabilitatea, să îmi permiteți să vă fac niște propuneri de modificare a acestui proiect de hotărâre. Art. 5, lit. (c), vă propun să fie abrogat.

Art.5, lit. (e), să fie completat și să aibă următorul conținut: Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV2), în care să fie trecut CAEN pentru care se solicită Autorizație de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților.....

De asemenea, art. 5, lit. (f), să aibă următorul conținut: Dovada deținerii legale, a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv contractul de închiriere, comodat, asociere, etc, după caz, în copie, certificată cu originalul, însoțite de schița spațiului, cu mențiunea ” spre neschimbare ”.

Art. 5, lit. (g )- de asemenea, fotografiile și planșele fotografice...., să se abroge. Art. 5, lit. (m), punctul (iv), să fie completat și să aibă următorul conținut: Autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, în temeiul Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, în copie certificată cu originalul.

De asemenea, Anexa 3, cea care se referă la cererea propriu zisă, vă propun ca alin. 2, lit. (b ), să fie abrogat.

alin. 2, lit. (d ), să fie completat și să aibă următorul conținut: Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Autorizația de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților....

Alin. 2, lit. (e), să fie modificat și să aibă următorul conținut: Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv contractul de închiriere, comodat, asociere etc, după caz, în copie certificată cu originalul, însoțite de schița spațiului cu mențiunea ”spre neschimbare ”.

Alin.2, lit. f, de asemenea, cel cu fotografiile, să fie abrogat.

Alin. 2, lit. (1), punctul (iv), să fie completat și să aibă următorul conținut: Autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, în temeiul Legii nr. 108/1999......

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Acestea sunt modificările pe care vi le propun. Dacă sunt întrebări, vă rog!

Dl consilier Paul-Gabriel Cursaru: Sunt cam aceleași ca si cele anterioare!

5    5

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: Ca o completare la ce ați spus dumneavoastră, aș mai dori să fac un amendament, la art. 8, alin.l, respectiv: "titularul autorizației privind desfășurarea activităților este obligat să solicite cu minim, să dăm un interval mai flexibil, în 30 de zile și maxim 60 de zile, înainte de expirarea termenului prevăzut la articol”. Deci, ideea era, doar de a stabili o perioadă mai flexibilă, în care omul poate să depună, ce are de depus.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: De cât era prevăzut acolo?

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: Era fix cu 30 de zile înainte și acum propunem minim 30 de zile și maxim 60 de zile.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: E minimum 30 de zile.

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: Scrie ”cu” 30 de zile.

Dl consilier Paul-Gabriel Cursaru: Dar ca să fie flexibil, trebuie să fie minim 30 de zile.

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: Adăugarea cuvântului "minim”.

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: A bun, deci adăugăm cuvântul "minim”, perfect de acord!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Așa da, păi, asta am zis!

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: Colegul insista că deja scrie, nu, încă nu scrie, trebuie insistat, urmează!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Cine este pentru, inclusiv cea propusă de doamna consilier ? împotrivă? Abțineri?

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările și completările domnului consilier Valeriu Nicolae Șuhan și ale doamnei consilier Claudia-Elena Crudu care a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Vreau doar o completare pe care voiam s-o fac! Totuși, pentru că a venit un domn, care este contribuitor la bugetul Consiliul Local, pe de o parte, înțeleg că și doamna/domnișoara consilier care l-a invitat, au niște idei, în sensul de a îmbunătăți acest lucru, mă gândesc că ar fi bine ca împreună cu aparatul de specialitate al Primarului, sau în cadrul Comisiei de Specialitate, poate până la ședința ordinară de luna viitoare, ar putea să apară noi amendamente și modificări, care să vină în sprijinul întreprinzătorilor și agenților economici, ori, ați putea, nu zic să vă asumați lucrul ăsta, dar totuși aș vrea să fie consemnată, că înțeleg, că asta-i inițiativa. Și s-ar putea să se găsească, nu știu, într-o formulă, de grup de lucru, dacă pot fi modificări, în acest sens. Noi am discutat, dar ne dă voie Codul Fiscal pe subiectul ăla? Mi se pare o idee bună, acum e vorba de maniera în care se poate accesa o bază de date prin e-mail. Teoretic e simplu, aplicativ e puțin mai complicat pentru că, pot fi foarte multe de luat în discuții. Obligativitatea noastră o avem față de dumneavoastră să vă ușurăm activitatea, dacă și domnișoara consilier îsi asumă ..

Dna consilier Claudia-Elena Crudu: De aia am și adus oameni..

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Este perfect!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: E în regulă, vă așteptăm!

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Atunci, e o concluzie că dumnealor se vor preocupa de lucrul ăsta! Executivul Primăriei sunt sigur că le va fi de folos și le va sta la dispoziție. Să vedem poate pot veni în Comisii pentru data viitoare, sau una din ședințele următoare cu o formulă care ar fi viabilă.

S    J

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: In Comisiile de Specialitate, se pot face aceste propuneri. Chiar e o idee foarte bună! OK, am votat și punctul 8, trecem la punctul 9:

Proiect de hotărâre privind solicitarea schimbării destinației spațiului din Calea Ferentari, nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București. Sunt întrebări?

Doamna Director General Florentina Popescu: Am eu, completări!

Prin hotărârile Consiliului General al Municipiului București, în anii 2001-2002 și 2016, s-au dat în administrarea Consiliului Local Sector 5, trei spații, având același număr poștal, respectiv, Calea Ferentari nr. 72, cu destinația de a se desfășura activități de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5. Aș vrea să-mi permiteți să completez Raportul de Fundamentare care v-a fost pus la dispoziție, cu scuzele de rigoare, în sensul că pe lângă spațiul de 96.02 mp, să adăugăm și celelalte două spații în suprafață de 146.69 mp, și 274.82 mp, parter și 179 subsol, respectiv, să solicităm Consiliului General al Municipiului București schimbarea destinației pentru Servicii Sociale, pentru toate cele trei spații. Menționez că DGASPC Sector5, a prezentat primarului câte o propunere pentru fiecare dintre aceste spații, respectiv pentru cel de 96 mp, cu înființarea unui sediu social, comunitar cu componentă adecvată de produse, pentru cel de 146 mp, spălătorie socială, iar pentru cel de 274 mp, o baie publică. Pentru spălătoria socială, avem deja aprobarea Consiliului Local pentru înființare. Instituția noastră intenționa ca după aprobarea bugetului, să închirieze în zona din Ferentari, unde sunt locuri care nu au nici măcar apă rece,.... identificasem situații, pe care ...,dar având în vedere că este foarte posibil să primim acest spațiu spre administrare, nu vom mai închiria. Pentru grupul social comunitar Ferentari și baia publică, vom reveni în cadrul Consiliul Local pentru aprobarea înființării acestora în mod distinct. Vă mulțumesc!

9    9

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Ok, mulțumim frumos, întrebări?

Dl consilier Paul-Gabriel Cursaru: Eu propun, modificarea în Raport, cu cele prezentate de doamna Director, și ca să avem modificarea oficială, înregistrată!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Ok, cine este de acord cu

A

modificările pe care le-a propus doamna Director? împotrivă? Abțineri?

Amendamentele propuse au fost aprobate cu 22 de voturi pentru.

Dl consilier Paul-Gabriel Cursaru: Propuneți acum și proiectul per ansamblu!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Cine este de acord cu proiectul de hotărâre privind solicitarea schimbării destinației spațiului din Calea Ferentari, nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București? împotrivă? Abțineri?

Prezentul proiect de hotărâre, a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Următorul proiect pe ordinea de zi este: Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului (C.T.U.A.T.) Sector 5. Sunt întrebări? Nu!

In situația asta, îl supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

s

Prezentul proiect de hotărâre, a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Trecem la Diversei După cum vă spuneam, avem un proiect de hotărâre, privind aprobarea desfășurării turneului Mini Euro 2020, și vreau să vă întreb direct cine este pentru?

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Scuze, nu v-am văzut, doamna consilier, vă rog!

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Deci, există cheltuieli de la buget?

Dl Primar Daniel Florea: Niciun leu de la Primărie!

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Deci, niciun leu de la Primărie, am înțeles! Mulțumesc frumos!

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Urma să completez eu, că am citit, în scurtul răgaz când am notat și am văzut că nu există cheltuieli, decât că asigurăm partea de pază cu Poliția Locală, terenul, șamd. O chestiune utilă pentru executări, pentru copiii ăia care vor să joace fotbal, nu se droghează, deci nu-i o problemă.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Cine este pentru?

A

împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos!

Prezentul proiect de hotărâre, a fost adoptat cu 22 de voturi pentru.

Domnul președinte Valeriu Nicolae Șuhan: Informare cu privire la operațiunea efectuată de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare în perioada 06.01.2017 cu ocazia deszăpezirii. Aveți întrebări?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu!

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru:Am fost informați!Am luat la cunoștiință! Domnul președinte Valeriu Nicolae Șuhan: Ați luat la cunoștință! E în regulă!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Supuneți spre aprobare!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Cum să supunem spre aprobare?

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Este o informare! Și în sfârșit avem această prezentare! Sistemul informatic integral al Primăriei Sectorului 5. Este o informare pentru a integra Primăria sectorului 5! Domnule Director, vă rugăm!

Domnul Director Cezar Soare: Am decis astăzi să vă facem o prezentare a unui sistem informatic integrat. Această prezentare vine după o perioadă de discuții, inițiată de Domnul Primar privind acest sistem integrat, o perioadă în care ne-am întâlnit cu reprezentanții din toate Direcțiile din Primărie și cu toate celelalte subordonate Primăriei, instituțiile subordonate Primăriei și mai ales, am hotărât s-o facem astăzi după ce acum două săptămâni, la sfârșit de săptămână toată lumea era în Primărie, pentru că trebuia sistemul de plată. Dacă vă uitați, sunt câteva probleme pe care le-am menționat aici, pe care noi le-am găsit în Sector, le-am găsit în Primărie și anume: începutul colegului nostru (arată spre dl Eftimie) contribuabil care este nevoit să facă mai multe drumuri pentru a plăti obligațiile și pentru a obține un certificat. De asemenea, un agent din teren, înseamnă că poate să fie Corpul de Control! Un agent în teren nu poate să vadă pe o hartă exact care sunt situațiile din teren dacă are un imobil de verificat, o autorizație, un certificat de urbanism. De asemenea, informațiile pe care noi le deținem pe hârtie, circulă foarte greu. Ce se întâmplă la ora actuală? Avem un sistem în Primărie care este pe segmente. După cum vedeți sunt mai multe segmente , DITL-ul are un sistem pus la punct, școlile au un sistem, fiecare școală are un sistem, Poliția locală are un sistem, deci toate sunt clock, pe fiecare departament. Ce ne-am gândit. Nu trebuie să existe un sistem unitar? Nu trebuie să existe un modul central care să fie la dispoziția Primarului și bineînțeles în el să intre indicatorii. Noi avem strategii făcute, aprobate de Consiliul Local. Avem strategii! Suntem în lucru acum cu proceduri. Fiecare direcție își stabilește indicatorii. Cum pot fi îndepliniți indicatorii respectivi dacă Primarul și ceilalți din conducere nu au acces la ele, decât pe bucăți? Trebuie să existe unul central, și sunt toate achizițiile, taxele, fmanciar-contabil, deci toate bondurile trebuie legate cu modulul central.

Ce tipuri de informație avem în Primărie? Sunt două tipuri: unul, de care cetățeanul are neaparată nevoie. Și acestea vor fi accesate de către cetățeni, bineînțeles că și de aparatul Primăriei. Și al doilea tip de informație, la care vor avea acces doar cei din Primărie. Ce se întâmplă: avem un portal la care au acces și cetățenii, avem și noi acces și în acel portal poate să intervină în orice moment

să își ia datele de la taxe si impozite, să vadă dacă mai au un leu datorie, că el și-

a plătit, dar cine știe, poate a crescut de atunci, penalități și.....De asemenea,

poate să intre să vadă ce documente are nevoie ca să obțină certificatul de urbanism. Le găsește acolo!

Iar în etapa a doua, va intra de acasă și le trimite singur la Primărie, nu mai e ste nevoie să facă drumul. Ce putem să facem noi, aparatul din Primărie? Putem să lucrăm între noi mult mai ușor, putem să avem un circuit al documentelor simplificat, un management al documentelor simplificat și să intervenim în orice moment. Pentru aceasta, ne-am propus câteva etape. Ne propunem să începem acest proiect, în luna aprilie.

Ne propunem să începem cu ceea ce este cel mai greu. Și anume, după ce creăm acel modul central, acel modul de acces la toate celelalte module și la care se fac raportările, trebuie să facem un modul pentru arhitectul șef, pentru urbanism. Apoi trebuie să facem un modul foarte bun pentru economic și financiar.

Trebuie să facem un modul foarte bun pentru partea de parcări și tot ce înseamnă domeniul pe care îl gestionează Primăria, pe domeniul privat și pe domeniul public. Trebuie să avem pe acest domeniu, date clare și dacă ne mai uităm odată pe parcări,... uitați-vă, cum ar arăta un management al parcărilor? Să știți că așa ceva nu este întâmplător! Eu sunt un locuitor al Sectorului 5 și stau în Calea Rahovei și vreau un loc de parcare. Nu mă duc la Primărie, să întreb la Direcția de Parcări dacă au un loc de parcare! Pur și simplu intru pe site și văd că există locuri de parcare libere și mă duc la punct ochit punct lovit. Găsesc la Primărie, la arhitect locul de parcare pe care mi-1 doresc, din cele care sunt libere! în etapa a doua, bineînțeles că nu mă duc la ADP, pur și simplu trimit o adresă pe locul respectiv și mi se atribuie și tot așa mă duc și fac plata pentru parcare. Dar în același timp, eu sunt cetățean și Primăria știe exact dacă locurile de parcare au fost achitate, la ce dată au fost achitate și care sunt zonele unde nu sunt achitate. Iar plecând de aici, de la celelalte taxe și impozite, Primarul știe în orice moment care sunt zonele cu probleme. Și atunci poate să ia decizia corectă! Poate să ia decizia corectă și pe strategia, pe proiectele pe care noi le implementăm în acest fel, pentru că știm cum sunt problemele de taxe și impozite din zona respectivă. Dl Eftimie: Acolo utilizatorii, din caseta a doua, se referă la Primărie sau la cetățeni?

Domnul Director Cezar Soare: La cetățeni, vorbim de cetățeni! Sunt informații la care cetățenii au acces în orice moment.

Doamna Claudia-Elena Crudu: Invitatul nostru întreba, pentru că s-a gândit la faptul că..., contractul semnat este public? Poate fi vizualizat de oricine? E vorba de confidențialitatea datelor, la asta s-a gândit el și avea o oarecare întrebare, temere.

Domnul Director Cezar Soare: Nu știu dacă vom intra în contract, am spus că vom intra doar... Haideți să vedem locurile libere!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Interactiv se vrea....

Doamna Claudia-Elena Crudu: In caseta a doua, spuneți că și contractul se va scana.

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Probabil că salariații Primăriei!

Dl consilier Paul-Gabriel Cursaru: Scrie utilizatorii, nu scrie, cetățenii!

Domnul Director Cezar Soare: Deci, utilizatorul va putea intra pe contractul lui cu parolă.

Lucruri care sunt foarte importante: avem aici, o hartă a unui cartier. Avem acum în discuție, să obținem de la A.N.C.P.I.(Agenția Națională de Cadastru și

A

Publicitate Imobiliară), accesul direct. In harta respectivă, putem să găsim toate datele legate de o asociație de proprietari. Putem să găsim toate datele legate de străzile din cartierul respectiv. Putem să găsim datele legate de parcări și în aceleași timp putem să găsim datele legate de spațiile verzi și de spațiile de joacă. Toate acestea vin atât în ajutorul cetățeanilor cât și în ajutorul Primăriei.

Domnul consilier Emil Agheorghiesei: Era întrebarea pe care trebuia să o pun, dar ați prezentat-o dumneavoastră. Parcările dintre blocuri, dacă sunt prevăzute și pentru cetățenii din Sectorul 5.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Managementul trebuie să fie informatizat, astfel încât în fiecare moment să stiti în ce stadiu se află lucrarea.

5    5

Domnul Director Cezar Soare: Care este elementul cheie? Este acea registratură generală! Deci, o să avem o registratură generală în cadrul Primăriei pentru fiecare departament în parte, pe fiecare Direcție în parte. O dată, de acolo vor pleca toate documentele, intră în arhiva electronică, pot fi accesate în orice moment, pot fi circulate în orice moment, atât de către cei din Primărie, dar cel de acasă poate la un moment dat să spună: domnule, am depus un document la Primărie și vrea să știe unde se află documentul respectiv, dacă i s-a dat răspunsul sau dacă documentul este pe parcurs de a se.....

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: In curs de procesare.

Domnul Director Cezar Soare: Ce urmează? Sunt cele cinci condiții, sunt cinci lucruri foarte importante pentru Primărie și pentru cetățeni.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Mulțumim frumos, Domnule Director!

Domnul consilier Florinei Boloș: Ăsta este conceptul, concentrarea fluxului informațional al documentelor, al unor activități, care urmează a fi agregate. Dumneavoastră trebuie să vă gândiți și la structura fizică, tehnică. Cu mamă, tată, copil ș.a.m.d.

Doamna consilier Pop Claudia Ramona: Aș avea și eu o propunere, dacă îmi permiteți! Dacă tot vorbim de parcări, aș propune ca pe viitor să se ia în considerare faptul că .. .eu consider că este foarte mică taxa anuală pentru parcări. De exemplu la Dej, eu am fost la Dej, taxa anuală este de 250 de ron. Să se ia în considerare și acest aspect pe viitor. Să se mărească taxa anuală vis-a-vis de parcările respective!

Domnul președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Doamna consilier, vă rog !

Doamna consilier Niculescu Jaqueline-Christina:Voiam să îl rog pe domnul Director, dacă poate să ne transmită prin secretariat, prin e-mail această prezentare, să o putem studia mai în detaliu. Și mai am și eu două puncte, când se poate. Dacă se poate!

Domnul Președinte de ședință Șuhan: Păi vă rog, spuneți!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Acum?

Domnul președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Da! Nu suntem la Diverse?

Doamna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Primul punct ar fi de la ultima ședință. La ultima ședință, v-am întrebat în legătură cu validarea colegului meu, Dragoș Geamănă. Dar mi s-a transmis, că s-a trimis către Prefectură o solicitare.

Domnul Primar Daniel Florea: Nu am primit răspuns încă, dar pot să vă zic ceva... nu e încă verificat.. S-ar putea să se schimbe Prefectul!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Ce înseamnă asta pentru noi? Bun și aș mai avea o a doua întrebare.

Domnul președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Dar stați puțin doamna consilier! E o întrebare la care noi nu știm să vă răspundem. Nu suntem competenți!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Da, am înțeles! Deci la problema validării colegului meu Dragoș Geamănă, am înțeles că nu a venit nici un răspuns de la Prefectură. Vă mulțumesc mult pentru acest prim răspuns!

Domnul președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Da!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: A doua întrebare,care nu este în legătură cu acest lucru, am înțeles că Curtea Constituțională, a luat o decizie prin care Consiliile Locale nu pot deține acțiuni în Societățile Comerciale și voiam să vă întreb, după părerea dumneavoastră, nu credeți că ar fi bine ca Primăria sau Consiliul Local, sau Consiliul Local prin aparatul Primăriei, să ceară un punct de vedere al Prefecturii pe această temă? Pentru că dacă vă uitați pe site-ul Registrului Comerțului, de exemplu, m-am uitat la Economat, apare în continuare Consiliul Local Sector 5. Atât am avut de spus!

Vă mulțumesc frumos!

Domnul Primar Daniel Florea:Vă răspund imediat! Am văzut și eu decizia Curții Constituționale, am discutat-o împreună cu doamna Secretar și cu domnul

Țincu. E un pic neclară, pentru că într-adevăr, Consiliul Local poate în calitatea lui de reprezentant al autorității administrativ teritoriale. Mă gândesc că până nu dă cineva în judecată pe tema asta, de la o Societate Comercială, vreun Consiliu Local sau ceva, ca să poată invoca în instanță, pentru ca după aia Curtea Constituțională să lămurească ce a vrut să zică, ar fi bine să nu ne băgăm, să le lăsăm așa. Nu îmi dau seama, cum poate fi pusă în practică!

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: Consiliul Local nu poate fi acționar și noi neavând personalitate juridică nu putem fi de drept. Pentru că nu putem împărți dividende. Intr-o Societate Comercială nu plecăm acasă cu nimic! Și atunci trebuie modificat, să fie Primăria Municipiului București.

Domnul Primar Daniel Florea: Nu Primăria, Sectorul!

Doamna consilier Jaqueline-Christina Niculescu: Sectorul este altceva decât Consiliul Local!

Domnul Consilier Cursaru Paul Gabriel: A fost ușor ca la Constanța să spună, că este Județul, dar la noi cine e ?

Domnul Primar Daniel Florea: La noi este Sectorul, poate să fie Sectorul, că înființăm Societatea și avem autonomie! Dar Sectorul poate fi reprezentat atât de Primar, cât și de Consiliul Local.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Da, este o chestiune dubioasă în 215 (lege), asa e. E dificil de stabilit.

3

Dl Primar Daniel Florea: Din cauza asta, să vedem ce o să se întâmple!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Deci nu intenționați să cereți punctul de vedere al Prefecturii pe această temă?

Domnul Primar Daniel Florea: Prefectul nu are calitatea! Singurul care poate să lămurească chestiunea asta, singura entitate, este tot Curtea Constituțională. Ca să poată să o lămurească, pentru că trebuie să fie investitori în chestia asta, nu se poate decât prin instanță. Dacă dânșii dau în judecată pe cineva si se invocă instanța, abia atunci da, altfel nu!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Mulțumesc frumos !

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Mai este cineva?

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru: Cine mai e de votat ? Haideți votati vă

3    3

rog, ca să facem numărătoarea!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Vă rog!

Domnul Director-Direcția Juridică Țincu Ion: Eu am altceva de spus! Domnule Președinte, domnule Primar, ca să nu existe echivoc, la punctul 3 cu lista, sunt 7 membrii. Să se aleagă cei 7 membrii și președintele și-l alege Comisia, cum se face acum.

Dl consilier Constantin-Ion Melnic: Comisia își va alege președintele dintre ei!

Domnul președinte Valeriu Nicolae Șuhan: Sunteți de acord cu această propunere? Trebuie să supunem la vot chestiunea asta! Deci propunerea este aceea pe care eu nu o mai repet, sunteți de acord cu această manieră de ....? Sunteți de acord cu această propunere? In regulă! Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri?

Propunerea domnului Director Țincu Ion a fost votată cu 22 voturi pentru.

Domnul președinte Valeriu Nicolae Șuhan: Ultimul punct ia Diverse este această informare pe care o să ne-o prezinte domnul Viceprimar Țigănuș. Vă rog!

Se desfășoară procedura votului secret pentru proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14 (fostă str. Moș Ajun) sector 5. Ulterior membrii comisiei de validare se retrag pentru numărătoarea voturilor și întocmirea procesului verbal al Comisiei de validare cu rezultatele voturilor.

Domnul Viceprimar Țigănuș Marian: Stimați colegi, Societatea Comercială Princiar 90 S.A, pentru cei care nu știu, este o fracție din fosta întreprindere de alimentație publică a Sectorului 5. Se adresează Consiliului Local cu următoarea problemă: ei au achiziționat prin legea 550, un spațiu comercial la parterul unui bloc pe Schitu Măgureanu, în speță pentru dumneavostră, este vorba de fostul restaurant Cireșica. Din păcate, după incendiul de la Colectiv, știți că s-a dat acea Ordonanță de Urgență, care interzice desfășurarea de activități comerciale, la blocurile cu risc seismic de gradul unu. Acest bloc se încadrează în acest aspect de risc seismic de grad unu. Societatea, se adresează nouă, Consiliului Local Sector 5, de la care a achiziționat și care a achitat integral plata pentru spațiul respectiv, și ne solicită să facem diligențele necesare, ca acel bloc să intre în consolidare. După cum bine știți, aspectele privind consolidarea, sunt în competența Primăriei Generale a Capitalei, s-au luat și măsuri, s-a constituit o Societate Comercială. Dar, oamenii ni se adresează noua fiindcă, de la noi au cumpărat spațiul. Acum părerile dumneavostră .... știți care este problema, că nu este singura! Tot ce este pe strada Domnița Anastasia, oamenii au achitat și nu se poate desfășură niciun fel de activitate comercială datorită acelei Ordonanțe de Urgență, care împiedică desfășurarea de activități comerciale în clădirile cu risc seismic unu.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Comentarii, ceva!

Domnul consilier Agheorghiesei Emil: Deci, vreau să informez că în

situația acestei societăți, sunt vreo 18 în sector, care au spațiile comerciale în Centrul Civic și în Centrul Vechi al Bucureștiului. Sunt oprite de doi ani de zile! Oamenii plătesc taxe și impozite, și nu beneficiază de ele, nu pot să le folosească, să producă!

Domnul președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Am înțeles!

Domnul consilier Agheorghiesei Emil: Și atunci solicită să aibă prioritate aceste spații comerciale, aceste blocuri care sunt încadrate în gradul I și II de risc seismic, în așa fel încât să intre primii pe listele de consolidare si reabilitare a Capitalei ca oamenii să poată beneficia de spațiile respective.

Domnul președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Absolut normal! E în regulă! Să luăm o pauză de 10 minute!

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel, citește Procesul verbal de validare încheiat astazi 30.03.2017. Având în vedere prevederile art. 45 aliniatul 5 din Legea 215/2001, privind Administrația Publică Locală republicată, membrii comisiei de validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea domnului consilier Agheorghiesei Emil și a doamnelor consilieri Pop Claudia Ramona, Săndulescu Nina și Niculescu Jaqueline-Christina, în calitate de membri ai comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, strada Dumbrava Nouă, nr.14, fost Moș Ajun, Sector 5, București.

A

In urma votului, a rezultat următoarea situație: Emil Agheorghiesei 21 de voturi pentru, 1 singur vot nul; Pop Claudia Ramona 21 de voturi pentru, un vot împotrivă; Săndulescu Nina 20 de voturi pentru, două voturi împotrivă; Niculescu Jaqueline Christina 8 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, 2 voturi nule

Prin urmare, membrii Comisiei din cadrul Consiliului Local sunt: domnul Agheorghiesei Emil, doamna Pop Claudia Ramona și doamna Săndulescu Nina.

Dl consilier Melnic Constantin Ion : Vă urăm succes!

Domnul președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Numai o secundă, vă rog să luați loc! Trebuie să votăm proiectul de hotărâre. Unde sunt ceilalți consilieri? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Ce votăm?

Dna Dună Mariana: Componența comisiei de negociere.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Am înțeles.

Domnul președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Ok! V-ați lămurit dna Jacqueline? Este în regulă? Hai să mai supunem încă o dată la vot! Cine este

A

pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre de la punctul 3 de pe ordinea de zi a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Christina, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Săndulescu Nina, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Șuhan Valeriu Nicolae).

Domnul președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Declar ședința închisă! Mulțumesc pentru prezență!

La ora 17,17 au fost declarate închise lucrările ședinței.

'    5    S