Proces verbal din 29.12.2017

Proces verbal ședința extraordinară din data de 29.12.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

1    9

DIN DATA DE 29.12.2017

Lucrările ședinței încep la ora 1110 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei

5    5    1    5    5    5    5

Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr.

20668/22.12.2017.

În sală sunt prezenți 23 de consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Giurcă

Augustin Răzvan, Jelea Bogdan- Ion și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și dna Florina

Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Stimați colegi, putem începe? Domnul Primar este prins

într-o altă activitate, avem un singur punct, o să terminăm repede.

Dl președinte de ședință Matei George : Declar ședința deschisă ! Bună dimineața și La

1    5    5    5    C?    5    5    5    5

Mulți Ani tuturor! Pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5, pe anul 2017.

Dna consilier Coroblea Cristina: Una dintre întrebări era de ce nu s-a primit documentația, de ce a durat până acum, până în ultima clipă fără să primim nimic la proiect?

Dna director Isabela Disăgilă: Doamna consilier, documentația pentru rectificarea de buget de astăzi, nu aveați cum s-o primiți pentru că ieri s-a făcut închiderea în trezorerie. Și la momentul actual încă se mai fac operațiuni de virare de credite, atât pe cheltuieli cât și pe venituri. Conform Legii finanțelor publice 273/2016, până la data de 30 mai 2018, avem obligația să prezentăm Consiliului Local contul de execuție. Probabil în februarie, martie, vă vom prezenta exact în Consiliu, contul de execuție pe fiecare capitol . La momentul acesta pot doar să vă spun că avem excedent.

Dna consilier Coroblea Cristina: De fapt pentru că nu s-a confirmat...

Dna director Isabella Disăgilă: Încă sunt la ora asta confirmări de solduri și conturi de execuție , pe sume de TVA, pe învățământ particular acreditat.

Dl președinte de ședință Matei George: Da, spuneți!

Dl consilier Melnic Constantin: Cât este excedentul, ca să știe toată lumea!

~    5

Dna director Isabela Disăgilă: La ora asta nu știu să vă zic. Până nu se încheie.la data de ieri aveam un excedent. deci suntem pe excedent, nu suntem pe deficit!

O să aflați când vă prezentăm contul de execuție, până la data de 30 mai 2018.

Dl consilier Dragoș Geamănă: Doamna director, când se va prezenta contul de execuție putem să avem și noi materialele?

Dna director Isabela Disăgilă: Este detaliat pe capitole: 51- autorități executive; 54-secții de poliție; 54 (a se citi 55) -dobânzile de care întrebați dumneavoastră și rambursări de credite; 60- Centru Militar, 61- poliție locală și apărare civilă, 65-învățământ, cu cele 56 de unități de învățământ preuniversitar de stat și 4 unități de învățământ profesional acreditat sau confesional; 66-sănătatea, unde avem 4 asistenți; 67- unde avem cultură, recreere și religie; 68- asistență socială; 70 parte de ADP și 84 parte de ADP.

Doamna consilier Coroblea Cristina: Și o să primim totul!

Doamna director Isabela Disăgilă: Exact! Atât parte de buget local cât și venituri și cheltuieli extrabugetare cât și parte de Administrația Piețelor, atât pe cheltuieli cât și pe

venituri.

Domnul consilier Dragoș Geamănă: Voiam să vă întreb precis, îl vom primi în

format electronic?

Doamna director Isabela Disăgilă: Încercăm și în format electronic să vi-l dăm! Dar, asta până... conform legii, până în data de 30 Mai 2018.

Domnul consilier Dragoș Geamănă: Da! Atunci vom primi și în format electronic!

Am înțeles!

5

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: Doamna director, am și eu o întrebare: deci,

>    5    ~

practic care este conținutul real al rectificării în acest moment, dacă s-au mutat și alți bani

în alte categorii în afară de acele sume defalcate care au venit și punctajele necesare?

Doamna director Isabela Disăgilă: Deci, la momentul acesta, rectificarea de buget,... noi vom aranja veniturile exact cum s-au cheltuit ele pe fiecare articol în parte și cheltuielile la fel. Bugetul pe parte de cheltuieli va fi format din execuție care este vizibilă pe site-ul Ministerului de Finanțe pe COFOG 3, plus furnizori, plus contractele încheiate și neplătite la sfârșitul anului 2017.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: În afară de acestea care se fac în mod normal la fiecare sfârșit de an, există și alte rectificări sau mișcări de capital în cadrul bugetului, vor suferi și alte modificări?

Doamna director Isabela Disăgilă: Vă referiți la cheltuieli de capital?

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: Mă refer la orice înseamnă în rectificarea noastră, pe lângă acestea care sunt ...

Doamna director Isabela Disăgilă: Pe rectificarea noastră, acum, este o reașezare a veniturilor și o reașezare a cheltuielilor, conform execuției care va fi publicată până în 1015 ianuarie 2018, pe site-ul Ministerului de Finanțe pe COFOG 3 la care se adaugă

furnizorii neplătiți și contractele încheiate care nu au fost plătite.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: Ok, am înțeles! Dar închideți...

~    5    5

Domnul președinte de ședință George Matei: Putem trece la vot?

Dna consilier Coroblea Cristina: La început... de cateva ori v-am întrebat. La diverse venituri...

Dna director Disăgilă Isabela: Alea sunt previziuni, doamna consilier. Veți vedea, că în momentul în care vă prezentăm contul de execuție, suma va fi mult mai mică. Da? Deci bugetul până la momentul în care se face inchiderea de an e o previziune, se prevăd niște

cifre. În ultima rectificare se vede exact sumele care sunt reale.

Dna consilier Coroblea Cristina: Era foarte clar. Era complet nerealist 300 000 000 la diverse venituri, dar mă întrebam de ce s-ar fi gândit cineva, ce ar fi putut cineva să gândească, că poate stânge la buget acolo...

Dna Disăgilă Isabela: Bănuiesc că în viziunea celor de la Impozite și Taxe s-au gândit că vor aplica amenzi mai mari, amenzi de circulație. La un moment dat, a fost discuția cu DITL Sector 5 (Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5), să nu mai virăm la sfârșit de an amenzile la circulație la Primăria Capitalei, să le oprim noi. Probabil asta a fost viziunea dumnealor de au avut așa o prevedere mare.

Dna consilier Coroblea Cristina: Am înțeles!

5

Dl președinte de ședință Matei George: Mulțumim frumos! Spuneți!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți! Nu, nu mai este nevoie. Doar o declarație politică: ne bucurăm că avem excedent, dar în același timp se pare că constatăm că acest excedent apare din faptul că în continuare Sectorul 5 este subdezvoltat. Nu s-au cheltuit banii pentru investiții, nu s-au cheltuit bani pentru reparații de școli, nu sau cheltuit bani pentru dezvoltarea atât a educației, sănătății locuitorilor Sectorului 5. Cumva, într-un fel, acest buget,... noi l-am cauționat de fiecare dată, de fiecare dată l-am sprijinit și acesta este motivul pentru care noi, în acest moment ne abținem de la acest buget în a-l vota, deoarece considerăm că ar fi trebuit mult mai multe linii deschise de investiții de dezvoltare a Sectorului. Excedentul întotdeauna, aproape întotdeauna, vine și pe faptul că nu ai știut cum să-ți cheltuiești banii, și asta este lucrul care se va vedea în

viața de zi cu zi a locuitorilor Sectorului 5.

5

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Dar excedentul nu intră în anul următor la

investiții?

5

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar asta nu scuză faptul că nu s-a investit în anul curent. Adică în fiecare an dezvoltăm Sectorul, nu pentru...

Dl președinte de ședință Matei George: Da! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017 a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 8 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu

Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona și

Scripcaru Lucian Mihai).

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Sănătate! La mulți ani!

Dl președinte de ședință Matei George: Da! Declar ședința închisă! La mulți ani și

1    5    5    5    C?    5    5    5    5

Doamne ajută! Să aveți un an frumos!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1118.

5