Proces verbal din 28.02.2017

Proces verbal ședința ordinară din data de 28.02.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2017

Lucrările ședinței încep la ora 15,36 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 2725/22.02.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

Dl consilier Vanghelie Marian Daniel a ajuns în sala de consiliu și a semnat condica de prezență. Ulterior, constatând că lucrările ședinței nu încep la ora stabilită în convocator (ora 15,°°), a precizat faptul că nu poate aștepta motivând că se grăbește.

In sală sunt prezenți 23 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Săndulescu Nina, Vanghelie Marian Daniel și Vasilescu Andreea.

Din partea executivului sunt prezenți: Dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Țigănuș Marian și d-na Cristina Cornelia Feurdean Secretar al Sectorului 5.

Dl Președinte de ședință Suhan Valeriu Nicolae, deschide ședința

5    5    9    9    7    9    J

precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 23, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ședința Consiliului Local, după cum bine știți, a fost convocată pentru ora 15,00. Ne cerem scuze pentru întârziere.

Aveți amabilitatea sa ne ascultați, ca sa fim mai operativi? Bun,ordinea de zi a fost adusă la cunoștință, o cunoașteți.

9    5    '

Ordinea de zi stabilita prin Dispoziția nr. 2725/22.02.2017, este următoarea:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data    de

14.02.2017;

2.    Proiect de Hotărâre privind Aprobarea modificării Statului de Funcții,Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

3.    Proiect de Hotărâre privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu;

4.    Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 5 nr. 50/25.08.2016, privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017;

5.    Proiect de Hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017;

6.    Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L.S.5 nr.l 1/25.03.2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București pentru anul școlar 2016-2017;

7.    Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L.S.5 nr.09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018;

8.    Proiect de Hotărâre privind exercitarea calității de ordonator de credite de către Școala Gimnazială nr. 144;

9.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;

10.    Diverse.

-Adresa Curții de Conturi a României - camera de Conturi București nr.286/07.02.2017,înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr.6244/ 14.02.2017 .

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: In plus față de ordinea de zi, avem să vă supunem aprobării o modificare a acesteia, o ordine de zi suplimentară, și anume:

-Proiect de hotărâre privind înființarea funcției de administrator public la nivelul Sectorului 5 și aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice postului de administrator public al Sectorului 5;

- Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Vasilescu Andreea;

-    Adresa Uniunii Salvați România, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr.8024/24.02.2017, adresă care este prezentata de dl președinte de ședință;

-    Adresa Uniunii Salvați România, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr.8025/24.02.2017, adresa deasemenea prezentata de dl președinte.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Sunteți de acord cu aceste modificări? Vă rog!

Dl consilier Franovici Bogdan: Având în vedere adresa USR, avem și noi rugămintea de a introduce pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind validarea mandatului Dlui Dragoș Geamănu.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: întâi să ajungem să stabilim ce și cum, în legătură cu solicitările dumneavoastră.

Dna consilier Pop Cristina Ramona: întâi să votăm ordinea de zi, dacă sunteti de acord cu ea.

9

Dl consilier Franovici Bogdan: Pentru a putea fi supus ca proiect de hotărâre să-l aprobăm acum pe ordinea de zi.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Stați puțin! Vreți să facem un proiect de hotărâre acum prin care să validăm?

Dna Director Dobre Violeta: în ședința următoare...

9    9

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Acum luăm în discuție această chestiune pentru că nu am de unde să vă asigur eu pe dumneavoastră in momentul asta și niciunul din cei prezenți aici, că solicitarea dumneavoastră va fi aprobată.

Dl consilier Franovici Bogdan: Asta solicităm acum. Rămâne la latitudinea colegilor dacă putem suplimenta ședința de astăzi cu un proiect de hotărâre privind validarea mandatului lui Dragoș Geamănu.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Nu-i firesc să luăm în discuție, prima dată, chestiunea?

Dl Primar Daniel Florea: Ne trebuie niște hârtii ca să putem să vedem liste, numai în baza unei simple cereri....

Dl consilier Franovici Bogdan: Trebuie să se retragă comisia de validare să valideze.

Dl Primar Daniel Florea: Dacă se face un proiect de hotărâre ne trebuie niște documente din partea AEP-ului probabil, a cuiva care să ne certifice că Dl Geamănu este următorul pe listă, o hotărâre de la partid, documente ale dumnealui...

Dl consilier Franovici Bogdan: Sunt diferite documente în primărie, în fine...

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Nu sunt în primărie, sunt la Autoritatea Electorală.

Dl consilier Franovici Bogdan: Dosarele cu rezultatul alegerilor și cu listele cu supleanți sunt aici, în primărie.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Haideți să supunem la vot. Cine este pentru?

Dl consilier Ploscaru George-Alexandru: Pentru ordinea de zi prezentată de dumneavoastră?

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Supunem la vot solicitarea Dlui consilier. Cine este pentru?

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Propunerea d-lui Franovici?

Dl Primar Daniel Florea: Să facă hotărâre, să numească pe altcineva.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Deci, se rămâne pentru ședința următoare.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Deci, am supus la vot propunerea Dlui consilier Franovici Bogdan de a completa ordinea de zi cu ceea ce a propus dumnealui, adică întocmirea unui proiect de hotărâre prin care să se valideze înlocuirea Dnei Vasilescu. Cine este pentru ? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

J    s

Propunerea Dlui consilier Franovici Bogdan a fost votată cu 9 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 14 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Șuhan Valeriu Nicolae și Țigănuș Marian).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: în contextul acesta, vă supun spre aprobare ordinea de zi completă așa cum a fost modificată prin votul

dumneavoastră de adineauri. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Vă

mulțumim!

»

Ordinea de zi este aprobată cu 20 voturi pentru și 3 abțineri ( Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan și Niculescu Jacqueline-Christina).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Deci, la primul punct al ordinii de zi, așa cum am discutat, este vorba de proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Vasilescu Andreea.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae dă citire proiectului de hotărâre.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Mă scuzați! Nu intrăm pe ordinea de zi?

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Păi asta-i ordinea de zi!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Păi, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare?

5    »

Dl consilier Ploscaru George Alexandru: Modificarea....

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Modificarea am înțeles că o lăsăm la urmă, la diverse. Am început cu ele? Nu am stabilit asta în ședință.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok! Supunem încă o dată la

vot.

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: La diverse.....

Dl Primar Daniel Florea: Scrie în lege că supunerea la vot se face la începutul ordinii de zi.

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Ne scuzați, nu am știut!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Bine, putem continua.

Vă rog, dacă sunt comentarii, întrebări, discuții. Să supunem la vot. Cine este

pentru? Este în regulă? Am terminat?

Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Vasilescu Andreea, a fost adoptat cu 23 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: La punctul 2 al ordinii de zi este scrisoarea adresată de către Uniunea Salvați România prin care „având în vedere demisia doamnei Andreea Vasilescu din funcția de consilier local în Consiliul Local al Sectorului 5 București, vă rugăm să supuneți Consiliul Local al Sectorului 5 București, în ședința imediat următoare datei prezentei, validarea mandatului domnului Dragoș Geamănă, următorul supleant din lista de candidați a Uniunii Salvați Bucureștiul pentru Consiliul Local al Sectorului 5”. Ok! întrebări?

Dl consilier Ploscaru George Alexandru: Eu zic că are legătură cu punctul următor și cred că ar trebui să..propun să cerem un punct de vedere din partea Prefecturii. Să amânăm până la următoarea ședință ordinara.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vă referiți la scrisoarea cealaltă a USR-ului prin care declară că se subrogă?

Dl consilier Ploscaru George Alexandru: Da, pentru că ei au fost grup USB. Ar fi trebuit să începem cu punctul 3, adică următoarea adresă, după care să fie acest punct.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Deci, ce propuneți?

Dl consilier Ploscaru George Alexandru: Propunem amânarea până la primirea unui punct de vedere din partea Prefecturii.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Dar stați o clipă, am fost toți pe aceeași listă, nu?

Dl consilier Ploscaru George Alexandru: Da, da!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Domnul Cursaru, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Scrisoarea aceasta nu se poate transforma într-un proiect de hotărâre. Părerea mea este că nu avem ce să votăm. Asta o discutăm la rubrica diverse, dacă doriți.

Dl Primar Daniel Florea: Trebuie să fiți de acord să le transformăm în niște

5    9

proiecte de hotărâre punctele 2 și 3, să fiți de acord pentru următoarea ședință de consiliu ordinară.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu am înțeles din primul vot pe care l-am dat că am fost un număr de 9 colegi care am susținut să se pună pe ordinea de zi. Nu s-a pus pe ordinea de zi. Ok!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ba s-a pus pe ordinea de zi!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Vă rog să mă lăsați o secundă, poate nu am

/\

înțeles eu bine! înțeleg că pentru actualizarea ordinii de zi cu acest subiect au

fost 9 voturi favorabile și restul de voturi nefavorabile. Prin urmare nu înțeleg

de ce mai facem discuția asta.

»

Dl Primar Daniel Florea: Este o adresă pe care ne-au trimis-o că vor să înlocuiască....

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Just! Și noi am susținut.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Noi am luat act de adresă, atât! Nu este proiect. Nu avem ce să votăm in cazul acesta, asta spuneam.

Dl Primar Daniel Florea: Si atunci vreau să fiți de acord să le transformăm în proiect de hotărâre pentru următoarea ședință de consiliu. Și 2, și 3 la următoarea ședință de Consiliu Local se transformă în proiecte de hotărâre aceste adrese pentru că se referă la reprezentativitatea dumnealor, la reprezentarea în Consiliului Local.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu este obligația noastră Domnule Primar! Cer un punct de vedere doamnei Secretar! Vă mulțumesc!

Dna Secretar Cristina Cornelia Feurdean: Daca tot mi-ati cerut punctul de vedere, sunt de acord cu prima propunere pe care a formulat-o domnul consilier, respectiv să cerem un punct de vedere de la Prefectura Municipiului București pentru că în mandatul trecut am avut o astfel de discuție la nivelul Bucureștiului, când am avut o alianță și Prefectura a fost de altă părere, să știți.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Domnul Franovici, vă rog! Dl consilier Franovici Bogdan: Aici este vorba de fuziune prin absorbție, este cât se poate de clar. Această scrisoare la Prefectură ar întârzia nejustificat această numire a domnului Dragoș Geamănă......pentru o simplă șicană.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Iertați-mă, nu am auy.it!

Dl consilier Franovici Bogdan: Pentru o simplă șicană.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vă rugăm, va rugăm frumos domnu’ Franovici, nici nu se pune problema de asa ceva! Nu este vorba de niciun fel de șicană. Este vorba doar de faptul că, în opinia noastră, consilierii locali ar trebui să voteze în cunoștință de cauză.

5    5

Dl consilier Franovici Bogdan: Sigur!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Nici unul, sau mă rog, puțini dintre ei, mă rog, o parte dintre domniile lor nu sunt specialiști în drept. Nu pot să facă neaparat o analiză pertinentă asupra termenilor juridici care se folosesc în aceste documente. Este firesc, după părerea noastră, și eu cred că Domnul consilier Ploscaru are perfectă dreptate, să cerem opinie din partea Prefecturii. Nu văd în ce constă șicana, sincer, cu tot respectul!

Dl consilier Franovici Bogdan: Doamnele de la departamentul juridic pot valida cât pot de repede din punct de vedere juridic această fuziune.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Cum să valideze doamnele de la juridic?

Dl consilier Franovici: Nu este nicio problemă, mi se pare simplu, fuziunea prin absorbție, nu există niciun semn de întrebare.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: D-le Franovici, d-le Franovici, d-le Franovici, dumneavoastră sunteți..., vă rog frumos, haideți să continuăm puțin dialogul acesta într-o manieră civilizată și din partea mea aveți toată disponibilitatea. Consilierii votează în conformitate cu propria conștiință. Da ? Deci, consilierii în primul rând trebuie să fie în cunoștiință de cauză în legătură cu aspectul ridicat de dumneavoastră. Nu văd care este problema și de ce o calificați dumneavoastră ca șicană...faptul că solicitam un punct de vedere din partea Prefecturii, mi se pare foarte firească, nu?

Dna consilier Niculescu Jaqueline- Christina: De ce.....

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Aici dna Secretar vă poate lămuri mai bine și v-a spus adineauri pentru că aceeași situație a fost...

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Dacă îmi permiteți, există hotărâre definitivă și irevocabilă atașată la scrisoarea de intenție privind fuziunea? Dacă avem această hotărâre, consider că avem deja un document legal, dacă nu există această hotărâre...

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Imediat am să vă spun dacă avem..... Bine că...

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Deci hotărârea să fie definitivă și irevocabilă. Atâta timp dacă această hotărâre nu este definitivă și avem doar hotărârea respectivă fără mențiunea să fie irevocabilă, în momentul ăsta nu avem...

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Dna consilier, eu cred, dumneavoastră de principiu aveți dreptate, însă eu continui să cred că cea mai bună soluție este cea propusă de dl consilier Ploscaru, în sensul că nu neapărat de a fugi de răspundere, ci de a fi în cunoștință de cauză. De a fi cu sufletul împăcat că ceea ce facem, facem corect și avem un punct de vedere din partea Prefecturii, care Prefectură, ca să-i răspund dnei consilier, s-a exprimat într-un caz identic în legislatura anterioară, în acest sens.

Dl consilier Franovici Bogdan: Nu era identic, era vorba doar de alianță, la noi este o simplă fuziune prin absorbție.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Iată, quod erat demonstrcmdum (ceea ce era de demonstrat). Despre asta e vorba, nu putem să facem noi deosebirile astea.

Dl consilier Franovici Bogdan: Este o schimbare de denumire, pe scurt.

Dl Primar Daniel Florea: Acum, dacă am intrat în discuția asta, hai să nu spuneți că este șicană. Hai să discutăm pe lege. Pe lege, sunt două partide separate- USB și USR care au fuzionat prin absorbție. USR-ul nu a participat niciodată la alegeri pe liste la Consiliul Local Sector 5, niciodată, motiv pentru care, consilierii locali de la USB nu pot trece automat pe lista USR-ului pentru că USR-ul nu are listă la Sectorul 5.

Dna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Păi da, dar la momentul alegerilor, lista USB a fost depusă și a fost validată.

Dl Primar Daniel Florea: De acord cu dumneavoastră, lista USB-ului. USR-ul este un partid.

Dna consilier Niculescu Jaqueline-Christina:USR-ul este un partid ulterior , a avut loc fuziune, absorbție sau cum vreți dumneavoastră să o numiți.

Dl Primar Daniel Florea:Vă prefaceți că nu înțelegeți.

Dna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Este o altă neânțelegere

Dl Primar Daniel Florea: Vă prefaceți că nu înțelegeți. Sunt două ..păi asta vă spun, fiți atentă să înțelegeți. Sunt două partide separate, USB și USR, care au fuzionat prin absorbție după data alegerilor locale. USR-ul nu a participat la alegeri în sectorul 5, deci nu are listă de aleși locali .în conformitate cu legea privind alegerile locale și statutul aleșilor locali, nu poți să fii membru într-un grup de partid care nu a participat la alegeri. Această situație a mai fost odată în legislatura trecută și a fost nevoie de intervenția Prefecturii. în momentul în care noi vom face un proiect de hotărâre, vom avea la proiectul de hotărâre în vederea validării și un punct de vedere de la Prefectură, cea care poate să asigure control de legalitate asupra actelor pe care le emite Consiliul Local. Eu mu am nimic împotrivă că este..., dar trebuie să fim siguri că nu suntem în situația în care, de exemplu, să nu aveți în acest moment posibilitatea de a avea....

Dl consilier Franovici Bogdan: Sigur, în speță eu nu pot să vă spun acum, există excepția la ce spuneți, excepția fuziunii prin absorbție.

Dl Primar Daniel Florea: Da, cu condiția să fi existat grupul respectiv. De exemplu: Dacă dumneavoastră fuzionați cu PNL-ul, cum știu ca s-a încercat la un moment dat...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Hai, nu fiți rai....

Dl Primar Daniel Florea: Ați fi putut să intrați în grupul PNL-ului, sau invers,daca îi înghițeați dumneavoastră pe ei,...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu că noi nu suntem destul de,....știți dumneavoastră.

Dna consilier Niculescu Jaqueline- Christina: Aaa...

Dl Primar Daniel Florea: Atunci ar fi fost ok, că exista grupul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă intrați la PRM, nu mai exista.

Dl Primar Daniel Florea: înțelegeți?

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Deci nu era nou infiintat, era un grup....

Dl Primar Daniel Florea: Deci aici este, este un control...care să exercite, să-l exercite Prefectura. Este o chestie, care eu cred că este necesară. Și dna Secretar.., am discutat cu dumneaei, cred că e necesară în acest moment pentru îndeplinirea condițiilor de legalitate. Eu nu văd..dacă data viitoare, oricum va fi primul punct pe ordinea de zi la următoarea ședință de consiliu....ordinară, care-i problema.

Dl președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Iată dle Franovici, vedeți, ultimele 20 de minute am avut și de., evident, și prin amabilitatea dlui Primar sprijinul de specialitate, un om cu experiență în domeniu juridic, iată câte întrebări se pun. Eu chiar nu înțeleg și să știți mă simt ușor vexat de faptul că ați spus că vrem să vă șicanăm, că ați spus că vrem să vă șicanăm, chiar deloc, dimpotrivă, dorim să avem un cadru cât mai corect care să ne dea posibilitatea să votăm cu toată....

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Trecem la următorul punct....

Dl consilier Franovici Bogdan: Cazul de care se vorbește nu era despre fuziune.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: După ședință putem să stăm și să discutăm aici, era la diverse nu era pe ordinea de zi.

Dl consilier Franovici Bogdan: De ce încercați să vă loviți de acest punct mai întâi... departamentul juridic al primăriei.

Dl Primar Daniel Florea: Nu departamentul juridic asigură controlul de legalitate al actelor Consiliului Local, ci Prefectura.

Dl primar Daniel Florea : Să trecem la punctul 4.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Păi nu, haideți să supunem la vot propunerea dlui consilier Ploscaru.

Dl primar Daniel Florea: Ca punctul 2 și 3 să le anulăm pana la...

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă. Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Aveți unanimitate, nu mai numărați, va rog eu frumos.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: împotrivă?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Hai măi, nu votați împotrivă!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok. Mulțumim. Se abține cineva? E în regulă, mulțumim frumos.

Propunerea dl consilier Ploscaru George Alexandru a fost adoptată cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Șuhan Valeriu Nicolae și Țigănuș Marian) și 9 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Trecem la următorul punct al ordinii de zi, privind înființarea funcției de Administrator public la nivelul Sectorului 5 și aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice postului de administrator public al Sectorului 5.Vă rog, există întrebări? Iertați-mă, aveți cuvântul dna Director.

Dna Director General Violeta Dobre: în baza art.l 12 din Legea nr.215, Legea Administrației Publice Locale, se înființează funcția de Administrator Public care poate fi angajat în condițiile legii la propunerea primarului cu aprobarea Consiliului Local, în limita numărului maxim de posturi aprobate. Atât numirea cât și eliberarea din funcție a Administratorului Public sunt avizate de către primar pe baza criteriilor procedurilor de atribuțiilor aprobate de dumneavoastră. Numirea se face în baza unui concurs. Vă propun spre aprobare înființarea funcției de administrator public.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: întrebări? întrebări? Nu sunt? E în regulă? Să supunem la vot. Vă rog.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu, nu, cine este pentru, unii oameni au treabă.

/\

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? E în regulă? Mulțumim frumos. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Franovici Bogdan, Niculescu Jaqueline- Christina si Crudu Claudia Elena).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Practic acum trecem la ordinea de zi inițială. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 14.02.2017. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Dna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Noi nu am fost prezenți.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă? Mulțumim. Procesul verbal a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (Franovici Bogdan, Niculescu Jaqueline-Christina si Crudu Claudia Elena).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Punctul următor, proiect de hotărâre privind Aprobarea modificării Statului de Funcții, Organigramei și regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5. Aveți cuvântul dna director.

Dna Director Florentina Popescu: Modificările la care facem referire astăzi, se referă la: numirea în funcție publică definitivă a unui funcționar la expirarea perioadei de debut, promovarea funcționarilor publici, în număr de 8, în urma examenelor de promovare obținut, pentru 6 funcții din aparatul propriu se aproba modificarea funcției publice vacante de execuție precum și gradele și studiile necesare, suplimentarea unui post la Serviciul pentru Informare Cetățeni, în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap- înființarea unui post de medic și modificarea studiilor pentru funcția publică existentă în specializarea Asistență Socială, modificări la Complexul de servicii pentru protecția Victimelor Violenței în Familie, în sensul diminuării numărului total de posturi de la 33 la 21 și a structurii pe posturi, înființarea Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoanele aflate în situații de risc cu un număr de 16 posturi. De asemenea, înființarea Serviciului de Spălătorie Socială cu un număr de 11 posturi. De asemenea, modificările aferente statului de funcții și ale regulamentului de organizare și funcționare, în principal pentru cele două servicii, Spălătorie Sociala și Echipei Mobile de Intervenție.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă, mulțumim frumos.

Vă rog, întrebări? Comentarii? Nu sunt. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Ok, mulțumim. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (Franovici Bogdan, Niculescu Jaqueline-Christina si Crudu Claudia Elena).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Următorul punct, proiect de hotărâre privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu. Vă rugăm, dna Director.

Dna Director Florentina Popescu prezintă raportul de specialitate. Facem aceste propuneri în baza Legii 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, mai exact, instituția noastră are 4 îngrijitori la domiciliu care îngrijesc la domiciliu 5 persoane vârstnice. In baza acestei legislații, instituția noastră trebuie să stabilească tipurile de servicii pe care le acordă, în speță, servicii sociale și socio medicale, să stabilim calculul astfel încât, aceste persoane vârstnice, în funcție de pensia pe care o au, trebuie să vină cu contribuția. Această propunere este și în funcție de valoarea pensiei a fiecărui beneficiar. Dacă îi îngrijim trebuie să plătească proporțional cu pensia pe care o au.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok, mulțumim frumos, întrebări? Vă rugăm?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am și eu o completare. Săptămâna trecută la ședința ordinară a comisiei de protecție socială, toți participanții din partea grupurilor politice au susținut și această inițiativă și cealaltă inițiativă pe care am votat-o mai devreme. Mai mult decât atât, am văzut că am fost într-un consens față de această activitate și această inițiativă a D.G.A.S.P.C. Mai mult decât atât,asta pentru informarea colegilor care nu sunt membri ai Comisiei, nu toate grupurile care au participat au susținut cele doua inițiative, ci mai mult decât atât, am convenit să facem o adresă din partea comisiei de protecție sociala către doamna director executiv de la D.G.A.S.P.C. cu privire la actualizarea mecanismului de acordare a ajutoarelor, pentru că există o limită de 1350 lei pe membru de familie, dacă am reținut corect, care dincolo de această limită împiedică orice familie, mai ales persoanele care au serioase dificultăți de sănătate, în cazul în care e vorba de operații care nu pot fi efectuate în România, evident, în baza unor documentații legale, nu pot obține niciun fel de ajutor. Am

rugat.....și am luat decizia să înaintăm o adresă oficială către D.G.A.S.P.C. de a

actualiza această procedură. Vă rugăm să se facă această precizare pentru că mi se pare relevant ca în legătură cu anumiți oameni să fim cu toții solidari. Mai ales că în ședință am fost, văd că acuma..., s-au mai schimbat lucrurile.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Da, cred că am înțeles mesajul dumneavoastră.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Da, este o precizare relevantă. Ține și de responsabilitate.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Depășește cu 5 lei cuantumul ăsta, nu se poate acorda ajutor.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Am înțeles dle consilier.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Să trăiți.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mulțumesc frumos. Mai sunt alte întrebări?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Să supunem la vot.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos. Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Următorul punct reprezintă proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.S.5 nr.50/25.08.2016, privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Domnule Director, vă rugăm!

Dl Director Cezar Radu Soare: Având în vedere că prin Ordonanța 3160 din 1 februarie 2017 s-a schimbat modul de informare a Consiliului de Administrație în învățământul tehnic, am venit cu o propunere de hotărâre de consiliu privind noua formă de participare a reprezentanților consilierilor în Consiliile de Administrație. Raportul de specialitate a fost pus la dispoziția consilierilor locali, nu are sens să vi-1 mai citesc încă o dată.

Dl director Cezar Radu Soare prezintă Proiectul de hotarare.

Dl Director Cezar Radu Soare : Ceea ce vă rog este să ținem cont că în anexă tocmai s-a votat eliberarea doamnei consilier și atunci în anexă, locul respectiv o să rămână vacant și la următoarea ședință o să votați prin domnul care v-a intra în Consiliul Local, automat să preia atribuțiile doamnei consilier.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E in regula, multumim.Comentarii, întrebări?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu nu am un comentariu, eu am <ioar o rugăminte și o propunere dacă se poate, și mulțumim domnului Director General.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Noi ne-am documentat pentru că am primit materialele de la început și aș vrea să vă rog ca, până la punctul 7 inclusiv, dl Director General să răspundă doar dacă sunt întrebări pentru că e vorba doar de niște chestii de birocrație.

5    S

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Aveți perfectă dreptate. Haideți să supunem la vot dacă sunteți de acord cu propunerea domnului consilier.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Cine este pentru? e în regulă, mulțumim. Cine este împotrivă? Abțineri?

Propunerea domnului consilier Jelea Bogdan Ion a fost aprobată cu 23 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă, domnule director, vă rog.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Trecem la punctul următor, punctul 5. Iertați-mă, haideți să-l votăm pe 4 și pe urmă trecem la următorul proiect.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Mulțumim frumos!

Prezentul proiect de hotarare a fost adoptat cu 23 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: domnule Director General, următorul.

Dl Director General Cezar Radu Soare: Următorul este numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017, cu precizarea că, acei consilieri care din unitățile de

învățământ unde nu mai sunt membrii în Consiliile de Administrație, au trecut în aceste consilii de evaluare pentru a păstra în continuare legătura cu școlile.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Este în regulă, cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017, a fost adoptat cu 23 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Următorul punct, Domnule Director General.

Dl Director General Cezar Radu Soare : Aici sunt trei hotărâri care privesc aceeași școală 144, care teritorial este în sectorul 5, dar avea o altă adresă poștală, în Prelungirea Ghencea. Prin noua...școala a obținut adresa poștală în str. Floarea de Gheață nr. 1B și atunci avem trei hotărâri: o dată pentru planul școlar 2016-2017, pentru planul școlar 2017-2018 și pentru că devine cu personalitate juridică pe noua adresă, ea până acum a funcționat în cadrul Liceului Ion Barbu. Trebuie să fie ordonator de credite. Deci, sunt trei hotărâri care privesc aceeași școală.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: E limpede, mulțumim, supuneți la vot, domnule președinte!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Să luăm fiecare proiect separat!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: 6. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiect de hotărâre privind modificarea EI.C.L.S.5 nr. 11/25.03.2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București pentru anul școlar 2016-2017, a fost adoptat cu 23 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mulțumim. Proiectul 7. Cine este pentru? împotrivă? abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.S.5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018, a fost adoptat cu 23 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: 8. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok mulțumim frumos!

Proiect de hotărâre privind exercitarea calității de ordonator de credite de către Școala Gimnazială nr. 144, a fost adoptat cu 23 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok, mulțumim frumos! Avem proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități învățământ preuniversitar de stat.

Dl consilier Jelea Ion-Bogdan: Daca sunt intrebari numai.

Dl Director Cezar Radu Soare: S-a ales școala "Petrache Poenaru" pentru Programul pilot, știți din ce motive, probabil, este școala cu cele mai multe probleme și, la propunerea școlii,... deci există două variante: să se dea o masă caldă sau un pachet alimentar. Acolo unde sunt condiții, se dă o masă caldă, acolo unde nu sunt condiții, se dă un pachet alimentar. Propunerea școlii este pentru pachetul alimentar!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: întrebări? Nu sunt! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos!

Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități învățământ preuniversitar de stat, a fost adoptat cu 23 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: trecem la Diverse și prezintă adresa Curții de Conturi a României- Camera de Conturi București nr. 286/07.02.2017, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 6244/14.02.2017. E în regulă. Aveți întrebări la această chestiune?

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Nu, supuneți către aprobare!

Dl consilier Ploscaru George Alexandru: Ce sa aprobam, nu se voteaza.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae :D1 Primar ar vrea să ne adreseze câteva cuvinte și-l rog frumos să ia cuvântul.

Dl Primar Daniel Florea: foarte scurt: primul lucru, voiam să vă spun că sunt foarte fericit că ni s-au adăugat în aparatul de lucru al Primarului, niște oameni de certă calitate, dl Director General Cezar Soare a fost Secretar de Stat la Ministerul Dezvoltării vreme de patru ani până în urmă cu o lună și îmi pare foarte bine că a decis să vină în echipa noastră. Vă mulțumesc, Domnule Director General!

Dl Director General Cezar Radu Soare: Mulțumesc și eu! Sunt onorat!

Dl Primar Daniel Florea: De asemeni, avem o Directoare Generală, sper să rămână aici! Este detașată de la Corpul de Control al Ministerului Finanțelor, Director General la Economic. Se numește Daniela Dobre și face o muncă extraordinar de bună. De asemenea, la Direcția Generală Juridică am transferat pe fostul șef al Poliției Locale București, fost Prefect de București, fost procuror la Parchetul General, pe domnul Ion Țincu și sunt foarte mulțumit. De asemeni, în echipa mea de consilieri este în acest moment domnul Tudor Toma care a fost timp de 9 ani Secretar General al Primăriei Generale al Municipiului București, un om cu o vastă experiență și pe care ne bazăm. In al doilea rând, vreau să vă rog, dacă puteți, în următoarea perioadă am dat drumul la o serie de concursuri, am pus pe site. Avem foarte multe posturi de jurist, economist, studii administrative, ingineri. Rugămintea mea este dacă aveți cunoștințe să-i încurajați să participe la examen , pentru că este important, avem un deficit de posturi ocupate destul de mare și ar fi foarte bine dacă am putea să-i rugăm să vină să dea examen și poate după aceea să rămână cât mai mult timp în cadrul Autorității Locale. Vreau să spun că, în acest moment avem niște salarii bune, după ce am adus în cadrul aparatului Primăriei am adus și DITL-ul și ADP-ul și

Politia Locală. Salariile sunt destul de bune. Directorii au un salariu mai mare

»

decât mine, Directorii Generali chiar mult mai mare. Deci, cred că sunt întrunite toate condițiile.

î

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: O să ne alinieze doamna Vasilescu! Domnișoara Vasilescu!

Dl Primar Daniel Florea: a treia problemă, AES-ul. La următoarea ședință o să vă rog să fiți de acord să-i schimbăm sediul și acționariatul. Sediul expirat pentru că era acolo fostul sediu al ADP-ului, de lângă Cotroceni. Și nu mai e al nostru pentru că s-a retrocedat și va trebui să-i dăm un sediu ori aici ori în clădirea veche a Primăriei, trebuie să modificăm actele pentru corespondența pe care o poartă și de asemeni, ei aveau acționar... ce aveați Marian, cum aveați ADP-ul, nu?

Dl Marian: ADP-ul cu 32% .

Dl Primar Daniel Florea: acum ADP-ul intrând în aparatul propriu, va trebui să fie Consiliul Local, eu propun 99% Consiliul Local și 1% știu eu, piețele sau Economatul. Data viitoare o să vă propun acest lucru ca să putem să... pentru că după aia, va trebui, ei preluând și atribuțiile ADP-ului, va trebui să le și delegăm atribuțiile respective, cu parcări, cu drumuri, cu ce făcea ADP-ul. Și atunci, ca să fim siguri, până la momentul respectiv se va termina procesul verbal de primire și vom ști data viitoare. Vom avea de reglementat situația juridică a AES-ului și cred că trebuie să vă dau niște explicații cu privire la aceste depozite de gunoi necontrolat care au început să apară din nou în sector din cauza....aici suntem ..

Dl Ciprian Purice prezintă pe video-proiector situația depozitelor de gunoaie din Sectorul 5.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: La Anghel Dogaru, în Ferentari.

Dl Primar Daniel Florea: da, da, da, sunt probleme din cauza faptului că ROMPREST-ul și-a retras acele containere de gunoi, alea mari, le-au retras. După cum știți, noi suntem în plină procedură de salubrizare. Nu pot ieși public să spun mai multe lucruri pentru că, fiind în procedură, n-aș vrea să se considere că ....Ei au pe rol niște contestații, până acum le-au fost respinse. Am înțeles că în următoarele zile vor veni soluțiile și la celelalte, și n-aș vrea să se spună, dacă eu ies public, că am încercat să influențez procedura de licitație sau treaba pe care o au instanțele.

s

Dar sunt foarte nemulțumit de modul în care au înțeles ei ,care nu au depus ofertă pentru salubrizare nici data trecută, în noiembrie, când erau ...când n-a fost niciun ofertant, nici acum când sunt trei- alții decât ROMPREST-ul. Din păcate, ei având direct contract cu Primăria Capitalei, este foarte greu să-i sancționăm. Mulți dintre oamenii care locuiesc în zonele astea, nu au... nu sunt constituiți în Asociații de proprietari sau de locatari, nu au contract de salubrizare și, din cauza asta suntem în situația în care suntem. Sper ca până la momentul la care discutăm, să clarificăm și posibilitatea ca AES-ul- se numește Amenajare, Edilitare și Salubrizare, să poată să-și ia licența pe care a piedut-o în urmă cu doi ani și ceva sau trei... nu, în 2013, acum patru ani, licența de salubrizare, astfel încât să asigure salubrizarea măcar de urgență și în asta pe care o are în responsabilitate. Cam astea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le zic. Am încercat să facem tot ce a fost posibil, din păcate, suntem într-un fel de cerc vicios.Că dacă rugăm pe..noi nu putem să luăm gunoiul să-l ducem la groapă că nu avem contract cu groapa. Dacă am solicita unei firme de salubrizare alta decât ROMPREST-ul s-o facă, s-ar spune că am încerca să-i favorizăm pe ăia. AES-ul nu poate duce la groapă, ROMPREST-ul n-o face, alte firme nu se pot implica și situația este asta pe care o vedeți.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dar nu putem să luăm noi gunoiul să-l depozităm pe spațiul nostru și să cerem altei firme doar să ia gunoiul de unde 1-a luat?

Dl Primar Daniel Florea: în momentul ăsta da, dar problema este, din nou, v-am spus că este legată de faptul că suntem în procedură de licitație pentru salubrizare și n-aș vrea să...și așa au fost probleme aici cu salubrizarea, n-aș vrea să ...,cam astea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun.

Dl președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: dacă nu mai sunt alte probleme, declarăm ședința închisă. Mulțumim!

La ora 16,20 au fost declarate închise lucrările ședinței.

25