Proces verbal din 27.11.2017

Proces verbal ședința extraordinară din data de 27.11.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE

1    9

27.11.2017

Lucrările ședinței încep la ora 1720 și se desfășoară în laboratorul de chimie

5    5    1    5    5

al Școlii Gimnaziale Nr. 131 din Str. Gutuilor, nr.1, Sector 5.

5    7    7

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 18986/23.11.2017.

În sală sunt prezenți 18 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Vanghelie Marian Daniel, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Geamănă Dragoș, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Țigănuș Marian și D-na Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

De asemeni, este prezent în sală și domnul director Zăpadă Dorin.

Dl președinte de ședință - Matei George deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 18, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl președinte de ședință Matei George dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania

Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în

vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5.

5    5    ~    7    7

2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania

Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în

vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, Nr. 72, Sector 5.

5    5    ~    ~    ~

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este de acord cu ordinea de zi?

Ordinea de zi a fost votată cu 18 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Matei George: Trecem la primul proiect...

Din sală: Primul punct!

Dl președinte de ședință Matei George: Primul punct pe ordinea de zi -proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5. Dacă sunt

5    7    7    7

întrebări...nelămuriri? Trecem la vot, da? Cine este pentru?

Dl consilier Argheorghiesei Emil: Stai să vină și prietenul nostru de la PNL!

17 25 - intră în sală domnul consilier Bîrsan Mihai.

Prezenți în sală 19 consilieri.

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este pentru?

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Pentru primul punct!

Dl președinte de ședință Matei George: Pentru primul punct, școala 131!

Din sală: Sala de sport!

Dl președinte de ședință Matei George: Împotrivă nu e cazul, abțineri nu e

cazul!

Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5, a fost

5    5    ~    ~    ~    ~

aprobat cu 19 voturi.

Dl președinte de ședință Matei George: 2- Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, Nr. 72, Sector 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, Nr. 72, Sector 5, a

5    5    y    y    y    y

fost aprobat cu 19 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Matei George: Diverse!

Dl Primar Daniel Florea: Voiam să vă mulțumesc și să îl rugăm pe domnul director să ne spună, dacă sunteți de acord, cam ce înseamnă pentru școală și de când se chinuie să facă sală de sport aici! O să-i mulțumesc că ne găzduiește!

Dl director Zăpadă Dorin: Vă mulțumesc, domnule primar! Vreau să vă spun ”bine ați venit” în școala noastră! Este prima dată când o ședință de consiliu local se desfășoară aici în școală. Vreau să vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să susțin acest proiect care, pentru noi este foarte generos și foarte important!

17 28- în sală intră d-na consilier Niculescu Jacqueline Christina.

În sală sunt prezenți 20 de consilieri.

Dl director Zăpadă Dorin: Școala noastră are 1062 de elevi în acest moment, deci este o școală mare. Majoritatea elevilor noștri sunt din circumscripția școlii care se întinde până la km 8 pe șoseaua Alexandriei, o zonă cu, ... știți și dumneavoastră, în jurul căreia se mișcă o mitologie destul de variată și de spectaculoasă! Copii cu situații materiale precare, copii din familii ai căror părinți sunt plecați unul sau amândoi în străinătate, copii pe care dacă școala nu-i primește cu activități atractive, rămân în stradă! Și, din păcate, lucru pe care cred că l-ați observat și dumneavoastră, din cei trei factori ai educației - școală, familie, stradă - cel mai important e în stradă!

Noi ne chinuim de foarte multă vreme să obținem o sală! Eu sunt spre rușinea mea, director de vreo 25 de ani. În acești 25 de ani, foarte multe proiecte legate de săli de educație fizică în școli s-au derulat. Din păcate, datorită configurației curții, singurul proiect care încape în curtea noastră, așa cum este în acest moment, este tipul trei din oferta de proiecte a Companiei Naționale de Investiții (CNI). Cei 1060 de elevi pe care îi are școala își doresc...părinții își doresc foarte mult rezolvarea! Noi avem protocoale încheiate deja cu Clubul Școlar 3 Steaua pe diferite discipline însă, deocamdată am folosit doar o sală improvizată. Domnul Primar a avut amabilitatea și a văzut-o, total improprie! Este vorba de o sală de 54 metri pătrați în care noi am amenajat niște aparate...încercăm în felul acesta să suplinim sala...lipsa sălii de sport. Este total impropriu, din foarte multe puncte de vedere, mai ales acum când vine iarna! Va fi foarte greu să oferim ore de educație fizică în regulă pentru copiii noștri! Dacă acest proiect va fi finalizat și dacă dumneavoastră sunteți de acord, am să vă invit la inaugurarea sălii și am să vă prezint și programul nostru de activități în sală. Eu vă spun că prioritate vor avea copiii școlii și nimeni altcineva! Și că vom atrage în acest spațiu toți copiii din cartier care nu au o altă posibilitate să desfășoare activități recreative într-un spațiu amenajat și sub o supraveghere competentă. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru hotărârea de astăzi în numele meu, al colegilor mei și al celor 2000, presupun, de părinți și 4000 de bunici ai copiilor noștri care ar fi foarte mulțumiți dacă se rezolvă această problemă! Mulțumesc foarte mult încă o dată!

Dl Primar Daniel Florea: Așa de frumos! Mai frumos decât atât nu putea să spună nimeni lucrurile acestea și, din păcate, sunt zone unde într-adevăr școala e mai puțin importantă decât strada, chiar și familia mai puțin importantă decât strada! Și ceea ce încercăm noi să facem împreună este asta, să aducem copiii să învețe...la educație! Nu or putea toți să fie salvați, dar poate sportivi de valoare sau oameni integri care să respecte niște reguli de comportament așa cum te învață sportul, asta putem să facem! Și vă mulțumesc că ați venit și ați votat pentru că ar fi fost nedrept față de șansele pe care le au copiii ăștia în viață, să nu le acordăm această posibilitate! Mai ales după atâta timp! Cred că e ca la olimpiadă, dacă vorbești de sport... Cred că ar trebui să luăm examenul de la ... am așteptat, a venit momentul ... eu sunt foarte fericit, ăsta a fost și motivul pentru care am zis că e bine să ținem acest Consiliu Local în școală, ca un simbol al faptului că până la urmă lucrurile bune se întâmplă! Vă mulțumesc frumos și vă rog .

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Două întrebări dacă îmi permiteți: prima este legată de desfășurarea proiectului. Din momentul finanțării în cât timp estimați că va fi gata sala? Și în al doilea rând mă interesează să știu dacă mai rămâne spațiu liber pentru activitate fizică în spațiu liber.

Dl Primar Daniel Florea: Da, pentru că este pe un spațiu care acum nu e folosit și care nu face parte din interiorul perimetrului școlii ... este ca un C, aici în zonă este liber, iar aici, pe un spațiu liber pe care se va face sala de sport. Din câte știu eu în principiu, e aprobat Roxana, nu? Sunt aprobate amândouă, vor intra în programul de investiții de anul viitor. Cât va dura depinde și de procedurile. dar ele în principiu sunt aprobate!

Dl director Zăpadă Dorin: Dacă îmi permiteți, în legătură cu ce a întrebat dânsul. Noi vom avea încă cel puțin trei spații pentru activitățile în aer liber.

Pentru că noi suntem într-un proiect al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației în colaborare cu facultatea de profil din Danemarca. Titlul generos al proiectului este starea de bine a copiilor în învățământul primar și, de la anul și gimnazial. Noi ne axăm pe cât mai multe activități în aer liber, inclusiv activități pe care până acum le desfășuram în sala de clasă, le putem organiza și, cu siguranță vom avea sprijinul Primăriei să amenajăm acele spații pe care le avem acum și care vor rămâne libere și la dispoziția acestor activități după ce sala va fi finalizată.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Dacă îmi permiteți și mie câteva

cuvinte!

Dl Primar Daniel Florea: Vă rog frumos!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Eu cred că toate aceste aspecte le cunoaște și colegul dumneavoastră, domnul Geamănă, care este membru al Consiliului de Administrație al unității. Domnul director, așa cum îl știu îl invită de fiecare dată și din informările dumnealui știu că domnul Geamănă participă de fiecare dată și sunt surprinsă că dumneavoastră nu știți aceste lucruri!

Din sală: Lipsă de comunicare!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Fiind colegul dumneavoastră, ar trebui să vă aducă la cunoștință toate problemele școlii și ... chiar a fost și la ședința trecută ... am discutat cu dumnealui apropo de cele două proiecte. Aș vrea să punctez că domnul director Zăpadă este un director cunoscut și recunoscut la nivelul Bucureștiului și nu numai, și să-l felicităm pentru activitate și pentru faptul că are această șansă să bucure copiii, părinții și bunicii cu această sală de sport prin Compania Națională și prin noi toți, prin efortul depus de noi toți!

Nu e frumos ce fac în acest moment, dar e sănătos și vreau să atrag atenția colegilor mei să nu mai transmită în unități mesaje care încep cu „noi partidul”! Indiferent de solicitarea pe care o aveți, o puteți face în nume propriu pe Legea 544. E o rugăminte personală și vă mulțumesc anticipat dacă puteți să înțelegeți acest lucru! Nu are ce căuta această formulare „noi partidul” facem sau nu facem într-o școală! Atât am avut de spus! Mulțumesc frumos și felicitări încă o dată domnului director și sper să fie în regulă, chiar dacă suntem în funcție sau nu suntem la inaugurarea acestei săli de sport!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Am și eu o dilemă!

5

Dl Primar Daniel Florea: Da?

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Cine dintre dumneavoastră va fi ctitor? Domnul primar sau domnul director? Pentru această sală de sport?

Dl Primar Daniel Florea: Domnul director!

Dl director Zăpadă Dorin: Domnul Primar sau, dacă este de acord, împreună!

Dl Primar Daniel Florea: Și în primul rând dumneavoastră că ați fost de acord după atâta timp!

Dl director Zăpadă Dorin: Sigur!

Dl Primar Daniel Florea: Adică din punctul meu de vedere avem atât de multe lucruri de făcut de acum încolo și o să ne trebuiască... și mă refer la ce

5    5

avem de construit acolo pe Antiaeriană, mă refer la ce avem de făcut la zona Măgurele, mă refer la câte avem de făcut pentru Regenerare Urbană în Ferentari. Toate lucrurile acestea necesită ajutorul statului și majoritatea de două treimi. Sunt convins că toți o să votați ca și acum, în unanimitate, proiectul de maternitate pe care vrem să-l facem pe Antiaeriană și Sala Polivalentă pe care dorim să o facem acolo, și toate documentele necesare...

~    5

Dl consilier Bîrsan Mihai: O întrebare! Dar unde se fac? Supraetajate, pentru că terenul e unul singur?

Din sală: E mare! E foarte mare!

Dl consilier Bîrsan Mihai: Cât? 20 de hectare?

Dl consilier Argheoghiesei Emil: 110 hectare!

Dl Primar Daniel Florea: Sunt 110 hectare, proiectele există, dar...

Dl consilier Bîrsan Mihai: Cam multe investiții! Cel mai mare campus și cel mai mare...și cartierul justiției ...

Dl Primar Daniel Florea: Cartierul justiției nu știm cum se va face deocamdată! Este o discuție cu Banca Mondială. Nu știm dacă se va mai face acolo! Ce pot să vă spun este că, se va face probabil campus pentru Academia Tehnică Militară. Acolo se face campus universitar! Noi avem deja o colaborare . clădirile noastre de la Moțoc. Unul dintre corpurile de clădire de la Moțoc se renovează și o să le predăm pentru studenți! Vă fac o socoteală! Acolo, pe 1 000 mp se pot face cam 60 de unități locative, pe 1 000 000 de mp. Dar avand în vedere faptul că vrem să facem...

Dl consilier Bîrsan Mihai: Respectând P.U.Z.ul ( Planul Urbanistic Zonal), ca fiecare apartament să aibă soare, lumină?

Dl Primar Daniel Florea: Respectând tot!

Dl consilier Bîrsan Mihai: În București am observat că se construiește alandala!

Dl Primar Daniel Florea: Acum noi o să putem să avem acest gen de dispute, dacă doriți. Dar cred că nu este nici momentul și nici cazul! S-ar putea să mă gândesc că o să vreau să fac un parc, după care să nu-l fac.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Domnule Primar, întrebare: municipalitatea a anunțat că va face două spitale foarte mari în București. Unul dintre acele două spitale va fi în Sectorul 5?

Dl Primar Daniel Florea: Sunt două proiecte! Din păcate, pentru proiectul, așa cum îl văd eu,...de la Facultatea de Medicină ... Pentru proiect ar trebui 100 ha. Pentru proiectul acela în care să se facă un spital precum Akh-ul de la Viena și care să fie foarte mare și să ofere tuturor studenților de la medicină posibilitatea să facă diverse laboratoare. E imposibil de găsit în acest moment un teren de 100 ha pe care să se poată construi. Au spus că au găsit undeva la Mogoșoaia, doar că este foarte greu de ajuns. Singurul loc liber ar fi în Sectorul 5, în zona aceea spre Măgurele, dar sunt terenuri private. Și dacă statul și-l asumă ca proiect strategic de importanță națională, așa cum și-a asumat având IT... și acolo ar trebui să fie expropiate. În acest moment, în București încercăm să găsim soluții.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Dar este o idee pentru Sectorul 5!

Dl Primar Daniel Florea: Este o idee! Deci dacă s-ar fi făcut așa cum a fost discutat inițial, pe 20 ha, și nu ar fi venit aceste idei ulterior de la cei de la medicină, se putea face pe cei 20 ha. Și da, atunci s-ar fi făcut în Sectorul 5.

Dna consilier Coroblea Cristina: Vin și eu cu o întrebare dacă tot se pot pune întrebări... dacă tot suntem într-o școală. Știți că v-am mai spus despre tot felul de probleme care sunt în diverse școli. Și nu... Am înțeles că se face o expertiză tehnică periodică! Nu am aflat încă dacă s-a obținut un rezultat, dacă este vreuna finalizată, mai sunt reparații... nu am văzut nicio informare. Mai sunt reparații, din acestea care țin de modul de funcționare a toaletelor... cum ar fi toaletele funcționabile. Nu știu dacă este cazul să se aștepte până se termină analiza... deci chiar nu...

Dl viceprimar Tigănuș Marian: Doamna consilier, uitați care este expertiza tehnică... (arătând spre grinda laboratorului).

Dl Primar Daniel Florea: Să vă spun care este... Eu mă simt foarte rău pentru ce s-a întâmplat la școala nr. 141 pentru că nu am știu nici noi, nici nimeni. Nu am știut de faptul că s-ar putea să se întâmple lucrurile astea. Și atunci toate expertizele care erau făcute, de fapt reluau niște lucruri care erau făcute mai demult. Am fost să fac acum niște expertize la nivelul anului 2018 astfel încât, din primăvară să începem să le facem pe bani. În momentul în care vom ști exact care sunt problemele pentru fiecare unitate de învățământ, vom vedea care sunt costurile, care sunt reparațiile care trebuie făcute urgent și câți bani avem. Și atunci vom stabili lista de priorități împreună.

Dna consilier Coroblea Cristina: Ele sunt în desfășurare acum?

5

Dl Primar Daniel Florea: Da! Ele sunt în desfășurare la toate unitățile de învățământ, în afară de școala nr.150. Este singura directoare care nu demarase expertizele. Era doamna director de la școala nr.150! Acolo, în ședința de consiliu de joi, am văzut ...la Primărie, deci vom demara în regim de urgență pentru școala nr. 150. Acolo este o problemă și pentru că două corpuri de clădire sunt din 1960. Este foarte greu să obții autorizații ... dar...

Dna consilier Coroblea Cristina: Deci, cam în primăvara anului 2018 se pot aștepta măcar două reparații?

Dl Primar Daniel Florea: Câte avem până acum? Câte avem finalizate?

Din sală: 28!

Dl Primar Daniel Florea: 28 din 50! Când mai avem gata finalizate vi le,... vă spunem. Vom stabili un buget și la momentul aprobării o să vă și explice. Dar, vă spun, situația de la școala nr. 141... trebuie să minimizăm orice șansă să mai...

Dna Consilier Coroblea Cristina: Și mai este o problemă cu avizele I.S.U. (Inspectoratul Pentru Situații De Urgență). Nicio școală din Sectorul 5 nu are așa

ceva!

Dl Primar Daniel Florea: Până la sfârșitul anului viitor, avem!

5    ~

Dl viceprimar Tigănuș Marian: La școala nr. 141 avem!

Dl Primar Daniel Florea: Până la sfârșitul anului o să avem 20!

Dl consilier Bîrsan Mihai: Cred că ar trebui să facem un proiect, sau să susținem să desființăm I.S.U. (Inspectoratul pentru Situații de Urgență). Nu să rămână! Mergeți în Paris, Londra, unde vreți, să vedeți clădirile alea, barurile alea nu au I.S.U. Noi am implementat! Noi am luat ce-i mai prost! Ce-am văzut prost în occident, am luat și noi. ”Hai să dăm la proști”! I.S.U!

Dl Primar Daniel Florea: Nu! Avem acum avize pentru 20 de unități de învățământ. Cu siguranță, așa ni s-a promis! Am făcut niște echipe.. Promit că o să vă scot niște fișe cu cei de la I.S.U. S-au dus prin școli, au identificat problemele. Bine, pentru unele până nu le refacem tare de tot, aproape total, nu o să putem să obținem avizele. E bine totuși că avem niște... că avem un început de cooperare real.

Dl viceprimar Tigănuș Marian: Vreau să vă informez că pe langă faptul că s-au creat echipe mixte cu I.S.U, s-a mers din nou în toate unitățile de învățământ pentru a face un inventar a ceea ce trebuie în vederea autorizării. Am antamat discuții și am încheiat contracte cu trei societăți care... Știți că trebuie să facă scenariul la incendiu, documentație, proiecte. Deci s-au făcut astea! Le-am structurat pe trei urgențe! Urgență întâi - cele care au documentația care poate fi depusă ca să putem să obținem autorizația. În planul doi, cele care necesită un minim de investiții, deci nu cu costuri extraordinare dar care trebuie făcute pentru că sunt cerințe legale. Și cele din planul trei, unde sunt investiții un pic mai costisitoare, dar poate le coroborăm exact cu ceea ce vă spunea domnul Primar mai devreme de activitatea din școli. Săptămâna trecută s-au depus documentațiile pentru trei. În fiecare săptămână pentru trei! Urmând ca săptămâna viitoare să avem vreo șapte în discuție. Mâine eu mă întâlnesc cu reprezentanții firmelor și cu factorii de conducere de la Direcția de Învățământ, situații de urgență și analizăm ce fac cu a doua, ce urmează să se facă astfel încât până la sfârșitul anului să sperăm să avem documentațiile depuse. Însă nu putem să ne angajăm că vom obține autorizațiile. Că nu depinde de noi, depinde de I.S.U, care ți le dă când ți le dă! Dar cam asta s-a făcut! Noi sperăm ca până în primăvară, cel puțin, cele de planul unu și de planul doi să fie rezolvate. Rămânând pentru începutul anului școlar viitor să obținem acolo unde sunt investiții mai consistente și nu putem. Să nu credeți că se poate face totul dintr-o dată. Nu se poate! Este foarte dificil fiindcă cerințele, pe baza legii... Adevărat, I.S.U. se apără cu legea, cerințele pe lege. Fără să vă spun că ordinul Ministrului Administrației și Internelor pe problema aceasta I.S.U, are o anexă 3, care are punctele pe care trebuie să le îndeplinească în vederea autorizării de la litera ”a” la litera ”z”. Bine că nu folosim litere chinezești, care sunt vreo 5 000 și cred că găseau și pentru alea. Asta e o glumă! Îmi cer scuze, dar... Cam astea sunt cerințele! Ei se apără că asta e legea! Trebuie să ne conformăm! Nu avem încotro! Dar eu sper că mecanismul, odată pus în mișcare nu mai are de ce să se oprească. Mulțumesc!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail: O întrebare, tot legată de învățământ! La dumneavoastră în școală, domnule director, este implementat proiectul

”catalogul electronic”?

Dl director Zăpadă Dorin: Încă nu! Vă spun sincer! Avem anumite rezerve pentru că, utilizatorii de tehnică IT între părinții noștri sunt puțini. În niciun caz nu sunt majoritari. Și pentru că, după părerea mea și a colegilor mei, această tendință de a depersonaliza educatorul nu este benefică pe termen lung pentru copii. Adică în momentul în care relația între educator și copil devine una tehnică, în momentul în care relația dintre școală și părinți devine una tehnică, una intermediată de către calculator, exact ceea ce este important pentru viitorul unui copil, pe baza unui model viu, care să transmită ceea ce societatea își propune să obțină de la copil pe termen lung. Este necesar! Lăsând la o parte riscurile legate de ușurința cu care eu știu,... pasionații de IT poate să intervină și să dea peste cap un sistem... Este o părere personală! Îmi cer scuze pentru că știu că în acest moment sunt foarte multe proiecte și în Ministerul nostru legate de această înlocuire a profesorului cu un calculator. În occident s-a încercat lucrul acesta acum vreo 30 de ani, în celebrul proiect Poseidon, și au eșuat! Aș susține ce a spus domnul consilier, prea ușor se copiază legi de unde ne sună nouă mai bine, pe o realitate care nu corespunde. Conform legislației legii nr. 448 (Legea nr. 448/2006 republicată 2008, legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap), vă dau un exemplu și îmi cer scuze! Școala ar trebui dărâmată și făcută din nou! Cea care se referă la drepturile personalului cu dizabilități. Pentru că sunt acolo niște standarde pe care așa cum este construită Școala în anul 1976, nu are cum să le respecte. Și atunci ar trebui dărâmată și făcută din nou. Pe legislația I.S.U, școala ar trebui dărâmată și făcută din nou. Pentru că noi avem în

~    5    5

construcție acei pereți de sticlă între holuri și casa scărilor și legea zice că acolo trebuie să fie un perete de o anumită grosime, cu o anumită rezistență la incendiu. Nu se poate adauga pe structura actuală. Trebuie să dărâmăm și să facem din nou! Și sunt doar două exemple, din multele exemple care arată că această preluare a unei legislații din societăți, care au avut 200-300 de ani de experiență anterioară, doar pentru că sună bine, ne face nouă mari probleme! Această legislație vine acum peste noi și am nenumărate exemple. Noi suntem victime ale unei asemenea... iertați-mi expresia, ușurințe cu care se copiază modele din occident!

Ministerul nostru este obsedat de 20 de ani de modelul din Finlanda, dar nimeni

nu gândește că este pentru finlandezi.

Dna consilier Coroblea Cristina: Nimeni nu dorește înlocuirea profesorilor

cu un calculator! Este vorba doar de un catalog ce poate fi consultat electronic de

către ...

Dl director Zăpadă Dorin: Informația este la dispoziția părinților în orice moment. Noi avem o corespondență permanentă cu ei. Dar prezența părinților la școală este necesară! Este absolut necesară! Fără părinte, care să fie alături de școală, să preia mesajul școlii să-l transmită în același timp cu noi, ... dar sigur este o părere personală.

Dl Primar Daniel Florea: Eu am fost un susținător al acestui tip de... asta cu catalogul electronic. Chiar am studiat niște... mi s-au făcut mai multe propuneri însă, să știți că foarte mulți dintre profesori nu vor să ia acest lucru în vedere. Și am discutat și cu doamna inspector, am discutat cu mai mulți domni directori și cred că... Hai să aducem întâi copiii la școală, să combatem abandonul împreună cu familiile și să facem noi tot ceea ce ține de administrație să-i ținem aici. Să le dăm o masă, să le oferim posibilitatea să învețe ceva. Și după aia să ne gândim și la...

Dna consilier Coroblea Cristina: Da, da, da! Evident!

Dl director Zăpadă Dorin: Eu personal aș putea să dau argumente și pro.

Dl Primar Daniel Florea: Nu, nu, nu, sunt convins!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Primul argument contra este aspectul legislativ. Acest lucru nu este reglementat din punct de vedere legislativ. Dubla înregistrare...

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail: Dar în Sectorul 3 de ce există această

5

implementare?

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Dubla înregistrare... dacă vreți să mă ascultați. Dubla înregistrare a rezultatelor școlare nu este o chestie în regulă. În momentul în care va fi reglementat din punct de vedere legislativ, ne putem pune și această problemă. Până atunci, ea nu există! Cel puțin eu așa o văd!

Dl Primar Daniel Florea: Am vorbit cu domnul ministru Pop și mi-a spus că există un plan complex și legislativ și cum ar trebui să sune ... pe care spunea că ar trebui să îl prezinte până la sfârșitul anului, doar la prima parte a lunii ianuarie! Dacă reușește lucrul acesta să fie același tip de abordare a tuturor școlilor din țară, a tuturor unităților de învățământ din țară, atunci cred că este cel mai bun lucru. Dar trebuie într-adevăr să ... și are și el probleme tot din cauza faptului că s-au implementat în școli diferite tonalități de abordare a .... și din cauza asta trebuie să țină cont de toate. Cam asta e! La un moment dat chiar discutasem că

5

voiam să facem așa ceva. După care am văzut că voi nu sunteți de acord, profesorii nu sunt de acord în majoritate, și atunci...

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Da! Eu sunt mândru că în această seară Consiliul Local al Sectorului 5 a votat în unanimitate aceste proiecte. Proiecte pe care am dori să le realizăm și să le aprobăm în acest an, ca în anul 2018 să intrăm cu ele în... Pe domnul director Zăpadă îl cunosc de 17 ani de zile. Și-a dorit de ani de zile să-și realizeze acest proiect, acest vis. A fost ziua când astăzi ... Consiliul întreg aici, la inițiativa domnului Primar dorea să aprobăm acest proiect și să realizăm aceste proiecte. Eu, dacă vom colabora și vom fi împreună tot Consiliul, așa cum am fost în seara aceasta, vom realiza toate proiectele pe care le avem de realizat și care să rămână în fața celor aleși. Nu contează din ce partide suntem, ce facem și ce nu facem! Contează să facem pentru copiii noștri din Sectorul 5 și pentru cetățenii din Sectorul 5 aceste realizări. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Materi George: Declar ședința închisă!

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 1753.

15