Proces verbal din 22.12.2017

Proces verbal ședința extraordinară din data de 22.12.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

1    9

DIN DATA DE 22.12.2017

Lucrările ședinței încep la ora 1005 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    5    5    5    5

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 20235/18.12.2017.

În sală sunt prezenți 18 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Agheorghiesei Emil, Coroblea Cristina, Vanghelie Marian Daniel, Bîrsan Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona

și Stroescu Marilena Daniela .

5

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și dna Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

De asemenea, în sală se mai află dna Zamfirescu Irina și dl Drog Ioan Dinu, care s-au prezentat a fi reprezentanții Asociației Cotroceni.

Dl președinte de ședință Matei George deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 18, deci ședința este statutară și poate să- și înceapă lucrările.

Ordinea de zi stabilită prin Dispoziția nr. 20235/18.12.2017, este următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 8 Decembrie 2017;

2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 194/23.11.2017 privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”;

3. Diverse.

Dl președinte de ședință Matei George: Bună dimineața! Declar deschisă ședința de astăzi! Vreau să dau citire ordinii de zi și vreau să vă anunț că, pe ordinea de zi, se mai adaugă două proiecte de hotărâre. Am să le dau citire:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării ediției a șaptea a proiectului educațional ”Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul” de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru

susținerea proiectului educațional extracurricular ”Europa - patria mea”, în

perioada decembrie 2017 - iunie 2018.

Aș vrea să votăm ordinea de zi cu cele două completări. Spuneți, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să scoatem Punctul 2 de pe ordinea de zi deoarece mai există un astfel de proiect, identic, proiectul cu nr. 174/23.11.2017, pe care dumneavoastră, Consiliul Local,

l-ați votat. Astfel, nu mai înțelegem și nu mai vedem utilă repunerea într-o altă Hotărâre de Consiliu, fie ea chiar și în formă de parteneriat.

Dl președinte de ședință Matei George: Vreți să votăm...? Întâi vreau să trecem și să votăm ordinea de zi cu cele două completări.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dacă îmi dați cuvântul, vorbesc, dacă nu ...

Dl președinte de ședință Matei George: Spuneți, vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Din punct de vedere organizatoric și procedural, dumneavoastră ne-ați supus atenției completarea...

Dl președinte de ședință Matei George: Da.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Urmând să supuneți la vot.

Dl președinte de ședință Matei George: Da.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Colegul meu a propus ca dumneavoastră să supuneți la vot ordinea de zi, mai puțin acel proiect numărul doi, invocând și respectivele motive. Acum dumneavoastră puteți să supuneți la vot întâi această propunere, iar în funcție de rezultat după aceea, ordinea de zi. Vă rog să mă legitimeze, să mă valideze, dacă greșesc sau nu, doamna secretar.

Dna Dragnea Florina: Da, am inițiat acest proiect de hotărâre, punctul doi de pe

ordinea de zi, ținând cont de faptul că acea Hotărâre din noiembrie - ”Organizarea revelionului în parcul Sebastian”,... mă rog, nu a fost suspendată! S-a solicitat de către Asociația de proprietari a unui bloc din Sebastian, suspendarea ei în instanță. Avem termenul de 28 Decembrie, pe suspendare. Dumnealor motivează faptul că acolo fiind blocuri, zgomotul îi deranjează, dar am analizat per ansamblu și intenția domnului Primar este de a se scoate acest punct doi de pe ordinea de zi. Prin urmare, nu se va mai organiza niciun revelion anul acesta. Nici în parcul Sebastian nici ...

Dl viceprimar Țigănuș Marian: În altă parte.

Dna Dragnea Florina: .în altă parte pe raza sectorului.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Vă mulțumim foarte mult! În acest caz ar fi două completări de făcut. Unu: mă gândesc că în cazul în care ar fi rămas ordinea de zi în formula actuală și am fi aprobat, sigur, activitățile de entertainment și așa mai departe, sunt benefice, sunt necesare comunității, indiscutabil. Noi o să avem alte puncte de vedere cu privire, nu la oportunitate, ci la faptul că o chestiune intempestivă care consumă bani este utilă, necesară, dar poate ar fi fost bine, și întotdeauna este bine, să ne gândim la celelalte lucruri care sunt un imperativ pentru sector, așa cum ne-am asumat, toți cei din această sala, acum un an și jumătate, respectiv educație, construcția de grădinițe, creșe, și așa mai departe. Însă vreau să înțeleg, dacă noi am fi votat astăzi acest punct doi, în formula în care a fost, nu exista riscul ca mâine, cineva să solicite în instanță suspendarea și să ne aflăm din nou în aceeași situație? E o întrebare.

Dna Dragnea Florina: Nu se merge pe principiul ăsta. Nu știu ce asociații sunt în... Academiei...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nici eu nu știu! E prima dată când aflu lucrul ăsta. Habar nu aveam, acum am aflat.

Dna Dragnea Florina: Ieri...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Deci să înțeleg că dumneavoastră, oricum l-ați scos de fapt. Bun! În aceste condiții, îl rog pe domnul președinte să dea citire ordinii de zi fără acel punct. O vom vota fără acel punct, după care mergem mai departe.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Cred că procedural ar trebui ca să scoatem întâi de pe ordinea de zi...

Dna Dragnea Florina: Să scoatem de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Să scoatem de pe ordinea de zi.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Apoi, după aceea aprobăm ordinea de zi în forma în care a rămas plus cele două proiecte pe care le-ați completat.

Dl președinte de ședință Matei George: Bine! Spuneți vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Aș vrea să spun că la diverse am avea câteva întrebări de pus!

Dl președinte de ședință Matei George: Când ajungem la diverse.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Când ajungem la diverse.

Dl președinte de ședință Matei George: Bine. Deci vreau întâi să votăm scoaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este cazul.

Scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind completarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 194/23.11.2017 privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” , a fost votată cu 18 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Matei George: Vreau să votăm ordinea de zi cu cele două puncte suplimentare, proiecte suplimentare pe care le-am dat citire mai devreme.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Vă referiți la procesul verbal și la cele două puncte.

Dna Dragnea Florina: Da!

Dl președinte de ședință Matei George: Da! Deci rămâne procesul verbal -punctul unu, punctul doi - ce am citit și punctul trei - ce am citit puțin mai devreme. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Ordinea de zi așa cum a fost completată și modificată, a fost votată cu 18 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Matei George: Bun! Trecem la punctul 1 pe ordinea de zi - aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 8 Decembrie 2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu!

Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 8 Decembrie 2017 a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

Dl președinte de ședință George Matei: Punctul 2 - proiect de hotărâre privind aprobarea derulării ediției a șaptea a proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării ediției a șaptea a proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 3 abțineri (Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Niculescu Jacqueline Christina)

Dl președinte de ședință George Matei: Și punctul 3 - proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru susținerea proiectului educațional extracurricular Europa - patria mea, în perioada decembre 2017 -iunie 2018. Cine este pentru? Împotrivă? Nu este cazul!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru susținerea proiectului educațional extracurricular Europa - patria mea, în perioada decembrie 2017 - iunie 2018 a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

La ora 1012 - intră în sală dl Argheorghiesei Emil.

În sală sunt prezenți 19 consilieri.

Dl președinte de ședință George Matei: Diverse. Spuneți!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți...aseară...

Dl președinte de ședință George Matei: Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Vă rog!

Dl președinte de ședință George Matei: Îl lăsăm pe...bine! Și apoi dumneavoastră!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Aseară am fost în Parcul Romniceanu unde am întâlnit un grup de cetățeni și reprezentanți ai primăriei, care sunt nemulțumiți de ce lucrări se produc acolo. Din câte am înțeles, se creează un patinoar...de ieri și vreau să știu mai multe detalii...că nu...am înțeles că sunt introduse și pe investiții, pe 2018! O sumă destul de mare! Cinci patinoare în sectorul 5! Dacă puteți să mă ajutați cu informații...

Dl președinte de ședință George Matei: Domnul Lupașcu!

Dl director Lupașcu Marian: Referitor la Romniceanu!

Dl președinte de ședință George Matei: Da!

Dl director Lupașcu Marian: În momentul de față, se face o nivelare a terenului...după cum știți acum două luni de zile, OPC-ul a făcut control în toate parcurile, din cauza accidentului din sectorul 2 și a fost recomandat să scoatem obiectele de joacă din anumite zone, printre care și Romniceanu. Nu doar obiectele de joacă, a trebuit să scoatem și suprafața anti-traume. A rămas nisipul

acolo și trebuia să facem într-un fel, să nivelăm terenul, să-l aducem la o stare cât

5    7    7

de cât...să nu fie pericol de accidentare! Chiar dacă s-ar face ceva provizoriu, vă

dați seama că fără autorizații nu va face nimeni nimic! Se vor obține toate

5    5    5

autorizațiile și în momentul acesta nu facem altceva decât să nivelăm zona aceea!

5    5

Nu s-a intrat în spațiul verde, vrem să ridicăm bordura dinspre pământ, pentru că am avut sesizări din partea cetățenilor că după ploaie, tot pământul vine pe terenul

de joacă și către locuințele cetățenilor!

J    n    55

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Deci e și apa autonivelantă?

Dl director Lupașcu Marian: Da! Să nivelăm! Să facem treaba cât de cât!

Că vor fi locuri de joacă....că va...nu știm ce va fi acolo! Deocamdată nu hotărâm

noi! Și dacă va fi, va fi ceva provizoriu! Investițiile vor începe anul viitor, după ce va fi o consultare, după ce va fi proiectare! Vă dați seama că deocamdată nu... Se lucrează la studiul de fezabilitate.... în momentul în care vor fi toate gata, atunci

se va ști exact ce va fi acolo!

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Deci nu e patinoar, să înțeleg!

Dl Lupașcu: Deocamdată nu!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am înțeles!

5

Dl președinte de ședință George Matei: Spuneți, domnul! Vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Tot despre acea situație vreau și eu să pun o întrebare. Înțeleg că nu există în acest moment autorizații, dar înțeleg că au început

niște lucrări!

5

La ora 1015 intră dna consilier Stroescu Marilena Daniela - prezenți 20 de

consilieri.

Dl director Lupașcu Marian: Da, nivelarea... întreținerea terenului!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Chiar e necesară autorizație pentru

asta?

Dl director Lupașcu Marian: Noi am spus, a fost...după ce s-au scos obiectele de joacă, a fost zona aceea anti-traumă! Noi le-am scos și a rămas nisip!

Ele au fost puse pe nisip...

Dl consilier Geamănă Dragoș: Spun chestia asta pentru că ceea ce s-a înțeles...ceea ce s-a înțeles, este că în acest moment se construiește patinoar!

Dl Lupașcu: Nu, deocamdată nivelăm terenul, îl aranjăm!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Înțeleg că nu este cazul, că deocamdată se construiește...

5

Dl Lupașcu: Nu se construiește! Se nivelează...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Se amenajează terenul!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Se amenajează terenul...se repară! Și după aceea va avea loc, înțeleg din ce spune domnul...vor avea loc consultările publice și se va decide dacă va fi acolo patinoar sau...bun! După asta...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Se va face proiect, se va obține autorizație și așa mai departe!

Dl director Lupașcu Marian: Lângă bordura existentă pe care o să o montăm, o să mai facem o altă bordură ca să fie o zonă de scurgere a apei!

Dl consilier Geamănă Dragoș: După ce spune domnul director, este vorba despre o neînțelegere totală! Cetățenii din zonă au intrat în panică pentru că acolo se întâmplă un lucru fără autorizație și așa mai departe!

Dl director Lupașcu Marian: Nu se va face nimic fără autorizație!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Ceea ce spun eu, este că observ încă o dată că se întâmplă lucruri și într-un fel poate să fie un lucru bun că se fac...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Nu! Sigur este un lucru bun!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Dar în același timp, este un lucru care poate să creeze tensiune, și atunci poate ar fi o idee bună ca aparatul tehnic din primărie și domnul primar și majoritatea să se gândească, înainte de a începe niște lucrări să aibă loc o comunicare mai bună cu cetățenii, cu opoziția, cu tot sectorul cum ar veni!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu îmi repet întrebarea! Dar de ce este necesar să...?

Din sală: Să dea cu grebla!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Ați pus de jur împrejur niște... l-ați împrejmuit!

Dl director Lupașcu Marian: În ce zonă?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: În jurul parcului! În jurul...

Dl director Lupașcu Marian: Nu, nu, nu! Nu se află în niciun parc nimic!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu este?

Dl director Lupașcu Marian: Nu, nu! Este un cofrag care este la...pentru bordură și atât!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: A, ok!

Dl director Lupașcu Marian: Și aseară, da! Am pus noi o bandă din aceea reflectorizantă. Trebuia pusă mai devreme...ne asumăm noi...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Un panou de informare!

Dl director Lupașcu Marian: Da...un panou de informare. Ne cerem scuze că nu...am zis să îl facem repede, să nivelăm, să nu...

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Intenția este foarte bună, doar că știți că am primit tot felul de însemnări...oamenii nu știu!

Dl director Lupașcu Marian: Da! Dumnealor m-au întrebat „există autorizație?” Există autorizație... autorizație pentru ce?

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Corect, corect!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Îmi permiteți? Avem... și vreau să cer voie Consiliului. Avem un reprezentant al Asociației în Cotroceni, prezent în ședință. Dacă puteți să ne permiteți, să ni se adreseze Consiliului.

La ora 1021 intră în sală dl consilier Gheorghe Ștefan - prezenți 21 de

consilieri.

Dna Florina Dragnea: Procedural eu nu am.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Ei au o problemă în Cotroceni. Au depus o adresă, știu că există o adresă, vă spun acum și numărul adresei, 70646. Dna Florina Dragnea: De când?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: De ieri.

Dna Florina Dragnea: Deci nu a venit pe circuit. Am fost sunată de la poartă și mi s-a adus la cunoștință.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: A fost trimisă pe email, înțeleg. Dna Florina Dragnea: Poftim?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: A fost trimisă pe email ieri, înțeleg.

Dna Florina Dragnea: Am avut și probleme cu sistemul informatic...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Am înțeles. Dar dacă tot sunt oamenii aceștia aici și reprezintă Asociația care este direct afectată de aceste măsuri, am putea să le permitem să vorbească?

Dl președinte de ședință Matei George: Îmi pare rău.

Dl viceprimar Marian Țigănuș: Prin dumneavoastră.

Dl președinte de ședință Matei George: Prin dumneavoastră, dacă vreți. Domnul

Melnic, spuneți vă rog!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Referitor la lucrările, revin, din parcul Romniceanu. Eu sunt cetățean și locuiesc în zonă. Nu sunt foarte mulți cetățeni nemulțumiți. Majoritatea cetățenilor sunt foarte mulțumiți de lucrările care se

5    5    «7    5    5    5

execută acolo.

Dl președinte de ședință Matei George: Am înțeles.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Deci, de lucrările de întreținere din parc, deci vă spun exact că stau de vorbă cu oamenii, mă întâlnesc în cartier cu oamenii și-mi spun, și ei mi-au spus: vecine uite că se amenajează acolo, au scos, aranjează, tapetează, uite au îmbrăcat copacii în lumini, ghirlande ș.a.m.d. S-ar putea să fie și unii nemulțumiți, dar majoritatea sunt mulțumiți.

Dl președinte de ședință Matei George: Am înțeles.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Bun. Înțeleg că, dacă tot trebuie să facem consultație la fața locului.parcul Romniceanu face parte dintr-o zonă protejată și pentru orice lucrări înțeleg că ar fi fost nevoie de. avizul Primăriei Generale, da, a Primăriei Municipiului București și de la Ministerul Culturii. Și totuși s-au început aceste lucrări?

Dl președinte de ședință Matei George: Spuneți domnul Lupașcu!

Dl director Marian Lupașcu: Nu se schimbă destinația, nu se schimbă forma, nu

se schimbă nimic. Pur și simplu, pe aceeași locație.. .se nivelează.

Dl președinte de ședință Matei George: S-au tăiat copaci?

Dl director Marian Lupașcu: Nu s-a tăiat niciun copac, nu s-a intrat în spațiul verde.

Dl președinte de ședință Matei George: Deci nu intră sub incidența. neautorizată.

Dl director Marian Lupașcu: Mergem la fața locului, dacă se dovedește că am intrat cinci centimetri în spațiul verde atunci.Exact pe aceeași zonă, pe aceeași suprafață, nivelăm terenul.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Igienizare.

Dl director Marian Lupașcu: Cu igienizare.

Dl președinte de ședință Matei George: De fapt, dacă era diferență mare de nivel.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Păi bun, dar înțeleg că în buget este prevăzut să se facă patinoar. Da! Acesta este planul. Adică vă apucați de lucrări înainte să aveți alte autorizări.

Dl președinte de ședință Matei George: Știți ceva de vreun patinoar?

Dl consilier Matei Ion: Vorbim pe presupuneri?

Dl președinte de ședință Matei George: Negru pe alb. Știți ceva de un patinoar, dumneavoastră?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu vă supărați, sunt în buget pe anul viitor.

Dna Florina Dragnea: Păi pe anul viitor, dar de la sfârșitul anului.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Vă cer îngăduință. Vă cer îngăduință, nu vă certați cu mine. Eu am fost cuminte și tăcut ș.a.m.d. Am ridicat subiectele pe care le-am avut. Le mulțumesc colegilor pentru înțelepciune în legătură cu subiectul acela și atâta tot. Eu doar am răspuns domnului președinte de ședință care a pus o întrebare absolut corectă și pertinentă. De unde știi? Și eu, întâmplător, văzând pe site am spus: da, există pentru anul viitor, nu pentru anul acesta. Nici nu acuzam pe cineva, Doamne iartă-mă! Am să susțin un punct de vedere, azi. Am dat doar un răspuns.

Dl viceprimar Marian Țigănuș: Bun. În nici un caz dacă... s-ar fi scos autorizațiile. Nu se mergea fără autorizații. Dacă te apuci să faci o investiție nu poți să faci investiția fără a avea o bază legală.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Eu aș dori să vă întreb, dacă tot există aici cineva care reprezintă comunitatea din Cotroceni, care ar dori să ia cuvântul și care ar putea să lămurească și să vă explice care este poziția cetățenilor

de acolo în cadrul ședinței...

5    5

Dl viceprimar Marian Țigănuș: E unanimă?

Dl Drog Ioan Dinu: Poftim?

Dl viceprimar Marian Țigănuș: E unanimă? O votează toți cetățenii din Cotroceni?

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Câți oameni sunt în această Asociație?

5    f

Dl viceprimar Marian Țigănuș: E unanimă?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Contează?

Din sală: Da.

Dl președinte de ședință Matei George: Au făcut vreun sondaj?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Nu este de lângă cartierul

Cotroceni? Nu este.. .păi, bine, bine și nu ținem cont de nevoile cartierului?

Dl viceprimar Marian Țigănuș: Stați un pic. Eu zic că se stârnește o.

Dl președinte de ședință Matei George: De aceea era bine ca în momentul în care au solicitat, primesc aprobare, urmând să vorbim într-o altă ședință de consiliu. că așa.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Iscăm o furtună într-un pahar cu apă.

Dl președinte de ședință Matei George: Exact!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Vi s-a explicat că sunt lucrări de întreținere, ori pentru lucrări de întreținere nu iei autorizație. Este ca și cum ai mătura frunzele din parc. Să luăm autorizație că măturăm frunzele din parc? Deci domnul director a explicat foarte clar că s-au ridicat niște ..

Dl Drog Ioan Dinu: Se toarnă betoane, hai să nu mai mințim!

Din sala se aude: Treaba este foarte clară!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: S-a explicat că este o lucrare de întreținere.

Din sală se aude: Suntem în anul 2017, vrem dovezi!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Aveți cerere scrisă?

Dl președinte de ședință Matei George: Au cerere scrisă însă deocamdată nu este semnată, nu este aprobată, deocamdată.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Deci putem să votăm!

Dl președinte de ședință Matei George: Ce să votăm?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Propunerea mea, de luare de

cuvânt.

La ora 1024 intră în sala de consiliu dna Coroblea Cristina - prezenți 22 de

consilieri.

Dl președinte de ședință Matei George: Deci s-a schimbat procedura acum... Serios.

Dna Florina Dragnea: Am mai avut situații de genul acesta când dumneavoastră ați susținut . și v-am explicat că la început de ședință trebuia să supuneți la vot, luarea cuvântului domnilor, la Diverse.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Acum știți cum e. și noi avem la un moment dat. și nu ne-am coordonat foarte bine pentru această ședință și îmi cer scuze pentru acest lucru. În continuare vin, și sunt aici, și reprezintă cetățenii care locuiesc în Cartierul Cotroceni. Au depus cereri, da, și nu înțeleg de ce totuși de ce nu pot să ia cuvântul?

Dl președinte de ședință Matei George: Petru că, pe procedură.

Dna Dragnea: Pentru că există o procedură.

Din sală se aude: Altădată, altădată!

Dna consilier Coroblea Cristina: Care este problema dacă vorbește câteva momente? Serios acum, deci sunt atâtea probleme în care nu se implică aproape nimeni și, în clipa în care aveți un grup de cetățeni implicați, nu-i lăsați să vorbească! De ce vă deranjează? Trebuie auzit ce-au de spus și oamenii.

Dl președinte de ședință Matei George: Nu mă deranjează! Dl Lupașcu a afirmat și a spus clar ce se întâmplă acolo. Dacă mergem mai departe doar pe idei și zvonistică. că se toarnă betoane. la o nivelare a pământului, deja.

Dna consilier Coroblea Cristina: Este beton, se toarnă betoane!

Dl președinte de ședință Matei George: Nu este beton, ei vor să refacă bordura și e beton? Serios! Ideea este în felul următor, de aia mergem pe procedură. Dacă au depus fotografii sau așa..., la următoarea ședință, vom introduce pe ordinea de

zi, eventual.

Dna consilier Coroblea Cristina: Este foarte greu să ajungi la aceste ședințe pentru că sunt în timpul programului de lucru. Aproape toți oamenii muncesc!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Bun, atunci data viitoare dacă se prezintă la ședință, li se va permite să.

Dl președinte de ședință Matei George: Dar concret, pe lucruri concrete!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Sigur că da, și acum au lucruri concrete.

Dna consilier Coroblea Cristina: Cât timp am vorbit noi, puteați să-i lăsați .

Dl consilier Lazarov Alexandru: Colegii de la USR, într-un an jumătate de mandat, ne-au încurajat tot timpul să fim foarte atenți la procedură, aș propune să vă urmăm exemplul și, dacă nu au condițiile legale.

Dl președinte de ședință Matei George: Declar ședința închisă!

Dna Dragnea: Vom avea ședință pe 29.

Dl viceprimar Marian Țigănuș: Vă rog să luați loc, mai stați puțin, mai stați puțin, vă rog! Stimați colegi, pe 29, la ora 11,00 este ședință extraordinară a Consiliului

Local privind Bugetul ( a se citi rectificarea Bugetului). Asta ar fi un punct, vreau

să vă adresez din partea domnului Primar-Daniel Florea, Crăciun Fericit, Sărbători Fericite , liniștite în primul rând, că de liniște avem nevoie, să le petrecem în liniște, cu bucurie și cu tot ce doriți dumneavoastră și familiile dumneavoastră!

Din sală se aude: Mulțumim!

Dl președinte de ședință George Matei: La mulți ani! Declar ședința închisă!

La ora 10,28 s-au încheiat lucrările ședinței.

~    5    5

17