Proces verbal din 22.08.2017

Proces verbal ședința extraordinară din data de 22.08.2017

Proces Verbal al ședinței extraordinare din data de 22.08.2017

1    9

Lucrările ședinței încep la ora 12.36 și se desfășoară în sala de ședință a

5    5    1    5    5    5    5

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr.

7746/18.08.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin

intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 21 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Vanghelie

Marian Daniel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion și Giurcă Augustin Răzvan.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Țigănuș Marian și D-na Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

Dna consilier Săndulescu Nina deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 21, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dna consilier Săndulescu Nina dă citire ordinii de zi, după cum urmează

1.Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de Ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni;

2.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2017;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5

nr. 18/19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local

Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională

București - Ilfov;

4.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere

pentru achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava Nouă, nr.

14 (fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5

nr.31/30.03.2017;

5. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de

cult din sectorul 5 (Nașterea Maicii Domnului-Ghencea), în anul 2017;

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea schimbării destinației imobilelor din

Strada Amurgului nr.35, sector 5 (Corp A și B al Școlii Gimnaziale Ion I.C.

Brătianu), în vederea demolării acestora, conform concluziilor și propunerilor

din expertiza tehnică;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul de Echitație Agrointernațional, în vederea organizării unor competiții sportive ecvestre;

8.Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului

Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale

5

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul

școlar 2017-2018;

5    ~

9.Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului

Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile de evaluare și

5

asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și

particular din Sectorul 5, în anul școlar 2017-2018;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului local privind creșterea

performanței energetice a 13 blocuri de locuințe;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

aferenți a 10 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a

blocurilor de locuințe;

5    ~

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de

Colaborare în scopul asigurării funcționării Complexului de Servicii socio-

educative pentru copii;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de transmitere a

terenurilor aferente liniei CF București Progresu- București Cotroceni din

administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local

Sector 5 nr. 100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului "Sănătate în Mișcare";

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul

Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache";

5    5    ~

18.Proiect de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni culturale,

artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache"

5    5    5

în anul 2017, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 prin H.C.L.S.5

nr.72/30.05.2017 și H.C.L.S.5 nr. 80/16.06.2017;

5    ~

19.Diverse.

Se suplimenteaza ordinea de zi cu doua proiecte de hotarare, dupa cum urmeaza:

-Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului București, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 5, a spațiului în suprafață totală de 169,46 mp. situat în Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, sector 5;

-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 3 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor

de locuințe;

5    ~

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Având în vedere că săptămâna viitoare

va fi, din câte am înțeles ședința ordinară... Avem 21 de puncte pe ordinea de zi! Se poate preciza, care este caracterul extraordinar? La câte proiecte? La toate sau doar la câteva? Pentru că, multe dintre cele care se regăsesc acolo. , n-am descoperit caracterul extraordinar. Vrem să știm! N-am vrea să se formeze o cutumă în a pune în ședințele cu caracter extraordinar absolut orice proiect care vine ulterior spre dezbatere. Considerăm oportună ideea ca acele proiecte care au caracter extraordinar să fie discutate în ședință, și celelalte, care pot să aștepte chiar 7 zile, în cazul acesta, până pe data de 29 sau când o fi... Cum am văzut aici, nu sunt multe cu caracter extraordinar, dacă mi-aș putea permite.

Dl consilier Dragoș Geamănă: Unirea de la 1918 reprezintă un moment foarte important în istoria României și a Consiliului Local și atunci consider că ar trebui să acordăm o atenție deosebită evenimentelor pregătite pentru Centenar.

Și propunerea mea ar fi să amânăm punctul 16 pentru o ședință ulterioară, eventual o ședință extraordinară, dedicată acestui eveniment.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Ordinară ar fi fost bine ... de Comisie.

Dna consilier Săndulescu Nina: Supuneți la vot!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Eu aș dori să... Am înțeles că această adresă care a venit de la CALOR SRL, au primit-o majoritatea celorlalți colegi consilieri. Acum ne-a dat-o doamna Secretar, înțeleg că este vorba despre aceeași bucată a liniei de tren de la punctul 14 pe care-l avem pe ordinea de zi.

Din sală: Nu! Nu!

Dl Primar Daniel Florea: De unde înțelegeți asta?

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Păi nu mi-e foarte clar! Am

întrebat și eu!

5

Dl Primar Daniel Florea: Păi nici nouă! Lăsați-ne să o vedem și noi, și discutăm

5    5    ~    5

altă dată!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: A, deci putem să scoatem! De fapt, asta voiam! Să cer să scoatem acest punct de pe ordinea de zi!

Dl Primar Daniel Florea: Nu știu ce voiați să cereți dar eu, vă spun că... ce spune Calor - o societate, o putem discuta după ce vedem ce vrea! Ce facem noi și ce vreți dumneavoastră să facem cu un proiect de pe ordinea de zi, îmi

spuneți dumneavoastră, nu eu!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Asta spuneam! Să scoatem acest punct de pe ordinea de zi!

Din sală: Dar nici nu este pe ordinea de zi!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Propun, doamnă președintă să trecem la vot!

Dna consilier Săndulescu Nina: Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Ordinea de zi cu completările aduse a fost aprobată cu 17 voturi pentru și 4 abțineri (Udescu Șerban Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Coroblea Cristina și Dragoș Geamănă).

Se trece la primul punct după ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Dna consilier Săndulescu Nina: Cine face propuneri pentru noul președinte?

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Propun ca președinte de ședință pe dl

consilier Boloș Florinel.

5

Dna consilier Săndulescu Nina: Mulțumim! Alte propuneri?

Dacă nu sunt alte propuneri, atunci supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Propunerea dlui consilier Melnic Constantin Ion privind alegerea președintelui de ședință, a fost votată cu 15 voturi pentru și 6 abțineri (Udescu Șerban Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Coroblea Cristina, Dragoș

Geamănă, Cursaru Paul Gabriel și Bîrsan Mihai).

Dna consilier Săndulescu Nina îl felicită pe dl consilier Boloș Florinel ales președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumesc frumos dragi colegi, sper să fiu în asentimentul dumneavoastră, să fim cât mai operativi și constructivi.

Dl. consilier Melnic Constantin Ion: Felicitări dna Nina, pentru mandatul încheiat!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți, față de lucrul acesta, aș vrea să avem și noi o poziție politică și aș vrea să ne precizați dacă Partidul Social Democrat își dorește cu adevărat ca pe perioada acestui mandat toți

consilierii dumnealor să fie președinte de ședință deși, a existat o înțelegere ca

prin rotație, fiecare organizație politică, fiecare grup politic, să aibă președinția

de ședință. Ăsta este și motivul pentru care nici nu am mai vrut să mai

propunem! De fiecare dată ne-am oprit de acest zid! Dacă doriți, dacă își dorește Partidul Social Democrat acest lucru cu precădere, n-avem nicio problemă! Dar e bine să vă punctați decizia în mod corect! Dacă doriți să fiți toți consilierii,

înseamnă 12, câți sunteți, 3 luni în patru ani, sunteți exact toți până la sfârșit.

Poate e bine totuși să lăsăm și alte grupuri politice!

Dna consilier Florea Alexandra Cristina: Primul președinte de ședință nu a fost de la PSD!

Din sală: A fost dl consilier Emil Agheorghiesei!

Dl Primar Daniel Florea: Dar nu are nicio importanță, oricum e o chestie care trebuie asumată politic de partid. Deocamdată nu am avut o discuție în cadrul partidului referitoare la acest aspect! Când vom avea, o vom comunica!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dar o discuție în grupurile politice, adică

față de noi toți.. .A fost această discuție, chiar dacă la nivelul partidului dumneavoastră nu a existat! Aici sunteți de acord? Nu este un deziderat! Este bine pentru activitatea politică a fiecăruia! Oricum, președintele de ședință nu are foarte multe prerogative, ba mai mult, este cel mai încărcat pentru că

trebuie să semneze. Dacă are și rectificare bugetară și buget ș.a.m.d., este cel

mai năpăstuit! Așa, ca idee, considerăm că ar fi bine să treacă mai mulți prin acest scaun, nu neapărat în ideea de a fi pe scaun! Oricum frâiele sunt tot la

dumneavoastră ... adică, nu este nicio funcție aceasta, este doar o ...

~    5    ~

Dl Primar Daniel Florea: Și atunci de ce mai discutăm despre ea, dacă tot nu...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Pentru că este un obiect al democrației, un

5    ~

principiu al democrației, în sensul în care, fiecare să treacă prin funcțiile care

sunt, prin pozițiile care le permit o anumită deschidere, nu neapărat...sau putere!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumim pentru intervenția

5    5    5    5    5    1    5

dumneavoastră, presupunem că, apropo de chestiunea asta, de ”rotația cadrelor”, nu s-a pus niciodată problema invers, sau să avem o opțiune comod, direct, în ceea ce ne privește. Probabil că de data asta, și pentru mine este o surpriză,

adevărat, plăcută, consider că de data asta a fost viteza de reacție a colegului din grupul nostru . Nu știu, vom trăi și vom vedea! Haideți să încercăm să fim puțin operativi căci pe ordinea de zi pe care ne-am propus-o astăzi, și anume: Punctul doi! Dacă materialele au fost lecturate, putem să trecem la dezbateri sau la vot.

Punctul doi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2017.

Dl consilier Dragoș Geamănă: Aș vrea să fac o precizare! La pagina 15 este scris în Procesul Verbal că dl consilier Dragoș Geamănă, ar fi spus că ”se mărește democrația”. Ceea ce am spus este că se mărește birocrația! O să vă rog să modificați acest lucru în procesul verbal!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Să trecem la vot! Cine este pentru?

5    5    5    5    1

Împotrivă? Abțineri?

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2017, a fost votat cu 19

5    5    ~

voturi pentru și două abțineri (Niculescu Jaqueline Christina și Coroblea

Cristina).

Punctul 3 (trei) al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 18/19.07.2016 privind desemnarea unui

reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul

pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov;

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Aveți ceva propuneri?

Dl consilier Lazarov Alexandru Sebastian: Am eu! Dacă îmi permiteți, aș propune-o pe dna consilier Nina Săndulescu și, din câte știu este vacant și postul de supleant, l-aș propune pe dl consilier George Matei!

Dna consilier Coroblea Cristina: Se poate?

Dl Primar Daniel Florea: Vă ascult!

Dna consilier Coroblea Cristina: Propun pe domnul Dragoș Geamănă și ca supleant pe domnul Șerbănel Mihail Udescu.

Dl Primar Daniel Florea: Fiind vot secret,...

Dnul consilier Melnic Constantin Ion: Facem la sfârșit!

5

Dl Primar Daniel Florea: Vă propun să facem la sfârșit toate voturile, că

mai sunt niște...

5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Atunci marcăm punctul 3. “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.

18/19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector

5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regionala București -

Ilfov” și punctul 4 “ Proiect de hotărâre privind modificarea componenței

Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, Strada

Dumbrava Nouă, nr. 14 ( fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 31/30.03.2017” le votăm la sfârșitul ședinței.

5    5    5

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Și atunci la punctul 4 Proiectul de

5    5    5    5    5    1

hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situate în București, Strada Dumbrava Nouă, nr. 14 (

fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 31/30,03,2017”,

aveți propuneri? În legătură cu comisia de negociere?

Dna consilier Săndulescu Nina: Aș dori să mă retrag și eu din această comisie de negociere, dacă se poate!

Dl Primar Daniel Florea: Da! Luați act de retragerea doamnei Săndulescu Nina. Acum sunt două posturi libere!

Dna consilier Săndulescu Nina: Și să îl propun pe domnul Matei Ion!

Dl Primar Daniel Florea: Sunt două posturi, trebuie două propuneri.

Din sală: Și mai trebuie o propunere!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Eu propun pe domnul Tigănuș Marian!

Dl Primar Daniel Florea: Nu mai avem alte propuneri, da?

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Rămân atunci, punctele 3 și 4 (proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.

18/19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector

5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București -Ilfov și proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situate în București, Strada Dumbrava Nouă, nr. 14 (fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.31/30.03.2017) să fie votate la sfârșit.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 5 -“Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Sectorul 5 ( Nașterea Maicii Domnului-Ghencea), în anul 2017”. Comentarii? Trecem la vot: Cine este pentru? Contra? Abțineri?

Proiectul 5 “Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Sectorul 5 ( Nașterea Maicii Domnului-Ghencea), în anul 2017” a fost adoptat cu: 17 voturi pentru; și 4 abțineri ( Bîrsan Mihai, Udescu Șerban Mihail, Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline Christina).

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel :Punctul 6 -proiectul de hotărâre privind solicitarea schimbării destinației imobilelor din Str. Amurgului nr 35, sector 5 ( Corp A și Corp B al Școlii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu), în vederea demolării acestora, conform concluziilor și propunerilor din expertiza tehnică.

Comentarii?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Da.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Astăzi.. .poate că ar fi trebuit ca discuția să fi fost mai amplă! Nu știu cât este de urgentă, dacă acest proiect face parte din acele proiecte care au caracter de urgență (referitor la demolarea școlii 141). Astăzi eu am fost acolo, m-am întâlnit cu expertul, cu cel care a prezentat expertiza. Și cred că era bine domnule primar, să le arătați și colegilor care este propunerea viitoare. Eu am văzut propunerea pe un print. Poate nu ați apucat să o vedeți. Atunci o făcuseră ! Avea două hârtii!

Dl Primar Daniel Florea: Propunerea este una, realitatea care va fi acolo este alta.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am înțeles! Ideea este că aș vrea, dacă se

5    5    ~

poate, să aveți în vedere.. .Să nu credeți că ceea ce discut acum..., sunt împotrivă, foarte bine. Păcat că a trebuit să stăm atât să ajungem până la această concluzie. Și eu sunt de acord, având în vedere încadrarea în riscul seismic 2, că ați luat această decizie. Până la urmă, nu este un depozit ci este un loc în care vor intra oameni, copii și așa mai departe. Aș vrea să aveți în vedere.,și vă cer sprijinul cadrelor didactice și comitetului de părinți cu care am purtat discuții. Vă cer să aveți în vedere urgentarea acestei școli. Oamenii își doresc să intre cât mai repede acolo. Cadrele didactice sunt un pic temătoare vis-a-vis de viitorul lor. Au ridicat această problemă, cum vor face., pentru că inspectoratul școlar - ISMB nu a spus încă nimic. Trebuie să vedem care va fi statutul juridic, dacă se va ridica o altă școală acolo sau avem dorința să facem altceva, pentru ca să știm totodată cum încadrăm și consilierii locali, dacă mai sunt acolo sau nu. Poftim?

Dna consilier Stroescu Marinela Daniela : Nu scrie în proiect, că eu așa am înțeles?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Scrie, scrie în proiect. Însă vrem să știm foarte sigur dacă acest lucru s-a întâmplat. Este schimbarea destinației imobilelor, dar spune de demolare, nu și de construcție.

Din sală: Având în vedere.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: În vederea, dar până în vederea.

Trebuie să avem un proiect separat pentru construcții. Nu putem să aprobăm acum și pentru demolare și pentru construcție. Întâi demolăm și apoi construim! Iar apoi facilitățile și tot ceea ce este legat de construcție, vom vedea. Idea este, dacă vom putea să sprijinim în continuare cu autovehicule pentru transport, cu învățătorii și profesorii care sunt totuși un pic temători pentru viitor, și chiar pentru viitorul școlii pentru că, altfel copiii se vor împrăștia. Măcar să le spunem exact realitatea, dacă aveți, cel puțin idei în acest sens sau încă nu sunt conturate?

Dl primar Daniel Florea: Am discutat foarte mult cu factorii de răspundere din primărie și cu doamna inspector școlar la ce vom face cu școala. La un moment dat, s-a pus chiar problema comasării cu altă unitate de învățământ. Doamna inspector școlar a insistat foarte tare să nu se întâmple

acest lucru! Să rămână școala de sine stătătoare! Pentru că, după aceea,

reacreditarea unei alte unități de învățământ ar fi un proces anevoios și de lungă

durată care ar necesita multe avize. Și am luat decizia că școala 141 să

5    5

funcționeze în corpul B de la școala 127. De asemenea, am făcut o listă cu tot

elevii care au nevoie de mijloc de transport și le pun la dispoziție transportul,

dacă părinții nu îi pot duce direct la școală.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Mă scuzați! Vă întrerupt un pic, noi nu am reușit să vorbim deoarece noi suntem în plin bacalaureat. Domnul Inspector Școlar General ne pune la dispoziție și un microbuz școlar din partea Ministerului Educației și cu eforturile pe care le faceți dumneavoastră, eu zic că

va fi totul foarte bine. Mulțumesc!

5

Dl Primar Daniel Florea: Toate aceste lucruri au fost luate în vedere și

5

sunt rezolvate. Este dureros faptul că a trebuit să luăm decizia asta, dar acesta

este și motivul pentru care până nu s-a terminat expertiza nu am vrut să facem

niciun fel de lucrări acolo, știind că există o posibilitate destul de pregnantă să

trebuiască să demolăm școala. De aceea am preferat să nu facem niciun fel de

îmbunătățire acolo până nu știam exact care este situația. Din păcate, situația

este că nu avem cum să punem în siguranță această clădire ca și unitate de

învățământ. Acum facem demersuri în ceea ce privește sala de sport, să vedem

care este situația ei. Dacă poate fi mutată, dacă poate fi demolată pentru că este

la rândul ei nefuncțională. Și este și în mijlocul terenului și vom încerca să

5    5    5    J    5

facem acolo o clădire care să corespundă actualelor standarde și care să nu mai

încurce accesul în școală. Ăsta este motivul pentru care spuneam că orice

propunere există acum, orice idee are cineva, ideile nu pot fi viabile până nu

știm situația sălii de sport. Când vom știi dacă o putem muta sau demola, atunci vom putea să facem un proiect cu noile realități. Mulțumesc!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumesc pentru intervenție,

5    555    5    A    5    >

domnule primar! Trecem la vot! Pentru? Împotriva? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind solicitarea schimbării destinației imobilelor din Str Amurgului nr 35, sector 5 ( Corp A și Corp B al Școlii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu), în vederea demolării acestora, conform concluziilor și propunerilor din expertiza tehnică a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl Primar Daniel Florea: În unanimitate. Vă mulțumesc frumos! Să știți că

5    5    5

este o decizie istorică! Cred că este prima școală care se dărâmă. Este o decizie

pe care am luat-o pe deplin conștient și vă mulțumesc pentru acest lucru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Mult succes și să ridicați cât mai

5    5

repede!

Dl Primar Daniel Florea: Multumesc!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 7 al ordinii de zi :

5    5    5    5

Proiect de hotărâre privind adoptarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul de Echitație Agrointernațional, în vederea organizării unor competiții sportive ecvestre. Discuții? Sau trecem la vot? Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina: Am o întrebare.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina : Voiam să întreb unde se vor ține

5

competițiile?

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Din câte am înțeles și eu din

5    5    5    5    5    5

material, toate se vor ține în parcul Tineretului, Sector 5. Altele...

Dl Primar Daniel Florea: Este un club în Sectorul 5 în care am înțeles că este o bază. Cezar, ești?

Dl director Cezar Soare: Pe B-dul Tudor Vladimirescu este. Are și o bază

5

deschisă acum.

Dna consilier Coroblea Cristina: Unde? Copiii care vor participa de la noi, au puse la dispoziție.

Dl Primar Daniel Florea: În cadrul școlii de vară care s-a organizat, foarte mulți dintre copiii care au participat, au spus că ar vrea să călărească. Eu i-am întrebat ce ar vrea să mai facă în afară de ceea ce fac. Au jucat tot felul de jocuri, au fost la bazin și la fotbal. Au spus că ar vrea să călărească și le-am promis că o sa le pun la dispoziție această posibilitate. Dacă nu se va dovedi viabilă, voi putea reveni asupra ei.

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar eu înteleg că este vorba de sponsorizarea unor competiții ecvestre, și sincer, nu înțeleg care ar fi prioritatea pentru Sectorul 5, adică sunt multe alte probleme care țin special de domnul primar.

Dl director Cezar Soare: La aceste cursuri participă copiii din sectorul 5. După ce vor face cursurile respective, pot participa și la competiții. Trebuie să îi susținem pentru a participa la aceste competiții.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumesc!

5    5    5    5    5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Putem să trecem, dacă îmi permiteți domnule director? Putem să punem asta în contract? La obligațiile clubului? În

articolul 4.3, ceea ce dumneavoastră susțineți? Pentru că nu este trecut ceea ce

~    5    5

dumneavoastră susțineți în contract.

5    5

Dl director Cezar Soare: În contract pentru că.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: În contractul cadru, la obligațiile părților, putem să solicităm să trecem acest lucru? V-ar deranja? La articolul 4.3.6? Cu completarea dumneavoastră, să facem cursuri pentru copii?

Dl Primar Daniel Florea: Dar scrie “ Va asigura accesul la competiții

în...”

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Atenție! Accesul gratuit la compeție.

Dl Primar Daniel Florea: Obligațiile clubului.

Din sală : Articolul 4.3 sunt obligațiile clubului.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Exact! Și să completăm la articolul 4.3.6 că se asigură pregătire gratuită, limitat eventual, nu să vină toți copiii . Altfel, așa cum înțeleg eu din obiectul contractului, reies doar obligații vis-a-vis de organizarea de competiții.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot propunerea

colegului.

Dl Primar Daniel Florea: De modificare..

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: De modificare și de completare de fapt. Cine este de acord cu propunerea domnului?

Dl Primar Daniel Florea: La articolul 4.3.6.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Vot egal, abțineri? Mulțumesc!

Trecem..

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu trecem ..tot proiectul. Am discutat parte componentă din întreg..

Dl director Cezar Soare: Dar noi avem articolul 4.3.2...

Dl Primar Daniel Florea: Asta zic și eu.

5

Dna consilier Coroblea Cristina: Accesul gratuit la competiții, articolul

4.3.2

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Accesul gratuit la competiții înseamnă a putea intra acolo în sală. Este vorba de acces, dumneavoastră aveți o pregătire.

Dna director Florentina Popescu: Așteptați un pic! O secundă!

Dl Primar Daniel Florea: Spune, Florentina!

Dl director Cezar Soare: Accesul la competiții, deci nu am pus în obiectul contractului și participarea copiilor.

Dl Primar Daniel Florea: Spune, Florentina!

Dna director Florentina Popescu: Îmi permiteți, sunt două proiecte

distincte. Proiectul care este spre aprobarea consiliului local, este un proiect care

se referă strict la susținerea unor competiții. Direcția Generală de Asistență

5    1    5    5    5

Socială o să vină în următoarea ședință, când avem și bugetul, cu un proiect referitor la cursuri pentru copii care au măsură de protecție. Dar nu numai copiii cu handicap din centrele noastre, ci și copiii care au probleme de comportament. Cursurile pentru copii este un alt proiect. Rugămintea este să rămână așa, strict pe competiții.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Da, rectificăm!

5    5    5    5    >

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Asta e pe competiții. . A fost o

mică.

Dl Primar Daniel Florea: Renunțați?

5    5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Renunț! Aștept proiectul cu interes!

Dl Primar Daniel Florea: Să trăiești!

5

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Trecem la votul punctului 7- “

5    5    5    5    1

Proiect de hotărâre privind adoptarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul de Echitație Agrointernațional, în vederea organizării unor competiții sportive ecvestre” . Pentru? Abțineri? Împotrivă?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul de Echitație Agrointernațional, în vederea organizării unor competiții sportive ecvestre a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 4 abțineri ( Dragoș Geamană, Udescu Șerban Mihail, Coroblea Cristina și Niculescu Jaqueline Christina).

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 8 al ordinii de zi- proiect

5    5    5    5    1

de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al

Sectorului 5 în calitate de membrii în consiliile de administrație ale unităților de

5    5

învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar

2017-2018 .

Aici este vorba de o tradiție, nu este nicio problemă. Și anul trecut, și anul acesta, și la anul. Cine este pentru? 21 ! Împotrivă? Ațineri?

Proiectul de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membrii în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2017-2018, a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 9-proiect de hotărâre

5    5    5    5    1

privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5

în calitate de membrii în comisiile de evaluare și asigurarea calității educației

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, in

anul școlar 2017-2018. Pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membrii în comisiile de evaluare și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, in anul școlar 2017-2018, a fost adoptat cu 21 de

voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 10 al Ordinii de zi-

5    5    5    5

proiect de hotărâre privind aprobarea Programului local privind creșterea

performanței energetice a 13 blocuri de locuințe.

Trecem la vot sau aveți comentarii?

5

Dna consilier Coroblea Cristina: Am eu o întrebare. Cum au fost alese blocurile? Cum s-a determinat ca aceste blocuri vor trece la această

îmbunătățire?

5

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Din câte am înțeles, din material,

5    5    5    5    5    >    >

dacă îmi permiteți, s-a avut în vedere un areal cu probleme și concentrat, astfel încat să poți urmări derularea acestui proiect în termenul pe care și l-au propus.

Pentru detalii...

Dl Primar Daniel Florea: Răspunde, Cezar!

Dl Director Soare Cezar: Anul trecut s-a aprobat o strategie de dezvoltare a sectorului. Când s-a aprobat strategia de dezvoltare a sectorului, noi am pus 3

loturi: pentru un lot în care aveam 139 de blocuri și pentru un lot cu 855 de blocuri. Din lotul cu 139, am ales un lot pe care anul trecut, dacă vă aduceți aminte, l-am propus la Ministerul Dezvoltării, pentru a fi reabilitat împreună cu Ministerul Dezvoltării. Acel lot formează aceste blocuri, compact! Pentru că acele blocuri de fapt, formează un tronson! Câte două, trei, formează un tronson! Toate trebuie să fie împreună pentru că nu se mai dă voie acum să reabilităm un bloc și să rămână două, unul lângă altul, nereabilitate. Deci, trebuie să fie un lucru compact! Când am cerut la Ministerul Dezvoltării, ne-a aprobat pentru blocurile respective! Ăștia au fost pașii!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Asta a fost si ideea! De altfel, in

5    5    5    5    >

material am și făcut apel la el! Se face această trimitere către această componentă a Ministerului Dezvoltării. Alte comentarii, vă rog?

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot. Cine este

5    5    5    5    1

pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului local privind creșterea performanței energetice a 13 blocuri de locuințe a fost adoptat cu 21 de

voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul zece!

5    5    5    5

Din sală: Unsprezece!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Mă rog, scuze!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Este continuarea la punctul zece!

5    5    5    5    1

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 10

imobile aferenți obiectivelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Și mergem la pachet, cu ce-am suplimentat?

Dl Primar Daniel Daniel Florea: Cu ce am suplimentat, da!

Dna. consilier Stroescu Marilena Daniela: Exact. Nu puteți amândouă o

dată pentru că ele sunt 10 clădiri, cele 13...

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Aici vreau să amintesc că în

5    5    5    5

extensia pe care am discutat-o la diverse, ...Este extensia la cele 10. și cu cele 3 care se completează, se formează acest întreg.

Din sală: Supunem la vot!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog, domnule Dragoș Geamănă!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Dacă vă uitați la tabel, în capătul de tabel

de la indicatorii valorici, este mentionat mii lei.

Dl Primar: Nu este vorba despre mii lei, este o greșeală, s-a corectat!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Cred că este o greșeală acolo! Este vorba de lei! Este corectat în material!

Dl Primar Daniel Florea: Da, este vorba de lei!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Cine este pentru?

Dl consilier Bârsan Mihai: Putem să știm și noi cât este metrul pătrat pe construcție? De niciunde nu reiese! Este 100 de euro, 200 de euro? Construim blocul de nou? Reabilităm? Nu reiese de nicăieri din acest contract!

Din sală: Metrul pătrat pe construcție sau pe fațadă?

Dl consilier Bârsan Mihai : De reabilitare!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Deci este de undeva între 20 și 25 de

5

euro metrul pătrat. Sunt inginer constructor și vă pot spune lucrul acesta.

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Detaliile tehnice, ce și cum sunt

5    5    5    5    >5

mai greu de interpretat în ceea ce mă privește în momentul de față! Presupun că la baza acestor evaluări există un calcul aritmetic!

Dl consilier Bârsan Mihai: Domnule președinte, noi trebuie să știm, câți metri pătrați și cât costă?

Dl Director Cezar Soare: La toate blocurile respective avem studii de

fezabilitate. Ele sunt deschise! Sunt la noi! Le puteți consulta... pentru toate blocurile! Aici v-am prezentat doar o sinteză!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Să trecem la vot! Cine este

5    5    5    5

pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 10 obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 4 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerban Mihail, Coroblea Cristina și Dragoș

Geamănă).

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 12. Comentarii pe acest

5    5    5    5    1

subiect?

Dna consilier Coroblea Cristina: La treispresezece?

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Doisprezece! Vă rog!

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de Colaborare în scopul asigurării funcționării Complexului de Servicii socio-educative pentru copii.

Dna Consilier Coroblea Cristina: Deci, noi am dori ca la pct. b, să se facă completarea, numai pe bază de documente justificative! Deci, acela în care se spune că Primăria se obligă în 15 zile să achite cheltuielile solicitate și ar trebui

Dl Primar Daniel Florea: Unde? Căci nu văd!

Dna Consilier Stroescu Marilena Daniela: Art. 3 pct. 1 pct. b, la asta faceți

referire? Pagina aceea în legătură cu convenția de colaborare! Numai că eu cred

că doamna nu a înțeles despre ce...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Oricum conform Legii, trebuie să aibă toate deconturile justificative, și absolut tot! Curtea de Conturi nu lasă...

Dl Primar Daniel Florea: Mai spuneți-mi o dată vă rog la ce punct că nu

văd!

Dna Consilier Nina Săndulescu: Articolul 3, obligațiile părților.

Din sală: Da, la punctul b.

Dl Primar Daniel Florea: Virează în 15 zile?

Dna Consilier Coroblea Cristina: Da, da, da. Am avea acest argument care este dat de documentele justificative care vor fi solicitate.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Aici este un circuit și este o

5    5    5    5    5

procedură.

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Exact! Aici noi intrăm într-o

5    5    5    5

chestie specifică!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Vreți să propuneți asta doamnă, sau

nu?

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Să trecem la vot!

5    5    5    5

Dl. consilier Cursaru Paul Gabriel: Are o propunere! Haideți să votăm! Să scăpăm repede!

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Trecem la vot! Cine este pentru?

5    5    5    5    1

Împotrivă? Abțineri?

Dl. consilier Cursaru Paul Gabriel: Avem o propunere cu modificare,

haideți să o votăm!

5

Dna. consilier Coroblea Cristina: Deci modificarea, propunerea și apoi punctul, nu?

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel: Da, votați propunerea doamnei!

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Cine este pentru modificarea

5    5    5    5    1

proiectului cu propunerea doamnei consilier? Împotrivă? Abțineri?

Propunerea dnei consilier Coroblea Cristina, a fost votată cu 4 voturi pentru și 17 voturi împotrivă.

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Trecem la vot- proiectul de

5    5    5    5    1

hotarare de la punctul 12.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de Colaborare în scopul asigurării funcționării Complexului de Servicii socio-educative pentru copii, a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 4 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerban Mihail, Coroblea Cristina și Dragoș

Geamănă).

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 13 - proiect de hotărâre

5    5    5    5    1

privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de

Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot?

5    5    5    5    1

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri?

5

Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și o abținere (Niculescu Jaqueline

Christina).

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul14 - proiect de hotărâre

5    5    5    5    1

privind aprobarea demersurilor de transmitere a terenurilor aferente liniei CF București Progresu -București Cotroceni din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel: Este o discuție aici!

5

Dl. Primar Daniel Florea: Vă rog!

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel: Domnule Primar și cum vrea să arate

5

viitorul? Până unde? Până la Răzoare vreți sau mai departe? Adică cât vreți să

faceți tronsonul? Să îl facem noi adică? O să îl facem noi sau cu Primăria

5

Capitalei? Deocamdată noi punem demersurile! Noi nu știm ce se va întâmpla! Așa să zicem, ca proiecție!

Dl. Primar Daniel Florea: Vă explic după ce se termină! La diverse vă explic tot!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: În material se face o precizare

5    5    5    5    1

vis-a-vis de bucata care este în discuție și care vizează mobilitățile Sectorului 5.

5    5    5

Din sală: Nu se lărgește drumul acolo dacă tot...?

Din sală: Se lărgește!

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot!

Doamna consilier Coroblea Cristina: La paisprezece avem o observație!

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina: Și anume că nu au fost puse la dispoziție acte cu privire la regimul juridic al terenului și nici....

Din sală: Noi vrem să o luăm de la Minister!

Dl. Primar Daniel Florea: Vă explic imediat!

Dl. Director Cezar Soare: La punctul paisprezece scrie: proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de transmitere...

Dna. Consilier Coroblea Cristina: Orice teren are un regim juridic.

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Haideți vă rog să trecem la vot!

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 14. Cine este pentru?

5    5    5    5    1

Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea demersurilor de transmitere a terenurilor aferente liniei CF București Progresu-București Cotroceni din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 4 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerban Mihail, Coroblea Cristina și Dragoș Geamănă).

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 15 - proiect de hotărâre

5    5    5    5    1

privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.

100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului "Sănătate în Mișcare".

Comentarii există la subiectul acesta?

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri?

5

Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului "Sănătate în Mișcare", a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 16 -proiect de hotărâre

5    5    5    5    1

privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a

Centenarului României pe anul 2017-2018.

Din sală: La vot!

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel: Aș vrea să merg la discuții, dacă îmi permiteți!

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog!

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel: Cel puțin, opinia noastră este că, în primul rând, ar fi trebuit ca un astfel de proiect să treacă prin comisii de specialitate. Avem niște cheltuieli destul de mari, niște chestiuni destul de ridicate. Discutăm despre amplasamente de statui, discutăm despre diverse

activități culturale cu caracter național. De asemenea, discutam de anumite

5    5    ~

activități, tot culturale, tot cu caracter național, care vor rămâne permanent sau

aproape semi-permanent. Cel puțin în cazul acelor graffiti care vor fi făcute în

diverse locații!

5

Dl. Primar Daniel Florea: Noi sperăm să reziste mai mult statuile!

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel: Statuile sunt permanente, să sperăm că vor fi permanente! Însă putem să constatăm că s-ar putea să existe o sumă destul de mare pe care Sectorul 5, considerăm noi, că poate ar fi putut să o

redirecționeze în multe alte probleme! De aceea, am fi dorit, ca măcar cel puțin

un astfel de proiect, pentru că este un proiect destul de mare, cred că este în

momentul de față cel mai mare ca magnitudine în privința bugetului, proiect

cultural, mă refer! Poate că ar fi fost inedit să trecem prin comisii, să discutăm și noi acolo, să putem să vedem, poate chiar să aducem îmbunătățiri sau lucruri

mai bune. Mulțumesc!

5

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot propunerea colegului nostru!

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel: Ba da, propunerea mea a fost dacă am fi putut să-l lăsăm pentru săptămâna viitoare să putem să-l discutăm în comisie.

Asta ar fi fost discuția! Altfel nu vedem caracterul extraordinar!

5

Dna Director Ramona Dimache: Îmi cer scuze!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog!

Dna Director Ramona Dimache: Cei de la Departamentul General din cadrul Guvernului, care ne-au și solicitat să avem niște proiecte alocate pentru anul viitor, ne-au dat niște termene foarte scurte. Pe 30 august, trebuia să revin cu un răspuns, astfel încât, din această cauză, am accelerat puțin propunerea de proiecte!

Dl. Consilier Melnic Constantin Ion: Și așa se justifică!

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu se justifică, pentru că noi suntem tutelarii fondurilor la Sectorul 5 și poate să ne spună oricât .

Dl. Consilier Melnic Constantin Ion: Da, dar statuile vor fi gratuite, nu le vom plăti noi!

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel: Cum nu le plătim dacă sunt în buget?

Dna. Director Ramona Dimache: Mai mult decât atât, între timp am primit

susținere financiară și va fi o donație.

5    5    5

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel: De unde reiese asta? Ne puteți spune?

Dna. Director Ramona Dimache: De asta vă spuneam, le-am bugetat pe toate, însă între timp, căutăm finanțare și la companii. S-au manifestat niște companii de susținere financiara.

Dl. Primar Daniel Florea: Deci, acestea sunt niște estimări!

~    5

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Exact! Discutăm concret după

5    5    5    5    1

proiectia bugetului pe 2018, pe 2017, haideti să vedem principiul!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Cum nu scrie, aici scrie? Uite aici

450.000 lei, să aducă împreună ....în unități de învățământ sau asistență socială, să se...

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: De ce?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Să deseneze cu Graffiti elemente cu caracter istoric, asta este deja cu caracter național, prea mult extremism, dar mă rog, asta scrie acolo.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la..

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Propun să amânăm! Nu vreau să discut de ce!

Dl primar Florea Daniel: Bine, tu votezi pentru amânare!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot proiectul de la , punctul 16 “ Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018 ”.

Dl primar Florea Daniel: Nu! Supuneți la vot propunerea de amânare! Cine este pentru amânare?

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Cine este pentru amânare?

Dl primar Florea Daniel: Cine este pentru amânare? 4,6,7.

Dl primar Florea Daniel: Cine este împotrivă?

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Cine este împotrivă? Abțineri? Propunerea de amânare a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018, este respinsă cu 7 voturi pentru (Cursaru Paul Gabriel, Bîrsan Mihai, Stroescu Marilena Daniela, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina si Geamănă Dragoș) și 14 voturi impotrivă amânării (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihail, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Săndulescu Nina, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian ).

Dl primar Florea Daniel: Acum, pentru proiect!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 16- proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018. Cine este pentru acest proiect? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018 a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 3 împotrivă ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Stroescu Marilena Daniela ) și 4 abțineri (Geamănă Dragoș, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Niculescu Jaqueline Christina).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Punctul 17- proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret

"Ștefan Iordache" .

5

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: (către dl consilier Cursaru Paul Gabriel) Iartă-mă te rog frumos că te întrerupt, făcând o trimitere la cele două puncte, bine ar fi să mergem în cascadă și secvențial, să rezolvăm problema.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu sunt la punctul 17 acum...

Dl primar Florea Daniel: Da, la 17.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel:Da, da.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: De aceea m-am ridicat, am ceva de

comentat și aici.

5

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Supunem la vot 17, apoi 18

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Aștept totodată și un răspuns de la dna director! Nu doar trecem la vot până nu avem și o explicație! Ne-am dori ca totuși la ,,Cina de Ignat,,. Dacă aceste întreceri culinare, aceste 9 echipe de maeștrii bucătari, dacă cumva s-a previzionat faptul că alimentele gătite să fie donate către o cantină socială, către un centru de plasament, acolo unde există

probleme?

S-a făcut această precizare?

Dna Director Dimache Ramona: Nu s-a făcut.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu s-a făcut! Vă propun eu atunci acest

lucru.

Doi, am vrea să știm cât costă spectacolele de dans și muzică pentru că, în spatele acestei ,,Cine de Ignat” în care 9 meșteri bucătari se întrec între ei, observăm că sunt spectacole de dans și muzică, noi ar trebui să știm cât costă bugetul pentru fiecare. De asemenea, și pentru proiectul numărul 2, care mi se pare în sfârșit un proiect cu adevărat de Centru Cultural și de Tineret, un proiect cu activitate sportivă, să știm cât putem să-l ajutăm pe domnul Valeriu Nanea ..., care știu că este un apropiat al copiilor în cartier.

Față de acest proiect atât aș avea de spus! Doar despre ,,Cina de Ignat” și despre toate acestea, noi nu avem niciun buget. Ori, nu mi se pare normal să facem proiecție despre proiecte, apoi facem rectificare bugetara peste o lună în care modificăm și creștem iar bugetul Centrului Cultural. Proiectele se scurg și își alocă bani atât cât au nevoie, fără ca noi să știm inițial cât costă. Cel puțin, măcar un buget estimativ ne-ar fi ajutat foarte mult.

Dl consilier Matei Ion: Asta e o propunere!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Acesta a fost punctul 17, pot să mă ridic la 18 și să repet, că sunt pregătit.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Vă rog, nu le mai repetăm, supunem la

vot!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel:Supunem la vot!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu, nu, înainte să supuneți la vot și să vă mai grăbiți dumneavoastră, aș vrea un răspuns pertinent din partea doamnei Director, de aceea am vorbit, nu am vorbit cu părțile, am vorbit cu executivul.

Dna Director Dimache Ramona: Toate aceste proiecte se încadrează în bugetul pe care îl avem deja alocat, în primul rând. In al doilea rând, într-adevăr, s-au făcut solicitări punctuale, precis unde se avea nevoie însă, de obicei

le solicităm și noi lor să ne precizeze aportul dumnealor și să mai scadă din

cheltuieli. Deci, astea sunt...

Dl președinte de ședință Bolos Florinei: Estimative...

1    5    5    5    5

Dna Director Dimache Ramona: Niște lucruri care se discută, la nivel de

5    ~

discuții.

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Deci , noi să înțelegem așa - avem bani, nu știm cât costă nimic, cheltuim valorile acelor bani. Acesta este

>    5    ~

răspunsul dumneavoastră.

Dna Dna Director Dimache Ramona: Cheltuim în limita banilor pe care îi

avem.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Deci poate să coste și X, poate să coste și X+, ori X2 !

5    ~

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Doar nu trebuie să cheltuim toți banii!

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Despre ce vorbim? Dar de ce nu trebuie să spunem? De ce nu trebuie să spunem corect 10700 de mii lei? Ceva estimative... Dar de ce, când avem indicatori tehnico-economici pentru

blocuri avem prețuri?

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Pentru că banii sunt dați de locatari.

5

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: S-a făcut un studiu de fezabilitate acolo.

S-a făcut un studiu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: La fel și aici, se face un buget estimativ.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Deci propuneți să facem un studiu de fezabilitate la "Cina de Ignat” ?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel:Nu, propun să avem un buget estimative!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Supunem la vot punctul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache,, a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 2 abțineri (Cursaru Paul și Bîrsan Mihai) și 4 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumesc! Punctul 18-proiect de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de

tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”.

5    >> 5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Aici nu am primit răspunsul, cu tot respectul. Aș vrea să știu de ce pleacă cadrele didactice, 80 de cadre didactice, prin Centrul Cultural și de Tineret și nu pleacă particular ?

De ce este în cerința Centrului Cultural Ștefan Iordache și nu face

5    5    5

Direcția de Învățământ? Asta este întrebarea! De ce nu se trece prețul, cum ati selectat cadrele, cum sunt selectați copiii, care bibliotecă, unde este locația, cât ne costă biblioteca.Trebuie să știm! Biblioteca este ceva permanent. Să nu fie ceva provizoriu, nu? Deci undeva, trebuie să știm unde vom funcționa!

Dna Director Dimache Ramona: Ne-am propus să facem, să oferim cadrelor didacțice din Sectorul 5 o ,,Școală de Vară” tocmai pentru că sunt anumite subiecte care nu sunt în curricula educațională clasică, respectiv

Discriminare, Integrare Mediu, Dezvoltare personală, Combaterea consumului

de droguri ș.a.m.d.....Atunci am cooptat în acest proiect instituții precum:

Consiliul Național pentru Cobaterea Discriminării, Agenția Națională Antidrog, Ministerul Mediului, Poliția Locală, să se discute niște subiecte care, în mod normal și în mod uzual nu se discută în școli.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Noi am făcut asta prin Centrul Cultural și de Tineret,, Ștefan Iordache “ și nu prin Direcția de Învățământ!

Dna Director Dimache Ramona: Noi, în regulamentul de funcționare avem și atribuții legate de educație!

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: E în regulă. Bun.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Biblioteca pentru copiii?

Dna Director Dimache Ramona: "Biblioteca" tocmai pentru că în cadrul proiectului de Vară Urbană, am avut, zic eu, un feedback foarte bun din partea comunității și a copiilor prezenți. Ne-am dori să le oferim un cadru constant, în care ei să interacționeze cu educația, cu cultura, cu cărțile, cu prezentări de cărți, evenimente culturale. Atunci am zis să le creem o Bibliotecă în care ei să găsească mereu un cadru...

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumim foarte mult dna Director!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel : Unde este locația?

5

Dna Director Dimache Ramona: Nu avem o locație! Vrem să căutăm.

5

Vrem să o construim.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel :Și ce aprobăm?

Dna Director Dimache Ramona: Da, am inițiat discuții să găsim o locație în cadrul unei școli din Sectorul 5, pentru că nu avem un spațiu.

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumesc! Supunem la vot. Cine este pentru? Înpotrivă? Abțineri? Mulțumim.

Proiectul privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice

și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache în anul

5    5    5

2017, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 prin H.C.L.S.5

Nr.72/30.05.2017 și H.C.L.S.5 nr.80/16.06.2017 a fost adoptat cu 15 voturi

pentru și 6 abțineri (Cursaru Paul, Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu

Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: La diverse sunt cele două

1    5    5    5    5

materiale enunțate. Și anume unul dintre ele face referință la completarea celor

10 imobile de la punctul 11 -proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți a 3 obiective de investiții pentru creșterea performanței

energetice a blocurilor de locuințe. Da, este o completare la punctul 11 în care se revine cu încă 3 componente care face referință la pachetul de 13. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 3 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Boloș Florinel: Și proiectul privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului București, din

administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului

5

Local Sector 5, a spațiului în suprafață totală de 169,46 mp. situate în Calea

Ferentari nr.72, bl.20, Sector 5.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Proiectul de hotarare privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului București, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 5, a spațiului în suprafață totală de 169,46 mp. Situate în Calea Ferentari nr.72, bl.20, Sector 5 a fost

adoptat cu 17 voturi pentru și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel

Mihail, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: La diverse, când aș putea să ridic o problemă? Am fost duminică în plimbare, într-un parc din Sectorul 5, aproape de o școală de la noi din Sectorul 5 și toate coșurile de gunoi erau pline, dădeau pe afară, și în jurul lor era plin de gunoi. Da, duminică! Unele becuri se vedea că lipseau din cadrul parcului, în parcul Eroilor, lângă Școala nr.150, căci despre acesta este vorba! Eram curioasă, când s-a făcut ultima dată curățenie?

Dl primar Florea Daniel: Ultima dată, în momentul ăsta.

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Ce înseamnă ultima dată?

Dl primar Florea Daniel: În acest moment, asta e ultima dată!

Dl. Primar Daniel Florea: Aș vrea să vă spun următorul lucru: Parcul acela

nu se află în administrarea Primăriei Sectorului 5 și nu s-a aflat niciodată! El a

5

fost dat de Primăria Capitalei în administrarea Metrorex câtă vreme este în lucru

acea stație de metrou!

5

Dna. Consilier Jacqueline Christina: Pe coșurile de gunoi scrie Primăria Sector 5!

Dl. Primar Daniel Florea: Eu știu ce scrie! Eu vă spun care este adevărul! Noi nu putem interveni acolo, decât dacă ni se face o solicitare, având în vedere o eventuală producere de... De exemplu, dacă cei de la Metrorex, care au

administrarea ne fac o solicitare prin care spun că ne roagă să intervenim și ne

plătesc ei eventual costurile, pentru că nu au posibilitatea tehnică să o facă și

este pusă în pericol sănătatea populației, atunci putem interveni! Altfel nu!

Dna. Consilier Jacqueline Christina: Cei de la Metrorex trebuie să facă

curățenie?

5

Dl. Primar Daniel Florea: Pentru că este în administrarea lor!

Dna. Consilier Jacqueline Christina: Dar stați puțin, este școala peste drum! Începe școala acum în toamnă!

Dl. Primar Daniel Florea: Stați puțin, este administrarea de care discut eu!

Dacă vine Curtea de Conturi și mă întreabă de ce am cheltuit banii de la Sectorul

5

5, răspundeți dumneavoastră ”că, ..stați puțin”?

Dna consilier Coroblea Cristina: V-a rugat dna consilier să faceți curat!

Dna consilier Coroblea Cristina: Este retroactiv! Este o mizerie îngrozitoare acolo, multă lume se plânge!

Dl. Primar Daniel Florea: Da, deci...

Dna consilier Coroblea Cristina: Înțeleg ce spuneți, că este întradevăr ... dacă nu este în administrația noastră, dar este în sectorul nostru, este o problemă

a oamenilor din Sectorul 5!

Dl. Primar Daniel Florea: Propuneți o rezolvare! Sunt de acord cu dumneavoastră!

Dna. Consilier Coroblea Cristina: Dumneavoastră, în calitate de Primar, puteți discuta cu Metrorexul .

Dl. Primar Daniel Florea: Asta am și făcut! Am discutat cu ei!

5

Dna. Consilier Coroblea Cristina : Așa, și?

Dl. Primar Daniel Florea: Și din câte știu eu, în acest moment, se face

curat acolo!

Dna. Consilier Coroblea Cristina: Perfect atunci! Dacă așa spuneți, mulțumesc frumos!

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Da, vă mulțumim!

Dl. Consilier Bârsan Mihai: Când putem și noi să avem execuția bugetară

pe primul semestru?

Dl. Primar Daniel Florea: Pe 31 August!

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Chestiunea este în felul următor: aprobarea bugetului a fost undeva prin mai, deci 6 luni! De fapt, încă o lună execuția bugetară, dar este întradevăr conform art. 273.

Dl. Primar Daniel Florea: Pe 31 August! În principiu, ea pe 31 August ar trebui să fie gata!

Dl. Consilier Cursaru Paul Gabriel: Ne spuneți, domnule Primar ce vreți să faceți cu Progresu, cu linia? Ați spus că ne spuneți la sfârșit!

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Bun, trecem la rezolvarea

5    5    5    5    >

punctelor 3 și 4 în legătură cu votul secret. Vă rog frumos să vă completați buletinele de vot.

Dl. Primar Daniel Florea: Și în timpul acesta eu vă spun despre ce este vorba! Cezar, mai ești? Mi-a venit un e-mail acum, cum că s-a lansat ghidul

pentru depunerea și selecția strategiilor de dezvoltare locală. Ce am făcut noi cu

planul și cu strategia de dezvoltare, da! Se depune în perioada 1 septembrie - 15 noiembrie. Ți-am trimis e-mail, nu? Bun!

Dl. Primar Daniel Florea: Te rog eu frumos, spune tu ce facem acum și după aceea completez eu că am niște lucruri....

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Toată lumea și-a depus opțiunea de vot?

Din sală: Nu, nu!

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Vă rog! Da, poftiți vă rog!

Dl. Primar Daniel Florea: Vă spun înainte sau după?

Dl. Președinte de ședință Boloș Florinel: Mai are cineva de completat ca să își exercite acest drept? Nu? Mulțumesc! Comisia,.. vă rog! Eu am întrebat, dar dacă nu vorbește nimeni!

Dl Consilier Melnic Constantin Ion: Mai este cineva de votat dintre doamnele și domnii consilieri? V-ați exercitat drepturile?

Procedura votului secret s-a incheiat.

Ora 13.35, se ia o pauză pentru numărarea voturilor.

Se revine în sală la ora 13.50.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel, presedintele Comisiei de Validare dă citire procesului verbal al Comisiei de Validare.

Proces verbal de validare încheiat astăzi 22.08.2017. Având în vedere art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, membrii Comisiei de validare s-au întâlnit în scopul numărării voturilor privind desemnarea unui reprezentant, membru titular, precum și a unui reprezentant membru supleant al Consiliului Local Sector 5 în Consiliile pentru Dezvoltarea Regională București Ilfov.

Situația voturilor este următoarea:

5

-    Nina Săndulescu - membru titular: voturi pentru - 16, voturi împotrivă 4, voturi nule - 1.

-    Matrei George - membru supleant: voturi pentru - 16, voturi împotrivă 4, voturi nule - 1.

-    Dragoș Geamănă - membru titular: voturi pentru - 8, voturi împotrivă 13, voturi nule- 0.

-    Șerban Mihail Udescu: membru titular: voturi pentru - 8, voturi împotrivă 13.

Deci dna consilier Nina Săndulescu și dl consilier George Matei vor face parte din poziția de membru titular, respectiv membru supleant. Felicitări!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel, presedintele Comisiei de Validare, dă citire procesului verbal al Comisiei de Validare.

Proces verbal de validare încheiat astăzi 22.08.2017. Având în vedere art. 45 ali. 5 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, membrii Comisiei de validare s-au întâlnit în scopul numărării voturilor privind desemnarea dlui Viceprimar Marian Țigănuș și a dlui consilier Matei Ion, în calitate de membrii ai Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14, (fostă Moș Ajun), sector 5, București.

Exprimarea voturilor:

-    dl Viceprimar Marian Țigănuș: 19 voturi pentru, voturi împotrivă 0, voturi nule 2;

-    dl consilier Matei Ion: voturi pentru 20, voturi împotrivă 0, voturi nule 1. Felicitări! Mulțumesc!

5

Dl Președinte de ședință Boloș Florin: Vă mulțumim! Supunem la vot proiectele de hotarare de la punctele 3 si 4 ale ordinii de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 18/19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava

Nouă, nr. 14 (fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.31/30.03.2017, a fost adoptat cu 21 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință -Boloș Florinei: Vă mulțumesc! Domnul Primar, aveți cuvântul!

Domnul primar Daniel Florea: Voiam să vă spun următorul lucru: sunt extrem de fericit să vă anunț că în ședința de Guvern de vineri, s-a aprobat memorandumul cunoscut sub numele de ”Laser Valley Land of Lights”. Acest lucru înseamnă că, din 2011 până acum, deși nenumărate Guverne și administrații au încercat să miște aceste proiecte, nu au reușit! Am făcut demersuri, am trimis hârtii oficiale cu grantul_ acestui memorandum către Premier, către Ministrul Cercetării (cel care trebuia să inițieze memorandumul), în Guvern, către doamna Gabriela Firea (ca Primar General), către domnul Petrache Marian (Președintele al Consiliului Județean Ilfov), către domnul Narcis Constantin (primarul de la Măgurele), către Marian Mina (Președinte al Consiliului Județean Giurgiu). Din păcate, singurii care nu au răspuns au fost domnul Petrache Marian (Președintele al Consiliului Județean Ilfov) și Narcis Constantin (primarul de la Măgurele). Dar, în draft-ul de memorandum, i-am inclus în grupul de lucru și în luarea de decizii pentru dezvoltarea actului vizual. Ce înseamnă acest lucru pentru sectorul 5? Dacă se va aproba strategia, presupune două lucruri foarte importante: toată zona dinspre Măgurele se va transforma într-un act tehnologic de cercetare-inovare. Și Antiaeriana este prevăzută ca un proiect de dezvoltare urbană inteligentă, un smart city. Acest memorandum face un lucru extraordinar de bun, și anume ... Acest proiect este un proiect național de importanță deosebită și va beneficia de întreg sprijinul tuturor autorităților statului și de posibilitatea de a se aloca bani europeni. Pentru acest lucru cred că va trebui să facem cu toții un efort comun și să aprobăm proiectele ce vor veni pentru că, sunt ferm convins că de acum încolo, sectorul nostru intră într-o nouă etapă de dezvoltare. În al doilea rând, acel proiect pe care în avem pe Antiaeriană, a avut o perioadă în care a stagnat, din cauza faptului că in Hotarârea de Guvern inițială, din 2008, se specifica faptul că se pot face numai locuințe prin A.N.L.(Agentia Nationala de Locuinte). A.N.L.-ul nu are capacitatea tehnică de a face atât de multe locuințe care se pot face acolo. De asemenea, nu poți face locuințe fără să faci și locuri de joacă, școală și parc. Acesta este motivul pentru care, am inițiat o modificare a Hotărârii de Guvern. Am trimis-o la Ministerul Apărării! Luasem toate semnăturile când s-a schimbat Guvernul și a trebuit sa revin pentru că s-au schimbat Miniștrii, Secretarii de Stat. Să fie semnată din nou! A ajuns la Ministerul Dezvoltării! Din păcate, au

fost câteva greșeli și s-a reîntors la Ministerul Apărării. Sunt în măsură să vă spun faptul că, în această dimineață a plecat de la Ministerul Apărării și a ajuns la Ministerul Dezvoltării. Și cred că în maxim două săptămâni va fi aprobată Hotărârea de Guvern. Acest lucru înseamnă faptul că proiectul cu Antiaeriană intră în linie dreaptă. Vom construi în jur de 50.000 de unități locative.

Discuțiile pe care le avem acum, privesc următorul lucru:

- cartierul de Justiție;

5    ~

- noul sediu al Facultății de Medicină;

5    ~

- un nou campus universitar pentru Facultatea de Medicină;

- Sediul unui spital;

- un acvariu foarte mare care se va face împreună cu Primăria Capitalei (cel mai mare din parte aceasta a Europei);

- o sală polivalentă;

- locuințe de serviciu (pentru peronalul medical, personalul în domeniul de învățământ și din domeniul apărării) ;

- locuințe pentru tineri.

În draft-ul noii legi a Parteneriatului Public - Privat, presupun că va fi adoptată în cursul lunii Septembrie de către Parlament... În draftul noii legi, se prevăd nenumărate posibilități de investiții, de parteneriate între Consiliile Locale și firmele care vor să construiască. Nu vă ascund faptul că sunt foarte mulți investitori care și-au prezentat intenția de a colabora. Există mai multe proiecte la nivel național care au fost implementate la momentul la care vom avea tot cadrul legal. Și acest lucru se va întâmpla foarte repede. La momentul în care vom avea tot cadrul legal, vi le vom prezenta în cadrul sedinței. De asemenea, în ceea ce privește zona aceea de la șină, aceasta aparține CFR-ului, Ministerului Transporturilor. Am făcut demersuri împreună cu aceștia. În acest moment, au reușit să clarifice situația juridică pentru cei 5,8 km. Mai au niște suprapuneri pe care este cazul să le rezolve! Nu sunt semnificative și nu ne împiedica la ce vom face noi acolo! Eu cred faptul că, dacă vom reuși să determinăm adoptarea acestei Hotărâri de Guvern, să ne dea terenurile care au clară situația juridică, vom putea să facem nu doar două noi intrări în București, să lărgim de la o bandă, la patru benzi de circulație în zona respectivă, și vom avea și terenuri pe care vom putea să construim locuințe sau școli.

Am avut o problemă cu identificarea de soluții pentru închirierea de spații (este un program al Primăriei Generale). Ni s-a spus să găsim spații unde avem deficit de creșe și de locuințe. Am făcut demersuri o lună și jumătate și nu am

5    5    5    5    «7    5

reușit să găsim decât două spații pentru creșă, pentru că, din păcate, oamenii

care au în proprietate spații, nu au dorit să le închirieze pentru creșă sau

grădiniță, ci au dorit să le păstreze ca și spații comerciale. Nu am reușit în zone

în care avem deficit ... În Cotroceni, am reușit să găsim o locație! Am mai găsit

una pe Antiaeriană, dar ne-a fost foarte greu să identificăm spații. Acesta este

motivul pentru care cred că este necesar să demarăm noi construirea acestora.

Am demarat procedurile pentru patru P.U.Z.-uri. Este aprobat Ghidul Planului Intern de Dezvoltare Urbană la nivelul Primăriei Generale care privește zona aceea de la Izvor-Parlament-Uranus-George Coșbuc. P.U.G.-ul (Planul

Urbanistic General ) nu este gata și probabil că va fi gata peste doi-trei ani, dar

P.I.B.-ul este aprobat și prevede o serie de lucruri în care trebuie să ne implicăm

și noi. Am dat drumul să se facă:

5

- un PUZ la George Coșbuc;

- un PUZ pe Antiaeriană;

- un PUZ în zona Măgurele , înspre Laser , pentru a putea să fructificăm cele aproape 500 de hectare libere din zonă;

- un PUZ pentru șină.

Acestea sunt cele patru PUZ-uri pentru care am demarat procedurile. Astăzi o să am și viziunea asupra a ceea ce se poate construi acolo și vom veni în

următoarea ședință de Consiliu Local, nu în aceasta de la sfarșitul lunii, ci în

5    5    ~    5    ~

următoarea. De notat faptul că, în ședința ordinară, vom veni cu o modificare a

Strategiei de Dezvoltare Locală pentru că sunt foarte multe elemente noi! Sunt

alte realități! Am reușit să dezmorțim și să mișcăm din loc foarte multe proiecte

5    5    5    5    5    1

și atunci, strategia va suferi modificări în bine!

În ceea ce privește unitățile de învățământ, în principiu, la începutul anului, cele mai multe, dacă nu toate, dar eu cred că cele mai multe, în septembrie vor avea acel sistem de supraveghere antiefracție și de alertă la incendiu funcțional. Au fost niște mici sincope, au fost examene, concedii și nu s-a reușit la nivelul școlilor să se implementeze întregul proiect. Dar până la 11 septembrie,

majoritatea lor vor avea acele sisteme funcționale! În ceea ce privește

expertizele tehnice la unitățile de învățământ, ele sunt în plină derulare, datorită faptului că am avut situația de la Școala 141. Pentru tavanul prăbușit, am dispus refacerea tuturor documentațiilor tehnice. Problemele sunt un pic mai ample

decât am preconizat. Nu sunt motive de alertă, de alarmare, dar cred faptul că,

reparațiile care trebuie efectuate, sunt un pic mai multe și un pic mai mari decât ceea ce am crezut noi înainte să ne apucăm de expertiză. O situație exactă a

tuturor unităților de învățământ, o să pot să v-o prezint la ședința din

31.08.2017. Speram să vă pot spune astăzi, din păcate a trebuit să rediscutăm

câteva lucruri și nu am vrut să vă ofer o informație parțială. O să vă spun situația

exactă a unităților de învățământ unde am intervenit, cum intervenim, ce 5    5    7    7

reparăm! Cred faptul că în acest moment, lucrurile pe care le facem și în privința

Centenarului, și în privința acțiunilor pe care le derulăm, sunt pe un drum bun!

Nu spun că sunt perfecte! Nu spun că sunt toate lucrurile care se pot face! Dar

cred că suntem unitatea administrativ teritorială cea mai bine ancorată în

realitate și cu proiectele cele mai concrete. Încercăm să găsim finanțare, pentru

că, încă nu suntem un sector bogat! Încă nu avem atât de mulți bani pe cât ne-am dori, ca să putem să facem toate proiectele pe care le preconizăm! Dacă vom reuși să dezvoltăm zonele acestea pentru care facem acum PUZ-uri, să înceapă construirea din primăvară, dacă vom reuși să creăm locuri de muncă acestor

investiții! Dacă investitorii care ne-au cerut certificate de urbanism sau

5

autorizații de construire, vor începe derularea proiectelor pe care le au, cu

siguranță, în 2019 vom avea la bugetul local mult mai mulți bani decât avem

acum din impozite și taxe. Voiam să vă explic puțin lucrul cu privire la

impozitarea clădirilor publice. A apărut în presă faptul că eu vreau să se

impoziteze Casa Poporului! Nu! Eu am dat o alternativă, și am spus așa: “Fie

impozităm toate bunurile aparținând Instituțiilor Publice Centrale, fie, dacă nu le folosesc și nu vor să fie impozitate, să le dea administrației locale”. Pentru că avem milioane de metri pătrați de teren pârloagă, care aparțin Ministerului

Apărării sau Ministerului Transportului nefolosite, și nu putem să intervenim (în afară de zona de la șină unde sunt toate depozitele acelea de gunoi și unde încercăm să intervenim, dar este la Ministerul Transporturilor, la CFR). Dovada cea mai bună este parcul Izvor, unde nu putem interveni tot din cauză că nu este în administrarea noastră și acesta stă acolo pârloagă, depozit de gunoi. În zolele aparținând Ministerului Apărării, anul trecut, în 2016, (era ministru domnul Moțoc), mi s-a răspuns de la Ministerul Apărării, când am solicitat cazărmile nefolosite pentru locuințele de necesitate ”Cazărmile nu au destinație de

locuință”! Am spus, “Fraților, am făcut toți armata! Am stat în cazarmă! Cum

puteți să ne spuneți nouă că nu au destinație de locuință”? Dacă nu au nicio

apăsare, să plătească un leu pentru lucrurile pe care le țin nefolosite, nu este

interes. Avem acea clădire frumoasă, înaltă, unde a fost sediul Vulcanului, care

acum este la Ministerul de Finanțe! La ANAF ( vis-a-vis de Sebastian), pe care am vrut să o iau și să o facem Primărie! Nici nu mi-au răspuns! Nu vreau să se impoziteze clădirile sau terenurile pentru un moft! Vreau să putem folosi toate aceste clădiri și terenuri pentru dezvoltarea comunității locale și dacă nu, banii administrației centrale, pe care ei ar trebui sa îi plătească, să vină la comunitatea locală și facem în limita terenurilor pe care le avem, facem ce putem să

dezvoltăm sectorul! Pentru că și Parlamentul, și Academia, și Ministerul

5    >5    >5

Apărării și Ministerul Dezvoltării, toate beneficiază de tramă stradală, și de

iluminat, și de salubrizare, și de protecție și pază de la Poliția Locală, și de la tot felul de lucruri. Dar nu plătesc un leu pentru clădiri! Nu plătesc un leu pentru mașini! Nu plătesc un leu pentru terenuri! Nu mi se pare normal, atâta vreme cât ești un om care locuiește într-o garsonieră și ai o Dacie, plătești impozit și la mașină și la garsonieră și statul, care are mii de mașini la noi în sector, milioane de metri pătrați de teren și clădiri de sute de mii de metri pătrați construiți, nu plătește un leu. Și trebuie să le asigurăm aceleași servicii pe care le asigurăm și oamenilor care plătesc dările! Deci nu este un moft ce am cerut eu! Sper să îmi

iasă și lucrul acesta, adică modificarea Codului Fiscal. Am discutat și la

5    ~    5

Asociația Municipiului, am discutat și cu Ministrul de Finanțe, și cu Primul-

ministru, și cu Președintele Senatului, am discutat și cu Președintele Camerei.

~    5    5    ~    5    5

Sper să o dezmorțim și pe aceasta, pentru că dacă se va întâmpla asta... Valoarea Casei Poporului la momentul când a fost construită era de 1,6 miliarde de dolari. Eu m-am gândit că 1.6 miliarde de dolari la momentul acela, ar fi 1 miliard de dolari acum. Nu! Este 3 miliarde de dolari! Dacă ei ar plăti 1,5% din 3 miliarde, hai, din două, ar fi 30 de milioane de euro care ar veni la bugetul local, în

condițiile în care noi acum luăm de la oameni 25 de milioane pe an. În condițiile în care m-a costat salubrizarea 10, dacă dă Dumnezeu să rămână prețurile acestea pe care le-am văzut asumate în textura de licitație, în condițiile în care anveloparea lor costă undeva între 200 și 250 de mii de euro... Sunt foarte multe lucruri bune pe care le-am putea face cu banii aceștia!

Gândiți-vă... a, și nu doresc impozitarea clădirilor de la școli, că ar fi culmea. Cele care sunt la administrația locală rămân la administrația locală, iar administrația centrală, dacă tot nu le folosește, măcar să plătească, să vină banii la administrația locală să îi putem folosi pentru oameni.

Ministerul Apărării..., gândiți-vă ca este cam 1 leu pe metru pătrat

impozitul pe teren.

Academia, păi dacă tot nu pot să administrez parcul acela din față care este plin de gunoi și mă tot chinui și îmi tot trebuie aprobări și de la ei și din altă parte. Este și plin de gunoi, arată ca o junglă, nici nu pot să ridic imensitățile acelea de beton. Dacă le-aș avea în administrare, aș putea să le fac!

Cam acestea sunt perspectivele, cam acestea sunt lucrurile pe care le-am făcut în perioada aceasta! Astăzi este în dezbatere publică și regulamentul de aprobare și planul de aprobare de PUD-uri, de planul planșei de dezvoltare. O să putem să le prezentăm de acum încolo pentru că sunt gata, Consiliului Local. Pe 31 August o să dăm spre aprobare Consiliului, Regulamentul pentru PUD-uri.

Sunt foarte multe lucruri pe care le avem în dezbatere publică! Pe 30 August este ședință de Consiliu General. Sper să ne aprobe, să luăm în

administrare, pentru că nu sunt în administrația noastră nici aliniamentele și nici

... cum se numesc acestea de pe mijlocul străzii? Spațiile de pe Panduri, de pe 13 Septembrie, tot ce este în jurul Casei Poporului. Tot ce vedem pe acolo, pe Academia Militară, toate acelea sunt în administrarea Primăriei Generale. Este un punct pe ordinea de zi în ședința de Consiliu General din 30 August! Sper să ni le dea ca să le putem reface!

De asemenea, ne-am chinuit mult, am făcut foarte multe dezbateri, am muncit de dimineața până noaptea și să convingem până la urmă să se aprobe un Regulament comun de amplasare de chioșcuri. Este și pe ordinea de zi din 30 August, la Consiliul General. Dacă ne dă voie o să putem să le punem unde trebuie, în niște condiții de prezentare frumoase și o să aprobăm aici Regulamentul prin care le putem amplasa și închiria.

Suntem în plină procedură! Cred că zilele acestea, rezolvăm cu R.A.T.B-ul pentru a lua cam 40.000 de metri pătrați de șină de tramvai pe care să o amenajăm cu spațiu verde, cu iarbă, așa cum este și în alte sectoare. Am făcut un Protocol de Colaborare cu ei, am reușit să facem și documentația tehnică!

Sunt convins că vom avea gata studiile de fezabilitate și vom putea da drumul la proiectare și execuție la parcuri, în primele 10 zile din septembrie.

De asemenea, Piața Rahova și Piața 13 septembrie vor intra într-un proces de refacere.

Sunt ferm convins că la anul, în primăvară, Sectorul 5, dacă noi vom avea înțelepciunea să ducem toate aceste proiecte la capăt, va arăta mult mai frumos, nu numai decât acum, dar mult mai frumos decât alte sectoare din București.

Cam acestea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun cu privire la ceea ce încercăm să facem.

Toate unitățile de învățământ, școlile, grădinițele, creșele, nu vor mai fi refăcute ca o cosmetizare. A trecut momentul la care puteam cosmetiza! Sunt

foarte multe dintre ele clădiri vechi, care necesită niște reparații capitale, niște

consolidări, niște reparații de substanță și atunci, vreau să vă spun că toată lumea din domeniu este de acord: doamna inspector, directorii de unități de

învățământ.

5

Vom reuși până la sfârșitul acestui mandat pe care îl avem să le refacem pe toate și să le putem folosi la deplină capacitate fără niciun fel de teamă.

Singura pe care o mai avem de rezolvat, pe care nu știu cum o putem rezolva, este situația de la Cerchez. Nu putem să intervenim acolo, pentru că noi avem închiriat spațiul acelui liceu, el este prins într-o problemă de natură penală care este în derulare acum și, din păcate, el se degradează și noi nu putem

interveni.

Nu avem nici posibilitatea de a muta liceul într-o altă unitate de învățământ, pentru că sunt mulți copii și pentru că am deregla activitatea

ambelor unități de învățământ, și a liceului și a eventualei școli unde am vrea să

5    5    >    5    5    5

îi mutăm. Sper să reușim să găsim o soluție rapidă! Din păcate, la nivel

declarativ, proprietarii spun că sunt de acord să găsim o formulă de înțelegere.

De-adevăratelea, nu se întâmplă nimic și nici nu avem cum să îi forțăm!

Toate acestea, faptul că s-a semnat memorandumul și acolo este prins și proiectul de la Antiaeriană, este prins și Măgurele, toată zona care este în Sectorul 5, și faptul că o să avem votări de Guvern pentru Antiaeriană și faptul că ni se aprobă... Am făcut acest grant

, pentru a putea să refacem cu ajutorul Guvernului și abia apoi putem să

refacem zona Zăbrăuți. Cred că sunt niște lucruri care merită subliniate!

5    5

Cam asta e situația în acest moment! Eu vă mulțumesc frumos și vă urez o

5    5    5

zi plăcută!

Vă rog, doamnă!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: 30 de secunde, îmi cer scuze față de colegi! Vreau să vă mulțumesc personal pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat pe parcursul tuturor examenelor pe care le avem, din luna Mai și până acum și încă nu am terminat! Suntem în plin act, prin aparatul de specialitate, în special prin Direcția de Învățământ și Poliția Locală. Mulțumesc frumos încă o dată și sper să colaborăm la fel de bine în continuare!

Dl Primar Daniel Florea: Sigur! Sărut-mâna! O zi frumoasă vă doresc!

Dl Președinte de ședință Boloș Florinel: Mulțumim pentru intervenția

5    5    5    5    5    1    5

domnului Primar și declar ședința închisă! O zi bună vă doresc!

5    5    5

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 14.25.

5    5

40