Proces verbal din 18.09.2017

Proces verbal ședința de îndată din data de 18.09.2017

Proces Verbal al ședinței de îndată din data de 18.09.2017

9    9

Lucrările ședinței încep la ora 1520 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 10146/18.09.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocati telefonic.

9    9

In sală sunt prezenți 20 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Păpușă Valentin și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Țigănuș Marian și D-na Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

Domnul președinte de ședință Boloș Florinei, deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 20, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Domnul președinte de ședință Boloș Florinei prezintă singurul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 11/14.02.2017 privind propunerea de modificare a destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr. 1481/2008 și HG nr. 291/2011.

Domnul președinte de ședință Boloș Florinei dă citire Raportului de specialitate întocmit de Direcția de Administrație Publică Locală, Expunerii de motive a Primarului Sectorului 5 precum și Adresei Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Domnul președinte de ședință Boloș Florinei da citire acestui material. în mod normal, ar trebui să intrăm în procedură normală de ședință. Chiar dacă se numește de îndată, v-aș ruga să fiți de acord cu acest material, să-l acceptăm în discuția noastră, în această ședință.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Din toată obișnuința ședințelor de îndată,

5    9    5    9    7

ele se comunică și atât! Nu mai trebuie să aprobăm! Doar aprobăm proiectul! Noi nu putem să modificăm nimic! Asta este ședință de îndată și atât deci, nu mai trebuie să aprobăm ordinea de zi! Avem proiectele pe care..., și am înțeles urgența pe care domnul Primar a exprimat-o și atunci direct aprobăm! Cred că., așa știu că se face la ședințele de îndată!

9    9

Doamna Dragnea Florina: Nu! Se aprobă și ordinea de zi!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Voiam să vă întreb care este motivația, de ce este de îndată?

Dl Primar Daniel Florea: Vă explic imediat!

Domnul președinte de ședință Boloș Florinei: Supunem la vot ordinea de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihai, Niculescu Jaqueline Christina, Dragoș Geamănă și Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Domnul Primar Daniel Florea: La ora 1337 astăzi, am primit o adresă de la Ministerul Dezvoltării! Noi avem pe circuit., am încercat de mai multe ori să... Avem pe circuit modificarea Hotărârii de Guvern care ne-a dat în administrare terenurile de pe Antiaeriană. Ordinea de zi a ședinței de Guvern a fost citită, a fost acceptat să se discute despre Hotărârea de Guvern însă, cei de la Ministerul Dezvoltării, pentru a ne da avizul necesar, mai aveau nevoie de o detaliere, de o clarificare. Și atunci au spus că ar avea nevoie de o adresă de la noi și ar fi bine să avem și o Hotărâre de Consiliu Local, ca să detaliem niște lucruri. Acum eu vă spun despre ce este vorba: fiind la 1337, după ce noi terminasem ședința de Consiliu, nu mai aveam când s-o reiau! Am fi pus-o la Diverse! Am fi suplimentat ordinea de zi, dacă am fi știut dinainte, de dimineață! Așa, a trebuit să vă rog să veniți de urgență în ședință, pentru că situația este în felul următor:

După cum știți, inițial nu aveam voie să facem decât locuințe și numai prin A.N.L. (Agenția Națională de Locuințe). Este imposibil să faci numai locuințe pe un teren de 110 hectare! In condițiile în care îți trebuie, dacă faci locuințe și școală și spital și parc. In acest moment A.N.L-ul nu are posibilitatea să facă decât locuințe! Nu poate să facă spital, sau Sală Polivalentă, sau parc! Și atunci am cerut posibilitatea de a se modifica Hotărârea de Guvern! Am luat toate aprobările! Avem hotărâre de Consiliu Local! Avem hotărâre de Consiliu General, care ne permite să facem asta și ne mandatează să aducem la îndeplinire acest lucru. Numai că, de la Ministerul Dezvoltării, la a 4-a variantă ... deci, de 4 ori, această hotărâre a ajuns aproape de a intra în ședința de Guvern! De fiecare dată s-a schimbat Ministrul Apărării și acesta este motivul pentru care a trebuit să reluăm circuitul semnăturilor! Acum când am ajuns aproape, s-au gândit că ar fi bine să și spunem ce vrem să facem acolo. Și ne-au spus ... ne-au trimis adresa și ne-au zis așa: programele de dezvoltare urbană pot cuprinde doar obiective de interes public care, potrivit legii, pot fi finanțate din fonduri publice!

Noi am spus, am detaliat și noi și Ministerul Apărării, că vrem să facem acolo locuințe, spital, campus universitar, școală, biserică, parc, creșă... obiective.. Ei au vrut să se convingă de lucrul acesta și atunci varianta pe care am agreat-o la Ministerul Dezvoltării este următoarea:

"Părțile de imobile prevăzute în alineatul 2 - acele suprafețe de 110 hectare,- se utilizează de către Consiliul Local al Sectorul 5 al Municipiului București pentru realizarea unor obiective de interes public, în cadrul unor programe de dezvoltare urbană cu fonduri alocate din bugetul local și alte surse legal constituite, potrivit hotărârilor autorității publice locale! "

De ce am ajuns la această variantă? Pentru că dacă ne-ar fi dat voie... dacă ne-ar fi limitat... doar obiective de interes public și doar fonduri publice, există posibilitatea modificării, de exemplu. Trebuie să vină legea parteneriatului public-privat! Poate această lege ne va da voie să facem dezvoltare urbană și prin parteneriat public privat, folosind și fonduri private! Ar fi trebuit să trecem din nou prin aceeași procedură! In acest moment, într-adevăr, nu putem să facem decât locuințe, spitale și numai din fonduri publice, adică buget local, buget național, fonduri europene, credite luate pentru aceste programe, dar nu parteneriat public privat! Ok! Ne vom conforma legislației actuale! Ar fi fost totuși o încălcare a autonomiei locale dacă noi n-am fi trecut acolo „potrivit hotărârilor autorității publice locale”! Și atunci am convenit cu specialiștii de la Ministerele avizatoare, această formulă. In acest moment, dacă vom aproba în această ședință de Consiliu, avem sanse mari să intre în ședința de Guvern de

9    9    7    9    9    9

miercuri, ea fiind deja pe ordinea de zi!

De aceea v-am rugat să veniți și acesta este motivul urgenței! De aceea a trebuit să facem ședința de îndată! Nu este o modificare! Nu este nimic de

9    9

substanță! Este o detaliere necesară celor de la Ministerul Dezvoltării!

9

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel: O altă sintagmă care să acopere toate necesitățile!

9

Domnul Primar Daniel Florea: Da!

Domnul Președinte de ședință Bolos Florinei: Mulțumim domnului primar!

9    9    9    9    9

Acestea fiind spus, mai sunt ceva comentarii pe subiect?

Domnul Președinte de ședință Boloș Florinei: Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 11/14/02.2017 privind propunerea de modificare a destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr. 1481/2008 și HG nr. 291/2011 a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Dragoș Geamănă).

Domnul Președinte de ședință Bolos Florinei: Acestea fiind zise, vă

9    9    9    9    7

mulțumim pentru efortul pe care l-ați făcut de a veni de îndată la această ședință! Vă urez o zi bună în continuare, la revedere!

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 15.30.

5