Proces verbal din 16.06.2017

Proces verbal ședința extraordinară din data de 16.06.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

9    9

DIN DATA DE 16.06.2017

Lucrările ședinței încep la ora 12,50 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 5611/12.06.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

In sală sunt prezenți 20 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5 - dna Cristina Cornelia Feurdean.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Dl Primar m-a delegat pe mine să-l reprezint la această ședință. Nu se simte bine și nu poate fi prezent la această ședință.

9    9

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: înainte să începem trebuie să supunem la vot. Avem un invitat, un domn membru al USR, dacă sunteți de acord cu participarea dumnealui la această ședință.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 20, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările. Cine este invitat?

-Bună ziua, mă numesc Sorin Staicu și am fost invitat de colegii mei de la USR să particip la ședință.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Supunem la vot. Cine este

A

pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim! Domnii consilieri au fost de acord în unanimitate cu participarea dlui Sorin Staicu la această ședință.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina aduce la cunoștință faptul că în sală sunt prezenți și reprezentanți de la Digi. Dacă aveți întrebări, dumnealor sunt în permanență la noi.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina dă citire ordinii de zi stabilită prin dispoziția Primarului nr. 5611/12.06.2017, după cum urmează:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 25.05.2017;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 30.05.2017;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului Tradiții românești, în parteneriat cu Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, în perioada octombrie-decembrie 2017;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare, în perioada iunie-decembrie 2017, în parteneriat cu Protoieria Sector 5 Capitală;

5.    Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Mănăstirea Antim), în anul 2017;

6.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri ( zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Final al Comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr.92/30.09.2016, privind constituirea unei Comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București .

5

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

9.    Diverse.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina propune completarea ordinii de zi după cum urmează:

La punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

La punctul Diverse au fost adăugate două proiecte:

-Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 65/05.09.2016

referitoare la Derularea activităților ce implică investiții în reparații,

modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5;

-Proiect de hotărâre privind completarea programului de acțiuni culturale, artistice si de tineret, derulate de Centrul Cultural si de Tineret „Ștefan

5    J    5    7 7 5

Iordache” în anul 2017 aprobat prin HCL Sector 5 nr. 72/30.05.2017.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Mai este un proiect.

Dna Mariana Dună: Rectificarea bugetului?

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: L-am spus. Este pe ordinea de zi la punctul 3.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Și de ce să nu le punem pe celelalte mai departe, punctul 9,10 ș.a.m.d. Așa ar trebui, nu trebuie să punem proiecte la Diverse. La Diverse sunt doar discuții. Propun ca aceste trei puncte care sunt cele trei proiecte să fie în felul următor: proiectul nr. 3 să fie rectificarea bugetară și mai departe ultimele două în continuarea celorlalte: 10,11.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Stați un pic. Tocmai am primit aceste documente. Din ce știu eu ar trebui să motivați de ce s-au introdus pe ordinea de zi în ultima clipă.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Când o să se ajungă la fiecare, o să se spună de s-a întârziat cu aceste proiecte. Da?

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Cum doriți. Mulțumesc!

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost completată și modificată. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

5

Ordinea de zi completată și modificată a fost aprobată cu 20 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 1- aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 25.05.2017. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

J    s

Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 25.05.2017 este aprobat cu 20 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 2- aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 30.05.2017. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 30.05.2017 a fost aprobat cu 20 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 3- Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Vă rog să mă scuzați, poate nu am înțeles eu bine. Nu mă mai ridic în picioare pentru că o să avem câteva discuții în ședința

asta. La proiectul de la punctul 3, pe foaia pe care am primit-o noi de la secretariatul Consiliului Local scrie așa: „proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului Tradiții românești, în parteneriat cu Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, în perioada octombrie-decembrie 2017”.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Nu, dar am hotărât, am modificat ordinea de zi și l-am introdus la punctul 3 pe acesta {rectificarea bugetară).

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Vă rog să mă ascultați o secundă să-mi duc ideea până la capăt, am înțeles ce spuneți. Ce susțin eu..., s-ar putea să mă înșel, dar mă lămuriți dumneavoastră. Eu am înțeles că ceea ce a fost adăugat inițial la Diverse s-a suplimentat continuând: 9,10,11.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Punctul 3 s-a suplimentat cu rectificarea bugetului, și doar 10 și 11 celelalte două.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles. Adică, altfel spus, toate punctele se....

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Se modifică, se decalează cu un punct mai jos.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Deci, întrebări avem? Atunci supunem la vot. Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Avem întrebări!

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Vă ascultăm!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Să ne explice și să ne explicați despre ce,

unde se întâmplă, ce se întâmplă! De asemenea, de ce tot timpul observăm că

rectificările bugetare vin totdeauna pe ședințele extraordinare la rubrica Diverse,

imediat în ședință? Noi nu putem să luăm tot timpul act, să studiem înainte

măcar, să avem o părere. Nu mi se pare absolut deloc normal ca o rectificare a

bugetului, să se stea aici 50 de minute, să vină cald printată, când ni se aduce, și

noi să o luăm în discuție.

»

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu contestăm faptul că nu este ceva în regulă sau necesar, dar Doamne iartă-mă, nu avem timpul necesar să studiem.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Avem în sală pe dna Disăgilă care ne va explica imediat. Vă rog, dna Disăgilă!

Dna Isabela Disăgilă: Având în vedere prevederile legii nr. 217/2006 privind Finanțele Publice Locale supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 5 Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Menționăm că suma rămâne la fel ca la bugetul anterior I 125 043,94 mii lei, atât la venituri cât

și la cheltuieli. De ce s-a impus această rectificare de buget? Avem o unitate de învățământ în sectorul 5, Grădinița nr. 244 care nu a putut să asigure salariile.

Nu a avut o fundamentare corectă la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe salarii. O serie de alte unități cum ar fi Școala nr. 135, Școala nr. 127, Școala nr. 128, Liceul Moțoc care nu au putut decât să asigure netul fără viramente, fără impozit și C.A.S. Știm toți că plata pentru viramente este până în data de 25 ale lunii.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Care este suma?

Dna Isabela Disăgilă: 1 125 043,94 mii lei.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu, cea pe care aceștia nu au avut-o la dispoziție.

Dna Isabela Disăgilă: Nu, nu! Am luat din trimestrul III și am dus în trimestrul II ca să poată să asigure plata salariilor. A fost modificare între trimestre. S-a luat din IV si III si dus în II.

5    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Este foarte limpede. Vă mulțumim pentru explicații. Mai am o întrebare. La art. 5 văd că este o rectificare de buget pentru Centrul Cultural?

Dna Isabela Disăgilă: Da, pe Centrul Cultural s-a mai prins o sumă de bani estimativă.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: în valoare de... și pentru ce?

Dna Isabela Disăgilă: Pentru acțiunile pe care urmează să le deruleze Centrul Cultural. Colega mea, dna Director de la Centrul Cultural, oricum este pe ordinea de zi, o să vă prezinte programul de acțiuni.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: In valoare de?

Dna Isabela Disăgilă: La Centrul Cultural cât s-a cuprins? înjur de 3 milioane. Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Sumă mică.

Dna Isabela Disăgilă: Da, sumă mică, înjur de 3 milioane de lei noi. Dna Director General Dimache Ramona o să vă prezinte planul de activitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Sigur, mulțumim!

Dna Isabela Disăgilă: Și acum 10 minute, întârzierea ședinței de la ora 12,°° am mai primit de la două unități de învățământ rectificări de buget. Era clar că nu puteam să-i lăsăm fără salarii.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Alte întrebări? Nu. Atunci

1    5    5    9

/\

supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? 18 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 4- Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului Tradiții românești, în parteneriat cu Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, în perioada octombrie-decembrie 2017. întrebări?

Dl consilier Geamănă Dragoș: Nu am nicio întrebare, dar vreau să remarc faptul că este primul document pe care îl văd și care este.... avem acolo toate calculele, știm exact ce urmează să se cheltuiască și pe ce. Este un proiect pe care eu o să-l votez fără niciun fel de problemă.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: îmi pare rău, dar mi se pare deplasată afirmația.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Supuneți la vot, vă rog!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Este deplasată afirmația! Proiectele pe care le-am văzut și înainte aveau toate datele, părerea mea.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: O bună parte.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: O bună parte, bun, hai să zicem asa!

5

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Mulțumim! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Toată lumea a votat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului Tradiții românești, în parteneriat cu Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, în perioada octombrie-decembrie 2017 a fost adoptat cu 20 de voturi pentru.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 5- Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare, în perioada iunie-decembrie 2017, în parteneriat cu Protoieria Sector 5 Capitală, întrebări? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? 18 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Proiectul de hotărâre privind aprobarea susținerii Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare, în perioada iunie-decembrie 2017, în parteneriat cu Protoieria Sector 5 Capitală a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 6- Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Mănăstirea Antim), în anul 2017. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? 2 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Proiectul de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Mănăstirea Antim) în anul 2017, a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Punctul 7- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului activități de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor

staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri ( zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5. întrebări? Vă rog!

Dna Niculescu Jacqueline Christina: Am următoarele întrebări: există o evidență a numărului de mașini care sunt parcate neregulamentar pe raza sectorului 5? Știu că pare absurd, pare destul de absurd dar așa, aproximativ. Eram curioasă dacă a stat cineva să facă o astfel de analiză.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Vă pot spune eu din proprie experiență. Problema asta cu parcările ilegale este de 20 de ani. Mai ales a acelor autovehicule pe care noi le numim tomberoane, cele abandonate, părăsite. Este o mare problemă cu ele. Pentru că acolo este vorba de drept de proprietate. Nu știu dacă există, poate la poliția națională să existe o situație cu ele, dar oricum nu cred că este adusă la zi.

Dl consilier Melnic Constantin-Ion: Am trei mașini pe Panduri, abandonate și sunt deja somate.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Aici ar trebui să facem o distincție, între ce înseamnă parcare neregulamentară a unui autovehicul care este folosit zi de zi și parcarea neregulamentară a unor vechituri care stau și ocupă domeniul public. în coordonatele astea trebuie să lucrăm.

Dna Niculescu Jacqueline Christina: Bun, operatorul cum urmează să fie selectat? Știm?

5

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Ce anume?

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Prin licitație.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Prin licitație, prin licitație publică. Nu se poate altfel.

Dna Niculescu Jacqueline Christina: Am înțeles. Deci, se va analiza dacă are spațiu suficient? încerc și eu să înțeleg cumva, planul este ...cum? Să se ridice câte o mașină, două, trei sau să se elibereze câte un bulevard întreg, câte o stradă, de exemplu, să treacă autobuzul. Care este rostul? Că de fapt problema

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Avem în sală pe domnul director de la Poliția Locală care ne va spune punctul de vedere.

Dl Director Dragotă Marius: Problema este cu totul alta. Avem autoturisme care sunt oprite sau staționate. Autoturismul oprit este cel care staționează 5 minute. Acela se consideră oprit. Ce trece de 5 minute se numește staționare. Cele două sunt oricum prevăzute. Poți să oprești pentru 5 minute și să blochezi autobuze, troleibuze sau tramvai. Degeaba vine un operator desemnat prin licitație care va trebui, conform sarcinii, stabilite anumite condiții, clar, să aibă autoturismele ridicate autorizat. Persoanele care verifică ca autorizarea să aibă anumite autorizații ca macaragiu, să urmeze niște cursuri.. .Adică nu lăsăm pe fiecare să-l ridice, să-l lovească, să-l răstoarne să avem alte situații. Sigur, vor trebui să aibă spații de depozitare, de pază, inclusiv acolo trebuie să păzească ... Aceasta este ideea. Se vor ridica și cele abandonate, somate.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Și cele care au lipit în geam de vânzare, care sunt foarte multe?

Dl Director Dragotă Marius: Și acelea, și acelea se pun în vedere. Sunt autoturisme destinate vânzării. Sunt trotuare pline cu mașini scoase la vânzare.

Dna Niculescu Jacqueline Christina: Și atunci problema parcărilor, care este de fapt problema orașului, va fi rezolvată cu altă ocazie și nu are nicio legătură...?

Dl Director Dragotă Marius: E vorba de operatorii de firma autorizată ...

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Vă mulțumesc frumos!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă-mi permiteți, domnul director! îmi pare bine să vă cunosc! Știu că ați fost numit de curând, vă urăm succes și sper să vă faceți cât mai bine activitatea pe care o prestați. Eu aș avea mai multe puncte de vedere. Punctele mele de vedere sunt constructive în niciun caz distructive. Este un serviciu comunitar care trebuie să fie util. In primul rând cred că în acest regulament trebuie introduse anumite acțiuni, anumite lucruri pe care noi trebuie să le definim foarte bine. Vă spun acest lucru deoarece, în anul 2004, în primul meu mandat de consilier din 2004, s-a intervenit cu această idee. Eram în sectorul 6, era al doilea după sectorul 1. Odată ce s-a pornit regulamentul, odată ce s-a pornit licitația s-au început activitățile. în schimb, am avut numai probleme. De legislație, de dat în judecată. Și-am modificat efectiv tot timpul regulamentul respectiv, încât la un moment dat, am ajuns ca în 2008 sau 2009 să fie desființat pentru că nu funcționa cum trebuie.

Eu aș vrea să vă propun, sau să vedem, să găsim soluții față de câteva considerente pe care vreau să vi le expun. Trebuie să precizăm amplasamentul,

locul de depozitare a autovehiculelor ridicate. El trebuie să fie exclusiv pe raza sectorului 5. în regulamentul nostru da, pentru că un cetățean al sectorului 5 nu trebuie să se ducă în sectorul 3 să-si ridice autovehiculul de acolo. Asta nu știu

5    ?

dacă putem noi să impunem în regulament sau să punem în cârcă firmei ce câștigă licitația.

Dl Director Dragotă Marius: Destul de greu. Nu știu,este o idee.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Să știți că ceea ce facem, nu facem ca să pedepsim locuitorii sectorului 5. Trebuie să creăm în felul acesta și un climat de responsabilitate.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Dar nu putem să trecem în regulament că este amplasat în sectorul 5 că nu avem cum să știm...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu sunt precizări legate de anumite situații. Ca de pildă, în cazul în care autovehiculul supus acestui regulament, dacă proprietarul este în fața mașinii, nu specifică în regulament că poate să plătească doar amenda, tară ridicare. Spune doar că ai parcat, se ridică mașina și trebuie să plătim toate cele trei costuri: amendă, ridicare și depozitare. Aici ar trebui să specificăm în regulament pentru că, vor fi oameni care cu întârzieri, din terțe motive vin acolo la fața locului și spun: ,,-Ok, plătesc amenda, dar nu-mi ridicați mașina să mă duc nu știu unde”. Acest lucru trebuie să existe și există în orice țară civilizată. Noi trebuie să găsim, să impunem acest lucru în regulament. Pentru că altfel vom fi dați în judecată pentru că se spune: am venit în fața mașinii, am venit să plătesc, în schimb mașina a fost ridicată. Și apoi intrăm pe contestații și ne ducem tot timpul...Aici ar trebui să găsim soluții și se poate găsi chiar în regulament.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Scuzați-mă, nu am putea să facem, nu neapărat să completăm regulamentul, ci să facem o procedură ?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Atenție, noi dacă facem regulament și dăm deja unui operator, el se va raporta strict la regulament. El nu poate să facă nimic altceva în plus, decât legea și regulamentul.

Dl Director Dragotă Marius: Mă gândesc la polițistul local pentru că, până la momentul ridicării polițistul local întocmește documentele.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dar noi trebuie să depășim și situația de abuz, de neînțelegere sau de discuții.

Dl consilier Melnic Constantin-Ion: In regulament spunea că mașina se ridică în prezența polițistului local.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu ați înțeles. Eu am spus altceva. Vine să plătească, spune: plătesc amenda acum pe loc, nu-mi ridica mașina. Polițistul spune că nu. Ridică mașina și pleacă. Despre asta este vorba.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu o amendare, ci o încercare de armonizare a unor aspecte. In primul rând, noi ne-am consultat un pic. Colegul nostru expune un punct de vedere pe care ni l-am asumat, el vizând faptul ca trebuie să găsim varianta ideală de echilibru între două aspecte. Unu: din păcate, în sectorul 5 infrastructura este așa cum este, iar în paralel, de asemenea, din păcate sunt o grămadă de oameni care își bat joc de ceilalți participanți la circulația rutieră. Și în egală măsură, de pietonii care circulă, nu pe carosabil, ci pe zona amenajată. Trebuie să găsim acea variantă în care să ne asigurăm, de aceea dumnealui a precizat la început că opiniile și propunerile sunt constructive, tocmai în ideea de a ne asigura că reușim să remediem, fie și parțial, o problemă, dar asigurându-ne pe de-o parte că și drepturile oamenilor care de multe ori nu au unde să parcheze, sunt respectate. Dumnealui s-a ocupat, cu ani mulți în urmă, are o experiență mai mult sau mai puțin fericită cu privire la sectorul 6 și cred că ați văzut cu toții de-a lungul anilor și în sectorul 6, și în 1, și în alte sectoare au fost niște probleme cu privire la acest subiect. Tocmai pentru că omul de multe ori poate să invoce, de bună credință fiind: domnule, nu am unde să parchez! In egală măsură asta nu îl îndreptățește să încalce legea, iar noi suntem aici pentru a găsi o formulă prin care, pe de-o parte să facem și prevenție și descurajare, dar în egală măsură, un om care a parcat încălcând prevederile în vigoare, a parcat unde nu trebuie, să nu plătească 10 milioane. Ok, o amendă de 100-150 lei cât este prevăzută în legislația în vigoare, după care...

Dl Director Dragotă Marius: Amenzile nu sunt mari.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: După care ridicarea și staționare sunt costisitoare... Și pe subiectul acesta trebuie să găsim o variantă. Noi ar trebui, cu acest regulament să ne luăm toate măsurile de precauție ca el să devină izvor de drept care va gestiona, va explicita, va stabili niște raporturi. Să nu trebuiască după aceea să ne confruntăm cu o mie de situații în care să avem contestații și procese și așa mai departe, pentru că el nu este întocmit asigurând absolut toate situațiile care pot apărea în viața reală. Acesta este singurul scop al intervenției, iar colegul nostru, repet, din experiența lui, chiar și-a făcut o documentare mult mai bună. Noi vă mulțumim și suntem siguri că toată lumea este de acord....

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu mai am de completat. Asta spun, că trebuie definit foarte clar care sunt modalitățile prin care se poate ridica, plăti

sau chiar acolo pe loc se pot rezolva situații. Nu trebuie să fim închistați „aî parcat greșit, nu mă interesează... 1,2,3, aia ai făcut ...ți-au luat mașina și <au plecat, și tu te uiți la mașină cum se ridică și...

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Exact. Să ai posibilitatea să..., chiar!

Dl Director Dragotă Marius: Asta ar implica costuri din partea operatorului economic, pentru că polițistul îl cheamă la fața locului.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: E adevărat! Doar n-o să plătească 900 de lei să se uite cum i se ridică mașina, și el stă cu banii în mână să plătească.

Dl Director Dragotă Marius Cătălin: Asta o putem reglementa prin proceduri. Asta-i clar! Adică, când domnul a venit, chiar dacă ai chemat..., și asta putem discuta și cu operatorul privat...,despre deplasare...

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Am și eu un punct de vedere. Gândiți-vă la o chestie! Intr-o normă juridică, nu poți să probezi toate cazurile concrete!

Este clar! Trebuie să fie general! Dar eu ziceam, că mai repede prin procedură să reglementăm chestia asta decât neapărat prin regulament.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Vedem, o să discutăm!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dacă există această variantă, noi nu ne opunem la proiect. Deci noi vrem să îmbunătățim!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Să știu că a fost expusă!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Scuzați-mă! Procedura este mult mai amplă! Poate să redea situațiile concrete, printr-un regulament care înseamnă o normă. Da! O regulă de conduită! Nu putem să prevedem toate cazurile.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Ideea este, domnule Viceprimar, dacă puteți să absorbiți și aceste reclamații.. .eu cred că ...ca să poată să plătească taxa de deplasare al acelui autovehicul, care vine să ridice mașina. Nu amenda, taxa mașinii care vine să ridice, adică operatorul privat. De asemenea, propunem să avem campanie de informare la nivelul Sectorului, unde să fie prezentate sancțiunile ce rezultă din prezentul Regulament și achiziționarea de panouri de informare și avertizare privind aplicarea sancțiunilor. Solicităm ca taxele de ridicare să fie virate într-un cont special cu destinație exclusivă pentru dezvoltarea și modernizarea parcărilor actuale. Odată ce licitația de atribuire a contractului de prestări servicii va fi încheiată și prestatorul va putea să opereze, recomandăm ca în primă fază să se ridice toate autovehicule care sunt staționate în intersecțiile mari și care blochează circulația auto și a pietonilor, cu

preponderență, mașinile abandonate. Adică aș merge cu o viteză...să nu intrăm în forță, să o luăm pas cu pas! Oamenii ar trebui să înțeleagă că lucrul acesta, ar trebui să intre într-un fagaș normal. Fiind un serviciu comunitar, solicităm ca în prezentul regulament, sau dacă nu, poate ca procedură, să existe și

obligativitatea Primăriei Sector 5 de a deschide o linie de comunicare prin apel continuu, eventual un site cu situația autovehiculelor ridicate și a parcului auto. Pentru că noi, spunem doar dacă cineva ridică, dar nu avem nicio obligație. Noi, ca Primărie, trebuie să ne obligăm să virăm și banii într-un cont, să avem o linie de comunicare cu cetățenii. Ea trebuie să existe!

î

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Dle Cursaru, dacă eu....

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Poate mă lăsați să termin, mai am o singură propunere, oricum rămâne înregistrat și se poate extrage. De asemenea, considerăm că un proiect de asemenea anvergură, mai ales de impact asupra locuitorilor Sectorului 5, ar trebui să fie bine definit la categoria sancțiuni. Ori Consiliul Local are datoria și obligația de a preciza care este nivelul de sancțiuni și valoarea acestora. Deci trebuie să ne gândim foarte clar care va fi! De acum trebuie să ne gândim cam unde vrem să ajungem cu amenda finală. Adică noi știm că pentru o parcare, pentru tot, există sancțiuni pe puncte! Deci este clar în Legea circulației, dacă ați prevăzut sau dacă v-ați gândit ce ar însemna taxă de ridicare, taxă de transportare și taxă de depozitare. Adică trebuie să avem un echilibru, exact ce a spus colegul meu anterior, vis-a-vis de toți locuitorii Sectorului 5.

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Și sancțiunea aplicată de polițiștii locali? Adică avem puncte de amendă: două sau trei puncte de amendă, punct care înseamnă 145 lei plus punctele de penalizare, respectiv două puncte de penalizare. Eventual, la staționare sunt mai mari. Patru, cinci puncte de amendă și două puncte de penalizare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Vreau să discut de taxele acelea pe care operatorul le va lua! Pentru că în caietul de sarcini, probabil veți stipula condiția,

prețul minimal.....și atunci, din prețul ei vor face prețul care este cel mai bun.

Ori noi trebuie să știm că o parte din acel preț trebuie să se regăsească tot în contul Primăriei, nu doar amenzile locale. Deci există o parte, și atunci să știm la cât se ridică aceste costuri. Pentru că dacă o să vină o dată și o să spună 8 milioane de lei, atunci un om care a parcat din greșeală, din grabă, din ce vreți dumneavoastră, efectiv din orice, poate să plătească 4 milioane că a staționat, plus încă 8 milioane și să se ducă nu știu unde, în ce sector ca să își ia mașina.

Lucrul acesta nu vine dacă vreți, în avantajul.....vine un pic în dezavantajul

nostru. O să avem anumite discuții, anumite probleme și trebuie să găsim calea cea mai bună. Dacă se mențin propunerile mele și toate aceste aspecte, poate, în viitor...

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Dle Cursaru, toate aceste propuneri pe care dumneavoastră ni le-ați supus atenției astăzi, am dori să le faceți în scris ca la următoarea ședință să le aprobăm în Consiliu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Mulțumesc, așa voi face! Având în vedere că au fost destul de multe aspecte, era foarte greu să le coerentizăm într-un regulament. Veți beneficia de sprijinul meu!

Dna Secretar Feurdean Cristina Cornelia: Ele pot face obiectul unui alt proiect de hotărâre de Consiliu. Și fiecare serviciu de specialitate, domnul Director este aici prezent, o să i le dau personal, o să le extrag din procesul verbal și să i le dau personal. Fiecare serviciu competent, Direcție competentă, să își spună punctul de vedere vis-a-vis de ceea ce ați spus dumneavoastră, și apoi să venim cu un alt proiect de hotărâre de completare a prezentului Regulament.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: A prezentului Regulament. Corect!

Dna secretar Feurdean Cristina Cornelia: Da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: In mod evident, ca de obicei vocea dnei Secretar. înțelegem exact care este chestiunea de procedură. Ce vreau să vă spun este că, dacă, după cum a spus și domnul Director și mulțumim, și domnul Viceprimar, dacă este adevărat că aceste inițiative, idei, analize, care s-au dispus aici, care se vor regăsi în procesul verbal, pot face obiectul unei proceduri ulterioare de operațiuni de funcționare, atunci nu văd rostul pentru care noi ar trebui să aprobăm, să modificăm...să aprobăm încă o dată Regulamentul...

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Și asta!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ca urmare, dacă din experiența dumneavoastră (adresandu-se domnului Viceprimar și domnul Director), dacă din experiența dumneavoastră este suficient ca aceste lucruri ridicate de colegul meu, pot face obiectul doar a unei proceduri, e minunat! Dacă nu pot face și va trebui să modificăm Regulamentul, atunci vă propun să ținem cont de ele și să amânăm votarea Regulamentului după ce introducem și aceste puncte de vedere.

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Durează!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Sau să se completeze!

Dna Secretar Feurdean Cristina Cornelia: Să se completeze!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Se completează ulterior.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Deci, v-aș ruga să.... domnule Director, sunt Președintele Comisiei de Ordine și Apărare Publică. Acest proiect nu a trecut prin Comisia de Ordine și Apărare Publică și nu suntem de acord până ce nu discutăm și cu motivația și cu toate punctele de vedere pe care le-au ridicat colegii mei consilieri. După ce vom discuta și vom analiza, vom lua hotărârea în altă ședință de Consiliu.

5    î

Dl Director General Dragotă Marius Cătălin: Am o întrebare!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Vă rog!

Doi: Rugămintea mea este următoarea: orice proiect de hotărâre pe care îl inițiațiază Poliția Locală, v-aș ruga să veniți și să-l discutăm în Comisia de Ordine și Apărare Publică, ca lucrurile să aibă nuanța respectivă.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: înainte de ședință!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: înainte de a fi o ședință de consiliu... Suntem puși în postura să aprobăm niște proiecte pe care nu le știm! Pentru prima dată le vedem scrise, și nu voi fi de acord niciodată ca un proiect de hotărâre a Poliției Locale să nu fie trecut prin Comisia de Ordine și Apărare Publică si în Consiliu.

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am înțeles! Vă mulțumesc domnule Agheorghiesei! Aici sunt două aspecte: aceasta a fost o ședință extraordinară, în mod evident conform Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, nu era necesar un aviz din parte Comisiei de Specialitate. Noi știm asta! Eu am o întrebare la dumneavoastră (adresandu-se domnului Director Dragota Marius Cătălin). Este super urgent acest subiect pentru ziua de azi? Dumneavoastră știți din punct de vedere operativ dacă este. Pentru că dacă nu, haideți să amânăm o săptămână și să facem într-adevăr un lucru bun. Și când spun un lucru bun..., încă o dată, de aia am cerut acest punct de vedere! Nu avem nimic! Noi venisem cu ideea! Da, e în regulă! Nu ne opunem! Sunt convins că și ceilalți colegi au înțeles utilitatea lui. Deci, nu punem la îndoială munca dumneavoastră, o apreciem, o respectăm, și vrem doar să aducem o minimă contribuție la acest subiect cu ideile dumnealui (arătând spre dl consilier Cursaru Paul), de exemplu. Iar dacă am vota, înțeleg că pe data de 27 avem o

ședință ordinară. Haideți ca până atunci acest raport să fie completat în interiorul comisiei conduse de domnul Agheorghiesei, cu propunerile colegului meu, iar atunci cu siguranță va ieși o formă optimizată și votăm. Se poate sau nu, doamna Secretar?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am încheiat ce am avut de spus!

Dna secretar Feurdean Cristina Cornelia: Mai am eu! Da.

Dna Secretar Feurdean Cristina Cornelia: Primul Regulament are caracter normativ. El a stat în dezbatere publică vreo 3 luni de zile, la noi! Deci, orice amendament pe care l-ați propus acum, eu îl voi pune pe site pentru a fi în dezbatere de minim 30 de zile, potrivit legii. Deci, pe 27 sigur nu va intra!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mulțumesc frumos pentru...

Dl consilier Agheorghiesei Emil: E foarte bine!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Noi trebuie să găsim o soluție de echilibru și de armonizare a ceea ce înseamnă necesitatea și urgența pe care domnul Director cu chestiunea de legalitate ...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Putem să-i dăm drumul să achiziționăm serviciile unei firme, dacă aprobăm proiectul.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Nu, nu, nu....

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mai putem să așteptăm încă o lună de zile?

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Sigur că da!

Dl Director General Dragotă Marius Cătălin: Aș putea să vă spun câte petiții avem?

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Da, am înțeles!

5    5»    '5

Dl Director General Dragotă Marius Cătălin: Nenumărate.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Domnule Director, eu...

Dl Director General Dragotă Marius Cătălin: Aș vrea să vă spun că am 800 dar,...

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Domnule Director, eu vreau să vă spun altceva. Eu sunt consilier de 16 ani! Sunt la al 5-lea mandat în Sectorul ăsta!

Dl Director General Dragotă Marius Cătălin: Mulți înainte!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Noi nu trebuie să lovim în cetățenii Sectorului 5, așa...

Dl Director General Dragotă Marius Cătălin: Păi nu lovim!

/\

Dl consilier Agheorghiesei Emil: In primul rând să asigurăm oamenii că au unde să parcheze. Asta a fost părerea Consiliului, să asigurăm parcare și abia atunci să luăm măsuri!

Dl Director General Dragotă Marius: Problema este că ne aflăm în situația în care mergeți pe jos sau cu mașina, nu mai aveți loc să treceți...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Domnule Director, aveți dreptate! Da, așa

este!

Dl Director General Dragotă Marius: Dacă dumneavoastră considerați că afectează cetățenii,.. .nu asta a fost ideea!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Afectează foarte mult!

Dl Director General Dragotă Marius: Atunci asta înseamnă că...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Stimați colegi, aici sunt două probleme: Noi, Regulamentul acesta l-am elaborat în baza legii care este aplicabilă de ceva timp. Dacă noi ne întindem și nu o punem în aplicare, nu putem să desfășurăm absolut niciun fel de activitate pe această linie. Cum spune doamna Secretar, ne vom întinde cu ea până spre sfârșitul anului.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Domnule Viceprimar, dacă doamna Secretar...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu înțeleg așa, acest proiect a fost supus dezbaterii publice. Dacă l-ați dispus acolo, care a fost impedimentul, ca în timp ce era dispus dezbaterii publice, sub forma aceea, să-l avem și noi în Comisii din timp, să discutăm aici în trecuturile politice, să venim să-l îmbunătățim și eventual, într-o săptămână să mai fi adăugat diverse idei, în așa fel încât să concretizăm un proiect final de ridicare a autovehiculelor. Acest Regulament, să fie un Regulament, să zicem mai solid și mai bine definit. Adică, nu înțeleg, de ce nu s-a purces la acest demers?

Din sală se aude: A fost în dezbatere publică!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Păi și dacă a fost în dezbatere publică nu putea fi adus...între grupuri, acum de ce discutăm?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Deci, eu propun amânarea acestui proiect de pe ordinea de zi. Și vă rog să supuneți la vot!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Putem să admitem sau respingem! Nu putem să amânăm!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Respingem domnilor, respingem!

Dna Secretar Feurdean Cristina Cornelia: Sunt două posibilități: fie se amână, fie se supune la vot!

Din sală....Supunem la vot!

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Exact, despre asta era vorba!

Dl consilier Matei Ion: Cel mai grav ar fi să-l respingem!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Haideți să găsim o variantă de mijloc! în mintea mea, cu riscul de a greși, ar fi următoarea idee: există posibilitatea ca noi, într-o perioadă imediată de timp, depilda cum am dat exemplu data de 27 iunie, în ultima ședință ordinară din această lună, să avem o parte operațională, respectiv, cum spunea domnul Viceprimar, incluzând toate chestiunile astea de procedură? Adică există această variantă? pentru că pe acelea nu le supunem dezbaterilor!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Deci e complicat! Cum a spus doamna Secretar,...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu, nu, doar Regulamentul, nu partea de procedură... Există această posibilitate sau nu?

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Nu, nu, nu avem ce să facem!

Dl Director General al Poliției Locale Dragotă Marius Cătălin: Ca să fie legală, procedura urmează niște pași. Se întocmește, se elaborează de către Direcția de specialitate, de către Direcția Juridică și așa mai departe.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Acest Regulament funcționează doar strict în dezbatere publică așa cum este.. ..Orice modificare ulterioară, sau orice propunere trebuie să stea 30 de zile supus dezbaterii publice. Asta este idea! Despre asta vorbim! Da, în momentul de față nu putea să existe o altă procedură care să definească altfel activitatea decât cea care este în Regulament. Și atunci, dacă ceea ce noi vrem să propunem acum nu se regăsește în Regulament, înseamnă că Regulamentul funcționează fără ce propunem noi. Dacă vrem să

propunem, vrem să aducem adăugiri, modificări după alte 30 de zile, acestea vor fi puse sau supuse tot în ședința de Consiliu, vor fi adăugate în ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Haideți să vă propun soluția de mijloc pe

care...

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nicio soluție de mijloc, domnule consilier, nicio soluție de mijloc! Nu a trecut prin Comisia de Ordine și Apă.rare Publică și cu asta nu aprobăm!

Dna consilier Pop Ramona Claudia: Da, trebuia analizată de către Comisia de Specialitate.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu este, nu a trecut, nu știu nimic, nu votez ca...

Doamna consilier Pop Claudia-Ramona: Avem un Raport, un punct de vedere!

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Atunci, stimați colegi, sunteți de acord să supunem la vot amânare acestui proiect până la următoarea ședință?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu există așa ceva! Conform legii, materialele se trimit in 7 zile la Comisie si...

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Soluția de mijloc, și cu aceasta închei opinia mea pe subiectul acesta. Soluția de mijloc la care mă gândesc cu privire la amânare, nu include sau nu vizează doar amânarea. Haideți să amânam , dar haideți să ne și impunem o anumită rigoare. Adică, haideți să amânăm să votăm astăzi cu condiția ca în următoarea săptămână, în următoarele două săptămâni să avem un raport de specialitate, să avem introduse punctele de vedere de la toate grupurile politice reprezentate în consiliu, astfel încât în cel mult două săptămâni de astăzi, să-l punem din nou pe site în dezbatere. Iar în 30 de zile, să facem ședință și să-l aprobăm. Adică o variantă de mijloc, că dacă așteptăm până pe 27, oricum în orice formulă ar ieși, tot va trebui să fie în dezbatere publică.

Dna președinte de ședință Săndulescu Nina: Bine, atunci supunem la vot proiectul în momentul...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Veți supune la vot propunerea mea, care înseamnă amânarea supunerii la vot a acestui proiect în actuala formă, cu condiția ca noi astăzi, suntem în data de 16..., până la data de 30 iunie sau 1 iulie, să existe un raport nou de specialitate în urma conversațiilor, ședințelor, dezbaterilor din comisia de specialitate condusă de domnul Agheorghiesei, de

către domnul director de la Poliția Locală și cu reprezentanții tuturor grupurilor politice care sunt în Consiliu Local. Deci, în două săptămâni, de astăzi începând, să avem un astfel de raport. Acel raport într-o formă finală, agreată de toată lumea, urcă pe site, iar la data de 1 august se aprobă. E singura variantă!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Până la sfârșitul lunii august. Asta e procedura, la sfârșitul lunii august!

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae: Aș vrea ca vis-a-vis de propunerea pe care domnul consilier a exprimat-o acum, să-i ascultăm părerea domnului Director General.

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu îi dă cuvântul dlui Director-Dragotă Marius Cătălin.

Dl Director Dragotă Marius Cătălin: Eu nu am știut de această consultare cu Comisia ...bănuiesc că trebuia să fie inclusă într-un Regulament și toate proiectele care ar fi emanat de la Poliția Locală, să fi trecut pe acolo. Deci, bănuiesc că s-ar fi știut! Asta trebuie să aibă avizul Comisiei! Nu știu! Așa am înțeles aici!

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae: Vis-a-vis de soluția propusă de dl consilier, care este opinia dumneavoastră?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: E fezabil? Vă încurcă îngrozitor sau facem acum o chestiune pe care, după aia va trebui s-o rectificăm?

/\

Dl Director Dragotă Marius Cătălin: întâi ne consultăm și după aceea o supunem...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am zis cel mult două săptămâni!

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae: Dacă dumneavoastră plecați până pe 27...avem ședință pe 27!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Nu are nicio legătură cu 27!

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Doamna președinte, haideți să votăm punctul pe zi cu amendamentele la Regulament.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu putem cu amendamente la Regulament!

Dl consilier Gheorghe Ștefan: E cel mai bine, votăm ordinea de zi, deoarece, noi în ședință am votat ordinea de zi înainte. Nu avem cum să scoatem după ordinea de zi.

Doamna consilier Pop Claudia-Ramona: Dar n-am scos! Am amânat!

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Vă rog, votăm punctul pe zi cu amendamente!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Noi, cu toții, ca să găsim o formulă corectă...

Din sală: Practic, ați începe licitația în August!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: înțelegem că e ceva util și necesar, de aia discutăm. Altfel, ridicam mâna împotrivă și gata, nu exista o soluție!

Dacă dumneavoastră încheiați într-o săptămână această discuție, dna Secretar n-o să...

Dl Director Dragotă Marius Cătălin: Noi, de luni putem să inițiem

discuția!

)

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Deci, ca să-i răspund dlui consilier Șuhan, este o variantă viabilă, fezabilă. Adică vă înțeleg, sunt sute sau mii de reclamații Dumneavoastră trebuie să le dați o soluție și aveți nevoie de o bază legală! Corect! E limpede! Decât să facem ceva eronat, mai bine mai stăm o lună. Despre asta este vorba!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Exact!

Doamna consilier Pop Claudia-Ramona: Trebuie să ne grăbim!

Din sală se aude: 45 de zile!

Dl Director Dragotă Marius Cătălin: Se crede că este ceva împotriva cetățeanului, că așa am văzut că s-a....

Din sală se aude: Nu, nu!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Atunci supunem la vot propunerea dlui Jelea Bogdan, amânarea pentru cele două săptămâni. Cine este pentru?

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Amânare da?

Din sală: Da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Amânare și orizont de două săptămâni în care să se facă raportul, să se pună pe site și ...

Propunerea dlui consilier Jelea Bogdan Ion a fost votată cu 8 voturi pentru (Niculescu Jaqueline Christina, Dragoș Geamănă, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Coandă Mihai, Scripcaru Lucian-Mihai, Emil Agheorghiesei și Pop Claudia-Ramona) și 12 abțineri (Gheorghe Ștefan, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Săndulescu Nina, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Șuhan Valeriu Nicolae și Țigănuș Marian ).

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae: Doamna președinte, am o rugăminte, vă rog să fiți de acord să luăm o pauză de consultări. Vă rugăm să supuneți la vot!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Supunem la vot propunerea dlui consilier Șuhan Valeriu Nicolae, o pauză de 5 minute. Cine este pentru?

Propunerea luării unei pauze pentru consultări a fost votată cu 20 de voturi pentru.

La ora 13.40 s-a luat o pauză pentru consultări.

La ora 13.45 membrii Consiliului Local, revin în sala de ședință.

După consultări, se reia votul cu privire la amanarea Proiectului de

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri ( zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5, propunere ce a fost votata cu 20 de voturi pentru.

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Final al Comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 92/30.09.2017, privind constituirea unei Comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5.

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Dl Țigănuș, am mai multe întrebări, mai bine le luăm pe rând. Prima întrebare:

A fost cerut un punct de vedere al unui profesionist din piața imobiliară?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Da!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina:Puteți să-mi spuneți cine?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Numele, nu! Există raportul de evaluare!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Următoarea întrebare:

De ce a fost acceptat să se plătească această sumă de bani, de 9,5 euro pe mp, pentru suprafața utilă totală de 8855 mp, când regulile din piața închirierilor de birouri din România, în cazul unei clădiri închiriate în întregime, către un singur chiriaș, iau în considerare suprafața rezultată din scăderea penetrărilor verticale, casa scărilor, lifturi, atriumuri, etc., a grosimii pereților, stâlpilor, sau a balcoanelor din suprafața utilă totală?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Dacă observați, și la noi! Primim spre folosință 2800 mp și o parcare de 60 de metri.

Doamna consilier Pop Claudia-Ramona: Și amenajate!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Sunt amenajate!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Și atunci ce reprezintă diferența de suprafață dintre cei 7180 mp și suprafața luată în calcul la valoarea ei, cea de 1855 mp?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: De unde ați luat dumneavoastră asta?

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Apar menționate cele două suprafețe.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Nu, deci a fost în prima fază! A fost prima propunere pe care au avut-o ei și pe urmă s-a dezvoltat, fiindcă avem nevoie funcțional, de mai mult.

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Am înțeles, cine plătește asigurarea acestei clădiri?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Cum cine plătește asigurarea?

Proprietarul! Ce treabă avem noi? Eu sunt chiriaș!

Doamna consilier Pop Claudia Ramona: Cel care închiriază!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Raportul, contractul de închiriere prevede că eu închiriez spațiul și plătesc o chirie.

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae: Ce facem acum, dăm lecții juridice? Mi se pare că ar trebui să vă informați înainte!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: In afară de chirie, ce trebuie să plătească Primăria și către cine?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Utilitățile!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Atât?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Atât, altceva ce?

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Plătirea autorizației de securitate la incendiu e valabilă?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Da!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Opinia colegilor este că această clădire, dacă ar fi fost promovată pe piața liberă...

Din sală: Care colegi, doamnă?

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Părerea mea personală, nu ar fi putut genera o chirie mai mare de 7,5 euro pe m.p..

Dl consilier Șuhan Valeriu Nicolae: Pot să vă întreb unde sunt colegii aceia, așa cum dumneavoastră ne întrebați cine sunt specialiștii ăia? Aș putea să vă întreb și eu cine sunt colegii ăia? Și ce anume experiență au domniile lor în materie?

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Dacă prețul ales de această Comisie este mult peste prețul pieței, ar trebui totuși să ...

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: V-aș ruga să nu mai facem consultații, mai aveți alte întrebări?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Prețul este sub raportul de evaluare!

Doamna consilier Pop Claudia Ramona: E o instituție publică, nu vorbim de un preț de chirie de apartament și de o...

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Următoarea întrebare: de ce ați avut o singură ofertă?

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Dați-mi voie și mie! Deci supunem spre aprobare Consiliului, acest proiect de hotărâre este necesar!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: A fost cerere de ofertă! Deci am avut una singură!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina: Mulțumesc frumos!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Haideți să supunem la vot acest proiect de hotărâre! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului Final al Comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 92/30.09.2017, privind constituirea unei Comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5, a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 2 voturi împotrivă ( Niculescu Jaqueline Christina și Dragoș Geamănă).

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale D.G.A.S.P.C Sector 5.

5    5

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Sunt discuții?

Doamna Director General Florentina Popescu: Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să fac trei corecții vis-a-vis de Raportul de specialitate pe care vi l-am prezentat. Pe prima pagină propunem Consiliului Local, modificarea Organigramei, și Statul de Funcții. S-a uitat să se treacă și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Tot pe această primă pagină, la transformarea poziției 177 din Stat, din debutant în asistent. Era prevăzut superior, din eroare. Pe ultima pagină a Raportului de specialitate, Centrul Social-Comunitar Ferentari, pe care l-am prezentat, am detaliat funcțiile, așa cum sunt prevăzute ele în Statul de Funcții. Am venit cu o completare și în Raport. Voiam să se consemneze în procesul verbal!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Supunem la vot acest proiect cu aceste amendamente. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C Sector 5 cu amendamentele aduse, a fost aprobat cu 18 voturi pentru și două abțineri (Niculescu Jaqueline Christina și Dragoș Geamănă).

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Punctul 10: Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL Sector 5 nr. 65/05.09.2016 referitoare la derularea activităților ce implică investiții în reparații, modernizare, reabilitare,

construcții, igienizare dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Având în vedere că nu avem materiale, se poate, doamna Secretar, dacă știți să ne dați mai multe informații?

Doamna Secretar Cristina Cornelia Feurdean: Dl Director Soare Cezar a întocmit Raportul!

Dl Director Soare Cezar: Hotărârea Consiliului Local nr. 65 a fost adoptată în 05.09.2016. în data de 9 Septembrie 2016, a intrat în vigoare Ordinul 5080/2016, privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Acest Ordin, a fost înlocuit cu Ordinul 3969/2017. Prin acest Ordin, directorii, directorii adjuncți, semnează contractul pe 4 ani de zile. Prin semnarea contractului de management, așa cum aveți în Raport, sunt niște atribuții. Având aceste atribuții, au obligația de a le duce la îndeplinire iar Primarul are la fel, atribuții și obligația de a urmări cum se duc la îndeplinire acestea. Noi considerăm că este o simplificare a procedurilor, ca fiecare școală să-și administreze patrimoniul și să-și stabilească proiectele pe baza bugetului aprobat de către dumneavoastră, să-și administreze patrimoniul și să-și realizeze lucrările pe care le consideră necesare ca să avem o siguranță în desfășurarea procesului de învățământ. Asta este motivul! Intrăm în vacanță, avem trei luni la dispoziție prin care școlile pot să-și facă reparațiile, reabilitările...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: La inițiativa lor, cu raport de expertiză.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți, atunci probabil ar fi trebuit cumva într-un fel, dacă a modificat asta, mai avem încă o hotărâre de Consiliu Local, prin care spunem că toate achizițiile, investițiile, toate se desfășoară....pentru că asta urma, următoarea întrebare s-o pun, la aceasta se referă...Și o rugăminte mai am, când mai avem astfel de situații, dacă se poate, când discutăm despre o hotărâre, puneți-ne în copie și hotărârea, cum a fost ea, cea inițială, la care face referire. Noi nu avem materiale,noi citim doar H.C.L. din data de..., nu înțelegem, nu putem să ținem minte toate proiectele! Dacă se referă la aceasta, este în regulă!

Dl consilier Dragoș Geamănă: Vreau să vă spun că am participat la Consiliul de Administrație, la Școala nr. 150. Voiam să vedem dacă am înțeles bine! Dacă adoptăm abrogarea acestei hotărâri, asta înseamnă că școala respectivă are toate aprobările pentru reabilitare. Deci, dacă aprobăm acum, asta înseamnă că în toamnă ...

Doamna consilier Pop Claudia Ramona: Adică, vrea să spună că există autorizație de construcție. Este singura școală din Sector care are și...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Simplificarea procedurii, asta facem noi.

Doamna consilier Pop Claudia Ramona: Deci, simplificăm proceduri!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: în sensul că vom lăsa la aprecierea fiecărei școli să-și prioritizeze ce are de făcut, nu mai facem centralizarea în Primărie.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Și vă mai dau eu un argument: evitarea blocării licitațiilor pe...Daca le facem unitar pe Primărie, vine o firma si face contestație...

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Așa dăm posibilitatea directorilor unităților de învățământ...să-și asume! își aleg după SEAP firmele care îndeplinesc procedurile de achiziție. Poate unii vor fi blocați! Dar marea majoritate vor putea da drumul la lucrare, astfel încât să ne încadrăm în vacanță.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Atunci vreau să vă recomand cu toată celeritatea! Vă rog frumos, luați legătură cu școlile si unitățile unde sunt și pentru manageri, faceți-le cursuri privind achizițiile publice. Oamenii aceștia nu știu să facă! Nu sunt pregătiți special pentru așa ceva!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Prin Direcția de învățământ, le vom da concursul!

Dl Director Soare Cezar: Le-am si dat, am avut ședință cu ei!

5    7    5    5

Dl Director Soare Cezar: Le-am transmis la fiecare! Dumneavoastră ati

5

participat la ședința de săptămâna trecută în care le-am dat tot concursul. Acolo unde nu au experți, pot să-și facă contract pentru experți în achiziții sau pentru alți experți.

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Supunem la vot acest proiect! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind abrogarea HCL Sector 5 nr. 65/05.09.2016 referitoare la derularea activităților ce implică investiții în reparații, modernizare, reabilitare, construcții, igienizare dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5, a fost aprobat cu 20 de voturi pentru.

Punctul nr.l 1: Proiect de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache” în anul 2017 aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 72/30.05.2017.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Aș vrea să știu dacă aceste programe sunt bugetate?

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu dă cuvântul doamnei Director Ramona Dimache.

Doamna Director Ramona Dimache: Dacă trec de această ședință, o să inițiem un studiu de piață ...dacă vreți să vi le si citesc...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu, pe mine mă interesează doar atât: la proiectul anterior, tot într-o ședință extraordinară, iar n-am avut ce să studiem, ceea ce nu este în regulă, dar să trecem peste acest moment.

Doamna Director Ramona Dimache: Este adevărat, am fost numită pe 3 Mai, am încercat să fac cât mai repede...astfel încât să nu blocăm activitatea.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am înțeles! Dacă mă lăsați să termin, o să câștigăm timp...dacă nu, n-o să câștigăm timp. Ideea este foarte simplă! Am aprobat un calendar de activități. Ulterior, s-a aprobat tot în același timp și un buget. Dar nu știm pe fiecare activitate care este bugetul individual? înțeleg, astăzi că am aprobat, pe lângă rectificarea bugetară pentru unitățile care au probleme cu salariile și o suplimentare de 3.000.000 lei! O sumă destul de consistentă care vine să completeze acțiunile dumneavoastră. Ori noi nu știm! Acea sumă de 3.000.000 lei, la care acțiuni se refera? Totodată acestea, nu știm dacă sunt bugetate! Care este costul acestora? Aveți aici Iunie, 30 Iulie 2017, August, Septembrie și 5 Octombrie 2017. Cel puțin măcar, acestea două, Iunie si 30 Iulie ar trebui să știm! Sunt convins că sunt pregătite și au bugetul... Bugetul acesta..., care este valoarea lui? Noi ce aprobăm acum, o listă sau bugetul pentru fiecare lună?

Doamna Director Ramona Dimache: Da, aprobăm o listă! în momentul ăsta aprobăm o listă, pentru că noi am încercat acum să mergem puțin către zona de educație informala care nu este atinsă în proiectele Centrului Cultural, educație prin cultură... Să se întâlnească cumva educația formală cu cea informală și atunci am...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Cu tot respectul, asta nu trebuia să facă Ministerul Educației de învățământ, educație formală si educație informală?

Doamna Director Ramona Dimache: Nu! Este vorba de educație prin...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Si atunci cele 3 miliarde cu cele 3

5

milioane de lei de astăzi, care este o sumă mare..., pe care dintre proiecte o să le cheltuim?

Doamna Director Ramona Dimache: Pe cele noi!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Care sunt cele noi? Pe acestea patru?

Doamna Director Ramona Dimache: Da!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Deci avem 3.000.000 lei, dar nu știm

7    5

fiecare cât costă, unde...! Este doar o sumă estimativă, spunând că nu știți, că n-ați făcut bugetul. Noi v-am votat deja bugetul! Cum nu știți?

Doamna Director Ramona Dimache: Deci, nu înțeleg ce mă întrebați!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Astăzi am aprobat rectificare cu 3.000.000 lei. Am suplimentat cu 3.000.000 lei pentru Centrul Cultural ”Ștefan Iordache”. In același timp, am înțeles că acei 3.000.000 lei sunt o suplimentare de bani pentru aceste patru proiecte. Am înțeles greșit?

Doamna Director Ramona Dimache: Pentru moment!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: întrebarea noastră este: dacă v-am aprobat deja rectificarea și aveți banii, care sunt proiectele care vor fi cheltuite și care este valoarea proiectelor?

Doamna Director Ramona Dimache: Valoarea acestor proiecte nu v-o pot spune în momentul ăsta!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Păi și de ce am aprobat banii atunci, dacă avem proiecte despre care nu știm cât costă și când vor fi gata?

Doamna Director Ramona Dimache: Mai sunt proiecte care au venit acum sau au fost depuse foarte multe solicitări și la care am estimat că sunt...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu înțeleg așa, și vă spun cu cel mai mare respect: orice buget de venituri și cheltuieli nu se face neapărat pe estimativ! Estimativ este atunci când știi deja, și pe urmă mai pui un pic. Noi, în momentul de față am aprobat bani! Nu știm cât costă, ce va fi, ce o să coste! Eu

vă propun ca pe viitor, să fiți un pic mai exacți în sume, nu să veniți doar cu liste, după care le îndepliniți și spuneți: A, am avut bugetul 700, l-am făcut cu 700! Ce-am propulsat, am și îndeplinit după ce bugetul a trecut, și s-a rezolvat proiectul! Normal așa trebuie să faceți! Trebuie să reveniți cu fiecare proiect! Dumneavoastră aveți tabără de vară! Era foarte simplu, clar, că această tabără a fost contactată de mult, contractată, pentru că n-aveți timp acum în iunie, iulie, să aduceți 100 de copii.

Doamna Director Ramona Dimache: Nu!., e o procedură de piață, am initiat-o doar!

9

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Haideți doamna președinte, haideți să votăm! Să nu facem dialog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Da, facem dialog, pentru că se cheltuiesc banii!

Doamna președinte de ședință Nina Săndulescu: Mai avem întrebări? Haideți să supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice si de tineret derulate de Centrul Cultural si de Tineret ”Stefan Iordache” în anul 2017 aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 72/30.05.2017. a fost aprobat cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Coandă Mihai,Gheorghe Ștefan, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Săndulescu Nina, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Șuhan Valeriu Nicolae și Țigănuș Marian ), 2 voturi împotrivă (Niculescu Jaqueline Christina și Dragoș Geamănă) și 4 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan-Ion, Pop Claudia-Ramona, Scripcaru Lucian-Mihai).

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 14.00.

9    9

29