Proces verbal din 14.12.2017

Proces verbal ședința ordinară din data de 14.12.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE

DIN DATA DE 14.12.2017

Lucrările ședinței încep la ora 13.45 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 19617/08.12.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

In sală sunt prezenți 25 de consilieri. Lipsesc următorii Consilieri: Bîrsan Mihai și Agheorghiesei Emil.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și d-na Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

în sală este de asemenea și dl Victor Popa - coordonator proiect al Festivalului Jocurilor ADK.

Ordinea de zi stabilită prin Dispoziția nr. 19617/08.12.2017, este următoarea:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.11.2017 ;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 27.11.2017 ;

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017;

4.    Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu și 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2017;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite;

6.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache", cu completările ulterioare;

7.    Proiect de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice si de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” în anul 2017, aprobat prin Consiliul Local al Sectorului 5 prin H.C.L. S.5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare;

8.    Diverse.

Intră în sală dl consilier Agheorghiesei Emil- prezenți 26 de consilieri.

Dl președinte de ședință - George Matei: Bună ziua! Dau citire ordinii de zi care o s-o și votăm, cu mențiunea că la Diverse s-au adăugat următoare proiecte de hotărâre:

-Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Maicii Domnului-Ghencea) în anul 2017;

-Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.l 14/22.08.2017;

-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local sector 5 nr.l02/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5 precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.l52/28.09.2017;

- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

-Proiect    de hotărâre    privind modificarea    Actului    Constitutiv    al S.C.

ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L.;

-Proiect    de hotărâre    privind modificarea    Actului    Constitutiv    al S.C.

Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Trebuie să propuneți suplimentarea ordinii de zi, la diverse discutăm altceva.

Dl președinte de ședință George Matei: Propun suplimentarea ordinii de zi.

Dna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Ultimele trei puncte menționate sunt altele decât ...

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu sunt trei puncte, sunt vreo șase sau șapte.

Dna consilier Niculescu Jaqueline - Christina: Să înțeleg că nu primim materialele?

Dl președinte de ședință George Matei: O să vi se explice, o să vorbească, materialele sunt...

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar când o să primim materialele, mă întreb?

Din sală: într-o bună zi!

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu este o decizie despre care nu se știa, de ce nu le primim înainte? Adică asta nu înțeleg, de ce întotdeauna există astfel de situații?

9

Dl președinte de ședință George Matei: Supunem la vor ordinea de zi cu suplimentarea. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Ordinea de zi, așa cum a fost suplimentată, este votată cu 21 de voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș ).

Dl președinte de ședință George Matei: De menționat că la Diverse vor fi prezentate adrese ale Curții de Conturi, după cum urmează:

-adresa Curții de Conturi a Municipiului București nr. 1631/1.11.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 55023/02.11.2017;

-adresa Curții de Conturi a Municipiului București nr. 1596/25.10.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 55140/02.11.2017;

-adresa Curții de Conturi a Municipiului București nr. 1743/23.11.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 62209/24.11.2017;

-adresa Curții de Conturi a Municipiului București nr. 1824/6.12.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 66442/11.12.2017;

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Domnule președinte, dacă îmi permiteți! Aș vrea să adaug ceva față de această situație repetitivă, vizavi de începerea ședinței de consiliu. Bunăoară, mai devreme, am avut ședință de comisie. Toți membrii comisiei au plecat pentru că dl Primar v-a chemat la ședință în biroul dumnealui. Cred că este fair și trebuie să avem și noi o doză de respect față de noi, ca atunci când avem dezbateri de comisie, să facem dezbatere de comisie, să ne spunem punctele de vedere toți consilierii asupra proiectelor de hotărâre și după aceea, în intervalul de timp care ne rămâne, puteți să mergeți unde doriți dumneavoastră, dar ședința să înceapă la ora 1 (a se citi ora 13,°°). Nu mi se pare normal ca pe timpul meu, pe timpul meu de consilier convocat la ora 1, ceilalți consilieri PSD să stea în birou la dl Primar pentru a purta discuții, indiferent care sunt acelea. în mod normal, atunci când este ora de ședință, veniti aici. Dacă doriți si aveți nevoie să vă întruniți dumneavoastră, toti membrii PSD,consilierii, vă rog să mă scuzați, și aveți discuții vizavi de proiecte, v-aș ruga să le faceți înainte, așa cum le facem și noi...Nu vreau să vin să vă spun cum trebuie făcut, pentru că nu asta este menirea mea dar, vreau să atrag atenția că repetăm la nesfârșit acest obicei care, în final nu poate să ducă decât la tensiuni și la o lipsă de respect față de toți ceilalți consilieri. Vă rog frumos, haideți să stabilim o chestiune foarte clar, dacă aveți discuțiile dumneavoastră, incercați să vi le faceți. Vă rog să îi transmiteți domnului Primar exact punctul nostru, este un punct comun și va fi și înregistrat și-o să ținem cont. Astăzi am fost la un pas de a părăsi sala de ședință, de a pleca, pentru că stăm ... nu știu pentru ce stăm. Dacă aveați un proiect foarte urgent la care se lucra acum, pentru că uneori așa se întâmplă..., poate fi un moment în care aveți efectiv nevoie de acele 10 minute, spuneți-ne: domnilor, lucrăm la un proiect, lăsați-ne un pic să-l facem, un sfert de oră. ...să așteptăm cu toții liniștiți, și vom sta pur și simplu să stăm și să așteptăm. Asta este o poziție, dacă vreți, de respect și de forță și nu am dori ca astfel de discuții să le avem aici, în consiliu. De cel puțin un an de zile, aproximativ, se tot întârzie, se tot întârzie, fiecare ședință aproape. Nu întotdeauna, nu întotdeauna, dar de foarte multe ori se întâmplă, atunci când dumneavoastră, consilierii sunteți plecați, stați jos acolo și..., stăm foarte bine. Vă rog să nu vă supărați pe ceea ce vă spun, este o chestiune de un minim de decență și încercați să reduceți vă rog timpul, deși ar trebui să începem la timp.

Dna consilier Coroblea Cristina: îmi cer iertare, mai am o observație. în timpul acesta, totuși...Hai să zicem, nu s-a știut ieri despre aceste puncte suplimentare dar în ora asta care a trecut, puteau fi făcute niște copii. Se plătesc vorba aia, sunt pe SEAP acolo, se pot vedea, se plătesc mii, zeci de mii de lei pe diverse cartușe pentru imprimante și așa mai departe, deci se putea, măcar acum se putea printa documentația ca să primim măcar la începutul ședinței.

Dl președinte de ședință George Matei: Fizic vă spun că nu se putea.

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu se putea...

Dl președinte de ședință George Matei: în momentul ăsta se și fac, în momentul ăsta se și fac.Din păcate nu ajută, dar le puteți consulta, le puteți consulta oricând.

Dna consilier Coroblea Cristina: Ați propus suplimentarea ordinii de zi cu ceva ce nu există.

Dl președinte de ședință George Matei: Ba există, doar că deocamdată nu avem .... Putem începe?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Foarte pe scurt. Am avut o discuție înainte și avem toată deschiderea . Pentru viitor avem rugămintea ca ședința să înceapă la ora stabilită. Dacă sunt urgențe, chestiuni care în timpul ăla se prelucrează, începem ședința, parcurgem ordinea de zi, o suspendăm până ne vin materialele și vrem să facem economie de timp. Deci există toată deschiderea pentru chestiunile importante, pentru comunitate, dar noi nu putem să stăm chiar de fiecare dată până întârziați dumneavoastră. Vă mulțumesc!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Cât am stat jumătate de oră pentru redactarea proiectului...

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Hai să-i dăm drumul la vot!

Dl președinte de ședință George Matei: Supun la vot primul punct al ordinii de zi - aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.11.2017. Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23.11.2017 a fost aprobat cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință George Matei: Supunem la vot punctul doi -aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 27.11.2017.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

Procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 27.11.2017 a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și 6 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă

Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință George Matei: Supunem la vot punctul trei -proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017. Cine este pentru?

Dna consilier Coroblea Cristina: O secundă, rectificarea bugetului?

Dl președinte de ședință George Matei: Da, este proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului.

Dna consilier Coroblea Cristina: Am încercat să aflu si nu am aflat. Sunt

5

niște modificări destul de mari, de exemplu ... (înregistrarea nu redă dialogul)

V-aș ruga foarte mult, de exemplu, primăria din Cluj. Uitați-vă cum se face această rectificare bugetară. Aș vrea să mi se spună ce se modifică, care sunt cauzele? Noi venim cu o documentație, cu niște totaluri detaliate pe capitole și subcapitole. Nici măcar paragrafele, adică nu mai vorbim de explicații de unde aceste modificări, nu văd paragrafele.

Dra director Disăgilă Isabela: Pe capitolul 84..... 2017, și-au căpătat

personalitate juridică. Au fost incluse cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și cheltuieli de capital. Ca idee..., dar din lipsă de timp, din lipsă de personal, astăzi chiar au venit colegii dumneavoastră și i-am ținut la ușă... Astăzi am avut blocat programul FOREXEBUG cu plățile. Deci sunt multe probleme, s-a schimbat, avem și FOREXEBUG-ul, am avut întârzieri de plăți, ați văzut, inclusiv indemnizațiile de consilieri, nu au intrat pe data de 11, au intrat pe data de 12...

Dl președinte de ședință George Matei: Mulțumim!

Dra director Disăgilă Isabela: ... la anul sperăm să mai suplimentăm numărul de posturi la Direcția Economică.

Dna consilier Niculescu Jaqueline-Christina : Să facem o analiză de muncă...

Dra director Disăgilă Isabela: Inclusiv ce ați votat dumneavoastră la ultima ședință, cu sentințele profesorilor, inclusiv astăzi până la ora 10,°° au venit contabilii șefi, s-au modificat cifre...

5    7

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Dumnealor n-au votat!

Dl președinte de ședință George Matei: Haideți să trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017 a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 10 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Matei George: Punctul 4 al ordinii de zi - Proiect

>

de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu și 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2017. Cine este pentru?

Dl consilier Geamănă Dragoș: (arătându-și intenția de a lua cuvântul) Numai dacă se poate!

Dl președinte de ședință Matei George: Spuneți!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Observ că în propunerea de hotărâre de Consiliu Local este trecut creanțe fiscale între 1 și 40 lei. Am văzut că în lege este trecut sub 40 lei. Vreau să întreb dacă există posibilitatea să existe creanțe fiscale sub 1 leu și dacă există astfel de... dacă sunt acoperite cel puțin de adoptarea de Consiliu?

Dl consilier Matei Ion: Ăia sub un leu se plătesc, nu?

Dl președinte de ședință Matei George: Domnul Sălăvăstru, vă rog!

Dl Sălăvăstru Valerian: Se rotunjesc. Prin ordin de procedură fiscală se rotunjesc la sume întregi.

Dl președinte de ședință Matei George: Mulțumesc!

Dl consilier Geamănă Dragoș: A doua întrebare: dacă s-a făcut un calcul cu privire la cuantumul restanțelor care urmează să fie scutite? Dacă se știe chestia asta?

Dl Sălăvăstru Valerian: Nu avem un calcul precis asupra executării creanțelor, pentru că un contribuabil poate să aibă douăzeci de conturi deschise la bănci și muncești de douăzeci de ori pe opriri, unul numai unu. Unul are mai multe terenuri, clădiri și mașini, unul numai un teren, și așa mai departe. Ele sunt diverse... și atunci am ales 40 de lei limita pentru...

Dl președinte de ședință Matei George: Bine, mulțumim! Supun la vot! Cine este pentru?

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Mai are întrebări!

Dl președinte de ședință Matei George: De ce nu le spune pe toate? Vă rog din suflet, puneți-le pe toate și vi se va da răspuns. Aveam impresia că ați terminat.

Dl consilier Agheorgiesei Emil: Am votat! Ce să mai pună întrebări? După ce votăm?

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Dacă nu dezbatem în Parlament e una, poate aici ne dați voie să vorbim.

Dl consilier Agheorgiesei Emil: Nu știu, ați vorbit! Mulțumim! Am votat. Trecem la ce punct?

Dl președinte de ședință Matei George: Imediat. Spuneți!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Aveți idee cam câți contribuabili sunt în această situație?

Dl Sălăvăstru Valerian: Sunt 80 000 de situații diferite. Cine poate...

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Dar nu se trage o linie pe anul 2016, de exemplu?

La 13.58, dl viceprimar iese din sală. Prezenți 25 de consilieri.

Dl Sălăvăstru Valerian: E muncă infinită. Pentru un contribuabil care are douăzeci de conturi, si multe terenuri si multe clădiri. Trebuie să vedem cât stau funcționarii să calculeze pentru fiecare dintre ei, să vedem cât costa tonerul, hârtia, cheltuiala poștală, e muncă infinită. Ar trebui să ne ocupăm numai de asta.

Dl consilier Geamănă Dragoș: Pe anul trecut există un calcul?

Dl Sălăvăstru Valerian: Nu se poate face!

Dna consilier Coroblea Cristina: Dar... totuși, asta am vrea să știm. Cât a

9    7    9

fost pe anul trecut? Nu se poate face un calcul anterior... nu se știe deloc?

Dl președinte de ședință Matei George: Supun la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu și 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2017 a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

La ora 14.01 intră în sală dl viceprimar Marian Țigănuș-prezenți 26 de consilieri.

Dl președinte de ședință Matei George: Punctul 5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite. Cu o modificare a comisiei și...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: La metodologie, pe...

Dl președinte de ședință Matei George: Da, la metodologie, exact. Pe pagina a doua, deci la anexa 1, pagina a doua, jos, este trecut un termen, 30 Noiembrie. S-a modificat ”până la sfârșitul anului fiscal în curs”. Vreau să supun la vot modificarea. Cine este pentru?

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Numai puțin! Trebuie să ne explicați care este efectul sau de ce se vrea această modificare? Asa cred că este corect. Adică

5

de ce facem această modificare, propunerea? Și după aceea votăm. Ca să înțelegem...

Dl președinte de ședință Matei George: Da! Da! Da! Vă rog!

Dl Sălăvăstru Valerian: Atunci când a fost în dezbatere pubică, am zis că până la un 30 Noiembrie se poate să se facă procedurile. Suntem foarte întârziați, încercăm să mai facem procedurile până la 31 Decembrie. Să aplicăm totuși hotărârea.

Dl președinte de ședință Matei George: Da! Și acum proiectul cu modificarea! Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Așa trebuie precizat! Ne supuneți aprobării cu modificarea care a fost anunțată.

Dl președinte de ședință Matei George: Cu modificarea anunțată. Da! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Nu e cazul.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

La ora 1402 intră în sala de ședință domnul Primar Florea Daniel.

5    9

Dl președinte de ședință Matei George: Aș dori, cu acordul dumneavoastră, să ținem un moment de reculegere pentru Mihai I, fostul Rege al României.

li

în sala de ședință are loc un moment de regulegere pentru Regele României, Mihai I.

Dl președinte de ședință Matei George: Dumnezeu să-l ierte! Continuăm cu punctul 6 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, cu completările ulterioare. Cine este pentru?

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Aș vrea dacă se poate, domnule președinte, la fiecare punct pe care îl aveți să întrebați dacă sunt discuții directe despre acest vot. Eu vreau să am o opinie legată de acest proiect!

Dl președinte de ședință Matei George: Bine, scuze!

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: îmi permiteți să vorbesc?

Dl președinte de ședință Matei George: Vă rog!

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Mulțumesc! Aici sunt câteva nelămuriri destul de clare mergând pe obiceiul Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, de a ne da de fiecare dată proiecte incomplete. Nu se specifică aici ce fel de sporturi sunt practicate în cadrul acestui proiect, nu se specifică, totodată, care sunt sălile de sport și ce fel de săli de sport se doresc a fi închiriate, sau... nu știu... nu înțelegem aceste cheltuieli care sunt puse. Am vrea să știm despre câți copii sunt, câți copii sunt angrenați în acest proiect? Dacă se poate doamna director de la ... sau cine reprezintă.... pe ceea ce ne-ați dat dumneavoastră este vorba de evenimentul marca Falemi Nana. Din câte rețin, proiectul anterior a fost Cupa interșcolară, a fost ceva de fotbal, da, și a fost o sumă mult mai mică, undeva la vreo 10 000 lei, dacă nu mă înșel.

Dna Mihăilă Alexandra: Contribuția noastră la momentul respectiv a fost... Vă spun imediat...

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Are mai puțină importanță, nu trebuie

să...

Dna Mihăilă Alexandra: 250 000 lei!

La ora 1404 domnul Primar Daniel Florea iese din sala de ședință.

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Nu rețin să fi fost asa, dar dacă este asa, aveți dreptate. Am vrea să știm unde se duce acest buget alocat, care sunt sporturile, care sunt sălile și de unde reies aceste cheltuieli?

Dna Mihăilă Alexandra: Am înțeles! în cazul evenimentului, se referă la trei sporturi: fotbal, handbal și baschet. Competiția va avea loc pe durata a nouă zile. Trei zile pentru fotbal, două zile pentru baschet și trei pentru handbal, o zi în care va avea loc finala. Bugetul se va duce pe partea de publicitate, inclusiv pe premiile ce vor avea loc între elevi. La unitățile de învățământ avem 25 de școli si 11 licee.

9

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți, ati spus de

>

publicitate?

Dna Mihăilă Alexandra: O parte din buget am spus.

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Pentru o competiție interșcolară. Nu credeți că era mai nimerit ca cheltuielile de publicitate să le folosiți pentru a mări fondul de premiere inclusiv a tuturor participanților? Și nu mi-ați răspuns la o altă întrebare: câți copii sunt angrenați în acest proiect?

Dna Mihăilă Alexandra: Dacă facem un calcul ...

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Nu! Noi nu facem un calcule! Dumneavoastră ne spuneți: avem atâția copii.

Dna Mihăilă Alexandra: Deci prima dată se va face o selecție în unitățile de învățământ.

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Deci nu știți câți copii aveți.

Dna Mihăilă Alexandra: Nu! Nu putem să vedem acum ...

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Păi si de unde stiti câți bani trebuie să

5    3    9    9

cheltuiți dacă nu știți câți copii aveți?

Dna Mihăilă Alexandra: Banii vor fi alocați inclusiv pentru premii, inclusiv pentru cei doi..., inclusiv pentru partea de publicitate.

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Am înțeles! Bun! Si sălile? Care sunt

9    3

sălile de sport?

Dna Mihăilă Alexandra: Deci, mai repet încă o dată! Selecția se va face în cadrul celor 36 de unităti de învățământ.

9    9

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Da... mă scuzați! Acest proiect este... Noi nu o să-l votăm, este foarte clar că el este...

Dna Mihăilă Alexandra: Este decizia dumneavoastră.

Dl consiliei Cursaru Paul Gabriel: Dar nu vorbeam acum pentru dumneavoastă. Noi nu o să fim de acord cu o astfel de cheltuire a unor bani în care iar Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache” ne aduce proiectele într-o zonă total necunoscută de creare și de constituire a unui proiect. Să ne spuneți acum, în ședință, că nu știți de fapt câți copii vor fi, că nu știți care vor fi criteriile de selecție, că nu știți câte săli veți selecta, dar în schimb să ne solicitați buget, în opinia mea este, încă o dată, un proiect destul de slab construit. Trebuia să mă lasati să termin si eu si vă dau cuvântul. Mulțumesc!

9    5    3    S

Dna Mihăilă Alexandra: Este un eveniment dedicat elevilor din Sectorul 5, ne dorim să conștientizeze cât de important este sportul, în primul rând pentru ei, da? Să existe o educație în acest sens.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Bun da... înseamnă că, mă scuzați, adică...

Dl președinte de ședință Matei George: Vreți să spuneți ceva?

Dl consilier Geamănă Dragoș: Dacă înțeleg bine, este vorba de un proiect care este un parteneriat direct între Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache” și Asociația Kiros?

Dna Mihăilă Alexandra: Asociația Kiros, iar vectorul de imagine este Falemi Nana.

z\

Dl consilier Geamănă Dragoș: Am înțeles! întrebarea mea este în condițiile în care... și se aplică Hotărârea 65/16.05.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, ... toate asociațiile care vor să facă ceva pentru Sectorul 5 să intre în această procedură de selectare a unor... Adică mi se pare că intră niște asociații care au un regim diferit față de celelalte care intră prin procedură.

Dna Mihăilă Alexandra: Pot să vă răspund? Etapa a doua privind Legea 350 (Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general) din fonduri nerambursabile s-a încheiat. Solicitarea de proiect a fost depusă în luna Decembrie. S-a analizat solicitarea, s-a depus către ședința de Consiliu, cam acesta este bugetul.

Dna consilier Coroblea Cristina: Bun! Deci, două întrebări as avea si eu de pus. Unu-până la urmă, din acest buget măcar știți cât se va duce pentru publicitate, cât pentru premiere...

Dna Mihăilă Alexandra: în proporție de 80% banii se vor duce pe burse pentru copiii talentați la baschet, fotbal și handbal și pe rechizite, pe produse de care copiii au nevoie.

Dl președinte de ședință Matei George: Bine! Vreau să supun la vot!

Dna consilier Coroblea Cristina: Și un alt, o altă...

Dl președinte de ședință Matei George: Spuneți!

Dna consilier Coroblea Cristina: Nici noi nu... Considerăm că scopul declarat al acestui proiect, acela de a educa și de a oferi copiilor imaginea importanței sportului, nu este optimă în acest fel. Adică vorbim doar despre nouă zile, nu este un proiect din care se poate face educație unui număr de ”x” copiii care vor fi incluși în aceast proiect. Nu așa se face educație de fapt. In nouă zile, un grup restrâns de copii... Ar fi fost mult mai bine, ca de exemplu, ca o sumă să fie alocată pentru a deschide, așa cum propusesem de exemplu și noi, anul trecut...să fie deschise curțile școlilor, de pildă, într-o parte mai mare a anului pentru copiii care vor să facă sport. Adică...

Dl președinte de ședință Matei George: Da!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Deci, în anexa asta aici, zice așa: ”Cupa Intercartiere Junior militează pentru necesitatea sportului zilnic, pentru dezvoltarea armonioasă a tinerilor și lupta împotriva sedentarismului”. Și eu vreau să vă întreb: această luptă împotriva sedentarismului între 14 ianuarie-3 februarie cum funcționează? Pentru că logic ar fi să facem o chestie prin care copii să poată să facă sport, mișcare în fiecare zi, nu între 14 ianuarie-3 februarie, două săptămâni, sau cât o fi! Asta nu este luptă împotriva sedentarismului. Vreau să vă întreb.

Din sală: După 14 până pe 3.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Nu e vorba de perioadă, dar de ce nu facem competiția permanentă. Nu ați înțeles întrebarea! întrebarea era așa: dacă vrem să luptăm împotriva sedentarismului, de ce nu facem o chestie permanentă?

Dl președinte de ședință Matei George: Orice proiect are un termen! Un început și un sfârșit! Nu poți să...

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Aceasta-i în perioada vacanței!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Deci atunci, când se mai formulează aceste rapoarte, măcar să se argumenteze strict pentru ce vor să facă, nu cu lupta împotriva sedentarismului, care, hai să fim serioși, nu vă supărați...

Dl președinte de ședință Matei George: Mulțumesc frumos! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, cu completările ulterioare a fost votat cu 16 voturi pentru, 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina, Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan-Ion, Pop Claudia-Ramona și Scripcaru Lucian-Mihai).

Dl președinte de ședință Matei George: Șapte- proiect de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice si de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” în anul 2017, aprobat prin Consiliul Local al Sectorului 5 prin H.C.L. S.5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare ! Discuții? Spuneți, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: în sfârșit văd și eu un proiect cultural la Centrul „Ștefan Iordache”...la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, este primul proiect care ține...are legătură cu cultură și nu doar cu animozitate. Felicit pentru inițiativă și sper ca proiectul să se deruleze așa cum trebuie!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: La bani puțini...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: La bani puțini...în sfârșit se dau bani puțini, față de bugetele alocate...se ating mai mulți locuitori!

Dl președinte de ședință Matei George: Spuneți!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Eu înțeleg că se distribuie o linie de cărți. Vreau să întreb cine este autorul cărții?

Dl președinte de ședință Matei George: Spuneți, vă rog!

Dna Mihăilă Alexandra: Da, este doamna Ludmila Patlanjoglu. Dumneaei

este!

Dl președinte de ședință Matei George: Da, este profesor la Academia...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Profesor la teatru...la teatrologie, mai precis!

Dl președinte de ședință Matei George: La secția...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Teatrologie!

Dl președinte de ședință Matei George: Da!

Dna consilier Coroblea Cristina: Am o întrebare scurtă! Pentru...am înțeles

5

că intenția este să ajungă această carte la aproximativ o mie de locuitori! Cum vor fi selectați? Cum se va întâmpla această distribuție?

Dna Mihăilă Alexandra: Pe pagina de Facebook, pe siteul Centrului Cultural și în cadrul evenimentului din 3 februarie.

Dl președinte de ședință Matei George: Mulțumesc! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Nu este cazul.

Proiectul de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural si de Tineret „Ștefan Iordache” în anul 2017, aprobat prin Consiliul Local al Sectorului 5 prin H.C.L. S.5 nr. 72/30.05.2017 a fost votat cu 21 de voturi pentru și 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am o rugăminte, dacă se poate! Domnul președinte, să îl citiți, pentru că sunt cele suplimentare...pe fiecare, să le înțelegem! Dar despre ce este vorba!

Dl președinte de ședință Matei George: Primul - proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea), în anul 2017. Spuneți!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Mulțumesc frumos! O să încerc să fiu scurt! De fiecare dată când au fost subiecte legate de parohii și subiecte legate de acordarea sprijinului financiar pentru catedrală, noi am votat pentru. Mai mult decât atât, eu personal am luat cuvântul nu doar o dată, am încercat să conving și colegii de la U.S.R. și pe alții care mai aveau anumite îndoieli vizavi de subiectul acesta, dintr-o sumă de rațiuni! Pe de-o parte, faptul că într-o societate atât de agitată, este foarte important. Totuși, ca toate lucrurile discutabile să existe anumite repere de moralitate care într-un sens instituțional, în cazul nostru Biserica Ortodoxă, să le poată promova! Pe de altă parte, este o chestiune care ține de, să zic așa, asumările de spiritualitate ale majorității locuitorilor, iar în cazul Catedralei am invocat, inclusiv pentru cei care nu au legătură cu primele două argumente...am invocat inclusiv chestiunea că este un obiectiv de investiții fantastic de important pentru sectorul nostru! în acest caz și de acum înainte am avea rugămintea, deși ca principiu nu ne-am opus niciodată și dimpotrivă, de aceea am argumentat cele de mai sus, am susținut! însă avem o mulțime de lucruri de făcut, investiții mult mai importante! Nu în comparație cu aceasta, ci lucruri pe care ar trebui să le prioritizăm cel puțin la fel de mult! Adică nu facem parte din cei care sunt adepții acelei paradigme conflictuale, în care trebuie să punem cap în cap sumele care le dăm către biserici sau unități de cult în general, vizavi de cele pe care le dăm pentru școli, spitale sau altceva. Nu au nicio legătură! Avem nevoie și de biserici, avem nevoie și de școli și de spitale! Cu amendamentul că totuși în ultimul an și jumătate, la capitolul investiții, pentru acest gen de proiecte, școli, chestiuni educaționale...nu avem after school-uri! Avem astăzi pe ordinea de zi și o să votăm chestiunea legată de a finanța acele activități de tip after school. Nu avem suficiente creșe în sectorul 5! Sunt o mulțime de lucruri la care executivul primăriei...noi nu le putem iniția, pentru că nu ne îngăduie Legea 215 cu privire la alocarea de bani, cum știți! Dar executivul le poate iniția si vor avea în noi un susținător de fiecare dată! Ne vom abține de acum înainte câtă vreme nu

5    5

vom vedea că sunt bani cheltuiți și pentru altceva! Mare parte a bugetului... ce-am...ce s-a aprobat până acum în ultimul an, ultimul an și jumătate, au fost ori spectacole, ori tot felul de ajutoare financiare! Nu spunem că nu sunt necesare! Sunt necesare, sunt importante, de aceea le-am și susținut, dar pe viitor ne așteptăm la mai multă responsabilitate cu privire la investițiile care chiar...nu spun neapărat care chiar contează, dar care contează în egală măsură ca și acestea pe care le-ați propus! Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Matei George: Mulțumesc!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Aș mai avea eu o solicitare!

Dl președinte de ședință Matei George: Spuneți, vă rog!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Aș dori să știu, în completarea a ceea ce a spus colegul meu, dacă sumele de bani alocate până acum către diverse parohii sau către Biserica Ortodoxă sunt cumva,...se poate controla cheltuirea lor...dacă poate fi controlată?

Dl Primar Daniel Florea: Da, se poate!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: în sensul că...știu că parohiile sau Biserica trebuie să trimită către primărie facturi sau...

Dl Primar Daniel Florea: Este obligată, da!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Devizele de lucrări!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Așa! Există aceste...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Păi altfel nu se eliberează!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Pot fi consultate?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Sigur că da!

Din sală: La cine? în cazul primăriei?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Noi unde putem merge să consultăm aceste documente?

Dl Primar Daniel Florea: La culte!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Culte!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: întâi culte și apoi la direcția economică!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Iar dacă îmi permiteți, banii pentru parohia respectivă sunt destinați construirii unui centru social. Deci nu este de repararea bisericii sau altceva! Un centru social care se face lângă biserică, cu funcțiunile pe care le știți și dumneavoastră! Asistență gratuită medicală, asistență socială pentru cei defavorizați! Despre asta este vorba! Nu e vorba de clădirea bisericii, este vorba despre o clădire separată, o investiție care se face lângă biserică!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți, domnule viceprimar! Dar atunci când scriem proiectul, de ce nu ne spuneți de exemplu, banii necesari sunt pentru...

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Dar în proiect nu scrie!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: în proiect nu scrie! Nu scrie nici dacă sunt reparații, nici dacă...

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Noi acum am aflat prima dată!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: E foarte important!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Pentru noi contează foarte mult să știm!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Nu vrem să ne opunem la așa ceva, cum am dovedit-o de 100 de ori!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Haideți că ne schimbăm exact în timpul ședinței!

5    5

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: De aceea am vrut să fac completarea!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Da, dar noi nu ar trebui să ajungem aici! Trebuie să știm dinainte să nu mai avem astfel de discuții!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: întâmplarea a făcut să cunosc despre ce este vorba!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Mulțumim frumos pentru informație! Supuneți la vot, vă rog!

Dl președinte de ședință: Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea), în anul 2017 a fost votat cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline-Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Matei George: Următorul proiect de hotărâre -proiect de hotărâre de modificare a HCLS 5 nr. 114/22.08.2017. Aici este situația cu demisia dumneavoastră (adresându-i-se dlui consilier Daniel Marian Vanghelie) și trebuie făcută o propunere!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Dar lăsați-1 pe dumnealui să-și prezinte demisia în plen!

Dl consilier Vanghelie Marian Daniel: Eu am fost plecat din București. Nu am putut să particip la consiliul de administrație...au fost câteva probleme la Școala nr. 150! în continuare sunt probleme...sunt plecat cu partidul, pentru organizarea partidului și nu sunt prezent și dacă nu pot să iau...să fiu acolo, nu are rost! Așa că voi propune pe altcineva să se ducă acolo, să vadă problemele de acolo!

Dl președinte de ședință Matei George: Da! Propuneri? Spuneți vă rog!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Domnule președinte, pentru înlocuirea membrului în Consiliul de Administrație al Școlii Nr. 150 îl propun pe domnul Alexandru Lazarov. Totodată mai am o problemă pe care vreau să o ridic!

Dl președinte de ședință Matei George: Spuneți!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: La Școala 150 mi-au solicitat...mi-au zis următoarele: singura clasă care este renovată din școala 150 este clasa în care învață fata doamnei Pop Claudia și ei solicită să o înlocuim pe doamna Pop Claudia din Consiliul de Administrație, întrucât nu s-a ocupat de toată... și face numai diferențe...numai pentru o singură clasă!

Dl Primar Daniel Florea: Tot la școala 150?

9

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Tot la școala 150!

9

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Deci așa să facem acuzații...deci nu este adevărat! Eu am fost chiar singura care m-am ocupat și m-am dus la toate ședințele Consiliului de Administrație! Da? Deci chiar se poate verifica! Am lipsit doar la ultimele două, că nu am fost în București, dar în rest am fost la toate ședințele respective! Acuzațiile care mi se aduc trebuie să fie dovedite în primul rând!

Dl Cursaru Paul Gabriel: Niște.. .niște...!

9    9

Dl Primar iese din sala de consiliu.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Da! Așa pot să zic și eu că aștia.. .care? Să văd și eu adresa respectivă, ca să zic și eu problema!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: E un subiect important! Au făcut vreo adresă sau ceva? Sau ne prezentați în mod informai?

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Eu am informat Consiliul!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Ați informat Consiliul cu privire la o opinie, nu cu privire la un fapt! Un fapt, de regulă,se documentează în mod instituțional! Să facă oamenii ăia o adresă, că domnule, suntem nemulțumiți de activitate! Atunci da, va spune toată lumea...dacă părinții...

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Deci nu am nicio problemă dacă e vorba de...

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Eu nu știu! Eu nu spun că e așa sau nu!

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Colegul meu care este acolo tot timpul, Geamănă Dragoș, știe!

Dna consilier Coroblea Cristina: Sincer, mie mi se pare, poate este ceva personal din partea acelor persoane, mie mi se pare.... Nu știu cum ai putea din Consiliul de Administrație să te ocupi de o singură școală. Până la urmă directorul este cel care ia...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Nu de-o școală!

Dna consilier Coroblea Cristina: De o singură clasă, scuzați!

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Dacă vreți să știți, clasa fiicei mele este cea mai mizerabilă. La clasa fiicei mele nu se deschid geamurile, la clasa fiicei mele nu... deci, nici nu am comentat. Haideți să nu mai discutăm subiectul acesta.

Dl președinte de ședință Matei George: Vreți să propunem înlocuirea doamnei din Consiliul de Administrație?

9

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu, nu e cazul. Nu, dar am solicita, dacă există astfel de opinii și păreri ș.a.m.d.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Vreau să demonstrați. Vreau să văd...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Ducem discuția prea departe. Stați un pic. Nu putem să stăm în vorba Consiliului că au spus niște părinți de activitatea unui consilier. în ce scoală, de când sunteti dumneavoastră consilieri aici, ati auzit de așa ceva și să mai punem și în discuții. Astea sunt discuții care se poartă într-o altă zonă. Serios, bagatelizăm și nu este în regulă. Nu este în regulă să discutăm asa ceva.

5

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Eu am informat ce mi-au zis. Am informat Consiliul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Domnule, informați la Diversei

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Am zis că informez Consiliul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: S-a dus cineva să vadă clasa?

Dl președinte de ședință Matei George: Atunci supun la vot...

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Dar nu, chiar vă rog să vadă clasa, chiar cer să se facă anchetă. O să cer ISMB-ului lucrul ăsta, ca să clarificăm problema asta. O să vă demonstrez că nu aveți dreptate. Chiar e bătaie de joc. Chiar nici nu m-am implicat.

La ora 14,24 intră în sală domnul Primar.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Domnule Primar, vă rog frumos! Vreau să verificați. Clasa fiicei mele este cea mai mizerabilă. Mi se aduc acuzații că eu fac doar pentru fiica mea. Deci, nu este adevărat. Chiar nici nu m-am implicat. Din contră, fiica mea a fost lovită, de mai multe ori, zilele trecute.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu știam că toată școala e praf, nu numai o clasă!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Domnule Primar, un grup de cetățeni din zona Panduri ai căror copii învață la Școala nr. 150, mi-au comunicat următoarele: singura sală de curs renovată, este sala la care învață fiica doamnei Pop.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Eu, vă rog oficial să verificați clasa. Nu, chiar vă rog să verificați clasa. Vreau să fie verificată.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Eu am zis că o să aduc la cunoștință

5    5

Consiliului.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Nu, eu vreau să fie verificată. Ați adus o acuzație si vreau să fie verificată această acuzație. Si dacă îmi demonstrați mie

9    5    5    5    5

că este așa, eu singură îmi dau demisia.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Clasa cea mai frumoasă este clasa lui Bahmuteanu.

5

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Ca să terminăm, propun înlocuirea doamnei.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu puteți să propuneți sau...

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Vreau să fie verificată. E adevărat. Este clasa cea mai murdară.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Clasa cea mai modernă este clasa lui Bahmuțeanu. A lui Prigoană, pardon.

Dl consilier Geamănă Dragoș: Acuzațiile care i se aduc...înțeleg că domnul Melnic le transmite. Dar astea sunt totuși niște acuzații destul de

5    5    9

importante. Când a fost cazul și au fost niște acuzații de genul ăsta, s-a făcut o... Nu cred că putem să luăm o decizie în baza faptului că cineva spune sau nu spune niște lucruri. V-am acordat domnule Primar, Consiliul v-a acordat în cadrul ședinței însărcinarea să preluați mandatul, să vă ocupați de școală. Cred că lucrurile astea ar trebui verificate de noi consilierii.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Da, chiar vreau să fie verificate. Nu-i nicio problemă. Să vadă în ce condiții stă fiica mea în clasă.

Dl președinte de ședință Matei George: Supunem la vot înlocuirea din Consiliul de Administrație a doamnei Claudia Pop.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Pe baza a ce? Stați un pic.

Dl consilier Sripcaru Lucian Mihai: Cum e o solicitare? Solicitarea trebuie să vină însoțită de...

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu consider că o solicitare de această natură trebuie să vină cu documente justificative. Aveți niște documente, vă rog să-mi spuneți?

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Aveți o adresă, ceva, înregistrată? Aveți dovezi? Așa pot să zic și eu...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu pot să acuz în momentul acesta, public, că doriți înlocuirea colegei noastre Ramona Pop pe motivul acelei descătușări sau neînțelegeri pe care ați avut-o împreună cu dumneaei la Consiliul de Administrație în care ati venit si ati informat demiterea doamnei director.

9    9    5    5

Dl Primar Daniel Florea: Dumneavoastră ati fost acolo?

9

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Păi, nu știu.. ..dar lăsati-mă să termin.

z    9    9

Dl Primar Daniel Florea: Păi dacă nu ați fost, hai să nu vorbim degeaba!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Lăsati-mă să termin.

9

Dl Primar Daniel Florea: Cum să vă las să vorbiți, pentru că nu ați fost acolo. Nefiind acolo, vă rog, nu faceți...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Păi, atunci, dacă nu am fost nici eu acolo și exact așa a fost, de unde știe domnul Melnic ceea ce spune?

Dl Primar Daniel Florea: Nu, dar ati fost? Nu ati fost!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Păi, nu am fost!

Dl Primar Daniel Florea: Deci nu am zis nimic rău.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu spun altceva. Consider că această propunere, pe care o face, este un fel de reîntoarcere, de răzbunare împotriva acelei discuții. Cred că nu este corect și nu este în regulă.

Dl președinte de ședință Matei George: Continuăm. Supunem la vot. Cine este pentru schimbarea...?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Mă scuzați o secundă! Cu permisiunea domnului președinte de ședință care conduce ședința. Eu ca de obicei o să încerc să fiu mult mai echilibrat și să găsesc, după umilele mele posibilități, situația de fapt. E pentru prima oară în ultimele cinci minute, în viața mea, când aud despre această dezbatere. Prin urmare.. .vorbesc în nume personal. Nu știu dacă lucrurile sunt așa sau nu, pentru că și înainte să se facă referire la alte discuții din ședința de care spunea domnul Primar și domnul Cursaru...

Dl Primar Daniel Florea: A fost o ședință foarte calmă, foarte frumoasă, nu a existat nicio cutumă.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu contest, tocmai asta spun! înainte să aud despre acest subiect, mă gândeam că dacă există ... și asta am și spus și va apărea în consemnarea procesului verbal, că dacă există astfel de argumente care sunt bine fundamentate, precum cele ridicate de domnul Melnic, indiferent de chestiuni de colegialitate sau de necolegialitate. Discutăm despre o chestiune în primul rând de legalitate dincolo de a reprezenta în mod echilibrat pe oamenii care ne-au trimis aici. Prin urmare, atâta vreme cât noi nu avem un raport de specialitate, câtă vreme nu avem nu știu o adresă cu doi, trei, patru, cinci părinți semnatari sau o altă documentație poate din partea Inspectoratului care ar trebui să verifice situația sau a domnului Primar în calitatea pe care o are, nu de Primar, ci în acel for la 150 din câte am înțeles, totuși fără o documentație, dincolo de noi, care în mod evident argumentez, în felul acesta că nu ne-am putea pronunța nici favorabil, nici nefavorabil. Nu știu în ce măsură ar putea ceilalți colegi din Consiliu să se pronunțe favorabil sau nefavorabil, urmare a faptului că un coleg al nostru, cât se poate de respectabil altminteri, domnul Melnic, ne-a transmis o informare, sunt convins, de bună credință: domnule, mi-au semnalat niște cetățeni a, b, c ăia zece, douăzeci, cincizeci, o sută, o mie de părinți câți sunt, au semnalat că există o astfel de situație.

9

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Să existe o astfel de adresă și să existe dovezi, domnule Primar!

Dl Primar Daniel Florea: Are voie să facă propuneri domnul Melnic?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu nu contest.

Dl Primar Daniel Florea: Deci are voie!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Domnul Primar, mă scuzați o secundă! Nu am încheiat. Doar o clipă. Vizavi de chestia procedurală, ne poate lămuri doamna Secretar. Eu am luat cuvântul și am lămurit subiectul. Am vrut doar să explic...

Dl Primar Daniel Florea: Poate domnul Melnic să facă propuneri?

Dna Dragnea Florina: Domnul consilier poate să amendeze proiectul de hotărâre cum consideră dumnealui, fiind legal. Se supune la vot, iar dumneavoastră hotărâți. Vreau să vă atrag atenția că potrivit art. 45, alin. 5, fiind o hotărâre cu privire la persoane, votul va trebui să fie secret. Doar aspectul acesta voiam să-l menționez.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Asta știam.

Dl Primar Daniel Florea: Cu privire la persoane, cu privire la înlocuire, e public? Adică, dacă se face vot de înlocuire este secret. Acel vot cu privire la necesitatea...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Este tot secret.

Dl Primar Daniel Florea: Este tot secret?

_ __ /\

Dna Dragnea Florina: Tot secret. întrebarea va fi dacă sunteți de acord cu schimbarea doamnei consilier din Consiliul de Administrație de la Școala nr. 150

9    9

cu nu știu cine.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Pot să mai fac și eu o propunere? Propun să o înlocuim pe doamna consilier Pop Claudia cu domnișoara consilier Andreea Stanciu.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Nu, trebuie să fie de la PNL. Așa ar fi corect.

Dl președinte de ședință Matei George: Altă propunere?

Dna Dragnea Florina: A mai fost propunerea vizavi de demisia...

Dna consilier Pop Claudia Ramona: în primul rând... eu în primul rând... Dacă-mi permiteți, vreau să-mi spun și eu cuvântul! Deci, în primul rând acuzațiile care mi se aduc vreau să fie dovedite. Dacă nu sunt dovedite o să dau în judecată Consiliul. Pentru că nu este normal. Mi se aduc niște acuzații care nu sunt dovedite. Deci în primul rând domnul Primar are obligația să verifice dacă într-adevăr acea clasă este sau nu este... în ce condiții se află. Eu v-am zis:

9

geamurile nu se deschid. De doi ani geamurile nu se deschid, pereții sunt distruși. Este cea mai mizerabilă clasă. Vă arăt poze, am poze la mine, ca să vedeți! Chiar vorbesc serios! Adică, chiar nu m-a interesat acea clasă. Pe mine m-a interesat școala. Dar dacă sunt dovezi și dacă se supune la vot și nu există dovezi și mi se aduc acuzații nefondate, nedovedite, o să cer explicații. Pentru că nu este normal și corect, atâta timp cât mi se aduc acuzații vizavi de situații care nu există.

Dna consilier Coroblea Cristina: Nu mi se pare corect, mi se pare anormală situația asta. Cineva spune că a spus cineva ceva și luăm...și trebuie să luăm o decizie pe baza că cineva...

Dl Primar Daniel Florea: Astea sunt motivele, astea sunt motivele pentru care un consilier a făcut o propunere. Eu nu v-am întrebat niciodată propunerile pe care le-ați făcut în Consiliu în baza a ceea ce le-ați făcut. Este dreptul dumneavoastră să faceți. Așa este și dreptul domnului Melnic să facă propuneri. Care e problema?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Dar să vină cu dovezi cum a cerut doamna consilier.

Dl Primar Daniel Florea: Stați un pic! A făcut o propunere.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: E cuvântul domnului împotriva cuvântului doamnei.

Dl Primar Daniel Florea: Dar nu este adevărat! Domnul Melnic a făcut o propunere. Dumneavoastră votați și atât.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Da și eu vreau dovezi!

Dna consilier Coroblea Cristina: Desigur, putem să votăm orice prostie.

Dl Primar Daniel Florea: Exact. Nu s-a gândit nimeni la lucrul acesta.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Nu s-a gândit nimeni?

Dl Primar Daniel Florea: Nu am luat niciodată în calcul, eu cel puțin, faptul că există niște interese personale în spatele unor decizii. Nici că există un interes personal ca să fie într-un anumit Consiliu de Administrație că are copilul la școala respectivă. Nu, n-am luat în considerare.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Bun. Și înainte de a lua o decizie...

Dl Primar Daniel Florea: Dumneavoastră luati decizia, nu eu!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Nu vi se pare mai cinstit față de colegii de la PNL să li se prezinte de fapt...

Dl Primar Daniel Florea: Dumneavoastră luați decizia prin vot, nu eu! Eu nu am făcut această propunere. Dumneavoastră luați decizia în Consiliu prin vot. Ceea ce este legal.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina: Și nu putem vota după ce domnul Melnic vine cu dovezile.. .ca să-și susțină argumente.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Domnul președinte să-mi dea cuvântul!

Dl președinte de ședință Matei George:

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: In spiritul celor pe care le-am enunțat mai sus și surprins de acest context și de această dezbatere, vă propun să formăm o comisie de verificare a situației care să facă un raport până la ședința următoare și în baza raportului, toată lumea să voteze în cunoștință de cauză. Exclusiv din punct de vedere al informării. Vă repet, nu este o chestiune de colegialitate. Dacă sunt lucruri care nu sunt în regulă, noi vom fi primii care vom vota în favoarea acestei propuneri. Ca să fie limpede. Efectiv suntem luați cu toții prin surprindere.

Dl președinte de ședință Matei George: Supun la vot... Votul va fi secret. Deci, mergem mai departe.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu, înființarea unei Comisii nu va fi secretă. Trebuie să supuneți la vot aprobării Consiliului, constituirea unei Comisii care să verifice... formată din consilieri locali care să verifice acest subiect și după aceea componența, dacă vreți, în funcție de ce spune dna Secretar.

Dl președinte de ședință Matei George: Supun la vot înființarea unei Comisii. Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Care să verifice această situație. Numai noi votăm?

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este împotrivă?

Propunerea de înființare a unei Comisii care să verifice situația de la Școala nr. 150 a fost votată cu 10 voturi pentru și 16 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru (Guiu) Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel).

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: As vrea să vă întreb dacă sunteti de

5    S

acord, ca pe principiul acelei echitabilități cu care am început de bună credință acest Consiliu, dacă în locul doamnei consilier Pop Ramona Claudia, să înlocuim cu un alt membru al Partidului Național Fiberal, așa cum a fost principial de la început împărțite aceste ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: în mod cutumiar!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Da, dacă... vă întreb dacă vreți să vorbim ... dacă este în regulă. Am o întrebare: pentru a exclude orice idee sau orice gând ulterior, că unul dintre noi ar putea avea copilul acolo la școală, și ca să nu mai existe o astfel de discuție...

s

Dl Primar Daniel Florea: Faceți propuneri și votați pe propunerile respective.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu vă întreb dacă sunteți de acord pe echitabilitatea și pe cutumia pe care am respectat-o de la începutul înființării acestui Consiliu, cu această propunere a mea, ca acest job, care vreți să rămână vacant deoarece au fost discuții si noi suntem de acord, nu vrem să avem discuții,

9    5    7    5    7

Dl Primar Daniel Florea: Adică vreți ca toti consilierii să voteze un PNL-

5    S

ist!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu! Noi vrem ca locul pierdut de Partidul Național Liberal... să se respecte acea...

Dl Primar Daniel Florea:Nu, n-am înțeles! Ca să fiu sigur de ce spuneți!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Păi vă spun imediat la ce ne-am gândit:

Dumneavoastră vreți, în momentul de față, pe principiul că dna Ramona Claudia Pop, în discuțiile pe care le-a ridicat aici foarte ... mă rog, susținute argumentat de către dl consilier Melnic Constantin Ion, ca s-o înlocuim. Noi suntem de acord cu această înlocuire, dar mergând pe echitabilitatea de la început a constituirii Consiliului Local în unitățile de învățământ, ca să păstrăm acest loc al Liberalilor, așa cum a fost el împărțit în ședința inițială. Și sunteți de acord cu acest argument sau cu această propunere pe care noi vrem să v-o dăm?

Dl Primar Daniel Florea: Acordul se exprimă prin vot, nu?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Deci, nu sunteti de acord! Vreți ca

7    9    9

dumneavoastră...

Dl președinte de ședință Matei George: Trebuie să faceți o propunere! Deja, dl consilier Melnic Constantin Ion a făcut o propunere, pe Andreea Cristina Stanciu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Știu că încercați formal să evitati un

5    9    9

răspuns! Este în regulă! Am vrut doar să rămână consemnat!

Dl Primar Daniel Florea: Alte propuneri în afară de...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Deci, eu îl propun pe dl consilier Lucian Mihai Scripcaru să înlocuiască de drept. Deci, acel consilier PNL, așa cum a fost el împărțit inițial. Astfel, aș vrea să aduc la cunoștință că, în condițiile în care rămâneți consecvenți pe ideile pe care le-ați început, înseamnă că tot Consiliul de Administrație la școala nr. 150, va fi acoperit de către consilierii PSD. Mă înșel sau nu?

Dl Primar Daniel Florea: Nu este adevărat! Face cineva propunere pentru..

Din sală: Da, mai avem ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am înțeles!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Iar de reținut este că nu am avut niciun membru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel Tăi aveți acum prin propunerea domnului consilier Lazarov Alexandru Sebastian!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Păi până acum n-am avut!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: în locul domnului consilier Vanghelie Daniel Marian...

Dl președinte de ședință Matei George: Vot secret se va face la...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Da, da, da, știm!

Dl președinte de ședință Matei George: Continuăm cu următorul proiect...

Dl Primar Daniel Florea: Mai este vreo propunere acolo?

Dl președinte de ședință Matei George: Andreea Stanciu și Lucian Scripcaru.

Dl Primar Daniel Florea: Și acela, la punctul doi, în locul dnei consilier Pop Ramona Claudia...

Dl președinte de ședință Matei George: Da, Andreea Cristina Stanciu sau Lucian Mihai Scripcaru...

Având în vedere că este vot secret, membrii Consiliului au convenit ca exercitarea votului să se facă după epuizarea ordinii de zi.

Următorul - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 152/28.09.2017. Spuneți vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Dacă ni se explică...aștept să văd dacă se lămuresc întrebările, dacă nu, noi avem două întrebări! întrebarea unu, această modificare are legătură cu implementarea modificărilor privind salariul minim și întrebarea numărul doi, are legătură cu acea trecere a contribuțiilor de la angajator la angajat? Dacă acestea sunt rațiunile acestei modificări, atunci suntem de acord. Dacă este și altceva, să ni se explice!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Doamna Isabelle! A...doamna...iertați-mă!

Dna Dobre Violeta: Domnul consilier are dreptate. Aceste modificări salariale au legătură expresă cu intrarea în vigoare a...

Dl consilier Jelea Bogdan-Ion: Cu cele două modificări, da? Ok! Mulțumesc frumos!

Dna Dobre Violeta: Cu trecerea contribuțiilor...da? Este de ajuns?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Da, mai am eu o întrebare! Dacă prin această modificare se modifică cumva salariul net al tuturor angajaților, în sensul diminuării acestuia sau dacă există vreo creștere totodată?

Dna Dobre Violeta: Va fi o creștere de aproximativ 8%.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: De rotunjire, am înțeles, mulțumesc!

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Nu este cazul.

9

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 152/28.09.2017 a fost votat cu 26 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Matei George: Mai departe - proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Discuții?

9

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: As vrea să întreb care este suma si unde

5    5

va fi repartizată?

Dna director Disăgilă Isabela: Prin hotărârea nr. 41/10.04.2017 s-a aprobat utilizarea excedentului bugetar în sumă de 293.870 pentru finanțarea cheltuieli secțiuni de dezvoltare. Suma a fost alocată pe cele două Societăți Comerciale pe care le avem în subordine pentru investiții la nivel de Consiliu Local Sector 5. Prin prezenta hotărâre sunt modificări și completări la cele două Societăți!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: 293..., asta-i suma?

Dna director Disăgilă Isabela: Da! Este vorba despre investiții la nivel de modernizare a piețelor...

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

9

Dna consilier Coroblea Cristina: 293 de milioane se vor da către?...

Dna director Disăgilă Isabela: Investiții pentru Consiliu Local și SC Economat, si se fac modernizări în sector!

Dna consilier Coroblea Cristina: La Economat... Economatul ce legătură

are?

Dna director Florina Dragnea: Păi le administrează potrivit acordului de asociere cu Administrația Piețelor!

3    9

Dl Primar Daniel Florea: Avem Piața 13 Septembrie, Piața Rahova, Piața de flori, toate spațiile verzi, ... 70 de parcuri, ... sunt multe,... locurile de joacă, părculețele de lângă blocuri.

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

3

Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a fost adoptat cu 16 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline-Christina și Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv la SC Economat Sector 5 SRL.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Care este modificarea?

Dna director Disăgilă Isabela: Se modifică Actul Constitutiv atât la SC Economat S.A cât și la SC Amenajare SA ... modernizare și amenajare.

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv la SC Economat Sector 5 SRL, a fost adoptat cu 16 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline-Christina și Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Matei George: Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv la SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

Dna consilier Coroblea Cristina: La fel ca la SC Economat? Aceeași

5

Societate se ocupă de investiții?

Dna director Disăgilă Isabela: Da, exact, modificarea în actul constitutiv! Dumnealor precizează cu ce se ocupă acolo, modernizare, amenajare, reabilitare, pe sume...

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian: Și banii nu pot fi cheltuiți decât pe investiții!

9

Dna director Disăgilă Isabela: Exact!

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv la SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA, a fost adoptat cu 16 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline-Christina și Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Matei George: La Diverse... acele adrese de la Curtea de Conturi.

Dna director Florina Dragnea: De la Curtea de Conturi au venit începând cu luna Noiembrie, mai multe Decizii de prelungire a unor termene...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: A unor măsuri care au fost dispuse prin...

Dna director Florina Dragnea: Care au fost dispuse prin Deciziile anterioare! Avem o problemă cu o Decizie din anul 2012 referitoare la intabularea sediilor în care își desfășoară activitatea secțiile de poliție. Este o problemă, întrucât în Protocolul pe care l-am semnat la momentul respective, prin care le-am preluat, am preluat decât spațiile respective, pentru că și dumnealor au o problemă cu terenul. Niciodată terenul aferent acestor clădiri nu a fost transmis în administarea INEP-ului (Institutul Național de Evidență a Persoanelor) ca apoi ulterior proporțional să-l transmitem către Autoritățile Locale. Am adus la cunoștința INEP-ului să ia măsuri pentru remediere. Celelalte Decizii din 2014, 2015, la fel, au diverse puncte vizavi de reglări în Contabilitate, Patrimoniu și s-au prelungit termenele până la anul luna ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Domnule Primar, referitor la Parcul Sebastian, s-a mai avansat ceva cu terenurile acelea?

Dl viceprimar Marian Țigănuș: Se face evaluarea ... Trebuie să primim evaluarea!

Dl Primar Daniel Florea: Ne trebuie 2/3 acolo! O să votați?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Așteptăm evaluarea! Bineînțeles că putem să votăm! Nu înțeleg ce ar putea să ne împiedice!

Dl Primar Daniel Florea: Nu știu! Ce v-a împiedicat la Liceul Bolintineanu?

Dna consilier Coroblea Cristina: De fiecare dată la buget am observat... am dori, nu am găsit informații...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: La Bolintineanu?

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Noi am votat!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu doar că am votat, am salvat situația!

Dl Primar Daniel Florea: Dar ce v-a împiedicat la școli? La ședința de la

scoli?

9

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eram la miting!

Dl Primar Daniel Florea: Nu, nu, la ședința de la școli pe care am făcut-o luni!... Noroc că au venit ei și au gândit lucrurile și am putut să facem săli de sport la două școli! Că voi n-ați venit nici unul!

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Nu, nu, am avut ședință atunci noi! Noi am fost la Parlament!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Singurul care a venit este dl consilier Bîrsan Mihai!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu s-a potrivit programul! Deci ați colaborat bine cu colegii de la USR!

Dl Primar Daniel Florea: Da, și sper să colaborăm și în continuare în același fel!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Perfect! Dar cu Liceul Bolintineanu nu aveți dreptate!

Dl Primar Daniel Florea: Ba da, am!

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Au lipsit două persoane sau trei!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Hai să ne uităm în procesul verbal!

Dl Primar Daniel Florea: Ați avut doi din ... Hai să nu mai discutăm!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ba da, hai să discutăm! Sunt niște confuzii... dar dacă discutăm... La Bolintineanu anul trecut? Toți am votat!

Dl Primar Daniel Florea: Ati votat numai doi!

9

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu e adevărat! Haideți să discutăm! Nu, nu, sunt niște confuzii! La Bolintineanu am fost prezenți acum un an!

Dl Primar Daniel Florea: Câți ați votat? Cine a votat?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Toți am votat! Nu doar că am votat, am găsit formula la Bolintineanu!...

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Am fost prezenți!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: La Bolintineanu, ... să facem un pariu, să căutăm în procesul verbal. Nu doar că am votat cu toții, dar noi am propus soluția pe care ați considerat-o în regulă, vizavi de formularea acelei hotărâri de consiliu. Dna Secretar este de față! Vă rog să confirmați! Dna Secretar, am dreptate sau mint? Am salvat situația la Bolintineanu da sau nu? Sau bat câmpii? Vă rog!

Dl președinte de ședință Matei George: Reluați întrebarea vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am salvat situația la Bolintineanu? Da sau nu?... pentru dl Primar, pentru că sunt lucruri cu care ...

Dna Florina Dragnea: Da, proiectul inițiat de dl Primar a fost modificat de dumneavoastră. O să verific și eu în procesul verbal!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ca să-l votăm cu 2/3 și a fost în regulă, în interesul locuitorilor. Mulțumesc frumos domnule Primar! Oricine poate să se înșele, nu suntem supărați!

Dl Primar Daniel Florea: In interesul locuitorilor... voi îmi spuneți mie că sunt mai importanți cei doi care au votat decât ceilalți 16.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu! Absolut deloc! Spuneam doar că nu trebuie să ne acuzați de ceva ce nu este adevărat! Atâta tot!

Dna consilier Coroblea Cristina: O întrebare aveam: în legătură cu dobânzile pe care le plătește Sectorul 5 pentru... unde putem găsi... sunt cam 30 de milioane trecute la dobânzi în buget! Unde putem găsi informații despre acele împrumuturi, plus că am votat anul trecut o amânare, deci, vor mai intra și alte dobânzi?

Dl Primar Daniel Florea: Acel împrumut de la BCR sau care? A fost ședință de Consiliu anul trecut... acolo sunt toate informațiile!

Dna consilier Coroblea Cristina: Da, în care am amânat...

Dl Primar Daniel Florea: O să revenim, pentru că suntem într-o procedură de eșalonare, de refmanțare, și o să venim cu toate informațiile. Isabela răspunde tu!

Dna consilier Coroblea Cristina: Știu că sunt trei moduri, dar nu știu pentru cât, care este suma și pentru ce au fost făcute, și în afară de asta, acelea sunt doar cele trei pentru care s-a amânat plata până ... sau inclusiv 2018 dar mai sunt și alte

Dna director Isabela Disăgilă: Rambursarea pe capital, dna consilier, iar dobânzile sunt conform celor trei contracte încheiate. Contractele, la momentul respectiv, au fost încheiate pentru reabilitare termică, blocuri de locuit și asfaltare străzi în Sectorul 5. La momentul acesta,... o anumită maturitate, în continuare decurg dobânzile. Anul trecut, când a venit dl Primar a cerut o amânare până în Septembrie 2018... La momentul ăsta, se poartă discuții cu mai multe bănci pentru o refmanțare sau emisiune de obligațiuni. în momentul în care vom avea toate datele, probabil vom intra în ședință de Consiliu și vom supune spre aprobare.

Dna consilier Coroblea Cristina: Și o sumă completă a împrumutului o știți, pentru cât a fost făcut?

Dna director Isabela Disăgilă: Veniți la Contabilitate după ce se termină ședința și vă spunem...

Dl președinte de ședință Matei George: Continuăm cu votul secret!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Putem să luăm o pauză de 5 minute? Supuneți la vot dle președinte!

Dl președinte de ședință Matei George: Rămâneți aproape!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Rămânem aici nu plecăm! Supuneți la vot ca să fie regulamentar!

Dl președinte de ședință Matei George: Luăm o pauză de 4-5 minute! Cine este pentru?

Propunerea de pauza de 4-5 minute a fost votată în unanimitate de voturi.

Se reiau lucrările ședinței. Având în vedere că buletinele de vot au fost redactate, se trece la procedura votului secret.

Membrii Comisiei de Validare se retrag în scopul numărării voturilor.

La ora 15,08 intră în sala de ședință dl consilier Cursaru Paul Gabriel si dă

7    5    5    5

citire procesului verbal privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sector 5 în Consilul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 150.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Având în vedere prevederile art. 45, alin. 5 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, membrii Comisei de Validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sector 5 în Consiliul de Administrație

J

al Școlii Gimnaziale nr. 150. în urma exprimării voturilor, iată rezultatul acestora: Lazarov Alexandru Sebastian - 21 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 vot nul; Stanciu Andreea Cristina - 16 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, Scripcaru Lucian Mihai - 10 voturi pentru, 16 voturi împotrivă. Și am încheiat!

Dl președinte de ședință Matei George: Mulțumim!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Totodată, aș mai vrea să fac o precizare: în momentul în care doamna Pop nu mai este membru în Consiliul de Administrație, în acest moment, dumneaei, nu mai este membru în niciun Consiliu de Administrație pe raza Sectorului 5. Conform legii 1 și a celorlalte metodologii așa cum, la sfârșit, eu cu doamna secretar am purtat o discuție, noi suntem obligați să o punem într-un Consiliu de Administrație. Fiecare dintre noi trebuie să participăm acolo. Aș vrea ca să găsească între timp executivul o soluție pentru numirea doamnei într-o unitate școlară pentru a-și desfășura activitatea în mod legal ca și consilier local.

Dl președinte de ședință Matei George: Da! Da! Da! Declar ședința închisă!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1509.

45