Proces verbal din 14.03.2017

Proces verbal ședința extraordinară din data de 14.03.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.03.2017

Lucrările ședinței încep la ora 15,27 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 3455/10.03.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

în sală sunt prezenți 21 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan și Vanghelie Daniel Marian.

Din partea executivului sunt prezenți: Dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Marian Țigănuș și dna Secretar Cristina Cornelia Feurdean.

Este prezent de asemenea și dl Prefect -Paul Nicolae Petrovan.

Dl. președinte de ședință-Valeriu Nicolae Șuhan: Astăzi avem onoarea să-l avem drept invitat și pe dl Prefect Petrovan.

Acestea fiind zise, declar deschise lucrările ședinței Consiliului Local și am să dau citire ordinii de zi, cu permisiunea dumneavoastră, și anume:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2017;

2.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea modalității de realizare a dreptului la transport al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

3.    Proiect de Hotărâre privind solicitarea schimbării destinației imobilului din Strada Bacău nr.l, Corpul B, Școala Gimnazială Petrache Poenaru;

4.    Proiect de Hotărâre privind solicitarea schimbării destinației dispensarului pentru adulți și copii din strada Prelungirea Ferentari, nr.90-92, Sector 5;

5.    Proiect de Hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Sectorul 5 al Municipiului București, a unei societăți comerciale specializate de pază;

6.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 5 al Municipiului București la sesiunea de proiecte din cadrul CP4/2017, cu proiectul " S.I.C.A.M 5 -Standarde și Instrumente ale Calității în Activitatea de Management în Sectorul 5";

7.    Proiect de Hotărâre privind modificarea sediului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.;

8.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016;

10.    Diverse.

Aceasta fiind ordinea de zi o supun aprobării dumneavoastră! Cine este pentru ? Mulțumesc! împotrivă? E cineva împotrivă? Nu. Se abține cineva? Mulțumesc!

Ordinea de zi a fost aprobată cu 21 de voturi pentru.

Dl Șuhan Valeriu Nicolae: Trecem la lucrările propriu-zise și vă supun spre aprobare punctul 1 al ordinii de zi, respectiv procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2017.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2017 a fost aprobat cu 21 de voturi pentru.

Dl Șuhan Valeriu Nicolae: Punctul 2 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea modalității de realizare a dreptului la transport al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

A    .    .

In acest sens...,veniți în față doamna director, sau, cum vreți, dacă vreți să stați acolo, nicio problemă!

Doamna director Popescu Florentina prezintă Raportul de Specialitate și mulțumește la finalul prezentării.

A

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Și noi mulțumim! întrebări? Vă rugăm (dă cuvântul doamnei consilier Niculescu Jacqueline-Christina).

Doamna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Bună ziua! O primă întrebare ar fi dacă ne puteți spune, în anul 2016, din cele 1300 de persoane menționate de dumneavoastră...,eram curioasă dacă există un studiu de câți oameni ar fi solicitat de fapt și care ar fi nevoile lor? Pe urmă, aș vrea să știu care este procedura de implementare: Se semnează un contract cu o persoană de handicap, se sună la primărie...sau cum? Cum se programează? O ultimă întrebare- cheltuielile de combustibil se prevăd în bugetul D.G.A.S.P.C. sau cum?

Dna director Popescu Florentina: Da, da, în nota de fundamentare se fac aceste precizări. La nivelul anului 2016 avem un număr de 20 de cererei scrise dar, numărul cererilor verbale au fost mult mai multe. însă situația de la nivelul instituției..., nu exista un autovehicul adaptat în acest sens.

Doamna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Bun, și țineți o evidență în acest sens?

Dna director Popescu Florentina: Bineînțeles, iar de acest transport adaptat se va beneficia în urma unei cereri. Se va suna apoi persoana, se va solicita tot dosarul, pentru că evaluarea se face de către cele două servicii, pentru copii și pentru persoane adulte. Cele două servicii de asemenea, se află în subordinea Consiliului Local, respectiv Comisia de Minori și Comisia pentru persoane adulte. Deci, toată evidența pentru cei 1200 se află la noi, însemnând documente - de la buletin până la certificatul de handicap. Vom semna cu aceștia un contract de prestări de servicii sociale cu un program exact, traseu prestabilit cu autoturism... Aceasta constituie anexă la contract. Unde se duce...la spital pentru dializă sau ,... sau cum este doamna Stoian care ne solicit transport adaptat pentru a merge copilul la scoală, la bazin, chiar si la teatru.

Dl Șuhan Valeriu Nicolae: Ok, alte întrebări? Nu sunt, mulțumesclSă supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? O abținere, mulțumim!

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și o abținere (Niculescu Jacqueline-Christina).

Dl Șuhan Valeriu Nicolae:Trecem la punctul 3, avem proiect de hotărâre privind solicitarea schimbării destinației imobilului din Strada Bacău nr.l, Corpul B, Școala Gimnazială Petrache Poenaru.

Dna director Popescu Florentina prezintă raportul de Specialitate.

La nivelul Școlii Gimnaziale Petrache Poenaru există două corpuri de clădire, Corpul A, format din școală și sala de sport și Corpul B- prezintă o clădire de 599 de m.p., construcție la sol, parter plus trei etaje desfășurate pe 2596 de m.p. Această clădire a fost modernizată în anul 2008 și în prezent nu este folosită.Având în vedere nevoile identificate la nivelul Sectorului 5, acelea de a extinde serviciile sociale adresate copiilor, propunem Consiliului Local solicitarea autorităților competente pentru schimbarea destinației acestui corp de clădire al școlii, din unitate de învățământ preuniversitar de stat, în complex de servicii socio-educative pentru copii și, de asemenea împuternicirea Primarului Sectorului 5 să întreprindă demersurile necesare acestui complex de servicii. Mulțumesc!

Dl Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă, mulțumim frumos. întrebări? Vă rugăm (dă cuvântul doamnei consilier Stroescu Marilena Daniela).

Doamna consilier Stroescu Marilena Daniela: Aș vrea să spun că la nivelul sectorului 5 funcționează 57 de unități, multe dintre ele cu probleme... așa cum știți fiecare dintre dumneavoastră, că mergeți în unități și știți că sunt probleme în unități privind funcționarea lor, și nu cred că este oportun ca acest corp de clădire să-și schimbe destinația. Eu speram ca în acest mandat să reușim să construim alte unități și să le îmbunătățim pe cele pe care le avem. Așa că propunerea mea este să retragem sau să votăm împotrivă. Acesta este punctul meu de vedere în condițiile în care numărul de elevi la nivelul sectorului 5.. .Este o încărcare

s

pe clase, în unele clase, în jur de 27- 28 de copii, pe total, și peste 30 de copii la clasă la nivel gimnazial și liceal. Cred că ar trebui să păstrăm destinația acestui corp de clădire și ar trebui să-l renovăm și să ducem copiii în această unitate.

Dl Șuhan Valeriu Nicolae: Da, doamna consilier, (dă cuvântul doamnei consilier Niculescu Jacqueline-Christina).

Doamna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Deci, cum a spus și colega. înțeleg că starea imobilului nu este cea mai bună la Școala Petrache Poenaru. Așa este? Din ce-mi amintesc eu, am fost odată acolo și am văzut că și Corpul A este .. .nu arăta într-o stare foarte bună, și atunci, în vară, fusese parcă discuția să se mute o parte din clase în Corpul B ca să se poată renova o parte din Corpul A, sau am înțeles eu greșit?

Dl Primar: Vă răspund, acum puneți întrebări și vă răspund la toate odată.

Doamna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Bun, pentru aceste reparații s-au făcut niște estimări bugetare sau sunt prinse în buget?

Dl Primar: Răspunde tu, te rog frumos Florentina, după aia dl Soare și apoi spun eu ce mai este de spus. Dl Soare, sunteți?

Dl director Soare Cezar: Aici sunt!

Dl Primar: După aia dumneavoastră, cu școlile, cu ce facem cu școlile. Răspunde tu, Florentina!

Dna Director Florentina Popescu: Așa cum am văzut eu, Corpul B nu necesită foarte multe reparații. Mai mult decât atât, la complexul acesta socio-educativ pentru copiii la care noi ne-am gândit, am încercat să-l structurăm ca un sistem pe servicii oferind atât copiilor cu handicap, cât și celor aflați în risc, copiilor care se află în școală, grupa de vârstă alta decât cea care intră în proiectul ”școală după școală”. De asemenea, în sensul precizat de dumneavoastră, am și identificat un partener care va veni și va investi în ceea ce înseamnă adaptări ale ...pe partea de utilități, pentru că avem în vedere înființarea unui centru de recuperare acolo pentru copii și finanțarea la acest centru nu va fi din bugetul Local.

Dl primar Daniel Florea: Domnul Soare, vă rog, cu privire la școli și programul pe care-1 avem.

Dl Director Cezar Radu Soare: Așa cum s-a hotărât în Consiliul Local, sunt trei grupe de școli pentru perioada următoare care vor intra în programe de reabilitare, de extindere sau de completare cu complexe sportive. Avem 5 școli în care vom avea complexe sportive inclusiv săli de sport, avem 11 școli pentru reabilitare și 7 școli pentru extindere. Școlile dacă vreți vi le spun, dacă nu...

Dl primar Daniel Florea: Spune-le pe toate, alea 11 pentru reabilitare..

Dl Director Cezar Radu Soare: Cele pentru reabilitare sunt: școala 103, școala 128, Colegiul Moțoc, Grădinița 55, școala 135, școala I. Gh. Duca, școala 150, școala 188, școala Petrache Poenaru, Liceul Bolintineanu si școala I.C.Brătianu.

Dl primar Daniel Florea: Adică, exact astea: 147, este și ea una dintre cele care intră într-un program. Avem deja aprobare de la Ministerul Dezvoltării, suntem prinși în program anul ăsta și în principiu, ne finanțează de la Guvern reabilitarea integrală a școlilor.

Dl Director Cezar Radu Soare: Foarte curând, dacă îmi permiteți să fac o completare: trebuie să mergem într-o hotărâre de consiliu pentru aprobarea indicatorilor. Deci acum suntem în desfășurarea licitației, pentru reactualizarea SF-ului (Studiului de Fezabilitate) și pentru proiectul tehnic. După ce avem datele respective, o să venim cu ele să le prezentăm Consiliului. De asemenea, avem școli și grădinițe care se extind: grădinița 168, grădinița 244, școala 103, școala 125, școala 280, școala 134 și grădinița 205. Deci, astea sunt grupul de școli și grădinițe care intră în anul acesta. Sperăm să obținem finanțarea prin programul național de dezvoltare locală.

5

Dl primar Daniel Florea: In condițiile în care, aprobări de principiu avem și e prinsă în planul de investiții pe anul ăsta la Ministerul Dezvoltării și partea asta cu aleal 1 și partea asta cu alea 7.

Dl Director Cezar Radu Soare: Și mai avem și pentru Complexele Sportive, școala 125, liceul Ion Barbu, școala 136, școala George Călinescu și școala 134.

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru: Ne puteți spune dacă mai știți și ce vor conține: teren de fotbal, teren de handbal, săli sportive.

Dl Director Cezar Radu Soare: Deci, la unele chiar avem săli, la celelalte...dar oricum toate vor avea si terenuri în aer liber.

9

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Atunci la Petrache Poenaru când se vor face aceste renovări la școală, copiii unde se vor duce dacă se desființează corpul B?

Doamna consilier Claudia-Ramona Pop: Păi în perioada de vacanță.

Dl Director Cezar Radu Soare: Vrem să lucrăm pentru renovări, pentru reabilitarea

termică și renovări, vrem să lucrăm în perioada de vară, cât durează vacanța de vară. Pentru extensii atunci vom... de asta am lansat licitația acum!

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Ați văzut cum arată sala de sport?

Dl primar Daniel Florea: Ăsta e motivul pentru care a intrat în program, normal că am

văzut!

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru: Cele care au fost cu caracter de urgență au rămas valabile cu ajutor de la Guvern? Că am avut vreo șase școli, 141..., nu mai știu care erau!

Dl Director Cezar Radu Soare: păi nu trebuie făcut? Deci, dacă nu le facem...

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Dle Soare, vă rugăm, numai puțin,

haideți să auzim toți. Vă rugăm doamna consilier, mai avem ceva?

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Da, o ultimă întrebare: când este

estimată darea în folosință a acestui complex de servicii?

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Care, la care vă referiți? Doamna

consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Acest viitor Corp B sau actual Corp B.

Dl primar Daniel Florea: Noi am gândit împreună și probabil că vă aduceți aminte un

program din ăsta de rebranduire a sectorului, în sensul că ar trebui să pornim o regenerare de la nivelul copiilor. Hai să le oferim posibilitatea de a sta cât mai mult timp la școală, de a participa la cât mai multe programe educativ-sportive. Ăsta este motivul pentru care, după cum știți, am stabilit în Consiliul Local să-i ajutăm pe cei care participă la competiții sportive de nivel național și internațional, să le dăm echipament și celor care sunt în cluburi afiliate federațiilor ... că sunt în cluburi cultural-educative. La 147 n-a avut din păcate posibilitatea pentru că nu există cerere. N-a avut copii mai mulți pe care să-i înscrie. Școala aia nu este de astăzi goală, corpul ăla B este de mulți ani gol. Și probabil că în următoarea perioadă, dacă nu facem nimic ca să aducem copiii cât mai aproape de procesul educativ, rămâne goală și în continuare. Asta e motivul pentru care noi încercăm să-i atragem pe copiii ăia să stea acolo, să nu mai stea pe străzi, să poată să... să le oferim posibilitatea ...nu avem buget, în momentul în care vom avea buget, noi vom prezenta ce vom avea de gând să facem și din punct de vedere cultural și din punct de vedere educativ în programul ”școală după școală”, pe care le avem pregătite. Și acel program de ...avem un proiect cu Clubul Steaua astfel încât Clubul, toate echipele de tineret și de juniori de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, să aibă pe ele Primăria Sector 5, să facem ..., să facem activități sportive împreună. Avem un proiect cu "teatrul Masca” pentru școli. Avem mai multe proiecte ca să găsim tineri talentați în domeniile astea. Nu avem unde să ne desfășurăm activitatea. După cum știți, Centrul Cultural pe care-1 avem, n-are în acest moment un sediu unde să-și desfășoare activitatea. Vreau să facem niște cercuri unde unii să poată să învețe să picteze, să deseneze, să danseze, .. ne trebuie un loc unde oamenii, copiii cei mai talentați și care au nevoi într-adevăr, sunt în zona aia. Astfel încât, decât să ținem o clădire goală și să ne gândim că s-ar putea s-o populăm cu elevi, mai bine răspundem unor necesități de moment acum și vom vedea dacă va fi cazul să extindem școala, că loc avem. Dar școala, corpul ăla de clădire se degradează pe zi ce trece și noi nu-1 folosim la nimic. Nici școlar și nici ca să-i ținem aproape de activități educative.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Școala respectivă este în proces de depopulare tocmai datorită faptului că sunt condiții sub mediu, ca să nu spun altfel.

Dl Primar Daniel Florea: Tocmai asta spun.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Și nu este singura școală, de aia spun că ne grăbim cu trecerea acestui corp de clădire, să-i schimbăm destinația. Pentru că dacă investim în acea clădire, să ne aducem aminte că în ședința de consiliul trecut, am votat suplimentul de hrană dată de Guvern pentru cele 50 de școli din care una este exact 147..Nu am putut să le oferim masă caldă pentru că nu au condiții. Acolo se putea face în corpul B o cantina în care acei copii să....dar trebuie investit. Dar nu cred că este o soluție să luăm acest corp și să-i schimbăm destinația.

J

Dl Primar Daniel Florea: Nu schimbăm destinația. Nu facem Primărie, facem tot centru

5    7

de activități socio-educative. N-am zis că facem activități de altă natură decât astea, să ținem copiii în centrul educațional. Bineînțeles că socio înseamnă inclusiv un loc unde să primească o masă caldă. Acestea sunt lucruri pe care le putem face.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Una este să se facă sub pălăria D.G.A.S.P.C.-ului și alta este să se întâmple sub pălăria Ministerului Educației, părerea mea.

Dl Primar Daniel Florea: Ministerul Educației nu a făcut nimic până acum.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Ministerul Educației nu are cum să facă pentru că admnistrarea o face Primăria.

Dl Primar Daniel Florea: Ministerul Educației ține de niște clădiri, după cum știți sunt niște.... Uite, Clubul Elevilor. Ați văzut câți copii sunt acolo și în ce condiții și eu nu am voie să fac nimic cu ei, păi îi aduc pe ăia acolo.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Știu situația respectivă, am pus de nu știu câte ori problema la Minister.

Dl Primar Daniel Florea: Și, ce ați rezolvat?

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Să treacă ... la Primărie.

Dl Primar Daniel Florea: Și, ce ați rezolvat?

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Asta nu e, nu pot s-o rezolv eu, în ideea în care eu nu pot să decid.

Dl Primar Daniel Florea: Păi tocmai.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Se va merge la nivel național ca aceste cluburi să treacă în administrarea Primăriilor, sigur că va fi minunat. Să ne gândim că avem unități de învățământ în afara acelui club care sunt în aceeași situație.

9    9    J

Dl Primar Daniel Florea: Păi da si....

9

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Acolo se desfășoară activități recreative, aici se face învățământ obligatoriu.

Dl Primar Daniel Florea: Aici nu se face nimic.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: învățământ obligatoriu. Nu-și mai duc părinții copiii la școala respectivă pentru că nu sunt condiții. Și avem câteva exemple asemănătoare cu acestă școală. Știu, este domeniul meu și poate sunt părtinitoare.

Dl Primar Daniel Florea: Păi, sunteti.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Știu, știu, dare eu am sperat că vom îmbunătăți aceste clădiri și vom construi altele. Avem grădinițe care putem să le reabilităm de 100 de ori că din punct de vedere al ISU nu corespund. Avem unități care iarăși putem să le reabilităm de 100 de ori că nu vom ajunge să corespundă din puct de vedere ISU. Nu corespund. Nimeni nu cere peste noapte să se rezolve aceste perobleme, dar nici să le schimbăm destinația.

Dl Primar Daniel Florea: Suntem de acord că sunt probleme, eu am spus așa: ce pot eu să fac, le reabilitez pe alea și mai încerc să țin copiii la școală. Asta pot eu să fac. Dacă Ministerul învățământului nu a fost în stare să facă nimic, numai să identifice niște probleme și nicio soluție, eu sunt de acord față de copiii noștri, să încerc să-i aduc acolo la școală. Decât să stea pe străzi, nu am nici un gând să stea să mi se drogheze, să vină tot felul de ăia care fac schimb de seringi, mai bine să stea să învețe să cânte la chitară, sau să joace fotbal sau scrimă...încerc să-i aduc aproape de procesul educațional pentru că acolo este praf. La școala 147 sunt elevi puțini și condiții grele. Ce pot să fac, să le refac școala și o fac, și să încerc să-i aduc cât mai aproape de școală. Dacă nu pot să-i aduc, în școală acolo, este programul acela de la Policy Center, cu părinții cu a doua șansă. Este important să conștientizeze și părinții că e necesar să învețe carte. Bineînțeles, că mie nu-mi convine, că noi, am putea s-o facem noi, dar hai să învățăm de la ăia, hai să facem parteneriat cu ei. Sunt oameni care sunt interesați să facă lucruri și eu nu am spații să le pun la dispoziție și stau și mă gândesc... având o clădire goală că s-ar putea vreodată peste 10 ani, 15 ani, dacă nu fac nimic să vină să mi-o populeze cineva. Hai să încercăm!

Doamna consilier Marilena Daniela Stroescu: La decizia dumneavoastră este reabilitarea unității!

J

Dl primar Daniel Florea: Asta o fac, ați văzut că e în program!

Doamna consilier Marilena Daniela Stroescu: Bun, și de ce să luăm corpul de clădire și să-i schimbăm destinația? Putem să organizăm centre educaționale acolo și fără să-i schimbăm destinația!

A    A

Dl primar Daniel Florea: Ar trebui s-o facă Ministerul învățământului! învățământul n-o face, cum n-a făcut-o nicăieri și niciodată. Eu cred că le țineți partea, dar....

Doamna consilier Marilena Daniela Stroescu: Eu nu țin partea nici Ministerului sau altcuiva. Eu țin partea școlilor! Și școala 132 se va desființa din aceleași motive. Școala arată jalnic, nu este reabilitată, părinții nu-și duc copiii acolo.

Dl primar Daniel Florea: Păi și n-ar trebui să facem ceva?

Doamna consilier Marilena Daniela Stroescu: Da, s-o reabilităm!

Dl primar Daniel Florea: Este în programul ăla?

Din sală se aude: Nu!

Dl primar Daniel Florea: De ce, că nu are populație suficientă și nu e necesar!

Doamna consilier Marilena Daniela Stroescu:Va avea! Din cauza faptului că acea școală arată cum arată, Odobleja, școala 280, sunt pline la refuz. Au câte treizeci și ceva de copii în clasă, merg în trei schimburi, școala respectivă a fost plină!

Dl primar Daniel Florea: De acord cu dumneavoastră!

Doamna consilier Marilena Daniela Stroescu: Și s-a tot degradat..

Dl primar Daniel Florea: De acord! Soluții?

Doamna consilier Marilena Daniela Stroescu: O reabilităm!

Doamna consilier Claudia-Ramona Pop: Nu-i asta singura problemă, școala! Problema este și condițiile prin care părinții pot să-și mute copiii de la o școală la alta. Adică sunt niște condiții care le permite acest lucru.

Doamna consilier Marilena Daniela Stroescu: Da, dar dacă școala ar arăta cum trebuie, atunci copiii s-ar duce la școală . Nimeni nu vrea să-și ducă copilul într-o școală cu 40 de elevi în clasă si cu 35 de minute ora. Nici eu si nici dumneavoastră!

9    9

Dl primar Daniel Florea: Dar nu vreau s-o luăm și să facem din ea Primărie sau discotecă! Facem din ea un centru pentru copii!

Doamna consilier Marilena Daniela Stroescu: Da, am înțeles și apreciez încă o dată, deci să nu mă înțelegeți greșit, aș prefera ca în ședință să intrăm și să propunem construcție de ....

Dl consilier Costantin-Ion Melnic: Dar ce grad de ocupare are școala?

Dar nu puteți să propuneți să facem centrul ăsta pentru 10 ani și discutăm peste 10 ani dacă avem copii sau nu ca să îi schimbăm destinația!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Peste 10 ani o să avem copii sau nu, dacă o să reabilităm acea scoală!

9

Dl Primar Daniel Florea: Eu propun să reabilităm anul acesta!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Eu mi-am spus punctul meu de vedere. Nu vreau să vă supărați, să înțelegeți greșit punctul meu de vedere, eu v-am mai explicat și public și în particular. Sunt în acest consiliu pentru școli, pentru copii, pentru părinți și pentru colegii mei, și chiar credeam că pot să fac ceva. Faptul că pleacă acest corp de clădire este o mare dezamăgire pentru mine. îmi pare rău, eu am văzut și la celelalte sectoare cum s-au întâmplat asemenea lucruri.

Dl Director General Soare Cezar Radu: Nu înțeleg, dumneavoastră priviți cele 4 ore când învață copilul, nu privim procesul în ansamblu de educație, asta nu înțeleg eu la

dumneavoastră. Credeți-mă, deci copilul ăla vine 4 ore și apoi rămâne liber pe străzi, nu trebuie să avem grijă de el de dimineață până seara dacă avem condiții deosebite acolo?

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Da eu v-am mai spus în general, dacă erau condiții deosebite și școala era plină și cele două corpuri erau pline aveam și cantină, făceam și suplimentul de masă, erau de toate.

Dl Director General Soare Cezar Radu: Noi nu vorbim de trecut, noi vorbim de acum. Haideți să facem de acum încolo, haideți să facem un complex să reabilităm școala. Avem copiii necesari... După ce au terminat școala trebuie să avem grijă de ei. Ați fost să vedeți în ce condiții locuiesc? îmi pare rău că intervin. Dar copiii ăia dacă se duc acasă, nu au minimum necesar.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela: Domnul Primar știe că eu știu foarte bine condițiile acelor copii. Eu sunt în acest sector, știu condițiile, știu pentru fiecare școală specificul și a cadrelor didactice, și a școlii, și a copiilor, și a părinților.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Și atunci nu acesta este motivul pentru care...

Dl Primar Daniel Florea: De-asta spuneam că trebuie să o prezint în acest moment, eu ... Nu o să facem niciodată altceva acolo, decât centre din astea... cultural - educative .. .nici n-am zis, pentru că la următorul punct o să vedeți. Vrem să facem acolo dispensarul acela de la Ferentari, din Vâltoarei. II luăm înapoi. Am făcut demersuri să-l luăm să facem un complex de servicii medicale. Trebuie neapărat să-i învățăm.... O să facem acolo, o să vină

și o să vă prezinte......o să facem spălătorie, o să facem baie publică, trebuie să-i aducem

pe oamenii ăia în secolul XXI. Dacă noi ne gândim strict la o bucățică mica, nu o să rezolvăm problema, problema nu se mai poate rezolva punctual la momentul la care au ajuns lucrurile acolo. Ăsta e motivul pentru care mi-am asumat de exemplu, și să vă spun..., probabil voi fi atacat. Nu mai sunt de acord cu acel chioșc, să văd cum se schimbă seringi în parc la Livezilor. Ăla are...cum îl cheamă? Carusel ăla... are relații cu tot felul de ambasade, protestează pe toate părțile. Eu nu sunt de acord să-mi facă mie schimb de seringi unde se joacă copiii. Vreau să găsim o soluție integrată, odată ce am spus că e cazul să ridicăm nivelul acelei zone... Avem probleme cu faptul că ROMPREST-ul nu-și face treaba și și-au luat containerele de la Livezilor și acum toată lumea aruncă... și eu nu am posibilitatea, fiindcă sunt în procedură de salubrizare, nu am posibilitatea să iau gunoiul de acolo că nu am cu cine. Avem probleme în ceea ce privește toată procedura asta cu ei, pentru că ne-au contestat pe unde au reușit. Nu-și fac treaba pe considerentul că deja prețurile., .dacă ei ies pe stradă cu o mașină, au pierderi. Prețurile la care ei, în procedură de urgență, au luat în 2011... s-au când s-a luat salubrizarea, sunt mult depășite- ăsta fiind motivul pentru care preferă să-i amendăm noi și să facem scandal. Că poți sa-i amendezi cu 6000 de lei pe zi maxim în condițiile în care ei ar pierde sute de mii dacă ar ieși pe stradă. Și în timpul ăsta mie mi se adună containere de gunoi. Nu am voie să fac salubrizare fiindcă este un obiect de activitate cu firme specializate și nu am voie să strâng gunoiul. Vine căldura, o să fie focar de infecție dacă nu termin mai repede procedura de salubrizare și nu e vina mea că sunt niște proceduri stabilite de lege. Avem o problemă: i-am lăsat pe o chestie privată promițând astă iarnă că iau zăpada... după aceea că salubrizează și au lăsat acolo, la capăt, la Rapalea, gunoaie și nu știu ce, de mă înjură ăia în toate părțile și eu nu am voie să le strâng. Vin tot felul de ONG-uri din astea să-mi spună despre hârtii și despre proteste de la nu știu ce ONG-uri din străinătate. Pe ei îi interesează să facă ceva concret pentru copiii

aceștia, că până acum am făcut hârtii, proceduri și no how.....Au venit niște italieni să-mi

propună să facem niște blocuri, locuințe sociale pe banii Guvernului Italian ca să aducă țiganii din Italia aici. Păi pe cine să aduceți, pe cei din Sectorul 5? Nu, nu, pe ăia care sunt mai răi. Atunci vă dau eu bani și îi țineți acolo. Trebuie să schimbăm un pic modalitatea asta de abordare. Sunt de acord că școala este primordială, dar educația în ansamblu înseamnă mult mai mult decât...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Dar școala asta nu funcționa ca un After School pentru copiii aceia?

Dl Primar Daniel Florea: Este un fel de alternativă, cum am gândit-o noi, un fel de alternativă la programul ăla pe care nu-1 poate face Ministerul învățământului la Clubul

Elevilor. Aș vrea să fac un parteneriat și să reușim să aducem o parte dintre copiii ăia care

stau în zonă, că sunt talentati, să-i aducem...... nici să finanțăm clubul elevilor si clădirea

cade pe ei, nici să le dăm bani ca să-și desfășoare activitățile . Și părinții sunt nemulțumiți că au copii foarte talentați care nu-și pot desfășura activitatea din cauză că sunt condiții insalubre, nu pot face un duș, nu se pot duce la toaletă la Clubul Elevilor. încerc să găsesc niște soluții alternative, niște clădiri pe care deja le avem, cu bani puțini. Nu mă apuc să construiesc, încerc să le refac pe astea pe care le avem. Cam ăsta ar fi contextul, adică, în zona aia sunt niște... care nu au văzut în viața lor curent, apă, canalizare, gunoi. Vin de la Apa Nova - le întrerup, vin de la curent -le întrerupt, ăia nu le ridică gunoiul că spun că nu este obligația lor că n-au contracte, locuri de muncă nu au și sunt mii de oameni care locuiesc în condițiile acelea. Trebuie să găsim soluții. Niște soluții, ar fi la blocurile alea. îmi e și teamă să vină un cutremur acolo. Dacă vine un cutremur, acelea cad toate. Eu acum încerc să identific niște...procedura asta mare de regenerare urbană pe care o gândim. Avem un parteneriat cu Ministerul Dezvoltării și cu Guvenul Franței. Ambasadorul Franței o să vină pe 24 aici și o să discutăm despre ajutorul concret pe care îl poate acorda Guvernul Francez ca să regenerăm zona aia. Unul dintre lucrurile pe care am vrea să le facem, le gândim acum și le punem pe hârtie cu cei care fac PUG-ul și cu astea, este să dărâmăm alea și să construim niște locuințe unde îi putem muta pe oameni în condiții normale, să le dăm posibilitatea să se angajeze, astfel încât să-și poată plăti utilitățile. Avem o problemă de lege și vă spun care este. în condițiile în care există o familie într-o camera de 12m2 și normativele europene sunt acum de 18. Diferența de 6 m2 nu am cum s-o dau, că ei sunt proprietari. Nu am cum să expropriez și nici să le dau mai mult fără bani. încerc să găsesc niște soluții cu Ministerul Dezvoltării. Acum avem tot felul de discuții pe legislație. Cred că regenerarea asta nu s-a....am fost acum la Budapesta, erau foarte fericiți...le-a dat 75% statul, i-au scos pe ăia de acolo, i-au mutat... Stați fraților, aici, în niște corturi ? Au dat, au mâzgălit blocurile, le-au văruit, nu le-au făcut reabilitare termică în centrul Budapestei și acum sunt locuințele unde stau ăia, nu au toalete în casă și le-au făcut toalete în bucătărie. Eu cred că noi putem

să facem la noi mult mai mult,.....încercăm să facem. Nu încercați să vă imaginați cum

este cu toaleta în bucătărie că eu nu am reușit. Am încercat să găsim soluții, să luăm, să direcționăm banii înspre educație ca să le imprimăm mentalitatea, ca să nu mai fie nevoie să-i urmărim și de la 18 ani încolo. Dacă până la 18 ani ei sunt învățați într-un program, uite ,și în fotbal, uite, unii zic că este sport de golani... de acord, dar se învață cu munca în echipă, învață să vadă ...,învață să respecte. Chiar și așa, asta încerc să fac. Nu îi place tenisul, du-te la chitară, nu-ți place chitara, desenează, nu-ți place aici,vino doar că îți dau o masa caldă. Stai aici și nu mai ieși pe stradă. Cam asta... mă scuzați daca am fost prea... dar, chiar ăsta este conceptul, și aș vrea să.. .da.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Trecem la vot.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Să supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? E în regulă, mulțumim.

Punctul 3 al ordinii de zi a fost adoptat cu 19 voturi pentru, un vot împotrivă (Stroescu Marilena Daniela ) și o abținere (Niculescu Jaqueline Christina).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Trecem mai departe la punctul 4 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind solicitarea schimbării destinației dispensarului pentru adulți și copii din strada Prelungiurea Ferentari, nr.90-92, Sector 5. Dna Popescu, vă rugăm!

Dna Popescu Florentina: La nivelul Sectorului 5 este o suprafață de teren de 3500 m2 pe care se află un imobil de P+l dezafectat, fost dispensar de adulți și copii la Spitalul Burghele care, prin Hotărârea Guvernului nr. 1096/2002 a fost dat în administrarea Consiliului Sectorului 5.

Având în vedere că terenul și clădirea se află în Prelungirea Ferentari 90-92 Sector 5, ținând cont de faptul că în cartierul Ferentari Administrația Publică nu are servicii medicale și socio-medicale, rugăm Consiliul Local să solicite Ministerului Sănătății schimbarea destinației acestui imobil, din dispensar pentru adulți și copii în complex socio-medical

multifuncțional și, de asemenea, împuternicirea Primarului Sectorului 5 să întreprindă demersurile necesare înființării acestui complex. Vă mulțumesc!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vă mulțumim și noi!

Dl Primar Daniel Florea: Să vă explic un pic. Starea acestuia este praf, a fost abandonat, este praf, dar este un teren generos și o clădire mare. Nu avem voie să facem exclusiv servicii medicale pentru că ăsta este atributul Ministerului Sănătății. Și sunt o grămadă de astea care nu le-am putea avea niciodată, dar putem să facem un dispensar. Avem de gând să cumpărarăm niște mașinuțe din acelea, cum se numesc, cabinete medicale mobile. Cum se numesc, dna Florentina?

Dna Popescu Florentina: Autoutilitare, deja sunt folosite pentru schimbul de seringi.

Dl Primar Daniel Florea: Ca să putem să acoperim chestia asta și oamenii să poată să le dăm posibilitatea să vină acolo, până se duc ei în centru, până .. ..să avem posibilitatea să le oferim servicii medicale aproape. Asta este, de asemenea un lucru. Avem clădirea, avem terenul, refacem aia.. .facem un dispensar. Am vorbit cu cei de la Crucea Roșie să avem un parteneriat cu ei. Bine, deja este,....dar să-l și facem să fie funcțional. Am făcut o solicitare din punct de vedere... de buget. O să discutăm dacă o să mai punem la dispoziție niște bani. Am zis că mai am nevoie de niște ambulanțe în sector. încercăm să ridicăm gradul ăsta de curățenie... după acolo. Până nu ne pun la dispoziție mijloace, nu o să putem să facem.

încercăm să creăm niște locuri......cum să spun, nu, să-i învățăm să se ducă acolo... la ei în

cartier, să se ducă acolo și să beneficieze de lucrurile care...Cei de la Budapesta, sectorul ăla, distrinctul 8, este un fel de Ferentari și nu știu ce. Au o spălătorie cu 3 mașini de spălat și cu 2 uscătoare. O familie poate să vină cu 5 kg de rufe o dată la 6 săptămâni. Păi ce, acela este serviciu social? Pe cuvânt, nu poți să speli 5 kg de rufe din 6 în 6 săptămâni. Eu cred că noi suntem și la momentul ăsta mult peste ei. In momentul în care vom face spălătoria, vom face punctele alea de... vom... trebuie să le arătăm că se poate și altfel, numai din vorbe și din proiecte nu. Trebuie să le arătăm că putem. Astea sunt lucrurile care se adună ca la puzzle, le-am scos de acolo. Centru ăla în care ei văd în fiecare zi drogați când se duc la școală, la joacă. L-am scos, le dau posibilitatea să se ducă la școală să stea cât mai mult acolo ca să fie supravegheați, vreau să le dăm masa caldă am înțeles că ne-au venit până la urmă toate informațiile acestea de pe la școli - de câți copii avem nevoie, ca să putem să știm exact câți bani trebuie și câți copii vor intra în acest program, imediat când avem buget. Le facem spălătorie, le facem baie, le facem dispensar, le facem cabinete medicale mobile, mai aducem niște ambulanțe și încercăm să-i implicăm.. .Am vorbit cu cei de la Mc Donald’s, cu cei de la Coca Cola. Sunt interesați să facă programe împreună cu noi. Ei deja le au. Ne-ar conveni să le facă prioritar cu noi pe București. Și ei vor să le facă. Am discutat, o să vi le prezentăm atunci când vom avea buget. De asemenea, cei de la Federația Română

de Fotbal, au un program din ăsta de.....sport de masă pe care l-a adoptat multă vreme.

Normal că în zonele astea cu “copiii nu de bani gata”, găsesc mai mulți oameni dispuși să facă sport, și mai talentați și care trag mai tare.... Cei mai mari fotbaliști sunt din favele din Brazilia, din Argentina ... De asta cred că ar trebui să ne gândim cu toții, și vă rog să vă gândiți și toate proiectele pe care le aveți în zona asta, cred că ar trebui să ne calăm foarte tare în următoarea perioadă pe educație și pe conștientizarea către educație. Pentru că vom avea și mai puține probleme la școală cu profesorii, vom avea și mai puține probleme pe stradă, vom avea și în societate, nu cea raportată, cea reală ... Vă mulțumesc celor care veniți cu proiecte, că toate proiectele de genul ăsta o să încercăm să le... Decât să dăm bani celor care stau cu mâna întinsă și nu fac nimic, mai bine investim bani în niște copii ca să putem să...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: E ceva durabil.

Dl Primar Daniel Florea: Și multă vreme de acum în colo nu o să mai avem probleme.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok. Să trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? O abținere.

Prezentul proiect a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și o abținere (Niculescu Jaqueline Christina).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mergem mai departe la punctul 5 al ordinii de zi privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Sectorul 5 al Municipiului București, a unei societăți comerciale specializate de pază. Vă rog, pe cine avem? Vă rog.

Dl Director Vârlan o să prezinte.

Dl Director Executiv al Direcției de Siguranță a Cetățeanului-Vârlan Dan: Sunt Directorul Executiv al Poliției Locale Sector 5. Având în vedere prevederile art. 6 litera “h” din Legea 155/2010, Poliția locală asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității-subdiviziunea administrativ teritorială și sub administrarea proprietăților administrației publice locale sau a altor servicii, instituții publice de interes local stabilite de Consiliul Local. în cadrul Direcției Generale de Politie Locală îsi

5    »    5

A

desfășoară activitatea un serviciu de pază care are în structura sa 15 posturi. In cadrul acestui serviciu, e încadrat personal contractual cu atribuții de pază, care asigură paza bunurilor aflate în subordinea Consiliului Local. Ținând cont de faptul că personalul contractual încadrat în prezent în cadrul serviciului de pază nu poate asigura paza tuturor obiectivelor aflate pe raza Sectorului 5, din cauza personalului insuficient, propunem înființarea unei societăți comerciale specializate de pază. In acest sens, Consiliile Locale ale sectoarelor Municipiului București exercită atribuția de a înființa atribuții numai pe baza împuternicirii exprese, date prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Având în vedere cele menționate, se impune solicitarea privind acordarea acestei împuterniciri de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea înființării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei societăți specializate de pază.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă, mulțumim frumos!

/\

întrebări? Vă rugăm dle consilier.

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Noi nu avem întrebări, noi am avut o consultare internă, înțeleg și de la colegii mei, că la Consiliul General, toate discuțiile au convers în aceeași direcție și anume, faptul că e un subiect foarte important asupra căruia noi nu vrem să ne opunem, tocmai că înțelegem faptul că ar putea exista oportunitatea. Doar că fiind o chestiune extrem de serioasă, noi am inițiat la nivel Local să spun așa, din punct de vedere al reprezentării, în calitate de consilier, dar și la nivel de București anumite dezbateri și vor fi organizate o serie de întâlniri cu reprezentanți ai tuturor potențialilor actori implicați în societăți și aș vrea ca acest subiect să revină în discuție după ce vom avea niște concluzii bine conturate. Știm că momentan nu este relevant dacă votul este pro sau contra întrucât, momentan discutăm doar despre acea împuternicire. însă, vrem să facem cunoscut acest punct de vedere. Suntem convinși că va exista deschidere și din partea domnului Primar și a celorlalți colegi din Consiliu, dar pentru ziua de astăzi, noi ne vom abține. După ce vom avea aprobarea de la Consiliului General și în urma dezbaterilor, o să evaluăm împreună cum va trebui să procedăm.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Evident că dumneavoastră sunteți liberi să faceți cum considerați de cuviință și cum vă dictează conștiința. Asta cu siguranță! Insă, e o întrebare care decurge în mod logic. Se solicită Consiliului General al Municipiului București, împuternicirea necesară. Păi dacă dumneavoastră, să zicem, prin abținerea dumneavoastră, n-am putea da curs acestei solicitări, cum am mai putea discuta ulterior despre o astfel de eventualitate?

z\

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: In primul rând că am dubii vis-a-vis de faptul că vă veți afla într-un astfel de impas dar, în ipoteza în care...îmi îngăduiți să vă răspund până la capăt că așa e obligația mea, cel puțin morală.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Sunt onorat!

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Ca de obicei, eu sunt copleșit de onoare! Lucrurile stau în felul următor: e datoria mea să vă răspund până la capăt! în mod obiectiv și lucruri deja care s-au mediatizat aici, noi, dincolo de faptul că noi suntem niște reprezentanți de natură politică ai cetățenilor, cred că totuși suntem însărcinați cu Administrația. Prin urmare, n-am considerat oportun să intru în amănunte și să vă spun faptul că noi, la nivelul Partidului Național Liberal pe București, am demarat și deja sunt programate pentru săptămâna următoare anumite dezbateri, de natură publică, cu toți actorii potențiali implicați nu doar pentru Societatea de pază ci și pentru toate celelalte inițiative care intră în Consiliul General.

In lumina acestui fapt, îngăduiți-mi să vă spun că vrem să așteptăm să vedem ce spun și acei oameni și abia ulterior să venim cu un punct de vedere. Vă mulțumesc că mi-ați dat șansa!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Eu îmi cer scuze că v-am răpit timpul și vă mulțumesc că nu vă înțelegeam! Mai sunt întrebări? Doamnă consilier, vă rog!

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: In cazul în care Consiliul General aprobă această împuternicire, am și eu o curiozitate: cine ar fi acționarul în cazul unei înființări unei astfel de Societăți Comerciale?

5    S

Dl primar Daniel Florea: Sectorul, probabil!

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Am înțeles de la dumneavoastră că vor fi protejate doar bunurile publice nu și cele private, am înțeles corect?

Dl Director Executiv Dan Vârlan: Da, aceste bunuri se stabilesc de Consiliul Local, mai exact, se stabilesc prin hotărâre de Consiliu Local.

Dl primar Daniel Florea: Este o decizie a Curții Constituționale!

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Și ați spus anterior că la Poliția Locală sunt posturi insuficiente și din acest motiv este nevoie de înființarea acestor posturi speciale. Nu se pot completa, nu se poate mări acest număr de posturi?

Dl Director Executiv Dan Vârlan: Nu, dacă vorbim de deficit, e mai bine să se înființeze o societate specializată. Mai bine angajăm polițiști care să meargă în stradă pentru că, principala trebuință a polițiștilor este să mențină la un anumit nivel prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale, decât să asigure paza și să ținem polițiștii în pază.

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Cum va fi finanțată această firmă?

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: De la bugetul local!

Dl primar Daniel Florea: O să vă prezentăm după aia toată documentația și inclusiv înființarea și toate actele constitutive. Alea vor trebui să treacă prin Consiliu, deocamdată facem doar demersuri ca să o putem prezenta, nu e...

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Nu este bugetul alocat!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Mai aveți întrebări, doamna consilier?

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Nu, mulțumesc!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Vă rog, domnul Melnic!

Dl consilier Constantin-Ion Melnic: Am și eu o întrebare - prin înființarea acestei societăți, putem să asigurăm paza la unitățile de învățământ din sector unde nu este asigurată?

Dl primar Daniel Florea: Da, integral vorbind, o să dăm drumul la o procedură de achiziționare a unui sistem de supraveghere video în sector. Cam asta este viziunea! Având în vedere faptul că în acest sector există și Președenția și Parlamentul și NATO și Ministerul Apărării și SRI-ul, firmele de pază ar trebui să respecte niște reguli foarte stricte. în principiu, părerea mea este că ar trebui s-o facem noi și nu niște firme din afară, pe bucăți, care să aibă toate acces la acest sistem integrat care va fi conectat și cu STS-ul (Serviciul de Telecomunicații Speciale), cu Poliția Locală și cu Poliția Națională. în acest context este gândită această solicitare acum. în momentul în care vom înființa firma de pază, vom vedea, vom discuta aici toate etapele, dar în principiu, cam de asta...

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Alte întrebări? Se supune la vot atunci.

Cine este pentru? Ok, mulțumesc! împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Proiectul de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Sectorul 5 al Municipului București, a unei societăți specializate de pază, a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 6 abțineri Niculescu Jacqueline-Christina, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian, Bîrsan Mihai și Pop Claudia Ramona).

Dl primar Daniel Florea: Mi-a zis doamna inspector școlar că a fost o alarmă cu bombă la Ion Barbu, că sunt organe specializate pe acolo, ca să știți dacă vă întreabă cineva, că nu e nimic.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Era o simulare!

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Da, da, o simulare sau teză!

Dl primar Daniel Florea: Nu, nu era o simulare! A sunat cineva la 112!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Să trecem mai departe la punctul 6 al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 5 al Municipiului București la sesiunea de proiecte din cadrul CP4/2017, cu proiectul ”S.I.C.A.M5-Standarde și

Instrumente ale Calității în Activitatea de Management în Sectorul 5”. Domnul Soare, vă rugăm frumos!

Dl Director Cezar Radu Soare: In cadrul programului pe fonduri europene, programul privind programul operațional cu capacitate administrativă POCA 2017-2020, ne-am gândit să facem, să aplicăm noi ca Primărie, Primăria Sectorului 5, să aplicăm pentru a avea un standard al calității în Management, pe ISO 2001, pe 2015, și pe CAF. Simplu, noi suntem aplicanții, noi suntem beneficiarii, noi suntem grupul țintă Primăria și Consiliul Local. Valoarea maximă a proiectului este de 426.000 lei, din care participarea Primăriei Sectorului 5 este de 2 %. Dacă vom duce la bun sfârșit, termenul proiectului este de 16 luni termenul maxim, și apoi avem o perioadă de sustenabUitate de 3 ani pe valori, în fiecare an. Și dacă ducem la bun sfârșit acest proiect, ce vom avea? Vom avea simplificat, vom avea procedurile de lucru, vom avea indicatorii și mecanismele pentru realizarea lor. Pe scurt, de asemenea, vom avea în baza acestor proceduri, un sistem de lucru cu publicul și un sistem de lucru foarte bine pus la punct în cadrul Primăriei și a subordonatelor Consiliului Local. Ăsta este pe scurt proiectul! Dacă nu aplicăm acum pe fonduri europene, mai avem două săptămâni în continuare. Noi tot trebuie să facem aceste proceduri, pe banii noștri. Deci, procedurile lipsesc în momentul de față, ele sunt la nivelul anilor 2004-2005. Trebuie să la refacem, trebuie să mergem pe ROF-ul care este acum în discuție și, de asemenea, trebuie să stabilim niște indicatori ca să funcționăm cât mai bine.

5    »

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Mulțumim frumos, întrebări? Da, doamna consilier, vă rog.

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Da, către domnul director Cezar Radu Soare, unde se poate vedea acest proiect cu scopul său, activități, proiect?

Dl Director Cezar Radu Soare: Deci noi, acum, în termen de 10 zile, asta facem. Facem nota pentru aplicare, în momentul în care l-am făcut, îl puteți vedea pe site.

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Pe site-ul Primăriei?

Dl Director Cezar Radu Soare: Da! Păi este transparent!

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Nu știți cam când nu?

Dl Director Cezar Radu Soare: Cam 10 zile! 14 zile! Avem termen până pe 24 martie!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Ok, mai sunt întrebări?

/\

Să supunem la vot cine este pentru? Mulțumim! împotrivă? Abțineri? Avem o abținere!

Prezentul proiect de hotărâre a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și o abținere (dna consilier Jacqueline-Christina Niculescu).

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Următorul punct al ordinei de zi este: proiect de hotărâre privind modificarea sediului social al S.C Amenajare Edilitară și

Salubrizare S.A.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Vă rugăm domnule Director !

Dl Director Marian Lupașcu: Solicităm schimbarea sediului datorită faptului că vechiul sediul nu mai este în proprietatea sediului Consiliului Local, și în urma controalelor de la ANAF și de la Curtea de Conturi, ne-au solicitat să facem un alt sediu, undeva într-o locație a Consiliului Local.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Este în regulă, mulțumim frumos, întrebări?

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: La ședința de data trecută, domnul Primar a menționat ca motiv si retrocedarea acestui imobil, ceea ce nu este menționat în

5    5    7    5

Raportul de Specialitate pe care l-am primit, poate ar fi bine să fie completat.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Ați spus că este vorba de imposibilitatea de a-și mai continua activitatea acolo, pentru că nu mai e proprietatea noastră. Acum nu știu dacă mai este foarte relevant faptul că este retrocedare sau e vorba de o...sau s-a dărâmat.

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Cu partea acționariatului cum a rămas? Că va trebui si asta discutată ...

5

Dl primar Daniel Florea: Trebuie îndeplinite niște condiții. Au fost niște discuții cu cei de la Registrul Comerțului, au mai cerut niște date, și n-am fi reușit să prezentăm în ședința de astăzi. Probabil că în ședința următoare de Consiliu Local, prezentăm și schimbarea acționariatului.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Ok, mai sunt întrebări? Nu!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Să trecem la vot!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Cine este pentru? Mulțumim! împotrivă? Abțineri? Avem o abținere!

Prezentul proiect de hotărâre a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și o abținere (dna consilier Jacqueline-Christina Niculescu).

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

Dna Director Violeta Dobre prezintă Raportul de Specialitate al Direcției Generale de Resurse Umane, în care sunt prezentate atribuțiile tuturor compartimentelor de specialitate, atribuții care decurg din norme legale.

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: întrebări? Nu sunt. Vă mulțumesc frumos, să trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Avem o abținere!

Prezentul proiect de hotărâre a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și o abținere (dna consilier Jacqueline-Christina Niculescu).

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Următorul punct pe ordinea de zi este: proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Consiliului

Local Sector 5 pe anul 2016.

Dna Director Daniela Dobre: prezintă date din Raportul de Specialitate. Daniela Dobre sunt, Direcția Generală Economică și de Investiții, supunem spre aprobare Consiliului Local, execuția bugetului pe anul 2016. Materialele sunt foarte multe și o să vă invităm la noi în Direcție să le consultați. în sinteză, veniturile realizate pentru Consiliul Local, pe anul 2016 - 486.393,45 mii lei, din care putem menționa valori mari la buget prin moduri defalcate pe impozitul pe venit 103.048,58 mii lei, și multe alte venituri pe care le puteți vedea la noi. Dacă sunteți interesați și pentru alte detalii...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Deci, asta înseamnă că am făcut economii!

Doamna Director Daniela Dobre: Da!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Mai sunt întrebări, mai aveți întrebări? Vă rog! Doamna consilier, credeam că astăzi beneficiem de votul dumneavoastră pozitiv, ca să zic asa!

Doamna consilier Jacqueline-Christina Niculescu: Nu, mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Nu mai sunt întrebări, să supunem la

vot!

Cine este pentru? Ok, mulțumesc! împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și o abținere (dna consilier Jacqueline-Christina Niculescu).

Dl președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Este în regulă, avem următorul punct: - diverse.

Dl primar Daniel Florea: La diverse, voiam să vă spun că din păcate, a venit Curtea de Conturi și mi-a spus că la DITL sunt probleme destul de mari în ceea ce privește evidențierea amenzilor și recuperarea sumelor restante și multe lucruri. Gradul de încasare, contrar celor susținute de fostul Director - 78%, este aproape 20%. Sper să avem înțelepciunea, mintea și să colectăm semnificativ mai mult anul ăsta, pentru că dacă vom avea și salubrizarea, și aia va costa destul de mult. Și toate lucrurile astea pe care le vom face, le vom discuta atunci când vom avea bugetul. Dar este absolut necesar, încă o dată vreau să vă spun, să vă rog, dăm concurs la DITL. Avem cam 40% personal angajat din necesar, avem compartimente întregi la nivelul aparatului propriu nepopulate, și sunt,... unde este nevoie de oameni cu facultate, cu studii economice, juridice sau administrative. Rugămintea mea este: îndemnați-

i pe toți cei pe care îi știți să vină să dea examen, pentru că e nevoie de....salariile nu mai

/\

sunt atât de mici,....cred că sunt niște salarii bune. In principiu, Șefii de Servicii au salarii mai mari decât domnul Viceprimar și Directorii au salariile mai mari decât mine. Directorii Generali, la fel. Deci, una peste alta, cred că sunt salarii atractive pentru oamenii care vor să muncească în administrație si, dacă stiti oameni care vor să vină la examen, îndemnati-i să vină, pentru că, eu cred că noi aici, nu vreau să vorbesc de alții dar, cred că noi aici facem lucruri foarte frumoase și care pot fi date exemplu și avem nevoie de oameni de bună credință și care vor să muncească mult timp. Așa că, din nou vă îndemn, avem proceduri de concurs în derulare, oameni de calitate pe care-i știți, rugați-i să vină să dea examen.

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Eu vreau să informez Consiliul, că la Consiliul de Administrație de la Liceul Viilor, la ședința de luna trecută, am informat Consiliul si am

9    7    9    9    7    5

rugat elevii care au absolvit anul trecut bacalaureatul și nu au intrat la facultate, să vină să dea concurs. La Direcția de Contabilitate, Buget, au venit trei persoane, de când ați făcut apelul.

Dl primar Daniel Florea: Mulțumesc mult, voiam să vă spun că am vorbit cu cei de la MC'Donalds pentru cei de la Viilor și cei de la Moțoc și erau niște programe din astea de pregătire pentru elevii cu profil alimentar. în următoarea perioadă atunci când o să concretizăm asta, o să mergem cu ei, cu diverși chefi bucătari cunoscuți pe care-i au ei și să facem tot felul de acțiuni acolo. De asemeni, din cât am înțeles, ar fi chiar interesant să găsim modalitatea discuției de principiu, că ar putea să ne dea bucătărie, să-i doteze cu echipament. Ar fi foarte bine dacă ar face-o, și au spus că au foarte multe firme cu care ei colaborează și care ar fi interesate să ajute unitățile de învățământ cu acest profil. Și mă gândeam poate ne întâlnim cu ei data viitoare când o să-l chem pe counting managerul acesta..., pe un prieten de-al meu de mulți ani, să vină din nou și să mergem cu ei acolo. Aș vrea să-l cunoască și copiii, după care, având legătură directă cu copiii, cu Directorii...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Practic își pregătesc formarea profesională și au nevoie să continue la nivelul liceului. Pentru ei este o problemă, chiar o mare problemă!

Dl Primar Daniel Florea: Vor să aducă chefi bucătari de la televizor să le arate cum să pregătească diferite mâncăruri, să-i ducă pe la niște schimburi...să facă practică la ei. Au fabrici furnizoare care le dau diverse produse de procesare de carne,... Acesta ar fi un lucru minunat!

Dl Prefect Paul Nicolae Petrovan: Să nu-i strice, pentru că eu am văzut lucruri minunate făcute de cei de pe Viilor. Să nu-i strice corporatiștii ăștia!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok! Mai sunt alte probleme?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Am o rugăminte și profit că este Domnul Prefect la ședința noastră de consiliu. Domnule Primar, propun ca împreună cu Poliția Locală a Sectorului 5 să facem o echipă, o brigadă cu Poliția și, să facem în așa fel încât brigada de droguri de la Primăria Capitalei să ne ajute să scăpăm de problemele pe care le avem în sector. Au dat duminică niște imagini din Sectorul 5 cu copii de 10-12 ani care se droghează, se injectează, exact ce spunea Domnul Primar. Să ne ajutați să scăpăm Ferentari-ul ăla și toate aceste zone de probleme, ca acești copii..ori să le oferim ceva în plus, ori....

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Le oferim exact ce le trebuie, Centrul Social Cultural!

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Trebuie să-i educi în primul rând!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Problema este că părinții au scăpat acești copii din mână.

Dl Prefect Paul Nicolae Petrovan: Trebuie să fim conștienți cu toții, că acesta va fi un proces de durată. Degeaba faci o razie, nu rezolvi problema.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Da, reapar din nou.

Dl Prefect Paul Nicolae Petrovan: Din păcate, dacă mă întrebați pe mine, Agenția Națională Antidrog are un rol prea mic în ceea ce înseamnă procesele reale de luptă împotriva drogurilor. Eu cred că trendul va fi bun, dar să nu ne așteptăm la minuni peste noapte. Și să nu ne furăm de asemenea căciula singuri cu tot ceea ce facem acum, pentru că, amploarea este cu mult mai mare decât se recunoaște oficial. Să fim conștienți de lucrul acesta. Eu sunt sigur și sunt alături de dumneavoastră și de administrație, se coagulează aici o echipă care va face absolut sigur lucruri chiar să spunem nemaipomenite, dar nu peste noapte. Nici măcar Dumnezeu nu a creat lumea într-o zi! In măsura în care inițiativele bune vor fi principale, vor fi exact două probleme: a drogurilor și a incluziunii. Și nu doar a romilor, ci a categoriilor defavorizate cu un standard scăzut de trai. Prima chestiune din punctul meu de vedere, aș vrea să o pot face peste noapte. Ar trebui regândit sistemul de ajutor social. Am deformat generații întregi cu acea pomanageală politică electorală. Sunt de acord cu orice formă de ajutorare, în afară de bani. Dă-le mâncare, dă-le haine, dă-le ce vrei... Au ajuns să se facă copii pe bandă rulantă doar pentru a-și lua alocații. Știm cu toții că asta este realitatea. Pentru banii ăia care se spune că sunt puțini, nu sunt, dacă îi aduni... La sate nu mai găsești zilieri din cauza acestor ajutoare. Preferă să stea cu ajutoarele și cu alocațiile și cu toți banii să se ducă la birt decât să se ducă să lucreze undeva. Aceeași problemă o avem și aici. Vedeți foarte bine, avem deja în administrație foarte multe locuri eligibile, libere, nu vine lumea la concurs pentru că, pentru că......știm cu toții. Am vorbit de una și ajungem la alta. Dar, vă asigur că sunt, și o să încep și eu să capacitez... și ONG-uri care sunt serioase, nu din aceia care vin doar să controleze, care efectiv se implică. Și nu doar în partea asta cu distribuitul de seringi că aici ne furăm iar căciula singuri, cumva. Este adevărat și este foarte greu! Este o tradiție și o cunoașteți foarte bine, a colaborării între Poliția Capitalei și Poliția Locală Sector 5, pe care eu am apreciat-o și care cred că ar trebui revigorată. Trebuie într-adevăr luptat și împotriva celor care distribuie, dar știți foarte bine că avem o problemă și acolo. Sunt cei din stradă care de obicei sunt luați, fac din consumator-distribuitor, ca să aibă o statistică și așa mai departe. Intr-adevăr, și lupta trebuie întețită, dar e doar o componentă. Cealaltă vine și din ceea ce faceți dumneavoastră aici! Creați alternative pentru copii, activități sociale, etc. Uitați, săptămâna viitoare chiar o să mă duc și mă bucur că intră în programul de reabilitare. Vă dau ca exemplu de bune practici în Sectorul 5- Bolintineanu. Poate reușim să facem și fântânița aceea, bănuiesc că nu s-a făcut, că mă chinui de vreo doi, trei ani să caut, poate...

Dl Primar Daniel Florea: Cred că anul acesta o să începem și bazinul!

Dl Prefect Paul Nicolae Petrovan: Sunt școli, sunt dascăli foarte dedicați, sunt foarte multe exemple în Sectorul 5, și în măsura în care copilul are forme alternative să-și petreacă timpul, dar și atras de comunitate. Avem acum acea problemă a gadgeturilor. Toți copiii stau cu nasul în ecran. Trebuie să-i scoatem, să nu mai stea cu nasul în ecran, să-i aducem să socializeze în lumea reală. Vă asigur de tot sprijinul meu pe tot ce înseamnă inițiativă și pe acest.... Intr-adevăr este o problemă reală pe care din păcate, ori se acoperă așa ca “pisicul cu nisip”, și ne facem că nu vedem, ori se minimalizează efectele.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă-mi permiteți să fac o completare! în cazul acesta cu droguri nu este suficient ceea ce ar trece în stradă. Completarea finală este că ar trebui să avem și un centru medical specializat în care să se asigure asistența medicală, psihologică, poate chiar psihiatrică de profil. Trebuie să recunoaștem că avem mulți consumatori, iar ca să nu mai consume trebuie să-i trecem din faza de sevraj și de dorință. Există Spitalul Sf. Nectarie în Sectorul 6, care a funcționat și funcționează, și a scăzut foarte mult. Tu degeaba scapi de distribuitor, că se mută copilul din sectorul 5, îl caută pe distribuitor în sectorul 6 si tot aici îl ai. Trebuie să-l faci cumva să-l determini să nu mai consume!

5

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Trebuie motivat, dacă acasă nu are lumină, nu are ce să facă...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Două lucruri, dacă-mi permiteți și mie! Avem posibilitatea să discernem între două activități total separate. Agenția Națională Antidrog se ocupă numai de programe de prevenire. Cei care combat deținerea și traficul de droguri sunt brigăzile de crimă organizată care sunt pe lângă Curțile de Apel. Curțile de Apel, competența teritorială, au și ei brigăzile de combatere care au secții antidrog. Dificultatea constă în faptul că consumatorul de droguri nu este pedepsibil de arest. Deci, dacă eu găsesc o seringă la el, dacă mă duc să-i fac analize medicale, nu este pedepsit de lege. Pedepsită este deținerea, deținerea presupune flagrant, adică să-l prind cu biluța asupra lui. Dacă face un act de vânzare, este trafic. Diferența este că deținerea este de la 1 la 5 ani, traficul este de la 10 la 20 de ani. Ca să poți..., și nu problema deținătorului de-o bilă este problema, problema este a dealerului, cel care are cantitatea. Și pentru asta trebuie să lucrezi calificat, informativ, să poți realiza momentul operativ. Ce putem face noi! Domnul chestor Oprea Sorin care este șeful Agenției Naționale Antidrog o să vină la Domnul Primar. Ce putem face este să accelerăm programele preventive oferind oportunități alternative cu privire la asta. în materie de combatere, Poliția Locală nu are competență, nu-i organ de urmărire penală! Noi putem, cel mult, să accelerăm aceste programe să și să le dezvoltăm.

Dl Primar Daniel Florea: Unul din motivele pentru care m-am supărat un pic, pe cel de la Carusel, care făcea schimb de seringi în parc la Livezilor, a fost că nu a vrut să pună nimic la dispoziție, nimic din activitatea pe care o făcea deși, avea obligația prin contractul pe care îl avea cu primăria. Nu am prelungit contractul, nici nu a vrut să se mute de acolo. în afară de asta, el spunea „fără mine lucrurile scapă de sub control”. Stai frate, sunt alții care se

ocupă de lucrurile astea! Tu nu ești nici medic, nici.....Dacă tu chiar simți că poți să faci

ceva pentru societate, nu trebuie să faci neapărat pe terenul primăriei. Dacă primești bani din străinătate, din nu știu ce, poți să-ți închiriezi ceva. Pentru că îmi este foarte teamă de cei care spun că fac și nu raportează nici activitate și nici niște oameni. Deși aveai obligația prin contract, dacă vine poliția la tine, spune frate câți oameni sunt, că îi cheamă așa,.... Noi n-am avut niciun fel de colaborare pe tema asta, ori această opacitate nu are cum să ducă la progrese.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Fără discuție!

Dl Primar Daniel Florea: O să încercăm să dăm tot concursul pe ce avem noi, pe Direcția de Asistență Socială, pe Direcția de învățământ, că mai știu și profesorii ce părinți, ce copii au probleme de genul acesta. Cei de la Protecție Socială știu prin prisma meseriei pe care o fac, cei de la Politia Locală de asemenea, știu cam care sunt aceia.

Dl Primar adresându-i- se Domnului Prefect: O să încercăm să facem o întâlnire în perioada următoare, dacă sunteți de acord, o să vă invităm și pe dumneavoastră!

Dl Prefect Paul Nicolae Petrovan: Da, de acord!

Dl Primar Daniel Florea: Am mai avut o întâlnire cu Poliția cu cei de la Agenția Națională Antidrog, Poliția Sector 5, cu cei de la Primăria Capitalei dar, și cu cei de la IGP, chiar aici în sediu. Dar, trebuie să luăm mai multe măsuri! La Livezilor acolo, era o stradă pe unde veneau aceștia veneau cu taxiurile. Am închis-o tocmai pentru (se știu toți care fac, dreg dealerii, care sunt consumatorii) a da posibilitatea să mai restrângă aria de acțiune, să poată fi mai eficienți. Ce pot să vă spun este că trebuie neapărat să încurajăm prevenția și să oferim alternative, pentru că odată ce s-au apucat să consume, este din ce în ce mai greu să-și revină și procentajul este foarte mic. Trebuie să acționăm....

Dl consilier Melnic Constantin Ion: înainte să se întâmple.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Domnule Primar, problema este următoarea: s-a pus problema în sector a furtului! Nu se mai fură în sectorul 5! Dar, copii de 7 ani și până la 12 ani sunt în diferite găști care vând aceste biluțe. Cu aceste probleme...o să ajungem să-i drogăm pe toți!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Povestea aia că nu se mai fură este o falsă impresie. Nu se mai raportează.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Da, domnul Jelea! Vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Eu am o ultimă întrebare și cu asta putem să închidem, și anume dacă vom tine ședința în ultima joi din lună?

J    5    5    J

Dl Primar Daniel Florea: Da, da, da! Joi pe 30, ora 15°° în principiu rămâne stabilit.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ședință ordinară.

Dl Primar Daniel Florea: Da, ședință ordinară.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Doamna consilier! Vă rog!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Primul punct: aș dori dacă se poate să vă întreb în legătură cu validarea colegului meu.

Dl Primar Daniel Florea: Am trimis la Prefectură hârtiile.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Ce termen de răspuns au?

Dl Primar Daniel Florea: Nu știu, probabil că Domnul Prefect știind că....

Dl Prefect Paul Nicolae Petrovan: Cât mai repede. Termenul este de 30 de zile. Dar, o să vă răspundem în timp util. Nu știu, acum aflu. Și oricum nu pot să vă răspund acum verbal.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Oficial și instituțional, Domnule Prefect!

Dl Prefect Paul Nicolae Petrovan: Corect, aici am statut de invitat.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Mai am o întrebare legată de salubrizare, ați ridicat punctul mai devreme. Și nouă ne-au menționat diverse persoane că sunt probleme în Ferentari, Rahova și așa mai departe. Există vreun plan, vreun soi de soluție intermediară până la încheierea unui contract cu cineva? Ce puteți să ne spuneți.

Dl Primar Daniel Florea: Am încercat și nu există. Adică, exact asta este problema. în

2011 când a plecat serviciul de salubrizare de aici pe procedură de urgență.....Exact asta

este ideea, a fost o procedură de urgență încheiată repede, nu mai putem să facem alta.

Pentru că am făcut o dată o procedură de salubrizare în noiembrie și nu s-a prezentat nimeni, a trebuit să facem alta. Acum, din câte știu, veniseră patru, au depus trei oferte. In acest moment, am înțeles că suntem în partea finală și trebuie făcute niște clarificări. Eu sper să avem serviciul de salubrizare, adică contract semnat și tot imediat după ce avem bugetul.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Cam când?

Dl Primar Daniel Florea: Până în 15 aprilie. înainte de Paști, să putem să facem curățenie în sector!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Păi, mai este o lună până pe 1 5 aprilie!

Dl Primar Daniel Florea: Nu avem nici o posibilitate să facem altceva pentru că...Mi-aș fi exprimat nemulțumirea în public, dar având în vedere faptul că eram în procedură de salubrizare, dacă m-aș fi dus la televizor și m-aș fi plâns, sau nu știu pe unde, și ar fi preluat cineva, ar fi zis că intervine procedura de salubrizare. AES-ul (Amenajare Edilitară și Salubrizare), nu are licență de salubrizare și nici nu poate să aibă, pentru că ne-am dus la ANRSC (Agenția Națională de Reglementare a Serviciilor Comunale). Nu, nu, nu. Eu vreau să spun ce am încercat să facem.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Se poate face ceva?

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Nu vreți să veniți dumneavoastră cu o soluție?

Dl Primar Daniel Florea: Păi, nu! Știți ce se poate face? Să-și facă ROMPREST-ul treaba! Dar, după cum v-am explicat, având în vedere faptul că au tarifele mici, mult mai mici decât costurile, în acest moment, preferă să-i amendăm noi cu 6000 lei pe zi decât să facă salubrizare și să piardă.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Este în continuare sub contract ROMPREST-ul?

Dl Primar Daniel Florea: Cu Primăria Generală, da!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Și nu-și respectă contractul ROMPREST-ul?

Dl Primar Daniel Florea: Da! Și eu nu pot să ies să fac scandal în acest moment, pentru că ei au făcut niște contestații, au fost respinse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și au deschisă în continuare calea către instanță. Astăzi, la ora 3,00 a fost o ședință exact pe această temă. Acum când terminăm o să mă duc să văd ce s-a întâmplat, ca pe 30 să pot să vă dau niște vești bune cu privire la salubrizare. Din păcate nu pot interveni în problema asta. Am fost la Agenția Națională de Reglementare a Serviciilor Comunale ca să întreb dacă putem să luăm pentru Amenajare Edilitară și Salubrizare licență de salubrizare, ca să poată AES-ul să strângă gunoiul de colo, colo, și mi-au zis: ”Nu, trebuie să înființați o societate, dacă vreți, cu obiectul de activitate salubrizare Ăștia au și spații verzi și nu știu ce... și nu se poate. Până înființăm noi, poate dă Dumnezeu și atribuim contractul. La momentul la care s-a făcut legea cu serviciile astea, firmele de salubrizare au avut un lobby destul de puternic, încât să nu poată decât ei să facă. Nu putem să modificăm nici legislația, nici să dăm la Amenajare Edilitară și Salubrizare, salubrizarea! Noi încercăm să facem o igienizare împreună cu ei, după cum știți și când am luat zăpada...,asta era tot partea cu salubrizarea. Eu m-am supărat foarte tare, să știți că atunci eu nu am dormit deloc. Domnul Prefect știe! că ne tot auzeam prin stație. Cele mai multe utilaje le-a avut ROMPREST-ul-118 la sectorul 1! Cele mai puține a avut 69- firma de la sectorul 6! Noi am

A

avut 3! îmi raportau că sunt utilaje pe stradă la Bolintineanu și acolo era o mașină de-a lor cu blander care era stricat și raportau baterie și era de fapt unul stricat, unul care-1 tracta și o dubă care încerca să-l repare. Ei ziceau că au baterie care deszăpezește.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Și la basculante la fel.

Dl Primar Daniel Florea: Și la basculante la fel.....sau mergeau cu alea ridicate ca să

meargă chestia aia care înregistrează, dar el nu dădea nici nisip, nici antiderapant și nici nu dădea cu lama. Că dacă dai cu lama, consumi mult combustibil. Eu eram în spatele lor și le spuneam la stație că e așa și ei spuneau că nu e. Unul a încercat să dea cu lama peste mine că mergeam pe lângă el și îi spuneam „hai mă fă-ți treaba, lasă lama jos,, și el încerca să vină spre mine. Sunt multe lucruri care m-au deranjat, nu le pot spune acum public. A fost revoltător ce s-a întâmplat. Cei de la Amenajare Edilitară și Salubrizare au făcut și de aceea v-am spus că ar trebui să facem noi cu oamenii pe care îi avem, cu utilajele pe care le avem și să vă prezentăm la următoarea ședință, sper, desfășurătorul cu ce am făcut și câți bani s-au cheltuit din banii AES-ului pentru asta. Dar, ROMPREST-ul acum în Sectorul 1, am citit în ziar, s-a apucat să spele drumuri cu șampon, să facă nu știu ce. Nouă ne-au luat containerele.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Containerele toate și nu numai din Aleea Livezilor, de peste tot au luat. Și din Tunsu Petre și din Zăbrăuțiului, de peste tot pe unde am fost, au luat tot.

Dl Primar Daniel Florea: Ei au făcut contestația, dar nu au depus oferta în procedura de licitație.

î

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Ce curățenie s-a făcut, a fost acțiunea aceea ordonată din tot sectorul și acum a revenit la loc.

Dl Președinte de ședință Suhan Valeriu Nicolae: Mai aveți ceva, doamna consilier?

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Deci, am înțeles bine? Deocamdată nu există nicio soluție?

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Poate găsiți dumneavoastră o soluție!

Dl Primar Daniel Florea: Singura soluție este ca ROMPREST-ul să-și facă treaba, fiind încă sub contract cu Primăria Capitalei. Noi nu putem interveni, fiind în procedură de salubrizare de atribuire a contractului de salubrizare. Amenajare Edilitară și Salubrizare nu are voie pentru că nu are obiectul....

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Primăria Capitalei nu poate interveni?

Dl Primar Daniel Florea: Ba da! Numai că,...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Ei sunt în insolvență, nu îi interesează.

Dl Primar Daniel Florea: Da, acum nu îi interesează.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Eu personal am ridicat problema la o ședință la Primăria Generală când domnul Primar era plecat. Știți că a fost o ședință referitor la curățenia în București și eu am ridicat aceste probleme. Am spus adevărul „uitați ce ne-au făcut, ne-au luat astea, astea, astea" și doamna Primar General mi-a dat soluția: „să-și facă Poliția Locală datoria

Dl Primar Daniel Florea: Și noi îi amendăm, le dăm 6 000 lei pe zi, dar....

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Să-și facă Poliția Locală datoria? Ce înseamnă mai concret?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Să-i amendeze pe cei care aruncă gunoiul!

Dl Primar Daniel Florea: Poliția Locală îi amendează, vă spun eu sigur, doar că e foarte mică amenda.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mai sunt alte probleme? Nu! Mulțumim frumos! Declarăm ședința închisă.

La ora 16,53 au fost declarate închise lucrările ședinței.

'    S    î

36