Proces verbal din 14.02.2017

Proces verbal ședința extraordinară din data de 14.02.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

9    9

DIN DATA DE 14.02.2017

Lucrările ședinței încep la ora 15,06 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 2004/10.02.2016.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

în sală sunt prezenți 18 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel și Vasilescu Andreea.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, Dl Viceprimar Țigănuș Marian și D-na Cristina Cornelia Feurdean Secretar al Sectorului 5.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 18, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de

31.01.2017;

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr. 1481/2008 și HG nr. 291/2011;

3.    Diverse.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mulțumesc! Trecem la

9    9    9    9    9

punctul 1- aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.01.2017. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 31.01.2017 a fost

9    9

votat cu 18 voturi pentru.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mulțumesc! Punctul 2-proiect de hotărâre privind modificarea destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr. 1481/2008 și HG nr. 291/2011. în acest sens dau cuvântul Dlui Director General Soare Cezar pentru a ne prezenta Raportul de Specialitate.

Dl Director General Soare Cezar: Bună ziua! Sunt Directorul împuternicit pentru Administrația Publică Locală și o să vă prezint un Raport pentru acest proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr. 1481/2008 și HG nr. 291/2011.

La ora 15,08 intră în sală dl consilier Cursaru Paul Gabriel. Prezenti-19 consilieri.

Dl Director General Cezar Radu Soare dă citire Raportului de Specialitate.

La ora 15,” intră în sală Dna consilier Stroescu Marilena Daniela. Prezenți-20 consilieri.

Dl Director General Soare Cezar: Față de ceea ce s-a trecut pe site s-au făcut două modificări și cred că sunteți de acord. Datorită faptului că facem această propunere către Ministerul Apărării Naționale, vom avea la art. "se va înainta Ministerului Apărării Naționale propunerea de modificare a destinației terenurilor care fac obiectul H.G. nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe și ale H.G. nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului, în sensul completării cu ,,șipentru programe de dezvoltare urbană”. Și la Art.2, la fel, "se va înainta Ministerului Apărării Naționale propunerea ca sursele de finanțare a proiectelor ce se vor derula prin aplicarea prevederilor H. G. nr. 1481/2008 și H.G. nr. 291/2011 să fie asigurate din bugetul local și alte surse legal constituite". Vă mulțumesc!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mulțumim și noi, Dle Director General! Domnul Primar, vă rog!

Dl Primar Daniel Florea: Am avut o întânlire cu cei de la Ministerul Apărării, pentru că, după cum știți ne-au dat în judecată să ne ia terenurile înapoi că... Deși din 2008 s-a dat această Hotărâre de Guvern cu cea din 2011, nu s-a întâmplat nimic până în prezent. Ne-au dat în judecată, e termen pe 22, și ăsta e motivul pentru care am convocat această ședință de urgență pentru că avem nevoie de acestă Hotărâre de Consiliu...și doi, să putem să modificăm Hotărârile de Guvern. In momentul în care am început demersurile ne-am dus la avizare cu hârtiile si de la Ministerul Dezvoltării au zis că vor să fie si ei coinitiatori la

5    5    S

Hotărârea de Guvern alături de cei de la Ministerul Apărării ceea ce nouă ne convine, pentru că este clar că vom avea și sprijinul lor și vom putea să atragem mult mai ușor fonduri ei fiind coinițiatori, cei de la Ministerul Dezvoltării. Asta cu sursele de finanțare legal constituite este o cerință de la Ministerul Finanțelor și în aceste condiții cei de la Ministerul Justiției ne-au spus că nu ne vor da avizele ca să putem să... .nouă... .celor de la Ministeril Apărării care fac demersurile ca să dea avizul ca să poată să intre cât mai repede aceste două Hotărâri de Guvern de modificat. Care era problema? Problema era că nu se puteau face decât locuințe, odată și doi, numai prin ANL. Ori ANL-ul nu are posibilitatea de niciun fel să facă nici măcar pe cele 10 ha, dar pe cele 110 ha, că n-au făcut în toată existența lor câte locuințe se pot face pe 10 ha, o dată și doi, nu se pot face numai locuințe. Pentru că dacă s-ar face numai locuințe pe 110 ha, ți-ar mai trebui o parcare, ți-ar mai trebui un spital, ți-ar mai trebui.... Ori tu nu aveai posibilitatea să le faci chiar de la început și ăsta a fost motivul pentru care nu s-au făcut.. .demersuri.

Dl președinte de ședință Suhan Valeriu Nicolae:...Grădinițe...

J.    5    5    J    5    J

Dl Primar Daniel Florea: Da, sunt lucruri la fel necesare într-o comunitate. Și atunci ăsta e motivul pentru care trebuia să facem repede modificarea și v-am rugat să veniți. Dacă aveți întrebări, vă rog să.. .dar cam asta e situația acum.

Dl președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vă rugăm, întrebări?

Dl președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Dl Melnic, vă rog !

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Pentru terenul în discuție avem PUZ,

5    7

PUG, sau urmează să le avem?

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Urmează..

Dl Primar Daniel Florea: Noi acuma, nu puteam să demarăm nimic până când nu aveam posibilitatea să o și facem.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Și a doua întrebare, în ideea că vom dezvolta acea zonă, cum ne gândim să procedăm, adică constructorul care va veni, va veni să facă și proiectul la cheie, proiectul de locuință, sau facem o licitație pentru proiectare și o licitație pentru construcție.

Dl Primar Daniel Florea: Habar nu am ce să vă răspund la întrebarea asta. Noi trebuie să facem întâi să vedem terenul și ce putem să facem acolo.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Ar trebui niște aprobări

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Ca o sugestie, eu aș propune când se organizează această licitație să facă la cheie, adică cine va veni să facă și proiectul pe care să-l avizăm și construcția.

Dl Primar Daniel Florea: Mai este până atunci. Deocamdată, dacă vor veni să facă și cei de la CNI și cei de la ANL, cei de la Fonduri Europene au și ei niște cerințe, nu pot să vă răspund acuma la întrebarea asta, nu poate să vă răspundă nimeni.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Deocamdată nu avem nici căruța nici boii. Avem speranță.

Dl președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Deocamdată asta este primul pas. Ok. Alte întrebări? Alte întrebări? Ok. în situația asta supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Proiectul este adoptat cu 20 de votul pentru.

Dl președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: La punctul 3, la Diverse avem ceva?

Dl Primar Daniel Florea: eu aș vrea să vă spun ceva, s-ar putea să trebuiască să facem o ședință din asta. Mâine ne ducem la CFR, am fost, am vorbit cu Ministrul Transporturilor și cu șeful de la CFR infrastructură. Mâine mergem să vedem care sunt demersurile juridice pentru promovarea unei hotărâri de guvern astfel încât să putem să luăm și terenul acela de la șină, ca să putem să extindem strada. Ei sunt în principiu de acord, o parte dintre... au și rectificat strategia ca s-

o supunem mâine......o parte dintre ele sunt în proprietatea publică a statului le

putem lua imediat, o parte sunt în proprietatea privată a statului și există două posibilități: ori să le dăm noi lor niște bani, ori să le treacă în proprietatea publică să ne dea prin hotărâre de guvern și noi cam asta am vrea să facem, dacă reușim să-i convingem, și cică sunt și niște mici porțiuni care sunt revendicate, sunt private. E, acolo nu știu o să ne dea ei mâine...dar s-ar putea să trebuiască să avem o hotărâre de Consiliu Local cam în același sens, ca să putem să luăm terenurile alea si să le..

5

Mâine de asemenea, la ora 3.00, am o întâlnire cu Directorul General de la RADET, pentru că pe acolo trec conductele alea mari de aburi. Am înțeles că ar fi oarecum dezafectate, că deserveau Autobuzul. Să vedem ce planuri au cu ele. Dacă reușim să le îngropăm dacă nu se pot desființa, atunci lucrurile sunt aproape rezolvate. Voiam să vă spun că în următoarea perioadă, o să începem să facem asta. PUG-ul ar trebui să fie gata la anul. E un pic...ei zic că da, dar spre sfârșitul anului. Din păcate acest PUG este, cum să spun...toți avem nevoie de el dar din păcate lucrează la el de prea mult timp ca să cred eu că-1 vor termina atât de repede, plus că în momentul ăsta, cică implementarea lui ar dura conform legii încă 5 ani de la momentul în care ar fi gata pe hârtie. Și trebuie să găsim soluții legislative s-o rezolvăm. Am înțeles că se lucrează la Ministerul Dezvoltării, că ne vor consulta și pe noi, cei din administrația locală. Vom vedea, dacă e ceva o să v-o prezentăm. Cam asta era ce voiam să vă spun la Diverse.

Președintele de ședință Valeriu Nicolae Șuhan : Păi în contextul ăsta, cred că ședința noastră s-a încheiat, o declar închisă.

C

La ora 15,20, lucrările ședinței se declară închise.

6