Proces verbal din 10.04.2017

Proces verbal ședința ordinară din data de 10.04.2017

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 10.04.2017

Lucrările ședinței încep la ora 15, 12 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    >5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr.

4368/04.04.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 23 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea

Cristina, Franovici Bogdan și Săndulescu Nina.

Este prezent dl Subprefect Corneliu Cîrstea, iar din partea executivului sunt

prezenți: dl Primar- Daniel Florea, dl Viceprimar- Marian Țigănuș și dna Secretar - Cristina Cornelia Feurdean. Din partea Agerpres este prezentă în sală dna Iulia Carciog.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vă prezint ordinea de zi după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al

Sectorului 5, pe anul 2017;

2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, în vederea modificării destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute H.G nr. 1481/2008 și H.G. NR. 291/2011.

3.    Diverse:

-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Dragoș Geamănă;

-Proiect de hotărâre privind modificare a Actului Constitutiv al SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL;

-Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizarea și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Primul punct pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 5, pe anul 2017. Dna Disăgilă, dacă sunteți amabilă să veniți aici în față! Mă scuzați, vă rog dl consilier!

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: Cred că în pachetul cu bugetul trebuie prevăzută și hotărârea cu excedentul. Au întrebat colegii de la comisie și a fost o

neclaritate. S-a clarificat la comisie diferența de la 800 și ceva plus 300 și ceva și

5    5    1    5    5

cred că, după buget, dacă îmi permiteți, să se propună și hotărârea pentru excedent. Este obligatoriu să fie în pachet cu bugetul.

Dl Primar Daniel Florea: Spune Izabela! Referitor la ce a spus dl consilier Vanghelie.

Dna Disăgilă Isabela: Referitor la ce a spus dl consilier, da se poate. Au mai fost ședințe când s-a putut. Excedentul este legat de buget.

Dl Primar Daniel Florea: Atunci suplimentăm ordinea de zi?

Dna Disăgilă Isabela: Da.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: Dacă îmi permiteți! Aș propune o modificare, ca să înțeleagă consiliul, după buget să se voteze pentru că sunt legate împreună, după care să se continue ordinea de zi.

La ora 15,17 intră în sală dna consilier Săndulescu Nina. Prezenți-24

~    5

consilieri.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Haideți să supunem la vot

5    5    5    5    5    1

să vedem dacă lumea este de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este în regulă. Propunerea dumneavoastră a fost aprobată. După ce discutăm primul punct, continuăm cu ceea ce ați propus dumneavoastră (excedentul bugetar).

Propunerea dlui consilier Daniel Marian Vanghelie este aprobată cu 24 voturi pentru.

Dna Disăgilă Isabela prezintă Raportul de Specialitate.

Dna Director Disăgilă Isabela: Bugetul s-a fundamentat pe baza Legii bugetului de stat pe anul 2017 și, conform deciziilor primite de la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București privind aprobarea sumelor defalcate din TVA care sunt 177.128 mii lei precum și sumelor alocate pentru echilibrarea bugetelor locale 57.300 mii lei, cote defalcate din impozitul pe venit 147.342 mii lei. Cam acesta este bugetul. El, în mod normal, conține opt bibliorafturi.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Este în regulă. Mulțumim! Întrebări, comentarii? Vă rog, dna consilier!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Bună ziua! Am depus vineri,

vinerea trecută, o cerere la registratură care.... Acum poate știți dumneavoastră să-mi spuneți unde sunt incluse în buget AES-ul și Economat-ul.

Dna Director Disăgilă Isabela: AES-ul și Economat-ul sunt incluse la capitolele bugetare prevăzute de lege, respectiv, 67-Spații verzi pentru AES și Economatul pe capitolul 70.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Mulțumesc frumos! Și v-am cerut și lista de obiective de investiții. Dna Dobre a promis că o va pune pe site-ul primăriei.

Dna Director Disăgilă Isabela: Cred că dumneavoastră m-ați sunat.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Da, eu v-am sunat.

Dna Director Disăgilă Isabela: Am avut probleme cu salariile, am plecat la 10 seara. Acum s-au mai făcut angajări, sperăm să intrăm într-un ritm normal.

Pentru ședința de astăzi, dacă doriți să consultați, am pregătit listele .

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Dar nu sunt publicate pe site?

Dna Director Disăgilă Isabela: Nu, nu sunt publicate pe site. Dacă veniți le avem

la noi la contabilitate, le-am pregătit de azi dimineață, le-am listat.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Ceilalți colegi le-au studiat sau.... Aș propune să amânăm votarea acestui proiect până când poate dna director să ne pună la dispoziție lista de investiții, asta în continuarea discuției pe care ați avut-o în Comisia de buget și să votăm la o dată ulterioară.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: Domnule Primar, dacă îmi permiteți! V-am mai explicat, am vorbit și la comisie și am vorbit și cu doamna. Problema este în felul următor. Fiind diferența de la 800 și ceva la încă 298 excedentul, adăugându-se în total aproape 1128 sau 1138 lei nu s-a putut și nu se putea să se dea lista pentru investiții. Nu vreau să supăr pe nimeni, le spuneam și colegilor, pe capitole se pot uita sau. se poate înțelege. Nimeni nu poate învăța în primele șase, șapte luni de zile. Cu timpul, sunt sigur că vom înțelege cu toții. Lista de investiții, dacă mă întrebați pe mine, în ultimii 25 de ani nu s-a dat niciodată în cadrul vreunui consiliu. Nici Primăria Generală, nici în cele 6 primării de sector. Sunt foarte puțini consilieri care sunt interesați de lista de investiții. Cine se uită foarte bine pe buget și se uită pe capitole, poate să înțeleagă și lista de investiții. Dacă o puteți întreba și în mare parte să vă spună, ceea ce ar însemna în proporție de 90% blocuri, străzi, școli și tot ceea ce înseamnă ca direcții în cadrul primăriei, puteți să vă faceți o imagine că ele tot trebuie să funcționeze și toate au o viziune de investiții. Dumneavoastră, lista asta de investiții o puteți lua și să o citiți, vă zic eu, încă o lună, două, abia a treia lună puteți veni să discutăm asupra ei. Nu are rost să prelungim lucrurile pentru o chestie minoră, pentru că pierdem timp. Să fiu sincer, vreau să votăm bugetul pentru că vreau să plec.

Am venit pentru cetățeni și pentru dumneavoastră pentru că este importantă, este o chestie atipică. Nu se dă această listă de investiții.

Dl consilier Bîrsan Mihai: Domnule Vanghelie, sunteți avocatul cuiva?

Dl Primar Daniel Florea: Vreau să vă spun ceva!

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: Nu, nu sunt avocatul nimănui! Sunt avocatul Consiliului. Am explicat vis-a-vis de faptul că ea (lista de investiții) nu se dă.

Dl consilier Bîrsan Mihai: Dacă dumneavoastră nu ați dat atât cât timp ați fost primar, este foarte grav. Poate că dl Primar are această listă și o poate pune la dispoziție.

Dl Gheorghe Ștefan: Nu intrați în discuții dumneavoastră!

Dl consilier Daniel Mar ian Vanghelie: Pe bază de lege, fiecare când dorește poate

să se ducă să consulte lista de investiții la Secretariatul Consiliului sau la Direcția

5    5

Economică. Ca și principiu, nu m-am referit la Primăria Sectorului 5, m-am raportat la Primăria Capitalei. Dacă vreți, este o cutumă în administrația locală pentru noi pentru că, fără să vrem, ne subordonăm Legii nr. 215 și Consiliului General.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Dar nu credeți că este un document de interes public, pentru toți cei care ne-au votat?

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: Jos ne-am înțeles! Puteți să veniți la mine la o cafea și o să vă explic. Cine înțelege exact din capitole- se poate înțelege și se deduce, se vede pe capitole (ce spune Legea 215) unde sunt străzile și spațiile verzi.

Ați putea să vedeți din suma reflectată, din cele două. Ați putea să întrebați așa: știți

5    1    5    >    5    1    5555

cumva cam cât din suma respectivă sunt străzi sau cât ar putea fi spații verzi? Și atunci ar putea să vă spună în mare, proporțional 30 cu 70. Înțelegeți?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dar străzile care ar fi ar putea să le bage? Nominal, strada x, y, z?

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: Nominal, toate listele de investiții se pot

vedea într-o jumătate de oră, o oră.....Ar fi foarte greu să stăm în cadrul consiliului,

acum cu toții, să ne uităm pe ordinea de zi (liste de investiții) Ne-ar lua minimum o oră să ne uităm un pic și să avem un punct de vedere.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: La ședința următoare, ca toată lumea să

5    5    ~

fie informată si cetățenii să...

5    5

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: Vă spun un singur lucru, cetățenii vor lua de pe site.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Este irelevant!

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: Eu nu vorbesc contradictoriu cu

dumneavoastră. Lista de investiții nu se dă în cadrul consiliului. Cine vrea anume.

5

V-as întreba pe dumneavoastră, dacă ați fost în Consiliile de Administrație. ca să vedeți că 90% dintre consilieri nu se duc. Am fost primar 15 ani. Este o problemă generală. 90% dintre consilieri nu s-au dus de-a lungul timpului să ceară lista de investiții, atât am vrut să spun. Să nu amânăm pentru o chestie care nu cred că se va reglementa doar pentru că vreți să o vedeți dumneavoastră. Dumneavoastră oricum o s-o vedeți. Dacă aveți o problemă, să stiți că puteți să o rezolvați si să o

5    5    A    >    5    5    1    5    55

reglementați si în sedința viitoare.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Domnule Presedinte, treceți la vot! Discutăm acum în contradictoriu!

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: Îmi cer scuze!

Dl Primar Daniel Florea: Voiam să vă spun ceva!

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Se discută între trei consilieri? Nu este normal, țineți dumneavoastră sedința atunci!

5    5    5    5

Dl Viceprimar Țigănus Marian: Vă rog frumos!

Dl Primar Daniel Florea: Am înregistrat în cam ce-am vrea să investim. În refacere de drumuri, de scoli, de grădinițe, în reabilitarea parcurilor, a locurilor de joacă, însă suntem în plină procedură de întocmire a documentației. Avem, de exemplu, pentru anveloparea de blocuri, avem nevoie de acordul asociației de

proprietari. Nu știm câte blocuri vor avea documentația gata. Am pus, în acest moment, niște sume pe care le-am estimat în funcție de ce previzionăm noi. Toate aceste investiții, dumneavoastră le veți avea la dispoziție în momentul în care va fi

documentația gata, în momentul în care vor avea loc licitații. Am făcut tot felul de

solicitări pentru fonduri europene, pentru fonduri guvernamentale, pentru... Dacă dă Dumnezeu să ne dea bani de acolo, va trebui să luăm de acolo și vom prioritiza împreună, în funcție de obiectivele importante pe care le avem de făcut. Ăsta este motivul pentru care m-am gândit că este bine să avem pe capitole, cheltuieli. suma asta pentru blocuri, suma asta pentru, pentru. urmând, ca în funcție de datele concrete, să venim eventual cu rectificări de buget pe sumele alocate diverselor obiective de investiții. M-am gândit că ar fi bine să votăm bugetul pe sumele astea pe care am căzut de acord. De aceea am făcut ședință de consiliu ordinară ca să puteți să dezbateți în comisii. Am făcut dezbatere publică -15 zile de buget, tocmai pentru a nu mai avea asperități în ceea ce privește.

În momentul în care vom avea bugetul vom ști exact pe ce avansăm. Pe măsură ce vom avea documentația, venim, vă prezentăm și le facem. Adică, nimeni nu a vrut să ascundă nimic. Eu aș vrea să facem. , mai sunt 800 de blocuri de făcut. Să

5    ~

dea Dumnezeu să le facem pe toate, dar m-aș mira. Sunt 11 școli și parcuri, grădinițe, care ar trebui reabilitate azi. Să dea Dumnezeu să avem documentația, cadastru la ele. După cum bine știți, nicio clădire a niciunei unități de învățământ din Sectorul 5 nu este autorizată ISU. Motiv pentru care nici investițiile nu le-am putea face. Să dea Dumnezeu să aibă înțelepciunea, și ei, și noi, să putem să le obținem repede, ca să putem face investiții. Nu ai cum să le spui părinților că nu pot copiii să meargă la școală pentru că nu am obținut autorizații de la ei. Nu este nimic ieșit din comun, nu este nimic ascuns, pur și simplu nu avem toate datele tehnice. Vă rog!

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Noi nu am reclamat faptul că ar fi ceva ascuns. Am cerut doar transparență pentru că, știu că dumneavoastră ați afirmat de la începutul mandatului că doriți acest lucru. Și un alt aspect, ca și anii trecuți. , bugetul..., ne așteptam la o schimbare de viziune, din acest motiv insistăm. Întregul buget este concentrat pe cheltuieli asupra unor domenii care nu se reflectă în bunăstarea cetățeanului de zi cu zi. Respectiv cheltuielile cu instituțiile- cu primăria, cu tot ce ține de primărie, ocupă foarte mult din buget. Am făcut niște chat-uri pe sumele alocate și, din păcate, cele mai mari zone sunt cele care nu produc, nu aduc, nu aduc câțiva bani. Aceasta este îngrijorarea noastră și am dori din partea dumneavoastră o altă viziune. Din acest motiv insistăm asupra acestor investiții pentru că, acum câteva luni ne spuneați că veți schimba sectorul. Dorința noastră este să cooperăm, nu să ne opunem, dacă înțelegeți și sper că înțelegeți!

Dl Primar Daniel Florea: Dacă aprobăm bugetul azi, de mâine ne apucăm de investiții. Dacă-l amânăm, ne apucăm abia de a doua zi după ce îl votăm.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Dacă nu sunt incluse și ce procent reprezintă, nu cred că "o să".... "O să" acesta..., de 26-27 de ani, se tot întâmplă! Din acest motiv am fi dorit să fie de la început. Din acest motiv am depus cerere și nu am primit niciun răspuns. În altă ordine de idei, aș dorii să știu, la "alte cheltuieli" nu sunt detaliate. Ne puteți explica ce înseamnă, sunt 128.857 milioane. miliarde.

Dna Director Disăgilă Isabela: Alte cheltuieli, la ce capitol?

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Vă spun suma, nu mai știu capitolul. 128 857, dacă vreți ne uităm împreună pe acel Excel.

Dna Director Disăgilă Isabela: 121.980..?

Dna consilier Crudu Claudia Elena: 128, Alte cheltuieli, așa se numește.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Fiecare capitol are "alte cheltuieli"! La care vă referiți?

5

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Este strict separat. Este un capitol Alte cheltuieli, scris separat. Este.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: Domnișoară, cu tot riscul să vă supărați pe mine, există legea bugetului. Dacă vă uitați și făceați o analiză, vedeați fiecare capitol ce înseamnă.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Este alte cheltuieli și eu o întreb, și o rog pe doamna, să-mi detalieze.

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: În legea bugetului să știți că se detalia!

Dna Director Disăgilă Isabela: Eu v-am prezentat raportul pe capitole bugetare.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Îl caut și eu.

5

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Dna consilier, îmi permiteți?

Dna Director Disăgilă Isabela: Capitolele sunt cumulate.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Dna consilier, Dna Director!

5    5    5    5    >

Îmi permiteți! Vă rog frumos! Sunt obligat să vă spun următorul lucru. Dl consilier Vanghelie are perfectă dreptate. Dumneavoastră, dacă voiați să veniți să puneți niște întrebări în legătură cu destinația acestor sume și structura lor, era foarte simplu să vă documentați din legea bugetului. Doamna Director le prezintă pe capitole bugetare, nu ne dă explicații și definiția fiecărui detaliu în parte.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Eu nu am vrut definiția, am cerut să ne

5    ~

explice de ce......

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Păi spuneți-mi unde este, nu am unde să mă uit, stimată doamnă!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Domnule Președinte, supuneți la vot!

Dl consilier Daniel Marian Vanghelie: Dacă îmi permiteți, pot să vă mai spun un singur lucru. Eu am fost interesat, l-am luat și eu acasă și m-am uitat. Estimarea cheltuielilor, vă pot spune în mare, la izolarea blocurilor și pe străzi este aproape 50% din buget, dacă vreți ca să știți, apropo, de problemele cetățenilor. Dacă vreți să știți, ca o estimare en-gros, între 45% aproape 46%, sunt prinse în cele 139 de blocuri de izolare termică și sunt 110-118 care sunt pentru reparații ș.a.m.d. V-am dat un indiciu, apropo, de jumătate din buget. Apropo, de aici duceți-vă mai departe: școli, grădinițe, Direcția Generală de Asistență Socială și puteți să ajungeți la un buget de 70-80% plus salarizare, să vedeți în ce este estimat bugetul. Este foarte ușor, legea bugetului, vă duceți acasă și o scoateți de pe site, vedeți punctele din anexă și vedeți că vă spun exact ce înseamnă.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok, dumneavoastră ați avut

5    5    5    5    '    5

o propunere, aceea de a amâna discutarea bugetului!

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Când va pune și partea cu investițiile.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok! Este în regulă. Haideți să supunem la vot această propunere a dumneavoastră și vedem cum procedăm în continuare. Cine este pentru această propunere?

Din sală: De amânare!

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: De amânare a bugetului! Da, mulțumesc! Cine este împotrivă? Abțineri?

Propunerea Dnei Crudu Claudia Elena este votată cu 2 voturi pentru (Niculescu Jacqueline-Christina și Crudu Claudia Elena), 16 voturi împotrivă, (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Săndulescu Nina, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Șuhan Valeriu Nicolae, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok! Putem merge mai departe! Întrebări? Vă rog, domnul consilier!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Avem și noi un punct de vedere care, cu siguranță îl vom găsi în procesul verbal al ședinței. Dincolo de faptul că într-adevăr, o parte din aspectele care s-au ridicat , am avut și noi semne de întrebare asupra lor. O parte dintre ele s-au clarificat la comisie, este limpede că este foarte dificil ca suma tuturor investițiilor să se poată regăsi la momentul de față din rațiuni cât se poate de funcționale. Cu toate astea, pe de o parte este pentru prima oară când votăm în acest mandat un buget în noua formulă a echipei de consiliu și pe noul executiv al primăriei și ca urmare, pentru că noi am analizat și vom vota acest buget, avem de subliniat următoarele aspecte pe care le considerăm niște condiționări imperative din punctul de vedere al grupului PNL în acest Consiliului Local Sector 5. Și anume: pentru că apropo

de discuția care s-a făcut mai devreme, noi ne-am luat rolul în serios și am

5    ~    5

participat la ședințele consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, vom dori ca așa cum s-a solicitat în scris din partea unora dintre colegii mei din PNL -Consiliul Local, să se prioritizeze toate investițiile care trebuie făcute

la unitățile de învățământ. Și avem acum, din discuțiile care le-am purtat cu

executivul, Direcția Învățământ respectiv... avem angajament din partea colegilor din executiv că aceste lucruri se vor întâmpla. Iar în al doilea rând, o chestiune care sunt și din păcate de o bună perioadă de timp sunt restante la Sector 5, să existe astăzi o prioritizare. , este rugăminte pe care o facem în mod direct executivului și în primul rând dlui Primar, să existe o prioritizare serioasă în legătură cu chestiuni de salubritate, chestiune de infrastructură despre care s-a vorbit puțin mai devreme și anume anveloparea blocurilor, deci, izolarea termică și ceea ce înseamnă arterele neprincipale-cele ce sunt în administrarea primăriei de sector și nu în ultimul rând apropo de toate discuțiile pe care le-am făcut în ultimele ședințe, tot ceea ce înseamnă chestiuni legate de educație și programe alternative de educație prin cultură, sport pentru tinerele generații, pentru tineri școlari, astfel încât acestea să constituie în mod real o alternativă de petrecere a timpului liber și de educație non-formală care să-i îndepărteze de riscurile pe care din păcate în anumite zone sectorul nostru le oferă, din păcate și le oferă cu ,, facilitate” cu ghilimelele de rigoare. Acestea fiind spuse subliniez încă o dată faptul că noi vom da un vot condiționat acestui buget exclusiv raportat la lucrurile pe care le-am susținut și care sunt sigur că se vor regăsi în procesul verbal, iar până la următoarea ședință, vom dori să existe din partea Direcția de Resurse Umane un raport cu privire la situația resurselor umane mai ales că este o nouă organigramă, vrem să vedem pe această nouă organigramă ce spor nou de personal a existat, și mă refer aici, în principal, la tot ceea ce înseamnă- dacă a fost cazul, de persoane detașate de la alte instituții sau de la alte locuri de muncă pe noua organigramă în ceea ce se cheamă conform ROF-ului, aparatul de specialitate al primarului. Acestea fiind spuse vă mulțumesc și vă rog să țineți cont de acest punct de vedere.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Vă mulțumim frumos.

5    5    5    5    5

Dl Primar Daniel Florea: Și eu vă mulțumesc. Rugămintea mea este dacă aveți răbdare și disponibilitate la sfârșit după ce veți vota mapa proiectelor, să mă lăsați 5 minute să vă fac așa, o prezentare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Da sigur, cu mare plăcere. Mulțumim.

Dl Președinte de ședință: E în regulă. Mulțumim frumos! Altcineva? Nu mai sunt întrebări, comentarii? Da, dl consilier,

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Eu uitându-mă pe youtub, pe supunerea

proiectului care este întocmit de Direcția economică, situația este clară și eu aș

propune să supunem spre aprobarea consiliului, proiectul...

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Cu siguranță. E în regulă.

Bun, dacă nu mai sunt alte întrebări, alte comentarii, vă mulțumesc frumos. Să

~    7    7    5

supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos! Cine este împotrivă? Mulțumesc! Abțineri? Ok. Mulțumesc frumos! Deci cu o majoritate de 22 de

5    5    5    J

voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Niculescu Jacqueline-Christina și Crudu Claudia Elena). E în regulă, mulțumim frumos!

Trecem la punctul următor al ordinii de zi, respectiv proiectul de hotărâre

privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului

București...

5

Dl consilier Vanghelie Daniel Marian: Nu, dl consilier.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Aveți dreptate, îmi cer scuze, da vă rugăm.

Dl Primar Daniel Florea: Cu excedentul.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Propunerea dlui consilier

5    5    5    5    1

Vanghelie, mă scuzați.

Domnișoara Disăgilă Isabela Nicoleta: Având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în temeiul art. 58 alin.1, precum și Notele de Fundamentare primite de la S.C. Economat, S.C. A.E.S și de la unitățile de învățământ, propunem utilizarea excedentului în sumă de 298.883,51 lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Deci, excedentul va fi utilizat pentru reabilitare străzi, spații verzi, pentru unități de învățământ, cheltuieli de capital. Doar pentru investiții.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Să spuneți dna Director la toată lumea să

înțeleagă. exact pentru investiții.

Domnișoara Disăgilă Isabela Nicoleta: Exact pentru investiții, așa cum a indicat și colegul dumneavoastră problema, de la PNL- dl consilier șef, învățământ, reabilitare străzi, tot ce înseamnă parte de investiții.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Ok.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă, mulțumim

frumos! Întrebări? Comentarii? Nu. Bine! Vă mulțumesc frumos!

5

Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos! E în regulă. Prezentul proiect (Excedentul bugetar) a fost adoptat cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline-Christina și Crudu Claudia Elena).

Trecem mai departe și anume la punctul următor, proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București

a Consiliului Local Sector 5, în vederea modificării destinației terenurilor și a

~    5    5

surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de H.G. nr.1481/2008 și H.G.

nr.291/2011 .Domnul Director Soare, dacă... Da, vă rog.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Să nu uitați ce am aprobat la ședința trecută.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Da, da, aveți dreptate.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Adică am zis că ne documentăm. . doar dacă sunt întrebări și clarificări solicitate.

5

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Aveți perfectă dreptate. Sunt comentarii în legătură cu raportul direcției de specialitate, sunt întrebări, din partea doamnelor și domnilor consilieri?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu, nu.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă, atunci să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E în regulă, mulțumim frumos! Prezentul proiect de hotărâre a fost adoptat cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline-Christina și Crudu Claudia Elena).

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Trecem la diverse unde avem

5    5    5    5

înscrise 3 puncte și anume, un proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al dl-ui Dragoș Geamănă. Vă rog.

Doamna consilier Crudu Claudia Elena: Va fi primul punct pe ordinea de zi a ședinței următoare vă rog frumos, nu este în țară.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Depune jurământul data viitoare.

Dl Primar Daniel Florea: Îl putem valida acum și să depună jurământul, la

ședința următoare.

5    5

Doamna consilier Crudu Claudia Elena: Dacă se poate ar fi minunat, ca să funcționăm cum trebuie și vă mulțumim pentru faptul că ați finalizat.....

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă. Cine este pentru?

Dna Dună Mariana: Comisia de validare.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: A, da, da

5    5    5    5    7    7

Dl Primar Daniel Florea: Supunem la vot ce am votat, să validăm acum ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu putem aproba decât după ce comisia de validare supune procesul sintetic, procesul verbal.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: E în regulă, aveți dreptate!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Auziți?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu zic să votăm.......

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Eu zic să fie ultima.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Exact. Mergem mai departe și avem de discutat proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Economat Sector 5 SRL.

Vă rog. Întrebări? Comentarii nu sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Prezentul proiect de hotărâre a fost adoptat cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline-Christina și Crudu Claudia Elena).

Doamna consilier Crudu Claudia Elena: Am vrea să știm, l -am primit acum

jumătate de oră. Dl Primar Daniel Florea: a expirat mandatul cenzorilor ...

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Ok. Următorul punct este proiectul de hotărâre privind. ..iertați-mă, îmi permiteți? domnule Ștefan, am rugămintea respectuoasă la dumneavoastră să mă lăsați să termin astea ca să

fim operativi.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Dar când intră alții în discuții de ce nu-i opriți d-le președinte?

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Domnule, poate nu am fost atent, acuma vreți să facem un comentariu pe tema asta? Haideți să mergem

mai departe.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Doar mie imi atrageți atenția, nu știu de ce nu mă invitați afară.

5

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Dl Ștefan?

5    5    5    5    5

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Păi atunci? Decât să avem o dispută contradictoriu, dumneavoastră? Vă rog foarte mult d-le președinte.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Dl Ștefan!

5    5    5    5    5

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Vă rog foarte mult domnule președinte.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Mulțumesc.

5    5    5    5    5

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Dl a fost consilier de mult.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Doamnă, nu am nimic cu dumneavoastră.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Haideți să fim operativi!

Deci avem un proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului sectorului

Comentarii? Întrebări sunt?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu sunt.

Dl Președinte de ședință Șuhan Valeriu Nicolae: Nu sunt. Supunem la vot.

5    5    5    5    1

Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos!

Prezentul proiect de hotărâre a fost adoptat cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri

(Niculescu Jacqueline-Christina și Crudu Claudia Elena).

Dl președinte de ședință- Valeriu Nicolae Șuhan-vă propun ca distinșii colegi din comisia de validare să se retragă.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Și în timpul acesta cu rugămintea la

dumneavoastră să nu se supere, poate să ne spună dl Primar ce ...Da, da...

Dl primar Daniel Florea: În ceea ce privește salubrizarea, suntem în plină procedura de atribuire a contractului. Au fost 3 societăți care au depus ofertă. Una dintre ele a fost eliminată din cauză că nu a depus la timp toată documentația. Au mai rămas 2 care au trecut la procedura de evaluare a ofertelor tehnice. În urma evaluării, una a fost exclusă. Societatea care a fost exclusă până la oferta tehnică și societatea exclusă în urma analizelor tehnice au făcut contestație la CNSC

5    5

(Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor). Cea care nu a depus documentele la timp a câștigat și trebuie pusă în procedură, cea care a depus documentele la timp dar care a fost eliminată în urma analizelor tehnice, a pierdut. Ăsta e motivul pentru care am analizat în cadrul aparatului de specialitate. S-a ajuns la concluzia că punctul de vedere al comisiei noastre a fost corect și atunci astăzi, Direcția juridică a depus la Curtea de Apel o contestație împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Pentru că ei cred că soluția

5    5    5    5

în calitate de comisie a fost corectă și într-adevăr acea societate trebuia eliminată.

5

Vom vedea cât de repede ne va da instanța termen și cât de repede se va soluționa că la fel din păcate vom avea aceeași problemă pe care am avut-o cu ROMPREST-ul care nu face treaba deloc, după cum știți. Au mai luat și containerele acelea din zonă de la Livezilor sau de la alte societăți, de la Amurgului, acolo unde nu există practic contracte pentru că nu există asociații de proprietari, nu există contracte pentru gunoiul menajer și se...

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Nu există dle Primar.

Dl primar Daniel Florea: Și din cauza asta avem depozite necontrolate de gunoi. Am înțeles că a venit cineva de la Garda de Mediu, voiau să ne dea amendă că nu strângem noi gunoiul. Le-am explicat situația, nu s-a mai

întâmplat nimic rău, nu ne-a amendat. Noroc cu cei de la AES pentru că au

posibilitatea, împreună cu.....În momentul acesta strângem gunoiul împreună

cu oamenii noștri de la AES și cu deținuții de la Jilava și de la Rahova.

5    5    5    5    5

Încercăm să ne gospodărim așa, sper să nu dureze mai mult de maxim o lună pentru că, dacă vin căldurile și noi avem depozitat gunoi ,o să avem o problemă mare. Am discutat cu poliția să intensifice controalele, să nu mai lase oamenii să mai arunce ..., mai ales în zonele unde ar avea posibilitatea să se ducă la container și nu să arunce pe străzi. Însă, sunt și zone unde nu avem posibilitatea asta. Contractul pe care îl avem cu REBU expiră la sfârșitul lunii pentru gunoiul menajer. Trebuie neapărat să facem dacă ne dă instanța un termen lung, va trebui neapărat să facem preschimbare de termen pentru că, la sfârșitul lui aprilie rămânem și fără gunoiul menajer că expiră contractul cu REBU. Asta este situația în care suntem în acest moment cu salubrizarea.

5

În ceea ce privește anveloparea blocurilor- dădusem drumul la licitație, avem un punct de vedere care a venit de la Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice. A trebuit să anulăm licitația. Guvernul trecut, pe 27 decembrie, a dat o Hotărâre de Guvern și abia pe 27 februarie a intrat în vigoare. Au fost niște

norme de aplicare, s-au modificat materialele cu care se poate face anvelopare și de asemenea, s-au introdus 28 de operațiuni noi. Ăsta este motivul pentru care prețurile pe care noi le-am avut în vedere și estimările nu au mai fost la fel. A trebuit să anulăm licitația și acum suntem în faza în care sperăm să

refacem toată documentația să intrăm... probabil cu 1 iunie, să putem să punem primele schele pe blocuri. Ne-a dat înapoi undeva cu vreo două luni, treaba asta.

În ceea ce privește activitățile în care implicăm tinerii, sunt foarte încântat de faptul că noi privim toți, și consiliul și executivul, privim lucrurile în același

fel.

Vom încerca să promovăm cât putem de mult tinerii noștri cu calități în domeniul cultural-educativ, sportiv, o să le arătăm că le suntem alături de ei cu toate mijloacele. Avem de asemenea, în derulare, în acest moment, un contract cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua pentru acțiunea de starting pentru recrutarea de talente din sector pentru toate sporturile olimpice. Am zis că deocamdată nu ne vom referi și la fotbal, pentru că acolo e o situație în care nu vrem să intrăm, dar toate sporturile olimpice, toate echipele de copii juniori de la CSA Steaua, vor avea tricouri cu Primăria Sector 5 și vom căuta împreună. facem starting și să găsim talente să organizăm împreună competiții, un calendar, vom prezenta .

Acum am aprobat bugetul și vom prezenta în cel mai scurt timp.

De asemeni, în ceea ce privește unitățile de învățământ. Situația este gravă la unele dintre ele. Din păcate, de-a lungul timpului, ei nu și-au făcut documentația conform normelor. De abia acum, de exemplu, sunt școli care abia acum își fac cadastru, sau care au tot felul de probleme de vecinătăți, sau nu au autorizații de la ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență) și am demarat o procedură amplă. Serviciile noastre de specialitate lucrează împreună cu școlile ca să intrăm, imediat ce se termină anul școlar, să le reabilităm în primul rând pe cele care sunt într-o situație precară. Avem o problemă cu cele două parcuri: Pecineaga și Sebastian. Au fost retrocedate niște suprafețe din aceste două parcuri și probabil că nu vom putea să le băgăm într-un amplu proces de reabilitare, într-o perioadă scurtă, până nu rezolvăm asta. Încercăm s-o rezolvăm dar, dacă nu, vom reface celelalte parcuri integral, vom face locurile de joacă și spațiile verzi adiacente blocurilor. Avem în proiect lucrul ăsta, depinde foarte mult de faptul că noi am reușit să preluăm activul de la ADP, am dat o parte la AES, a trebuit să facem o organigramă și niște fișe de post care să poată să permită aparatului de specialitate al Primarului să supervizeze activitatea. Suntem în plină procedură de reabilitare a spațiilor aferente DITL de la Kogălniceanu sau Poliție Locală din Ferentari 72. Am mai luat trei spații, pentru că la Ferentari am făcut solicitarea către Consiliul General, pentru că acolo, în acele spații vrem să facem un centru de zi pentru copii și tineret, unde să putem să le oferim o masă și vrem de asemenea, să facem o baie publică și o spălătorie publică tot în acele spații din Ferentari 72. Planurile sunt, știm câți bani ar costa și e privită foarte bine această inițiativă. Am făcut și un studiu să vedem cam ce doresc oamenii. Asta era pe primul loc, spălătoria

socială și baia publică și credem că Direcția noastră de Asistență Socială face un

5    1    5    5    5

lucru foarte bun. Doamna Director Florentina Popescu are idei bune și le pune și în practică, are și o echipă inimoasă acolo. De asemeni, vom proceda foarte rapid la o informatizare a aparatului de lucru al Primăriei. Acum încercăm să punem cap la cap sistemele de operare. În același timp, am dat drumul la niște centre de informare ale Primăriei. Sunt acele containere pe care le-ați văzut, care sunt luate de mult, erau folosite mai ales pentru asistența socială. Acum vor fi folosite și

pentru....avem un parteneriat cu Crucea Roșie și cu Ambulanța. Vom avea acolo

cadre medicale care vor putea să ofere primul ajutor, vor funcționa și pe centrele de informare. Credem că este un lucru bun să putem să concretizăm lucrurile astea

frumoase pe care le facem pentru oameni. După aia, vom reface la Vâltoarei, acel

dispensar..., fostul dispensar pentru copii care a fost dezactivat. Acum l-am luat, îl refacem. Am fost la Ministerul Sănătății, am discutat cu dl Ministru, vineri. Am avut din nou astăzi o întâlnire cu cei de la Universitatea de Medicină și Farmacie

5

și cu cei de la Ministerul Sănătății și am discutat și cu cei de la Primăria Capitalei. Ne vor ajuta și ei cu bani ca să putem să refacem acest centru. De asemeni, cei de la Primăria Capitalei ne-au promis că ne vor da bani și ca să cumpărăm terenul de la Bolintineanu și ca să facem bazinul olimpic acolo, și ne vor ajuta să amenajăm

și ....În parteneriat cu grupul Steaua, pe terenul lor, să facem un complex sportiv

multifuncțional pe schelet metalic. O să fie tot un fel de sală, dar cu material ușor.

Dl consilier Melnic Constantin Ion : Pe structură ușoară!

5

Dl Primar Daniel Florea: Sunt niște lucruri pe care încercăm să le facem

acolo! Vom face Festivalul ”Ștefan Iordache”, festivalul de teatru de la

5    ~

Bolintineanu - îl vom face internațional. Am discutat deja! Ei au niște idei foarte bune. I-am văzut pe copiii ăia, sunt nemaipomeniți. O să facem împreună un Festival frumos!

De asemeni, încercăm în perioada 28 aprilie-2 mai, să facem un Festival de Cultură balcanică. Am invitat studenți din 16 centre universitare din Balcani, din 5 țări. Înainte să vin aici, am întârziat câteva minute pentru că, vom încerca să avem....sunt deja confirmați Goran Bregovic, dar vom încerca să facem un moment special pentru reprezentanții Eurovision. Vor veni să concerteze, acum ne-au anunțat că sunt de acord să vină în perioada 28 aprilie-2 mai. Cred că au șanse mari să se claseze undeva... sus pe podium și primul concert o să fie și la București, o să fie la noi! Îmi pare rău că mi-a luat-o înainte dl Boc și că videoclipul va reprezenta Clujul, dar poate, în următoarea perioadă o să ne mișcăm și noi mai repede și o să promovăm și Sectorul. De asemeni, toate inițiativele care vor să sprijine tinerii talentați, toate inițiativele care se referă la educație, toate inițiativele care se referă la... Am fost la Bruxelles, am vorbit cu ambasadoarea noastră de acolo, am vorbit cu doamna Comisar European - Corina Crețu. Vom putea să participăm la evenimentele pe care România le organizează acolo, vom fi pe lista de priorități. În primul rând ne vor anunța pe noi și vom putea duce acolo copiii noștri talentați, să arătăm ce lucruri frumoase fac. Vom da drumul la acel program de...Eu cred că vom fi primul sector din București și probabil unul dintre puținele autorități administrativ teritoriale, care, cred, vor avea acest sistem de alarmare a incendiului care este obligatoriu, pe care-l voi avea până la începutul anului școlar, (până în septembrie) implementat. Și de asemenea, vom da drumul la programul școală după școală, cu masa caldă. Avem deja toate datele necesare, sunt foarte fericit că vor și profesorii și elevii să participe la program. Va trebui împreună cu dumneavoastră (cu membrii Consiliului Local) și cu dumneavoastră, doamna inspector școlar (dna consilier Stroescu Marilena Daniela), dacă sunteți de acord, să mergem să ne uităm pe la școli, să vedem unde mai putem eventual să mai construim niște corpuri de clădiri, ca să poată beneficia toți copiii care au nevoie. Sunt unități de învățământ unde nu avem posibilitatea (fizic), să facem acest program, din păcate! Dacă reușim să investim în asta și să creăm niște corpuri de clădiri noi, ca să beneficieze și copiii de la școlile în care se învață în trei schimburi, ar fi perfect!

Doamna consilier Claudia- Ramona Pop: Proiectul cu catalogul electronic ...îl vom face?

Dl Primar Daniel Florea: Da, eu cred că trebuie neapărat să-l facem, au

existat niște ... dar eu cred că le vom face, toate lucrurile astea le vom discuta

5    ~

acum că avem bugetul. Mulțumesc!

Dl consilier Bogdan-Ion Jelea: Am avut o discuție puțin mai devreme cu dna Director Florentina Popescu, de la DGASPC, care m-a lămurit în linii mari cu privire la acel container al Asociației Caruselul. Așa cum am scris și în întâmpinare, eu, și noi, nu ne putem asuma, nefiind experți în domeniu, o soluție de urmat. Din câte am înțeles de la doamna Director, există un soi de parteneriat, și cu ARAS (Asociația Română Anti-Sida) și cu ceea ce urmează de acum înainte să facă Primăria cu acele autoutilitare, ș.a.m.d. Din câte am înțeles, ar putea fi suplinit într-o măsură mai mică sau mai mare, ceea ce făceau ei. Nu vreau să fiu

nici avocatul lor, nici al executivului Primăriei, dar cred că avem o datorie față de

~    ~    5

cetățeni. Un aspect care mi-a ridicat atenția, despre care nu știam din comunicarea pe care am primit-o de la dumnealor, este faptul că au existat o mulțime de sesizări din partea locuitorilor din zonă, cu privire la amplasarea containerului în parc și că erau o mulțime de copii care nu aveau legătură cu acest fenomen nefericit, dar care erau afectați sau puteau fi afectați de amplasarea lui acolo, mai cu seamă, în parc. În aceste condiții, și în lumina întâmpinării pe care am făcut-o, am avea

rugămintea ca până la următoarea ședință, sau în cadrul următoarei ședințe, să

existe totuși.... ori cu Comisia de protecție socială ori cu acele persoane responsabile din aparatul de specialitate, o discuție cu ei efectiv, de a vedea dacă există o soluție de continuare a activității, ori acolo, ori în altă parte. Din câte am înțeles de la doamna Director, acolo ar fi o șansă destul de mică, și după cum spuneam de la început, nu suntem noi în măsură să evaluăm dacă este oportună fixată locația..

Ținând cont de faptul că pentru un număr de ani, au avut o contribuție, indiferent de felul în care au evoluat lucrurile ulterior. au avut o contribuție la această situație, consider că măcar din punct de vedere al obligației noastre de reprezentanți ai cetățenilor, ar trebui să mai discutăm o dată chestiunea asta.

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Legat de programul pe care

dumneavoastră l-ați stabilit și l-ați inițiat, domnule Primar, eu aș vrea ca programul pentru depistarea unor terenuri și în incinta grădinițelor, care sunt existente la ora actuală, poate acest program, se extinde și pentru grădinițele din

Sectorul 5.

Dl Primar Daniel Florea: Da, și creșe, mai ales creșe!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Și, v-aș ruga, pentru Comisia aceasta care

se va înființa, cu doamna inspectoare, cu toată lumea, să integrăm și pentru creșe și pentru grădinițe. Doi: aș propune să înființăm o Comisie la nivelul Primăriei Sectorului 5, și mă angajez că intru și eu în această Comisie, să depistăm terenurile în cadrul Sectorului5, pentru a da posibilitatea tinerilor care nu au locuințe, (problema locuințelor este foarte grea), să depistăm terenuri, că sunt terenuri foarte multe și să dăm posibilitatea să se construiască pentru ei, pentru a locui în cele mai bune condiții.

Dl Primar Daniel Florea: Acolo, pe terenul acela din Antiaeriană, acolo se pot face! Scopul modificării Hotărârii de Guvern. și cred că se va face foarte repede, într-o săptămână, este... Până acum nu se puteau face decât locuințe și numai prin ANL. ANL-ul nu a construit în toată existența lui câte locuințe se pot face acolo și atunci, am zis să ne dea posibilitatea să construim nu numai cu bani de la ANL și cu bani europeni și cu bani de la Guvern, cu alte programe, și cu parteneriat privat. Ăsta este scopul pentru care am făcut asta și într-adevăr este o idee foarte bună!

În ceea ce privește Caruselul, nici una dintre activitățile pe care le desfășoară ei...toate activitățile pe care le fac ei, le face și aparatul propriu al Primăriei și

Direcția de Asistență Socială,... nu există nimic care nu le poate face....Mai mult

decât atât, sunt și alte ONG-uri care desfășoară activitatea. Nu le-am interzis activitatea și am discutat cu ei că au voie să facă. Am spus numai că, nu, pe domeniul public și nu în parcuri. Acel contract nu mai poate fi prelungit! A expirat de la 1 februarie și ei aveau niște obligații acolo pe care nu le-au respectat. Sunt două probleme esențiale pe care vreau să le aveți în vedere: prima problemă este că n-o să mă poată convinge nimeni, niciodată, că poți să ceri unor copii să se joace în parc printre seringi folosite de consumatorii de droguri. N-o să mă poată convinge nimeni niciodată! Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, este că... nu că există alternative, existau de mult. Noi, în bugetul pe anul acesta, avem prevăzute cumpărarea a trei laboratoare mobile, care să facă și schimb de seringi, să facă și analizele pentru hepatită C, pentru pneumonie, pentru HIV și avem deja toată procedura, urmează s-o demarăm. De asemeni, avem în buget, cumpărarea a trei ambulanțe pentru ...Ambulanța București. Am discutat cu doamna Alice Grasu, am discutat cu doamna de la Sectorul 5, de la Ambulanță. Patru dintre salvările noastre, sunt pe dreapta. Nu avem posibilitate anul ăsta să cumpărăm șase, câte ne-au rugat ei, dar trei cred că vom putea să cumpărăm.

De asemeni, în momentul în care vom da drumul la centrul acela de la Vâltoarei, care este un centru, care va oferi o gamă largă de asistență medicală, de servicii medicale. Cred că este de asemeni, un lucru bun!

Al doilea lucru pe care voiam să vi-l spun, este că noi trebuie să cunoaștem starea de sănătate a populației din sector. Ca să putem să rezolvăm problemele de acolo, nu putem să-i lăsăm numai pe unii să facă cumva, hai să vedem cine consumă droguri, sau hai să vedem cine are HIV! Dar știm numai noi, ăștia care fac schimbul de seringi! Voi ăștia care ar trebui și care aveți obligația legală să contribuiți la ameliorarea stării de sănătate, n-aveți acces la punctele noastre de

vedere, n-aveți acces la baza noastră de date, n-aveți acces la ceea ce facem noi!

~    5    >5

Eu am încercat să fac un parteneriat real și m-am lovit de această opacitate, de genul: ”nu facem așa, nu vă dăm de niciun fel”...deși aveau obligația în contract

față de noi, față de Primărie. ”Nu vă dăm niciodată, nu vă dăm”. Oamenilor

5    ~    5    ~

ăstora... nu trebuie să le dezvăluim identitatea (Primăriei), că atât avem ...noi trebuie să-i ajutăm pe oamenii ăștia! Dacă noi nu știm cine sunt, cum îi putem ajuta? Eu am discutat mult cu dl Ursan - de la Carusel. A venit de multe ori pe

aici! Și nu numai cu mine, cu mine a discutat de cinci- șase ori. A discutat și cu

5    ~    5    5

toată lumea de la Direcția de Asistență Socială, și cu toți consilierii mei și cu toată

5    5    >    5    5    5

lumea din aparatul de specialitate, de multe ori! El știa de mult că nu se va prelungi!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: cred că au interes!

Dl Primar Daniel Florea: Da, dar două lucruri m-au surprins neplăcut foarte

tare: Unul- răspunsul!

I-am zis: ” mă dar, cum să lași niște copii să se joace în parc lângă niște seringi folosite”?

Și mi-a zis: ” păi ce, asta văd ei toată ziua, acasă la ei! ce, credeți că-i ceva ieșit

din comun? Ei sunt obișnuiți, așa s-au născut, așa au crescut, așa au văzut ei toată

5    5    ~    5    ~    5    ~    5

viața”!

5

Ăsta a fost primul lucru. Al doilea lucru, a fost când i-am spus: ”bine, atunci poți să funcționezi, poți să faci un parteneriat, dar nu-mi cere să funcționezi pe domeniul public și să fii după aia păzit de Poliția Locală, și tu, în timpul ăsta, să nu fii un partener real, și numai să-ți faci tu pe bucățica ta, opac, ceea ce faci! Și nu eram singur, eram vreo douăzeci. Și a început să țipe, și mai era puțin și ne lua la bătaie pe toți! Și am zis că în asemenea condiții, nu putem colabora! A știut și

de la mine, nu este nimic ieșit din comun, dar eu cred că toți trebuie să fim deschiși

~    5    ~    5    5

și să încercăm să găsim soluții. În momentul în care vrem fiecare să avem cât e o

bucățică... E ca la fotbal, ia unul mingea și o cară cu el și toți ceilalți din echipă se uită la el.., ăla o pierde și am luat bătaie! Eu zic că trebuie să încercăm să pasăm mingea de la unul la altul și să ajungem la poartă repede, să dăm goluri multe! Cam asta e., despre Carusel! Mulțumesc!

Dl Președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Ok, mai sunt întrebări? Mulțumindu-i domnului Primar pentru informații, o să-i dau cuvântul domnului Președinte al Comisiei de validare.

Dl consilier Paul Gabriel Cursaru: Proces verbal încheiat astăzi, 10.04.2017. Comisia de validare a Consiliului Local al Sectorului 5 București, a constatat îndeplinirea prevederilor legale privind validarea mandatului de consilier, al domnului Geamănă Dragoș. Îi urăm succes și îl așteptăm să depună jurământul. Trebuie să votăm acum acest proiect!

Dl Președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Mulțumim frumos! Cu siguranță o vom face! E în regulă, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Prezentul proiect, a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și un vot împotrivă (dl Gheorghe Ștefan).

Dl Președinte de ședință Valeriu Nicolae Șuhan: Acestea fiind zise, declar închise lucrările ședinței.

La ora 16.15, au fost declarate închise lucrările ședinței.

27