Proces verbal din 09.01.2017

Proces verbal ședința extraordinară din data de 09.01.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

1    9

DIN DATA DE 09.01.2017

Lucrările ședinței încep la ora 12,15 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    >5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 38/05.01.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 19 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Săndulescu Nina, Vanghelie Marian Daniel și Vasilescu Andreea.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, Dl Viceprimar Țigănuș Marian și D-na Dobre Violeta care înlocuiește Secretarul

Interimar al Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia .

Dl Președinte de ședință - George Alexandru Ploscaru deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 19, deci ședința este statutară.

Dl Președinte de ședință George Alexandru Ploscaru dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de

21.12.2016;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare;

3.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Hotărârii

Consiliului Local Sector 5 nr. 142/21.12.2016;

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5;

5.    Diverse.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vă rog, Domnul

Franovici!

Dl consilier Franovici Bogdan: Bună ziua! Din nou, la punctul 2, nu am primit niciun material conform legii cu trei zile înainte.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Trecem la vot pentru

ordinea de zi! Când ajungem la punctul 2,.. ..da! Trecem la vot pentru ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doua abțineri.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru și două abțineri (Franovici Bogdan și Niculescu Jacqueline-Christina).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vom trece la punctul 1-aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.12.2016. Domnul Franovici!

Dl consilier Franovici Bogdan: Am o întrebare, de ce nu mai sunt puse pe

site înregistrările video?

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Am mai discutat odată chestiile astea, iar o luăm de la început?

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Din punctul meu de vedere nu este normal pentru că este și perioada scurtă. Vă referiți la ședința din 21, nu?

Dl consilier Franovici Bogdan: Din octombrie nu mai sunt puse.

Dl Primar Florea Daniel: Faceți o propunere, aprobați un regulament și le facem. Nu vreau să mai avem discuții că s-a scris nu știu ce, că. Am zis că

5    5    ~

facem ca să fim transparenți, dar în condițiile în care au apărut discuții. Rugămintea mea, este să faceți un proiect, aprobați un regulament, și după aceea le punem pe site în mod oficial.

Dl consilier Franovici Bogdan: Bănuiesc că totul este plătit din bani publici, nu?

Dna Dobre Violeta: Nu, nu! Înregistrările sunt făcute la solicitarea Dlui Primar, pentru Dl Primar.

Dl consilier Franovici Bogdan: Din banii..?

Dl Primar Florea Daniel: Din banii mei!

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Personali?

Dl Primar Florea Daniel: Nu știu, discutăm lucrurile astea acum? Aveți vreo

5    ~    5

propunere?

Dl consilier Franovici Bogdan: Am pus o întrebare.

Dl Primar Florea Daniel: Nu sunt plătite din bani publici.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Supun la vot punctul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21.12.2016 a fost

5    5

aprobat cu 17 voturi pentru și două abțineri (Franovici Bogdan și Niculescu

Jacqueline-Christina).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Punctul 2 - proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.

Doamna Disăgilă, vă rog frumos!

Dra Director Disăgilă Isabela: În data de 4 ianuarie, când noi am hotărât să trecem pe ordinea de zi acest proiect, încă nu primisem contul de execuție final de la Trezoreria Sector 5. Contul final ni l-au dat pe 30 decembrie, am fost împreună cu Dl Viceprimar Marian Țigănuș la trezorerie și ni l-au dat în jur de ora 15,00.

Nu avem deficit pe secțiunea de dezvoltare. Ca atare, cu acordul Dnei Secretar-

Interimar cred că ar trebui să retragem de pe ordinea de zi acest proiect. Cum zice

și Dna Secretar.

5

Dna Dobre Violeta: Dacă nu mai este cazul, da!

Dra Director Disăgilă Isabela: Nu, nu mai este cazul!

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Propun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 2.

Dl consilier Franovici Bogdan: S-a votat ordinea de zi.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Trebuie să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere.

Propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a punctului 2 a fost votată cu 18 voturi pentru și o abținere (Niculescu Jacqueline-Christina).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Punctul 3- Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 142/21.12.2016. Dna Violeta Dobre, vă rog!

Dna Violeta Dobre: În urma reorganizării aparatului de specialitate a Primarului Sectorului 5, prin comasarea prin absorbție a unor instituții, la pozițiile din Statul de Funcții 298, 354 și 580, corect era funcție publică vacantă. Dintr-o eroare eu am trecut la Direcția de Resurse Umane aceste funcții publice ca ocupate. Eroarea materială a fost comunicată atât Agenției Naționale a

Funcționarilor Publici cât și conducătorului instituției. Persoanele de la aceste

5    5    5

poziții, din Statul de Funcții, vor fi reîncadrate potrivit art. 100 din Statutul Funcționarilor Publici, păstrându-se categoria și clasa din care fac parte. Întrebări dacă aveți. Vă rog!

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vă rog!

Dl consilier Franovici Bogdan: Eu am o întrebare pentru Dl Viceprimar. Dl Costin Adrian Popescu, care este vizat de această eroare materială este jos și vrea să participe la ședință, a cerut să ia cuvântul și nu este lăsat să urce. Vreau să spun că Dl Viceprimar a dat dispoziție să nu urce.

Dl Primar Florea Daniel: Dl Popescu Adrian este angajat al primăriei. Are alte sarcini. Dacă era în calitate de cetățean al sectorului 5, probabil că ar fi avut toată deschiderea să participe la ședință. În acest moment dumnealui fiind angajat trebuia să fie la serviciu. Dumnealui nu mai este angajat la Impozite și Taxe. Nu este vizat.

Dl consilier Franovici Bogdan: Este cetățean.

Dl Primar Florea Daniel: În calitate de cetățean putea să participe.

Dl consilier Franovici Bogdan: Da, dar în calitate de cetățean de ce nu l-ați lăsat să participe.

Dl Primar Florea Daniel: Exact asta v-am explicat. Dumnealui lucrează la primărie. La primărie are altceva de făcut la acest moment.

Dl consilier Franovici Bogdan: Sunt mulți directori aici și mulți...

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Pentru că au proiecte!

Dl Primar Florea Daniel: Pentru că au proiecte. Au fost chemați.

Dna Violeta Dobre: Eu aș putea să vă explic, dacă aveți vreo nelămurire, în legătură cu eroarea materială pe care eu am săvârșit-o.

Dl consilier Franovici Bogdan: Această eroare materială eliberează din funcție pe acest domn care nu este lăsat să urce la ședință.

Dna Violeta Dobre: Îl eliberează din funcția care s-a desființat pe 21.12.2016. Prin reorganizare, s-a desființat funcția de Director General al Direcției de Impozite și Taxe Locale, funcție pe care domnul o ocupa. Potrivit

studiilor pe care Domnul Popescu Adrian Costin le are, el este absolvent de

Politehnică, este inginer, i se va puna la dispoziție și va fi reîncadrat pe o funcție prevăzută cu științe inginerești, din categoria din care a făcut parte. Toate funcțiile de conducere de la Direcția de Impozite și Taxe Locale sunt prevăzute cu științe

economice, juridice sau administrative.

Dl Primar Florea Daniel: Dintotdeauna.

Dna Violeta Dobre: Dintotdeauna. Dl Popescu nu îndeplinește această condiție referitoare la studii. Eu am făcut o greșeală în decembrie, pe care eu acum vă rog să mă ajutați să o îndrept.

Dl consilier Franovici Bogdan: Înțeleg, dar de ce nu este lăsat să urce, să-și spună părerea? Este aici jos la primărie.

Dl Primar Florea Daniel: V-am spus, aparatul propriu al primăriei este la dispoziția primarului. El are altceva de făcut în primărie în acest moment. Nu este chemat aici.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Nu vine ca cetățean, ca simplu cetățean, vine ca și angajat al primăriei.

Dl consilier Franovici Bogdan: Este angajat, cred că are drepturi!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți! Eu nu am discutat și nu cred că niciodată într-un Consiliu Local, sarcina noastră este ca să discutăm de ce un angajat nu mai are contract de muncă, și de ce unul are, și noi suntem aici să rezolvăm problemele de muncă ale primăriei. Avem un proiect în Consiliul Local, discutăm asupra proiectului, dacă dumneavoastră vreți să faceți și probleme de muncă o să vedeți că mai sunt și alți 10 sau 5 alți angajați care nu sunt și trebuie să-i băgăm și pe aceia în ședință. Nu, noi acum trebuie să discutăm despre proiect,lăsăm problemele de muncă să-și urmeze cursul, dacă domnul respectiv are vreo problemă o să dea în judecată primăria. Este problema dumnealor. Să revenim la proiect. Noi acum discutăm despre aceste materiale. Noi nu facem acum exercițiu de judecată.

Dl consilier Franovici Bogdan: Nu judecăm pe nimeni!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Pe mine nu mă interesează părerea Domnului Director, să stau acum să discut ce crede el.

Dl Primar Daniel Florea: Nu are treabă cu primăria.

Dl consilier Franovici Bogdan: Dorea niște informații în plus, și și-ar fi exercitat dreptul cetățenesc de a participa la ședință.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Aici nu este vorba de drept cetățenesc sau nu. Am spus că nu suntem acum să judecăm orice conflict de muncă.

Dl consilier Franovici Bogdan: Votăm în cunoștință de cauză .

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Și ce să votați acum? O eroare

5    5

materială? Ce votăm acum? Votăm o eroare materială! Suntem de acord cu ea sau nu?

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Dl Franovici, dacă mai aveți ceva de adăugat, strict în ceea ce privește îndreptare eroare materială.

Dl consilier Franovici Bogdan: Nu.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Nu. Mulțumesc frumos! O să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 142/21.12.2016 a fost adoptat cu 17 voturi pentru și două voturi împotrivă (Franovici Bogdan și Niculescu Jacqueline-Christina).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Punctul 4 -proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5. Dna Dobre Violeta!

Dna Director Dobre Violeta: Pentru mai b ună coordonare și optimizare a

activității Direcției Generale de Resurse Umane și a Direcției Generale Juridice

5    5    5    5

din cadrul aparatului de specialitate a primarului, se impune înființarea unor noi funcții de conducere, după cum urmează: două funcții publice de Director

Executiv la Direcția de Resurse Umane și două funcții de Director Executiv la

5    5    5

Direcția Juridică. Se păstrează numărul de posturi transmis de Prefectul

Municipiului București. Ne încadrăm în acest număr de posturi. Se respectă

dispozițiile Statutului Funcționarilor Publici prin această modificare. Mulțumesc!

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? două abțineri.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5 este adoptat cu 17 voturi pentru și două abțineri (Franovici Bogdan și Niculescu Jacqueline-

Christina).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: La rubrica Diverse, Domnul Primar vrea să ne spună ceva.

Dl Primar Florea Daniel: Sunt două lucruri, pe care voiam să vi le explic la

Diverse. Primul lucru este referitor la ordinea de zi, iar al doilea la o situație

~    5

intervenită acum de curând, pe care vreau să o aduc la cunoștință.

Dnul Primar Daniel Florea: Cu privire la organigramă... noi am făcut odată cu noua organigramă,am făcut și niște fișe de post, am făcut și niște

modalități în care se vor desfășura lucrurile. În momentul în care am desființat

5    5    5

prin absorbție DITL- ul, Poliția Locală și ADP-ul, normal că a trebuit să redistribuim pe funcții pe toți oamenii care au deținut funcții de conducere în aparatul respectiv. La momentul la care s-a făcut prima discuție și s-a făcut primul material, noi nu am știut, nu ne-a trecut prin cap, nimănui, că Dl Director de la Impozite și Taxe e inginer. Pentru că toți oamenii care lucrează acolo, din totdeauna, în toate funcțiile, în toate concursurile, trebuiau să îndeplinească o condiție esențială, și anume să fie absolvenți de studii economice, juridice sau

administrative. Ăla a fost un document de lucru. Ulterior el s-a modificat. Din

păcate, pentru că s-au făcut pentru 1300 de oameni, sau.....

Dna Secretar- Interimar Dobre Violeta:1100. La ora 12,26 intră în sală dna consilier Coroblea Cristina. Prezenți -20 consilieri.

5

Dnul Primar Daniel Florea: Pentru că s-a făcut pentru 11 00 de oameni pentru că s-au facut o grămadă de hârtii, a scăpat aici, și eu m-am supărat foarte tare și i-am cerut dnei Director să înțeleg și eu, cum de a scăpat acest lucru. Mi-am dat seama că nu este o intenție negativă și este pur și simplu o greșeală. în momentul în care am constatat că materialul de lucru pe care l-a trimis la ANFP, conținea încă două erori cu privire și la dna Director și la dna Director de la juridic, și eu nu pot să cred că și-a desființat singură postul de director, pentru că pe organigramă în acest moment există un Director General și trei șefi de serviciu, sau doi șefi de serviciu, nu mai există directori, nici la resurse umane, și nici la juridic. Și ăsta-i motivul pentru care avem punctul 4 pe ordinea de zi, pur și simplu a fost o greșală și s-a trimis la ANFP, un material greșit în aceste puncte. Nu am de gând să le fac dumnealor nici un rău pentru că nu au greșit cu nimic. M-am supărat și am verificat și am zis că există vreo problemă în condițiile în care..., dar am verificat și nu există. Și atunci, în acest moment există Direcția General Economică care are trei direcții: Direcția Impozite și Taxe, Direcția de Urmărire Derulare de Contracte, și Direcția de Buget. La Direcția de Buget i-am semnat astăzi dispoziția dnei Disăgilă, la Direcția de Urmărire de Contracte încă nu avem pe nimeni, ne gândim împreună să numim pe cineva, iar la Direcția de Impozite și Taxe am numit o doamnă care a fost înainte, doamna Reli Săvulescu, pentru că îndeplinea condițiile prevăzute de lege și de toate documentele de la DITL de-a lungul timpului. Singurul om care a avut funcția de conducere aici și nu avea studii era Directorul General Adrian Popescu. L-am chemat să discut cu el de mai multe ori. Nu am reușit, pentru că de fiecare dată a fost bolnav. El știa de la mine că nu îndeplinește condițiile și că va fi redistribuit pe altă funcție, asta e, facem hârtiile, ne judecăm. .vedem ce va să fie. Dar nu există în nici un fel., dacă ar fi existat o urmă de rea credință sau ceva ar fi trebuit să iau eu în primul rând o măsură împotriva aparatului propriu. În condițiile în care nu am luat-o, îmi asum că a fost întradevăr o greșeală, o eroare, s-au trimis niște hârtii din păcate greșite pe niște subiecte. Acesta este motivul pentru care avem punctul 4 pe ordinea de zi, să reînființăm funcții de directori pentru că este incorect față de oamenii care depun o muncă să fie plătiți ca șefi de serviciu deși ei practic fac muncă de directori, odată, doi, este incorect având în vedere că sunt direcții generale, oamenii care prestează o muncă juridică la direcțiile generale să nu aibe funcții echivalente, și trei, oamenii trebuie totuși în afară de salariu să se simtă și ei mulțumiți ca și

5    5    5    5    5

titulatură. Ăsta este și motivul pentru care reânființăm aceste două funcții, așa cum a fost discuția anterioară. Deci asta este pentru situația de la impozite și taxe, pentru că am putut să cred că poate să fie un inginer ca și manager la o

instituție autonomă. Dar în acest moment, să ai director la Direcția de impozite

și taxe când toți șefii de serviciu și toți oamenii trebuie să fie economiști, juriști

5    55    55    5    > J    5

sau cu studii administrative de lungă durată, să ai Director la Impozite și Taxe acolo, în condițiile în care toți au acest gen de funcții să ai deasupra un director general și deasupra un primar care e managerul, nu mai e atribuție managerială

ai atribuții de meseriaș. Atribuții manageriale în cuprinsul meseriei pe care o ai.

Și acesta este motivul pentru care dl Popescu va primi o altă însărcinare, o funcție de conducere în funcție de studiile pe care le are.

În ceea ce privește problema cu deszăpezirea, eu am spus și acum vreo două zile la un comandament de iarnă, am spus și astăzi la comandamentul de iarnă de la ora 9. Am fost extrem de nemulțumit de modul în care s-a făcut deszăpezirea! Contractul pe care noi l-am avut aici, făcut prin procedură de urgență cu Primăria Generală a Capitalei acoperea undeva la 30 - 35% maxim din suprafața sectorului. Avem aproape 1000 de străzi și aproape de 300 km. Pe aceste 1000 de străzi și contractul de deszăpezire acoperea maxim 35% așa că, acesta este

motivul pentru care de-a lungul timpului aici a existat problema pe care o

cunoașteți cu deszăpezirea. Primăria Capitalei se făcea că-i verifică, ăia se făceau că fac, și eu de joi dimineața până astăzi am dormit 5 ore pentru că am fost în spatele lor peste tot. Am fost în spatele lor, raportau că au 37 de utilaje au avut 12, abia aseară au avut 15, raportau că dau cu material antiderapant și eu eram în spatele lor și sunam la tefefon, și le spuneam uite mașina cu numărul nu știu care, mașina cu numărul nu știu care, nu împrăștie material antiderapant! Nu că fac... Sunt în spatele lor, vă trimit poză! Am avut o calaborare foarte bună cu AES-ul, cu ADP-ul și cu Poliția Locală. I-am pus și pe ei să numere utilajele să nu creadă cineva că eu dacă mă duc de unul singur în sector nu știu și a trebuit să scoatem utilajele noastre. AES-ul a trebuit să scoată utilajele noastre ca să putem să facem față acestei situații. Din discuțiile pe care le-am avut la ADP, din 1990 încoace nu a mai fost într-o asemenea perioadă scurtă această cantitate de zăpadă. A trebuit să le spun celor de la ADP și celor de la AES să scoată utilajele pe care noi le avem, niște tractoare, niște camioane, frezele pe care le

avem, oamenii pe care îi avem. Acum astăzi vin și niște deținuți, vor veni și

y    r    5    5    5    5    >    5

niște jandarmi, ne pun la dispoziție tot echipamentul necesar, pentru că se pare că și marți și miercuri va fi la fel de rău cum a fost joi spre vineri. Probabil, nu

știu încă, vom vedea, vom lua decizia în seara asta la comandamentul de iarnă.

5    >    ~

Probabil că nu vor face copiii școală miercuri, nu știu sigur dacă joi, adevărul este că am intrat pe multe străduțe, am intrat pe la școli. Gândiți-vă ce va fi dacă vor fi încă două zile cum a fost în noaptea de joi spre vineri, adăugându-se la ce e deja.Și vreau să vă spun că o să prezint o situație la ședința ordinară de la sfârșitul lunii ianuarie, pentru că până în ianuarie se pare că va mai fi încă odată o zi în genul acesta în jur de 18 -20. La sfârșitul lunii ianuarie în ședința de

consiliu local, ședința ordinară, am să vă prezint situația cu cheltuielile, cu ce s-a

făcut, cu.... Dar a fost într-adevăr prima experiență de genul acesta, nu a fost deloc fericită în condițiile în care noi suntem în plină procedură de licitație pentru salubrizare/dezăpezire. N-am putut să ies și să spun ce aveam de gând să spun, la intensitatea la care am vrut să spun, pentru că s-ar fi considerat că favorizez sau defavorizez pe cineva și atunci am preferat să tac. Vreau să-i felicit pe cei de la AES, de la ADP și de la Poliția Locală pentru că nu am avut nicio persoană care să fi intrat în șoc termic, nu vorbesc că nu a murit nimeni. Am avut doar trei persoane pe care a trebuit să le ducem în adăpost pentru că pe restul le-au convins oamenii, s-au dus acasă și ... Sunt niște lucruri pe care și Poliția Locală și AES-ul le-au făcut foarte bine. Este motivul pentru care o să vă rog să-mi permiteți să vă prezint abia la sfârșitul lunii o situație cu necesarul, cu cheltuielile toate, pentru că a trebuit să intervenim noi. Vă spun: Romprest-ul., e o diferență enormă între ce a făcut în sectorul 1și ce a făcut în sectorul 5, enorm. Raportau că sunt străzi la negru și eu eram pe ele și nu puteam să intru cu Dusterul. Aseară au raportat niște străzi.., câte străzi s-au raportat, Marian? Cele care le raportau desfăcute care..

Dl Director Maruian Lupașcu: 22

Dnul Primar Daniel Florea: 22 de străzi le raportau făcute și nu se putea intra pe

ele. Ne-am dus acolo și am.. .Bine, au existat și lucruri de genul..., chestii care să incite lumea sau fotografiau...niște fotografii (imagini foto) făcute în panta de la parcul Romniceanu, dar făcute așa.. dintr-o parte, ca si așa cum ar fi fost niște nămeți foarte mari, și a trebuit să-i trimit dnei Firea,. Acolo nu s-ar fi putut deszăpezi decât dacă pui la sanie plug și te dai cu săniuța pe derdeluș. Acolo este panta de la parc. La urmă s-a intervenit acolo, s-a deszăpezit după care s-au supărat copiii și părinții pe noi că nu pot copiii să se dea pe derdeluș, că ce avem noi de dăm zăpada la o parte. Da una peste alta, s-au putut plimba pe alei. Acum vom interveni foarte, foarte urgent. Deja am vorbit cu dna Iorga și cu dl de la Romprest pentru că au zis că intră în procedură de urgență, au suplimentat astea, trebuie neapărat să deszăpezim în jurul grădinițelor, școlilor, unităților de cult, instituțiilor publice. Problema care am avut-o este că tot așa că spuneau că au făcut și n-au făcut...La Odobleja, cel puțin m-am dus acolo, stăteam și mă uitam, ei raportau la negru și eu nu vedeam în jurul nostru decât alb.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Vedeau negru.

Dnul Primar Daniel Florea: Au fost niște lucruri...erau foarte mari diferențe între ce raportau că se întâmpla cu adevărat pe teren. Acum vom face eforturi să nu se mai întâmple asta. Am avut o problemă cu ...câte din astea ai luat, câte din cele chinezești, în afară de cel care nu a pornit, câte ar trebui să avem Marian?

Dnul Director Lupașcu Marian: 4 trebuia să mai avem.

Dnul Primar Daniel Florea: Și câte ți-au venit?

5    5

Dnul Director Lupașcu Marian: Una singură.

Dnul Primar Daniel Florea: Una singură. Nici măcar nu s-a stricat, pentru că nu a pornit.

Dnul consilier Jelea Bogdan Ion: Ce anume?

Dnul Director Lupașcu Marian: Freză

Dnul Primar Daniel Florea: Freza nu, avem 24 de freze care... Am luat un Bob-

cat prin licitație, are aceleași caracteristici ca astea super șmechere, doar că fiind prețul cel mai mic, am luat din astea chinezești, că așa ne-a ieșit de pe SEAP. Nu s-au stricat astea care au venit, am luat doar 1 din 5, nu s-a stricat că nu a pornit.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dar nu puteți să luati contact cu firmele de construcții, ș.a.m.d. .

5    >5

Dnul Primar Daniel Florea: Ba da, din păcate însă. .

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Când, a fost în contratimp nu aveați?

Dl Cursaru Paul Gabriel: Nu, acuma să vă pregătiți pentru miercuri, să-i dați, nu știu, .. pe zone.

Dnul Primar Daniel Florea:Vă informăm prin acel.

Dl Cursaru Paul Gabriel: Oricum este trist pentru că încă mai există în genul ăsta, ,,am făcut șeful, totul în regulă!” și ei dormeau pe acolo.

Dnul Primar Daniel Florea: Astea sunt cele două lucruri pe care am vrut să vi le spun,să le știți de la mine exact așa cum s-au întâmplat, pentru că probabil veți auzi și dumneavoastră, veți vedea, sper să nu mai avem probleme cu deszăpezirea acuma și să fi înțeles. Eu am spus astăzi ,eu nu atac o persoană sau o firmă ,eu atac un mod de lucru. Acel mod de lucru trebuie să înceteze! Nu se mai poate așa! Nu putem să avem pentru cetățenii din sectorul 5 servicii publice mai proaste decât cei din celelalte zone din București. Este inadmisibil! Fac tot ceea ce depinde de mine, stau pe capul vostru dacă.Când apelam pe stație, făceau. daaa, daaa. A fost greu, a fost frumos, a fost greu , bine totuși că este mai bine decăt în alți ani, dar nu au fost pregătiți la modul serios să ducă la îndeplinire.

Dna consilier Coroblea Cristina: Și vor fi sancțiuni?

5    5

Dnul Primar Daniel Florea: Sigur vor fi sancțiuni . Din păcate contractul ăsta e făcut cu Primăria Generală. Primăria Generală are de la noi, astea urmărim și noi, au văzut că nu este real, sigur nu vom plăti la valoarea

contractului. Problema este că, dincolo de partea financiară, oamenii tot trebuie să circule să ducă la serviciu, să cumpere de mâncare, să nu înghețe în casă, și de astea facem niște eforturi împreună. Cam asta am vrut să vă zic, vă

mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună!

5    5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Declarați, dle Președinte, ședința

5    ~    5    >5    5

închisă.

Dl Președinte de sedință Ploscaru George Alexandru: Declar ședința închisă!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 12, 40.

5    5    ~

13