Proces verbal din 08.12.2017

Proces verbal ședința de îndată din data de 08.12.2017

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE ÎNDATĂ

1    9

DIN DATA DE 08.12.2017

Lucrările ședinței încep la ora 1312 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    5    5    5    5

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 19616/07.12.2017.

În sală sunt prezenți 24 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Agheorghiesei Emil, Coroblea Cristina și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și dna Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Stimați colegi, domnul primar își cere scuze, nu se simte bine și m-a delegat pe mine să îl reprezint acum la ședință. Avem o singură problemă, scurtă, care este vitală. Vi se va explica despre ce este vorba.

Dl președinte de ședință Matei George: Bună ziua! Sunt 24 de consilieri prezenți din totalul de 27, deci declar ședința deschisă. Dau citire ordinii de zi-Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Explicați, doamna...

Dl președinte de ședință Matei George: Veniți vă rog să...

Dna director Isabela Disăgilă: Având în vederea decizia nr. 5957/04.12.2017, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București a dat sume defalcate, din T.V.A., de la bugetul de stat, suma de 5 804 000, pentru hotărâri judecătorești, pentru plata salariaților din unitățile de

învățământ preuniversitat de stat și, de asemenea, s-a mai făcut o suplimentare la

sumele pentru aplicarea Legii 85/2016 (Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011), tot pentru plăți restante la profesori. Deci, decizia a fost dată în 4.12.2017, noi am primit-o în 5.12.2017. Astăzi chiar i-am chemat pe toți contabilii șefi de la toate unitățile, și am făcut și un punctaj cu dânșii între orele 10 și...

Dl președinte de ședință Matei George: Urgența a fost deci, ca să se plătească salariile.

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Da! La toată lumea.

Dna director Isabela Disăgilă: Da! Din urgența pentru sentințe. Sunt date pe ultima sută de metri.

Dl președinte de ședință Matei George: Spuneți!

Dna director Isabela Disăgilă: Banii nu provin din bugetul local, vin de la bugetul de stat.

Dl președinte de ședință Matei George: Mulțumim! Sărut-mâna! Spuneti!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Dacă înțeleg bine, în bugetul Primăriei o să intre niște bani de la bugetul de stat?

Dna director Isabela Disăgilă: Da, pentru plata sentințelor profesorilor anul 2017 și Legea 85/2016.

Dl consilier Geamănă Dragoș: Am înțeles! Aveți idee, banii ăștia când o să

intre?

Dna Florina Dragnea: Au intrat!

Dna director Isabela Disăgilă: Banii ăștia... deci, banii ăștia ne sunt repartizați pe decizia Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și practic, vor intra în conturile noastre în momentul în care vom avea rectificarea de buget și Hotărârea de Consiliu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Peste cinci minute, practic.

Dl președinte de ședință Matei George: Da!

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Deci, după ce votăm favorabil, ne intră.

Dl consilier Geamănă Dragoș: Am înțeles!

Dl președinte de ședință Matei George: Mai sunt întrebări? Cine este pentru?

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Stai puțin!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Decizia aceea nu putea să fie atașată sau să avem aici o copie după ea?

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Decizia prin care au venit banii?

Dl consilier Geamănă Dragoș: Decizia de care vorbea doamna director.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Care dintre ele?

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Decizia sau Hotărârea Judecătorească?

Dna Florina Dragnea: Nu Hotărârea! Decizia de la Direcția Finanțelor Publice.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Încerc să soluționez pe scurt ca să....

Mulțumesc! Lucrurile stau în felul următor: cu timp în urmă, nu astăzi, nu ieri, nu acum o săptămână, a fost o decizie, sau mă rog, au fost o sumă de decizii judecătorești, cu privire la obligarea entităților administrației publice locale de a acorda niște drepturi salariale, considerate cuvenite de către instanță, către cadrele

didactice. Ulterior, în urma unei Hotărâri de Guvern, dacă nu mă înșel, sau

~    7    5    7

Ordonanță, nu mai știu exact, s-a stabilit că aceste drepturi vor fi acordate eșalonat. În fiecare an s-a făcut acest gen de ședință pentru a introduce acele sume în momentul în care de la A.N.A.F. (Agenția Națională de Administrare Fiscală), prin Direcția Generală de Finanțe Publice a Municipiului București, au fost disponibilizate sumele care să ajungă la unitățile administrativ teritoriale care să poată face plata. Noi, la momentul de față, în bugetul pe care l-am aprobat pe anul în curs, nu avem acest venit la capitolul de venituri, respectiv suma pe care ne-o dau Finanțele și nu avem nici destinație ca și cheltuială. Noi acum nu facem decât să luam act de faptul că finanțele ne pun la dispoziție această sumă, o introducem în buget cu destinație.

Dl consilier Geamănă Dragoș: Vă mulțumesc pentru explicații, dar întrebarea mea era de ce nu avem și noi acea...

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Înțeleg că nu am reușit să explic. Îmi cer

scuze!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Decizia este aici!

Dl președinte de ședință Matei George: Deci pentru... dacă vreți să consultați decizia, mergeți la doamna. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017 a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Matei George: Vă mulțumesc mult!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Puteți declara ședința închisă.

La ora 1317 intră în sală domnul consilier Agheorghiesei Emil. Prezenți -25 de consilieri.

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Numai o secundă, v-aș ruga ... vreau să...

Dl președinte de ședință Matei George: Faceți putină liniște!

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Vă rog frumos! Vă transmit din partea

domnului Primar: ședința de Consiliu va avea loc în data de 14.12.2017, la ora

5    5    ~

1200. Veți primi materialele în cursul zilei de astăzi.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Nu se poate la 1300 ? Suntem mai mulți care am vrea.

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Eu vă comunic ce mi s-a transmis. O să-i transmit!

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Puteți să-i transmiteți că vrem la ora

1300?

Dl viceprimar Țigănuș Marian: Ordinea de zi și materialele le veți primi în cursul zilei de astăzi.

Dl președinte de ședință Matei George: Vă mulțumesc! Declar ședința închisă! O zi frumoasă!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1318 .

5