Proces verbal din 03.05.2017

Proces verbal ședința ordinară din data de 03.05.2017

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 03.05.2017

Lucrările ședinței încep la ora 15.25 și se desfășoară în sala de ședință a Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 4784/27.04.2017.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

A    A

In sală sunt prezenți 22 de consilieri. In sală este prezentă doamna Liliana Aghiniței, din partea Instituției Prefecturii, iar din partea executivului sunt prezenți: dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Marian Țigănuș și dna Secretar Cristina Cornelia Feurdean. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Crudu Claudia-Elena, Franovici Bogdan și Vanghelie Daniel Marian.

Dl consilier Valeriu Nicolae Șuhan prezintă ordinea de zi, după cum urmează:

1 .Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni;

2.    Depunerea jurământului de către domnul Dragoș Geamănă;

3.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2017;

4.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 10.04.2017;

5.    Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate servicii de salubrizare;

6.    Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 București, a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură;

7.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr.35 către Asociația de Părinți Grădinița nr.35;

8.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli;

9.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr.185 către Asociația de Părinți Garofita;

9    9    »    »    "

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Asociația Salvați Copiii și Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, în vederea implementării unor activități de prevenire a abandonului școlar;

11 .Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea proiectului „Istorie, tradiție și cultură într-un mediu sănătos și sustenabil”, în perioada 02-09 iulie 2017;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Regulamentului de organizare și funcționare și ștatului de funcții ale Centului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache” al Sectorului 5.

Dl consilier Valeriu Nicolae Șuhan: Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Regulamentului de organizare și funcționare și Ștatului de funcții ale Centului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache” al Sectorului 5, l-am scos de pe ordinea de zi din motive obiective. Dacă doriți, putem s-o rugăm pe dna Secretar să vă dea lămuriri. Dorește cineva să știe de ce?

Doamna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Da!

Doamna Secretar Cristina Cornelia Feurdean: S-a depășit numărul de personal admis minim pentru Sectorul 5, astfel încât nu se poate...

Dl Primar Daniel Florea: Dacă modificăm organigrama, depășim numărul de posturi alocat conform Ordinului de la Prefect și atunci, ar fi trebuit să facem modificare de organigramă. Noi nu putem să facem modificare de organigramă decât în 6 luni de când am facut-o pe ultima, și atunci am scos proiectul de pe ordinea de zi.

Doamna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: A..., deci după 4-5 luni! Mulțumim frumos!

Dl Primar Daniel Florea: Cu plăcere!

Dl consilier Valeriu Nicolae Șuhan: La Diverse avem:

-Adresa Curții de Conturi a României - Camera de Conturi București

’    9

nr.582/10.04.2017, transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.17676/14.04.2017; și

-Adresa Curții de Conturi a României - Camera de Conturi București

’    9

nr.484/27.03.2017, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 14607/30.03.2017. De asemenea, iertați-mă, fac o mică corecție. în locul punctului 13, am introdus un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS 5”;

Dl consilier Valeriu Nicolae Șuhan: Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Mulțumesc frumos!

»

Ordinea de zi, cu modificările și completările anterior relatate, a fost aprobată cu 22 de voturi pentru.

Dl consilier Valeriu Nicolae Șuhan: în contextul ăsta, trecem la lucrările propriu-zise, și vă rog să faceți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5, pentru o perioadă de 3 luni. Vă rog, domnule consilier!

Dl consilier Melnic Constantin-Ion: Eu o propun pe doamna Nina Săndulescu în funcția de președinte de ședință.

Dl consilier Valeriu Nicolae Șuhan: Mai sunt alte propuneri? Nu! In regulă! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Propunerea domnului consilier Melnic Constantin-Ion a fost aprobată cu 22 voturi pentru.

Doamna președintă, vă rugăm să aveți amabilitatea să preluați lucrările ședinței.

5    5

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu: Mulțumesc pentru încredere și sper să fac față!

Punctul doi de pe ordinea de zi este: Depunerea jurământului de către domnul Dragoș Geamănă.

Dl consilier Dragoș Geamănă depune jurământul! în sală sunt prezenți 23 de consilieri.

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu: Mulțumim și felicitări, domnule Geamănă! Continuăm cu punctul doi al ordinei de zi:

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2017.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2017, a fost aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Dragoș Geamănă).

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu: Punctul trei:

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 10.04.2017.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 10.04.2017, a fost aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Dragoș Geamănă).

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu: Da, domnule Geamănă, vă ascultăm!

Dl consilier Dragoș Geamănă: Eu n-am participat!

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu: Da, n-ați participat! Punctul patru: Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către

Consiliul Local Sector 5 a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca ofiiect de activitate servicii de salubrizare, întrebări? Avem pe cineva care o prezintă?

Dl consilier Melnic Constantin-Ion: Nu mai trebuie prezentat, așa am convenit!

Dl consilier Emil Agheorghiesei: Am aprobat în ședința de data trecută că nu se mai prezintă materialele. Fiecare are materiale în mână, le citește...

A

Dl Primar Daniel Florea: întrebări?

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu: Vă ascultăm!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Voiam să întreb, față de A.E.S.(Amenajare Edilitară și Salubrizare) pe care-1 avem deja, care sunt atribuțiile acestei noi societăți?

5    >

Dl Primar Daniel Florea: Societatea..., deci AES-ul este Administrare Edilitară și Salubrizare, dar nu are unic obiect de activitate, salubrizarea. în conformitate cu legea, trebuie o firmă care să aibă unic obiect de activitate-salubrizarea. Ei fac salubrizare numai în niște limite foarte mici, numai pentru parcuri, spații verzi , pentru gunoi menajer. Pentru cel de pe străzi, nu au voie să facă. Avem o problemă cu salubrizarea, după cum știți. Contractul de salubrizare care este încheiat de ROMPREST cu Primăria Generală, este încheiat numai pe 2/3 dintre străzi, și în baza unui contract încheiat pe procedură de urgență, la niște prețuri foarte mici, din urmă cu vreo cinci ani. în acest moment, prețurile, ...s-a schimbat legislația de multe ori. Prețurile, zic ei, cei de la ROMPREST, că sunt prea mici, față de costuri. Și atunci ei pierd dacă fac...Ăsta-i motivul pentru care nu prea fac. în acest an, am demarat procedura de salubrizare. în Noiembrie, când a fost termenul, n-a venit nimeni, că s-au pârât atât de tare unii pe alții, că n-au fost în stare să-și facă documentația și am rămas în iarnă, după cum știți, ne-am chinuit groaznic. Iar acum, suntem în plină procedură! După ce am discutat, veniseră patru, au mai rămas inițial, trei. S-a discutat cu toți, au fost eliminați doi, a mai rămas unul. Au făcut contestație, la CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor) doi dintre ei. Unuia i s-a admis, unuia i s-a respins. Am făcut contestație în instanță împotriva soluției de la CNSC, că li s-a admis unora și am pierdut, motiv pentru care i-am reintrodus în procedură și urmează să se evalueze oferta tehnică. Ceilalți au făcut contestație și au termen zilele astea în instanță. Să vedem ce va decide instanța ...ei cer și anularea procedurii. Dacă ne anulează procedura, dacă o mai luăm iar de la capăt, și mai durează iar un an, mai bine ne facem noi firmă și facem noi curățenie de acum în colo. O să vă prezentăm, în funcție de ce vom vedea, de deciziile instanței..., o să veniți și o să vă prezentăm care sunt costurile. Eu i-am pus deja pe oameni să facă. Avem o estimare aproximativă, dar am zis să nu ...să fim cu un pas înainte, adică să cerem voie, să avem hotărâre de Consiliu, să cerem voie să înființăm la Consiliul General, și în funcției de realitățile din...să luăm decizii.

»    î

Dl consilier Melnic Constantin-Ion: Suntem în stand by, pregătiți!

Dl Primar Daniel Florea: Da, dar să avem toate hârtiile gata!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Noi avem o poziție similară în sensul în care, întrucât atunci când am votat bugetul, am solicitat imperativ dlui primar și executivului, în general, să se ocupe de chestiunea salubrizării care este vitală pentru toți locuitorii Sectorului 5. Urmare tuturor informărilor pe care le-am primit până la ora aceasta, în ciuda faptului că noi, de principiu, am spus că ar trebui să existe o piață liberă și o competitivitate reală și nu să facem noi Primăria, niște servicii asupra calității că, nu avem dubii și nu le contestăm, dar totuși, ar fi mult mai bine și mult mai sănătos să existe o piață liberă. Insă, din păcate, după cum știm, legislația și datele de natură birocratică se pare că generează potențialul risc de a întârzia încă un an de zile și până la toamnă... și la iarnă, nu mai spun, sectorul 5 să rămână iar în mizerie și sub zăpezi. Asta este motivul pentru care noi astăzi vom fi de acord cu acestă solicitare către Consiliul General, pentru că această chestiune a salubrizării, cum spuneam, este vitală! Și este bine să avem o soluție de rezervă în cazul în care ajungem la alte contestații, și la altă întârziere generate de tot ceea ce înseamnă acest circuit birocratic. Vă mulțumesc frumos!

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Mulțumim și noi!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Și eu sunt de acord să înființăm cât mai repede această unitate în cadrul sectorului 5, pentru că este necesar. La ora actuală, în orice zonă a sectorului 5, unde te duci, vezi grămezile de...și a avut interzis dl Primar ca să găsească un leu ca să putem lua de acolo gunoaie. în asemenea condiții, să aprobăm cât mai repede.

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Mulțumim, mai avem alte întrebări?

Dna consilier Niculescu Jacqueline- Christina: Da, ultima întrebare, când să ne așteptăm să fie funcțională o astfel de societate... sau încă nu puteți estima nici măcar 3 luni, 6 luni?

Dl Primar Florea Daniel: Eu cred că o putem avea gata din punct de vedere...maxim 3 luni.O avem gata și funcțională în maxim 3 luni.

Dna consilier Niculescu Jacqueline- Christina: Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Mulțumim, mai avem întrebări? Dacă nu mai avem alte întrebări să supunem la vot.Cine este pentru? Mulțumim. împotrivă? Abțineri? Mulțumim, 2 abțineri.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 21 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline- Christina și Geamănă Dragoș).

Trecem la următorul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București

în vederea înființării de către Consiliul Local Sector 5 București a unei societăți

9    9    9

comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură.

întrebări? Dacă nu avem mergem mai departe și supunem la vot. Cine este

pentru? Mulțumim! împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 8 abțineri (Niculescu Jacqueline- Christina, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan-Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian-Mihai).

Următorul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr.35, către Asociația de Părinți Grădinița nr.35.

9    9

întrebări? Dacă nu avem întrebări, atunci mergem mai departe la vot. Cine este pentru? Mulțumim! împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim!

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 23 voturi pentru.

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu: Punctul 7:

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.144 către Asociația „Lumea copiilor Veseli”.

întrebări? Dacă nu avem întrebări, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Vă mulțumim!

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 23 voturi pentru.

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu: Punctul 8:

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofita.

i    iii

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: întrebări?

5    9    9

Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim! împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim!

9

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 23 voturi pentru.

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu:Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Asociația Salvați Copiii și Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, în vederea implementării unor activități de prevenire a abandonului școlar.

Avem întrebări? Atunci supunem la vot! Cine este pentru? Mulțumesc! Abțineri? împotrivă? Mulțumim!

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 voturi pentru și o abținere (Niculescu Jacqueline- Christina).

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu:Trecem la punctul 10: Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al-II-lea al anului școlar 2016-2017.

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescmîntrebări la acest subpunct? Dacă nu avem întrebări atunci supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc! Abțineri? împotrivă? Mulțumim!

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu:Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea proiectului „Istorie, tradiție și cultură un mediu sănătos și sustenabil”, în perioada 02-09 iulie 2017.

Avem întrebări? Da, vă ascultăm!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina : Aș dori dacă știți să-mi spuneți dacă școala aceasta din Germania este a comunității române de acolo?

Dl Primar Daniel Florea: Da, de limba română!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina : Deci da, este a comunității românilor emigrați în Germania care au făcut copii acolo, și care... să învețe română. Și atunci copiii de aici de la noi, se duc ca să...

Dl Primar Daniel Florea: Un schimb de experiență pe probleme de istorie națională împreună cu cei de la...

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Atunci am înțeles! Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Da, și noi mulțumim! Mai avem alte întrebări? Atunci, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim! împotrivă? Abțineri? Mulțumim! Două abțineri.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 21 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline- Christina și Geamănă Dragoș).

Doamna președintă de ședință Nina Săndulescu: Punctul 12:

Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 ( Parohia Sf. Elefterie Vechi), în anul 2017. întrebări? Vă ascultăm, stimate coleg!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Vreau să întreb ca să înțeleg: Cum s-a ajuns la cifra de 500.000 de lei?

Dl Primar Daniel Florea: Este o întreagă procedură,este un dosar foarte gros pe care l-au prezentat cei de la Patriarhie. Este un monument istoric din anii 1940. Face parte dintr-un program mai amplu de refacere a unităților de cult..„nu știu ce. A venit înalt Preasfințitul Arhiepiscopul Bucureștiului, Timotei, și m-au rugat...

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Arhiepiscopul Timotei.

Dl consilier Geamănă Dragoș: Dar există un plan pentru ce urmează să cheltuim banii?

Dl Primar Daniel Florea: Da, da, da! Toată documentația este foarte amplă ...deci nu plătim pur și simplu ceva, sunt niște..,spuneți dl Soare.

Dl consilier Geamănă Dragoș: Documentația asta, unde poate fi consuLtată?

Dl Director Soare Cezar: Pot să vi le pun la dispoziție! Bisericuța, cred că o stiti, este cea mică...

Dl Primar Daniel Florea: Este cea mica, din față!

Dl consilier Cursarul Paul Gabriel: Cea dintre scuaruri.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Este una din cele mai vechi din sector și din tară.

4

Dl consilier Melnic Constantin Ion: E în renovare acum. Da, de vreo doi

ani.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Este cea mai veche de la Națiunile Unite, de la 1940 - cea micuță din spate, aia micuță din spate de la Carul cu Bere, de la Hanul Berarilor.

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Supunem spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Mulțumim!Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 21 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline- Christina și Geamănă Dragoș).

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Ținând cont că proiectul de la punctul 13 a fost scos de pe ordinea de zi, avem un alt proiect-proiect privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5-SYS 5”.

Avem întrebări?

Dl consilier Dragoș Geamănă: Voiam să întreb dacă această modificare implică creșterea cheltuielilor?

Dl Primar Daniel Florea: Domnul Soare, vă rog!

Dl Director Cezar Soare: In cadrul Poliției Locale, avem un dispecerat de monitorizare a activității operative. Pentru asta, așa e protocolul, trebuie introdusă o consolă specială prin care se fac legăturile cu STS (Serviciul de Telecomunicații Speciale). Și acum vreau să dau un singur exemplu: Ați fost oprit în trafic vreodată? (întrebarea îi este adresată domnului consilier Dragoș Geamănă).

Dl consilier Dragoș Geamănă: Nu!

Dl Director Cezar Soare: Nu, păcat!

Dna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Eu da!

Dl Director Cezar Soare: V-a luat actele și vi le-a controlat? Ați observat că la un moment dat intră în interacțiune și verifică online?

Dna consilier Niculescu Jaqueline-Christina: Da!

Dl Director Cezar Soare: Deci aia este consolă, să știți! Dacă nu există consola respectivă nu se poate face legătura între centrul nostru de la Sectorul 5 și toate celelalte instituții ale statului care se ocupă cu pașapoarte, cu cărțile de identitate. Consola respectivă este specială. Este clar ca STS-ul poate să ne

recomande platforma prin care putem să o luăm. Și atunci consola are un preț. Prețul va fi inclus, este dat în indicatori, este în plus față de ce era până acum.

Dl consilier Dragoș Geamănă: Să înțeleg că în proiectul inițial asta a fost cuprins?

Dl Director Cezar Soare: Da, în proiectul inițial se folosea un sistem de... Acum STS-ul spune că este cel mai bun lucru. Este perfect adevărat pentru ca poți să faci oricând conexiunea, cu orice.

Dl consilier Dragoș Geamănă: Această modificare a venit pentru că și-au modificat...

Dl Director Cezar Soare: Nu , STS-ul a spus! Acestea sunt modificările la nivel instituțional. Toate instituțiile care au astfel de centre operative, au această consolă. Ca să comunice...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Au obligația să răspundă la ceea ce solicită STS-ul.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș: Altfel nu au acces la baza de date. Fără această consolă nu poți intra în baza de date a STS-ului. Se face automat verificarea. în baza unui protocol care...

Dl Primar Daniel Florea: STS-ul nu are obiceiul să ne informeze pe noi.

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Această modificare a fost cerută expres de STS, în baza protocolului încheiat între cele două instituții. Mulțumim! Supunem spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Două abțineri!

1    5

Proiectul privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5-SYS 5” a fost adoptat cu 21 voturi pentru și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline-Christina și Dragoș Geamănă).

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: La Diverse avem două adrese ale Curții de Conturi a României nr.582/10.04.2017 transmisă și înregistrată la Primăria Sector 5 subnr. 17676/14.04.2017 și adresa Curții de Conturi a României nr.484/27.03.2017, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 14607/30.03.2017. Dacă avem întrebări?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Ce să întrebăm? Trebuie să le știm, le-am citit. Aveți ceva să ne spuneți domnule Primar despre.....

Dl Primar Daniel Florea: Nu!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Apropo de artificiile de aseară! Am citit pe internet diverse păreri. în parcul Izvor, poate știți că au început la ora 10,45 seara, într-o zi de lucru. V-ați gândit la oamenii care locuiesc în zonă? Am citit pe internet mai multe comentarii pe pagina de facebook a festivalului că s-au auzit până la Romexpo.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Să știți că aseară în Bragadiru eu le-am

auzit!

Dl Primar Daniel Florea: Gândiți-vă că atunci când se va pune clopolul la Catedrală se va auzi de la 40 de km.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Doamne ajută!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Păi, bine, bine, stați puțin! Oamenii care locuiesc în zonă......

Dl Primar Daniel Florea: Sunt convins că, dacă nu au avut aprobările necesare, poliția îi va amenda.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Dar Parcul Izvor nu aparține de Primăria Generală?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Exact.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Dar Festivalul nu este organizat de.....

Dl Primar Daniel Florea: Sunt convins că dacă organizatorii nu au avut aprobările necesare, cu siguranță îi v-a amenda.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Au început la ora 10 și.......

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Când dau la nunți în Herăstrău, la 1 1-12

noaptea și nu-i mai amendează nimeni. De acord, e corect!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Mă gândesc că

dumneavoastră aveți copii, nu? Eu nu am, dar copiii dumneavoastră au început și ei școala la fel ca toți ceilalți copii, și mă gândesc...

Dl Primar Daniel Florea: Da, copiii mei, la ora aceea dormeau și nu s-au

trezit!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Mă rog, poate data viitoare ne gândim.....

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Data viitoare nu mai facem nimic.

Dna Președinte de ședință Săndulescu Nina: Ok, cred că s-a încheiat ședința

noastră. Mulțumim mult, declarăm închisă ședința Consiliului Local de astăzi 03.05.2017.

Lucrările ședinței au fost închise la ora 15.52.

io