Hotărârea nr. 9/2017

Hotărârea nr. 9/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București , pentru anul școlar 2017-2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018

Având în vedere:

Raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018; adresa nr. 28533/09.12.2016 emisă de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 160767/12.12.2016.

avizul conform nr. 29319/12.01.2017, emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și înregistrat la Primăria Sector 5 sub nr. 1701/16.01.2017,

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport;

Ținând cont de prevederile art. 19 și art. 61, alin. 1 și 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare;

în baza O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011 și O.M.E.N.C.S. nr. 5777/22.11.2016; în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, al art. 45, alin. 1 și al art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr.

215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri;

ART. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particularei! personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București prevăzute în anexă, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la HCLS5 nr. o? z-^.ol.got4

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018

NR.

CRT.

DENUMREA NOUA A UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR TELEFON

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

1

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

5

PRE

CALEA RAHOVEI NR. 266

0214232110

2

GRĂDINIȚA NR. 34

5

PRE

STR. LACUL BUCURA NR. 26

0214504937

3

GRĂDINIȚA NR. 35

5

PRE

STR. CRIZANTEMELOR NR. 2

0214207995

4

GRĂDINIȚA NR. 53

5

PRE

STR. ALEEA BACAU NR. 2A

0214232145

5

GRĂDINIȚA NR. 54

5

PRE

STR. FERENTARI NR. 96

0214231217

6

GRĂDINIȚA "FLOAREA-SOARELUI"

5

PRE

STR. MĂRGEANULUI NR. 81

0214202148

7

GRĂDINIȚA NR. 72

5

PRE

STR. SERGENT SCARLAT NR. 19

0214233920

8

GRĂDINIȚA NR. 73

5

PRE

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 68

0213154355

9

GRĂDINIȚA NR. 168

5

PRE

SOS. VIILOR NR. 99

0213363515

10

GRĂDINIȚA "PARADISUL VERDE"

5

PRE

STR. PUCHENI NR. 55

0214232570

GRĂDINIȚA NR. 178

5

PRE

STR. IANCU JIANU NR. 26

0214234065

GRĂDINIȚA NR. 185

5

PRE

STR. GAROAFEI NR. 12

0214205180

13

GRĂDINIȚA NR. 205

5

PRE

CALEA FERENTARI NR. 2

0214233610

14

GRĂDINIȚA NR. 242

5

PRE

STR. MAGUREI NR. 8

0214502538

15

GRĂDINIȚA NR. 244

5

PRE

STR. HUMULESTI NR. 31

0214234008

16

GRĂDINIȚA NR. 245

5

PRE

STR. TUNSU PETRE NR. 9

0214237424

17

GRĂDINIȚA NR. 268

5

PRE

STR. ION CREANGA NR. 8

0214104010

18

GRĂDINIȚA NR. 269

5

PRE

STR. C-TIN MICULESCU NR. 12

0213354544

19

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA FERMECATĂ"

5

PRE

STR. AMURGULUI NR. 2

0214562082/

0214562083

20

GRĂDINIȚA NR. 271

5

PRE

B-DUL EROII SANITARI NR. 77

0214109024

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2

5

PRI, GIM

STR. LACUL BUCURA NR. 14

0214501192

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 103

5

PRI.GIM

STR. VIGONIEI NR. 3-5

0214503728/

0214501571

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARGARETA”

5

PRI, GIM

STR. PÂNDELE ROSCA NR. 2-4

0213351405

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 115

5

PRE, PRI, GIM

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 177

0213163793

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 124

5

PRI.GIM

STR. MĂRGEANULUI NR. 25

0214206365

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 125

5

PRE, PRI.GIM

SOS. BUCURESTI-MAGURELE NR. 45

0217765685

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 126

5

PRE, PRI.GIM

STR. LERESTI NR. 12

0214203645

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 127

5

PRI, GIM

STR. MUNȚII CARPATI NR. 68

0214231092

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128

5

PRI, GIM

STR. ION CREANGA NR. 6

0214102219

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCEAFĂRUL”

5

PRI.GIM

STR. DOINEI NR. 1

0214230480

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 131

5

PRI.GIM

STR. GUTUILOR NR. 1

0214203905

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE TOCILESCU"

5

PRI.GIM

STR. GRIGORE TOCILESCU NR. 20

0214231140

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 134

5

PRI.GIM

STR. BACIULUI NR. 4A

0214503502

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135

5

PRI, GIM

CALEA FERENTARI NR. 72

0214233327/

0214564815

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 136

5

PRI.GIM

PRELUNGIREA FERENTARI NR. 68

0214501892

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA SÂNTIMBREANU"

5

PRI, GIM

SOS. ALEXANDRIEI NR. 21

0214206795

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION I.C. BRĂTIANU"

5

PRI, GIM

STR. AMURGULUI NR. 35

0214233390

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 143

5

PRI, GIM

STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 16

0214202440

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144

5

PRE, PRI, GIM

PRELUNGIREA GHENCEA NR. 87

0214442093

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. G. DUCA"

5

PRI.GIM

SOS. PANDURI NR. 42

0214100881

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE POENARU"

5

PRI.GIM

STR. BACAU NR. 1

0214233987/

0214233991

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU"

5

PRI.GIM

STR. BACHUS NR. 42

0214232889

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150

5

PRE, PRI, GIM

B-DUL EROII SANITARI NR 29-31

0214108408

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188

5

PRI, GIM

STR. TUFIȘULUI NR. 13

0214503864

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

5

PRI.GIM

STR. SERG.GH DONICI NR. 4A

0214234068

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

46 [colegiul NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR”

5 I

GIM, LICTEO

B-DUL. REGINA ELISABETA NR. 48

0213134756

NR.

CPT.

DENUMREA NOUA A UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR TELEFON

47

COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR”

5

L1C TEH, PROF

SOS. VIILOR NR. 38

0213160973

48

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

5

LIC TEH, LIC TEO, POS, PROF

ALEEA PODUL GIURGIULUI NR. 5

0214500630

49

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

"DUMITRU MOȚOC"

5

PRE, LIC TEH, PROF

STR. SPATARU PREDA NR. 16

0215552875

50

COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

5

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

CALEA SERBAN VODĂ NR. 280

0213365890

51

LICEUL TEORETIC "ȘTEFAN ODOBLEJA"

5

PRI, GIM, LIC TEO

STR. DORNEASCA NR. 7A

0214112213Z 0214111093

52

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU"

5

PRI, GIM, LIC TEO

CALEA RAHOVEI NR. 311

0214234060

53

LICEUL TEORETIC "ION BARBU"

5

PRI, GIM, LIC TEO

STR. NABUCULUI NR. 18

0214102332

54

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUȘTI"

5

1    I L/l 1, jL/iC

STR. SAMUIL VULCAN NR. 8

0214562050

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

55

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 9

PRI, GIM / SPE

STR. TROMPETULUI NR. 34, SECTOR 5

021.423.96.62

CLUBURI SPORTIVE ȘCOLARE INDEPENDENTE

56

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "STEAUA”

*

LIC/SP

B-DUL. GHENCEA NR. 35, SECTOR 5

021.413.29.40

CLUBURI ALE COPIILOR

57

CLUBUL COPIILOR SECTOR 5

5

GIM

STR NĂSĂUD NR. 93

021.423.01.78

ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE PARTICULARE

GRĂDINIȚA "SFANȚUL ANDREI"

5

PRE

STR. BULGARUS NR. 44

0213116825

0724511346

59

GRĂDINIȚA "ALEXANDRA KIDS"

5

PRE

STR. PETRE ISPIRESCU NR. 69

0722.151.836,

021.420.69.27

60

GRĂDINIȚA „HAPPY UNIVERS”

5

PRE

STR. M. TOMESCU NR. 18

0213672120

0788416164

0724033677

61

GRĂDINIȚA "OLGA GUDYNN INTERNATIONAL"

5

PRE

STR. DR. PASTEUR NR. 51

0214106995

0755091933

62

GRĂDINIȚA "ADNAN"

5

PRE

INTR. BUTURUGENI NR. 7

0722205243

0744606010

0214107278

0212523280

63

GRĂDINIȚA "MARYLAND"

5

PRE

STR. DRUMUL GHINDARI NR. 150-154

0722418104

0720379611

64

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LITTLE TEAM, THE COLLEGE CHILDCARE"

5

PRE

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.19I

0314377804/

0741914962

0728892890

65

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "TOP KIDS"

5

PRE

STR.SERGENT GHEORGHE.DONICI NR.26-28

0214237723/

0737215703

0764392790

66

ȘCOALA PRIMARĂ "MICUL LORD”

5

PRE, PRI

STR. PETRE ISPIRESCU NR. 54B

0730093603

0722894232

ȘCOALA PRIMARĂ "CONIL"

5

PRE, PRI

DRUMUL COOPERATIVEI NR. 55

0726322302

68

ȘCOALA PRIMARĂ "MARYLAND"

5

PRI

STR. DRUMUL GHINDARI NR. 150-154

0722418104

0720379611

69

ȘCOALA PRIMARĂ "RAINBOW KIDS"

5

PRE, PRI

STR. GENERAL ION DRAGALINA NR. 8

0318052392

0720277660

0768896414

70

ȘCOALA PRIMARĂ "ADA KINDERGARDEN & SCHOOL"

5

PRE, PRI

B-DUL CAROL DA VILA NR. 101

0314327222

0745686309

71

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "COPIL DORIT"

5

PRE, PRI, GIM

SOS. VIILOR NR. 33

0212504058

0722166358

72

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RUT"

5

PRI, GIM

STR. LACUL BUCURA NR. 9-13

0214510035

0721245655


CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR director executiv, dragneaHorina

2