Hotărârea nr. 89/2017

Hotărârea nr. 89/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Păpușă Valentin

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier al domnului Păpușă Valentin

Ținând cont de Adresa Partidului Social Democrat nr. 294/20.07.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35191/20.07.2017 prin care se solicită validarea mandatului de consilier al domnului Păpușă Valentin ;

Luând în considerare Procesul Verbal al Comisiei de Validare si

5

Jurământul domnului Păpușă Valentin;

In baza art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată coroborat cu art.6 alin 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reactualizată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează mandatul de consilier local al domnului Păpușă Valentin supleant pe listele electorale ale Partidului Social Democrat.

Art.2. - Domnul Păpușă Valentin înlocuiește pe domnul Valeriu Nicolae Șuhan în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.07/06.07.2016.

Art.3. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.