Hotărârea nr. 88/2017

Hotărârea nr. 88/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Șerbănel Mihail Udescu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier al domnului Șerbănel Mihail Udescu

Ținând cont de Adresa Uniunii Salvați România din data de 13.07.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34615/18.07.2017 prin care se solicită validarea mandatului de consilier al domnului Șerbănel Mihail Udescu ;

Luând în considerare Procesul Verbal al Comisiei de Validare și Jurământul domnului Șerbănel Mihail Udescu;

în baza art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată coroborat cu art.6 alin 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali reactualizată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se validează mandatul de consilier local al domnului Șerbănel Mihail Udescu supleant pe listele electorale ale Uniunii Salvați Bucureștiul.

Art.2.-Domnul Șerbănel Mihail Udescu înlocuiește pe domnul Franovici Bogdan în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.07/06.07.2016.

Art.3.-Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.