Hotărârea nr. 87/2017

Hotărârea nr. 87/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Ținând cont de Adresa Uniunii Salvați România din data de 22.06.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 29054/22.06.2017 prin care se solicită validarea mandatului de consilier al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu ;

Luând în considerare Procesul Verbal al Comisiei de validare si Jurământul

s

domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu;

în baza art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată coroborat cu art.6 alin 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali reactualizată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se validează mandatul de consilier local al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu, supleant pe listele electorale ale Uniunii Salvați Bucureștiul.

Art.2. - Domnul Pîrtoacă Bogdan Sergiu înlocuiește pe doamna Crudu Claudia Elena în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.07/06.07.2016.

Art.3. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.