Hotărârea nr. 80/2017

Hotărârea nr. 80/16.06.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de Centrul Cultural și de Tineret ,, Ștefan Iordache” în anul 2017 aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 72/30.05.2017

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017 aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr.72/30.05.2017

Având în vedere:

Raportul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” și a Direcției Generale Economice și de Investiții nr.681 / 13.06.2017

Luând în considerare:

-    Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 10.04.2017 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

-    Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 30.05.2017 - privind aprobarea programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017;

-    Concluziile Raportului de cercetare sociologică nr.423 / 29.03.2017 pentru identificarea percepției locuitorilor Sectorului 5 asupra serviciilor oferite de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” realizată în martie 2017;

-    Strategia culturală a Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

1

Art. 1 - Se aprobă completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017 prevăzut în Anexa 1 a H.C.L. Sector 5 nr.72 / 30.05.2017, cu acțiunile prevăzute în Anexa nr 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentelor prevăzute la art. 1 vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, la capitolul servicii culturale.

Art. 3 -Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRET AR/ȘECTOR,


CRISTINA CORNELIA FEURDEANPRESE \ITE DE ȘEDINȚĂ, NI NA ȘĂNDULESCU ’


Nr. tfO /16.06.2017

ANEXA 1 LA HCL Sector 5 nr. _/0_/16.06.2017

ACȚIUNI CULTURALE, ARTISTICE Șl DE TINERET ORGANIZATE DE CENTRUL CULTURAL Șl DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE” ÎN ANUL 2017 CARE COMPLETEAZĂ Programul de acțiuni aprobat prin HCL Sector 5 nr.72/30.05.2017

1.    “Tabăra de vară”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

b.    Descriere: proiectul se adresează copiilor din Sectorul 5 care au obținut rezultate deosebite și premii la competițiile naționale și internaționale, în domenii precum teatrul, arta, pictura, muzica, etc. în cadrul proiectului, aceștia vor participa la tabere tematice unde vor avea posibilitatea să se relaxeze, să își facă prieteni noi și să își dezvolte creativitatea prin artă și joc. Aceste tabere au ca scop recunoștința pentru rezultatele obținute, promovarea turismului românesc și formarea în rândul celor mici a unei atitudini pozitive față de natură.

c.    Perioada: lunie-lulie 2017.

d.    Locație: Mare; Munte.

e.    Beneficiari direcți: 100 de copii din Sectorul 5.

2.    „Ziua Internațională a Prieteniei”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

b.    Descriere: Ziua Internațională a Prieteniei va fi sărbătorită prin intermediul unui eveniment care celebrează prietenia la toate vârstele, care își propune să ofere modele de comportament, să evidențieze beneficiile relațiilor dintre oameni, loialitatea, munca în echipă, sentimentul de apartenență la un grup de oameni care împătășesc aceleași valori. Vom marca prietenia printr-un flash-mob și un concert care să dinamizeze atmosfera, să inducă sentimentul de comunitate, prietenie și respect față de aproape.

Deasemenea vom proiecta Vacanța Prieteniei, respectiv fotografii și testimoniale ale copiilor cu rezultate deosebite la învățătură, proveniți din medii vulnerabile, care, proaspăt întorși din tăbara prieteniei, vor împărtăși experiențele lor.

c.    Data: 30 iulie 2017.

d.    Locație: Sectorul 5.

e.    Beneficiari direcți: Locuitori din Sectorul 5.

3.    „5 Cărți pentru Sectorul 5”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

b.    Descriere: Prin acest proiect ne dorim să trezim interesul locuitorilor din Sectorul 5 pentru cultură, dar mai ales pentru literatură. Pe parcursul a doua luni, cititorii vor avea posibilitatea să voteze, pe pagina de facebook a Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, dintr-o selecție de 5 volume, o singură carte. De asemenea, vor avea posibilitatea de a lectura gratuit volumul câștigător, dar mai ales de a participa la o piesă de teatru susținută de o echipă de copii dintr-o unitate de învățământ din Sectorul 5, prin care va fi pusă în scenă opera câștigătoare.

c.    Perioada: August - Septembrie.

d.    Locație: Sectorul 5.

e.    Beneficiari direcți: Locuitorii din Sectorul 5.

4. „Ziua Mondială a Educației”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

b.    Descriere: Ziua Mondială a Educației va fi sărbătorită printr-un eveniment prin intermediul căruia va fi scos în evidență un alt mod de predare, și anume prin joc. Copiii din Sectorul 5 vor avea posibilitate să iși dezvolte abilitățile de interrelaționare prin lucrul în echipă și prin colaborarea eficientă pe care vor trebui sa o aibă pentru a câștiga competițiile la care vor participa. Vor fi organizate jocuri interactive, distractive, în echipă, competiții între echipe, prin intermediul cărora participanții vor putea dobândi abilitățile necesare dezvoltării unui comportament responsabil. La finalul evenimentului, toți participanții vor fi premiați.

c.    Data: 5 Octombrie 2017.

d.    Locație: Sectorul 5.

e.    Beneficiari direcți: Copiii din Sectorul 5.


ITE DE ȘEDINȚĂ, ĂNDULESCU’