Hotărârea nr. 72/2017

Hotărârea nr. 72/30.05.2017 privind organizarea de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” în anul 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind organizarea de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de Centrul Cultural si de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017

Având în vedere:

-    raportul de specialitate al Centrului Cultural si de Tineret „Ștefan lordache” înregistrat sub nr 6243/30.05.2017

Luând în considerare:

-    Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 10.04.2017 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Ținând cont de prevederile O.U.G nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale si HCL Sector 5 nr. 131/21.11.2016 privind înființarea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache" și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă programul de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentelor prevăzute la art. 1 vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, la capitolul servicii culturale;

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative- Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

Nr.


ACȚIUNI CULTURALE, ARTISTICE Șl DE TINERET ORGANIZATE DE CENTRUL CULTURAL SI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE” ÎN ANUL 2017

1.    “în întâmpinarea primăverii”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în parteneriat cu Asociația „Colorăm Zâmbete”;

b.    Descriere: proiectul s-a adresat elevilor din Sectorul 5 (ciclul gimnazial) și a celebrat începutul primăverii și sprijinirea copiilor defavorizați din Sectorul 5. în cadrul proiectului elevii au confecționat mărțișoare, s-a organizat o expoziție cu obiectele confecționate, iar 200 copii care activează în cadrul Asociației „Colorăm Zâmbete” au susținut un spectacol cu momente de dans și muzică

c.    Data: 25.02.2017.

d.    Locație: CITY MALL.

e.    Beneficiari direcți: 200 de elevi din ciclul gimnazial.

2.    „Flori pentru Măicuța Mea”

a.    Organizator:Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în parteneriat cu Asociația „Flori de Gheață”;

b.    Descriere: Spectacolul susținut de elevii care acționează în cadrul cercurilor aparținătoare Clubului Copiilor Sector 5, a reunit un număr de aproximativ 250 de participanti care au vizionat un spectacol in cadrul Teatrului Elisabeta. Specatcolul a fost dedicat mamelor, marcand prin spectacolele emoționante, ziua de 8 martie, Ziua Mamei.

c.    Data: 12 matie 2017

d.    Locație: Teatrul Elisabeta

e.    Beneficiari direcți: 250 copii din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal

3.    Yakasha Festival

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Eveniment - maraton, gândit să se desfășoare pe parcursul a 5 zile, pe principiul unui festival cultural interetnic, reprezentativ pentru valorile social - culturale ale zonei balcanice. S- au desfasurat programe artistice tematice, specifice fiecărei țări din acest spațiu geografic și recitaluri

extraordinare ale unor artiști reprezentativi pentru cultura balcanică din G recia, Turcia, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia și România. în incinta parcului, a fost amenajată o zonă pentru relaxare, prevăzută cu mese și băncuțe tradiționale, românești, wi-fi gratuit, accesibil publicului în fiecare zi a desfășurării evenimentelor, începând cu ora 12:00. De asemenea, au fost amenajate mai multe studiouri foto mobile, unde participanții si -au făcut fotografii. în incheierea evenimentului, a avut loc un foc de artificii, începând cu ora 22:00.

c.    Data: 28 aprilie - 2 mai 2017.

d.    Locație: Parcul Izvor.

4.    „Porțile Deschise la Mc Donald's”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în parteneriat cu Mc Donald's România;

b.    Descriere: Proiectul își propune să ofere accesul elevilor din 2 Insituții de învățământ liceal cu specific alimentar, Colegiul Economic “Viilor” și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc", în bucătăriile Mc Donald’s și familiarizarea lor cu privire la ceea ce presupune munca în bucătăria unui restaurant ale căror servicii sunt recunoscute la nivel mondial. McDonald’ s Romania este cel mai mare angajator de tineri din Romania, sunt aproximativ 4000 de angajați tineri cu vârste cuprinse intre 16 si 18 ani, astfel incat aceasta companie reprezintă un potențial prim- angajator al elevilor din cele doua colegii dar si un mediu de practica extrem de competitiv.

c.    Data: 4-5 mai 2017.

d.    Beneficiari: 100 de elevi din sectorul 5.

5.    „Tara Poveștilor”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Acest proiect le va oferi cetățenilor din Sectorul 5 posibilitatea de a participa, alături de cei mici, la diferite ateliere creative și spectacole de muzică și dans. Activitățile propuse, precum atelierele de creație, atelierul de”Face painting”, concertul Andrei Gogan și Nicole Cherry, cursul de fotografie mobil, cît și atelierul "Ora de mișcare” sunt doar unele dintre surprizele la care sunt invitați, deopotrivă cei mici și cei mari, pentru a se bucura împreună.

c.    Data: 31 mai 2017.

d.    Locație: Parcul Sebastian.

e.    Beneficiari: copii din sectorul 5, părinți, bunici, profesori și profesioniști media.

6.    ”Eco-School”

a.    Organizator: Primăria Sectorului 5, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.;

b.    Descriere: cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache” își propune să organizeze evenimentul socio-educativ ”Eco-School”. Acest proiect le oferă elevilor posibilitatea de a participa, alături de profesori, la plantarea diferitelor flori ornamentale și arbuști. Copiii vor primi câte un cartonaș pe care este scris numele fiecăruia și care va avea pe spate

informații importante referitoare la mediul înconjurător și la riscurile poluării. Copiii vor primi mere, promovând astfel un stil de viața sănătos.

c.    Data: 6 iunie 2017.

d.    Locație: Parcul Sebastian.

e.    Beneficiari: aproximativ 100 de elevi din Școlile din sectorul 5.

7.    “Ceremonie de aniversare dedicată împlinirii a 70 de ani de la înființarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua București”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în parteneriat cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua București;

b.    Descriere: cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, ne propunem să premiem un număr de 20 de copii din Sectorul 5 cu rezultate sportive deosebite, in cadrul unei ceremonii la care participa nume emblematice ale sportului romanesc, olimpicii Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, oferindu- le astfel copiilor modele demne de urmat dar si angajamentul celui mai prestigios club sportiv bucurestean ca următoarele demersuri ale Clubului Steaua se vor indrepta către atragerea unui număr cat mai mare de copii din sectorul 5 si implicarea acestrora in activitati sportive si selectarea unora dintre aceștia pentru performanta.

c.    Data: 6 iunie 2017.

d.    Locație: Cercul Militar Național.

e.    Beneficiari: minim 20 de elevi din sectorul 5 cu rezultate deosebite în sport, care sa promoveze valorile sportului in școlile din care provin.

8.    „Ziua Educației”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Scopul evenimentului îl constituie recunoașterea prestigiului social al profesiunii de dascăl și a meritelor cadrelor didactice din sectorul 5 care se dedică cu pasiune vocației lor. Se vor distribui distincții (plachete/trofee omagiale) dar si premii cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, precum și personalului didactic-auxiliar și nedidactic (3.000 persoane); Evenimentul va aduce în prim plan recunoștința față de cei care prin munca și determinarea pe care au avut-o față de activitățile desfășurate de-a lungul anilor, au indrumat generații de elevi, au ridicat constant nivelul de educație al cetățenilor din sector si au depus eforturi pentru prevenirea abandonului școlar dar au atins si performante remarcabile.

c.    Data: iunie 2017.

d.    Beneficiari: aproximativ 3.000 de cadre didactice, personal didactic-auxiliar și nedidactic.

9.    „Parada Performanței”

a.    Organizator: Primăria Sectorului 5 în parteneriat cu Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Școlile Sectorului 5 vor primi o invitație de participare din partea Centrului Cultural "Ștefan lordache” , în urma căreia vor decide dacă doresc să ia parte la paradă. Elevii vor fi ajutați de profesori să se organizeze și să-

și personalizeze o mică paradă cu un slogan autentic pentru școala lor cât și cu alte elemente proprii de promovare. Vom acorda premii speciale tuturor copiilor partcipanti, respectiv: 5162 preșcolari, 11245 elevi din invatamantul primar(clasele 0-4), 8532 elevi din invatamantul gimnazial (clasele 5-8) si 8182 elevi din invatamantul liceal (clasele 9-12). La final va avea loc un concert surpriză susținut de Smiley.

c.    Data: septembrie 2017 .

d.    Locație: Parcul Izvor.

e.    Beneficiari: 33121 de copii din sectorul 5 din ciclul preșcolar, invatamant primar, gimnazial si liceal .

10.,,Ziua Națională a iei Românești”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Evenimentul care va avea loc pe data de 24 Iunie în parcul „Sebastian” din București, Sector 5, va fi nu numai o expoziție culturală care contopește din punct de vedere ideologic tradiționalismul și contemporanul vestimentar specific românesc dar și o sărbătoare veritabilă tipc românească. Vor exista standuri pentru expoziția și vânzarea obiectelor artizanale dar și a obiectelor vestimentare, utilizate corespunzător într-o atmosferă de sărbătoare. Expoziția de ii românești, se va desfășura într-o atmosferă încadrată de ospitalitatea și optimismul tipic țării noastre. Toate acestea vor fi însoțite de mâncăruri și băuturi de cea mai bună calitate, produse și comercializate direct de la producători. Pentru a sublinia buna dispoziție avem ca invitați trupe de dans popular și cântăreți români renumiți.

c.    Data: 24 iunie 2017.

d.    Locație: Parcul Sebastian.

e.    Beneficiari: locuitori ai sectorului 5.

11. „Seri Estivale de Film”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Din dorința de a aduce cât mai aproape de cetățenii Sectorului 5, filmul, muzica și cultura în general, ne propunem să organizăm în parcurile din Sectorul 5, seri de proiecții cinematografice, prin care să promovăm atât filmele clasice românești, filmele marelui actor Ștefan lordache, care ne- a dat și numele Centrului Cultural și de Tineret, dar și filme internaționale care, de-a lungul timpului au obținut distincții prestigioase.

c.    Data: iulie-august 2017.

d.    Locație: Parcul Sebastian.

e.    Beneficiari: locuitori ai sectorului 5.

12. „Ateliere dedicate persoanelor Vârstnice” (iulie - august 2017)

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Acest proiect iși propune să implice persoanele vârstnice în activități diverse, de la activități culturale până la activități sportive astfel încât aceștia să iși recapete vitalitatea, încrederea de sine, să se simtă utili și

încurajați să ducă un mod de viață sănătos, să comunice între ei, să se implice în deciziile comunității.

c.    Data: iulie- august 2017.

d.    Locație: parcurile din Sectorul 5, spațiu al Centrului Cultural si de Tineret Ștefan lordache.

e.    Beneficiari: locuitori ai sectorului 5.

13. „Ateliere dedicate copiilor pe perioada vacanței de vară”

a.    Organizator: : Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Pe măsură ce anul școlar ia sfârșit, Primăria Sectorului 5 prin Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache” dorește să vină în întâmpi narea copiilor din Sectorul 5, creând un spațiu de joacă și educație pe timpul vacanței. Dorim să păstrăm elevii motivați să învețe și să progreseze pe tot parcursul verii, oferindu-le activități distractive și educaționale. Prin acest proiect ne propunem de asemenea, să susținem și să ajutăm părinții din Sectorul 5, care nu au posibilități materiale pentru a-și înscrie copiii la diferite școli de vara pe timpul vacanței.

Programul nostru de activități le va oferi școlarilor oportunitatea să se întâlnească și să învețe împreună iar gama noastra larga de ateliere va fi condusă de o echipa de oameni entuziasmați și profesioniști în lucrul cu elevii. Pe parcursul celor 6 ore , copiii vor putea lua parte la o gama largă de activități de la sportțore de Agua gym), educatiețatelier conversațional de limba engleza) creativitate ( atelier de sculptură, atelier de reciclare, atelier de muzică, atelier de teatru pentru copii) , dezvoltare personală prin teatru si atelier de media( atelierul de Televiziune, Radio și Film este un proiect unic care îmbină activitățile fizice, creative și de dezvoltare a abilităților sociale ale copiilor, pe un fundalul artistic al unui mediu de producție Radio-TV și cinematografică ai căror protagoniști sunt chiar micii participanți).

De asemenea copiii vor primi în pauza de masă, o gustare caldă , asigurată de Primăria Sectorului 5 prin Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”.

c.    Data: iulie-august 2017.

d.    Locație: București , sector 5.

e.    Beneficiari: 50 copii din școlile sectorului 5.

14. „Zilele Recoltei”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: La acest proiect participă peste 100 de producători de fructe și legume. La petrecerea câmpenească la care sunt invitați locuitorii Sectorului 5, dar și bucureștenii din alte sectoare, grătarele vor sfârăi, în timp ce vedeta târgului, mustul proaspăt stors, vă va delecta cu mireasma sa îmbietoare. Vor avea loc recitaluri de muzică populară dar si punerea in scena a unor momente reprezentative pentru identitatea noastra naționala.

c.    Data: septembrie-octombrie 2017.

d.    Locație: Piața Ferentari.

e. Beneficiari: locuitori ai sectorului 5.

15. „Gala Pavarotti”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Accesul la cultura al cetățenilor Sectorului 5 este limitat uneori si de restricțiile financiare, de lipsa educației culturale, teatrul si opera fiind percepute de multe ori ca niște activitati destinate elitelor, atat prin complexitatea actului cultural in sine cat si prin costurile si dress code- ul pe care aceste evenimente le impun. Ne propunem așadar sa facilitam accesul cat mai multor cetateni ai Sectorului 5 la spectacole de Opera si sa organizam astfel o Gala dedicata celebrului tenor Luciano Pavarotti in care sa surprindem atat aspecte din viata personala a artistului prin expunerea unor obiecte personale ale acestuia, fotografii memorabile din colecția familiei, dar si organizarea unui spectacol in care Luciano Pavarotii sa fie proiectat si sa ne incante alaturi de tenori prieteni cu care acesta a impartit marile scene ale lumii. Evenimentul se conturează ca fiind un act de cultura extrem de emoționant, omagierea unui artist complex si celebrarea muzicii dincolo de trecerea in neființa a regretatului tenor. Ne dorim totodată sa creștem apetitul pentru cultura al tinerilor si al cetățenilor Sectorului 5 in general si sa lansam promisiunea ca activitatile Primăriei Sectoruli 5, ale Consiliului Local al Sectorului 5 si ale Centrului Cultural si de Tineret Ștefan lordache sunt dedicate tuturor, intregii comunități. Nu in ultimul rând, ne dorim sa subliniem ca Opera Romana se afla in Sectorul 5!

c.    Data: 27 octombrie 2017.

d.    Locație: Opera Națională.

e.    Beneficiari: locuitori ai sectorului 5.

16.„FestiVart ”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Din nevoia de cultura, de nou, de diversitate, am schitat un festival complex in care sa se regaseasca atat pasionatii de film, de teatru, de fotografie, amatorii de competiții in diverse domenii artistice, inovatorii dar si nostalgicii. Propunem un festival care sa celebreze arta, in cat mai multe forme ale ei, sa creem o tradiție si sa punem pe harta Sectorului 5 si a României, un festival de arta generos, care sa atraga pasionați de film, teatru si alte arte si care sa deschidă noi orizonturi celor care au talent si care vor sa se afirme.

c.    Data: 13-19 noiembrie 2017.

d.    Locație: parcuri, cinematografe, locații neconventionale din Sectorul 5.

e.    Beneficiari: locuitori ai sectorului 5.

17.„BAC-ul Ilustrat” ( octombrie-noiembrie 2017)

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Scopul proiectului este organizarea și punerea în scena a unor noi piese de teatru, făcute după marile opere literare romanești, mai specific, doar cele care vor fi subiecte pentru bacalaureat. Astfel se dorește pregătirea

elevilor din clasa a 12-a, pentru ca aceștia să aibă mai bune șanse de promovare la materia "Limba și Literatura Romană”. Proiectul dorește punerea în scena a operelor literare care se dau la examenul de bacalaureat. Aceasta diplomă este foarte importantă în viața profesională și în viitorul oricărui elev și dorim să susținem și să ridicăm nivelul cultural al elevilor care locuiesc în Sectorul 5, București.

c.    Data: octombrie- noiembrie 2017.

d.    Locație: Teatrul Elisabeta.

e.    Beneficiari: locuitorii sectorului 5, in special elevii din clasele de liceu terminale.

18.„Opera pentru Toți” (noiembrie 2017)

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Ne propunem un parteneriat cu Opera Romana prin care aceștia sa pună la dispoziția Cetățenilor Sectorului 5 un procent din locurile de la fiecare reprezentație din luna noiembrie. Ne propunem astfel sa facem Opera un loc accesibil si prietenos, sa cultivam gusturi si sa deschidem noi orizonturi.

c.    Data: noiembrie 2017

d.    Locație: Opera Națională

e.    Beneficiari: locuitori ai sectorului 5

19.„Hai să dăm mână cu mână” (decembrie 2017)

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în parteneriat cu Administrația Piețelor Sector 5;

b.    Descriere: Eveniment social-cultural-educativ care popularizează în rândul cetățenilor sentimentul patriotic, dar și obiceiuri, tradiții ale unei zile speciale, sărbătorită în stil autentic românesc. Pe platoul pieței Ferentari se vor amplasa standuri destinate comercializării produselor tradiționale. Vor avea loc recitaluri muzical-artistice cu repertorii legate de simbolistica Zilei Naționale.

c.    Data: decembrie 2017

d.    Locație: Piața Ferentari

20. „Poveste de Crăciun” (decembrie 2017)

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în parteneriat cu S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.;

b.    Descriere: Târg tradițional, prilejuit de Sărbătorile de iarnă cu momente cultural artistice și propagarea tradițiilor legate de celebrarea Crăciunului, toate acestea intr- o atmosfera de basm in care copiii sa traiasca momente magice iar adultii sa retraiasca bucuria sărbătorilor autentice de iarna.

c.    Data: decembrie 2017

d.    Locație: Parcul Sebastian

21. „Balul de Cristal” (decembrie 2017)

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

b.    Descriere: Principalul obiectiv al acestui eveniment constă în promovarea tinerilor talentați ai Sectorului 5 cu posibilități materiale reduse, ce au obținut rezultate remarcabile în domeniile artistice și sportive. Anul acesta ne propunem sa continuam proiectul (cea de a doua ediție), în aceeași locație, Palatul Bragadiru având în vedere susținerea educației cât și promovarea potențialului artistic și intelectual al elevilor din școli și licee. Sumele obținute din donații vor fi acordate copiilor talentați din Sectorul 5 care, prin munca proprie, s-au ridicat deasupra așteptărilor, având performanțe de excepție în cadrul competițiilor naționale și internaționale.

c.    Data: decembrie 2017.

d.    Locație: Palatul Bragadiru.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAfi^SECTOR,

CRISTINA CORNELIAfțqURDEAN


INTE DE ȘEDINȚĂ SĂNDULESCU