Hotărârea nr. 63/2017

Hotărârea nr. 63/16.05.2017 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale ”Țara Poveștilor”, dedicat Zilei Internaționale a Copilului, în data de 31 mai 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAU AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale „Țara Poveștilor”, dedicat Zilei Internaționale a Copilului, în data de 31 mai 2017

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Generale Economice și de Investiții - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22089/12.05.2017;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale Țara Poveștilor, la finalul lunii mai.

Art. 2 - Realizarea proiectului menționat la art. 1, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art. 3 - Bugetul estimativ necesar susținerii proiectului Poveștilor este de 347.530,00 lei conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR,

CRISTINA CORNELIA EEUkDEANAnexa la HCLS 5 nr. 6-3    /    2017

Bugetul estimativ al proiectului Țara Poveștilor, organizat de Primăria Sectorul ui 5 în data de 31 mai 2017

Nr.

crt.

Detalierea cheltuielilor

Unitate de

măsură

Nr.

unităti

Valoare

unitară

lei

Sumă

1

Servici i tehnice

global

10.000,00

2

Servicii artistice (prezentare festival și animație)

global

5.000,00

3

cadouri pentru preșcolari (dulciuri, băutură răcoritoare, jucărie/materiale educaționale)

pachet

5.250

60,00

315.000,00

4

Materiale auxiliare (pungi personalizate)

bucată

5.700

2,50

14.250,00

5

Materiale auxiliare (clișeu)

bucată

1

1.000

1.000

6

Materiale auxiliare (saci)

bucată

570

4,00

2.280,00

TOTAL

347.530,00