Hotărârea nr. 43/2017

Hotărârea nr. 43/10.04.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Dragoș Geamănă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier al domnului Dragoș Geamănă

Ținând cont de Adresa Uniunii Salvați România din data de 23.02.2017 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 8024/24.02.2017 prin care se solicită validarea mandatului de consilier al domnului Dragoș Geamănă precum și adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. H.M./P/5572/03.04.2017 transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 16276/06.04.2017;

Luând în considerare Procesul-Verbal al Comisiei de Validare;

A

In baza art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează mandatul de consilier local al domnului Dragoș Geamănă, supleant pe listele electorale ale Uniunii Salvați Bucureștiul.

Art.2. - Domnul Dragoș Geamănă înlocuiește pe doamna Vasilescu Andreea în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.07/06.07.2016.

Art.3. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /10.04.2017