Hotărârea nr. 39/2017

Hotărârea nr. 39/30.03.2017 privind aprobarea desfășurării turneului Mini EURO 2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfășurării turneului Mini EURO 2020

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Generale de Administrație Publică Locală nr. 14423/30.03.2017; __

Protocolul de cotaborare nr. 156429/10.11.2616, încheiat intre Primăria Sectorului 5 si Federația Romana de Fotbal;

- Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), litera k) din Legea nr. 245/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă desfășurarea Turneului MINI EURO 2020 în colaborare cu Federația Română de Fotbal, conform Regulamentului din Anexa 1 și Anexa IA, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.Anexa 1 la Hotararea de Consiliu Local nr. Z3Q.O3.2017

REGULAMENT

Privind desfășurarea Turneului Mini EURO

Art. 1. Școlile care vor participa la turneul Mini

1.    Col. Nat. Gheorghe Lazăr

2.    Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

3.    Liceul Teoretic Ion Barbu

4.    Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

5.    Școala Gimnazială nr. 2

6.    Școala Gimnazială nr. 103

7.    Școala Gimnazială Princip. Margareta

8.    Școala Gimnazială nr. 115

9.    Școala Gimnazială nr. 124

10.    Școala Gimnazială nr. 125

11.    Școala Gimnazială nr. 126

12.    Școala Gimnazială nr. 127

13.    Școala Gimnazială nr. 128

14.    Școala Gimnazială Luceafărul

15.    Școala Gimnazială nr. 131


EURO 2020 -sunt:

16.    Școala Gimnazială Grigore Tocilescu

17.    Școala Gimnazială nr. 134

18.    Școala Gimnazială nr. 135

19.    Școala Gimnazială nr. 136

20.    Școala Gimnazială Mir. Sântimbreanu

21.    Școala Gimnazială loan l.C. Brătianu

22.    Școala Gimnazială nr. 143

23.    Școala Gimnazială nr. 144

24.    Școala Gimnazială I.G. Duca

25.    Școala Gimnazială Petrache Poenaru

26.    Școala Gimnazială George Călinescu

27.    Școala Gimnazială nr. 150

28.    Școala Gimnazială nr. 188

29.    Școala Gimnazială nr. 280

30.    Școala Speciala nr. 9


Art. 2. Fiecare școala participantă, prin grija directorului si a profesorilor de sport vor organiza echipe din elevii claselor VI si VII, cu următoarea componenta: 12 băieți ( 2 portari + 10 jucători de câmp) si profesorul de sport care va fi coordonatorul echipei.

Art. 3.

a)    Participarea în competiție este condiționată de:

-    adeverința medicala/vize medicale, care să ateste elevii sunt apți medical pentru joc.

-    elevii înscriși trebuie să se încadreze în limita de vârstă 12-15 ani.

b)    echipele/elevii vor fi însoțite/însoțiți în competiție numai de către persoane angajate ale unității de învățământ participante, desemnate în calitate de conducători oficiali în formularul de înscriere înaintat de unitatea de învățământ.

c)    respectarea prevederilor de mai sus atrage după sine nerecunoașterea caracterului oficial al persoanei în cauză și excluderea echipei din competiție.

d)    entru înscrierea în competiție, unitățile de învățământ, prin conducătorii oficiali, sunt obligate să prezinte comisiei organizatoare toate documentele precizate în prezentul Regulament.

Art. 4. Din rândul elevilor va fi desemnat 1 capitan de echipa.

Art. 5. în data de 9 aprilie 2017, se va desfășura turneul preliminar astfel :

a)    Se formează 6 grupe, a câte 5 echipe.

b)    Grupele vor avea următoarea componență:

Gl. Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu Liceul Teoretic Ion Barbu Col. Naț. Gheorghe Lazăr Școala I.G. Duca

G2. Școala Grigore Tocilescu Școala Gimnazială Nr. 144 Școala Gimnazială Nr. 115 Școala Gimnazială Nr.128 Școala Gimnazială Nr. 150

G3. Școala Gimnazială Nr. 143

Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu Școala Gimnazială Nr. 131 Școala Gimnazială Nr. 124 Școala Gimnazială Nr. 126

G4. Școala Gimnazială George Călinescu Școala Gimnazială Nr. I.C. Brătianu Școala Gimnazială Nr. 127 Școala Gimnazială Nr. 136 Școala Speciala nr. 9

G5. Școala Gimnazială Principesa Margareta

Școala Gimnazială Nr. 134 Școala Gimnazială Nr. 103 Școala Gimnazială Nr. 188 Școala Gimnazială Nr. 2

G6. Școala Gimnazială Luceafărul

Școala Gimnazială Nr. 135 Școala Gimnazială Nr. 125 Școala Gimnazială Petrache Poenaru Școala Gimnazială Nr. 280

c) Meciurile se vor desfășura pe următoarele terenurile de sport ale următoarelor unități de învățământ:

• Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

•    Școala Gimnazială    Grigore Tocilescu

•    Școala Gimnazială    Nr. 143

•    Școala Gimnazială    George Călinescu

•    Școala Gimnazială    Principesa Margareta

•    Școala Gimnazială    Luceafărul

d)    Școala gazdă pentru fiecare grupă va organiza desășurarea meciurilor, în sistem “fiecare cu fiecare”.

e)    Regulile partidelor de fotbal se regăsec în anexa 1 , parte integrantă din prezentul regulament.

f)    Toate aspectele ce țin de organizarea turneului preliminar (țintarul meciurilor, amenajarea terenului, asigurarea arbitrajului,etc), revin școlilor care organizează meciurile.

g)    In urma clasamentului final, se califică la Turneul Mini Euro - „Ready, Steady, Gol” ocupantele primelor 4 locuri din fiecare grupă, rezultând 24 de echipe.

Art. 6. în data de 10 aprilie 2017, fiecare școală organizatoare a meciurilor din turneul preliminar va înainta pe adresa de e-mail dezvoltare@sector5.ro lista cu școlile calificate la turneul final.

Art. 7. Fiecare școala calificată va reprezenta în cadrul turneului final o tara afiliata UEFA, din

următoarea lista:

1. Albania

19. FYR Macedonia

38. Northern Ireland

2. Andorra

20. Georgia

39. Norway

3. Armenia

21. Germany

40. Poland

4. Austria

22. Gibraltar

41. Portugal

5. Azerbaijan

23.Greece

42. Republic of

6. Belarus

24. Hungary

Ireland

7. Belgium

25. Iceland

43. Romania

8. Bosnia and

26. Israel

44. Russia

Herzegovina

27. Italy

45. San Marino

9. Bulgaria

28. Kazakhstan

46. Scotland

10. Croația

29. Kosovo

47. Serbia

11. Cyprus

30. Latvia

48. Slovakia

12. Czech Republic

31. Liechtenstein

49. Slovenia

13. Denmark

32. Lithuania

50. Spain

14. England

33. Luxembourg

51. Sweden

15. Estonia

34. Malta

52. Switzerland

16. Faroe Islands

35. Moldova

53. Turkey

17. Finland

36. Montenegro

54. Ukraine

18. France

37. Netherlands

55. Wales

Art. 8. Fiecare școală, reprezentată de coordonatorul și căpitanul de echipă va participa la concursul pentru alegerea țărilor pe care le vor reprezenta. Concursul se va desfășura în data de 11 aprilie 2017 , la sediul FRF, după următorul sistem, aplicat pentru fiecare țară în parte:

a)    Se anunță concursul pentru reprezentarea Angliei.

b)    Școlile, prin căpitanul de echipă , se înscriu la concurs pentru reprezentarea Angliei.

c)    Juriul, format din reprezentanți ai Primăriei Sectorului 5 și ai FRF adresează o întrebare care vizează geografia, istoria sau fenomenul fotbalistic al Angliei.

d)    Cei care răspund corect la întrebare se califică pentru următoarea întrebare, în situația în care există mai multe răspunsuri corecte. Se procedează la fel până în situația în care există un singur răspuns corect. în cazul în care nici unul din participanți nu răspunde corect la întrebare, juriul adresează o altă întrebare, până în situația în care există cel puțin un răspuns corect.

e)    Răspunsul se menționează în scris și se exprimă după ce toți participanții au scris răspunsul, în maxim 1 minut de la primirea întrebării.

f)    Participanții care nu au câștigat concursul pentru o țară, se pot înscrie la altă serie de întrebări, până se asigură reprezentativitatea pentru fiecare țară în parte.

Art. 9. După stabilirea reprezentativității fiecărei țări din lista , se va proceda la tragerea la sorți a grupelor, după un sistem stabilit de organizatori.

Art. 10. Meciurile Turneului Final Mini EURO se vor desfășura pe terenurile menționate Ia art. 4, lit.c., în datele de 6, 7 și 9 mai 2017, după un orar ce va fi stabilit de organizatori.

Art. 11. Regulamentul jocului de fotbal pe teren redus este prevăzut in Anexa 1A , parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 12. Federația Română de Fotbal asigură:

a)    arbitrajul competiției la Turneul Final Mini EURO prin Comisiile de Arbitri ale AJF și prin Comisia Centrală a Arbitrilor;

b)    atribuie titlul de Campion al turneului “MINI EURO” la fotbal echipei câștigătoare din etapa finală.

c)    echipamente de joc numerotate pentru toate echipele calificate la Turneul Final Mini Euro;

d)    cupe pentru echipele clasate pe locurile 1-3 ;

e)    diplome pentru toate echipele participante

f)    trofeul pentru „Cel mai bun jucător”; Trofeul pentru „Cel mai bun portar”; Trofeul pentru „Golgeterul Mini EURO”

Art. 13. Primăria Sectorului 5 București asigură:

a)    punerea la dispoziție cu titlu gratuit a terenurilor de sport, a spatiilor de desfășurare a competiției - faza preliminară și faza finală - care să întrunească detaliile tehnice stabilite de comun acord în acest regulament;

b)    asistență medicală pe parcursul meciurilor de fotbal - faza grupelor și faza finală;

c)    paza și protecție prin Poliția locală pe tot parcursul turneului;

Art. 14. Participanții, prin reprezentanții lor legali, sunt de acord să cedeze cu titlu gratuit și pe o periodă nedeterminată, integral, Federației Române de Fotbal, dreptul de folosire sau de

transmitere către terți a imaginii individuale sau de grup, statică sau în mișcare, în echipamentul de concurs și prezentare al echipei, precum și dreptul de a utiliza împreună cu respectivele imagini numele și semnăturile participanților, după caz. Toți participanții în această competiție, direct sau prin reprezentanții lor legali, declară ca au luat la cunoștință și accepta toți termenii, condițiile și prevederile prezentului Regulament împreună cu anexele sale. Participanții îți asumă îndeplinirea condițiilor la data înregistrării în competiție și atestă prin înregistrare faptul ca au luat la cunoștință și acceptă prevederile prezentului Regulament.

ANEXĂ 1 A - REGULAMENTUL JOCULUI DE FOTBAL PE TEREN REDUS

Terenul de joc: Lungime - 40 m; Lățime - 20 m;

Jocurile se pot organiza în aer liber sau în sală.

Dimensiunea porților: Distanța între stâlpi - 3 m; înălțimea porților - 2 m.

Atenție la modul în care sunt fixate porțile!

Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 5

Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la distanță egală de stâlpii porții.

Lovitura de la colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț al suprafeței de joc.

Durata jocului

-    Jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte 15/20 de minute fără prelungiri

-    Durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de pedeapsă;

-    Pauza dintre reprize va fi de 5 minute

-    Pauza dintre meciuri va fi de 10 minute

NUMĂR DE JUCĂTORI:

-    Lotul este format din 12 elevi;.

-    Fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători;

-    Pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maxim 6 jucători;

-    Un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.

A

înlocuirea jucătorilor:

-    Se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului;

-    Un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt jucător;

-    Numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat;

-    Jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care părăsește suprafața de joc nu a trecut complet linia de margine a terenului.

Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele condiții:

a)    arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii',

b)    înlocuirea poate fi efectuată numai când jocul este întrerupt',

c)    jucătorul de rezervă, care a înlocuit portarul, trebuie să poarte un tricou care să-l deosebească de toți ceilalți jucători.

Dacă, în timpul efectuării unei înlocuiri, jucătorul de rezervă intră pe teren înainte ca jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:

a)    Jocul este oprit',

b)    Se cere jucătorului care este înlocuit să părăsească terenul',

Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă, executată de echipa adversă din locul unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă, din locul cel mai apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii.

Echipamentul jucătorilor

-    un tricou cu mânecă scurtă sau lungă - numerotat;

-    șort;

-    jambiere;

-    încălțăminte adecvată suprafeței de joc;

-    portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuind să aibă o culoare diferită față de ceilalți jucători și arbitrii;

-    jucătorii nu au voie sa poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol pentru toți participanții la joc.

Pentru orice abatere de la aceste reguli, jucătorul este trimis de arbitru în afara suprafeței de joc, pentru a-și pune în ordine echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul este oprit și arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.

Arbitrul

Fiecare joc este condus de câte un/doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea Legilor Jocului {conform actualului regulament).

Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.

Lovitura de începere

-    Fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;

-    Oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță de cel puțin 3 metri de minge, până când aceasta este în joc;

-    Un gol nu poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere.

Mingea de arbitru

Este o modalitate de reluare a jocului după o oprire temporară, cu condiția ca, înainte de întreruperea jocului, mingea să fi fost în joc și să nu fi depășit în întregime linia de margine sau linia porții.

Mingea afară din joc

Mingea nu se joacă atunci când:

a)    A traversat în totalitate linia de poartă sau linia de margine, pe sol sau în aer;

b)    Jocul a fost întrerupt de arbitru.

Mingea ieșită în aut de poartă va fi repusă de portar cu mâna. Mingea este în joc atunci când a depășit semicercul de 6 m (suprafața de pedeapsă). Dacă mingea este jucată de un coechipier sau de un adversar înainte ca ea să depășească semicercul de 6m, se va repeta repunerea mingii în joc.

Mingea se repune în joc cu mâna, indiferent de procedeu, atunci când este prinsă de portar.

Nu se poate marca un gol direct dintr-o degajare de la poartă sau dintr-o lovitură de începere.

Mingea în joc

Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau din arbitru.

Aruncarea de la margine

Se execută cu piciorul de jos, mingea trebuie să fie oprită (lovitură indirectă);

Executantul nu trebuie să joace din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător. Dacă, după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară, înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător, se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, care se va executa de pe locul unde s-a comis greșeala.

Mingea va fi în joc imediat după ce a intrat pe terenul de joc.

Pentru orice abatere de la prevederile de mai sus, aruncarea de la margine se va repeta de un jucător al echipei adverse.

Lovitura de la colț Se va acorda când mingea a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare și a depășit linia porții fie pe pământ, fie în aer.

Lovitura se execută de la colțul terenului de joc cel mai apropiat de locul pe unde mingea a ieșit de pe teren.

Jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de 5 m de minge până când aceasta intră în joc.

Mingea va fi în joc imediat ce a fost lovită și s-a deplasat.

Poziția de ofsaid- La fotbalul pe teren redus nu există ofsaid.

Faulturi și incorectitudini - acestea sunt pedepsite după cum urmează:

Lovitura liberă directă se acordă în următoarele situații:

-    Lovește sau încearcă să lovească un adversar',

-    împinge un adversar,

-    împiedică sau încearcă să împiedice un adversar,

-    Ține un adversar,

-    Atinge în mod deliberat mingea cu mâna.

Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle la o distanță de 5 m față de minge.

Daca mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol.

Lovitura de !a punctul pedeapsă

Se acordă dacă un jucător a comis una dintre greșelile enumerate mai sus în interiorul propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află mingea, cu condiția ca aceasta să fie în joc.

Lovitura libera indirectă se acordă în următoarele situații:

-    Portarul face una dintre următoarele greșeli:

a)    atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în mod deliberat de un coechipier;

b)    atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct de la un coechipier printr-o lovitură de repunere de la margine.

-    In opinia arbitrului, un jucător:

a)    joacă într-o manieră periculoasă;

b)    împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este jucată.

Lovitura libera indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se face în situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care lovitura se execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, din locul cel mai apropiat de unde s-a comis greșeala.

Golul se acordă numai dacă mingea intră în poartă după ce a fost atinsă de un alt jucător.

Sancțiuni disciplinare

-    Suspendările temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în fotbalul pe teren redus;

-    Acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) în același meci implică eliminarea temporară pe o durată de două minute;

-    Acordarea cartonașului roșu determină eliminarea temporară pe o durată de 5 minute;

-    Jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor;

-    Jucătorul va fi informat de arbitru sau de oficialul meciului când expiră timpul de eliminare;

- Jucătorul, după ce a intrat în joc și este eliminat a doua oară, va fi eliminat definitiv și nu va ma avea drept de joc în acel meci;

Punctaj

Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc egal, zero puncte pentru joc

pierdut.

Departajarea echipelor

Dacă, după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, se vor aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de departajare:

a)    Cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe',

b)    Diferența de goluri în întâlnirile directe',

c)    Cel mai mare număr de goluri marcate în jocurile cu echipele aflate la egalitate de puncte',

d)    Golaverajul mai bun în meciurile cu echipele aflate la egalitate de puncte',

e)    Golaverajul general mai bun în partidele cu toate echipele din grupă',

La jocurile eliminatorii dacă, la expirarea timpului regulamentar de joc, echipele se află la egalitate, se vor executa lovituri de departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată de trei jucători desemnați de antrenor/profesor dintre cei aflați pe teren la terminarea timpului de joc.

Dacă, după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se vor executa alternativ câte o lovitură de fiecare echipă, de jucătorii care nu au participat la executarea primelor 3 lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe nu marchează. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți.

Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția jucătorilor care au fost eliminați definitiv pe parcursul jocului.

Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, singura condiție fiind aceea că el trebuie să-și schimbe tricoul.