Hotărârea nr. 26/2017

Hotărârea nr. 26/14.03.2017 privind aprobarea participării Sectorului 5 al Municipiului București la sesiunea de proiecte din cadrul CP4/2017, cu proiectul " S.I.C.A.M 5 – Standarde și Instrumente ale Calității în Activitatea de Management în Sectorul 5"

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂREA privind aprobarea participării

Sectorului 5 al Municipiului București la sesiunea de proiecte din cadrul CP4/2017, cu proiectul "S.I.C.A.M 5 - Standarde și Instrumente ale Calității în Activitatea de Management în Sectorul 5”

Având în vedere:    ___

•    Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Durabilă din cadrul Direcției Generale de Administrație Publică Locală nr. 10933/09.03.2017;

în conformitate cu prevederile:

•    Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020;

•    Anexei nr. 2 a Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice Locale 2014-2020 (Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, obiectivul general II - obiectiv specific II.6 (II.6.2));

•    Planului de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, obiectiv general I (obiectivul specific 1.1 si obiectivul specific 1.2);

•    Ghidului solicitantului aferent CP 4/2017 din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), litera j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba participarea Sectorului 5 al Municipiului București la sesiunea de proiecte din cadrul CP4/2017, cu proiectul ”S.I.C.A.M 5 - Standarde și Instrunien te ale Calității în Activitatea de Management în Sectorul 5”.

Art. 2 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 pentru întreprinderea tututor demersurilor necesare în vederea depunerii proiectului ”S.I.C.A.M 5 - Standarde și Instrumente ale Calității în Activitatea de Management în Sectorul 5”, inclusiv pentru semnarea cererii de finanțare și a tuturor documentelor aferente depunerii proiectului menționat.

Art. 3 - Primarul, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5, Cristina Cornelia EEURDEAN

NR.