Hotărârea nr. 21/2017

Hotărârea nr. 21/28.02.2017 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale Petrache Poenaru, în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ,

Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor din Școala Gimnazială Petrache Poenaru, în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, înregistrat sub nr. 7649/22.02.2017;

adresa nr. 5693/10.02.2017 emisă de Primăria Sectorului 5;

adresa nr. 225/10.02.2017, emisă de Școala Gimnazială Petrache Poenaru și înregistrată la

Primăria Sectorului 5 sub nr. 5989/13.02.2017;

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport;

Ținând cont de prevederile OUG nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 72/2016, aprobate prin HG nr. 40/2017;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, al art. 45, alin. 1 și al art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă tipul de suport alimentar, constând în pachet alimentar, ce se va acorda elevilor Școlii Gimnaziale Petrache Poenaru, în cadrul Programului-pilot de acordare a unui

suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

ART. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și directorul unității de învățământ Școala Gimnazială Petrache Poenaru, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.    2017