Hotărârea nr. 209/2017

Hotărârea nr. 209/22.12.2017 privind aprobarea derulării ediției a șaptea a proiectului educational ”Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul” de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării ediției a șaptea a proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști

Având în vedere:

- Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 70412/20.12.2017;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 70418/20.12.2017; adresele Liceului Tehnologic Dimitrie Guști, înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub 64386/05.12.2017 și 66206/08.12.2017;

în temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j și k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă derularea proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediția a șaptea, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a organizării, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică și directorul Liceului Tehnologic Dimitrie Guști vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sumar al proiectului educațional

Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, inițiat de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, ediția a VlI-a

Titlul proiectului: Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul

a)    Organizatori: Primăria Sectorului 5 și Liceul Tehnologic Dimitrie Guști;

b)    Perioada desfășurării: decembrie 2017 - iunie 2018;

c)    Beneficiari direcți: elevi ai liceelor bucureștene, precum și ai altor unități de învățământ secundar superior și inferior din țară;

d)    Scopul proiectului: valorificarea mesajului literaturii din fostele închisori comuniste;

e)    Activitățile proiectului:

- lecții interactive desfășurate în spații emblematice precum: Fortul 13 Jilava, Râmnicu-Sărat, Mislea, Aiud, Sighet; expoziție tematică;

simpozion național interdisciplinar Credință, adevăr, creație în închisorile comuniste.

f)    Bugetul estimativ al proiectului: 1.500 lei.

CRISTINA CORNELIA FFază

OR 5,


RDEAN