Hotărârea nr. 206/2017

Hotărârea nr. 206/14.12.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind modificarea si completarea HCL nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Având in vedere Nota de Fundamentare a S.C Economat SA nr. 2277/14.12.2017 înregistrata la Primăria Sector 5 sub nr. 68519/14.12.2017 si Nota de fundamentare a SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA nr . 15408/14.12.2017 si înregistrata la Primăria Sector 5 sub nr. 68518/14.12.2017 , precum si Raportul Direcției Generale Economice nr. 68525/14.12.2017.

Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrata sub nr. 68526/14.12.2017.

In temeiul art. 58, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

In temeiul art. 45 , alin (2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se modifica si se completează Anexele nr. 2,3 si 4 ale HCL nr. 41/10.04.2017 pentru utilizarea excedentului bugetar in suma de 238.795.528,36 lei aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in anul curent conform Anexelor nr. 1-2 ale prezentei hotarari.

Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 41/10.04.2017 raman neschimbate.

ART 2. Primarul Sectorului 5 si Direcția Generala Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR CRISTINA CORNELIA FE^RDfAN

ȘEDINȚA,

GE

NR.CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2017

LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii de bunuri, repartizate pentru capitolul 70,50 SC ECONOMAT SA

EXCEDENT 2017

ANEXA NR.1/Hotararea din 14,'

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

178.597,30

din care:

I.ACHIZITII IMOBILE-total din care:

0,00

II.DOTĂRI INDEPENDENTE-total din care:

0,00

III.CONSOLIDĂRI :total din care"

178.597,30

1

Lucrări de proiectare, construcții, reparații si modernizare aferente magazinelor existente - Piața Rahova

BUC

1

26880

26.880,00

2

Lucrări de proiectare, construcții, reparații , modernizare si amenajare obiectiv nou -Piața 13 Septembrie

BUC

1

73600

73.600,00

3

Lucrări de proiectare, construcții, reparații , modernizare si amenajare obiectiv nou ■ Piața Cosbuc (Piața de Flori)

BUC

1

51437,3

51.437,30

4

Lucrări de proiectare, construcții, reparații , modernizare si amenajare obiectiv nou -Piața zona Tudor Vladimirescu -13 septembrie

BUC

1

26680

26.680,00

IV.Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului- total

0

1

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2017

LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii de bunuri, repartizate pentru capitolul 67,30 SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

DENUMIRE

CANTITATE

U.M.

PREȚ

UNITAR (MII LEI)

VALOARE

(MII LEI)

FARA TVA

VALOARE

(MII LEI)

CU TVA

PARCURI SI LOCURI DE JOACA

127.218

151.389

PARCURI

Parc Sebastian

parc

29.700,68

35343,81

Parc Pecineaga

parc

15.346,51

18262,35

Parc Romniceanu

parc

17.123,39

20376,83

Parc Humulesti

parc

17.581,20

20921,63

Ferentari mare (P.ta Ferenatri)

parc

14.440,99

17184,78

Parc Drum Movila

parc

1.612,90

1919,35

TOTAL PARCURI

95.805,67

114.008,75

LOCURI DE JOACA

31.412,26

37.380,59

pachet 8

Str. Sebastian BI.V 9 X Cristian Stanciu

loc de joaca

269,23

320,38

C.tin Manescu bl 7-8

loc de joaca

4.021,45

4785,53

Al.Podul Giurgiu nr.1 bl.14 sc.1

loc de joaca

285,34

339,55

Str.lon Urdareanu Nr. 3A B1.P42

loc de joaca

1.015,48

1208,42

Str. Baltagului nr.5,BI.V81

loc de joaca

313,57

373,15

TOTAL PAC.8

5.905,07

7.027,03

pachet 9

Str.Sabinelor xSirenelor

loc de joaca

416,66

495,83

Al Bacau nr 11 bl H5

loc de joaca

2.355,44

2802,97

Cal. Ferentari nr.23 X Str. Spataru Preda

loc de joaca

388,18

461,94

Antiaeriana

loc de joaca

2.153,18

2562,28

Str. Dunavat

loc de joaca

473,75

563,76

TOTAL PAC.9

5.787,21

6.886,78

pachet 10

Ștefan Vodă nr.1O

loc de joaca

266,35

316,96

Cal. Ferentari nr.72 bl. 20 C (spate)

loc de joaca

2.428,24

2889,6

Magurei 1-5 sc.2

loc de joaca

314,99

374,84

Eroii Sanitari nr 55

loc de joaca

1.141,51

1358,4

Basarabilor

loc de joaca

258,66

307,8

TOTAL PAC.10

4.409,75

5.247,60

pachet 11

Str. Prundului nr.27 bl.1 sc.3

loc de joaca

274,42

326,56

Cal. Ferentari Bl. 3 A

loc de joaca

3.904,30

4646,12

Str. Lacul Plopului Bl. P73

loc de joaca

278,13

330,97

Dumbrava Noua Nr. 11 BL.M 5 sc.1

loc de joaca

195,62

232,79

TOTAL PAC.11

4.652,47

5.536,44

pachet 12

Dr. Clunet

loc de joaca

912,75

1.086,17

Plopeni

loc de joaca

1.053,47

1253,63

Toma lonescu nr.19 scA

loc de joaca

551,28

656,02

Barca nr.16 Bl M 85, M86

loc de joaca

410,76

488,8

Str.Bdul Pieptănari x Str. Erou Tataru Petre

2.071,27

2464,81

Ion Creanga

loc de joaca

436,91

519,92

TOTAL PAC. 12

5.436,43

6.469,35

pachet 13

Str. Cap Ivan Anghelache BL. M30

loc de joaca

153,54

182,71

Str. Nasaud nr4 Bl.20

loc de joaca

1.080,22

1285,46

Sf.Elefterie

loc de joaca

853,09

1015,18

Ana Davila

loc de joaca

880,81

1048,16

Ferentari mic (P.ta Ferenatri)

loc de joaca

2.253,68

2681,88

TOTAL PAC.13

5.221,34

6.213,39

Spatii Verzi

Amenajare sp.verzi intre blocuri

20.000,00

23800

Achiziții de bunuri si alte investiții

2.695,00

3207,05

Dirigentie

1.666,66

1983,33

Inspectoratul de stat

750,00

892,5

Studii fezabilitate

139,17

165,61

Proiectare

139,17

165,61

TOTAL_149.912,94    178.396,39