Hotărârea nr. 205/2017

Hotărârea nr. 205/14.12.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 152/28.09.2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale

„Administrație” utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum si in cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 152/28.09.2017.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Resurse Umane și al Direcției Generale Economice și de Investiții 65425/07.12.2017 și Procesul verbal încheiat în urma consultării cu organizația sindicală reprezentativă la nivel de unitate, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.65426/07.12.2017.

în baza prevederilor art. 11 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Având in vedere Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) - începând cu data de 01.01.2018 se modifică salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Sectorului 5, în baza art. 1 alin.(l) al prezentei hotărâri.

Art.2 - începând cu data de 01.01.2018 se aproba modificarea listei serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.3 (1) - începând cu data de 01.01.2018 se modifica salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul DGASPC Sector 5 se stabilesc prin Decizie a Directorului General al DGASPC Sector 5, în baza art.3 alin.(l) al prezentei hotărâri.

Art.4 (1) - începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5, conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 se stabilesc prin Decizie a Directorului Executiv al Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 în baza art.4 alin.(l) al prezentei hotărâri.

Art.5 (1) - începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5, conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5 se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 5, în baza art.5 alin.(l) al prezentei hotărâri.

Art.6 (1) - începând cu data de 01.01.2018 se modifica salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, conform Anexei nr.6 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în baza art.6 alin.(l) al prezentei hotărâri

Art.7 - Drepturile salariale ale conducătorilor serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Sectorului 5, în baza art.3 alin.(l), art.4 alin. (1) și art.5 alin.(l) din prezenta hotărâre.

Art.8 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.102/28.07.2017 rămân in vigoare, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 152/28.09.2017.

Art.9 - Direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.    / /4


2017
Anexa nr. 1

La Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.

SALARIILE DE BAZĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5

Stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 1 ianuarie 2018

Funcția

Gradul/treapta

profesională

Nivel de studii

Gradația

Salariul de bază

COEFICIENT

corespunzător

PRIMAR    17100    9

VICEPRIMAR    15200    8

FUNCȚIONARI PUBLICI

Secretar

II

S

8512

4,48

Director general

II

S

13110

6,90

Arhitect șef

II

S

13110

6,90

Director general adjunct

II

s

12046

6,34

Director executiv

II

s

11134

5,86

Șef serviciu

II

s

9177

4,83

Șef birou

II

s

8512

4,48

Auditor/ consilier/ inspector/ consilier juridic

Superior

s

5

8265

4,35

s

4

8056

4,24

s

3

7847

4,13

s

2

7486

3,94

s

1

7125

3,75

s

0

6631

3,49

Principal

s

5

6992

3,68

s

4

6802

3,58

s

3

6650

3,50

s

2

6327

3,33

s

1

6023

3,17

s

0

5605

2,95

Asistent

s

5

5833

3,07

s

4

5681

2,99

s

3

5548

2,92

s

2

5282

2,78

s

1

5035

2,65

s

0

4674

2,46

Debutant

s

5

4655

2,45

s

4

4541

2,39

s

3

4427

2,33

s

2

4218

2,22

s

1

4009

2,11

s

0

3743

1,97

Referent

Superior

M

5

4199

2,21

M

4

4104

2,16

M

3

3990

2,10

M

2

3800

2,00

M

1

3629

1,91

M

0

3363

1,77

Principal

M

5

3667

1,93

M

4

3572

1,88

M

3

3496

1,84

M

2

3325

1,75

M

1

3173

1,67

M

0

2945

1,55

Asistent

M

5

3344

1,76

M

4

3249

1,71

M

3

3173

1,67

M

2

3021

1,59

M

1

2888

1,52

M

0

2679

1,41

Debutant

M

5

3192

1,68

M

4

3116

1,64

M

3

3040

1,60

M

2

2888

1,52

M

1

2755

1,45

M

0

2565

1,35

Referent de specialitate

II

SSD

5

5092

2,68

SSD

4

4959

2,61

SSD

3

4731

2,49

SSD

2

4503

2,37

SSD

1

4180

2,20

SSD

0

3895

2,05

Polițist local I

Superior

S

5

8265

4,35

S

4

8056

4,24

s

3

7847

4,13

s

2

7486

3,94

s

1

7125

3,75

s

0

6631

3,49

Principal

s

5

6992

3,68

s

4

6802

3,58

s

3

6650

3,50

s

2

6327

3,33

s

1

6023

3,17

s

0

5605

2,95

Asistent

s

5

5833

3,07

s

4

5681

2,99

s

3

5548

2,92

s

2

5282

2,78

s

1

5035

2,65

s

0

4674

2,46

Debutant

s

5

4655

2,45

s

4

4541

2,39

s

3

4427

2,33

s

2

4218

2,22

s

1

4009

2,11

s

0

3743

1,97

Superior

M

5

4199

2,21

M

4

4104

2,16

M

3

3990

2,10

M

2

3800

2,00

M

1

3629

1,91

M

0

3363

1,77

Polițist local III

Principal

M

5

3667

1,93

M

4

3572

1,88

M

3

3496

1,84

M

2

3325

1,75

M

1

3154

1,66

M

0

2945

1,55

Asistent

M

5

3344

1,76

M

4

3249

1,71

M

3

3173

1,67

M

2

3021

1,59

M

1

2888

1,52

M

0

2679

1,41

Debutant

M

5

3192

1,68

M

4

3116

1,64

M

3

3040

1,60

M

2

2888

1,52

M

1

2755

1,45

M

0

2565

1,35

PERSONAL CO

NTRACTUAL

Administrator

public

II

S

14402

7,58

Director general

II

S

12046

6,34

Director general adjunct

II

s

11400

6,00

Director

II

s

10488

5,52

Șef serviciu

II

s

8778

4,62

Șef birou

II

s

8132

4,48

Consilier Cabinet Primar/Consilier IA, Inspector Specialitate IA

IA

s

5

7600

4,00

s

4

7410

3,90

s

3

7220

3,80

s

2

6878

3,62

s

1

6555

3,45

s

0

6099

3,21

Inspector de specialitate

I

s

5

6346

3,34

s

4

6194

3,26

s

3

6042

3,18

s

2

5757

3,03

s

1

5491

2,89

s

0

5111

2,69

II

s

5

5168

2,72

s

4

5035

2,65

s

3

4788

2,52

s

2

4560

2,40

s

1

4351

2,29

s

0

4047

2,13

Debutant

s

5

4104

2,16

s

4

4009

2,11

s

3

3914

2,06

s

2

3724

1,96

s

1

3553

1,87

s

0

3306

1,74

Programator

IA

M

5

3857

2,03

Ajutor/referent

M

4

3762

1,98

M

3

3667

1,93

M

2

3496

1,84

M

1

3325

1,75

M

0

3097

1,63

Programator

Ajutor/referent

I

M

5

3610

1,90

M

4

3515

1,85

M

3

3420

1,80

M

2

3249

1,71

M

1

3097

1,63

M

0

2888

1,52

Programator

Ajutor/referent

II

M

5

3249

1,71

M

4

3173

1,67

M

3

3097

1,63

M

2

2945

1,55

M

1

2812

1,48

M

0

2622

1,38

Programator

Ajutor/referent

Debutant

M

5

3059

1,61

M

4

2983

1,57

M

3

2907

1,53

M

2

2774

1,46

M

1

2641

1,39

M

0

2451

1,29

Secretar

Dactilograf

M

5

3268

1,72

M

4

3192

1,68

M

3

3116

1,64

M

2

2964

1,56

M

1

2831

1,49

M

0

2622

1,38

Muncitor

calificat

I

M/G

5

3610

1,90

M/G

4

3534

1,86

M/G

3

3439

1,81

M/G

2

3268

1,72

M/G

1

31 16

1,64

M/G

0

2907

1.53

Muncitor

calificat

II

M/G

5

3477

1,83

M/G

4

3382

1,78

M/G

3

3306

1,74

M/G

2

3154

1,66

M/G

1

3002

1,58

M/G

0

2793

1,47

Casier/Magaziner

M/G

5

3553

1,87

M/G

4

3458

1,82

M/G

3

3382

1,78

M/G

2

3211

1,69

M/G

1

3059

1,61

M/G

0

2850

1,50

îngrijitor

Curier /Guard

M/G

5

3268

1,72

M/G

4

3192

1,68

M/G

3

3116

1,64

M/G

2

2964

1,56

M/G

1

2831

1,49

MG

0

2622

1,38

Notă:

1.    Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

2.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

3.    Pentru condiții vătămătoare se menține sporul de 10% din salariul de bază cu respectarea art. 11 alin. (4) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, dacă își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens, conform legii.

4.    Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Salariul de bază rezultă din înmulțirea coeficienților din anexă cu salariul minim brut pe țară garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia.

Anexa nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.

LISTA

Serviciilor publice de interes local al Primăriei Sectorului 5 - București

1.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

2.

Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5

3.

Administrația Domeniului Public Sector 5

4.

Administrația Piețelor Sector 5

5.

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache” al Sectorului 5

Anexa nr. 3

La Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.

SALARIILE DE BAZĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 1 ianuarie 2018

Funcția

Gradul/treapta

profesională

Nivel

de

studii

Gradația

Salariul de bază

COEFICIENT

corespunzător

FUNCȚIONARI PUBLICI

Director general

II

S

13110

6,90

Director general adjunct

II

S

12046

6,34

Director executiv

II

S

11134

5,86

Șef serviciu

II

s

9177

4,83

Șef birou

II

s

8512

4,48

Auditor/ Consilier/ inspector/ Consilier juridic/Expert

Superior

s

5

8265

4,35

s

4

8056

4,24

s

3

7847

4,13

s

2

7486

3,94

s

1

7125

3,75

s

0

6631

3,49

Principal

s

5

6992

3,68

s

4

6802

3,58

s

3

6650

3,50

s

2

6327

3,33

s

1

6023

3,17

s

0

5605

2,95

Asistent

s

5

5833

3,07

s

4

5681

2,99

s

3

5548

2,92

s

2

5282

2,78

s

1

5035

2,65

s

0

4674

2,46

Debutant

s

5

4655

2,45

s

4

4541

2,39

s

3

4427

2,33

s

2

4218

2,22

s

1

4009

2,11

s

0

3743

1,97

Referent

Superior

M

5

4199

2,21

M

4

4104

2,16

M

3

3990

2,10

M

2

3800

2,00

M

1

3629

1,91

M

0

3363

1,77

Principal

M

5

3667

1,93

M

4

3572

1,88

M

3

3496

1,84

M

2

3325

1,75

M

1

3173

1,67

M

0

2945

1,55

Asistent

M

5

3344

1,76

M

4

3249

1,71

M

3

3173

1,67

M

2

3021

1,59

M

1

2888

1,52

M

0

2679

1,41

Debutant

M

5

3192

1,68

M

4

3116

1,64

M

3

3040

1,60

M

2

2888

1,52

M

1

2755

1,45

M

0

2565

1,35

PERSONAL CONTRACTUAL

Șef serviciu

II

S

8778

4.62

Inspector de

specialitate/Consilier

juridic

IA

S

5

7600

4,00

s

4

7410

3,90

s

3

7220

3,80

s

2

6878

3,62

s

1

6555

3,45

s

0

6099

3,21

I

s

5

6346

3,34

s

4

6194

3,26

s

3

6042

3,18

s

2

5757

3,03

s

1

5491

2,89

s

0

5111

2,69

II

s

5

5168

2,72

s

4

5035

2,65

s

3

4788

2,52

s

2

4560

2,40

s

1

4351

2,29

s

0

4047

2,13

Debutant

s

5

4104

2,16

s

4

4009

2,11

s

3

3914

2,06

s

2

3724

1,96

s

1

3553

1,87

s

0

3306

1,74

Programator

Ajutor/Referent

IA

M

5

3857

2,03

M

4

3762

1,98

M

3

3667

1,93

M

2

3496

1,84

M

1

3325

1,75

M

0

3097

1,63

Programator

Aj utor/Referent

I

M

5

3610

1,90

M

4

3515

1,85

M

3

3420

1,80

M

2

3249

1,71

M

1

3097

1,63

M

0

2888

1,52

Programator

Ajutor/Referent

II

M

5

3249

1,71

M

4

3173

1,67

M

3

3097

1,63

M

2

2945

1,55

M

1

2812

1,48

M

0

2622

1,38

Programator

Ajutor/Referent

Debutant

M

5

3059

1,61

M

4

2983

1,57

M

3

2907

1,53

M

2

2774

1,46

M

1

2641

1,39

M

0

2451

1,29

Muncitor necalificat

I

M/G

5

3268

1,72

M/G

4

3192

1,68

M/G

3

3116

1,64

M/G

2

2964

1,56

M/G

1

2831

1,49

M/G

0

2622

1,38

Muncitor necalificat

II

M/G

5

3154

1,66

M/G

4

3078

1,62

M/G

3

3002

1,58

M/G

2

2850

1,50

M/G

1

2717

1,43

M/G

0

2527

1,33

Magaziner/Casier

M/G

5

3553

1,87

M/G

4

3458

1,82

M/G

3

3382

1,78

M/G

2

3211

1,69

M/G

1

3059

1,61

M/G

0

2850

1,50

Magaziner/Casier

Debutant

M/G

5

3401

1,79

M/G

4

3325

1,75

M/G

3

3249

1,71

M/G

2

3097

1,63

M/G

1

2945

1,55

MG

0

2736

1,44

Paznic/ Pompier

M/G

5

3268

1,72

M/G

4

3192

1,68

M/G

3

3116

1,64

M/G

2

2964

1,56

M/G

1

2831

1,49

MG

0

2622

1,38

îngrijitor

M/G

5

3268

1,72

M/G

4

3192

1,68

M/G

3

3116

1,64

M/G

2

2964

1,56

M/G

1

2831

1,49

MG

0

2622

1,38

îngrijitor

Debutant

M/G

5

2926

1,54

M/G

4

2812

1,48

M/G

3

2755

1,45

M/G

2

2622

1,38

M/G

1

2489

1,31

MG

0

2318

1,22

Administrator

I

M

5

4237

2,23

M

4

4142

2,18

M

3

4028

2,12

M

2

3838

2,02

M

1

3667

1,93

M

0

3401

1,79

Administrator

II

M

5

3952

2,08

M

4

3914

2,06

M

3

3819

2,01

M

2

3629

1,91

M

1

3458

1,82

M

0

3211

1,69

Muncitor calificat

I

M/G

5

3610

1,90

M/G

4

3534

1,86

M/G

3

3439

1,81

M/G

2

3268

1,72

M/G

1

3116

1,64

MG

0

2907

1,53

II

M/G

5

3477

1,83

M/G

4

3382

1,78

M/G

3

3306

1,74

M/G

2

3154

1,66

M/G

1

3002

1,58

MG

0

2793

1,47

III

M/G

5

3420

1,80

M/G

4

3344

1,76

M/G

3

3249

1,71

M/G

2

3097

1,63

M/G

1

2964

1,56

M/G

0

2755

1,45

IV

M/G

5

3268

1,72

MG

4

3192

1,68

M/G

3

3116

1,64

M/G

2

2964

1,56

M/G

1

2831

1,49

M/G

0

2622

1,38

Șofer

I

M/G

5

4161

2,19

MG

4

4066

2,14

M/G

3

3971

2,09

M/G

2

3781

1,99

M/G

1

3591

1,89

M/G

0

3344

1,76

II

M/G

5

3667

1,93

MG

4

3591

1,89

Șofer

M/G

3

3496

1,84

M/G

2

3363

1,77

M/G

1

3211

1,69

M/G

0

2983

1,57

Operator date

IA

M

5

3154

1,66

M

4

3078

1,62

M

3

3002

1,58

M

2

2850

1,50

M

1

2717

1,43

M

0

2527

1,33

II

M

5

2964

1,56

M

4

2888

1,52

M

3

2812

1,48

M

2

2679

1,41

M

1

2546

1,34

M

0

2375

1,25

III

M

5

2888

1,52

M

4

2812

1,48

M

3

2755

1,45

M

2

2622

1,38

M

1

2489

1,31

M

0

2318

1,22

Debutant

M

5

2888

1,52

M

4

2812

1,48

M

3

2736

1,44

M

2

2603

1,37

S

1

2489

1,31

S

0

2318

1,22

Notă:

1.    Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

2.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

3.    Pentru condiții vătămătoare se menține sporul de 10% din salariul de bază cu respectarea art. 11 alin. (4) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, dacă își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens, conform legii.

4.    Salariile de bază pentru funcțiile de conducere curpind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Salariul de bază rezultă din înmulțirea coeficienților din anexă cu salariul minim brut pe țară garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia.

Anexa nr.4


La Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.

SALARIILE DE BAZĂ din cadrul DIRECȚIEI DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5 Stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 1 ianuarie 2018

Funcția

Grad/treapta

profesionala

Nivel

de studii

Gradația

Salariul

de baza

Coeficient

corespunzător

FUNC1

riONARI PUBLICI

Director executiv

II

s

11134

5,86

Director executiv adjunct

II

s

10469

5,51

Șef serviciu

II

s

9177

4,83

Șef birou

II

s

8512

4,48

Auditor/

consilier/ inspector/ consilier juridic

Superior

s

5

8265

4,35

s

4

8056

4,24

s

3

7847

4,13

s

2

7486

3,94

s

1

7125

3,75

s

0

6631

3,49

Principal

s

5

6992

3,68

s

4

6802

3,58

s

3

6650

3,5

s

2

6327

3,33

s

1

6023

3,17

s

0

5605

2,95

Asistent

s

5

5833

3,07

s

4

5681

2,99

s

3

5548

2,92

s

2

5282

2,78

s

1

5035

2,65

s

0

4674

2,46

Debutant

s

5

4655

2,45

s

4

4541

2,39

s

3

4427

2,33

s

2

4218

2,22

s

1

4009

2,11

s

0

3743

1,97

Superior

M

5

4199

2,21

M

4

4104

2,16

M

3

3990

2,1

M

2

3800

2

Referent

M

1

3629

1,91

M

0

3363

1,77

Principal

M

5

3667

1,93

M

4

3572

1,88

M

3

3496

1,84

M

2

3325

1,75

M

1

3173

1,67

M

0

2945

1,55

Asistent

M

5

3344

1,76

M

4

3249

1,71

M

3

3173

1,67

M

2

3021

1,59

M

1

2888

1,52

M

0

2679

1,41

Debutant

M

5

3192

1,68

M

4

3116

1,64

M

3

3040

1,6

M

2

2888

1,52

M

1

2755

1,45

M

0

2565

1,35

Referent de specialitate

II

SSD

5

5092

2,68

SSD

4

4959

2,61

SSD

3

4731

2,49

SSD

2

4503

2,37

SSD

1

4180

2,2

SSD

0

3895

2,05

PERSONAL CONTRACTUAL

Șef serviciu

II

s

8778

4,62

Șef birou

II

s

8132

4,48

Inspector Specialitate IA

s

5

7600

4,00

s

4

7410

3,90

s

3

7220

3,80

s

2

6878

3,62

s

1

6555

3,45

s

0

6099

3,21

I

s

5

6346

3,34

s

4

6194

3,26

Inspector de specialitate

S

3

6042

3,18

S

2

5757

3,03

s

1

5491

2.89

s

0

5111

2,69

II

s

5

5168

2.72

s

4

5035

2,65

s

3

4788

2,52

s

2

4560

2,40

s

1

4351

2,29

s

0

4047

2,13

Debutant

s

5

4104

2,16

s

4

4009

2,11

s

3

3914

2,06

s

2

3724

1.96

s

1

3553

1.87

s

0

3306

1,74

Programator ajutor/ referent

IA

M

5

3857

2,03

M

4

3762

1,98

M

3

3667

1,93

M

2

3496

1,84

M

1

3325

1,75

M

0

.. 3097

1,63

I

M

5

3610

1,90

M

4

3515

1,85

M

3

3420

1,80

M

2

3249

1,71

M

1

3097

1,63

M

0

2888

1,52

II

M

5

3249

1,71

M

4

3173

1,67

M

3

3097

1,63

M

2

2945

1,55

M

1

2812

1,48

M

0

2622

1,38

Debutant

M

5

3059

1,61

M

4

2983

1,57

M

3

2907

1,53

M

2

2774

1,46

M

1

2641

1,39

M

0

2451

1,29

Secretar Dactilograf

M

5

3268

1,72

M

4

3192

1,68

M

3

3116

1,64

M

2

2964

1,56

M

1

2831

1,49

M

0

2622

1,38

Muncitor calificat

I

M/G

5

3610

1,90

M/G

4

3534

1,86

M/G

3

3439

1,81

M/G

2

3268

1,72

M/G

1

3116

1,64

M/G

0

2907

1,53

Muncitor calificat

II

M/G

5

3477

1,83

M/G

4

3382

1,78

M/G

3

3306

1,74

M/G

2

3154

1,66

M/G

1

3002

1,58

M/G

0

2793

1,47

Casier

M/G

5

3553

1,87

M/G

4

3458

1,82

M/G

3

3382

1,78

M/G

2

3211

1,69

M/G

1

, 3059

1,61

M/G

0

2850

1,50

îngrijitor/

Curier

M/G

5

3268

1,72

M/G

4

3192

1,68

M/G

3

3116

1,64

M/G

2

2964

1,56

M/G

1

2831

1,49

M/G

0

2622

1,38

Notă:

1.    Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

2.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

3.    Pentru condiții vătămătoare se menține sporul de 10% din salariul de bază cu respectarea art. 11 alin. (4) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, dacă își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens, conform legii.

4.    Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

salariul minim brut pe țară garantat în plată și* Salariul de bază rezultă din înmulțirea coeficienții se modifică corespunzător acestuia.

ANEXA NR. 5 La HCL.Sector 5 nr.    /

SALARIILE DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

Nr.c

rt.

Funcția

Grad./Tr.

Nivelul

Studiilor

Gradația

i

Salariul de bază

coeficient

a) funcții de conducere

1

Director General

II

S

12046

6.34

2

Director General Adjunct

II

S

11400

6,00

3

Director

II

s

10488

5,52

4

Sef Serviciu

II

s

8778

4.62

5

Sef Birou

II

s

8132

4,48

b) funcții de execuție

6

Inspector de specialitate/consilier/consilier juridic

IA

s

5

7600

4,00

s

4

7410

3,90

s

3

7220

3,80

s

2

6878

3,62

s

1

6555

3,45

s

0

6099

3,21

I

s

5

6346

3,34

s

4

6194

3,26

s

3

6042

3,18

s

2

5757

3,03

s

1

5491

2,89

s

0

5111

2,69

II

s

5

5168

2,72

s

4

5035

2,65

s

3

4788

2,52

s

2

4560

2,40

s

1

4351

2,29

s

0

4047

2,13

Debutant

S

5

4104

2,16

S

4

4009

2,11

S

3

3914

2,06

S

2

3724

1,96

S

1

3553

1,87

S

0

3306

1,74

9

Referent

IA

M

5

3857

2,03

M

4

3762

1,98

M

3

3667

1,93

M

2

3496

1,84

M

1

3325

1,75

M

0

3097

1,63

I

M

5

3610

1,90

M

4

3515

1,85

M

3

3420

1,80

M

2

3249

1,71

M

1

3097

1,63

M

0

2888

1,52

II

M

5

3249

1,71

M

4

3173

1,67

M

3

3097

1,63

M

2

2945

1,55

M

1

2812

1,48

M

0

2622

1,38

debutant

M

5

3059

1,61

M

4

2983

1,57

M

3

2907

1,53

M

2

2774

1,46

M

1

2641

1,39

M

0

2451

1,29

10

Magaziner

M/G

5

3553

1,87

M/G

4

3458

1,82

M/G

3

3382

1,78

M/G

2

3211

1,69

M/G

1

3059

1.61

M/G

0

2850

1,50

11

Portar

M/G

5

3268

1,72

M/G

4

3192

1,68

M/G

3

3116

1,64

M/G

2

2964

1,56

M/G

1

2831

1,49

M/G

0

2622

1,38

12

Șoferi

I

M/G

5

4161

2.19

M/G

4

4066

2.14

M/G

3

3971

2.09

M/G

2

3781

1.99

M/G

1

3591

1.89

M/G

0

3344

1,76

II

M/G

5

3667

1,93

M/G

4

3591

1,89

M/G

3

3496

1,84

M/G

2

3363

1,77

M/G

1

3211

1,69

M/G

0

2983

1,57

Sef Formație

II

M/G

5

3667

1,93

M/G

4

3572

1,88

M/G

3

3496

1,84

M/G

2

3325

1,75

M/G

1

3173

1,67

M/G

0

2945

1,55

13

Muncitor calificat

I

M/G

5

3610

1,90

M/G

4

3534

1,86

M/G

3

3439

1,81

M/G

2

3268

1,72

M/G

1

3116

1,64

M/G

0

2907

1,53

II

M/G

5

3477

1,83

M/G

4

3382

1,78

M/G

3

3306

1,74

M/G

2

3154

1,66

M/G

1

3002

1,58

M/G

0

2793

1,47

14

Muncitor necalificat

I

M/G

5

3420

1,80

M/G

4

3344

1,76

M/G

3

3249

1,71

M/G

2

3097

1,63

M/G

1

2964

1,56

M/G

0

2755

1,45

II

M/G

5

3268

1,72

M/G

4

3192

1,68

M/G

3

3116

1,64

M/G

2

2964

1,56

M/G

1

2831

1,49

M/G

0

2622

1,38

NOTĂ:

1

Salariile de baza rezulta prin înmulțirea coeficienților din anexă cu salariul minim brut pe țară garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia.

2 Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada

de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de baza cu 10%. o

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plată, dacă își desfășoară activitatea in domeniul pentru care deține titlul.

4 Pentru condițiile vatamatoare se menține sporul de 10% din salariul de baza cu respectarea art. 11 alin.(4) si art.25 alin.(1) din Legea nr. 153/2017, daca isi desfasoara in astfel de condiții, avand la baza buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritatile abilitate in acest sens, conform legii.

Salariile de baza pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim.

PREȘEDINT

GEORGANEXA 6 la Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.    /hJ*L

GRILA SALARIZARE Centrul Cultural și de Tineret „ ȘTEFAN IORDACHE "

NR.

Funcția

braaui/ireapia—ivrvenre-

profesionala    studii

Gradația

Salariu de baza

LoeTicient-

corespunzător

1

Director general

II

S

12046

6,34

2

Director Economic/Contabil Sef

II

S

10488

5,52

3

Sef serviciu

II

S

8778

4,62

4

Sef birou

II

S

8132

4,48

5

Inspector specialitate/Consilier Juridic

Inspector de Specialitate

IA

S

5

7600

4

4

7410

3,9

3

7220

3,8

2

6878

3,62

1

6555

3,45

0

6099

3.21

Inspector de Specialitate

1

s

5

6346

3,34

4

6194

3,26

3

6042

3.18

2

5757

3,03

1

5491

2,89

0

5111

2.69

Inspector de Specialitate

II

s

5

5168

2,72

4

5035

2,65

3

4788

2.52

2

4560

2,4

1

4351

2,29

0

4047

2.13

Debutant

s

5

4104

2,16

4

4009

2,11

3

3914

2.06

2

3724

1,96

1

3553

1,87

0

3306

1.74

6

Administrator imobil

M/G

5

4522

2,38

4

4408

2,32

3

4294

2,26

2

4104

2,16

1

3895

2,05

0

3629

1,91

7

Operator (lumini imagini,sunet)

M/G

5

4408

2,32

4

4294

2,26

3

4199

2,21

2

3990

2,10

1

3800

2,00

0

3534

1,86

8

Șofer

M/G

5

4161

2,19

4

4066

2,14

3

3971

2,09

2

3781

1,99

1

3591

1,89

0

3344

1,76

Nota :

1.    Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10%.

2.    Personal care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza brut pe tara garantat in plata , daca isi desfasoara activittatea in domeniul pentru care deține titlul.

3.    Pentru condiții vatamatoare se acorda spor de 10% din salariul de baza cu respectarea art.ll alin.(4) si art.25 alin (1) din Legea nr.153/2017, daca isi desfasoara activitatea in astfel de condiții, avand la baza buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritatile abilitate in acest sens , conform legii.

4.    Salariile de baza pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim .