Hotărârea nr. 202/2017

Hotărârea nr. 202/14.12.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de Tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” in anul 2017, aprobat prin Consiliul Local Sector 5 prin H.C.L.S. 5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017, aprobat prin Consiliul Local al Sectorului 5, prin HCLS5, Nr. 72 Z 30.05.2017, cu completările

ulterioare

Având în vedere:

-    Raportul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nr. 2210 / 08.12.2017;

-    Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5, nr. 65907 / 08.12.2017;

Luând în considerare:

-    Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 30.05.2017 cu completările ulterioare - privind aprobarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice, Comisiei Cultură Culte, Minorități Naționale și Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile art. 60 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017, prevăzut în HCL Sector 5 nr. 72 din 30.05.2017 cu completările ulterioare, cu acțiunea prevăzută în Anexa 1, parte integrată a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentului prevăzut în Anexa 1 a prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, la capitolul servicii culturale;

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTR/

SECRET


INEAZĂ ECTOR 5


CRISTINA


IA FEURDEAN


Nr.


14.12.2017*

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5    2017

completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017, aprobat prin Consiliul Local al Sectorului 5, prin HCLS5, Nr. 72 / 30.05.2017, cu completările ulterioare

1. „Ștefan lordache - Vector de imagine culturală din Sectorul 5”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

b.    Descriere: Acest proiect își propune să ofere locuitorilor din Sectorul 5 posibilitatea de a cunoaște viața culturală și artistică a marelui actor Ștefan lordache. Evenimentul va avea loc în data de 3 februarie 2018, zi în care actorul ar fi împlinit 77 de ani, iar locația aleasă va fi una reprezentativă pentru viața artistică a acestuia, fiind selectată una dintre marile scene din București pe care acesta a urcat și a încântat publicul. în cadrul evenimentului la care vor fi prezenți prieteni, colegi, membri familiei regretatului artist, va avea loc o lansare de carte ce va prezenta pe scurt rolurile pe care acesta le-a jucat dar și copilăria petrecută de Ștefan lordache în cartierul Rahova. Aproximativ 1000 de locuitori din Sectorul 5 vor avea posibilitatea să primească gratuit cartea în care va fi transpusă viața marelui actor. Atât evenimentul cât și lansarea cărții despre viața regretabilului actor îi vor duce mai aproape atât pe cititorii asumați dar și pe locuitorii din Sectorul 5, de viața și activitatea figurii emblematice și vectorului de imagine Ștefan lordache.

c.    Perioada: decembrie 2017-3 februarie 2018

d.    Locație: Una dintre marile scene din București pe care Ștefan lordache a performat

e.    Beneficiari direcți: Locuitorii din Sectorul 5

f.    Buget alocat: 60.000,00 lei