Hotărârea nr. 201/2017

Hotărârea nr. 201/14.12.2017 privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, cu completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu completările ulterioare

Având în vedere:

-    Raportul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nr.2215/08.12.2017;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, nr. 65906 / 08.12.2017;

Luând în considerare:

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 22.08.2017 cu completările ulterioare -privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

-    Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice, Comisiei Cultură Culte, Minorități Naționale și Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile art. 60 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 123 / 22.08.2017 conform Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri;

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentului prevăzut în Anexa 1 a prezentei hotărâri, vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan lordache”, la capitolul, servicii culturale;

Art. 3-Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNQ^ZĂ SECRETAR SECTOR 5 CRISTINA CORNELIA FEURDEAN


Nr.


ANEXA I LA HCL SECTOR 5 NR.


*$£)/ / //?, /^.


privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu completările ulterioare

1. „Cupa Intercartiere Junior”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” și Asociația Kiros;

b.    Descriere: Cupa Intercartiere Junior militează pentru necesitatea sportului zilnic, pentru dezvoltarea armonioasă a tinerilor și lupta împotriva sedentarismului. Ținând cont de faptul că în luna ianuarie, copiii întorși din vacanțe își reiau activitatea școlară, însă vremea de afară nu îi încurajează să facă sport. Evenimentul marca Falemi Nana își propune să creeze un cadru competițional care să încurajeze angajarea elevilor în activități sportive, oferind o alternativă în vederea orientării profesionale pentru viitor. Având în vedere că în perioada iernii spațiile în care se pot desfășura activități sportive sunt limitate din cauza condițiilor meteo, ne propunem să susținem și să încurajăm angajarea elevilor în activități sportive, oferindu-le oportunitatea celor mai talentați de a fi selecționați la cluburile sportive de performanță.

c.    Perioada: 14 ianuarie-3 februarie 2018

d.    Locație: Unitățile de învățământ din Sectorul 5

e.    Beneficiari direcți: Elevii din Sectorului 5

f.    Buget alocat: 160.650,00 lei