Hotărârea nr. 2/2017

Hotărârea nr. 2/09.01.2017 și Anexa 2 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al PRIMARIEI SECTORULUI 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei si a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al PRIMĂRIEI SECTORULUI 5

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Resurse Umane;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.”e” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă modificarea Organigramei si a Statului de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Prezenta hotărâre intră în vigoare după obținerea avizului de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Art.3.- Primarul Sectorului 5, Direcția Resurse Umane și Serviciul Evidenta Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.

/7/er$fWr x

STAT FUNCȚII PRIMĂRIA SECTORULUI 5

7 7

--7

-kX

Funcția publica

Funcția contractuala

NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICA

înalt

funcționar

public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

de

conducere

de

execuție

Treapta

grad

prof.

Nivelul

studiilor

OBS.

1

Florea Daniel

Demnitar

Primar

2

Țigănuș Marian

Viceprimar

3

Feurdean Cristina Cornelia

Secretar Sector

1

S

Cabinet primar

4

Barabas Petre

Consilier

S

5

Hongu Ana Magdalena

Consilier

S

6

Neculae Daniela

Consilier

S

7

VACANT

Consilier

S

Dired

ia Corp de Control al Primarului

8

VACANT

Director Executiv

Serviciul Corp de Contro

9

VACANT

Șef Serviciu

1

S

10

VACANT

inspector

1

Superior

S

11

VACANT

inspector

1

Principal

S

12

VACANT

inspector

1

Asistent

S

13

VACANT

inspector

1

Asistent

S

14

VACANT

inspector

1

Debutant

S

15

VACANT

referent

3

Superior

M

16

VACANT

referent

3

Debutant

M

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

17

VACANT

Șef Serviciu

1

S

18

Brăiloiu Ion Ovidiu

inspector

1

Superior

S

19

VACANT

inspector

1

Debutant

S

20

VACANT

inspector

1

Debutant

S

21

Crețu Oana

inspector

1

Principal

S

22

Huidu Alexandru Laurentiu

inspector

1

Asistent

S

23

VACANT

referent

3

Superior

M

24

VACANT

inspector

1

Debutant

S

25

VACANT

referent

3

Debutant

M

Direcția Audit Public

26

VACANT

Director Executiv

1

S

Serviciul Auditare Instituții Publice Subordonate CLS 5 si Initățile de învățământ

27

VACANT

Șef Serviciu

1

S

28

VACANT

auditor

1

Superior

S

29

VACANT

auditor

1

Principal

S

30

VACANT

auditor

1

Superior

S

31

VACANT

auditor

1

Principal

S

32

VACANT

auditor

1

Asistent

S

33

VACANT

auditor

1

Asistent

S

34

VACANT

auditor

1

Superior

S

35

VACANT

auditor

1

Asistent

S

Serviciul Audit Public Intern

36

Costache Luminița

Șef Serviciu

1

S

37

Gârjoabă Marius Dan

auditor

1

Superior

S

38

VACANT

auditor

1

Asistent

s

39

Pătrașcu Sora

auditor

1

Principal

s

40

Stoleriu Isabel

auditor

1

Superior

s

41

VACANT

auditor

1

Asistent

s

42

VACANT

auditor

1

Asistent

s

43

VACANT

auditor

1

Principal

s

DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF

44

VACANT

Arhitect Șef

1

s

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

45

Basturescu Cristina Daniela

Director Executiv

1

s

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

46

Popescu Cătălin Vladut

Șef Serviciu

1

s

47

VACANT

consilier

1

Superior

s

48

Hemicsar Renate

consilier

1

Superior

s

49

Lupascu Muqur Petre

inspector

1

Superior

s

50

Luca Dan

consilier

1

Superior

s

51

Danalache Roxana Gabriela

consilier

1

Superior

s

52

Parvan Rodica

consilier

1

Superior

s

53

Burciu Marius Cristian

inspector

1

Principal

s

54

Chisamera Valentin

inspector

1

Asistent

S

55

Vindereu Irina

inspector

1

Asistent

s

55

Raducescu Elena Mirabela

inspector

1

Asistent

s

57

lonescu Gabriela Rodica

referent specialitate

2

Superior

SSD

58

VACANT

referent

3

Superior

M

59

Botila Alma

inspector

1

Principal

S

60

VACANT

referent

3

Superior

M

61

Rădulescu Laurentia

consilier

1

Superior

S

62

Bertesteanu Marioara

inspector

1

Superior

S

63

Nistor Teodora

referent specialitate

2

Superior

SSD

64

Maftei (Bica) Andra Roxana

inspector

1

Principal

S

65

Lada Mihaela

inspector

1

Superior

S

66

Exerescu Nicoleta

referent

3

Superior

M

67

VACANT

inspector

1

Debutant

S

68

VACANT

inspector

1

Debutant

S

69

VACANT

inspector

1

Principal

s

70

VACANT

inspector

1

Principal

s

71

VACANT

inspector

1

Asistent

s

Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

72

VACANT

Șef Birou

1

s

73

VACANT

inspector

1

Asistent

s

74

Stancu Claudia Florentina

referent

3

Asistent

M

75

Botila Georqe Crisu

inspector

1

Principal

s

76

Matache Ana

inspector

1

Principal

s

77

VACANT

inspector

1

Debutant

s

78

VACANT

inspector

1

Superior

s

79

VACANT

referent

3

Superior

M

80

VACANT

inspector

1

Principal

s

81

VACANT

inspector

1

Asistent

s

82

VACANT

inspector

1

Debutant

s

83

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Prognoze Urbanistice

84

VACANT

inspector

1

Superior

s

85

VACANT

inspector

1

Principal

s

86

VACANT

inspector

1

Asistent

s

87

VACANT

inspector

1

Debutant

s

88

VACANT

inspector

1

Debutant

s

89

VACANT

referent

3

Superior

M

90

VACANT

referent

3

Principal

M

91

VACANT

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL SECTORULUI 5

92

VACANT

_

Director General

S

DIRECȚIA TEHNICĂ Șl VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE

93

VACANT

Director Executiv

S

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

94

VACANT

Șef Serviciu

1

S

95

Teodorescu Daniela

consilier

1

Superior

S

96

Blaga Daniel Valeriu

consilier

1

Superior

S

97

Simionov Alexandru

referent

3

Principal

M

98

VACANT

referent

3

Principal

M

99

Nastase Sanda

referent

3

Superior

M

100

lordache Mariana

referent

3

Superior

M

101

Seorici Elena luliana

referent

3

Principal

M

102

Naidin Victorita

inspector

1

Asistent

S

103

Marin Ion

secretar dactilograf

Tr. 1

M

104

VACANT

consilier

1

Superior

S

105

Podoleanu Mihaela Cătălină

inspector

1

Principal

S

106

Focsa Mihai

inspector

1

Superior

S

107

VACANT

inspector

1

Asistent

S

108

Amza Mair

inspector

1

Asistent

S

109

VACANT

referent

3

Asistent

M

110

VACANT

consilier

1

Superior

S

111

VACANT

referent

3

Debutant

M

112

Barbu Mariana

referent

3

Superior

M

113

Ion Georqeta

referent

3

Superior

M

114

Urlan Florina

inspector

1

Asistent

S

115

Ochea Daniela Maria

referent

3

Superior

M

116

lonită Răzvan lonut

inspector

1

Principal

S

117

Mihăilescu Răzvan

inspector

1

Superior

S

118

Bobină Bianca Maria

inspector

1

Principal

S

119

Ostafe Adelina Constanta

inspector

1

Asistent

S

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

120

lorqa luliana

Șef Serviciu

1

S

121

Danea Cristina Petruta

Inspector

1

Debutant

S

122

Munteanu Dumitru

Inspector

1

Principal

S

123

VACANT

Inspector

1

Superior

S

124

VACANT

Inspector

1

Principal

S

125

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

126

VACANT

Inspector

1

Debutant

S

127

VACANT

Referent

3

Superior

M

128

VACANT

Referent

3

Debutant

M

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

129

VACANT

Șef Serviciu

1

s

130

VACANT

Inspector

1

Superior

S

131

VACANT

Consilier juridic

1

Debutant

S

132

Marinescu Gheorghe

referent specialitate

2

Superior

SSD

133

Catorobai Eugenia

inspector

1

Superior

S

134

Beștoiu Dragoș

inspector

1

Superior

S

135

Olteanu luliana

inspector

1

Principal

S

136

Mihaila Marilena

Inspector

1

Asistent

S

137

VACANT

inspector

1

Principal

S

138

VACANT

inspector

1

Debutant

S

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

139

Dediu Emilia

consilier

1

Superior

S

140

Popescu Stefania

inspector

1

Superior

S

141

Stoica Maria

inspector

1

Superior

S

142

VACANT

inspector

1

Principal

s

143

VACANT

inspector

1

Asistent

s

144

VACANT

referent

3

Principal

M

Serviciul Patrimoniu

145

VACANT

Șef Serviciu

1

S

146

Vorniceanu Marius

inspector

1

Superior

S

147

VACANT

inspector

1

Asistent

S

148

VACANT

referent

3

Superior

M

149

VACANT

inspector

1

Superior

S

150

VACANT

inspector

1

Superior

S

151

VACANT

inspector

1

Principal

s

152

VACANT

inspector

1

Asistent

s

153

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

154

VACANT

Șef Birou

1

s

155

Pavel Viorica

inspector

1

Superior

s

156

VACANT

referent

3

Superior

M

157

VACANT

inspector

1

Principal

s

158

Stefanescu Zina Laura

inspector

1

Principal

s

159

Stanimir Geanina Felicia

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Parcaje Auto de Reședință

160

Colibă Corneliu-Laurentiu

Șef Serviciu

S

161

Gherghe P. Mariana Gabriela

referent

IA

M

162

Ion Ondine Simona Ingrid

referent

IA

M

163

lonită Stela

referent

IA

M

164

Olteanu Ținea

referent

IA

M

165

Paraschiv Nela

referent

IA

M

166

Tulpan 1. Angela

referent

IA

M

167

VACANT

referent

IA

M

168

VACANT

referent

IA

M

169

VACANT

inspector specialitate

IA

S

170

VACANT

inspector specialitate

IA

S

DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

171

VACANT

_

Director General

1

s

Biroul Autorizare Activități Comerciale

172

VACANT

Șef Birou

1

S

173

VACANT

inspector

1

Superior

s

174

VACANT

inspector

1

Principal

s

175

VACANT

inspector

1

Superior

s

176

VACANT

inspector

1

Principal

s

177

VACANT

inspector

1

Principal

s

178

VACANT

inspector

1

Asistent

S

179

VACANT

inspector

1

Debutant

S

Compartimentul Prevenire Situații de Urgență

180

VACANT

inspector

1

Superior

s

181

VACANT

inspector

1

Principal

s

182

VACANT

inspector

1

Debutant

s

183

Epure Lăzărescu Ion

referent

3

Superior

M

184

VACANT

inspector

IA

s

185

VACANT

referent

IA

M

Compartimentul Relații cu P.A.I.D.

186

Niculae Monica

inspector

1

Superior

s

187

VACANT

inspector

1

Superior

S

188

VACANT

inspector

1

Principal

s

189

VACANT

inspector

1

Principal

s

190

VACANT

inspector

1

Asistent

s

191

VACANT

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

192

VACANT

Director Executiv

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

193

Popa Cristina Claudia

Șef Serviciu

1

s

194

Panaitescu Marian

consilier

1

Superior

s

195

Popescu Adriana

consilier

1

Superior

s

196

Ciobanu Mariana

inspector

1

Superior

s

197

Constantin Petruta

inspector

1

Superior

S

198

Pane Andreea Lavinia

inspector

1

Principal

s

199

Clei Roxana Emilia

inspector

1

Principal

s

200

Zeciu Mana Maqdalena

inspector

1

Superior

s

201

Ionica Ancuța Carmen

Inspector

1

Superior

s

202

Diceanu Gabriel

inspector specialitate

IA

S

203

Nedelcu Florina

inspector specialitate

IA

s

Compartimentul Management Informațional

204

VACANT

inspector

1

Superior

S

205

VACANT

inspector

1

Principal

S

206

VACANT

inspector

1

Asistent

s

207

VACANT

inspector

1

Debutant

s

208

VACANT

inspector

1

Principal

s

209

Marinescu Răzvan Marian

inspector specialitate

I

S

210

Radocea David

inspector specialitate

IA

S

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, CULTE, SPORT Șl RELAȚII CU MINORITĂȚILE

211

Nedelcu Roxana Elena

Director Executiv

1

s

Serviciul Administrare Unităti de învățământ

212

VACANT

Șef Serviciu

1

s

213

Bălan Lăcrămioara Elena

consilier

1

Superior

s

214

Bălăeț Denisa Georgiana

inspector

1

Principal

s

215

Archiudean Corina Paula

inspector

1

Principal

s

216

VACANT

inspector

1

Principal

s

217

Crăciun Margareta

inspector

1

Principal

s

218

Balman Marius

inspector

1

Principal

s

219

Florea Oana

inspector

1

Asistent

s

220

Stănciulescu Irina Georgiana

referent

3

Principal

M

221

Sileanu Maria

inspector

1

Asistent

s

222

Spătaru Aurelia

referent

3

Principal

M

223

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Experți Etnice Rromă

224

Dumitru Ioana

inspector

1

Superior

s

225

Gheorghe Ștefan

suspendat

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

226

VACANT

inspector

1

Superior

s

227

VACANT

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ

228

Vasile Anna Maria

Director Executiv

Serviciul Politici de Dezvoltare Durabilă

229

VACANT

Șef Serviciu

1

s

230

VACANT

inspector

1

Superior

s

231

Enache Mihai Adrian

inspector

1

Principal

s

232

VACANT

inspector

1

Debutant

s

233

Rosenberg Sarina

detașat

Consilier

IA

S

234

Bădoi Alexandra

detașat

Consilier

IA

s

235

Cora Corina

detașat

Consilier

IA

s

236

VACANT

Consilier

IA

s

Serviciul Implementarea și Monitorizarea Proiectelor

237

Neagu Alina

Șef Serviciu

1

s

238

Stoica Adrian

inspector

1

Principal

s

239

VACANT

inspector

1

Superior

S

240

VACANT

inspector

1

Asistent

S

241

VACANT

inspector

1

Asistent

S

242

VACANT

inspector

1

Debutant

S

243

VACANT

Consilier

IA

S

244

Giuca Victor

detașat

Consilier

IA

S

245

Dimache Ramona

detașat

Consilier

IA

s

246

VACANT

Consilier

IA

s

247

VACANT

Consilier

IA

s

248

VACANT

Consilier

IA

s

DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE

249

Dobre Violeta

Director General

1

S

DIRECȚIA MANAGEMENT SI PERFECȚIONARE

250

VACANT

Director Executiv

Serviciul Managementul Funcției Publice

251

Bratu Carmen

Șef Serviciu

1

S

252

Mincă Lucian Nicușor

inspector

1

Superior

S

253

Bădună Nicoleta

inspector

1

Superior

s

254

Enache Claudia Sorina

inspector

1

Principal

s

255

VACANT

inspector

1

Debutant

s

256

Rădulescu Mădălina

suspendat

referent

3

Superior

s

257

Drăqoi Jane

inspector

1

Superior

s

258

VACANT

inspector

Superior

s

259

VACANT

inspector

1

Asistent

s

260

VACANT

inspector

1

Debutant

s

261

Gânfăleanu Paula

inspector

1

Principal

s

Biroul Pregătire și Perfecționare

262

VACANT

Șef Birou

1

s

263

VACANT

referent

3

Asistent

M

264

Dăncilă Elena

Consilier juridic

1

Debutant

s

265

Atomei Lilica

referent

3

Superior

M

266

VACANT

inspector

1

Superior

S

267

Tănase Mihaela

inspector

1

Principal

S

DIRECȚIA ORGANIZAREA MUNCII Șl SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

268

VACANT

Director executiv

Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Munc

i

269

Frunză Denisa Elena

Șef Serviciu

1

S

270

Carp Simona Elena

inspector

1

Superior

s

271

Catană Constanta

inspector

1

Superior

s

272

Anghel Mihaela

inspector

1

Principal

s

273

Dumitrache Elena

inspector

1

Principal

s

274

Ciobotaru Dorina

inspector

1

Principal

S

275

Vidroiu Adriana

inspector

1

Superior

S

276

Brinaru Tudor

inspector

1

Asistent

S

277

Ghelase Mihaela/Bardac Cristia

suspendat

secretar dactilograf

G

278

Pantale Elena

inspector

1

Asistent

S

279

Mihăilă Mihaela Andreea

suspendat

inspector

1

Debutant

S

Serviciul Securitate si Sănătate în Muncă

280

VACANT

Șef Serviciu

1

s

281

Piticaș Eugeniu

inspector

1

Superior

s

282

Simionov Viorica Fulguta

inspector

1

Superior

s

283

Mihart Gheorghe

inspector

1

Asistent

s

284

Cristea Ioana Roxana

inspector

1

Asistent

s

285

Lazăr Raluca

inspector

1

superior

s

286

Maiță Ștefania

inspector

1

principal

s

287

VACANT

referent

3

Superior

M

288

VACANT

referent

3

Principal

M

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

289

VACANT

Director Executiv

1

S

Serviciul Achiziții Publice

290

VACANT

Șef Serviciu

1

s

291

Negru Aurelia

inspector

1

Superior

s

292

Enache Mariana

inspector

1

Superior

s

293

Ion Marieta

inspector

1

Asistent

s

294

Elena-Gabriela

inspector

1

Asistent

s

295

Scripcariu Daniela

inspector

1

Principal

s

296

Banu Alina

suspendat

inspector

1

Superior

s

297

Hudisteanu lordana

inspector

1

Superior

s

298

Țigănuș Liana Raluca

inspector

1

Principal

s

299

Ștefan Gabriela

inspector

1

Debutan

s

300

Piticu Neli-Adriana

referent

3

Superior

M

301

Nitu Adriana-Raluca

inspector

1

Asistent

s

302

Runcan Alexandru

inspector

1

Superior

s

303

VACANT

inspector

1

Superior

s

304

Ghita Ioana Valentina

inspector

1

Principal

s

305

lonită Gabriela

inspector

1

Asistent

s

306

Vasiliu Mihaela

inspector

1

Superior

s

Serviciul Administrativ

307

VACANT

Șef Serviciu

S

308

Ivănuș Lenuța

inspector specialitate

Tr. IA

S

309

Bozsanui Maria

inspector specialitate

Tr. I

S

310

Ghibea Neculai

referent

Tr. IA

M

311

VACANT

referent

Tr.ll

M

312

Radu Silviu Lucian

Inspector specialitate

Gr. II

S

313

VACANT

referent

M

314

VACANT

referent

M

315

VACANT

inspector specialitate

IA

S

316

VACANT

inspector specialitate

IA

S

317

VACANT

inspector specialitate

IA

s

318

VACANT

inspector specialitate

IA

s

c

serviciul Transport întreținere

319

VACANT

Șef Serviciu

Gr. I

s

320

VACANT

Inspector specialitate

Gr. II

s

321

Cristescu Florin

muncitor

Tr. I

M/G

322

VACANT

muncitor

Tr. I

M/G

323

Lincu Paul

muncitor

Tr. I

M/G

324

Bobe Sora

muncitor

Tr. 1

M/G

325

Munteanu Gherorghe

muncitor

Tr. 1

M/G

326

Lupescu Mihai Marian

muncitor

Tr. II

M/G

327

VACANT

muncitor

Tr. II

M/G

328

Dulqheru Elena Roxana

îngrijitoare

Tr. 1

M/G

329

Nicolae Georgeta

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

330

Neacsu Elena

îngrijitoare

Tr. 1

M/G

331

Crivineanu Cristina

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

332

VACANT

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

333

Toader Gica

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

334

Mogos Magdalena

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

335

Grigoriu Georgeta

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

336

Mares Elena

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

337

VACANT

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

338

Vition Elisabeta-Geta

îngrijitor

Tr.l

G/M

339

Gavrilescu Valeria-Mirela

îngrijitor

Tr.l

G/M

340

TEMPORAR OCUPAT

Năstase Florin

Muncitor

Tr.l

M

341

Samoilă Lucian-Puiu

Muncitor

Tr.l

M

342

Mocanu Cosmin-Gheorghe

detașat

muncitor

1

M

343

Mocanu Sorinel-Viorel

detașat

muncitor

1

M

344

Pîrvu Alexandrina

detașat

îngrijitor

1

M

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ Șl DE INVESTIȚII

345

VACANT

Director General

1

S

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

346

VACANT

Director Executiv

Serviciul Constatare și impunere Persoane Fizice 1

347

Săvulescu Reli-Silvia

Șef Serviciu

I

s

348

Magheru Mirela

Consilier

I

Superior

s

349

Crăiniceanu Daniela

Inspector

I

Superior

s

350

Rădulescu Nicoleta

Inspector

1

Principal

s

351

Turcu lonela-Cerasela

Inspector

1

Principal

S

352

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

353

Bucur Ecaterina

Referent

III

Superior

M

354

VACANT

Referent

III

Superior

M

355

Cucu-Năstase Florentina

Referent

III

Superior

M

356

Năstase Mariana

Inspector

1

Principal

S

357

Olteanu Gabriela-Nicoleta

Inspector

1

Asistent

S

358

Unciuleanu Laura

Referent

III

Superior

M

359

Constantin Andreea-Teodora

Inspector

1

Asistent

S

360

Stănciulescu Simona

suspendat

Inspector

1

Asistent

S

361

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

362

VACANT

Inspector

1

Debutant

S

363

VACANT

Inspector

1

Principal

S

364

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

365

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice 2

366

Rusu Cristina

Șef Serviciu

I

s

367

VACANT

Consilier

I

Superior

s

368

Siilo Luiza-Laura

Consilier

1

Superior

s

369

Cotiga Mariana

Inspector

1

Superior

s

370

VACANT

Inspector

1

Superior

s

371

Roibu Justina

Inspector

1

Principal

s

372

Cucurezeanu Camelia

Inspector

1

Asistent

s

373

VACANT

Referent

III

Superior

M

374

Dona Anghilina

Referent

III

Superior

M

375

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

376

Eftene Elena-Oana

Referent

III

Asistent

M

377

Ciobanu Elena

Referent

III

Asistent

M

378

Seiea Maria-Alina

Referent

III

Asistent

M

379

Geoqloman Lucia

Inspector

1

Debutant

S

380

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

381

Chiru Cristina

Inspector

1

Debutant

s

382

VACANT

Inspector

1

Principal

s

383

VACANT

Inspector

1

Principal

s

384

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciul Urmărire încasare și Executare Persoane Fizice

385

Griqoriu Mariana

Șef serviciu

I

S

386

Râpeanu Anda-Carmen

Inspector

I

Superior

S

387

Tudora Elena

Consilier

I

Superior

s

388

Ene Maria-Corina

Inspector

I

principal

S

389

Mihailescu Georqeta-Alina

inspector

I

superior

s

390

Honciuc Mihaela-lonuta

Inspector

1

asistent

S

391

Druga Diana-Karina

Inspector

1

Asistent

S

392

Nae Luminița

Inspector

1

Asistent

S

393

Stefanescu Vasilica

Inspector

1

Asistent

S

394

Alexe Florina

Inspector

1

Asistent

S

395

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

396

Tanase Geani

Referent

III

Superior

M

397

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

398

VACANT

Referent

III

superior

M

399

Simion Carmen

Inspector

1

Asistent

S

400

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

401

VACANT

Inspector

1

principal

s

402

VACANT

Inspector

1

principal

s

403

VACANT

Referent

3

principal

M

Serviciul Constatare și Impunere Persoane Juridice

404

Doltu Lazăr-Gabriel

Șef Serviciu

I

S

405

Grigoriu Emanuel-Griqore

Consilier

I

Superior

S

406

Oprică Rodica

Inspector

I

Superior

S

407

Arapu Marc Cristian

Inspector

I

Superior

S

408

VACANT

Inspector

I

Principal

S

409

Cretu Manuela

Inspector

I

Asistent

s

410

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

411

lonita Consuela-Rodica

Inspector

I

Principal

s

412

Stoian Mariana

Inspector

I

Principal

s

413

Simion lulia

Referent

III

Superior

M

414

Ghită Carmen-Anastasia

Referent

III

Superior

M

415

Barbu Virginia

Inspector

I

Asistent

S

416

Medrega Elena

Inspector

I

Debutant

S

417

Albu Alina-Mihaela

Inspector

I

Asistent

s

418

VACANT

Inspector

1

Principal

s

419

VACANT

Inspector

1

Principal

s

420

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciul Urmărire, încasare și Executare Persoane Juridice

421

VACANT

Șef Serviciu

I

S

422

VACANT

Referent

III

Superior

M

423

Stănculescu Cristina

Inspector

I

Superior

S

424

Tălpus Narcîs-Alexandru

Inspector

I

Superior

S

425

Vulpe Gabriela-Adriana

Inspector

I

Principal

S

426

Șillo George

Inspector

I

Principal

S

427

Neagu Alexandra

suspendat

Inspector

I

Principal

s

428

Năstase Elisabeta-Cristina

suspendat

Inspector

I

Asistent

s

429

Geamănu Luminița

Inspector

I

Asistent

s

430

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

431

Popescu Ani Violeta

Inspector

1

Debutant

S

432

Preda Andreea-Georqeta

Inspector

1

Asistent

S

433

Csiszer Tiberiu

Inspector

1

Principal

S

434

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

435

VACANT

Inspector

1

Principal

s

436

VACANT

Referent

3

Principal

M

437

VACANT

Referent

3

Asistent

M

Serviciul Inspecție Fiscală

438

VACANT

Șef Serviciu

I

S

439

Sandu-Petre Elena

Inspector

I

Superior

S

440

Grigore Victoria-Maria

Inspector

I

Superior

S

441

VACANT

Inspector

I

Principal

S

442

VACANT

Inspector

I

Principal

S

443

Cocolea-Roman Alexandra

Inspector

l

Asistent

S

444

VACANT

Inspector

I

Asistent

S

445

Lăzărescu Marius-Cătălin

Inspector

I

asistent

S

446

VACANT

Inspector

I

Asistent

S

447

VACANT

Inspector

1

Superior

S

448

VACANT

Inspector

1

Principal

s

449

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

Serviciul Amenzi și Alte Venituri

450

Pasaniuc Andreea-Daniela

Șef Serviciu

I

s

451

Pîrvan Veronica

Inspector

I

Superior

s

452

Mărican Viorica

Inspector

I

Superior

s

453

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

454

Gindes Ramona

Inspector

I

Asistent

s

455

Niță Loredana

Inspector

I

Principal

s

456

VACANT

Referent

III

Superior

M

457

VACANT

Inspector

I

Asistent

S

458

Bucur Simona Elena

Referent

III

Superior

M

459

VACANT

Referent

III

Superior

M

460

Unqureanu Elena-Antoaneta

Referent

III

Superior

M

461

Manciu Adriana

Inspector

I

Principal

S

462

Neagoe Elena-Gabriela

Inspector

I

Asistent

S

463

Popa (Tomașu) Daniela-Elena

suspendat

Inspector

I

Asistent

S

464

VACANT

Inspector

I

Asistent

S

465

Colceaq Mirela-Gabriela

Inspector

I

Debutant

S

466

VACANT

Inspector

1

Superior

s

467

VACANT

Inspector

1

Principal

s

468

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

469

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

470

VACANT

Inspector

1

Debutant

S

471

VACANT

Inspector

1

Debutant

s

472

VACANT

Inspector

1

Principal

s

473

VACANT

Referent

3

Principal

M

474

VACANT

Referent

3

Asistent

M

Biroul încasări

475

VACANT

Șef Birou

Gr.lA

S

476

Datcu Corina

Casier

Tr.l

M

477

Lazăr Livia-lonela

Casier

Tr.l

M

478

Smadea Diana

Casier

Tr.l

M

479

Anqhelescu Georqeta

Casier

Tr.l

M

480

Gioană Ionela

Casier

Tr.l

M

481

Dumitru Zoica

Casier

IA

M

482

VACANT

Casier

IA

M

483

VACANT

Casier

IA

M

484

VACANT

Casier

IA

M

485

VACANT

Casier

IA

M

486

VACANT

Casier

IA

M

487

VACANT

Casier

IA

M

Serviciul Evidență Venituri

488

VACANT

Șef Serviciu

I

S

489

Basturescu Mihaela

Consilier

I

Superior

S

490

Neshan Rodica Letiția

Inspector

I

Superior

s

491

Micu Ionica

Inspector

I

Superior

s

492

Serbănescu Leliana

Inspector

I

Superior

s

493

Brezeanu Monica

suspendat

Inspector

I

Principal

s

494

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

495

Zaharia Vasilica

Inspector

I

Principal

s

496

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

497

Vasilache Andra-Maria

Inspector

I

Debutant

s

498

Cristian lonela-Cristina

Inspector

I

Debutant

s

499

Enache Ștefania-Mihaela

Inspector

I

Asistent

s

500

VACANT

Inspector

I

Principal

s

501

VACANT

Inspector

I

Superior

s

Serviciul P.A.D.

502

VACANT

Șef Serviciu

503

Manea Mirabela-Cristina

Inspector specialitate

Gr. II

S

504

Bălan Adriana

Programator ajutor

Tr.lA

M

505

Pătrașcu Adrian

Inspector specialitate

Gr.ll

3

506

Marcoci Silvia-Ancuta

Programator ajutor

Tr.ll

M

507

Dumitru Nicoleta-Andreea

Programator ajutor

Tr.l

M

508

Burda Alexandru-Gheorqhe

Programator ajutor

Tr.lA

M

509

Gușman Mihaela

Programator ajutor

Tr.lA

M

510

Răducan Maria-Andreea

Programator ajutor

Tr.lA

M

511

Popescu Constantin

Inspector specialitate

Tr.lA

S

512

Lupu Cristian

Inspector specialitate

Tr.lA

S

513

VACANT

inspector specialitate

IA

s

514

VACANT

inspector specialitate

IA

s

515

VACANT

inspector specialitate

IA

s

DIRECȚIA DE URMĂRIRE, DERULARE CONTRACTE

516

VACANT

Director Executiv

1

S

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

517

VACANT

Șef Serviciu

1

S

518

Dumitru Cornel Nicusor

inspector

1

Superior

S

519

VACANT

inspector

1

Principal

S

520

Anechiței Andreea Alexandra

inspector

1

Asistent

S

521

Faur Diana

inspector

1

Debutant

S

522

VACANT

referent

3

Superior

M

523

VACANT

inspector

1

Superior

S

524

Crâng Badea

inspector

1

Principal

S

525

VACANT

inspector

1

Debutant

S

526

Nitu Marcel

referent

3

Asistent

M

527

Niculae Florina

referent

3

Superior

M

528

Murea Boqdan Florian

referent

3

Principal

M

529

Turtureaanu Florentin Daniel

referent

3

Superior

M

530

Dumitru Ileana Marinela

referent

3

Asistent

M

531

Ion D. Maria

referent

3

Superior

M

532

Faur Alina

inspector

1

Principal

S

533

Zamfir Roxana Maria

inspector

1

Principal

S

534

Gheorqhe Marilena

inspector

1

Asistent

S

Serviciul Urmărire Derulare Contracte Unități de învățământ

535

VACANT

Șef Serviciu

1

S

536

VACANT

inspector

1

Superior

S

537

VACANT

inspector

1

Asistent

S

538

VACANT

inspector

1

Debutant

S

539

VACANT

referent

3

Superior

M

540

VACANT

referent

3

Debutant

M

541

VACANT

inspector

1

Superior

S

542

VACANT

inspector

1

Principal

S

543

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Serviciul Financîar-Contabilitate

544

VACANT

Șef Serviciu

545

VACANT

consilier

1

Superior

s

546

Mihalascu Mariana Gina

inspector

1

Superior

s

547

Stanciulescu Adriana

inspector

1

Principal

S

548

Țica Maria

inspector

1

Principal

S

549

Idu Vița

inspector

1

Asistent

S

550

Dan Mirela

inspector

1

Asistent

s

551

Chircă Gilda Mioara

inspector

1

Principal

s

552

Niculae Ana Maria

inspector

1

Debutant

s

553

Deak Adela

referent

3

Superior

M

554

Georgescu Elena Mihaela

inspector

1

Asistent

S

555

Enache luliana Andi

inspector

1

Superior

s

556

lancu Mădăiina Violeta

inspector

1

Superior

s

557

Pană Adriana

inspector

1

Superior

s

558

Dumitraș Maria

referent

3

Superior

M

559

Sârbu Alexandrina

inspector

1

Asistent

S

Serviciul Investiții

560

VACANT

Șef Serviciu

561

VACANT

inspector

1

Superior

S

562

VACANT

inspector

1

Principal

s

563

VACANT

inspector

1

Asistent

s

564

VACANT

inspector

1

Debutant

s

565

VACANT

inspector

1

Debutant

s

566

VACANT

referent

3

Superior

M

567

VACANT

referent

3

Debutant

M

DIRECȚIA BUGET SI URMĂRIRE EXECUȚIE BUGETARĂ

568

Disăgilă Isabela Nicoleta

Director Exectuiv

1

S

Serviciul Buget

569

VACANT

Șef Serviciu

1

S

570

Mititelu Mihaela

inspector

1

Superior

s

571

VACANT

inspector

1

Superior

s

572

Proscanu Claudia

inspector

1

Superior

s

573

VACANT

inspector

1

Debutant

s

574

VACANT

inspector

1

Debutant

s

575

Cretu Gabriela Rodica

inspector

1

Debutant

s

576

Negrilă Ioana Theodora

referent

3

Asistent

M

577

Gusoi Andreea Mihaela

referent

3

Asistent

M

Serviciul Urmărire Execuție Bugetară

578

VACANT

Șef Serviciu

579

VACANT

inspector

1

Superior

S

580

VACANT

inspector

1

Asistent

S

581

VACANT

inspector

1

Debutant

S

582

VACANT

referent

3

Superior

M

583

VACANT

referent

3

Debutant

M

584

VACANT

inspector

1

Superior

S

585

VACANT

inspector

1

Principal

s

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

586

VACANT

_

Director General

DIRECȚIA DE CONTENCIOS Șl JURIDIC FINANCIAR FISCAL

587

VACANT

Director executiv

Serviciul Contencios Administrativ

588

VACANT

Șef Serviciu

1

s

589

Teodorescu Mihaela Constanta

consilier juridic

1

Superior

s

590

VACANT

consilier juridic

1

Superior

s

591

Popescu Radu Marian

consilier juridic

1

Superior

s

592

Andrei Mariana

consilier juridic

1

Principal

s

593

Roescu Daniel

consilier juridic

1

Asistent

s

594

Radu Mirela Violeta

consilier juridic

1

Principal

s

595

Gheorqhe Laura Stoica

consilier juridic

1

Superior

s

596

Mocanu Georgiana Alina

consilier juridic

1

Principal

s

597

Costache Florica Liliana

consilier juridic

1

Principal

s

598

VACANT

consilier juridic

1

Superior

s

599

VACANT

referent

3

Asistent

M

600

Stăiculescu Liana

referent

3

Asistent

M

Serviciul Juridic Financiar Fiscal

601

Deca Elena-Denisa

Șef Serviciu

I

S

602

VACANT

Consilier juridic

I

Superior

S

603

VACANT

Consilier juridic

I

Principal

s

604

VACANT

Consilier juridic

I

Asistent

s

605

VACANT

Consilier juridic

I

Asistent

s

606

Gaspar Ana-Maria

Consilier juridic

I

Asistent

s

607

Muicaru (Dascăiu) Andreea-lzabela

Consilier juridic

1

Debutant

s

608

VACANT

Referent

III

Debutant

M

DIRECȚIA DE LEGALITATE ACTE Șl EVIDENȚĂ CONTRAVENȚII

609

VACANT

Director executiv

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

610

Gresoi Stefania

Șef Serviciu

1

s

611

VACANT

consilier juridic

1

Superior

s

612

Dicu Anca

consilier juridic

1

Superior

s

613

Radu Sanda

consilier juridic

1

Principal

s

614

Sîia luliana

consilier juridic

1

Asistent

s

615

Mustareată Mădălina

consilier juridic

1

Asistent

s

616

Tundrea Mirela

consilier juridic

1

Debutant

s

617

VACANT

consilier juridic

1

Superior

s

Biroul îndrumare Juridică și

Evidenta Contravențiilor

618

Oprescu Mirela

Șef Birou

1

s

619

Vasile Gili

inspector

1

superior

s

620

Mijea loana-Roxana

consilier juridic

1

principal

S

621

VACANT

consilier juridic

1

principal

S

622

Aqheorqhiesei Diana

consilier juridic

1

asistent

S

623

Caramet Mariana

consilier juridic

1

principal

s

624

VACANT

inspector

1

principal

s

625

VACANT

inspector

1

asistent

s

626

VACANT

inspector

1

principal

s

627

VACANT

inspector

1

principal

s

628

VACANT

referent

3

superior

M

SECRETAR

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ TEHNICĂ SI JURIDICĂ

629

VACANT

Director Executiv

Serviciul Evidentă Acte Administrative

630

VACANT

Sef Serviciu

631

VACANT

consilier juridic

1

superior

S

632

Enache Anica

inspector specialitate

Gr. IA

S

633

VACANT

inspector

1

superior

S

634

VACANT

inspector

1

superior

S

635

VACANT

inspector

1

principal

S

636

VACANT

inspector

1

debutant

S

637

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

S

638

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

s

639

VACANT

inspector specialitate

IA

s

640

VACANT

inspector specialitate

IA

s

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

641

Lupascu Marian

Șef Serviciu

642

Coste Rada

inspector specialitate

Gr. IA

s

643

Purice Ciprian

detașat

inspector specialitate

Gr. I

s

644

Mocanu Antoaneta/Munteanu luliana

referent

Tr. IA

M

645

losif Cristina

inspector specialitate

IA

s

646

Ștefan Vasiiica

inspector specialitate

Gr. II

s

647

Petrican Tanta

curier

Tr. I

M/G

648

Boteanu Laurentiu Clementin

curier

Tr. I

M/G

649

Savu Roxana-Elena

inspector specialitate

IIA

S

650

Costineanu Cristina

referent

II

M

651

Bisa Cornel-Constantin

Referent

Tr.lA

M

652

Gâscă Mihai

Referent

Tr.ll

M

653

Ursu Aqripina

Curier

Tr.i

M

654

VACANT

Curier

Tr.l

M

655

VACANT

Referent

Tr.lA

M

656

VACANT

Referent

Tr.lA

M

657

VACANT

Referent

Tr.lA

M

658

VACANT

inspector specialitate

Gr. I A

S

659

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

S

660

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

s

661

VACANT

inspector specialitate

IA

s

662

VACANT

inspector specialitate

IA

s

663

VACANT

inspector specialitate

IA

s

Serviciul Relații cu Cetățenii / Contribuabilii

664

VACANT

Șef Serviciu

1

S

665

VACANT

inspector

1

Asistent

s

666

Băncilă Veronica-Elizabeth

Inspector

I

Debutant

s

667

Lepădat loana-Cătălina

Inspector

I

Debutant

s

668

Manaș Florentina

Inspector

I

Debutant

s

669

VACANT

Referent

III

Principal

M

670

VACANT

inspector

1

Principal

S

671

VACANT

inspector

1

Principal

S

672

VACANT

inspector

1

Principal

S

673

VACANT

inspector

1

Asistent

S

674

VACANT

Referent

3

Principal

M

675

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciul Evidență Electorală

676

Niculai Constanta Cornelia

Șef Serviciu

1

S

677

Dumitrescu Elena

inspector

1

Superior

s

678

VACANT

inspector

1

Superior

s

679

VACANT

inspector

1

Superior

s

680

Dobre Cristina

inspector

1

Asistent

s

681

Petre Marinica

suspendat

inspector

1

Principal

s

682

VACANT

inspector

1

Asistent

s

683

Bicheru Beatrice

suspendat

referent

3

Asistent

M

Serviciul Autoritate Tutelară

684

Marin Gabriela

suspendat

Șef Serviciu

1

S

685

Mihalache Ileana

inspector

1

Superior

S

686

VACANT

inspector

1

Asistent

S

687

Avram Elisabeta

inspector

1

Superior

S

688

Chinta Cornelia Nela

inspector

1

Superior

s

689

Moldoveanu Viorica Lidia

inspector

1

Superior

s

690

Botoran Mădăiina Euqenia

inspector

1

Asistent

s

691

VACANT

referent

3

Superior

M

692

Dumitru Mihaela

inspector

1

Asistent

s

693

VACANT

inspector

1

Debutant

S

694

VACANT

inspector

1

Debutant

s

695

Anghel Elena

suspendat

inspector specialitate

s

DIRECȚIA EVIDENȚA POPULAȚIEI

696

VACANT

Director Executiv

1

S

Biroul 1 Evidența Populației

697

VACANT

Șef Birou

1

S

698

Ciupitu Teodor

inspector

1

Superior

S

699

Ciobanu Eugenia

inspector

1

Superior

S

700

Alecsa Ioana

inspector

1

Superior

S

701

Constatinescu Liliana Adina

inspector

1

Superior

S

702

Neamtu Silvica

referent

3

Superior

M

703

Ion Simona Daniela

referent

3

Principal

M

704

Gogea Oana

referent

3

Asistent

M

Biroul 2 Evidența Populației

705

VACANT

Șef Birou

706

Cristescu Cristian Eugen

inspector

1

Superior

S

707

Ungureanu George Marius

inspector

1

Superior

S

708

Zamfirescu (Ghenghea) Petruta

Cici

inspector

1

Principal

S

709

lonescu Marioara

referent de specialitate

2

Superior

SSD

710

Mandresi Alina

Inspector

1

Asistent

S

711

Alexandrescu Denisse Anca

referent

3

Superior

M

712

Gheorghe Roxana

referent

3

Superior

M

713

Marcus Elena Lacramioara

inspector

1

Superior

S

714

VACANT

referent

3

Asistent

M

715

Avram Mioara

referent

3

Principal

M

Biroul 3 Evidența Populației

716

Nicolae Mariana

Șef Birou

1

S

717

Calin Eugenia M.

inspector

1

Superior

S

718

Eftimie Dumitra

inspector

1

Superior

S

719

Zamfirescu Georgica Marius

inspector

1

Principal

S

720

Constantin Denisa Andreea

inspector

1

Principal

S

721

Crăciun Felicia Gina

inspector

1

Principal

S

722

Varban Neli

inspector

1

Principal

S

723

Vigu Florentina

referent

3

Superior

M

724

Balasoiu Georgeta

inspector

1

Principal

S

725

Stoica Nina

inspector

1

Superior

S

726

VACANT

referent

3

Principal

M

Biroul 4 Evidența Populației

727

Grecu Maria

Șef Birou

1

S

728

Crăciun Gabriela Petruta

inspector

1

Superior

s

729

Cernescu Luminița

inspector

1

Superior

s

730

losif Marius Cristian

inspector

1

Superior

s

731

Grosu Daniela

referent

3

Superior

M

732

Miu Veronica

inspector

1

Superior

S

733

Catana Claudia

referent

3

Superior

M

734

Pășune Monica Marioara

inspector

1

Superior

s

735

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

Serviciul Stare Civilă

736

VACANT

Șef Serviciu

1

s

737

Epuran Carmen Silvia

Cosilier juridic

1

Principal

s

738

Comanceanu Ionica

Inspector

1

Asistent

s

739

Parvu Diana Maria

inspector

1

Principal

s

740

Dragomir Maria

Referent

3

Superior

M

741

Graur Brandusa

referent

3

Superior

M

742

Militaru Petra

referent

3

Superior

M

743

Neagu Mioara

inspector

1

Principal

S

744

Popa Rodica

referent

3

Superior

M

745

Paler Adriana

inspector

1

Superior

S

746

Stan Ana

referent

3

Superior

m

747

Honciuc Simona Daniela

inspector

1

Principal

s

748

VACANT

referent

3

Principal

M

749

Rădoi Victoria

referent

3

Principal

M

750

Stan Adriana

referent

3

Asistent

M

751

Ghită Rodica Emilia

Inspector

1

Debutant

S

752

Filip Ana Maria

Inspector

1

Debutant

S

753

Roșea Daniela

Inspector

1

Debutant

S

754

Mirea Alexandru

Inspector

1

Debutant

S

755

Dănescu Magdalena Gabriela

Inspector

1

Debutant

S

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

756

VACANT

Director General

1

s

DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI

757

VACANT

Director Executiv

1

s

Serviciul Intervenție

758

Stemate Cristian

Șef Serviciu

1

s

759

Socol Mariana-Liliana

polițist local

1

principal

s

760

Popoiu Decebal-Vasile

polițist local

1

principal

s

761

Diaconu Petruta-Raluca

polițist local

1

principal

s

762

Munteanu Constantin

poiitist local

1

principal

s

763

Stanculescu Mihaita-Cristian

polițist local

3

superior

M

764

Pietraru Titus-Cezar

poiitist local

3

superior

M

765

Aradoaie Ionel

poiitist local

3

superior

M

766

Serban lonut-Daniel

poiitist local

3

superior

M

767

Griqore Marian

poiitist local

3

superior

M

768

Nastasa Nicusor-Marius

poiitist local

3

superior

M

769

Bugaru Ștefan

poiitist local

3

superior

M

770

Stoica Dumitru-Viorel

poiitist local

3

superior

M

771

Stoian Eugen

poiitist local

3

superior

M

772

Ganea lon-Daniel

polițist local

3

asistent

M

773

Costache Nicolai

polițist local

3

principal

M

774

Stancu Nicolae

polițist local

3

principal

M

Serviciul Ordine Publică (1)

775

TEMPORAR OCUPAT

Diaconu Raluca

Șef Serviciu

1

S

776

Călin Lorin

polițist local

1

principal

S

777

Stratulat Gheorqhe

polițist local

1

principal

S

778

Bran Laurentiu

polițist local

1

superior

S

779

Bud Florentin

polițist local

1

superior

S

780

Belezan Coman

polițist local

3

superior

M

781

Pană Florea

polițist local

3

superior

M

782

Tănase Doru

polițist local

3

superior

M

783

Nechita Mihai

polițist local

3

superior

M

784

Caseru Constantin

polițist local

3

superior

M

785

Chirilă loan

polițist local

3

superior

M

786

Drăgoi Octavian

polițist local

3

superior

M

787

Milan Marin

polițist local

3

superior

M

788

Gheorqhe Vasile-Silviu

polițist local

3

superior

M

789

Codrea Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

790

Novac Constantin

polițist local

3

superior

M

791

Ceorsoiu Dan

polițist local

3

superior

M

792

Burlacu Dumitru

polițist local

3

superior

M

793

Matache Cornel

polițist local

3

superior

M

794

Radu Florin-Daniel

polițist local

3

principal

M

795

Pândele Elena

polițist local

3

superior

M

796

Tiu Ionel

polițist local

3

superior

M

797

Draqne Daniela

polițist local

3

superior

M

798

Surche Marian

polițist local

3

superior

M

799

Draqu Alexandru

polițist local

3

superior

M

800

Stoian lancu

polițist local

3

superior

M

801

Popa Meltiade

polițist local

3

superior

M

802

Pană Mariana

polițist local

3

superior

M

803

Caracuda Mihai-Florin

polițist local

3

principal

M

804

Paraschiv Petre

polițist local

3

principal

M

805

Macovei Gabriel

polițist local

3

principal

M

806

Bănică Niculae

polițist local

3

principal

M

807

Dumitru Gheorqhe

polițist local

3

principal

M

Serviciul Ordine Publică (2)

808

VACANT

Șef Serviciu

1

s

809

Bucur Stan

polițist local

1

principal

s

810

Serban Serbănica

polițist local

1

principal

s

811

Ducută Marian-Stelian

polițist local

1

principal

s

812

Bărbieru Daniela

polițist local

3

superior

M

813

Constantin Gheorghe

polițist local

3

superior

M

814

Frunză Cristian

polițist local

3

superior

M

815

Costea Marian

polițist local

1

asistent

S

816

Grădescu Mihaela

polițist local

3

superior

M

817

Vlad Paul

polițist local

3

superior

M

818

Băbuță Costel

polițist local

3

superior

M

819

Constantin Vasilica

polițist local

3

superior

M

820

Mânatu Miroea

polițist local

3

superior

M

821

Canale Viorel

polițist local

3

superior

M

822

Bătrînu Octavian-lon

polițist local

3

superior

M

823

Stan Cristian-Adrian

polițist local

3

superior

M

824

Popa Nicolae-Viorel

polițist local

3

superior

M

825

Udrea Valentin

polițist local

3

principal

M

826

Ban Gheorghe

polițist local

3

principal

M

827

Zotea loan

polițist local

3

principal

M

828

Oprina Marian

polițist local

1

asistent

S

829

Stefănescu Viorel

polițist local

3

principal

M

830

Pârghel Ilie-lulius-Daniel

polițist local

3

principal

M

831

Stemate Paulina

polițist local

3

asistent

M

Serviciul Ordine Publică (3)

832

VACANT

Șef Serviciu

I

S

833

Tănase Aurel

polițist local

1

superior

S

834

Melinte Nicolae-Mihai

polițist local

1

principal

S

835

Bratu Florentina

polițist local

1

principal

S

836

Hera Benone

polițist local

1

superior

S

837

Fronoiu Ion

polițist local

1

superior

S

838

Sima loana-Nela

polițist local

3

superior

M

839

VACANT

polițist local

3

superior

M

840

Cristea Adrian

polițist local

3

superior

M

841

Burdeanca Adrian

polițist local

3

superior

M

842

Georgescu Gabriel

polițist local

1

asistent

S

843

Anghel lon-llie

polițist local

1

asistent

S

844

Cosereanu Marius

polițist local

3

superior

M

845

Drăghici Marinela

polițist local

3

superior

M

846

Ion Gabriel

polițist local

3

superior

M

847

Căldare Gheorghe

polițist local

3

superior

M

848

Costrăsel lonel-Silviu

polițist local

3

superior

M

849

Ciocan Dalia-Elena

polițist local

1

asistent

s

850

Geantă Mihai

polițist local

3

superior

M

851

Puncioiu Mihail

polițist local

1

asistent

s

852

Panait Rodica

polițist local

1

asistent

s

853

VACANT

polițist local

3

principal

M

854

Grăjdan Mariana-Dana

polițist local

3

principal

M

855

Codrescu Niculae

polițist local

3

asistent

M

856

Marin lonut-Alexandru

polițist local

3

asistent

M

857

Nicolescu Alexandru

polițist local

1

asistent

M

858

Dimitriu Emanuel-Costel

polițist local

3

asistent

M

859

Pescaru Andrei-Dorinel

polițist local

1

asistent

M

860

Toma Marin

polițist local

1

superior

S

861

Stana Cornel

polițist local

1

principal

S

862

Opriș Marinica

polițist local

1

principal

S

863

Neaqu Geta

polițist local

1

principal

s

864

Ciobotaru Maria

polițist local

1

principal

s

865

Scîntei Marian

polițist local

3

superior

M

866

VACANT

polițist local

3

superior

M

867

Stan Niculae

polițist local

3

superior

M

868

Vlas Gheorghe

polițist local

3

superior

M

869

Călugărița Marian-Codrut

polițist local

3

superior

M

870

Burcus Florea

polițist local

3

superior

M

871

Scîntei Vica

polițist local

3

superior

M

872

Radu Ionel

polițist local

3

superior

M

873

Breazu-Călin Silvia

polițist local

3

superior

M

874

Petcu Marin

polițist local

3

superior

M

875

Griqore Nicolae-Alin

polițist local

3

superior

M

876

Ciulinaru Ovidiu

polițist local

3

principal

M

877

Cila Dumitru

polițist local

3

superior

M

878

Lazăr Nicolae

polițist local

3

superior

M

879

Adafinei Petrică

polițist local

3

superior

M

880

Paraschivescu Dumitru

polițist local

3

superior

M

881

Lasou Nicolae

polițist local

3

superior

M

882

Ciucardel Vasile-Aurel

polițist local

3

superior

M

883

Filimon Filica-Florica

polițist local

3

principal

M

884

Titzciis Mircea

polițist local

3

principal

M

885

Bărăitărus Liviu

polițist local

3

asistent

M

886

Cătănoiu Florian

polițist local

3

principal

M

Serviciul Ordine Publică (4)

887

VACANT

Șef Serviciu

1

S

888

Roman Mirela-Justina

polițist local

1

superior

S

889

Opris Georqe

polițist local

1

principal

S

890

Preda Gheorqhe

polițist local

1

principal

s

891

Calotă Lenuta

polițist local

1

principal

s

892

Murariu Dumitru

polițist local

3

superior

M

893

Călin Alexandru

polițist local

3

superior

M

894

VACANT

polițist local

3

superior

M

895

Neagu Tudorel

polițist local

3

superior

M

896

Constantin Ion

polițist local

3

superior

M

897

Mogoș Ion

polițist local

3

superior

M

898

Stoica Georgeta

polițist local

3

superior

M

899

Ștefan Emil

polițist local

3

superior

M

900

Liutic Augustin

polițist local

1

asistent

S

901

Ivan Vasile

polițist local

3

superior

M

902

Duma Marian

polițist local

3

superior

M

903

Toader Fănel

polițist local

3

superior

M

904

Chidovăț Marian

polițist local

3

superior

M

905

Braboveanu Claudiu-lon

polițist local

1

asistent

S

906

Harbuzariu Anișoara

polițist local

1

superior

S

907

Burcuș Fănica

polițist local

1

superior

S

908

Ciugulea Ionică

polițist local

1

superior

S

909

Belezan Valentina

polițist local

1

superior

S

910

Barbu Geta

polițist local

1

principal

s

911

Robescu Floarea

polițist local

1

principal

s

912

Udroiu Marius-Mugurel

polițist local

1

principal

s

913

Oprea Alina-Mariana

polițist local

1

principal

s

914

Tache Mihai-Răzvan

polițist local

1

asistent

s

915

Ene Violeta

polițist local

1

asistent

s

916

Chelaru Anica

polițist local

3

superior

M

917

Radu Petre

polițist local

3

superior

M

918

Putaru Ecaterina

polițist local

3

superior

M

919

Dobrică Radu

polițist local

3

superior

M

920

Ganea Mihaela

polițist local

3

superior

M

921

Neacsu Mihai-Eduard

polițist local

1

superior

M

922

Melnicenco Elena

polițist local

3

superior

M

923

Dinescu Valentin

polițist local

3

superior

M

924

Suhăianu Nina

polițist local

3

superior

M

925

Olteanu Gabriela

polițist local

1

superior

M

926

Ștefan Georgeta

polițist local

3

superior

M

927

Ștefan Milian

polițist local

3

superior

M

928

Puncioiu Liliana

polițist local

1

asistent

S

929

Stancu Claudia

polițist local

1

asistent

S

930

Purcel Ovidiu

polițist local

3

principal

M

931

Stancu Marian

polițist local

3

principal

M

932

VACANT

poiitist local

3

asistent

M

933

Cococi Constantin

polițist local

3

principal

M

934

VACANT

poiitist local

3

superior

M

935

Bălan Lică

poiitist local

3

asistent

M

Serviciul Pază

936

VACANT

Șef Serviciu

I

S

937

Pîrvu Dan

Guard

I

M/G

938

Cărărescu Vasile

Guard

1

M/G

939

Ghiță Carol-Emilian

Guard

1

M/G

940

Stanciu Florentina

Guard

1

M/G

941

Constantin Paul

Guard

1

M/G

942

Ene Tudorel

Guard

1

M/G

943

Dragomir Ion

Guard

1

M/G

944

Olteanu Lucian

Guard

1

M/G

945

Stanciu Marian

Guard

1

M/G

946

Cărbune Marieta

Guard

1

M/G

947

Enache Gabriela

Guard

1

M/G

948

Giurea Florentin

Guard

1

M/G

949

Leafu Ștefan

Guard

1

M/G

950

Tane George

Guard

M/G

Serviciul Poliția Animalelor

951

VACANT

Șef Serviciu

1

S

952

Nițu Iulian

polițist local

3

superior

M

953

VACANT

polițist local

3

superior

M

954

VACANT

polițist local

3

asistent

M

955

lonescu Adrian Corneliu

puși rezervai cuniumi mviz.

AMCD r»r /lO-IOR/On-IC

polițist local

1

superior

S

956

VACANT

referent

IA

M

957

TEMPORAR OCUPAT

Mehmet Vasile

muncitor

1

M/G

958

TEMPORAR OCUPAT

Mehmet Elvis

muncitor

1

M/G

959

VACANT

muncitor

1

M/G

960

VACANT

muncitor

1

M/G

961

VACANT

muncitor

1

M/G

Serviciul Dispecerat

962

Dumitru Mihai

Șef Serviciu

1

S

963

Dondas Marinei

polițist local

3

superior

M

964

Vilău Tanta

polițist local

3

superior

M

965

Chirică Marian

polițist local

3

superior

M

966

VACANT

polițist local

3

superior

M

967

Lăbuscă Dumitru-Claudiu

polițist local

3

superior

M

968

Avramovici Mihail

polițist local

3

superior

M

969

Georgescu Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

970

Serban Constantin

polițist local

3

superior

M

Compartimentul de Analiză și Sinteză a Activității Dispeceratului

971

VACANT

polițist local

1

superior

S

972

VACANT

polițist local

1

superior

S

973

VACANT

polițist local

1

principal

s

DIRECȚIA DE CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

974

VACANT

Director Executiv

1

S

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice (1)

975

VACANT

Șef Serviciu

1

S

976

Bud Daniel

polițist local

1

superior

S

977

Stoica Jenica

polițist local

1

superior

S

978

Băbuță Steluța

polițist local

1

principal

S

979

Boicu Vasile-Valeriu

polițist local

1

principal

S

980

Vieru Alexandru

polițist local

1

principal

s

981

Pîmacu Eftalia

polițist local

1

principal

s

982

Garaliu Aurel

polițist local

1

principal

s

983

Olteanu Daniela

polițist local

1

principal

s

984

Pătrașcu Oana-Veronica

polițist local

3

superior

M

985

Șchipor Ionel

polițist local

3

superior

M

986

Bosman Dumitru

polițist local

3

superior

M

987

Gheorqhită Petrisor-Andrei

polițist local

3

superior

M

988

Mihai Liviu

polițist local

3

superior

M

989

Ene Mihai

polițist local

3

superior

M

990

Stoica Petre

polițist local

3

superior

M

991

Dumitru Paraschiv

polițist local

3

superior

M

992

Mămularu David

polițist local

3

superior

M

993

Anica Marin

polițist local

3

superior

M

994

Dinu Dorel

polițist local

3

superior

M

995

Gheorqhe Ștefan

polițist local

3

principal

M

996

Toader Marius-Tudorel

polițist local

3

principal

M

997

Avram Nicusor

polițist local

3

principal

M

998

VACANT

referent

IA

M

999

VACANT

polițist local

1

asistent

S

1000

VACANT

polițist local

3

asistent

M

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice (2)

1001

VACANT

Șef Serviciu

1

S

1002

Ștefan Euqenia

polițist local

1

superior

s

1003

Nitoi Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

1004

Stan Vasile

polițist local

3

superior

M

1005

Vodă Aurelia

polițist local

3

superior

M

1006

Marinescu Teodor

polițist local

3

superior

M

1007

Rotaru Maria

polițist local

3

superior

M

1008

Eftene Cristian

polițist local

3

superior

M

1009

lonescu Daniel

polițist local

3

superior

M

1010

Jalbă Romeo

polițist local

3

superior

M

1011

Pană Ramona

polițist local

3

superior

M

1012

Vasie Vladimir-Andrei

polițist local

3

principal

M

1013

VACANT

polițist local

1

principal

S

1014

VACANT

polițist local

1

principal

S

1015

VACANT

polițist local

1

principal

S

1016

VACANT

poiitist local

1

asistent

S

1017

VACANT

polițist local

1

asistent

S

1018

VACANT

poiitist local

3

superior

M

1019

VACANT

poiitist local

3

superior

M

1020

VACANT

poiitist local

3

principal

M

1021

VACANT

poiitist local

3

principal

M

1022

VACANT

poiitist local

3

principal

M

1023

VACANT

poiitist local

3

principal

M

1024

VACANT

poiitist local

3

asistent

M

1025

VACANT

poiitist local

3

asistent

M

1026

VACANT

poiitist local

3

asistent

M

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

1027

VACANT

Director Executiv

Serviciul Control General

1028

VACANT

Șef Serviciu

1

S

1029

Gropeanu Gabriela-Florentina

poiitist local

1

superior

S

1030

Mirea Cristian-Stefan

suspendat

poiitist local

1

superior

s

1031

Trandafir Andrei lonuț

poiitist local

1

principal

s

1032

Neaqoe Alexandra

suspendat

poiitist local

1

asistent

s

1033

Vulpașu Dana

poiitist local

1

principal

s

1034

Soare Cristina

suspendat

poiitist local

1

asistent

s

1035

Tudose Mariana

poiitist local

1

asistent

s

1036

Vasile Gina-Adriana

poiitist local

1

asistent

s

1037

Arqesanu Alina Camelia

poiitist local

1

principal

s

1038

Doqaru Andreea-Claudia

suspendat

poiitist local

1

principal

s

1039

VACANT

poiitist local

1

asistent

s

1040

Țară Mihaela

poiitist local

1

superior

s

1041

Sofian Victor

poiitist local

1

asistent

s

1042

Lazăr Costel

poiitist local

3

superior

M

1043

Popescu Cătălin-lon

poiitist local

3

superior

M

1044

Mosneaq Nicoleta

poiitist local

1

superior

S

1045

VACANT

poiitist local

1

asistent

S

1046

VACANT

poiitist local

3

principal

M

1047

Costea Robert-Nicusor

poiitist local

3

principal

M

1048

Pricop (Lebe) Adriana

post rezervai corilorrn aviz.

AMCD or zlOIORZOn-IC

poiitist local

3

asistent

M

1049

Popescu Mihai

inspector specialitate

l/A

2

1050

VACANT

poiitist local

1

superior

S

1051

VACANT

poiitist local

1

principal

S

1052

VACANT

poiitist local

1

principal

s

1053

VACANT

polițist local

1

asistent

S

1054

VACANT

polițist local

3

superior

M

Serviciul Disciplină în Construcții

1055

VACANT

Șef Serviciu

I

S

1056

VACANT

polițist local

1

superior

S

1057

Florea Clara-Daniela

detașat

polițist local

1

superior

s

1058

Pufan luliana

polițist local

1

superior

s

1059

Chioran Florin

polițist local

1

principal

s

1060

Munteanu Constanța-Liliana

polițist local

1

principal

s

1061

Ivașcu Romeo

polițist local

1

asistent

s

1062

Podqoreanu lulian-Comeliu

polițist local

1

principal

s

1063

Teodoroiu Nina

polițist local

3

superior

M

1064

Șerban Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

1065

Apostol Nadia

polițist local

3

superior

M

1066

Bololoi Ana-Maria

suspendat

polițist local

1

asistent

S

1067

VACANT

polițist local

1

asistent

S

1068

VACANT

polițist local

1

superior

S

1069

VACANT

polițist local

1

principal

S

1070

VACANT

polițist local

1

asistent

S

1071

VACANT

polițist local

3

superior

M

1072

VACANT

polițist local

3

principal

M

Serviciul Salubritate și Mediu

1073

Cojocariu Violeta

Șef Serviciu

I

S

1074

Scărlătescu Maria

polițist local

1

superior

S

1075

Codescu Constantin

polițist local

1

superior

S

1076

Rizea Doru-Georqe

polițist local

1

superior

S

1077

VACANT

polițist local

1

superior

S

1078

Petcu Adrian

polițist local

1

asistent

S

1079

Birlescu Maria-Sorina

polițist local

1

principal

S

1080

Preda Adriana

polițist local

1

principal

S

1081

Hampu Rodica

polițist local

3

superior

M

1082

Bistrian Steliana

polițist local

3

superior

M

1083

VACANT

polițist local

1

principal

S

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl COORDONARE METODOLOGICĂ

1084

Ciubotarii Mihai

Director Executiv

Serviciul Evidența Persoanelor

1085

TEMPORAR OCUPAT

Dobre Cristian

Șef Serviciu

1

S

1086

Dobre Cristian

polițist local

1

superior

S

1087

Elisabeta Marilena-Roxana

polițist local

1

superior

S

1088

Tuqearu Nicolae-Claudiu

polițist local

1

principal

s

1089

Coșofreț Cristian

polițist local

1

superior

s

1090

Abrudan Euqenia

polițist local

3

asistent

M

1091

Munteanu Ciobanu Ecaterina

suspendat

polițist local

1

asistent

s

1092

Clonaru Anca

polițist local

1

superior

s

1093

Siliște Cristina

polițist local

3

superior

M

1094

Avieriței Elena

polițist local

1

asistent

S

1095

VACANT

polițist local

3

principal

M

1095

Dogaru Aurelia

referent

II

M

Biroul Instruire, Organizare și Perfecționare

1097

VACANT

Șef Birou

1

S

1098

Pîrjolea Dan

polițist local

1

superior

S

1099

Roman Tudor

polițist local

1

principal

s

1100

Vârlan Dan

polițist local

1

superior

s

1101

Golită Niculae

polițist local

1

superior

s

1102

Crăciun Corneliu

polițist local

3

superior

M

1103

Moga Paul

polițist local

3

superior

M

1104

Voicilă Bogdan

polițist local

1

asistent

S

1105

Diaconu Bogdan-Păstorel

polițist local

3

superior

M

1106

Vulcan Valeriu

polițist local

3

superior

M

1107

VACANT

polițist local

3

superior

M

1108

VACANT

polițist local

1

superior

s

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Nr. Total de demnitari

2

0

2

Nr. Total funcții publice

566

389

955

Nr. total de funcții publice dc conducere

34

57

91

Nr. total de funcții publice dc execuție

532

332

864

Nr.total polițiști locali

259

51

310

Nr. total de funcții contractuale dc conducere

5

2

7

Nr. total de funcții contractuale dc execuție

95

49

144

Nr. Total funcții contractuale

51

151

Nr. total de posturi din catlru^^™

A

1108

Nr. total dc posturi potrivit arL iii alin. (2) din

nuc nr Atnoifl nrivind finantplp mihlirp y

1227

//»

ZTX 1

președinte ddședinta \ Jț

la x    L sil

/ /'tfec    o /


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ORGANIGRAMA


DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF


DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL SECTORULUI 5


DIRECȚIA GENERALĂ

DE ADMIJMISTRATIȘ PUBLICA LOCAtlA


1+46


DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


| 1+35 DIRECȚIA

TEHNICĂ SI VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE


SERVICIUL URBANISM Șl AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE


11,251


SERVICIUL INSPECȚIE GOSPODĂRIE COMUNALĂ Șl

VERIFICARE LUCRĂRI EDILITARE


BIROUL AUTORIZARE PANOURI PUBLICITARE Șl FIRME LUMINOASE


SERVICIUL

ADMINISTRARE SPAȚII VERZI Șl PARCURI


COMPARTIMENTUL

PROGNOZE

URBANISTICE


SERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL|1+20 [


COMPARTIMENTUL RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARIDIRECȚIA

INVATAMANT, CULTURĂ, CULTE, SPORT Șl RELAȚII CU MINORITĂȚILE


SERVICIUL ADMINISTRARE .UNITÂTI PE INVÂTAMANT


COMPARTIMENTUL RELAȚII COOPERARE CU UNITĂȚILE DE CULT


UT


DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ


SERVICIUL POLITICI DE DEZVOLTARE DURABILAS.A.

AMENAJARE EDILITARE Șl SALUBRIZARE

S.A.

ECONOMAT

S.R.L.

S.R.L.


CENTRUL CULTURAL SI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE" ĂL SECTORULUI 5


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ


|1+216j

DIRECȚIA DE

DIRECȚIA DE

SIGURANȚĂ A

CIRCULAȚIE PE

CETĂȚEANULUI

DRUMURILE PUBLICE


DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SI COORDONARE METODOLOGICĂ


SERVICIUL

INTERVENȚIE


SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE(1)


SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE{2)


SERVICIUL DIASCIPUNÂ ÎN CONSTRUCȚIIBIROUL DE INSTRUIRE ORGANIZARE Șl PERFECȚIONARE


SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ (2)

I 14231

SERVICIUL ORDINE PUBLICA (3)

H*w|

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ (4)

I1*48 I

SERVICIUL PAZĂ

II II

SERVICIUL POLIȚIA ANIMALELOR

1141° I

SERVICIUL DISPECERAT

l1481

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ Șl SINTEZĂ A ACTIVITĂȚII DISPECERATULUI


TOTAL POSTURI - 1108


Demnitari - 2

Posturi de funcție publică - 955 din care:

a)    Conducere - 91

b)    Execuție - 864

Posturi cu contract individual de muncă -151 din care:

a)    Conducere - 7

b)    Execuție- 144