Hotărârea nr. 194/2017

Hotărârea nr. 194/23.11.2017 privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache".

• MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul

Cultural si de Tineret „Ștefan lordache”

Având în vedere:

-    Raportul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nr. 1896/16.11.2017.;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, nr. 60217/17.11.2017 ;

Luând în considerare:

-    Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 22.08.2017 - privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

-    Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice, Comisiei Cultură Culte, Minorități Naționale si Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile art. 60 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 123/22.08.2017, conform Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri;

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentelor prevăzute în Anexa 1 a prezentei hotărâri, vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrul Cultural și de Tineret “Ștefan lordache", la capitolul, servicii culturale;

Art. 3 -Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNE SECRETAR^SE^ț CRISTINA CORNELIA

<ZA <OR 5


RDEAN


Nr.


PREȘEDINTPrivind aprobarea proiectelor înregistrate la registratura Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

1.    „Festivalul Concurs de interpretare a cântecelor de iarnă pentru copii Flori de Gheată”

a.    Organizatori: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și Asociația „Flori de Gheață”

b.    Descriere: Festivalul național „Flori de gheață” se adresează copiilor și tinerilor cu multiple calități vocale și are drept scop evidențierea celor mai buni dintre ei. Organizat ca un festival al celor mai frumoase și reprezentative cântece dedicate Sărbătorilor de lamă, evenimentul aduce în centrul atenției piese româmești și internaționale. Concursul este structurat pe două părți: partea de concurs și Gala de Premiere, fiind oferite trofee pentru fiecare categorie în parte și câte 3 premii pe fiecare secțiune. Participanții soliști se pot înscrie, în funcție de vârstă, la una dintre cele 3 categorii (5-8 ani, 9-12 ani și 13-18 ani), existând și o categorie dedicată grupurilor vocale, concurenții având vârste între 6 și 18 ani. Concursul se va desfășura în data de 10 decmbrie 2017, la Teatrul Elisabeta, în intervalul 10:00 - 17:00, iar Gala de Premiere va avea loc începând cu orele 19:00, în aceeași locație. Juriul va fi alcătuit din profesori de canto ai clubului sau invitați de la alte cubluri ale copiilor din București.

c.    Perioada: 10 decembrie 2017

d.    Locație: Teatrul Elisabeta

e.    Beneficiari direcți: copii cu vârstele 5-18 ani, locuitorii Sectorului 5

f.    Buget alocat: 17.599 lei

A

2.    „In așteptarea lui Moș Crăciun”

a.    Organizatori: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și Asociația „Colorăm Zâmbete”

b.    Descriere: Evenimentul caritabil „în așteptarea lui Moș Crăciun” aflat la cea de-a noua ediție, va fi organizat sub forma unui spectacol dedicat atât copiilor implicați în activități recreative precum dansul și muzica, cât și celor proveniți din medii vulnerabile. Toți copiii care vor evolua pe scenă, vor face donații (hăinuțe, jucării, încălțăminte) ce vor ajunge la micuții proveniți din familii defavorizate. Evenimentul se va desfășura într-o singură zi iar participanții vor fi copiii din grădinițele, școlile și cluburile din București, cu precădere din Sectorul 5. Toți cei 400 de copii care vor urca pe scenă, vor fi premiați cu diplome de participare, iar Moș Crăciun le va oferi câte un cadou.

c.    Perioada: 09 decembrie 2017

d.    Locație: Teatrul Elisabeta

e.    Beneficiari direcți: Copiii defavorizați din Sectorul 5

f.    Buget alocat: 10.000 lei

3.    „Dor de Eminescu”

a. Organizatori: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și Asociația „Pro Familia”

b.    Descriere: Proiectul este conceput să stimuleze preocuparea elevilor și a cadrelor didactice pentru studiul operei lui Mihai Eminescu, în complexitatea sa: poezie, proză, publicistică și filosofie. Manifestările din cadrul proiectului vor fi organizate sub forma unor colocvii, workshopuri și ateliere de creație, toate având ca tematică opera lui Mihai Eminescu. Manifestările vor fi coordonate sau moderate de către artiști, specialiști în comunicare și jurnaliști. în ultima zi a evenimentului, se va organiza Gala Premiilor „Dor de Eminescu” în cadrul căreia vor fi premiate cele mai bune lucrări/activități ale elevilor și cadrelor didactice, manifestările încheindu-se cu un concert de muzică folk, cu piese inspirate din versurile marelui poet.

c.    Perioada: 15-21 ianuarie 2018

d.    Locație: Sectorul 5 (Sala de Festivități a Colegiului Național Gheorghe Lazăr)?

e.    Beneficiari direcți: Elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 5

f.    Buget alocat: 69.600 lei